Download Print this page

Kenwood KTI-5 Instruction Manual page 23

Network box
Hide thumbs

Advertisement

Dank u
Hartelijk dank voor uw keuze van de kEnWOOD netwerk eenheid.
WaaRSCHuWInG
• De eenheid niet opstellen in een explosieve atmosfeer (brandbaar gas,
stofdeeltjes, metaalpoeder, graanpoeder enz.).
VOORZORGSMaaTREGELEn
• De eenheid werkt alleen op systemen van 13,6 V (1,6 A max.) met
negatieve aarding! Controleer de spanning van de gelijkstroomvoeding
alvorens de eenheid te installeren.
• Stel de eenheid niet bloot aan regen of vocht ter voorkoming van
elektrische schokken.
• Open de eenheid nooit ter voorkoming van elektrische schokken.
• Stel de eenheid niet langdurig bloot aan direct zonlicht, en plaats deze
niet in de buurt van verwarmingsapparatuur.
• Zet de eenheid niet op bijzonder stoffige en/of vochtige plaatsen of op een
onstabiele ondergrond.
• Als u een abnormale geur ruikt of ziet dat er rook komt uit de eenheid, zet
de eenheid dan onmiddellijk uit. Neem contact op met uw KENWOOD-
servicecentrum of dealer.
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (voor
Eu-landen met afzonderlijke afvalverwerkingssystemen)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet
bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever oude elektrische en elektronische producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier
worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie
www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat. nl. Wanneer u dit product op de
juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt
u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.
Copyrights Firmware
JVC KENWOOD Corporation behoudt het recht op en het eigenaarsschap van
auteursrechten voor firmware die zijn ingebed in KENWOOD-productgeheugens.
N-1

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KTI-5

  Related Manuals for Kenwood KTI-5