Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SKG 1700 A2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SKG 1700 A2 Operating Instructions Manual

Contact grill

Advertisement

Quick Links

CONTACT GRILL SKG 1700 A2
ULTRASONIC CLEANER
Operating instructions
KONTAKTGRILL
Kezelési útmutató
KONTAKTNÍ GRIL
Návod k obsluze
KONTAKTGRILL
Bedienungsanleitung
IAN 100156
RP100156_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 2
GRILL KONTAKTOWY
Instrukcja obsługi
KONTAKTNI ŽAR
Navodilo za uporabo
KONTAKTNÝ GRIL
Návod na obsluhu
12.06.14 13:21

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKG 1700 A2

 • Page 1 CONTACT GRILL SKG 1700 A2 ULTRASONIC CLEANER GRILL KONTAKTOWY Operating instructions Instrukcja obsługi KONTAKTGRILL KONTAKTNI ŽAR Kezelési útmutató Navodilo za uporabo KONTAKTNÍ GRIL KONTAKTNÝ GRIL Návod k obsluze Návod na obsluhu KONTAKTGRILL Bedienungsanleitung IAN 100156 RP100156_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 2 12.06.14 13:21...
 • Page 2 __RP100156_B4.book Seite 1 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 English..................2 Polski ..................16 Magyar ................. 30 Slovenšêina ................44 éesky ..................56 Slovenêina ................68 Deutsch ................. 82...
 • Page 3 __RP100156_B4.book Seite 2 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Overview / Przeglâd / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __RP100156_B4.book Seite 2 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Operation ..................6 Heating up................... 6 Preparation ..................
 • Page 5: Intended Purpose

  __RP100156_B4.book Seite 3 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The contact grill is intended for grilling, toast- Congratulations on your new Contact Grill. ing and gratinating food (e. g. meat, fish, vegetables, etc.) at home. For a safe handling of the device and in or- The device is designed for use in private der to get to know the entire scope of fea-...
 • Page 6 __RP100156_B4.book Seite 4 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Instructions for safe operation • This device can be used by children from the age of 8 and peo- ple with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are supervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting risks.
 • Page 7 __RP100156_B4.book Seite 5 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 ily accessible after the device is DANGER! Risk of injury plugged in. through burning • Ensure that the power cable cannot be • The metal surfaces become very hot dur- damaged by sharp edges or hot points. ing operation.
 • Page 8: Items Supplied

  __RP100156_B4.book Seite 6 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 could attack and soften the non-slip tor|10 is illuminated as long as the de- plastic feet. If necessary, place a non- vice is connected to the power supply. slip mat under the device. 4.
 • Page 9: Preparation

  __RP100156_B4.book Seite 7 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 7. Turn the thermostat controls|9 +|15 to Fish the desired temperature setting 1, 2, 3, 4 or 5. Hamburger, sandwich - Setting 1: thaw - Setting 2: warm Meat - Settings 3 and 4: moderate grill set- (e.g.
 • Page 10: Switching Off

  __RP100156_B4.book Seite 8 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 7. Cleaning Barbecue (Figure B) The open position of the grill plates is suita- Clean the device prior to its first use! ble ... … for slow grilling of comparatively DANGER! Risk of electric thick food, shock! …...
 • Page 11: Storage

  Products identified with this symbol may not be discarded with normal house- Model: SKG 1700 A2 hold waste, but must be taken to a collection 230 V ~ 50 Hz Mains voltage: point for recycling electric and electronic ap- pliances.
 • Page 12: Recipes

  __RP100156_B4.book Seite 10 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 12. Recipes Burger with cheese and bacon • 250 g minced beef Sirloin beef steaks • Salt • 2 sirloin beef steaks • Pepper, freshly ground • Salt • 2 hamburger buns •...
 • Page 13 __RP100156_B4.book Seite 11 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Fast panini with pesto 7. Do not place the tomato slices inside the pita bread until after grilling it. • 1 ciabatta • Green pesto Aubergine rolls • 2 - 4 tomatoes (in thin slices) •...
 • Page 14 __RP100156_B4.book Seite 12 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Prawn skewers with lemon- Gilthead seabream in aluminium garlic marinade foil • King prawn tails (deep-frozen, approx. • Salt, pepper 450 g drained weight) • 2 sprigs of thyme • Salt, pepper •...
 • Page 15: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __RP100156_B4.book Seite 13 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Warranty of the uct parts that are subject to standard wear and therefore can be considered wear parts; HOYER Handel GmbH the same applies to damages at fragile parts, Dear Customer, e.g.
 • Page 16 __RP100156_B4.book Seite 14 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 100156 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 17 __RP100156_B4.book Seite 15 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 18: Przeglâd

  __RP100156_B4.book Seite 16 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Spis tre ci 1. Przeglâd..................16 2. Zakres u ytkowania ..............17 3. Wskazówki bezpiecze stwa ............17 4. Zakres dostawy ................20 5. Uruchomienie ................. 20 6. Obs uga ..................21 Nagrzewanie ..................
 • Page 19: Zakres U Ytkowania

  __RP100156_B4.book Seite 17 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Serdecznie dziökujemy 2. Zakres u ytkowania za zaufanie! Grill kontaktowy jest przeznaczony do grillo- wania, tostowania i zapiekania potraw (np. Gratulujemy Pa stwu zakupu nowego grilla miösa, ryb, warzyw itp.) w domu. kontaktowego.
 • Page 20 __RP100156_B4.book Seite 18 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 OSTRZE ENIE! rednie ryzyko: Zlekcewa- WSKAZÓWKA: Cechy i sposób zacho- enie tego ostrze enia mo e byä przyczynâ wania, na które nale y zwracaä uwagö obra e lub strat materialnych. podczas pracy z urzâdzeniem. OSTRO NIE: Niskie ryzyko: Zlekcewa e- nie tego ostrze enia mo e byä...
 • Page 21 __RP100156_B4.book Seite 19 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 NIEBEZPIECZE STWO • Podczas u ywania urzâdzenia zwróciä uwagö, aby przewód zasilajâcy nie by pora enia prâdem zakleszczony lub zgnieciony. spowodowane wilgociâ • Przy wyciâganiu wtyczki sieciowej z • Urzâdzenie, przewód zasilajâcy oraz gniazdka nale y zawsze ciâgnâä...
 • Page 22: Zakres Dostawy

  __RP100156_B4.book Seite 20 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Równie po wy âczeniu urzâdzenie jest mo na w razie potrzeby pod o yä pod- jeszcze bardzo gorâce i nie wolno go k adkö antypo lizgowâ. dotykaä. • Urzâdzenie nale y transportowaä po 4.
 • Page 23: Obs Uga

  __RP100156_B4.book Seite 21 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 oznaczeniu „•”. 6. Wtyczkö sieciowâ|6 w o yä do 3. Wtyczkö sieciowâ|6 w o yä do gniazdka, które odpowiada danym gniazdka, które odpowiada danym zawartym na tabliczce znamionowej. zawartym na tabliczce znamionowej. 7.
 • Page 24: Ustawienie P Yt Grillowych

  __RP100156_B4.book Seite 22 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Barbecue (Ilustracja B) Krewetki Otwarta pozycja p yt grillowych nadaje siö ... … do wolnego grillowania grubszych Ryba grillowanych produktów, … do jednoczesnego przyrzâdzania Hamburger, sandwicz grillowanych produktów przy u yciu ró...
 • Page 25: Czyszczenie

  __RP100156_B4.book Seite 23 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 odpornego na wysokie temperatury two- 3. W o yä p yty grillowe do urzâdzenia i rzywa sztucznego. W adnym wypadku docisnâä je do zacisków mocujâ- nie mogâ to byä przybory z metalu. cych|5 do momentu pojawienia s yszal- nego zatrza niöcia.
 • Page 26: Rozwiâzywanie Problemów

  __RP100156_B4.book Seite 24 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 11. Dane techniczne punktu recyklingu urzâdze elektrycznych i elektronicznych. Recykling pomaga zredu- kowaä zu ycie surowców oraz odciâ yä Model: SKG 1700 A2 rodowisko naturalne. 230 V ~ 50 Hz Napiöcie sieciowe: Klasa ochrony: Opakowanie...
 • Page 27 __RP100156_B4.book Seite 25 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Burger z serem i bekonem Szybkie panini z pesto • 250 g siekanego miösa wo owego • 1 bu ka ciabatta • Sól • Zielone pesto • wie o mielony pieprz. •...
 • Page 28 __RP100156_B4.book Seite 26 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 5. Podgrzaä grill kontaktowy na stopniu 5. Zapiekanie 6. Piec sandwicze w lekko posmarowa- 8. Podgrzaä piekarnik do 175 °C. nym t uszczem grillu kontaktowym do 9. Wlaä sos pomidorowy do naczynia do momentu stopienia sera.
 • Page 29: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  __RP100156_B4.book Seite 27 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Gwarancja firmy Dorada w folii aluminiowej • Sól, pieprz HOYER Handel GmbH • 2 ga âzki tymianku Drogi Kliencie, • 1 zâbek czosnku Na niniejsze urzâdzenie jest udzielana 3|-let- • Oliwa z oliwek nia gwarancja obowiâzujâca od dnia jego •...
 • Page 30 __RP100156_B4.book Seite 28 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 tychmiast po rozpakowaniu produktu. • W przypadku wystâpienia usterek w Naprawy dokonywane po up ywie okresu dzia aniu lub pozosta ych usterek nale- obowiâzywania gwarancji p atne. y w pierwszej kolejno ci skontaktowaä siö...
 • Page 31 __RP100156_B4.book Seite 29 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 32 __RP100156_B4.book Seite 30 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Tartalom 1. Áttekintés ..................30 2. Rendeltetésszer használat............. 31 3. Biztonsági el írások ............... 31 4. Szállítási tartalom................33 5. Üzembe helyezés................34 6. Kezelés................... 34 Felf tés ....................34 Elkészítés .................... 35 Grill lapok beállítása ................
 • Page 33 __RP100156_B4.book Seite 31 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk új kontaktgrilljéhez. A kontaktgrillt ételek otthoni grillezésére, pirí- tására és sütésére (pl. hús, hal, zöldség stb.) A készülék biztonságos használata, terveztük. továbbá a szolgáltatások teljes kör megis- A készülék háztartási használatra készült.
 • Page 34 __RP100156_B4.book Seite 32 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Tudnivalók a biztonságos üzemeltetéshez • 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képesség személyek, illetve akik nem rendelkez- nek megfelel tudással és tapasztalattal, kizárólag felügyelet mellett vagy megfelel tájékoztatás után használhatják a készülé- ket és csak akkor, ha megértették a lehetséges veszélyeket.
 • Page 35 __RP100156_B4.book Seite 33 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó veze- • A készüléket csak kih lt állapotban téket ne rongálja meg éles perem vagy mozgassa/szállítsa, kizárólag az erre magas h mérséklet. Ne tekerje a csatla- szolgáló...
 • Page 36 __RP100156_B4.book Seite 34 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 5. Üzembe helyezés 6. Kezelés Égés okozta sérülés VESZÉLY! T ZVESZÉLY! A fémfelületek m ködés közben er - • Helyezze a készüléket száraz, vízszin- sen felmelegednek. A készüléket tes, csúszásmentes, h álló felületre. m ködés közben csak fogóinál és •...
 • Page 37 __RP100156_B4.book Seite 35 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6.2 Elkészítés 6.3 Grill lapok beállítása Átsütési igényt l függ en a grill lapok három különböz er sség re állíthatók be. MEGJEGYZÉS: Egyszerre legfeljebb 2|darab hamburger/szendvics elkészítését Kontaktgrill (A kép) javasoljuk. MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, A készülék tetején lév elkészítési táblázat hogy a fedél|4 kinyitásakor az esetleg a...
 • Page 38 __RP100156_B4.book Seite 36 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Grillsüt (C kép) A készüléket minden használat után tisztítsa meg és távolítsa el közben az ételmaradékot. A süt funkció különösen jól használható a szeletek hirtelen átsütésére. Küls felületek 1. Melegítse el a grill lapokat|13. •...
 • Page 39 __RP100156_B4.book Seite 37 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 9. Eltávolítás 11. M szaki adatok Az áthúzott kerekes szeme- Modell: SKG 1700 A2 testároló szimbólum azt 230 V ~ 50 Hz Hálózati feszültség: jelenti, hogy a termék az Védelmi osztály: Európai Unióban szelektív...
 • Page 40 __RP100156_B4.book Seite 38 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Sajtos, baconos burger Gyors, pesztós panini • 250 g darált marhahús • 1 ciabatta • só • zöld pesztó • frissen rölt bors • 2 - 4 paradicsom (vékonyra szeletelve) • 2 hamburger zsemle •...
 • Page 41 __RP100156_B4.book Seite 39 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6. A szendvicseket a zsírral vékonyan Garnélanyárs pácolt citrommal, megkent kontaktgrillen addig süsse, fokhagymával amíg megolvad a sajt. • óriásgarnéla farok (mélyh tött, kb. - Grill lapok beállítása: Kontaktgrill 450|g felengedés után) 7.
 • Page 42: Magyar

  • olívaolaj megnevezése: • 1 db aranymakréla • 1 szelet citrom Gyártási szám: 100156 • 1 kis fej vöröshagyma (vékonyra szele- A termék típusa: SKG 1700 A2 telve) A termék azono- Kontaktgrill két grill lap- • 2 paradicsom (darabolva) sításra alkalmas •...
 • Page 43 __RP100156_B4.book Seite 41 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 3. A vásárlástól számított három napon belül t ségének határideje a termék, vagy érvényesített csereigény esetén a forgal- f darabjának kicserélése, kijavítása mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- ha a hiba a rendeltetésszer használatot re, illetve alkatrészre újra kezd dik.
 • Page 44 __RP100156_B4.book Seite 42 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 45 __RP100156_B4.book Seite 43 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Garanciakártya 100156 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 46 __RP100156_B4.book Seite 44 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Vsebina 1. Pregled................... 44 2. Namen uporabe ................45 3. Varnostni napotki................45 4. Obseg dobave ................47 5. Priêetek uporabe ................48 6. Upravljanje..................48 Segrevanje..................48 Priprava....................49 Položaj žar plošê ................. 49 Izklop ....................
 • Page 47 __RP100156_B4.book Seite 45 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Najlepša hvala za vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Kontaktni žar je predviden za peêenje in popeêenje jedi na žaru (npr. mesa, rib, zele- éestitamo vam za vaš novi kontaktni žar. njave itn.) v notranjih prostorih. Naprava je zasnovana za uporabo v zaseb- O varnem ravnanju z izdelkom in njegovi nem gospodinjstvu.
 • Page 48 __RP100156_B4.book Seite 46 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Navodila za varno uporabo • To napravo lahko otroci od 8 leta in osebe z omejenimi fiziênimi, êutilnimi ali miselnimi sposobnostmi oziroma pomanjkljivimi izku- šnjami in/ali znanjem uporabljajo samo, êe so bili pouêeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri taki uporabi.
 • Page 49 __RP100156_B4.book Seite 47 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Naprava tudi po izklopu ni popolnoma izkljuêena iz elektriênega omrežja. ée NEVARNOST za ptice jo želite popolnoma izkljuêiti, izvlecite • Ptice dihajo hitreje, razdeljujejo zrak omrežni vtiê. drugaêe po svojem telesu in so bistveno •...
 • Page 50 __RP100156_B4.book Seite 48 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 5. Priêetek uporabe 6. Upravljanje NEVARNOST poškodb zaradi NEVARNOST POŽARA! opeklin! • Napravo postavite na suho, ravno, Kovinske površine postanejo zaradi nedrseêo in na vroêino odporno povr- delovanja zelo vroêe. Naprave se šino.
 • Page 51 __RP100156_B4.book Seite 49 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6.2 Priprava 6.3 Položaj žar plošê Glede na želeno vrsto priprave lahko žar plošêi nastavite v 3 razliêne položaje. NAPOTEK: Priporoêamo pripravo najveê 2 hamburgerjev/sendviêev hkrati. Kontaktni žar (slika A) Tabela priprave na pokrovu naprave ozna- NAPOTEK: Prosimo, upoštevajte, da lahko êuje nastavitve termostatskih regulatorjev in pri odprtem pokrovu|4 morebitno prisotno...
 • Page 52 __RP100156_B4.book Seite 50 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Žar peêica (slika C) Napravo oêistite po vsaki uporabi in pri tem odstranite vse ostanke živila. Funkcija peêice je posebej primerna za popeêenje materiala za peêenje. Zunanje površine 1. Predhodno segrejte žar plošêi|13. •...
 • Page 53 __RP100156_B4.book Seite 51 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 9. Odstranjevanje med 11. Tehniêni podatki odpadke Model: SKG 1700 A2 Simbol preêrtanega smetišê- 230 V ~ 50 Hz Omrežna napetost: nega koša na kolešêkih Razred zašêite: pomeni, da se mora proizvod v Evropski Uniji odstranjevati v Moê:...
 • Page 54 __RP100156_B4.book Seite 52 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Hamburger s sirom in slanino Hitri sendviê panini s pestom • 250 g mletega govejega mesa • 1 ciabatta • sol • zeleni pesto • poper, sveže zmlet • 2 - 4 paradižniki (narezani v tanke •...
 • Page 55 __RP100156_B4.book Seite 53 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 4. Spodnje polovice obložite s sirom in sla- Popeêenje nino/salamo ter na njih položite zgor- 8. Vnaprej segrejte peêico na 175|°C. nje polovice. 9. Napolnite kalup za peêenje s paradi- 5. Vnaprej segrejte kontaktni žar na sto- žnikovim sokom.
 • Page 56 __RP100156_B4.book Seite 54 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Garancija Orada v alufoliji • sol, poper • 2 vejici timijana • 1 strok êesna Dobavitelj • olivno olje Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov • 1 orada servisnega centra. •...
 • Page 57 __RP100156_B4.book Seite 55 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blašêeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 58: P Ehled

  __RP100156_B4.book Seite 56 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Obsah 1. P ehled ..................56 2. Použití k urêenému úêelu ............... 57 3. Bezpeênostní pokyny ..............57 4. Rozsah dodávky ................59 5. Uvedení do provozu ..............60 6. Obsluha ..................60 Rozeh átí...
 • Page 59: Použití K Urêenému Úêelu

  __RP100156_B4.book Seite 57 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Døkujeme za vaši 2. Použití k urêenému d vøru! úêelu Kontaktní gril je urêen ke grilování, opékání Gratulujeme vám k vašemu novému kontakt- a zapékání potravin v domácnosti (nap . nímu grilu. masa, ryb, zelenin atd.).
 • Page 60 __RP100156_B4.book Seite 58 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Pokyny pro bezpeêný provoz • Tento p ístroj smí používat døti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a/nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly pouêeny, jak p ístroj bezpeênø...
 • Page 61: Rozsah Dodávky

  __RP100156_B4.book Seite 59 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • P i používání p ístroje dbejte na to, aby nedošlo k p isk ípnutí nebo promáêknutí NEBEZPEéÍ pro ptactvo napájecího vedení. • Ptáci dýchají rychleji, rozdølují vzduch • P i vytahování sí ové zástrêky ze ve svém tøle jiným zp sobem a jsou zásuvky vždy táhnøte za zástrêku, nikdy výraznø...
 • Page 62: Uvedení Do Provozu

  __RP100156_B4.book Seite 60 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 5. Uvedení do provozu 6. Obsluha NEBEZPEéÍ zranøní popále- NEBEZPEéÍ POŽÁRU! ním! • Postavte p ístroj na suchou, rovnou, pro- Kovové povrchy se bøhem provozu tiskluzovou a žáruvzdornou podložku. velmi rozeh ejí. P ístroje se bøhem •...
 • Page 63: P Íprava

  __RP100156_B4.book Seite 61 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6.2 P íprava 6.3 Nastavení grilovacích desek UPOZORN÷NÍ: Doporuêujeme p ípravu Podle požadovaného zp sobu p ípravy maximálnø 2 hamburger /sendviê sou- m žete grilovací desky nastavit 3 r znými êasnø. zp soby.
 • Page 64: Vypnutí

  __RP100156_B4.book Seite 62 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Grilovací trouba (obrázek C) éistøte p ístroj po každém použití a odstra te p itom všechny zbytky jídla. Funkce trouby je vhodná obzvláštø k zapé- kání pokrm . Vnøjší povrchy 1. P edeh ejte grilovací desky|13. •...
 • Page 65: Likvidace

  __RP100156_B4.book Seite 63 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 9. Likvidace 11. Technické parametry Symbol p eškrtnuté popel- Model: SKG 1700 A2 nice na koleêkách znamená, 230 V ~ 50 Hz Sí ové napøtí: že výrobek musí být v Evrop- Ochranná...
 • Page 66 __RP100156_B4.book Seite 64 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Burger se sýrem a slaninou Rychlé panini s pestem • 250 g hovøzí sekané • 1 ciabatta • s l • zelené pesto • pep , êerstvø namletý • 2 - 4 rajêata (na tenké plátky) •...
 • Page 67 __RP100156_B4.book Seite 65 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6. Peête sendviêe v kontaktním grilu s leh- 10.Lilkové rolky vložte do ní a posypejte kou vrstvou oleje, dokud se sýr neroz- nastrouhaným parmazánem. taví. 11.Vše zapeête v troubø cca 30 minut, - Nastavení...
 • Page 68: Záruka Spoleênosti Hoyer Handel Gmbh

  __RP100156_B4.book Seite 66 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Záruka spoleênosti Pražma v alobalu • s l, pep HOYER Handel GmbH • 2 snítky tymiánu Vážená zákaznice, vážený zákazníku, • 1 stroužek êesneku na tento p ístroj jste získali 3|letou záruku •...
 • Page 69 __RP100156_B4.book Seite 67 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 na poškození k ehkých êástí, nap .|vypína- Dodavatel êe, baterií nebo êástí, které jsou ze skla. Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- Tato záruka propadá, pokud byl výrobek resa není adresou servisu. Nejd íve používán poškozený...
 • Page 70 __RP100156_B4.book Seite 68 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Obsah 1. Preh ad ..................68 2. Použitie pod a urêenia ..............69 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 69 4. Rozsah dodávky................72 5. Uvedenie do prevádzky..............72 6. Obsluha ..................72 Zohrievanie..................
 • Page 71 __RP100156_B4.book Seite 69 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 ëakujeme vám za vašu 2. Použitie pod a urêenia dôveru! Kontaktný gril je urêený na grilovanie, tousto- vanie a zapekanie jedál (napr. mäso, ryby, Gratulujeme vám k novému kontaktnému zelenina atì.) v domácnosti. grilu.
 • Page 72 __RP100156_B4.book Seite 70 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie UPOZORNENIE: Skutoênosti a špecifiká, tejto výstrahy môže spôsobi ahké porane- ktoré by ste mali rešpektova pri manipulácii nia alebo vecné škody. s prístrojom. Pokyny pre bezpeênú prevádzku •...
 • Page 73 __RP100156_B4.book Seite 71 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Ak vám prístroj spadol do vody, okam- hriatiu prístroja alebo možnému žite vytiahnite sie ovú zástrêku. Až požiaru. Grilovacie platne sa v žiad- následne vyberte prístroj. nom prípade nesmú zakrýva alobalom, hliníkovými miskami alebo inými teplo- NEBEZPEéENSTVO v vzdornými materiálmi.
 • Page 74 __RP100156_B4.book Seite 72 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Nepoužívajte ostré alebo mechanické • Pred prvým použitím prístroj êistiace prostriedky. vyêistite! (pozri „éistenie“ na • Prístroj je vybavený protišmykovými plasto- strane 74) vými nožiêkami. Keìže nábytok je potia- 1. Vyklopte veko|4 kontaktného grilu sme- hnutý...
 • Page 75 __RP100156_B4.book Seite 73 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 4. Sklopte veko|4 nadol, aby ste zatvorili Symboly tabu ky pre prípravu kontaktný gril. 5. Pred pripojením prístroja sa uistite, že éas grilovania al. varenia sa obidva termostatové regulátory|9 +|15 nachádzajú na znaêke „•“. Teplotný...
 • Page 76 __RP100156_B4.book Seite 74 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 1. Grilovacie platne|13 predhrejte. 6.4 Vypnutie 2. Vyklopte veko|4 kontaktného grilu sme- 1. Obidva termostatové regulátory|9 rom nahor. +|15 nastavte na stupe „•“. 3. Položte grilované jedlo na spodnú grilo- 2. Vytiahnite zástrêku|6. vaciu plat u|13.
 • Page 77 „•“? 9. Likvidácia 11. Technické údaje Symbol preêiarknutého smet- ného koša na kolesách zna- Model: SKG 1700 A2 mená, že produkt musí by 230 V ~ 50 Hz Sie ové napätie: odovzdaný do osobitného Trieda ochrany: zberu odpadu v Európskej Výkon:...
 • Page 78 __RP100156_B4.book Seite 76 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 12. Recepty 3. Plátky slaniny opeête na kontaktnom grile do chrumkava. Steaky z hovädzieho boku - Usporiadanie grilovacích platní: Gri- • 2 steaky z hovädzieho boku lovacia rúra • So 4. Plátky slaniny vyberte z kontaktného •...
 • Page 79 __RP100156_B4.book Seite 77 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Baklažánové zvitky UPOZORNENIE: Obmie ajte tento • 1 malá cibu a základný recept napríklad so šunkou a ruko- • 1 strúêik cesnaku lou alebo tuniakom a cibu ou. • Malé množstvo olivového oleja •...
 • Page 80 __RP100156_B4.book Seite 78 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Krevetové špízy s citrónovo-ces- 1. So , korenie, tymiánové lístky a na jemno nasekané cesnakové strúêiky nakovou marinádou zmiešajte s trochou oleja. • Chvosty ve kých kreviet (mrazené, cca 2. Pražmu umyte zvnútra aj zvonku, osušte 450 g êistej váhy) ju a na oboch stranách ju dvakrát •...
 • Page 81 __RP100156_B4.book Seite 79 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Záruka spoloênosti poškodenie rozbitných êastí, napr. spínaêe, akumulátory a êasti vyrobené zo skla. HOYER Handel GmbH Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode- Vážená zákazníêka, vážený zákazník, ný alebo nebol používaný alebo udržiavaný na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky odborne.
 • Page 82 __RP100156_B4.book Seite 80 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Servisné stredisko Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: hoyer@lidl.sk IAN: 100156 Dodávate Majte, prosím, na pamäti, že nasledujúca adresa nie je servisná adresa: Najskôr kontaktujte vyššie uvedené servisné centum. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nemecko...
 • Page 83 __RP100156_B4.book Seite 81 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 84: Übersicht

  __RP100156_B4.book Seite 82 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Inhalt 1. Übersicht ..................82 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 83 3. Sicherheitshinweise ............... 83 4. Lieferumfang ................. 86 5. Inbetriebnahme ................86 6. Bedienung ..................87 Aufheizen ..................87 Zubereitung ..................87 Stellung der Grillplatten ...............
 • Page 85: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __RP100156_B4.book Seite 83 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Kontaktgrill ist zum Grillen, Toasten und Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kon- Überbacken von Speisen (z.|B. Fleisch, Fisch, taktgrill. Gemüse, etc.) im Haus vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät zipiert.
 • Page 86 __RP100156_B4.book Seite 84 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung HINWEIS: Sachverhalte und Besonderhei- der Warnung kann leichte Verletzungen ten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet oder Sachschäden verursachen. werden sollten. Anweisungen für den sicheren Betrieb •...
 • Page 87 __RP100156_B4.book Seite 85 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 • Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuch- GEFAHR von Brand ten Händen. • Das Gerät darf nicht in der Nähe von • Sollte das Gerät ins Wasser gefallen brennbaren Flüssigkeiten und Materiali- sein, sofort den Netzstecker ziehen.
 • Page 88: Lieferumfang

  __RP100156_B4.book Seite 86 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 WARNUNG vor Sachschäden einen Abstand von mindestens 30|cm zu Wänden ein. • Achten Sie darauf, dass das Gerät aus- geschaltet ist, bevor Sie es an eine HINWEIS: Während des ersten Betriebs Steckdose anschließen (beide Thermos- kann es zu einer leichten Rauch- und Ge- tatregler bis zum Anschlag auf “•“...
 • Page 89: Bedienung

  __RP100156_B4.book Seite 87 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6. Bedienung 6.2 Zubereitung GEFAHR von Verletzung HINWEIS: Wir empfehlen die Zubereitung durch Verbrennen! von maximal 2 Hamburgern/Sandwiches Die Metalloberflächen werden durch gleichzeitig. den Betrieb sehr heiß. Berühren Sie das Gerät im Betrieb nur an den Grif- Die Zubereitungstabelle auf dem Deckel des fen und den Bedienelementen.
 • Page 90: Stellung Der Grillplatten

  __RP100156_B4.book Seite 88 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 6.3 Stellung der Grillplatten 5. Legen Sie das Grillgut auf die beiden Grillplatten|13. Je nach Zubereitungswunsch können Sie die Grillofen (Bild C) Grillplatten auf 3 verschiedene Arten aus- Die Ofenfunktion eignet sich besonders gut richten.
 • Page 91: Aufbewahrung

  __RP100156_B4.book Seite 89 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 8. Aufbewahrung WARNUNG vor Sachschäden! Verwenden Sie keine scharfen oder scheu- ernden Reinigungsmittel. GEFAHR für Kinder! Bewahren Sie den Kontaktgrill außer- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- halb der Reichweite von Kindern auf. brauch und entfernen Sie dabei alle Speise- reste.
 • Page 92: Problemlösung

  HINWEIS: Die Grillzeit variiert je nach Di- cke und Größe der Steaks und je nach Zube- 11. Technische Daten reitungswunsch (Rare, Medium, Well-done). Modell: SKG 1700 A2 5. Die Steaks aus dem Kontaktgrill nehmen 230|V ~ 50 Hz Netzspannung: und abgedeckt noch etwas ruhen lassen.
 • Page 93 __RP100156_B4.book Seite 91 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 3. Die Baconscheiben im aufgeheizten Kontaktgrill knusprig braten. HINWEIS: Variieren Sie dieses Grundre- - Stellung der Grillplatten: Grillofen zept zum Beispiel mit Schinken und Rucola 4. Die Baconscheiben aus dem Kontaktgrill oder mit Thunfisch und Zwiebeln.
 • Page 94 __RP100156_B4.book Seite 92 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Auberginen-Röllchen Garnelen-Spieße mit Zitronen- Knoblauch-Marinade • 1 kleine Zwiebel • 1 Knoblauchzehe • Riesengarnelenschwänze (tiefgekühlt, • etwas Olivenöl ca. 450 g Abtropfgewicht) • 2 Dosen Tomaten (in Stücken) • Salz, Pfeffer •...
 • Page 95: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  __RP100156_B4.book Seite 93 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 13. Garantie der Dorade in Alufolie • Salz, Pfeffer HOYER|Handel GmbH • 2 Zweige Thymian Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, • 1 Knoblauchzehe Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- •...
 • Page 96: Deutsch

  __RP100156_B4.book Seite 94 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19 Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 97 __RP100156_B4.book Seite 95 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 98 __RP100156_B4.book Seite 96 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 99 __RP100156_B4.book Seite 97 Dienstag, 10. Juni 2014 7:08 19...
 • Page 100 Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06/2014 · Ident.-Nr.: SKG 1700 A2 IAN 100156 RP100156_Kontaktgrill_Cover_LB4.indd 1 12.06.14 13:21...

Table of Contents