Download Print this page
Electrolux Flymo HT42 Important Information Manual
Electrolux Flymo HT42 Important Information Manual

Electrolux Flymo HT42 Important Information Manual

Hide thumbs Also See for Flymo HT42:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
D
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen
und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
F
A lire avant usage et à conserver pour référence
ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
N
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
TÄRKEÄÄ TIETOA
SF
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
VIKTIG INFORMATION
S
Läs anvisningarna före användningen och spara
dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
INFORMACIÓN IMPORTANTE
E
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
P
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
I
Leggere prima dell'uso e conservare per
ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
HU
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
PL
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
CZ
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než
je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod
si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
SK
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
SL
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Electrolux Flymo HT42

 • Page 1 IMPORTANT INFORMATION Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen Read before use and retain for future reference használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen Gwarancja traci ważność...
 • Page 4 GB - CONTENTS ES - CONTENIDO Switch levers Interruptores Instruction Manual Manual de Instrucciones Handguard Defensa Blade cover/Storage Holder Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas Warning Label Etiqueta de Advertencia Product Rating Label Placa de Características del Producto DE - INHALT PT - LEGENDA Ein/Aus-Schalter Interruptores de alavanca Bedienungsanweisung...
 • Page 5 (GB) CARTON CONTENTS (SE) FÖRPACKNINGENS (HU) A DOBOZ TARTALMA INNEHÅLL (DE) KARTONINHALT (PL) ZAWARTOŚĆ (DK) KARTONINDHOLD KARTONU (FR) CONTENU DU CARTON (ES) CONTENIDO DEL (CZ) OBSAH KRABICE CARTON (NL) INHOUD (SK) OBSAH BALENIA (PT) LEGENDAS DOS (NO) KARTONGEN (SI) VSEBINA ŠKATLE DESENHOS INNEHOLDER (IT)
 • Page 6 10 ampere, 250 volt AC 1. Netledninger og forlængerledninger fås hos 1. Brugen af en reststrømenhed med en dit lokale autoriserede Electrolux Outdoor udløserstrøm på maks. 30 mA anbefales. Products Approved Service Centre. Selvom der er installeret en reststrømenhed, 2.
 • Page 7: Start Og Stop

  Sikkerhedsregler Forberedelse 9. Hold altid hænder og fødder væk fra Brug altid passende tøj, handsker og kraftige klippemidlerne, specielt når motoren tændes. sko. Det anbefales at bruge 10. Der må ikke anvendes trappestier, mens beskyttelsesbriller. Gå ikke med hækkeklipperen bruges. løsthængende tøj eller smykker, som kan 11.
 • Page 8 Undlader at standse, når det ene greb slippes. Klipperen kører ikke Tag klipperens stik ud af stikkontakten, og Er der tændt for strømmen? kontakt dit lokale godkendte Electrolux Check sikringen i elinstallationen, skift ud hvis Outdoor Products-servicecenter. den er smeltet.
 • Page 9 (e) Maskinen ikke er blevet efterset eller i overensstemmelse med anvisningerne og repareret, skilt ad eller pillet ved af andre anbefalingerne i denne brugsvejledning. personer end de af Electrolux Outdoor • Maskiner brugt til udlejning er ikke dækket af Products autoriserede servicecentre.
 • Page 10 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 11 HT42 HT420 380 W 400 W 101 dB (A) 101 dB (A) 98 dB (A) 98 dB (A) 90 dB(A) 90 dB(A) 4.04 m/s 4.04 m/s 3.2 kg 3.2 kg HT450 HT600 450 W 500 W 105 dB (A) 101 dB (A) 97 dB (A) 98 dB (A) 91 dB(A)
 • Page 12 Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40, email: office@husqvarna.co.at Internet: www.husqvarna.at SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 13 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.