Download Print this page

Samsung NA64H3010AS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

NA64H3030AS
NA64H3010AS
NA64H3110AS
NA64H3010AK
NA64H3000AK
NA64H3010CK
NA64H3010CE
Instrukcja została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Imagine
the possibilities
Polski

Advertisement

loading

  Also See for Samsung NA64H3010AS

  Summary of Contents for Samsung NA64H3010AS

 • Page 1 NA64H3030AS NA64H3010AS NA64H3110AS NA64H3010AK NA64H3000AK NA64H3010CK NA64H3010CE Instrukcja została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Imagine the possibilities Polski...
 • Page 3 Instrukcja obsługi i konserwacji Instrukcje techniczne 1 -2...
 • Page 7 Panel palników nie został dostosowany do obsługi poprzez zewnętrzny regulator czasowy lub oddzielny układ sterowania zdalnego.
 • Page 8 W przypadku używania naczyń szklanych należy się upewnić, że nadają się one do stosowania na płytach kuchennych. Jeśli szklana powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec śmiertelnemu porażeniu prądem elektrycznym.
 • Page 9 Czyszczenie i serwisowanie...
 • Page 10 NA64H3010AK NA64H3000AK NA64H3010CE NA64H3010CK NA64H3030AS NA64H3010AS...
 • Page 11 NA64H3 Palnik Wspornik do patelni wok ier cie uszczelniaj cy...
 • Page 12 Wspornik patelni NA64H3030AS NA64H3010AS NA64H3110AS NA64H3010AK NA64H3000AK cznik z uszczelk (1)
 • Page 15 NACZYNIA PALNIKI 200mm 260mm 200mm 260mm...
 • Page 16 “WSPORNIK DO PATELNI WOK” “WSPORNIK DO PATELNI WOK”...
 • Page 17 Czyszczenie i konserwacja Wspornik patelni, uchwyty...
 • Page 18 Czyszczenie i konserwacja PALNIKI Po wyczyszczeniu za o y wszystkie cz ci na miejsce w prawid owej kolejno ci. - Nie pomyli ze sob góry i do u. - Zatrzaski pozycjonuj ce musz by idealnie dopasowane do wci...
 • Page 19 Warnings...
 • Page 20 Wybór miejsca instalacji Krawędź urządzenia musi znajdować się w odległości minimum 60 mm od tylnej ściany.
 • Page 21 Do uszczelnienia urz dzenia po jego w o eniu w wyci cie w blacie nie nale y u ywa uszczel- niacza silikonowego. Utrudni oby to w wyj cie urz dzenia z wyci cia w przypadku, gdyby w przysz o ci konieczna by a jego naprawa.
 • Page 22 Gaz doprowadzany rurami: gaz ziemny, propan-powietrze lub butan-powietrze Gaz ze zbiornika lub butli (butan/propan)
 • Page 23 Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inny odpowiednio wykwalifikowany personel.
 • Page 24 Zmiana typu gazu Dysza Kurek Kurek Instrukcje techniczne _23...
 • Page 25 Dane techniczne dla serwisantów Model NA64H3010CK NA64H3010CE NA64H3010AK NA64H3000AK Wspornik patelni Wspornik do patelni nie dotyczy P yta górna Pokr t o Waga Wymiary (S x D x W) 600*520*99 600*520*99 600*520*99 600*520*99 Urz dzenie zap onowe Pod czenie gazu Zasilanie 220~240V, 50/60Hz elektryczne...
 • Page 26 Dane techniczne dla serwisantów Dane techniczne urz dzenia nie dotyczy nie dotyczy Stali nierdzewnej 600*5 * 600*5 * 90 600*5 * 90 1/2-calowy gwint 10 1kW 9 6kW 9 6kW II 2E+3+ II 2H3+ Kat. 20/25-37/50 TR/SK/OR RU/KA/UKR Kat. 25-30 13 9 2 Instrukcje techniczne _25...
 • Page 27 Palniki Potrójna korona Potrójna korona PALNIK RODZA (4,0 kW) (3,8 kW) (3,3 kW) (3,0 kW) (2,0 kW) (1,0 kW) KRAJ J GAZU Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. GB,IT,FR,HU, Znamionowa moc BE,LT,NL,PT, G30 BUTAN grzania (kW) (Hs) 29 mbar KZ,UKR...
 • Page 28 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwi zanie...
 • Page 29 (tylko stacjonarne) (+30) 2106897691komórkowe i stacjonarne 261 03 710 LUKSEMBURG HOLANDIA 0900-SAMSUNG(0900-7267864)(0.10 /min) NORWEGIA 815 56480 PORTUGALIA 808 20-SAMSUNG(808 20 7267 ) 902-1-SAMSUNG(902 172 678) HISZPANIA SZWECJA 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com /ch( niemiecka) SZWAJCARIA 0848- SAMSUNG(7267864, CHF 0.08 / www.samsung.com/ch_fr(francuska)
 • Page 31 NA64H3110AS NA64H3010AK NA64H3000AK NA64H3010CK NA64H3010CE Gas cooktop user manual This manual is made with 100 % recycled paper. imagine the possibilities ENGLISH Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register...
 • Page 32 Preface Thank you for choosing a Samsung gas cooktop. To use this appliance correctly and prevent any potential risk, read these instructions before using the appliance. If you are unsure of any of the information contained in these instructions, please contact the...
 • Page 33: Table Of Contents

  contents Preface Safety Warning Safety Instructions Installation Child and People Safety During Use Cleaning and Service Environmental Information Instructions for use and maintenance Description of the appliance How to Use the appliance Safety and Energy saving advice Cleaning and Maintenance Technical instructions Using instructions Positioning...
 • Page 34: Safety Warning

  Your safety is of the utmost importance to Samsung. Please take the time to read this Instruction Manual before installing or using the appliance. If the appliance is sold or transferred to another person, ensure the booklet is passed on to the new user.
 • Page 35: Installation

  installation Warning accordance with regulations in force gas and electrical supply complies and only used in a well ventilated with the type stated on the rating space. plate. marine craft or in caravans, it should not must be installed in such a way that be used as a space heater.
 • Page 36: Child And People Safety

  child and people safety Warning The appliance gets hot when it is in use. Children should be kept away until it has cooled. Caution from using the appliance safety without supervision or instruction by a responsible person to ensure that they can use the appliance safety. _safety warning...
 • Page 37: During Use

  during use Warning Burner panel is not designed to operate food. from an external timer or separate remote control system. comes The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in contact with water. Do not operate the room in which it is installed.
 • Page 38 during use materials in the storage drawer aerosols may be affected by heat and should not stored above or below the near this appliance. appliance. this appliance while it is in operaiton. ‘ ’ position when not in use. Caution industrial purposes.
 • Page 39: Cleaning And Service

  cleaning and service Warning cleaning agents. repaired or serviced by an authorised Service Engineer and only genuine approved spare parts should be used. Caution and cooled. clean the appliance. environmental information with due regard to safety and the environment. unusable, by cutting off the cable. disposed with other household wastes at the end of its working life.
 • Page 40: Description Of The Appliance

  4.auxiliary burner lower(cast iron) burner(semi-rapid burner ) 5.control knob for left lower 11.pan support upper right(cast iron) 8.control knob for low right 12.pan support low right(cast iron) burner(auxiliary burner ) burner(semi-rapid burner ) NA64H3030AS NA64H3010AS instructions for use and maintenance...
 • Page 41 description of the appliance 9.pan support upper 1.top plate left(cast iron) 2.rapid burner 10.pan support left 3.semi-rapid burner lower(cast iron) 4.auxiliary burner 11.pan support upper 5.control knob for right(cast iron) left lower burner 12.pan support low 6.control knob for upper left burner right(cast iron) 13.
 • Page 42 This manual is made with 100 % recycled paper. imagine the possibilities ENGLISH Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Instruction Manual(1) I nj ector ( 4 )
 • Page 43: How To Use The Appliance

  how to use the appliance Preparation Circle : gas off Ignition position Control handle control handle. instructions for use and maintenance _ 12...
 • Page 44 how to use the appliance failure safety instructions for use and maintenance...
 • Page 45 safety and energy saving advice - The diameter of the bottom of the pan should correspond to that of the burner. BURNERS of the 200mm 260mm burner. Rapid 200mm 2 0mm Semi-Rapid 120mm 100mm 120mm lid half off one side. them that they increase the temperature in this area and may cause damage.
 • Page 46: Safety And Energy Saving Advice

  safety and energy saving advice receptacles with a concave base. “WOK PAN SUPPORT” is mainly used for triple crown burner.(NA64H3030AS) “WOK PAN SUPPORT” is mainly used for rapid burner. (NA64H3010AK, NA64H3010CK, NA64H3010CE) The manufacturer declines all responsibility if this additional wok pan support is not used or are used incorrectly.
 • Page 47: Cleaning And Maintenance

  cleaning and maintenance completely Metal Brush Nylon Brush Soft cloth Detergent Neutral Detergent water. For stubbon soiling, soak beforehand. wrung-out the risk of corrosion. normal because of the high temperatures. Each time the appliance is used these parts should be cleaned with a product that is suitable for stainless steel. instructions for use and maintenance _ 16...
 • Page 48 cleaning and maintenance from the top plate. detergent or washing up liquid cloth and wipe dry with a clean cloth. blocked. 1 2 3 into their respective recesses. instructions for use and maintenance...
 • Page 49: Using Instructions

  using instructions Warnings Warnings Grease cranes produced at the factory to meet the requirement of all life hob. technical instruction_18...
 • Page 50: Positioning

  positioning 600mm 700mm 700mm 400mm 400mm Cut out size 400mm 400mm Width : 560mm Depth : 490mm Thickness : 30~50mm FO 0813 FO 0812 c t o t position from the edges of the appliance. is not mandatory for application. 40mm 150mm(MAX) - An oven must have forced ventilation to install a hob above it.
 • Page 51: Installing The Appliance

  installing the appliance (Stainless steel model) (Glass model) ponge appliance upside down and place it on a cushioned mat. supervision devices are not damaged in this operation. 2. Apply the sponge provided around the edge of the appliance. ottom view 3.
 • Page 52: Gas Connection

  gas connection For your safety, you must choose from the three following connection option . made from copper and with screw-on mechanical connectors. the appliance. (Fig. A) after sales service department. (Fig.B) accessible along their entire length. For the user’s safety, we advise the connection to be made 2meters) (Fig.A) Connector with two clamps.
 • Page 53: Electrical Connection

  electrical connection - Green/yellow = Earth - Blue = Neutral - Brown = Live Switch 1 Switch 2 AC INPUT Switch 3 Switch 4 IGNITION When the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer to produce, customer service agent or similarly qualified personnel.
 • Page 54: Gas Conversion

  gas conversion injector in place. Injector Remove the control handles from taps. Control handle Sealing ring please change all valve into new one. Replace the control handles on the taps. 0359CO1359 Model: S/N: 0359-14 G20/20mbar 50/60Hz,Pmax 1W 220-240V Qn G20: G30: G31: G20 20mbar...
 • Page 55: Engineers Technical Data

  engineers technical data Model NA64H3010CE NA64H3010AK NA64H3000AK NA64H3010CK Pan Support Cast Iron Wok pan Support Cast Iron Cast Iron Top Plate(Glass) Beige Color Black Color Control Handle Black Color Copper 15.7kg 15.7kg 15.7kg Weight 14. kg (Include wok) (Include wok) (Include wok) Dimension(W*D*H) 600*5 * 99...
 • Page 56 Model NA64H3110AS NA64H3010AS NA64H3030AS Cast Iron Enamel Pan Support Cast Iron Cast Iron Wok pan Support Top Plate Stainless Steel Control Handle Silver Color Weight 10.6kg 9.1kg (Include wok) 600*5 * 91 Dimension(W*D*H) 600*5 * 90 600*5 * 90...
 • Page 57: Burner Features

  burner features Triple-Crown Semi-rapid Triple-Crown BURNER Rapid (3.3kW) Auxiliary (1.0kW) Rapid (3.0kW) TYPE OF (4.0kW) (2.0kW) (3.8kW) COUNTRY POSITION Injector make GB,IT,FR, (1/100mm) HU,BE,LT, Nominal heat input BUTANE 4.00 1.95 3.80 1.95 3.30 0.81 3.00 0.81 2.00 0.65 1.00 0.41 NL,PT,ES, (kW)(Hs) 29 mbar...
 • Page 58: Troubleshooting

  Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your cooktop needs repair, contact a SAMSUNG Service Centre or your dealer. No Spark. Check the electricity supply Not ignited The gas supply is closed.
 • Page 59 FRANCE 01 48 63 00 00 0180 6 SAMSUNG bzw. GERMANY 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, www.samsung.com aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)