Download Print this page

Asus RT-AC86U Quick Start Manual

Wireless-ac2900 dual band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

RT-AC86U
Wireless-AC2900 Dual band
Gigabit Router
Quick Start Guide
WEU15866 / Revised Edition V4 / August 2019
WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 1
2019/8/28 17:36:00

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC86U

  Summary of Contents for Asus RT-AC86U

 • Page 1 RT-AC86U Wireless-AC2900 Dual band Gigabit Router Quick Start Guide WEU15866 / Revised Edition V4 / August 2019 WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 1 2019/8/28 17:36:00...
 • Page 2: Table Of Contents

  Table of contents Package contents ............... 3 A quick look at your router ............. 3 Preparing your modem ............4 Setting up your router .............. 5 A. Wired connection ................5 B. Wireless connection ................6 Remembering your wireless router settings ....8 FAQ ....................
 • Page 3: Package Contents

  Package contents RT-AC86U Wireless Router 3 * wireless antennas AC adapter Network cable (RJ-45) Quick Start Guide NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your router LAN LED Power (DC-IN) port WAN (Internet) LED USB 2.0 port...
 • Page 4: Preparing Your Modem

  Preparing your modem Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery. NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your In- Unplug ternet Service Provider (ISP) to properly configure the router.
 • Page 5: Setting Up Your Router

  You can set up your router via wired or wireless connection. A. Wired connection Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTES: • Use only the adapter that came with your package. Using other adapters may damage the device.
 • Page 6: Wireless Connection

  The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com Set up a password for your router to prevent unauthorized access. B. Wireless connection Plug your router into a power outlet and power it on.
 • Page 7 You can find it on the label on the back of your router. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com. Set up a password for your router to prevent unauthorized access. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 7...
 • Page 8: Remembering Your Wireless Router Settings

  Remembering your wireless router settings • Remember your wireless settings as you complete the router setup. Router Name: Password: 2.4 GHz network SSID: Password: 5GHz network SSID: Password: 1. Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical support site: http://support.asus.com • C ustomer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 8 2019/8/28 17:36:02...
 • Page 9 Pakkens indhold RT-AC86U 3 * trådløse antennaer vekselstrømsadapteren Netværkskabel (RJ-45) Kvikstartguide BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af dele- ne mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din router LAN LED Strøm (DC-IN) port WAN-indikator (Internet) USB 2.0 port...
 • Page 10 Forberedelse af dit modem Afbryd ledningen/DSL-modemmet. Hvis enheden indeholder et batteri, skal dette tages ud. BEMÆRK: Hvis du bruger DSL til dit internet, skal du bruge dit brugernavn/adgangskode fra din Unplug internetudbyder (ISP) for at konfigurere routeren. Tilslut modemmet til routeren med den medfølgende netværkskabel.
 • Page 11 Du kan konfigurere din router via en kabelforbundet eller trådløs forbindelse. A. Kableforbundet forbindelse: Slut din router til en stikkontakt og tænd den. Tilslut netværkskablet fra din computer til en LAN-port på din router. RT-AC86U Modem Laptop Internet BEMÆRKNINGE: • Benyt kun den adapter, som fulgte med i emballagen. Brug af andre adaptere kan forårsage skade på...
 • Page 12 Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. B. Trådløs forbindelse Slut din router til en stikkontakt og tænd den.
 • Page 13 Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 13...
 • Page 14 Sådan husker du dine trådløse routerindstillinger • Husk dine trådløse indstillinger, når du konfigurerer routeren. Navn på router: Adgangskode: 2,4 GHz netværk SSID: Adgangskode: 5 GHz netværk SSID: Adgangskode: Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support-org.asus.com/faq • Teknisk support: http://support-org.asus.com/ • K unde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 14 2019/8/28 17:36:04...
 • Page 15 Inhoud verpakking RT-AC86U 3* draadloze antennes Wisselstroomadapter Netwerkkabel(RJ-45) Beknopte handleiding OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw router LAN LED Netstroomaansluiting (DC-In) WAN-LED (internet) USB 2.0 poort 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi LED...
 • Page 16 Uw modem voorbereiden Koppel de voedingskabel/DSL-modem los. Als er een back-upbatterij in het apparaat zit, moet u deze verwijderen. OPMERKING: Ials u DSL voor internet gebruikt, zult u uw gebruikersnaam/wachtwoord van uw Unplug internetprovider nodig hebben om de router correct te configureren. Sluit uw modem aan op de router met de meegeleverde netwerkkabel.
 • Page 17 U kunt uw router instellen via een bekabelde of een draadloze verbinding. A. Bekabelde aansluiting: Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in. Sluit de netwerkkabel van uw computer aan op een LAN-poort op uw router. RT-AC86U Modem Laptop Internet OPMERKING: • Gebruik alleen de bij uw pakket geleverde adapter. Het gebruik van andere adapters kan leiden tot schade aan het apparaat.
 • Page 18 De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u http://router.asus.com in. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen. B. Draadloze verbinding Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in.
 • Page 19 De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u http://router.asus.com in. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 19...
 • Page 20 De instellingen van uw draadloze router onthouden • Onthoud uw draadloze instellingen wanneer u de routerinstelling voltooit. Routernaam: wachtwoord: SSID 2.4 GHz-netwerk: wachtwoord: SSID 5 GHz-netwerk: wachtwoord: Veelgestelde vragen (FAQ’s) Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • O nline site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support-org.asus.com/faq • Site voor technische ondersteuning: http://support-org.asus.com • H otline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 20 2019/8/28 17:36:06...
 • Page 21 Contenu de la boîte Routeur Wi-Fi RT-AC86U 3 * Antennes Wi-Fi Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide de votre routeur Voyant réseau local (LAN) Prise d'alimentation (CC) Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)
 • Page 22 Préparer votre modem Débranchez le câble d'alimentation / le modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la. REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour accéder à Inter- net, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de Débranchez passe fournis par votre fournisseur d'accès internet pour configurer votre routeur.
 • Page 23 Vous pouvez configurer votre routeur via une connexion filaire ou Wi-Fi. A. Connexion filaire Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur. RT-AC86U Modem Laptop Internet REMARQUES : • Utilisez uniquement l'adaptateur secteur accompagnant l'appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'appareil.
 • Page 24 L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http://router.asus.com dans la barre d'adresse. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur. B. Connexion Wi-Fi Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.
 • Page 25 Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http:// router.asus.com dans la barre d'adresse. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.
 • Page 26 Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) : Mot de passe : Nom du réseau de 5 GHz (SSID) : Mot de passe : 1. Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ? • FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq • Site de support technique : http://support.asus.com • Service clientèle : Consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 26 2019/8/28 17:36:08...
 • Page 27 Pakkauksen sisältö RT-AC86U 3* langaton antenni Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45) Pikaopas HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Katsaus sovellukseen LAN-LED Virta (DC-In)-portti WAN (Internet)-LED-valot USB 2.0 portti 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi-LED USB 3.0 portti...
 • Page 28 Modeemin valmistelu Irrota virtakaapeli/DSL-modeemi. Jos sillä on akkuvarmistus, irrota akku. HUOMAUTUS: Jos käytät internet-yhteyteen DSL:ää, tarvitset käyttäjätunnuksen/salasanan Unplug internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) määrittääksesi reitittimen oikein. Liitä modeemi reitittimeen toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla. Kytke virta päälle virtakaapeliin/DSL-modeemiin. Tarkista kaapelin/DSL-modeemin LED-valot varmistaaksesi, että yhteys on aktiivinen. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 28 2019/8/28 17:36:09...
 • Page 29 RT-AC86U :n asettaminen Voit asettaa reitittimen langallisen tai langattoman yhteyden kautta. A. Langallinen yhteys Liitä reititin virtalähteeseen ja kytke sen virta päälle. Liitä verkkokaapeli tietokoneesta reitittimen LAN- porttiin. RT-AC86U Modem Laptop Internet HUOMAA: • Käytä vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta. • Tekniset tiedot: Verkkolaite Tasavirtalähtö: +19 V maks. 1.75A:n virralla;...
 • Page 30 Graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web- selaimen. Jollei se käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://router. asus.com. Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön. B. Langaton yhteys Liitä reititin virtalähteeseen ja kytke sen virta päälle. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 30 2019/8/28 17:36:10...
 • Page 31 5 G Wi-Fi-nimi (SSID): ASUS_XX_5G ASUS router * XX viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoitteen kahteen viimeiseen numeroon. Se on merkitty tarraan RT-AC86U:n takana. Kun liitäntä on tehty, graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selaimen. Jos se ei käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://router.asus.com. Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman käytön estämiseksi.
 • Page 32 Langattoman reitittimen asetusten muistaminen • Muista langattomat asetuksesi, kun suoritat reitittimen asetuksen loppuun. Reitittimen nimi: Salasana: 2.4GHz verkko SSID: Salasana: 5GHz verkko SSID: Salasana: Usein kysyttyä (FAQ) 1. M istä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support-org.asus.com/faq • Teknisen tuen sivusto: http://support-org.asus.com/ • T ukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäo- pas). WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 32 2019/8/28 17:36:10...
 • Page 33 Verpackungsinhalt RT-AC86U WLAN-Router 3 x WLAN-Antennen Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45) Schnellstartanleitung HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr Router auf einen Blick LAN-LED Netzanschluss (DC-In) WAN-LED (Internet) USB 2.0-Anschluss 2,4 GHz / 5 GHz WLAN-LED USB 3.0-Anschluss...
 • Page 34 Ihr Modem vorbereiten Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Kabel-/DSL-Modem. Falls Ihr Modem über einen Backup-Akku verfügt, entfernen Sie diesen ebenfalls. HINWEIS: Falls Sie für Ihre Unplug Internetverbindung DSL benutzen, benötigen Sie Ihren Benutzernamen/Kennwort von Ihrem Internetanbieter, um den Router richtig konfigurieren zu können.
 • Page 35 Verbindung einrichten. A. Kabelverbindung Schließen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Schließen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Computer an einem LAN-Anschluss Ihres Routers an. RT-AC86U Modem Laptop Internet HINWEISE: • Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile könnten das Gerät beschädigen. • Spezifikationen:...
 • Page 36 Die Web-Benutzeroberfläche wird automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern. B. Drahtlosverbindung Schließen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.
 • Page 37 Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Web-Benutzeroberfläche automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
 • Page 38 Notieren der WLAN-Einstellungen Ihres Routers • Notieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, nachdem Sie die Einrichtung des Routers fertiggestellt haben. Router-Name: Kennwort: 2,4 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: 5 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: FAQ (Häufig gestellte Fragen) 1. Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router? • Webseite für häufig gestellte Fragen: http://support.asus.com/faq • Webseite für technischen Support: http://support.asus.com • Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die Support-Hotline in dieser Schnellstartanleitung WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 38 2019/8/28 17:36:12...
 • Page 39 Περιεχόμενα συσκευασίας RT-AC86U 3 * ασύρματες κεραίες Μετασχηματιστής ρεύματος Καλωδιακού δικτύου (RJ-45) Οδηγός Γρήγορης Έναρξης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά στο LAN LED Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος...
 • Page 40 Προετοιμάστε το μόντεμ σας Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/μόντεμ DSL. Αν διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε τη μπαταρία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε DSL για το Internet, θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη/ Unplug κωδικό πρόσβασης από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) για τη σωστή διαμόρφωση του δρομολογητή.
 • Page 41 A. Ενσύρματη σύνδεση: Συνδέστε τον δρομολογητή σας σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου του υπολογιστή σας σε μία θύρα LAN του δρομολογητή. RT-AC86U Modem Laptop Internet ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: • Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή...
 • Page 42 Η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. B. Ασύρματη σύνδεση Συνδέστε τον δρομολογητή σας σε...
 • Page 43 βρείτε στην ετικέτα στο πίσω μέρος του. Μόλις συνδεθείτε η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Page 44 2.4GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: 5GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Ιστότοπος συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων: http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support.asus.com • Γ ραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή άμεσης υποστήριξης σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 44 2019/8/28 17:36:13...
 • Page 45 Contenuto della confezione Router Wireless RT-AC86U 3 x Antenne wireless Adattatore AC Cavo di rete Ethernet (RJ-45) Guida rapida NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneg- giato o mancante. Aspetto del router...
 • Page 46 Preparazione del modem Scollega il cavo di alimentazione/modem DSL. Se è presente una batteria di backup, rimuovila. NOTA: Se usi la linea DSL per Internet hai bisogno di nome utente e password forniti dal tuo ISP (Internet Ser- Unplug vice Provider) per configurare il router correttamente. Collega il tuo modem al router usando il cavo di rete in dotazione.
 • Page 47 Puoi configurare il router tramite connessione cablata o senza fili. A. Connessione cablata Collega il router ad una presa di corrente e accendilo. Collega un cavo di rete dal tuo computer ad una porta LAN del router. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTE: • Usate solamente l'adattatore di alimentazione che trovate nella confezione. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe danneggiare il dispositivo.
 • Page 48 L'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando apri un browser web. In caso contrario inserisci http://router.asus.com nella barra degli indirizzi. Imposta una password per il tuo router per prevenire accessi non autorizzati. B. Connessione senza fili Collega il router ad una presa di corrente e accendilo.
 • Page 49 Una volta eseguita la connessione l'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando apri un browser web. In caso contrario inserisci http://router.asus.com nella barra degli indirizzi. Imposta una password per il tuo router per prevenire accessi non autorizzati.
 • Page 50 Prendi nota delle impostazioni del router wireless • Prendi nota delle impostazioni wireless dopo aver completato la configurazione. Nome router: Password: SSID rete 2.4 GHz: Password: SSID rete 5GHz: Password: 1. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Sito web delle FAQ: http://support.asus.com/faq • Sito del supporto tecnico: http://www.asus.com/it/support • Hotline del servizio clienti: fai riferimento alla sezione Supporto Hotline di questa guida rapida WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 50 2019/8/28 17:36:15...
 • Page 51 3 stk. trådløse antenner AC-adapter Nettverkskabel (RJ-45) Hurtigstartguide MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. En rask kikk på RT-AC86U LAN LED Strømport (DC) LED-lampe for WAN (Internett) USB 2.0 porter 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi-LED-lampe 10.
 • Page 52 Forbereder modemet Iskopčajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako postoji baterijsko napajanje, uklonite bateriju. NAPOMENA: Ako koristite DSL za internet, za ispravnu Unplug konfiguraciju usmjerivača biti će vam potrebno korisničko ime i lozinka od dobavljača internetske usluge (ISP). Koble modemet til ruteren med den medfølgende nettverkskabelen.
 • Page 53 Sette opp RT-AC86U Du kan sette opp ruteren via kablet eller trådløs tilkobling. A. Kablet tilkobling Koble ruteren til stikkontakt, og slå den på. Koble nettverkskabelen fra datamaskinen til en LAN-port på ruteren. RT-AC86U Modem Laptop Internet MERKNADER: • Bruk kun adapteren som følger med i esken. Bruk av andre adaptere kan skade enheten.
 • Page 54 Web-grensesnittet startes automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. B. Trådløs tilkobling Koble ruteren til stikkontakt, og slå den på. Smart phone RT-AC86U...
 • Page 55 GHz-MAC-adressen. Du finner det på etiketten på baksiden av RT-AC86U. Når du er tilkoblet, startes web-grensesnittet automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 55...
 • Page 56 Huske innstillinger for den trådløse ruteren • Husk de trådløse innstillingene du har utfører ruteroppsettet. Ruternavn: Passord: 2,4 GHz-nettverks-SSID: Passord: 5 GHz-nettverks-SSID: Passord: Spørsmål og svar 1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq • Side for teknisk støtte: http://support.asus.com • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 56 2019/8/28 17:36:16...
 • Page 57 Conteúdo da embalagem RT-AC86U 3 x antenas sem fios Transformador Cabo de rede (RJ-45) Guia de consulta rápida NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral do seu router LED da LAN Porta de alimentação (Entrada DC) Portas WAN (Internet) Portas USB 2.0...
 • Page 58 Preparar o modem Desligue o modem por cabo/DSL. Se o mesmo tiver uma bateria de reserva, remova-a. NOTE: Se estiver a utilizar uma ligação DSL para aceder à Internet, precisará dos dados de nome de Unplug utilizador/palavra-passe fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para configurar correta- mente o seu router.
 • Page 59 É possível configurar o router através de uma ligação com ou sem fios. A. Ligação com fios Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTAS: • Utilize apenas o transformador fornecido com o produto. A utilização de outro transformador poderá...
 • Page 60 A interface web abre automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza http://router.asus.com Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado. B. Ligação sem fios Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia.
 • Page 61 Após a ligação, a interface web irá abrir automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza http://router.asus.com. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.
 • Page 62 Perguntas Frequentes Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios Site de Perguntas Frequentes Online • : http://support.asus.com/faq Site de Apoio Técnico • : http://support.asus.com L inha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar •...
 • Page 63 Cable de red Guía inicio rápido NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su RT-AC86U LED LAN Puerto de alimentación (DC-IN) WAN LED (Internet) USB 2.0 Puerto LED de 2.4 GHz / 5GHz...
 • Page 64 Preparar el módem Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela. NOTA: Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su Unplug proveedor de servicio de Internet (ISP) para con- figurar adecuadamente el router.
 • Page 65 Puede configurar el router a través de la conexión cableada o inalámbrica. A. Conexión cableada Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo. Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del router. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTAS: • Utilice únicamente el cargador incluido con el paquete. Si usa otros adaptadores, el dispositivo puede resultar dañado.
 • Page 66 La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba http://router.asus.com. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado. B. Conexión inalámbrica Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.
 • Page 67 MAC de 2,4 GHz. Puede encontrarlo en la etiqueta situada en la parte posterior del router. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba http://router.asus.com. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 67 2019/8/28 17:36:20...
 • Page 68 Recuerde la configuración inalámbrica cuando complete la configuración del router. Nombre del router: Contraseña: SSID de red de 2,4 GHz: Contraseña: SSID de red de 5 GHz: Contraseña: 1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • E l sitio web de preguntas más frecuentes: http://support.asus.com/faq • El sitio web de soporte técnico: http://support.asus.com/ • L ínea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 68 2019/8/28 17:36:20...
 • Page 69 Förpackningens innehåll RT-AC86U 3 * trådlösa antenner Nätadapter Nätverkskabel (RJ-45) Snabbstartguide OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din router LAN LED Strömingång (DC-IN) WAN-LED (Internet) USB 2.0 Portar 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi-LED USB 3.0 Portar...
 • Page 70 Förbered ditt modem Koppla ur strömkabeln/DSL-modemet. Om den har ett reservbatteri, ta bort batteriet. OBS: Om du använder DSL för Internet, kommer Unplug du att behöva ett användarnamn/lösenord från din Internet-leverantör (ISP) för att kunna konfig- urera routern korrekt. Anslut ditt modem till routern med den medföljande nätverkskabeln.
 • Page 71 Du kan ställa in din router via kabelansluten eller trådlös anslutning. A. Kabelanslutning Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do portu LAN v smerovači. RT-AC86U Modem Laptop Internet ANMÄRKNINGAR: • Använd endast adaptern som följer med i ditt paket. Användning av andra adaptrar kan skada enheten.
 • Page 72 Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http://router.asus.com. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. B. Trådlös anslutning Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Smart phone...
 • Page 73 RT-AC86U. När du är ansluten startar webb GUI automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http:router.asus.com. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 73...
 • Page 74 Kom ihåg dina trådlösa inställningar när du är klar med routerinställningen. Routernamn: lösenord: 2,4 GHz-nätverk SSID: lösenord: 5 GHz-nätverk SSID: lösenord: Vanliga frågor 1. Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support.asus.com • K undhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden. WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 74 2019/8/28 17:36:21...
 • Page 75 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different...
 • Page 76 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Page 77 Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
 • Page 78 Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level.
 • Page 79 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. in Turkey Tel./FAX No.:...
 • Page 80: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 80 2019/8/28 17:36:22...
 • Page 81 Networks Global Hotline Information Country/ Area Hotline Numbers Service Hours Region Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 ( Non-Toll Free ) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201...
 • Page 82 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • F or more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/ WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 82 2019/8/28 17:36:22...
 • Page 83 Simplified EU Declaration of Conformity ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted.
 • Page 84 Danish CE statement Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https:// www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80),...
 • Page 85 Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd.
 • Page 86 Déclaration simplifiée de conformité de l’UE ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode veille et peuvent ne pas fonctionner correctement.
 • Page 87 Finnish CE statement Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, LED päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta. Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Kaikki käyttötilat: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160) Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla: 2412-2472MHz (802.11(HT20),MCS16): 19.98 dBm 5180-5240MHz (802.11(HT40),MCS24): 22.96 dBm...
 • Page 88 German CE statement Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_ Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, LED Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste. Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem...
 • Page 89 Greek CE statement Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_ Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας LED, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160) Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2412-2472MHz (802.11(HT20),MCS16): 19.98 dBm...
 • Page 90 ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità...
 • Page 91 Norwegian CE statement Forenklet EU-samsvarserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https:// www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, LED på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Alle operasjonsmoduser: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80),...
 • Page 92 CE statement Declaração de conformidade simplificada da UE A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo, prima o botão para...
 • Page 93 Declaración de conformidad simplificada para la UE Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/ RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la Declaración de conformidad para la directiva de ecodiseño 2009/125/CE Se han realizado pruebas para cumplir los requisitos de ecodiseño conforme a las directivas (CE) nº 1275/2008 y...
 • Page 94 Swedish CE statement Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www. asus.com/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , slå på/stänga av LED, återställa eller WPS-knappen. Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp. Alla funktionslägen: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac(VHT160) Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan: 2412-2472MHz (802.11(HT20),MCS16): 19.98 dBm 5180-5240MHz (802.11(HT40),MCS24): 22.96 dBm 5260-5320MHz (802.11(HT40),MCS24): 22.96 dBm...
 • Page 95 WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 95 2019/8/28 17:36:24...
 • Page 96 WEU15866_RT-AC86U_QSG_172x144mm_V4.indb 96 2019/8/28 17:36:24...