Download  Print this page

Pierwsze Uruchomienie Telewizora; Włączanie Telewizora I Automatyczne Programowanie - Sony KV-25FX30K Instruction Manual

Fd trinitron color television.
Hide thumbs

Advertisement

Włączanie telewizora i automatyczne programowanie
Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki
którym można: 1) wybrać język w którym wyświetlane będą wszystkie menu, 2) wybrać
kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) regulacja przechylenia obrazu, 4) odnaleźć i
automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 5) zmienić
kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.
Jeśli zaistnieje konieczność zmodyfikowania któregoś z ustawień, można to zrobić
wybierając odpowiednią opcję w
ponownego włączenia telewizora.
1
Włącz przewód zasilający telewizora do gniazdka
sieciowego (220-240V AC, 50Hz). Naciśnij przycisk
włączony/wyłączony
telewizora, by włączyć urządzenie.
Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty po raz pierwszy, na
ekranie automatycznie zostanie wyświetlone menu
Language (Język).
2
Naciśnij przycisk
następnie naciśnij przycisk OK by potwierdzić wybór.
Od tego momentu wszystkie menu będą wyświetlane w
wybranym języku.
3
Na ekranie pojawi się automatycznie menu Kraj. Naciśnij
przycisk
lub
by wybrać kraj w którym będzie
używany telewizor, a następnie naciśnij przycisk OK by
potwierdzić wybór.
Jeśli na liście nie ma kraju w którym będzie
używany telewizor , wybierz "-" zamiast nazwy
kraju.
4
Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość,
że obraz będzie przechylony. Menu Obrót Obrazu
pozwala uregulować obraz jeśli zajdzie taka
konieczność.
a)
Jeśli nie jest to konieczne, naciśnij
ustawić Bez regulacji, następnie naciśnij OK.
b)
Jeśli jest konieczne, naciśnij
opcję Regulacja, następnie naciśnij OK. Następnie
ureguluj przechylenie obrazu między –5 i +5
naciskając
lub
by zapisać ustawienie.
(menu Ustawianie) lub naciskając przycisk
znajdujący się z przodu
lub
na pilocie by wybrać język, a
lub
lub
by ustawić
. Na zakończenie naciśnij OK
Language
4
i
Svenska
Norsk
English
Nederlands
Français
Italiano
$
i
Select Language:
Kraj
4
i
Sverige
Norge
-
Italia
Deutschland
Österreich
$
i
Wybór kraju:
Jeśli obraz jest pochylony,
obrót obrazu.
Bez regulacji
Regulacja
by

Pierwsze uruchomienie telewizora

K
OK
PL
K
OK
K
OK
kontynuuje...
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony KV-25FX30K

   Related Manuals for Sony KV-25FX30K

This manual is also suitable for:

Kv-29fx30k

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: