Download Print this page

Electrolux EKM 10460 X Instruction Booklet

Hide thumbs Also See for EKM 10460 X:

Advertisement

Quick Links

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Instruksjonshefte
Instructions booklet
mod. EKM 10460 X
KM 10460 X
DK
SE
NO
GB

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux EKM 10460 X

 • Page 1 Brugsanvisning Bruksanvisning Instruksjonshefte Instructions booklet mod. EKM 10460 X KM 10460 X...
 • Page 2 Produktansvar GENERELLE OPLYSNINGER TIL SLUTBRUGEREN MILJØBESKYTTELSE Kassering af emballage TIL KUNDEN FEJL OG MANGLER / AFHJÆLPNINGRET ikke Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
 • Page 3 ANBEFALINGER OG ADVARSLER VIGTIGT: VARMESKAB KOMFURER MED GLASLÅG at De afbryder strømmen og lukker for hovedventilen til gas. I TILFÆLDE AF BRAND: straks lukkes for hovedventilen til gassen, strømmen skal afbrydes SIKKERHED OG BØRN ADVARSEL - OVN: Når ovnen eller grillen er i brug, kan tilgængelige dele blive meget varme, og det er derfor nødvendigt at holde børn væk fra komfuret.
 • Page 4 ANVENDELSE AF BLUS SÅDAN ANVENDES EL-OVNEN SÅDAN ANVENDES GASBLUSSENE (ovnen skal opvarmes på højeste temperatur i ca. 30- 40 minutter med lukket låge). Bemærk: AUTOMATISK ELEKTRISK TÆNDING Skema over tilberedning med over - undervarme SIKKERHEDSVENTIL Temp. ° C Minutter Fisk Kød ENERGISPARERÅD Bagværk...
 • Page 5 OVNE MED NATURLIG KONVEKTION Ovnen er udstyret med følgende: Varmluft 60 ÷ max Lille grill Bemærk: Ovndøren skal altid være lukket, mens ovnen anvendes. Stor grill Turbogrill MULTIFUNKTIONSOVN Ovnen er udstyret med: BEMÆRK: Pizzaprogram Ovnens termostatknap Bemærk: ANVENDELSE AF GRILLEN Ovnfunktionsknap BRUG AF ROTERENDE GRILLSPYD Brug af ovnen...
 • Page 6 Lydsignal INSTRUKTIONER TIL BRUG AF KNAPPERNE ” L E D ” - P R O G R A M M E R I N G S F U N K T I O N ( b i l l e d e Start og kontrol af programmet Viser Indstillingsfejl...
 • Page 7 Ventilation INSTRUKSER TIL BRUGEREN HOVEDDIMENSIONER 1000 ADVARSLER INSTALLATION VIGTIGT: Sikkerhedsbestemmelser for gas (installation & brug) min. 50 mm min. 50 mm Bestemmelser vedrørende installation & brug min. 20mm min. 20mm min.100 Sådan tilsluttes gas TILSLUTNING AF GAS VIGTIGT...
 • Page 8 EL-INSTALLATION Dette komfur skal installeres af en kvalificeret person i overensstemmelse med den seneste udgave af IEE- bestemmelserne og i overensstemmelse med producentens instrukser. ADVARSEL! DETTE KOMFUR SKAL FORBINDES TIL JORD Sådan tilsluttes hovedkablet SKEMA D mbar Min. By pass 3,00 0,75 286 l/t...
 • Page 9 SÅDAN UDSKIFTES VENTILTAPPER VEDLIGEHOLDELSE AF KOMFUR ADVARSLER ovnlampe E 14 25 W - 230 V~ T300°C SÅDAN SKILLES BLUSSENE AD Sikkerhed Advarsler altid altid altid altid forsigtig altid altid altid altid altid altid altid aldrig aldrig aldrig aldrig aldrig EFTERLAD ALDRIG KOMFURET UDEN OPSYN UNDER MADLAVNINGEN.
 • Page 10 REKOMMENDATIONER ALLMÄN INFORMATION TILL ANVÄNDAREN OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MILJÖSKYDD OBSERVERA: Hantering av emballage stänga av strömmen och stänga huvudkranen för gasen. OM DET BÖRJAR BRINNA: omedelbart huvudventilen till gasledningen och stäng av strömmen. FÖR DIN OCH DINA BARNS SÄKERHET. VARNING - UGN: När ugnen eller grillen används kan vissa delar bli väldigt varma;...
 • Page 11 Tillagningstabell för varmluft . SÅ HÄR ANVÄNDER DU GASHÄLLEN Rätt Temp. °C. Minuter Vikt kg. SÅ HÄR ANVÄNDER DU GASBRÄNNARNA Förrätter Kött AUTOMATISK ELTÄNDNING SÄKERHETSVENTIL Bakverk ENERGISPARANDE TIPS UGN MED NATURLIG KONVEKTION Ugnsutrustning: SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN ELEKTRISKA UGNEN (Ugnen måste hettas upp till max-temperaturen i ca 30-40 minuter med stängd lucka innan 60 ÷...
 • Page 12 UGN MED FLERA FUNKTIONER Ugnsutrustning: Max-grill Observera! Max-grill med varmluft Ugnens termostatvred Undervärme med varmluft Ugnens funktionsvred GRILL ROTERANDE GRILLSPETT Observera: Så här använder du ugnen Ha alltid ugnsluckan stängd när du använder ugnen. Observera: Upptining med fläkt Vanlig uppvärmning Varmluft Mini-grill...
 • Page 13 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV KONTROLLANORDNINGAR (BEROENDE PÅ MODELL) KLOCKDISPLAY (fig. 4) Automatisk användning med inställningen för tillagningstid och sluttid Beskrivning Funktioner Display Timern Ljudsignal Programstart och kontroll Inställning Inställningsfel + och - knapparna. Återkalla en inställning Ställa in tiden Manuell inställning Automatisk användning Halvautomatisk användning med inställningen för tillagningstid Halvautomatisk användning med inställningen för sluttid...
 • Page 14 VÅRD OCH SKÖTSEL INSTRUKTIONER TILL ANVÄNDAREN Innan du rengör spisen, stäng av huvudkranen till gasen och dra ut kontakten till spisen eller stäng av strömmen med UTVÄNDIGA MÅTT huvudströmbrytaren. Rengör inte spisytorna när de fortfarande är varma. Ångtvätta inte ugnen. VIKTIGT Kontrollera regelbundet den utvändiga gasslangen och byt ut den när den visar tecken på...
 • Page 15: Elektrisk Anslutning

  ANSLUTA GASEN VIKTIGT Ventilation ELEKTRISK ANSLUTNING Denna spis måste installeras av en behörig installatör i enlighet med senaste utgåvan av IEE förordningarna och i överensstämmelse med tillverkarens instruktioner. VARNING! DEN HÄR SPISEN MÅSTE JORDAS Ansluta nätkabeln Gassäkerhetsförordningar (installation & användning) Installations- &...
 • Page 16 INSTÄLLNING AV GASEN mbar siff. Siff. Min. By pass 3,00 0,75 286 l/t 72 l/t spa. 1,75 0,48 167 l/t 46 l/t spa. NATURGAS BYTE AV GASHÄLLENS INJEKTORER G 20 1,00 0,33 95 l/t 31 l/t spa. 3,80 1,50 363 l/t 143 l/t spa.
 • Page 17 UNDERHÅLL AV SPISEN VARNING BYTA STIFT Ugnslampan E 14 25 W - 230 V~ T300°C HÄLLENS DEMONTERING För din säkerhet Viktigt! LÄMNA INTE SPISEN UTAN UPPSIKT VID MATLAGNING. NFETTNING AV STIFT...
 • Page 18: Kjære Kunde

  ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER GENERELL INFORMASJON FOR SLUTTBRUKER ADVARSEL VERN AV MILJØET Avhending av emballasje Trekk støpselet ut av kontakten og steng gasskranen når komfyren ikke er i bruk. VED BRANN må hovedventilen på gassrøret øyeblikkelig lukkes og støpselet trekkes ut av kontakten. Ikke bruk vann på brennende olje.
 • Page 19 Steketider for varmluftsovn . BRUK AV TOPPLATE Rett Temp. °C Minutter Vekt, kg Småretter BRUK AV GASSBLUSS Kjøtt AUTOMATISK ELEKTRISK TENNING SIKKERHETSVENTIL Kaker TIPS OM ENERGISPARING VARMLUFTSOVNER Ovnen er utstyrt med: BRUK AV ELEKTRISK STEKEOVN 60 ÷ max Vær oppmerksom på: Ovnen benyttes kun med ovnsdøren lukket. Merk: Steketider, vanlig steking Temp.
 • Page 20 KOMBIKOMFYR Ovnen er utstyrt med: Full grill Gratineringsfunksjon Ovnens termostat Pizzafunksjon Ovnens funksjonsvelger BRUK AV GRILLEN GRILLSPIDD Merk: Bruk av ovnen Ovnen benyttes kun med ovnsdøren lukket. FORSIKTIG Opptining med vifte Over/undervarme Varmluft Middels grill...
 • Page 21 BRUK AV KLOKKEENHETER FUNKSJONER (Fig. 4) Egenskaper Funksjoner Varselur Lydsignal Display Start program og kontroller Programmeringsfeil Oppheve programmering Programmering Tastene + og - Programmere tid Manuell bruk Automatisk bruk Halvautomatisk bruk med programmering av tilberedningstid Halvautomatisk bruk med programmering av ferdig tid Automatisk bruk med programmering av tilberedningstid og ferdig tid...
 • Page 22 ADVARSLER STELL OG VEDLIKEHOLD Før komfyren rengjøres må gassledningen koples fra. Trekk også støpselet ut av veggkontakten eller slå av hovedbryteren. Komfyren må ikke rengjøres mens den er varm. Bruk ikke damprensere for å rengjøre ovnen. INSTALLASJON VIKTIG VIKTIG: Det eksterne gasstilkoplingen må kontrolleres jevnlig og erstattes når det viser tegn på...
 • Page 23: Elektrisk Tilkopling

  ADVARSEL! KOMFYREN MÅ JORDES Tilkopling av strømkabel Forskrifter for gassikkerhet (installasjon og bruk) Forskrifter for installasjon og bruk Gasstilkopling VIKTIG BYTTE AV KABEL mbar Numm. Min. By pass VEDLIKEHOLD 28-30 3,00 0,75 219 g/t 55 g/t BUTAN ADVARSLER G 30 1,75 0,48 128 g/t...
 • Page 24 Noen viktige huskeregler Sørg for Alle brytere Hold alltid god avstand Bruk alltid tørre grillvotter Vær forsiktig Hold alltid dørene på komfyren lukket Plasser alltid kokekar midt på gassblussene Hold komfyren ren La alltid komfyren bli kald Følg alltid gjengse regler Hold alltid ventilasjonsåpninger Skru alltid av strømmen Ikke...
 • Page 25: Warranty

  GENERAL INFORMATION RECOMENDATIONS AND PRECAUTIONS ATTENTION: SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT Packaging disposal you unplug it from the mains electricity and shut the gas tap. IN THE EVENT OF FIRE: immediately shut the main valve of the gas supply, unplug the appliance from the mains. Never, under any circumstances, FOR YOUR SAFETY AND THAT OF YOUR CHILDREN.
 • Page 26 Fan oven cooking table COOK-TOP USE Dish Temp. °C. Minutes Weight kg. USING THE GAS BURNERS First courses Meat AUTOMATIC ELECTRIC IGNITION Sweets (pastries) SAFETY VALVE ENERGY SAVING TIPS NATURAL CONVECTION OVENS The oven is fitted with: USING THE ELECTRIC OVEN (heat the oven at the maximum temperature for about 30-40 minutes with closed door).
 • Page 27 MULTIFUNCTIONAL OVEN Total grill Oven with separate thermostat and commutator The oven is fitted with: Fan assisted total grill N.B.: Oven thermostat knob Fan assisted lower heating element Note: Oven function knob USE OF THE GRILL Using the oven Always use the oven with the oven door closed. USE OF THE TURNSPIT ATTENTION: Defrosting with fan...
 • Page 28 INSTRUCTIONS FOR USING THE CONTROL DEVICE “LED” PROGRAMMER (Fig. 4) Features Functions Minutes minder Display Acoustic signal Start programme and check Setting error Fig. 4 Cancelling a setting Setting + and - buttons. Setting the time Manual use Automatic function Semi-automatic use to set cooking time Semi-automatic use to set end time Automatic use to set cooking time and end time...
 • Page 29: Overall Dimensions

  INSTRUCTIONS FOR THE USER CARE AND MAINTENANCE Before cleaning the appliance, turn off the mains gas tap and OVERALL DIMENSIONS unplug the appliance or disconnect power at the main circuit breaker of the electrical system. Do not clean appliance surfaces when still hot. Do not use steam cleaners to clean the oven.
 • Page 30 CONNECTION IMPORTANT Natural Gas Only ELECTRICAL CONNECTION Provision for Ventilation This appliance must be installed by a qualified person in accordance with the latest IEE Regulations and in compliance with the manufacturer’s instructions. WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED Connecting the mains cable Gas Safety (Installation &...
 • Page 31: Appliance Maintenance

  GAS ADJUSTMENT APPLIANCE MAINTENANCE WARNINGS The oven lamp REPLACEMENT OF COOKTOP INJECTORS E 14 25 W - 230 V~ T300°C DISMANTLING THE COOKTOP TAB. D Values referred to Hs - 15°C - 1013,25mbar Cat. II 2H3+ TABELLA GENERALE INIETTORI mbar Consum N°...
 • Page 32 For your safety GREASING THE TAPS ALWAYS Always Always Always Always Always Always Always Always TAP REPLACEMENT Always Always Always Always NEVER Never Never Never Never Never NEVER LEAVE PANS UNATTENDED WHILE COOKING. Never Never Never Never Never Never Never Never Never Never...