Download  Print this page

Advertisement

VoiceLink
User Guide • Használati útmutató •
Ghidul utilizatorului • Guide d'utilisation •
Bedienungsanleitung • ‫دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬
English
Magyar
Română
Français
Deutsch
‫ﻋﺮﺑﻲ‬

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens VoiceLink

   Related Manuals for Siemens VoiceLink

   Summary of Contents for Siemens VoiceLink

 • Page 1

  English Magyar Română Français Deutsch ‫ﻋﺮﺑﻲ‬ VoiceLink User Guide • Használati útmutató • Ghidul utilizatorului • Guide d'utilisation • Bedienungsanleitung • ‫دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬...

 • Page 2

  English Magyar Română Français Deutsch ‫ﻋﺮﺑﻲ‬...

 • Page 3: Table Of Contents

  Content Content VoiceLink Included in delivery Intended use General notes on safety Before you start Using the VoiceLink Maintenance and care Disposal information Technical information Bluetooth Technical Data...

 • Page 4: Voicelink

  VoiceLink VoiceLink ① On/off switch ② Sound level / mode switch ③ USB-socket for power supply ④ 2.5 mm stereo socket ⑤ LED...

 • Page 5: Included In Delivery 5 Hu

  Included in delivery Included in delivery VoiceLink: Clip and self adhesive tape: Microphone: Cord manager: USB-power supply with country specific adapters Cables: 1.8 m audio cable with 3.5 mm stereo plug and a ■ 2.5 mm stereo plug 0.3 m audio cable with 3.5 mm stereo plug and a ■...

 • Page 6: Intended Use

  Furthermore, it is intended to make devices without Bluetooth-function compatible to Bluetooth. Read and follow the instructions of this user guide to avoid injuries or damage to the VoiceLink. Symbols: Be aware of information marked with the warning symbol WARNING, CAUTION or NOTICE!

 • Page 7: General Notes On Safety

  General notes on safety General notes on safety WARNING Wireless systems may interfere with measuring devices and electronic equipment. Turn your device off when in hospitals or  airplanes. Prior to use in conjunction with an electronic  implant or life supporting system, have the electromagnetic compatibility verified.

 • Page 8: Before You Start 8 Fr

  Before you start Before you start The VoiceLink is equipped with a rechargeable battery. Connect the VoiceLink to a power supply or charge if  necessary. Charging Charge the VoiceLink using the supplied USB-power  supply. LED state while charging:...

 • Page 9

  Before you start Clean surface before applying clip or adhesive  tape. Use with microphone Use the supplied clip to affix the VoiceLink to your shirt  for mobile applications. Connect the VoiceLink with the microphone.  Use with stationary device Use the supplied adhesive tape to affix the VoiceLink at...

 • Page 10

  Before you start Connection scheme...

 • Page 11: Using The Voicelink

  VoiceLink off and on. Audio mode Press on/off switch to turn the VoiceLink on.  Be sure that the VoiceLink is in audio mode (LED shines  blue). If the VoiceLink is in microphone mode (LED shines purple) press the sound level button until the LED...

 • Page 12

  Using the VoiceLink In audio mode the LED on the VoiceLink flashes blue while searching for a connection to your miniTek and shines blue constantly once a connection is established. Microphone mode Press on/off switch to turn the VoiceLink on.

 • Page 13: Maintenance And Care 13 De

  Do not put your device in water!  Do not clean your device with alcohol  or benzine. Clean the VoiceLink as necessary with a soft tissue.  Avoid abrasive cleaning liquids with additives such as  citric acids, ammonia, etc.

 • Page 14: Disposal Information

  Amended by "Directive 2003/108/EC" (WEEE). Recycle devices, batteries and accessories  according to national regulations. With the CE marking Siemens confirms compliance with the European Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility, the European Directive 2006/95/EC on electrical equipment designed for use within certain voltage limits, and the European Directive 99/5/EC (R&TTE) concerning radio...

 • Page 15: Technical Information

  Technical information Technical information VoiceLink FCC: QWOBTA-132 IC: 4460A-BTA132 C-Tick: N14203 CE, FCC, IC and C-Tick compliance information can be found on the back of the instrument. Federal Communication Commission Interference Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 16

  Technical information or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. ■ Increase the separation between the equipment and ■...

 • Page 17: Bluetooth

  Bluetooth Bluetooth Bluetooth is a wireless standard that provides a way to connect wireless devices like cell phones, TV, headsets and others. The Bluetooth connection has a range up to 20 m (65 ft). Walls or objects between the devices can shorten the distance.

 • Page 18: Technical Data

  Technical Data Technical Data VoiceLink Input voltage (Mini USB) 5 VDC Input current (Mini USB) max. 200 mA Operating conditions: min. 0°C to max. 45°C Storage conditions: min. -10°C to max. 45°C, low humidity Mini USB Power supply Output voltage:...

 • Page 19

  Tartalom Tartalom VoiceLink A szállított alkatrészek Alkalmazási terület Általános biztonsági megjegyzések A telepítés megkezdése előtti tennivalók A VoiceLink használata Karbantartás és ápolás Hulladékelhelyezési tudnivalók Bluetooth Műszaki adatok...

 • Page 20: Voicelink

  VoiceLink VoiceLink ① Be-/kikapcsoló gomb ② Hangerő/Üzemmód kapcsoló ③ Tápkábel USB-aljzata ④ 2,5 mm-es sztereóaljzat ⑤ LED...

 • Page 21: A Szállított Alkatrészek Hu

  A szállított alkatrészek A szállított alkatrészek VoiceLink: Csíptető és ragasztószalag: Mikrofon: Kábelrendező: Az adott országban használatos csatlakozóadapterrel ellá- tott USB-tápegység Vezetékek: 1,8 m-es audiokábel 3,5 mm-es sztereócsatlakozóval és ■ 2,5 mm-es sztereócsatlakozóval 0,3 m-es audiokábel 3,5 mm-es sztereócsatlakozóval és ■...

 • Page 22: Alkalmazási Terület

  Ez a távmikrofon a beszédértést és a háttérzaj jobb kiszű- rését segíti. Ezenkívül a Bluetooth-funkció nélküli eszközöket is Bluetooth-kompatibilissé teszi. A sérülések és a VoiceLink károsodásának elkerülése érde- kében olvassa el és kövesse a jelen felhasználói útmutató utasításait. Szimbólumok: Mindenképpen olvassa el a következő figyelmeztető...

 • Page 23: Általános Biztonsági Megjegyzések

  Általános biztonsági megjegyzések Általános biztonsági megjegyzések VIGYÁZAT A vezeték nélküli rendszerek zavarhatják a mérő- eszközök és az elektronikus berendezések műkö- dését. Kórházakban és repülőgépeken kapcsolja ki a  távvezérlőt. Elektronikus implantátumokkal vagy életfenn-  tartó berendezésekkel való használata előtt bizonyosodjon meg az elektromágneses kompa- tibilitásról.

 • Page 24: A Telepítés Megkezdése Előtti Tennivalók Fr

  A telepítés megkezdése előtti tennivalók A telepítés megkezdése előtti tennivalók A VoiceLink akkumulátorral rendelkezik. Szükség esetén csatlakoztassa a VoiceLink készüléket  tápellátásra vagy töltse fel az akkumulátorokat. Töltés A VoiceLink a mellékelt hálózati USB-csatlakozódugóval  tölthető. LED-állapot a töltés alatt:...

 • Page 25

  Mikrofonnal való használat A mellékelt csíptető segítségével rögzítheti a  VoiceLinket ingéhez vagy más mobil alkalmazásokhoz. Csatlakoztassa a VoiceLink készüléket a mikrofonhoz.  Adott készülékkel való használat A mellékelt ragasztószalaggal rögzítse aVoiceLinket egy  megfelelő helyre a televízióval vagy más, adott helyen található...

 • Page 26

  A telepítés megkezdése előtti tennivalók Csatlakoztatás...

 • Page 27: A Voicelink Használata

  Üzemmód megváltoztatása Nyomja le és körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva  a Hangerő gombot az üzemmód megváltoztatásához. Audio módban a LED kéken világít. Mikrofon módban a LED lilán világít. A kiválasztott mód aktív marad a VoiceLink ki és bekapcsolásakor.

 • Page 28

  Győződjön meg arról, hogy a VoiceLink audio módban  van (a LED kéken világít). Ha a VoiceLink mikrofon módban van (a LED lilán vilá- gít), nyomja le a Hangerő gombot, amíg a LED fénye kékre nem vált. Audio módban a VoiceLink LED-je kéken villog a miniTek készülék keresése közben, és folyamatosan...

 • Page 29: Karbantartás és ápolás De

  Karbantartás és ápolás MEGJEGYZÉS Ne merítse vízbe!  A tisztítást ne végezze alkohollal  vagy benzollal. A VoiceLink eszközt szükség szerint tisztítsa meg puha  kendővel. Kerülje a maró hatású adalékanyagokat – például  citromsavat, ammóniát stb. – tartalmazó tisztítószerek használatát.

 • Page 30: Hulladékelhelyezési Tudnivalók

  A készüléket, az elemeket és a tartozékokat  az országában érvényes rendelkezések szerint hasznosítsa újra. A CE-jelöléssel a Siemens tanúsítja, hogy az eszköz megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2004/108/EK, a bizonyos feszültségtartomá- nyon belüli használatra tervezett elektromos készü- lékekre vonatkozó 2006/95/EK, valamint a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó...

 • Page 31: Bluetooth

  Bluetooth Bluetooth A Bluetooth vezeték nélküli eszközök, például mobiltele- fon, televízió és fejhallgató csatlakoztatását lehetővé tévő, vezeték nélküli szabvány. A Bluetooth-kapcsolat hatóköre körülbelül 20 méter (65 ft). Az eszközöket elválasztó falak és tárgyak korlátozhatják ezt a távolságot. A csatlakoztatott eszköz használati utasításában ...

 • Page 32: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Műszaki adatok VoiceLink Bemeneti feszültség (Mini USB) 5 V DC Bemeneti áram (Mini USB) max. 200 mA Működési feltételek: min. 0 °C to max. 45 °C Tárolási feltételek: min. -10 °C; max. 45 °C; alacsony páratartalom Mini USB tápellátás Kimeneti feszültség:...

 • Page 33

  Cuprins Cuprins VoiceLink Incluse în livrare Destinaţie de utilizare Note generale privind siguranţa Înainte de a începe Utilizarea VoiceLink Întreţinere şi îngrijire Informaţii privind depunerea la deşeuri Bluetooth Date tehnice...

 • Page 34: Voicelink

  VoiceLink VoiceLink ① Întrerupător de pornire/oprire ② Comutator Nivel sunet/Mod ③ Mufă USB pentru alimentare cu energie electrică ④ Mufă stereo de 2,5 mm ⑤ LED...

 • Page 35: Incluse în Livrare 35 Hu

  Incluse în livrare Incluse în livrare VoiceLink: Clemă şi bandă autoadezivă: Microfon: Management cabluri: Sursă de alimentare USB cu adaptoare specifice fiecărei ţări Cabluri: cablu audio de 1,8 m cu un conector stereo de 3,5 mm ■ şi un conector stereo de 2,5 mm cablu audio de 0,3 m cu un conector stereo de 3,5 mm ■...

 • Page 36: Destinaţie De Utilizare

  În plus, are rolul de a face dispozitivele fără funcţie Bluetooth compatibile cu Bluetooth. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile din acest ghid al utilizato- rului pentru a evita vătămările sau defectarea VoiceLink. Simboluri: Acordaţi atenţie informaţiilor marcate cu simbolul de aver- tizare AVERTISMENT, ATENŢIE sau NOTĂ!

 • Page 37: Note Generale Privind Siguranţa

  Note generale privind siguranţa Note generale privind siguranţa AVERTISMENT Sistemele wireless pot intra în interferenţă cu dispozitivele de măsurare şi echipamentele elec- tronice. Opriţi dispozitivul în spitale sau avioane.  Înainte de utilizarea împreună cu un implant  electronic sau cu un sistem de terapie intensivă, verificaţi compatibilitatea electromagnetică.

 • Page 38: Înainte De A începe Fr

  Înainte de a începe Înainte de a începe VoiceLink este prevăzut cu o baterie reîncărcabilă. Conectaţi VoiceLink la o sursă de alimentare cu energie  sau încărcaţi dacă este necesar. Încărcare Încărcaţi VoiceLink utilizând sursa de alimentare USB  furnizată.

 • Page 39

  Înainte de a începe Curăţaţi suprafaţa înainte de a aplica banda  adezivă sau clema. Utilizare cu microfon Utilizaţi clema furnizată pentru a fixa VoiceLink de  cămaşa dumneavoastră pentru aplicaţii mobile. Conectaţi VoiceLink la microfon.  Utilizare cu dispozitiv staţionar Utilizaţi banda adezivă...

 • Page 40

  Înainte de a începe Schemă de conectare...

 • Page 41: Utilizarea Voicelink

  Utilizarea VoiceLink Utilizarea VoiceLink Pornirea/oprirea VoiceLink Utilizaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a porni  VoiceLink. Utilizaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a opri  VoiceLink. Nivel sunet Apăsaţi butonul de nivel sunet pentru a modifica volu-  mul semnalului audio. Nivelul sunetului poate fi reglat în 5 trepte.

 • Page 42

  Asiguraţi-vă că VoiceLink este în modul audio (LED-ul  luminează în albastru). Dacă VoiceLink este în modul de microfon (LED-ul lu- minează în violet), apăsaţi butonul de nivel sunet până când LED-ul luminează în albastru. În modul audio, LED-ul de pe VoiceLink luminează...

 • Page 43: Întreţinere şi îngrijire De

  Întreţinere şi îngrijire NOTĂ Nu introduceţi dispozitivul în apă!  Nu curăţaţi dispozitivul cu alcool sau  benzină. Când este necesar, curăţaţi VoiceLink cu o cârpă moa-  Evitaţi lichidele de curăţare abrazive, cu aditivi, precum  amoniac, acid citric etc.

 • Page 44: Informaţii Privind Depunerea La Deşeuri

  şi electronice". Modificată prin "Directiva 2003/108/CE" (DEEE). Reciclaţi dispozitivul, bateriile şi accesoriile  conform reglementărilor naţionale. Prin marcajul CE, Siemens confirmă conformitatea cu Directiva Europeană 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva Europeană 2006/95/CE privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul anumitor limite de tensiune şi Directiva...

 • Page 45: Bluetooth

  Bluetooth Bluetooth Bluetooth este un standard wireless care oferă un mod de conectare a dispozitivelor wireless precum telefoane mobile, televizoare, căşti şi altele. Conexiunea Bluetooth are o rază de acţiune de aproximativ 20 m (65 ft). Pereţii sau alte obiecte aflate între dispozitive pot scurta distanţa.

 • Page 46: Date Tehnice

  Date tehnice Date tehnice VoiceLink Tensiune de intrare 5 V c.c. (Mini USB) Curent de intrare max. 200 mA (Mini USB) Condiţii de operare: între min. 0°C şi max. 45° Condiţii de păstrare: între min. -10°C şi max. 45°,; umiditate redusă...

 • Page 47

  Sommaire Sommaire VoiceLink Inclus dans la livraison Utilisation prévue Consignes générales de sécurité Avant de commencer Utilisation de VoiceLink Maintenance et entretien Informations relatives à l'élimination du produit Informations techniques Bluetooth Caractéristiques techniques...

 • Page 48: Voicelink

  VoiceLink VoiceLink ① Interrupteur marche/arrêt ② Niveau sonore / sélecteur de mode ③ Prise USB d'alimentation ④ Prise stéréo 2,5 mm ⑤ Voyant...

 • Page 49: Inclus Dans La Livraison Hu

  Inclus dans la livraison Inclus dans la livraison VoiceLink: Clip et bande adhésive : Microphone : Guide-câbles : Alimentation USB avec adaptateurs spécifiques au pays Câbles : Câble audio 1,8 m avec fiche stéréo 3,5 mm et fiche ■ stéréo 2,5 mm Câble audio 0,3 m avec fiche stéréo 3,5 mm et fiche...

 • Page 50: Utilisation Prévue

  Utilisation prévue Utilisation prévue Ce microphone à distance permet de mieux distinguer la parole du bruit de fond. De plus, il apporte aux appareils privés de la fonction Bluetooth la compatibilité Bluetooth. Lisez et observez les instructions de ce guide d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommage- ment duVoiceLink.

 • Page 51: Consignes Générales De Sécurité

  Consignes générales de sécurité Consignes générales de sécurité AVERTISSEMENT Un appareil sans fil est susceptible d'interférer avec des instruments de mesure et des équipements électroniques. Éteignez votre appareil lorsque vous vous  trouvez dans un hôpital ou un avion. Avant toute utilisation avec un implant électro- ...

 • Page 52: Avant De Commencer Fr

  Avant de commencer Avant de commencer Le VoiceLink est équipé d'une batterie rechargeable. Branchez la fiche du VoiceLink dans une prise élec-  trique ou chargez-le si nécessaire. Mise en charge Chargez le VoiceLink à l'aide d'une alimentation USB. ...

 • Page 53

  Avant de commencer Nettoyez la surface avant de fixer le clip ou la  bande adhésive. Utilisation du microphone Accrochez le VoiceLink à un vêtement à l'aide du clip  fourni pour les applications mobiles. Branchez le microphone au VoiceLink. ...

 • Page 54

  Avant de commencer Schéma de connexion...

 • Page 55: Utilisation De Voicelink

  Le voyant s'allume en pourpre en mode microphone. Le mode sélectionné reste actif lorsque vous allumez ou éteignez le VoiceLink. Mode Audio Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer le  VoiceLink. Assurez-vous que le VoiceLink est en mode audio  (voyant bleu).

 • Page 56

  En mode audio, le voyant du VoiceLink clignote en bleu pendant la recherche de connexion avec votre miniTek et reste allumé en bleu si la connexion est établie.

 • Page 57: Maintenance Et Entretien De

  Ne mettez PAS l'appareil sous l'eau !  Ne nettoyez PAS l'appareil avec de  l'alcool ou de la benzine. Nettoyez le VoiceLink au besoin à l'aide d'un chiffon  doux. Évitez les produits de nettoyage abrasifs contenant des ...

 • Page 58: Informations Relatives à L'élimination Du Produit

  "Directive 2003/108/CE" (DEEE). Recyclez l'appareil, piles et accessoires confor-  mément aux réglementations nationales. Par le marquage CE, Siemens confirme la conformité avec la Directive européenne 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique, la Directive euro- péenne 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné...

 • Page 59: Informations Techniques

  Informations techniques Informations techniques VoiceLink FCC : QWOBTA-132 IC : 4460A-BTA132 C-Tick : N14203 Les informations de conformité CE, FCC, IC et C-Tick figurent à l'arrière de l'instrument. Énoncé d'Industrie Canada Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence.

 • Page 60: Bluetooth

  Bluetooth Bluetooth Le Bluetooth est une norme de communication sans fil permettant de relier divers appareils comme des télé- phones mobiles, des TV, des casques et autres sans utiliser de fil. La portée d'une connexion Bluetooth est de 20 m (65 pi) max.

 • Page 61: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques VoiceLink Tension d'entrée (Mini-USB) 5 V CC Courant d'entrée (Mini-USB) 200 mA max. Conditions de de 0°C min. à 45°C max. fonctionnement : Conditions de conservation : de -10°C min. à 45°C max. ; faible taux d'humidité...

 • Page 63

  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis VoiceLink Lieferumfang Bestimmungsgemäßer Gebrauch Allgemeine Hinweise zur Sicherheit Vor dem ersten Gebrauch VoiceLink verwenden Wartung und Pflege Entsorgungshinweis Bluetooth Technische Daten...

 • Page 64: Voicelink

  VoiceLink VoiceLink ① Ein/Aus-Schalter ② Lautstärke-Taste ("Sound level") / Modus-Wechsel ③ USB-Buchse für Netzstecker ④ 2.5 mm Stereo-Buchse ⑤ LED...

 • Page 65: Lieferumfang Hu

  Lieferumfang Lieferumfang VoiceLink: Clip und Klettstreifen zum Befestigen: Mikrofon: Kabelaufwickler: USB-Netzstecker mit länderspezifischen Adaptern Kabel: 1.8 m Audio-Kabel mit 3.5 mm Stereo-Stecker und ■ 2.5 mm Stereo-Stecker 0.3 m Audio-Kabel mit 3.5 mm Stereo-Stecker und ■ 2.5 mm Stereo-Stecker Adapter-Set: 2.5 mm Stereo-Stecker auf...

 • Page 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Darüber hinaus dient dieses Gerät dazu, Geräte ohne Bluetooth-Funktion bluetoothfähig zu machen. Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung, um Verletzungen vorzubeugen und Beschädigungen an der VoiceLink zu vermeiden. Symbole: Achten Sie auf Informationen mit den Warnsymbolen WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS! WARNUNG weist auf eine Situation hin, die zu schweren Verletzungen führen kann,...

 • Page 67: Allgemeine Hinweise Zur Sicherheit

  Allgemeine Hinweise zur Sicherheit Allgemeine Hinweise zur Sicher- heit WARNUNG Drahtlose Geräte können bei Messinstrumenten und elektronischen Geräten Störungen verursa- chen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie sich in  Krankenhäusern oder Flugzeugen befinden. Bevor Sie Ihr Gerät zusammen mit einem elek- ...

 • Page 68: Vor Dem Ersten Gebrauch Fr

  Vor dem ersten Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch Ihr VoiceLink ist mit einem Akku ausgestattet. Schließen Sie den VoiceLink mit dem Netzstecker an  die Stromversorgung an oder laden Sie den Akku bei Bedarf auf. Ladevorgang Verwenden Sie zum Laden des VoiceLink den mitgelie- ...

 • Page 69

  Vor dem ersten Gebrauch Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie Clip oder  Klebestreifen befestigen. Verwenden mit Mikrofon Für mobile Anwendungen befestigen Sie den VoiceLink  mithilfe des mitgelieferten Clips an Ihrem Oberteil. Verbinden Sie den VoiceLink mit dem Mikrofon. ...

 • Page 70

  Vor dem ersten Gebrauch Anschluss-Schema...

 • Page 71: Voicelink Verwenden

  VoiceLink verwenden VoiceLink verwenden VoiceLink ein-/ausschalten Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter, um den VoiceLink  einzuschalten. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter, um den VoiceLink  auszuschalten. Lautstärke Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke  des Audiosignals an das jeweilige Audiogerät anzu- passen.

 • Page 72

  VoiceLink verwenden Audio-Modus Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter, um den VoiceLink  einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass der VoiceLink im Audio-  Modus ist (LED leuchtet blau). Wenn der VoiceLink im Mikrofon-Modus ist (LED leuchtet rosa), drücken Sie die "Sound level"-Taste, bis die LED blau leuchtet.

 • Page 73: Wartung Und Pflege De

  Legen Sie Ihr Gerät NICHT in Wasser!  Reinigen Sie Ihr Gerät NICHT mit  Alkohol oder Waschbenzin. Reinigen Sie den VoiceLink bei Bedarf mit einem  weichen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsflüssigkeiten mit  Zusätzen wie Zitronensäure, Ammoniak, etc.

 • Page 74: Entsorgungshinweis

  Zuletzt geändert durch "Richtlinie 2003/108/EG" (WEEE). Entsorgen Sie das Gerät, Batterien und Zubehör  gemäß den geltenden Vorschriften. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt Siemens die Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit, mit der europäischen Richtlinie 2006/95/EC betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie) und mit der europäischen...

 • Page 75: Bluetooth

  Bluetooth Bluetooth Bluetooth ermöglicht eine drahtlose Verbindung mit Telefonen, Fernseher, Kopfhörer und anderen Geräten. Die Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite von bis zu 20 m (65 ft). Mauern oder Gegenstände zwischen den Geräten können diese Distanz verkürzen. Informationen über die Anbindung von Geräten ...

 • Page 76: Technische Daten

  Technische Daten Technische Daten VoiceLink Eingangsspannung (Mini USB) 5 VDC Eingangsstrom (Mini USB) max. 200 mA Betriebstemperatur: min. 0°C bis max. 45°C Lagerungsbedingungen: min. -10°C bis max. 45°C, geringe Feuchtigkeit Mini USB-Netzstecker Ausgangsspannung: 5 VDC Ausgangsstrom: min. 0.5 A...

 • Page 78

  ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ VoiceLink ‫5 ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﺛﺎﺑﺖ‬ (‫ ﻣﺼﻐﺮ‬USB) ‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻹدﺧﺎل‬ mA 200 ‫ﺣﺪ أﻗﺼﻰ‬ (‫ ﻣﺼﻐﺮ‬USB) ‫ﺗﻴﺎر اﻹدﺧﺎل‬ ‫ﺣﺪ أدﻧﻰ 0 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ‬ :‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫أﻗﺼﻰ 54 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة °01- درﺟﺔ‬ :‫ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬...

 • Page 79

  Bluetooth Bluetooth ‫ ﻣﻌﻴﺎ ر ً ا ﻻﺳﻠﻜ ﻴ ً ﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة‬Bluetooth ‫ﻳ ُ ﻌﺪ‬ ‫اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وﺳﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮأس‬ .‫وﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ ﻧﻄﺎق ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﻳ ﺒ ً ﺎ 02 ﻣﺘ ﺮ ً ا‬Bluetooth ‫ﻳﻜﻮن ﻻﺗﺼﺎل‬ ‫)56( ﻗﺪ...

 • Page 80

  ‫ﻗﻢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ‬   .‫ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫؛ ﺗﺆﻛﺪ‬CE ‫ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ‬ ‫ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوروﺑﻲ رﻗﻢ‬Siemens ‫ﺷﺮﻛﺔ‬ ،‫/801/4002 ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ‬EC ‫/59/6002 ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺪات‬EC ‫واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوروﺑﻲ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺣﺪود ﻓﻠﻄﻴﺔ‬...

 • Page 81

  !‫ﻻ ﺗﻀﻊ ﺟﻬﺎزك ﻓﻲ اﻟﻤﺎء‬   .‫ﻻ ﺗﻨﻈﻒ ﺟﻬﺎزك ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ‬   .‫ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺪﻳﻞ ورﻗﻲ ﻧﺎﻋﻢ‬VoiceLink ‫ﻧﻈﻒ‬   ‫ﺗﺠﻨﺐ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻜﺎﺷﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺎت‬   .‫ﻣﺜﻞ أﺣﻤﺎض اﻟﺴﺘﺮﻳﻚ واﻟﻨﺸﺎدر وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ‬...

 • Page 82

  ‫وﺿﻊ اﻟﺼﻮت‬ ‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬   .VoiceLink LED ‫ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺼﻮت )ﺳﻴﺘﻮﻫﺞ‬VoiceLink ‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن‬   .(‫ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق‬ ‫ ﺑﺎﻟﻠﻮن‬LED ‫ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن )ﺗﻮﻫﺞ‬VoiceLink ‫إذا ﻛﺎن‬ LED ‫اﻟﻘﺮﻣﺰي( اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻫﺞ‬...

 • Page 83

  VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪام‬ VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪام‬ VoiceLink ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ/إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ .VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻳﻘﺎف ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬   ‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻹﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ‬   .VoiceLink ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت‬ ‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت اﻹﺷﺎرة‬   .‫اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ‬ .‫ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت إﻟﻰ 5 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬...

 • Page 84

  ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ‬ ‫ﻣﺨﻄﻂ اﻻﺗﺼﺎل‬...

 • Page 85

  ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﻄﺢ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺒﻚ أو اﻟﺸﺮﻳﻂ‬   .‫اﻟﻼﺻﻖ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن‬ ‫ إﻟﻰ ﻗﻤﻴﺼﻚ‬VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺸﺒﻚ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻹرﻓﺎق‬   .‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺠﻮال‬ .‫ ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن‬VoiceLink ‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ‬   ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ ﻓﻲ‬VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻼﺻﻖ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻹرﻓﺎق‬...

 • Page 86

  ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ‬ .‫ ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ‬VoiceLink ‫ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ‬ ‫ إﻟﻰ ﻣﻮرد ﻃﺎﻗﺔ أو ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ ﻋﻨﺪ‬VoiceLink ‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ‬   .‫اﻟﻀﺮورة‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺻﻞ ﻃﺎﻗﺔ‬VoiceLink ‫ﻗﻢ ﺑﺸﺤﻦ‬   .‫ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ‬USB :‫ اﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ‬LED ‫ﺣﺎﻟﺔ‬...

 • Page 87

  ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس‬ .‫واﻟﻤﻌﺪات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎزك أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ‬   .‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو اﻟﻄﺎﺋﺮات‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ‬   ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ زرع ﺟﻬﺎز إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻔﺎظ‬ .‫ﻋﻠﻰ...

 • Page 88

  ‫ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﻇﻴﻔﺔ‬ .Bluetooth ‫ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬Bluetooth ‫اﻗﺮأ واﺗﺒﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﻟﻌﺪم‬ .VoiceLink ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺎت أو ﺣﺪوث ﺗﻠﻒ ﻓﻲ‬ :‫اﻟﺮﻣﻮز‬ ‫اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ أو ﺗﻨﺒﻴﻪ أو‬...

 • Page 89

  ‫ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ :‫ﻣﺸﺒﻚ أو ﺷﺮﻳﻂ ذاﺗﻲ اﻟﻠﺼﻖ‬ :VoiceLink :‫إدارة اﻟﻜﻴﻞ‬ :‫اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن‬ ‫ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ‬USB ‫ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ‬ :‫اﻻﺳﻼك‬ ‫ﺳﻠﻚ ﺻﻮت 8.1 ﻣﺘﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﺻﻞ اﺳﺘﻴﺮﻳﻮ 5.3 ﻣﻢ وﻣﻮﺻﻞ‬ ■ ‫اﺳﺘﻴﺮﻳﻮ 5.2 ﻣﻢ‬ ‫ﺳﻠﻚ ﺻﻮت 3.0 ﻣﺘﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﺻﻞ اﺳﺘﻴﺮﻳﻮ 5.3 ﻣﻢ وﻣﻮﺻﻞ‬...

 • Page 90

  VoiceLink VoiceLink ‫① ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻳﻘﺎف‬ ‫② ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺴﺘﻮى / وﺿﻊ اﻟﺼﻮت‬ ‫ ﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬USB ‫③ ﻣﻘﺒﺲ‬ ‫④ ﻣﻘﺒﺲ اﺳﺘﻴﺮﻳﻮ ﻣﻘﺎس 5.2 ﻣﻠﻢ‬ ‫⑤ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ‬...

 • Page 91

  ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ Bluetooth ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ VoiceLink ‫اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ VoiceLink...

 • Page 92

  © Siemens AG, 06.2012 · MS Document No. A91SAT-01811-99T1-76V6 Order/Item No. 106 73 931 Printed in Germany Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen Germany Phone +49 9131 308 0 www.siemens.com /hearing...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: