Download Table of Contents Print this page

DeWalt XR LI-ION DCB090 Original Instructions Manual

Usb charging battery adapter
Hide thumbs Also See for XR LI-ION DCB090:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 42
DCB090
DCB091

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt XR LI-ION DCB090

 • Page 1 DCB090 DCB091...
 • Page 2: Table Of Contents

  Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) Copyright D WALT...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2...
 • Page 4: Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning)

  DANSK USB BATTERIOPLADNINGSADAPTER DCB090/DCB091 Tillykke! Du har valgt en D WALT USB batteriopladningsadapter. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske data DCB090/DCB091 Udgang DCB091 udgang Type USB opladningsport type A Batteri...
 • Page 5 DANSK BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som kan resultere i produktskade. Betyder fare for elektrisk stød. Betyder risiko for brand. ADVARSEL: Du bør læse betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.
 • Page 6 DANSK • Risiko for brand. Du nedsætter risikoen for skader ved udelukkende at bruge D WALT 10,8 V, 14,4 and 18 V litium ion batteripakker sammen med DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapter. Forsøg ikke at bruge den med andre batteripakker. Andre batterityper kan blive overophedet og kan eksplodere og medføre person- og produktskader.
 • Page 7 DANSK FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret. BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er tilsluttet til strømforsyningen, kan den blive kortsluttet af fremmede materialer. Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til slibestøv, metalspåner, ståluld, aluminumsfolie eller anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på...
 • Page 8 DANSK • Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget — få dem omgående udskiftet. • Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag er blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et autoriseret værksted.
 • Page 9 DANSK 2. Indsæt batteripakken (a) i opladeren og kontrollér, at pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er startet. 3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
 • Page 10 DANSK Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt opladet. En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom batteriet varmer.
 • Page 11 DANSK batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren for genanvendelse.
 • Page 12 DANSK 2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale resultater. BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades før brug. Mærkater på oplader og batteripakke Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning, viser mærkaterne på...
 • Page 13: Pakkens Indhold

  DANSK Må ikke udsættes for vand. Defekte ledninger skal udskiftes omgående. Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C. Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken. Destruér ikke batteripakken. Kan oplade Li-Ion-batteripakker. Se Tekniske data vedrørende opladningstid. Kun til indendørs brug. Pakkens indhold Pakken indeholder: 1 USB batteriopladningsadapter...
 • Page 14 DANSK Eksempel: 2014 XX XX Produktionsår Beskrivelse (fi g. 1, 2) ADVARSEL: Foretag ingen ændringer af DCB090/ DCB091 USB batteriopladningsadapteren eller på nogle dele af den. Det kan medføre materiale- eller personskade. a. Batteripakke b. USB batteriopladningsadapter c. USB opladningsport d.
 • Page 15 DANSK sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene for at lege med dette produkt. Elektrisk sikkerhed BEMÆRK: De følgende elektriske sikkerhedsadvarsler gælder for batteripakken og opladeren, de gælder ikke for USB batteriopladningsadapteren. Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader svarer til din el-netspænding.
 • Page 16 DANSK ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig batteripakker, så metalgenstande kan komme i kontakt med udsatte batteriklemmer. SÅDAN UDTAGES BATTERIPAKKEN Tag godt fat i batteripakken og træk den ud fra DCB090/DCB091 USB batteriopladningsadapteren. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet i denne vejledning. BRÆNDSTOFMÅLER Når batteriet er indsat i DCB090/DCB091 USB strømkilden, vil LED blinke i kort tid, derefter vil antallet af lys lyse i ti sekunder baseret på...
 • Page 17 DANSK mærkat. Hvis du gør det, vil det forkorte batteriopladeradapterens levetid. Indsæt et USB stik i en af opladningsportene (c) for at få strøm eller opladning til din enhed. VEDLIGEHOLDELSE Din D WALT oplader er designet til at arbejde i lang tid med et minimum af vedligeholdelse.
 • Page 18 DANSK med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i opladeren og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske. RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd strømforsyningen til opladeren før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra opladerens yderside med en klud eller blød børste, der ikke er af metal.
 • Page 19 DANSK Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt. WALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af udslidte D WALT-produkter.
 • Page 20 DANSK GARANTI WALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
 • Page 21 DANSK • Produktet har været underlagt almindelig brug og slid; • Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer; • Købsbeviset fremvises; • Produktet returneres komplet med alle originale komponenter; Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller find adressen på dit nærmeste autoriserede WALT serviceværksted i D WALT kataloget eller kontakt dit D...
 • Page 22: Deutsch (Übersetzt Von Den Originalanweisungen)

  DEUTSCH ADAPTER FÜR USB- AKKULADEGERÄT DCB090/DCB091 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für einen Adapter für ein USB-Akkuladegerät von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Technische Daten DCB090/DCB091 Ausgabe DCB091 Ausgang...
 • Page 23 DEUTSCH HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann. Weist auf ein Stromschlagrisiko hin. Weist auf eine Brandgefahr hin. WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Betriebsanleitung lesen.
 • Page 24 DEUTSCH DCB090/DCB091 nur 10,8 V, 14,4 and 18 V Lithium-Ionen- Akkus von D WALT. Er darf mit keinen anderen Akkus verwendet werden. Andere Akkutypen können sich überhitzen und bersten, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann. • Dieser Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/ DCB091 ist ausschließlich für die Verwendung zur Stromversorgung/Aufladung von kleinen Elektronikgeräten mit USB-Anschluss vorgesehen.
 • Page 25 DEUTSCH überhitzen und bersten, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann. Nicht aufl adbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen. HINWEIS: Unter bestimmten Umständen können bei an die Stromquelle angeschlossenem Ladegerät die Kontakte im Ladegerät durch Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
 • Page 26 DEUTSCH • Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, tun Sie dies an einem trockenen Ort und verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages. • Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze befinden sich oben und an den Seiten des Ladegeräts.
 • Page 27 DEUTSCH Ladegeräte Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkupacks laden: 10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ionen (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 und DCB185). Diese Akkus können auch in den Adapter DCB090/091 eingesetzt werden. An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, und es wurde für eine möglichst einfache Bedienung konzipiert.
 • Page 28 DEUTSCH Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden. HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät hinweisen.
 • Page 29 DEUTSCH LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN • Laden oder benutzen Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden. •...
 • Page 30 DEUTSCH BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS • Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe. • Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und Wasser.
 • Page 31 DEUTSCH Schilder am Ladegerät und Akku Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku: Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen. Akku wird geladen. Akku ist geladen. Temperaturverzögerung. Problem mit Akku oder Ladegerät. Problem mit der Stromversorgung.
 • Page 32 DEUTSCH Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen. Akku umweltgerecht entsorgen. Den Akku nicht verbrennen. Lädt nur Li-Ion-Akkus. Die Ladezeit ist den Technische Daten zu entnehmen. Nur in Innenräumen verwenden. Packungsinhalt Die Packung enthält: 1 Adapter für USB-Akkuladegeräte 1 Betriebsanleitung HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten.
 • Page 33 DEUTSCH Beschreibung (Abb. 1, 2) WARNUNG: Verändern Sie niemals den Adapter für USB- Akkuladegeräte DCB090/DCB091 oder irgendwelche Teile des Geräts. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen. a. Akku b. Adapter für USB-Akkuladegeräte c. USB-Ladeanschluss d. Ladezustandsanzeige e. Datumscode f. 12 V-Steckdose (DCB091) g.
 • Page 34 DEUTSCH Elektrische Sicherheit HINWEIS: Die folgenden Warnungen bezüglich der elektrischen Sicherheit beziehen sich auf den Akku und das Ladegerät, sie gelten nicht für den Adapter für USB-Akkuladegeräte. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
 • Page 35 DEUTSCH BETRIEB Anbringen und Entfernen des Akkus (Abb. 1, 2) HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku vollständig geladen ist. WICHTIG: Um zu vermeiden, dass die Akkuladung sich verschlechtert, nehmen Sie den Akku aus dem Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091, wenn er nicht verwendet wird. ANBRINGEN DES AKKUS Schieben Sie den Akku (a) in den Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 (b), bis der Akku fest sitzt.
 • Page 36 DEUTSCH 50% – 15% aufgeladen 15% – 0% aufgeladen *HINWEIS: Ein blinkender Balken bedeutet, dass der Akkustand niedrig ist und das Gerät aufge- laden werden sollte. USB-Ladeanschlüsse (Abb. 1) Der Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 (b) ist mit zwei USB-Ladeanschlüssen vom Typ A (c) ausgestattet. Der Adapter für USB-Akkuladegeräte DCB090/DCB091 liefert insgesamt 1,5 Amp Strom.
 • Page 37 DEUTSCH Schmierung Der Adapter für Akkuladegeräte, das Ladegerät und der Akku benötigen keine Schmierung. Reinigung WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
 • Page 38 DEUTSCH Optionales Zubehör WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von D WALT angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Ladegerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von D WALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
 • Page 39 DEUTSCH Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie bei Ihrem örtlichen D WALT-Geschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen Adresse. Alternativ erhalten Sie eine Liste der autorisierten D WALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige Informationen über unseren Kundendienst im Internet unter: www.2helpU.com. Aufl adbarer Akku Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos durchgeführt werden konnten.
 • Page 40 DEUTSCH GARANTIE WALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
 • Page 41 DEUTSCH • Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt; • Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt; • Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen; • Der Kaufbeleg wird vorgelegt; • Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben. Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie sich an einen D WALT-Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen Adresse Sie im D...
 • Page 42: English (Original Instructions)

  EN G LI S H USB CHARGING BATTERY ADAPTER DCB090/DCB091 Congratulations! You have chosen a D WALT USB charging battery adapter. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
 • Page 43 E NGLI SH Denotes risk of electric shock. Denotes risk of fire. WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual. WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Page 44 EN G LI S H • This DCB090/DCB091 USB charging battery adapter is not intended for any uses other than supplying power/ charging small USB electronics. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution. • Do not expose the DCB090/DCB091 USB charging battery adapter to rain or snow.
 • Page 45 E NGLI SH cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean. • DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together.
 • Page 46 EN G LI S H • In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard. • Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning.
 • Page 47 E NGLI SH Charging Process Refer to the table below for the state of charge of the battery pack. State of charge charging –– –– –– –– fully charged ––––––––––––––––––––– hot/cold pack delay –– • –– • –– • –– • problem pack or charger •...
 • Page 48 EN G LI S H Important Safety Instructions for All Battery Packs When ordering replacement battery packs, be sure to include the catalog number and voltage. The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the safety instructions below and then follow the charging procedures outlined.
 • Page 49: Battery Pack

  E NGLI SH SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-Ion) • Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium ion battery packs are burned.
 • Page 50 EN G LI S H Read instruction manual before use. Battery charging. Battery charged. Hot/cold pack delay. Problem pack or charger. Problem powerline. Do not probe with conductive objects. Do not charge damaged battery packs. Charge D WALT battery packs only with designated WALT chargers.
 • Page 51: Package Contents

  E NGLI SH Do not incinerate the battery pack. Charges Li-Ion battery packs. See Technical Data for charging time. Only for indoor use. Package Contents The package contains: 1 USB charging battery adapter 1 Instruction manual NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included with N-models.
 • Page 52: Electrical Safety

  EN G LI S H a. Battery pack b. USB Charging battery adapter c. USB charging port d. Fuel gauge e. Date code f. 12 V outlet (DCB091) g. Charger INTENDED USE The DCB090/DCB091 USB charging battery adapter is equipped with two USB Type A charging ports and is designed to charge or supply power to USB compatible devices with the use of D WALT 10.8 V,...
 • Page 53 E NGLI SH Your D WALT charger is double insulated in accordance with EN 60335; therefore no earth wire is required. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the D WALT service organisation.
 • Page 54 EN G LI S H TO INSTALL BATTERY PACK Slide the battery pack (a) into the DCB090/DCB091 USB charging battery adapter (b) until the battery pack is firmly seated. WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed battery terminals.
 • Page 55 E NGLI SH USB Charging Ports (fi g. 1) The DCB090/DCB091 USB charging battery adapter (b) is equipped with two USB Type A charging ports (c). The DCB090/DCB091 USB charging battery adapter delivers 1.5 amps total current. NOTE: Do not plug in devices that exceed the output ratings on the charging battery adapter’s label.
 • Page 56: Optional Accessories

  EN G LI S H Cleaning WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure. WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the charger.
 • Page 57 E NGLI SH Should you find one day that your D WALT product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection. Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again.
 • Page 58 EN G LI S H GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 59 E NGLI SH • Proof of purchase is produced; • The product is returned complete with all original components. If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised D WALT repair agent in the D WALT catalogue or contact your D WALT office at the...
 • Page 60: Français (Traduction De La Notice D'instructions Originale)

  FRANÇAIS ADAPTATEUR USB POUR RECHARGE DE BATTERIE DCB090/ DCB091 Félicitations ! Vous avez choisi un adaptateur USB pour recharge de batterie WALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de D WALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
 • Page 61 FRANÇAIS ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences des dommages corporels mineurs ou moindres. AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages matériels.
 • Page 62 FRANÇAIS • Avant d’utiliser l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091, lisez toutes les instructions et les inscriptions de précaution sur l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091, le bloc batterie et le produit qui utilise le bloc batterie. • Risque de choc.
 • Page 63 FRANÇAIS Consignes de sécurité importantes propres à tous les chargeurs de batteries • Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et le produit utilisant le bloc batterie. AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser les liquides pénétrer dans le chargeur.
 • Page 64 FRANÇAIS • Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et au cordon. • S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager d’une autre manière.
 • Page 65 FRANÇAIS • Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Chargeurs Le chargeur DCB105 est compatible avec les packs batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 et DCB185).
 • Page 66 FRANÇAIS État de charge charge en cours –– –– –– –– pleinement chargée ––––––––––––––––––––– suspension de charge –– • –– • –– • –– • problème du bloc ou du chargeur • • • • • • • • • • • • • • problème de ligne d’alimentation ••...
 • Page 67 FRANÇAIS Consignes de sécurité importantes propres à toutes les batteries Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa tension. Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le chargeur, lisez les consignes de sécurité...
 • Page 68 FRANÇAIS façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y être recyclés. CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion) •...
 • Page 69 FRANÇAIS 2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour de meilleurs résultats. REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas être stockés complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
 • Page 70 FRANÇAIS Ne pas exposer à l’eau. Remplacer systématiquement tout cordon endommagé. Recharger seulement entre 4 °C and 40 °C. Mettre la batterie au rebut conformément à la réglementation en matière d’environnement. Ne jetez pas le bloc batterie au feu. Charge les batteries Li-Ion. Consulter la Caractéristiques techniques pour les temps de charge.
 • Page 71 FRANÇAIS EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 1) La date codée de fabrication (e), qui comprend aussi l’année de fabrication, est imprimée sous le boîtier. Exemple : 2014 XX XX Année de fabrication Description (fi g. 1, 2) AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091 ni aucun de ses composants.
 • Page 72 FRANÇAIS NE PAS laisser le chargeur à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté. • Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et/ ou de connaissances et d’aptitudes sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne responsable de leur sécurité.
 • Page 73 FRANÇAIS En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur. UTILISATION Montage et démontage du bloc batterie (fi g. 1, 2) REMARQUE : S’assurer que le bloc batterie est entièrement chargé. IMPORTANT : Pour éviter que la batterie ne se décharge, retirez le bloc batterie de l’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/ DCB091 lorsqu’il n’est pas utilisé.
 • Page 74 FRANÇAIS 75% – 50% de charge 50% – 15% de charge 15% – 0% de charge *NOTE : Une barre clignotante indique que la batterie est faible et qu’elle doit être rechargée Ports USB de recharge (Fig. 1) L’adaptateur USB pour recharge de batterie DCB090/DCB091 (b) est équipé...
 • Page 75 FRANÇAIS Lubrifi cation L’adaptateur USB pour recharge de batterie, le chargeur et le bloc batterie n’ont pas besoin de lubrification. Entretien AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués au cours de cette procédure.
 • Page 76 FRANÇAIS Accessoires en option AVERTISSEMENT : étant donné que les accessoires autres que ceux offerts par D WALT n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec ce chargeur pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires D WALT, recommandés doivent être utilisés avec ce produit.
 • Page 77 FRANÇAIS centres de réparation agréés D WALT, l’éventail de notre SAV et tout renseignement complémentaire sur Internet à l’adresse : www.2helpU. com. Batterie rechargeable Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait facilement auparavant.
 • Page 78 FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices.
 • Page 79 FRANÇAIS • Le produit ait été utilisé correctement ; • Le produit ait été soumis à une usure normale ; • Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non autorisé ; • Une preuve d’achat soit fournie; • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses composants originaux.
 • Page 80: Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene)

  NORSK DCB090/DCB091 USB-ADAPTER FOR BATTERILADNING Gratulerer! Du har valgt en D WALT USB-adapter for batteriladning. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCB090/DCB091 Effekt DCB091 uttak Type USB ladeport...
 • Page 81 NORSK MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les bruksanvisningen. ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.
 • Page 82 NORSK å bruke den på andre batteripakker. Andre typer batterier kan overoppvarmes og sprekke og føre til personskader og materielle skader. • Denne DCB090/DCB091 USB-adapteren for batteriladning er ikke beregnet for noen annen bruk enn å forsyne strøm / lade små USB-elektronikker. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt •...
 • Page 83 NORSK aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen.
 • Page 84 NORSK • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å...
 • Page 85 NORSK MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus på batteripakken. Ladestatus Lader –– –– –– –– Fullt ladet ––––––––––––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– • problem pakke eller lader •...
 • Page 86 NORSK Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER •...
 • Page 87 NORSK SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion- batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann.
 • Page 88 NORSK Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Problem pakke eller lader. Problem strømkabel. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Lad kun D WALT batteripakker med de angitte D WALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte WALT batteriene med en D WALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner.
 • Page 89 NORSK Ikke brenn batteripakken. Lader opp Li-Ion batteripakker. Se Tekniske data for ladetid. Kun for innendørs bruk. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 USB-adapter for batteriladning 1 Instruksjonshåndbok MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller. • Kontroller for skader på laderen, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
 • Page 90 NORSK a. Batteripakke b. USB-adapter for batteriladning c. USB ladeport d. Batteriindikator e. Datokode f. 12 V uttak (DCB091) g. Lader BRUKSOMRÅDE DCB090/DCB091 USB-adapter for batteriladning er utstyrt med to ladeporter av USB-type A og er designet til å lade eller forsyne strøm til enheter som er USB-kompatible med bruk av D WALT 10,8 V, 14,4 og 18 V litium-ionbatteripakker.
 • Page 91 NORSK Din D WALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via D WALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data).
 • Page 92 NORSK Ladeindikatoren (d) er en indikator for omtrentlige ladningsnivå i batteripakken etter de følgende indikatorene: 100% – 75% ladet 75% – 50% ladet 50% – 15% ladet 15% – 0% ladet *MERK: En blinkende stolpe viser at at bat- teriet nesten er utladet og bør lades opp. USB ladeporter (Fig.
 • Page 93 NORSK • Ikke forsøk å reparere USB-adapteren for batteriladning, laderen eller batteripakken. For å sikre produktets sikkerhet og pålitelighet, bør reparasjon, vedlikehold og justeringer utføres av et autorisert WALT verksted. Smøring USB-adapteren for batteriladning, laderen og batteripakken krever ingen smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
 • Page 94 NORSK Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av D WALT er ikke testet med denne laderen, og bruk av slikt tilbehør kan derfor være farlig. For å redusere faren for skader, bør kun D WALT anbefalt tilleggsutstyr brukes med dette produktet.
 • Page 95 NORSK Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: •...
 • Page 96 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
 • Page 97 NORSK • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte D WALT reparatør i D WALT katalogen, eller kontakt ditt D WALT kontor på...
 • Page 98: Suomi (Käännetty Alkuperäisestä Käyttöohjeesta)

  SUOMI USB-LATAUKSEEN SOPIVA AKKUSOVITIN DCB090/DCB091 Onnittelut! Olet valinnut D WALT USB-lataukseen sopivan akkusovittimen. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCB090/DCB091 Antoteho DCB091-pistorasia Tyyppi USB-latausportti Tyyppi A Akku Akkutyyppi Litiumioni 10,8/14,4/18 Paino 0,090 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen.
 • Page 99 SUOMI Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN USB-lataukseen sopivan akkusovittimen turvallisuusohjeet VAROITUS: Tässä...
 • Page 100 SUOMI • Tätä DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muuhun kuin pienen USB-elektroniikan virransyöttämiseen ja lataamiseen. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai jopa kuolettavan sähköiskun vaaran. • Älä altista DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta sateelle tai lumelle. • Kun DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta käytetään ulkona, varmista aina kuiva ympäristö.
 • Page 101 SUOMI pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. •...
 • Page 102 SUOMI • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. •...
 • Page 103 SUOMI Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • • • • ongelma virransyötössä...
 • Page 104 SUOMI Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä...
 • Page 105 SUOMI poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
 • Page 106 SUOMI Akkua ladataan. Akku on ladattu. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Ongelma akussa tai laturissa. Ongelma virransyötössä. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Lataa D WALT-akut ainoastaan yhteensopivilla D WALT- latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia D WALT-akkuja ladataan D WALT-laturilla, akut voivat räjähtää...
 • Page 107 SUOMI Lataa Litium-ioniakkuja. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Käytettäväksi vain ulkona. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 USB-lataukseen sopiva akkusovitin 1 Käyttöohje HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin. • Tarkista, onko laturissa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA 1) Päivämääräkoodi (e) on merkitty kotelon alapuolelle Se sisältää...
 • Page 108 SUOMI f. 12 V:n pistorasia (DCB091) g. Laturi KÄYTTÖTARKOITUS DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopiva akkusovitin sisältää kaksi A-tyypin USB-latausporttia ja se on suunniteltu sellaisten USB-laitteiden lataamiseen tai virransyöttöön, joissa on D WALT 10,8 V, 14,4 ja 18 V -litiumioniakku. DCB091 USB-latauksen akkusovitin on varustettu 12 V:n pistorasialla käytettäväksi D WALT-lämpövarusteiden kanssa.
 • Page 109 SUOMI Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KÄYTTÄMINEN Akun asentaminen ja poistaminen (kuvat 1, 2) HUOMAA: Varmista, että...
 • Page 110 SUOMI 100% – 75% lataustaso 75% – 50% lataustaso 50% – 15% lataustaso 15% – 0% lataustaso *HUOMAA: yksi vilkkuvalo ilmoittaa alhaisesta akkuvirrasta ja akun lataustarpeesta. USB-latausportit (kuva 1) DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopivassa akkusovittimessa (b) on kaksi A-tyypin USB-latausporttia (c). DCB090/DCB091 USB-lataukseen sopiva akkusovitin syöttää...
 • Page 111 SUOMI Voiteleminen USB-lataukseen sopivaa akkusovitinta, laturia tai akkua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin laturin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
 • Page 112 SUOMI Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos D WALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää...
 • Page 113 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ...
 • Page 114 SUOMI Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun D WALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot D WALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään WALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista D WALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com.
 • Page 115: Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna)

  SVENSKA USB-LADDANDE BATTERIADAPTER DCB090/DCB091 Gratulerar! Du har valt en D WALT USB laddande batteriadapter. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare. Tekniska data DCB090/DCB091 Utmatning DCB091 uttag USB-laddningsuttag Typ A Batteri Li-Ion...
 • Page 116 SVENSKA OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada. Anger risk för elektrisk stöt. Anger brandrisk. VARNING: För att minska risken för personskada, läs instruktionshandboken. VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Page 117 SVENSKA Försök inte att använda några andra batteripaket. Andra typer av batterier kan överhettas och spricka vilket kan resultera i personskador och materiella skador. • Den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 är inte avsedd för något annat ändmål än att ge ström åt/ ladda små...
 • Page 118 SVENSKA föremål. Främmande föremål som är ledande såsom, men inte begränsat till, slipdamm, metallspån, stålull, aluminiumfolie eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren från eluttaget när det inte finns något batteripaket i hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring. •...
 • Page 119 SVENSKA • Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter. • Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via elektricitet eller brand.
 • Page 120 SVENSKA 3. Fullföljandet av laddningen kommer att indikeras genom att den röda lampan förblir PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren. OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet laddas fullt innan första användning. Laddningsprocedur Se tabellen här nedan för status på...
 • Page 121 SVENSKA Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det är full-laddat. Ett kallt batteripaket kommer att ladda med ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteripaketet kommer att laddas med en lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte att återgå...
 • Page 122 SVENSKA VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats på något annat sätt (t.ex.
 • Page 123 SVENSKA 2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare för optimalt resultat. OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det används igen. Etiketter på laddare och batteripaket Som tillägg till de piktografier som används i denna handbok visar etiketterna på...
 • Page 124 SVENSKA Utsätt inte för vatten. Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut. Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C. Kassera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till miljön. Bränn inte batteripaketet. Laddar batteripaket med Li-jon. Se Tekniska data angående laddningstid. Endast för användning inomhus.
 • Page 125 SVENSKA Exempel: 2014 XX XX Tillverkningsår Beskrivning (fi g. 1, 2) VARNING: Modifiera aldrig den USB-laddande batteriadaptern DCB090/DCB091 eller delar av den. Skada eller personskada kan uppstå. a. Batteripaket b. USB-laddande batteriadapter DCB090/DCB091 c. USB-laddningsuttag d. Laddningsindikator e. Datumkod f. 12 V uttag (DCB091) g.
 • Page 126 SVENSKA Elektrisk Säkerhet NOTERA: Följande elektriska säkerhetsvarningar gäller för batteripaket och laddare, de gäller inte för den USB-laddande batteriadaptern. Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning. Din D WALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet med EN 60335;...
 • Page 127 SVENSKA TA BORT BATTERIPAKETET Ta ett stadigt tag i batteripaketet och dra ut det från den USB-laddande batteriadaptern. Sätt i batteriet i laddaren på det sätt som det beskrivs i avsnittet som behandlar laddaren i denna bruksanvisning. LADDNINGSINDIKATOR När batteriet sätts i USB-strömkällan DCB090/DCB091, blinkar LED:n kort.
 • Page 128 SVENSKA UNDERHÅLL Din D WALT laddare har konstruerats för att fungera under lång tid med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring. Den USB-laddande batteriadaptern, laddaren och batteriet kan inte servas. Det finns inga delar som kräver service på insidan. •...
 • Page 129 SVENSKA RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE VARNING: Fara för stöt. Koppla bort laddaren från växelströmsuttaget före rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas från laddarens exteriör genom att använda en trasa eller en mjuk icke-metallisk borste. Använd inte vatten eller några rengöringslösningar. Valfria tillbehör VARNING: Eftersom tilbehör andra än de som erbjuds av D WALT inte har testats med denna produkt, kan...
 • Page 130 SVENSKA WALT tillhandahåller en inrättning för insamling och återvinning av D WALTs produkter när dessa har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt reparationsombud, som kommer att tillvarata den å dina vägnar. Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga reparationsombud finns, genom att kontakta det lokala kontoret för D WALT på...
 • Page 131 SVENSKA GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och erbjuder en enastående garanti för professionella användare av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
 • Page 132 SVENSKA • Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning; • Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer; • Bevis på köpet visas upp; • Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina ursprungliga beståndsdelar. Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta efter din närmaste auktoriserade D WALT reparationsombud WALT katalogen eller kontakta ditt D...
 • Page 136 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com en Luxemburg 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT Tel: 70 20 15 10 www.dewalt.dk...

This manual is also suitable for:

Xr li-ion dcb091Xr li-ion dcb090

Table of Contents