Download Print this page

Asus RT-AC85U Quick Start Manual page 27

Dual band 802.11ac gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

3.
Một khi đã kết nối, GUI web sẽ tự động bật lên khi bạn mở trình duyệt web. Nếu nó
không tự động bật lên, hãy nhập http://router.asus.com.
4.
Thiết lập mật khẩu cho router để ngăn chặn truy cập trái phép.
Ghi nhớ các cài đặt router không dây của bạn
Tên router:
SSID mạng 2.4 GHz:
SSID mạng 5G Hz:
Hỏi Đáp
1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về router không dây ở đâu?
hướng dẫn khởi động nhanh này
APAC11434_RT-AC85U_QSG_172x144mm.indb 27
Mật khẩu:
Mật khẩu:
Mật khẩu:
http://support.asus.com/faq
http://support.asus.com
27
2017/5/18 16:21:24

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC85U