Download Print this page
Kenwood KAT001ME Instructions

Kenwood KAT001ME Instructions

Advertisement

Quick Links

126924 KAT001ME Adaptor_broadsheet_Layout 1 23/07/2014 14:44 Page 1
1
2
3
4
5
6
Polski
Nakładka przejściowa
KAT001ME umożliwia
mocowanie nasadek ze złączem
typu obrotowego
do robota
kuchennego (KM/KMC/KMM) z
gniazdem typu belkowego
.
Dodatkowe informacje na temat
sposobów użytkowania oraz
czyszczenia, a także wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
znajdują się w instrukcji obsługi
robota kuchennego oraz
poszczególnych nasadek, do
których przeznaczona jest
nakładka.
Więcej informacji znajduje się na
stronie
www.kenwoodworld.com/twist
Русский
Адаптер KAT001ME позволяет
устанавливать резьбовые
насадки
на кухонные
машины (KM/KM /KMM),
снабженные балочной
системой фиксации
.
Сведения о безопасности, а
также дополнительные
инструкции по эксплуатации и
чистке можно найти в
руководствах к оснвоной
кухонной машине и отдельным
насадкам.
Дополнительную информацию
www kenwoodworld com/twist
см. на сайте
Ekkgmij
Αυτός ο προσαρμογέας
KAT001ME σας δίνει τη
δυνατότητα να τοποθετείτε τα
εξαρτήματα του συστήματος
στην κουζινομηχανή (μοντέλο
KM/KMC/KMM) που διαθέτει το
σύστημα
.
,
.
,
www kenwoodworld com/twist
Slovenčina
Tento adaptér KAT001ME
umožňuje pripájať príslušenstvo
so systémom pripájania Twist
ku kuchynským robotom Kitchen
Machine (KM/KMC/KMM), ktoré
sú vybavené systémom
pripájania Bar
.
Bezpečnostné upozornenia a
pokyny týkajúce sa ďalšieho
používania a čistenia si prečítajte
v príručke kuchynského robota a
v príručke jednotlivého
príslušenstva.
Viac informácií možno nájsť na
webovej stránke
www.kenwoodworld.com/twist.
Українська
Адаптер KAT001ME дозволяє
встановлювати насадку з
нарізною системою кріплення
на кухону машину
(KM/KM /KMM) з балковую
системою кріплення
.
Додаткові відомості стосовно
безпеки, а також інструкції з
експлуатації та чищення можна
знайти в посібнику до самої
машини та окремих насадок.
Для отримання додаткової
інформації відвідайте
www.kenwoodworld.com/twist
w
´ ¸ ∂
K
A
T
0
0
1
M
E
O V
¢ d Ø
E r
∞ L M
p «
` ∞
¥ ∑ O
C
o
n
n
e
t c
o i
n
S
s y
e t
m
Â
≤ E U
U ‹
∫ I
± K
T
w
t s i
p
b ¥
q ∞
J U ±
∞ L ∑
a «
D ∂
∞ L
U " «
§ N
≠ w
K
M
K /
M
C
K /
M
M
U Â
° M E
N e
L π
) « ∞
(
B
r a
C
o
n
n
e
t c
o i
n
S
s y
e t
m
.
q
œ ∞ O
q Ë
J U ±
∞ L ∑
a «
D ∂
∞ L
U " «
§ N
q
œ ∞ O
w
§ F
¸ «
d ≠ W
L F
o ∞
K ∫
q ±
° J
'
∞ ª U
‹ «
L U
F K O
« ∞ ∑
O L U
¢ F K
± s
e ¥ b
« ∞ L
W Ë
ö ±
º
« ∞
« ‹
c ¥ d
¢ ∫
n .
E O
« ∞ ∑ M
W Ë
U ≠ O
{
ù
« Â «
ª b
ß ∑
« ô
l
u Æ
« ∞ L
¸ Í
" Ë
‹ ,
± U
F K u
« ∞ L
± s
¥ b
∞ L e
w
w
w
k .
e
n
w
o
o
d
w
r o
d l
c .
o
m
/
w t
t s i
K T001 ME
instructions
HE D OFFICE: Kenwood Limited,
1-3 Kenwood Business Park, New Lane,
Havant, Hampshire PO9 2NH
126924/1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Kenwood KAT001ME

  • Page 1 126924 KAT001ME Adaptor_broadsheet_Layout 1 23/07/2014 14:44 Page 1 Polski Українська Nakładka przejściowa Адаптер KAT001ME дозволяє KAT001ME umożliwia встановлювати насадку з K T001 ME mocowanie nasadek ze złączem нарізною системою кріплення instructions typu obrotowego do robota на кухону машину kuchennego (KM/KMC/KMM) z (KM/KM /KMM) з...
  • Page 2 126924 KAT001ME Adaptor_broadsheet_Layout 1 23/07/2014 14:44 Page 2 Per indicazioni sulla sicurezza, English Norsk sull’utilizzo e sulla pulizia, fare This KAT001ME adaptor enables Med denne KAT001ME-adapteren riferimento al manuale d’istruzioni kan du sette tilbehør som har you to fit Twist Connection System...