Download  Print this page

Adowanie Papieru - Canon LBP215 Series Getting Started

Hide thumbs

Advertisement

Szybkie rozpoczęcie pracy
Ładowanie papieru
Ładowanie papieru do szuflady
1
Wyciągnij szufladę z papierem.
2
3
Pl
Do tego poziomu
4
Wsuń szufladę z papierem do urządzenia.
Jeśli ładowany papier ma inny rozmiar od
poprzednio używanego, odpowiednio
zmień ustawienia.
5
Naciśnij przycisk
<Ustawienia papieru>.
6
Określ rozmiar i typ papieru zgodnie z
informacjami na ekranie.
288
i wybierz opcję
Szczegóły
„Ładowanie papieru" w Podręczniku użytkownika
Ładowanie do tacy
wielofunkcyjnej
1
2
3
Do tego poziomu
4
5
Określ rozmiar i typ papieru zgodnie z
informacjami na ekranie.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP215 Series

This manual is also suitable for:

Lbp214dwLbp212dw

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: