Download  Print this page

Makita LS1216 Instruction Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slide Compound Miter Saw
GB
Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING
S
Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING
N
Ristikelkkasaha
FIN
Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis
LV
Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo
LT
ir kampų suleidimo pjūklas
Liuglõike eerungisaag
EE
Торцовочная пила консольного типа
RUS
LS1216
LS1216L
LS1216F
LS1216FL
INSTRUCTION MANUAL
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1216

  Summary of Contents for Makita LS1216

 • Page 1 Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING Ristikelkkasaha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ir kampų suleidimo pjūklas Liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила консольного типа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1216 LS1216L LS1216F LS1216FL...
 • Page 2 009483 010593 009485 009486 009488 001538 009496 009737 009736 009487 009517 009489...
 • Page 3 009496 010322 009513 010533 009886 009491 009492 009493 009494 009483 012597 009495...
 • Page 4 012591 009500 012592 013265 012594 012593 009483 009497 009498...
 • Page 5 009500 009925 012680 006793 010592 009501 010591 001549 009508 010594 009611 009502...
 • Page 6 005232 009606 009607 009503 009496 009504 009505 001555 001557 009521 009522 009520...
 • Page 7 001563 010356 009523 009483 009506 009509 009525 009512 009511 001819 009490 009608...
 • Page 8 009526 009527 009609 009610 001145 009516...
 • Page 9 ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Stopper pin 27-3. Blade case 46-1. Vise plate 2-1. Hex bolts 27-4. Saw blade 46-2. Vise nut 3-1. Blade guard 28-1. Hex socket bolt 46-3. Vise knob 4-1. Blade guard 28-2. Outer flange 48-1.
 • Page 10: Specifications

  75-1. Screwdriver 72-1. Screwdriver 73-1. Lens for the laser light 75-2. Brush holder cap SPECIFICATIONS Model LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Blade diameter 305 mm Blade body thickness 1.6 mm - 2.4 mm Hole diameter European countries: 30 mm, other than European countries: 25.4 mm Max.
 • Page 11 Net weight For all countries other than European countries LS1216…26.3 kg LS1216L/LS1216F …26.4 kg LS1216FL …26.5 kg For European countries LS1216…26.5 kg LS1216L/LS1216F …26.6 kg LS1216FL …26.7 kg Safety class • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 • Page 12: General Power Tool Safety Warnings

  Turn off tool and wait for saw blade to stop Designation of Machine: before moving workpiece changing Slide Compound Miter Saw settings. Model No./ Type: LS1216, LS1216L, LS1216F, Unplug tool before changing blade LS1216FL servicing. are of series production and...
 • Page 13: Installation

  26. Always use accessories recommended in this WARNING: manual. Use of improper accessories such as Ensure that the tool will not move on the • abrasive wheels may cause an injury. supporting surface. Movement of the miter saw 27. Do not use the saw to cut other than wood, on the supporting surface while cutting may result aluminum or similar materials.
 • Page 14 Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes damaged through age or UV light exposure, contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. Positioning kerf board Fig.5...
 • Page 15 To lock the upper slide pole, turn the locking screw result in unintentional operation and serious clockwise. personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage. Switch action NEVER defeat the lock-off button by taping down •...
 • Page 16 Lighting up the lamps With the adjusting screw loosened, slide the adjusting screw to the right or left as far as it goes. For Models LS1216F and LS1216FL only Tighten the adjusting screw firmly at the position Fig.18 where it stops sliding. CAUTION: Laser line is factory adjusted so that it is positioned This is not a rainproof light.
 • Page 17 Make sure the shaft lock has released spindle WARNING: before making cut. Use only the Makita hex wrench provided to • install or remove the blade. Failure to use the wrench may result in overtightening or insufficient...
 • Page 18: Securing Workpiece

  The upper fences can be removed or moved inward and NOTE: outward by loosening the levers. If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • cleaner operations can be performed. Fig.44 NOTICE:...
 • Page 19: Operation

  Vertical vise When cutting a thin workpiece, such as base • boards, against the fence, always use the Fig.45 horizontal vise. The vertical vise can be installed in two positions on Holders (Optional accessory) either the left or right side of the base. Insert the vise rod into the hole in the base.
 • Page 20 the proper type of vise or crown molding stoppers. Miter cutting Switch on the tool without the blade making any Refer to the previously covered "Adjusting the contact and wait until the blade attains full speed miter angle". before lowering. Then gently lower the handle to Bevel cut the fully lowered position to cut the workpiece.
 • Page 21 Table (B) Miter angle Bevel angle Left and Right 0 - 45 Left and Right 0 - 45 Molding Molding edge against 009713 position in Finished piece guide fence When performing compound cutting, refer to Fig. A "Press cutting", "Slide cutting", "Miter cutting" and Ceiling contact edge should Finished piece be against guide fence.
 • Page 22 the guide fence on the saw. Over The finished piece to be used will • 15mm always be on the RIGHT side of the Over 290mm Over 340mm blade after the cut has been made. Crown molding stoppers (optional accessories) allow easier cuts of crown molding without tilting the saw blade.
 • Page 23 figure. Then remove the workpiece material between the grooves with a chisel. WARNING: Do not attempt to perform this type of cut by • using a wider type blade or dado blade. Attempting to make a groove cut with a wider blade or dado blade could lead to unexpected cutting results and kickback which may result in serious personal injury...
 • Page 24: Carrying Tool

  MAINTENANCE Fig.60 Place the workpiece to be cut on the platform secured to the tool. WARNING: Secure the workpiece firmly against the Always be sure that the tool is switched off • upper fences with a vise before cutting. and unplugged before attempting to perform Make a cut through the workpiece slowly inspection or maintenance.
 • Page 25: Adjustment Of Laser Line Position

  pull the lock lever towards the front of the Adjusting the laser line for the left side of the blade. saw to secure the carriage. Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin. Loosen the lever at the rear of the tool.
 • Page 26: Replacing Carbon Brushes

  Check the position of laser line regularly for performed by Makita Authorized Service Centers, • accuracy . always using Makita replacement parts. Have the tool repaired by a Makita authorized • OPTIONAL ACCESSORIES service center for any failure on the laser unit. Cleaning the laser light lens...
 • Page 27 SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 1-1. Låstapp 27-2. Pil 45-3. Stång till tving 2-1. Sexkantsbultar 27-3. Klingkåpa 45-4. Skruv 3-1. Klingskydd 27-4. Sågblad 46-1. Tvingens platta 4-1. Klingskydd 28-1. Insexbult 46-2. Tvingmutter 5-1. Spårbädd 28-2. Yttre fläns 46-3. Tvingens ratt 6-1.
 • Page 28 72-3. Lins för laserstrålen 75-2. Kolhållarlock 71-1. Vertikal tving 73-1. Lins för laserstrålen 72-1. Skruvmejsel 74-1. Slitmarkering SPECIFIKATIONER Modell LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Bladdiameter 305 mm Klingtjocklek 1,6 mm - 2,4 mm Håldiameter Europa: 30 mm, länder utanför Europa: 25,4 mm Max. geringsvinkel Vänster 52°...
 • Page 29 Gäller endast Europa ENF002-2 Strömförsörjning EU-konformitetsdeklaration Maskinen får endast anslutas till elnät med samma Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare spänning som anges på typplåten och med enfasig deklarerar att följande Makita-maskin(er): växelström. De är dubbelisolerade och får därför också Maskinbeteckning: anslutas i ojordade vägguttag.
 • Page 30: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  Låspinnen som låser såghuvudet på plats är tekniska dokumentationen förs vår endast avsedd att användas vid förvaring eller auktoriserade representant i Europa som är: transport och inte för sågning. Makita International Europe Ltd. 10. Använd inte maskiner närheten Michigan Drive, Tongwell, lättantändliga vätskor eller gaser.
 • Page 31 29. Välj sågblad som passar det material som VARNING! skall sågas. Se till att maskinen inte kan röra sig på • 30. Var försiktig vid spårsågning. stödytan. Om geringssågen rör sig på stödytan 31. Byt ut sågskäret när det är slitet. medan du sågar kan det leda till att du tappar 32.
 • Page 32 När rengöringen är klar utför du proceduren ovan på motsatt sätt och drar åt bulten. Ta inte bort det fjäderupphängda klingskyddet. Om klingskyddet blir skadat p.g.a. UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett Makita servicecenter för att få ett nytt klingskydd. KLINGSKYDDET FÅR...
 • Page 33 I annat fall kan det orsaka oavsiktlig aktivering och För länder i Europa allvarlig personskada. Returnera maskinen till ett Fig.16 MAKITA servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda den. En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av Blockera ALDRIG säkerhetsknappen genom att avtryckaren.
 • Page 34 Tända lamporna Medan inställningsskruven är lös skjuter du inställningsskruven till höger eller vänster så långt Endast för modell LS1216F och LS1216FL som möjligt. Fig.18 Dra åt inställningsskruven ordentligt i det läge där FÖRSIKTIGT! den inte kan skjutas längre. Lampan är inte vattentät. Den får inte tvättas i Laserlinsen är fabriksinställd så...
 • Page 35 Använd endast medföljande insexnyckel från • Makita för att montera eller ta bort klingan. Underlåtenhet att använda nyckeln kan leda till att För modell med hylsnyckel insexbulten dras åt för mycket eller för lite vilket kan resultera i allvarlig personskada.
 • Page 36 Du kan få renare under arbetet om du ansluter en • I händelse av vinkelsågning ska de undre och de övre dammsugare från Makita till sågen. anhållens läge justeras så nära klingan som är praktiskt OBS: möjligt för att ge maximalt stöd åt arbetsstycket. Se till Töm...
 • Page 37 Vertikal tving Använd alltid den horisontala tvingen när du sågar • ett tunt arbetsstycke, såsom golvlister, mot Fig.45 anhållet. Den vertikala tvingen kan monteras i två lägen på basen, Hållare (valfritt tillbehör) antingen på vänster eller höger sida. Sätt i tvingens fäststav i hålet på...
 • Page 38 medurs samt ska låsspaken dras mot sågens Geringssågning framsida för att fästa vagnen. Fäst arbetsstycket Se avsnittet "Inställning av geringsvinkeln" som korrekt med rätt sorts tving eller kronliststopp. förklarats tidigare. Starta maskinen utan att klingan har kontakt med Vinkelsågning arbetsstycket och vänta tills klingan har uppnått Fig.52 full hastighet.
 • Page 39 Tabell (B) Geringsvinkel Vinkel för vinkelsågning Vänster och höger 0 - 45 Vänster och höger 0 - 45 Listens läge Listkanten mot anslaget Färdigt arbetsstycke 009713 i fig. A Se avsnittet "Sågning genom tryck", "Sågning genom skjutning", "Geringssågning" Takkanten ska ligga an mot Det färdiga arbetsstycket anslaget.
 • Page 40 Den färdiga biten som ska användas är • Över alltid på HÖGER sida om klingan efter 15mm det att sågningen är avslutad. Över 290mm Över 340mm Kronliststopp (valfritt tillbehör) underlättar sågningen av kronlist utan att sågklingan måste luta. Montera dem på basen, såsom visas i figurerna.
 • Page 41 justerats. Avlägsna sedan materialet mellan spåren på arbetsstycket med ett stämjärn. VARNING! Försök inte utföra denna typ av sågning • genom att använda en bredare (tjockare) klinga eller en dadoklinga. I annat fall kan det leda till oväntade sågresultat och möjligt bakåtkast vilket kan resultera i allvarlig personskada.
 • Page 42 UNDERHÅLL Fig.60 Placera arbetsstycket som ska sågas på plattformen, vilken är fäst på maskinen. VARNING! Fäst arbetsstycket ordentligt mot de övre Se alltid till att maskinen är avstängd och • anhållen med en tving före sågningen. nätsladden urdragen innan du inspekterar eller Såga igenom arbetsstycket långsamt enligt utför underhåll på...
 • Page 43 Fig.66 Justera laserlinjen till vänster om klingan. Vrid insexbulten på armhållarens högra sida två eller tre varv moturs, för att luta klingan åt höger. Fig.67 Justera noggrant klingans sida geringsskivans ovansida i rät vinkel med en vinkelhake, vinkellinjal etc. genom att vrida insexbulten på...
 • Page 44: Efter Användning

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna Fig.73 • från Makita för de syfte de är avsedda för. I För att ta bort laserns lins tar du först bort sågklingan annat fall kan det leda till allvarlig personskada. enligt avsnittet "Montering...
 • Page 45 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Anslagsstift 27-2. Pil 45-3. Skrustikkestang 2-1. Sekskantskruer 27-3. Bladkasse 45-4. Skrue 3-1. Bladvern 27-4. Sagblad 46-1. Skrustikkeplate 4-1. Bladvern 28-1. Sekskantbolt 46-2. Skrustikkemutter 5-1. Snittplate 28-2. Ytre flens 46-3. Skrustikkeknott 6-1. Sagblad 28-3. Sagblad 48-1. Holder 6-2.
 • Page 46: Tekniske Data

  75-2. Børsteholderhette 71-1. Vertikal skrustikke 73-1. Linse for laserlyset 72-1. Skrutrekker 74-1. Utskiftingsmerke TEKNISKE DATA Modell LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Bladdiameter 305 mm Knivbladtykkelse 1,6 mm - 2,4 mm Hulldiameter Land i Europa: 30 mm, land utenfor Europa: 25,4 mm Maks.
 • Page 47 Corporation at følgende Makita-maskin(er): med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt Maskinbetegnelse: verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging uten jording. Modellnr./type: LS1216, LS1216L, LS1216F, LS1216FL er av serieproduksjon og Samsvarer med følgende europeiske direktiver: 2006/42/EC...
 • Page 48: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  10. Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbare autoriserte representant i Europa, som er: væsker eller gasser. Den elektriske driften av Makita International Europe Ltd. vertøyet kan forårsake brann og eksplosjon når Michigan Drive, Tongwell, den utsettes for brennbare væsker eller gasser.
 • Page 49 32. Ikke bruk sagblader laget Fig.2 høyhastighetsstål. Denne sagen bør boltes med fire skruer til en jevn og 33. Noen typer støv som produseres ved bruk stabil overflate ved hjelp av skruehullene i sagfoten. inneholder kjemikalier som er kjent for å Dette vil hjelpe deg å...
 • Page 50 Ikke ta av fjæren som holder bladvernet. Hvis vernet blir skadet etter som tiden går eller på grunn av UV-lys, kan du få et nytt på et Makita servicesenter. VERNET SKAL...
 • Page 51 For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en alvorlige personskader kan oppstå. Returner feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperreknapp. maskinen til et Makita-servicesenter for å få den Start verktøyet ved å skyve spaken mot venstre, trykke reparert FØR videre bruk.
 • Page 52 AV-sperreknapp kan føre til at maskinen aktiveres Fig.20 utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå. Løsne justeringsskruen ved å dreie den mot klokken. Tenne lampene Skyv justeringsskruen mot høyre eller venstre så Kun for modellene LS1216F og LS1216FL langt det går når det er løs. Fig.18 Stram skruen godt i den posisjonen hvor den slutter å...
 • Page 53 ADVARSEL: ADVARSEL: Bruk kun vedlagte sekskantnøkkel fra Makita • Bruk kun medfølgende pipenøkkel fra Makita til for å montere eller fjerne bladet. Dersom • å montere eller fjerne bladet. Hvis du bruker en nøkkelen ikke brukes, kan dette føre til at annen nøkkel, kan det føre til at sekskantskruen...
 • Page 54 MERK: De øvre vernene kan fjernes eller flyttes innover og Hvis du kobler en Makita-støvsuger til maskinen, • utover ved at du løsner hendlene. kan driften av sagen bli enda renere.
 • Page 55 Vertikal skrustikke materialet kastes og du mister kontroll over arbeidsstykket/maskinen. Resultatet Fig.45 alvorlige personskader. Den vertikale skrustikken kan monteres i to stillinger, Når du sager et tynt arbeidsstykke, for eksempel • enten på venstre eller høyre side av foten. Sett basisbord, mot vernet, må...
 • Page 56 du skyve vognen helt inn mot føringsvernet, Knotten som sikrer vognen skal aldri løsnes • stramme låseskruen med klokken og trekke mens bladet roterer. Hvis vognen er løs når du låsehendelen mot fronten av sagen for å feste sager, kan det oppstå farlige tilbakeslag (kickback). vognen.
 • Page 57 angitt i tabellen. Bord (B) Listposisjon Gjæringsvinkel Skjæringsvinkel Kanten av listen mot føringsvernet Ferdig list på fig. A Venstre og høyre 0 - 45 Venstre og høyre 0 - 45 009713 Kontaktflaten mot taket skal Den ferdige listen vil ligge an mot føringsvernet. Når du utfører kombisaging, finner du forklaringer i være på...
 • Page 58 dreiefoten, KONTAKTFLATEN Mål for anbefalt gjæringskloss finner du i figuren. MOT VEGGEN mot føringsvernet til sagen. Over Det ferdige stykket som skal brukes, vil • 15mm Over 290mm Over 340mm alltid befinne seg til HØYRE for bladet etter at snittet er utført. Profilliststoppere (tilleggsutstyr) gjør det enklere å...
 • Page 59 arbeidsstykkets bredde. Bruk uttrekksfunksjonen som vist i figuren. Bruk deretter et huggjern for å fjerne arbeidsstykkematerialet mellom rillene. ADVARSEL: Ikke forsøk å utføre denne typen kutt ved hjelp • av en bredere bladtype eller et falseblad. Hvis du forsøker å skjære riller ved hjelp av et bredere blad eller falseblad, kan sageresultatene bli dårlige og det kan oppstå...
 • Page 60 VEDLIKEHOLD Fig.60 Arbeidsstykket som skal kuttes plasseres på plattformen som er festet til maskinen. ADVARSEL: Før du begynner å sage, må arbeidsstykket Pass alltid på at maskinen er slått av og koblet • festes godt til de øvre vernene ved hjelp av fra strømnettet (støpselet skal være ute av en skrustikke.
 • Page 61 Fig.65 LASERSTRÅLING • Ikke stirr inn i strålen. Skyv vognen mot føringsvernet og stram MERKNAD: låseskruen urviserretningen. Trekk Vær oppmerksom på at slag/støt mot maskinen låsehendelen mot fronten av sagen for å • kan føre til at laserlinjen blir skjev eller at laseren feste vognen.
 • Page 62: Valgfritt Tilbehør

  Kontroller laserlinjeposisjonens nøyaktighet • justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, regelmessig. og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Hvis det oppdages feil på laserenheten, må • VALGFRITT TILBEHØR maskinen repareres av et autorisert Makita- verksted. Rengjøring av laserlinsen...
 • Page 63 SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisselostus 1-1. Rajoitintappi 27-2. Nuoli 45-3. Ruuvipuristimen tanko 2-1. Kuusioruuvit 27-3. Terän kotelo 45-4. Ruuvi 3-1. Teränsuojus 27-4. Sahanterä 46-1. Puristinlevy 4-1. Teränsuojus 28-1. Kuusiokoloruuvi 46-2. Puristinmutteri 5-1. Lovilauta 28-2. Ulkolaippa 46-3. Ruuvipuristimen nuppi 6-1. Sahanterä 28-3. Sahanterä 48-1.
 • Page 64: Tekniset Tiedot

  72-2. Ruuvi (vain yksi kappale) 75-2. Harjanpitimen kansi 70-1. Työkappale 72-3. Laaservalon linssi TEKNISET TIEDOT Malli LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Terän läpimitta 305 mm Terän paksuus 1,6 mm - 2,4 mm Reiän läpimitta Euroopan maat: 30 mm, Euroopan ulkopuolella olevat maat: 25,4 mm Maks.
 • Page 65 Koneen tunnistetiedot: jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja Ristikelkkasaha sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Mallinro/tyyppi: LS1216, LS1216L, LS1216F, LS1216FL Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan ovat sarjavalmisteisia ja siten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan. Täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien...
 • Page 66: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu 10. Älä käytä työkalua palavien nesteiden tai Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat: kaasujen läheisyydessä. Työkalun sähköinen Makita International Europe Ltd. toiminta voi aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon, jos Michigan Drive, Tongwell, sen läheisyydessä on palavia nesteitä tai kaasuja.
 • Page 67: Toimintojen Kuvaus

  32. Älä käytä pikateräksestä valmistettuja estää kärjityksen ja mahdollisen vammautumisen. sahanteriä. TOIMINTOJEN KUVAUS 33. Työskentelyssä syntyvä pöly voi sisältää syöpää, syntymävaurioita muita lisääntymishäiriöitä aiheuttavia kemikaaleja. VAROITUS: Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista ovat: Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, • lyijypohjaisilla maaleilla käsiteltyjen •...
 • Page 68 Kitapalan sijoittaminen Kuva8 Kuva9 Kuva5 Irrota kone ensin pistorasiasta. Kohdista sahanterä Kuva6 kuvassa näytetyllä tavalla laskemalla rajoitinvipua Työkalu annetaan kiertopohjassa olevien kitapalojen alaspäin. Työnnä kelkka kokonaan ohjaimen suuntaan kanssa minimoimaan leikkauksen poistumispuolen ja laske kahva kokonaan alas. Käännä säätöruuvia repimistä. Kitapalat ovat tehtaan...
 • Page 69 Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää vahingossa, mistä seurata vakava liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Laitteen henkilövahinko. Toimita saha MAKITA-huoltoon käynnistämiseen paina lukituksen vapautuspainiketta ja korjattavaksi ENNEN käytön jatkamista. vedä sitten liipaisinkytkimestä. Laite pysäytetään ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen vapautuspainiketta •...
 • Page 70 Varo kolhimasta valaisinta, ettei se vaurioidu tai • HUOMAUTUS: sen toiminta-aika lyhene. Jos lasersäde näkyy himmeänä eikä erotu • Älä valaise säteellä silmiisi. Tämä saattaa satuttaa • kunnolla auringonvalon vuoksi, siirry silmiäsi. työskentelemään paikaan, johon aurinko ei pääse Älä peitä valaisinta vaatteilla, kartongilla, pahvilla •...
 • Page 71 Kuusioavaimella varustetut mallit VAROITUS: Hylsyavaimella varustetut mallit Kiinnitä irrota terä aina Makitan • VAROITUS: kuusioavaimella.Jos käytät jotakin muuta avainta, kuusiokoloruuvi voi tulla liian kireälle tai jäädä liian Kiinnitä irrota terä aina Makitan • löysälle, mistä voi seurata vakava henkilövahinko. hylsyavaimella.Jos käytät jotakin muuta avainta, ruuvi voi tulla liian kireälle tai jäädä...
 • Page 72 Punaisella merkitty alue tulee näkyviin, kun alempia HUOMAUTUS: ohjaimia siirretään sisäänpäin, ja katoaa, kun niitä Sahaaminen on siistimpää, kun liität työkaluun • siirretään ulospäin. Makita-pölynimurin. Ylemmät ohjaimet voi irrottaa ja niitä voi siirtää sisään- HUOMAUTUS: ja ulospäin löysäämällä vivut. Tyhjennä pölylokero,...
 • Page 73 lasketaan kokonaan alas ja kun kelkka työnnetään tai Pitimet (valinnainen lisävaruste) vedetään ääriasentoon. Jos jokin osa koskettaa Kuva48 ruuvipuristinta, muuta sen asentoa. Kannattimet asentaa kummallekin puolelle Purista työkappale tukevasti sahausvastetta työkappaleen vaakasuoraan kannatukseen sopivana kierrospohjaa vasten. Sijoita työkappale haluttuun keinona. Liu'uta kannatintangot pohjassa oleviin reikiin leikkausasentoon ja varmista se lujasti kiristämällä...
 • Page 74 reunalistan rajoittimia. Käynnistä kone siten, että Jiirisahaus terä ei koske mihinkään, ja odota, kunnes terä on Katso aiempaa kohtaa ”Jiirikulman säätäminen”. saavuttanut täyden nopeuden, ennen kuin lasket kallistussahaus sitä alaspäin. Sahaa sitten työkappale laskemalla kahva kevyesti kokonaan alas. Kun sahaus on Kuva52 suoritettu, sammuta kone ja ODOTA, KUNNES Löysää...
 • Page 75 Kun teet yhdistetyn leikkauksen, se koskee Taulukko (B) "Puristinleikkaus", "Liukuleikkaus", "Viistoleikkaus" Reunalistan Reunalistan reuna ohjainta ja "Viisteitysleikkuu" osien selityksiä. paikka Valmis kappale vasten kuvassa A Kruunumallisten ja koverojen reunalistojen Sisäkattoa koskettavan reunan Valmis kappale on tulee olla ohjainta vasten. sahaus Sisänurkkaa terän vasemmalla varten...
 • Page 76 Valmis kappale tulee sahauksen • jälkeen aina terän OIKEALLE puolelle. 15mm Kruunumallisen reunalistan rajoittimet (valinnaisia Yli 290mm Yli 340mm lisävarusteita) helpottavat kruunulistojen sahausta, koska sahanterää ei tarvitse kallistaa. Asenna ne jalustalle kuvassa esitetyllä tavalla. Kuva55 135mm 106mm 116mm 180mm Kuva56 Kuva B: 45°...
 • Page 77 VAROITUS: Älä tee tällaista sahausta leveällä terällä tai • dado-terällä. Urasahauksen tekeminen leveällä terällä dado-terällä saattaa huonontaa sahausjälkeä ja aiheuttaa takapotkun, josta voi seurata vakava henkilövahinko. Muista palauttaa rajoitinvarsi alkuperäiseen • asentoonsa tehdessäsi muita töitä kuin urasahausta. Sahaamisen aloittaminen rajoitinvarren ollessa väärässä asennossa voi huonontaa sahausjälkeä...
 • Page 78 KUNNOSSAPITO työkappale ruuvipuristimen avulla tukevasti ylempiä ohjaimia vasten ennen sahaamista. VAROITUS: Sahaa hitaasti työkappaleen poikki kohdassa Varmista aina ennen tarkastuksia • "Liuku (työntö) leikkaus (leveiden kunnossapitoa, että laite on sammutettu ja työkappaleiden leikkaus)" annettujen irrotettu virtalähteestä. Jos laitetta ei sammuteta ohjeiden mukaisesti.
 • Page 79 etuosaa kohti. Laske kahva kokonaan alas ja Laserlinjan säätäminen terän vasemmalle puolelle. lukitse ala-asentoon työntämällä rajoitintappi sisään. Löysää työkalun takana oleva vipu. Kuva66 Kallista terää vasemmalle kiertämällä varren pitimen oikealla puolella olevaa kuusiomutteria kaksi tai kolme kierrosta vastapäivään. Kuva67 Tasaa terän reuna huolellisesti...
 • Page 80 Älä käytä liuottimia Käytä Makita-lisävarustetta tai -laitetta vain sen • tai öljypohjaisia puhdistusaineita linssiin. ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Lisävarusteen tai laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa Kuva73 vakavan henkilövahingon.
 • Page 81 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 26-3. Seššķautņu padziļinājuma 42-2. Spīlējuma skrūves 2-1. Seššķautņu bultskrūves bultskrūve 43-1. Augšējā barjera 3-1. Asmens aizsargs 27-1. Bultiņa 43-2. Apakšējā barjera 4-1. Asmens aizsargs 27-2. Bultiņa 43-3. Sarkanā indikatora zona 5-1. Iezāģēšanas plātne 27-3.
 • Page 82 69-3. 45 ゚ slīpā leņķa uz kreiso pusi 72-1. Skrūvgriezis regulēšanas bultskrūve 72-2. Skrūve (tikai viens gab.) SPECIFIKĀCIJAS Modelis LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Asmens diametrs 305 mm Asmens korpusa biezums 1,6 mm - 2,4 mm Cauruma diametrs Eiropas valstis: 30 mm, citas valstis, izņemot Eiropas valstis: 25,4 mm Maks.
 • Page 83 Neto svars Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis LS1216…26,3 kg LS1216L/LS1216F …26,4 kg LS1216FL …26,5 kg Eiropas valstīm LS1216…26,5 kg LS1216L/LS1216F …26,6 kg LS1216FL …26,7 kg Drošības klase • Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
 • Page 84: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis apstrādājamo materiālu rokā. Apstrādājamais Modeļa Nr./ tips: LS1216, LS1216L, LS1216F, materiāls vienmēr visu darbu laikā ar skrūvspīlēm LS1216FL cieši jāpiestiprina pie pagriežamā pamata un ir sērijveida izstrādājums un virzošās barjeras. Nekad neturiet apstrādājamo Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:...
 • Page 85: Funkciju Apraksts

  21. Pirms sākt darbarīku lietot ar apstrādājamo 39. Darbam ar zāģa asmeni (kad iespējams, zāģa materiālu, neilgi darbiniet to bez slodzes. asmeņi jānes turētājā) un nelīdzenu materiālu Pievērsiet uzmanību vibrācijai vai svārstībām, izmantojiet cimdus. jo tas var liecināt par nepareizu uzstādīšanu 40.
 • Page 86 Nenoņemiet atsperi, ar ko piestiprināts asmens aizsargs. Ja aizsargs laika gaitā ultravioletā starojuma iedarbībā bojāts, iegādājieties Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. 1. Regulēšanas bultskrūve NEIZJAUCIET UN NENOŅEMIET AIZSARGU. 2. Pagriežamā pamatne Iezāģēšanas plātnes novietošana 3. Aiztura svira 4.
 • Page 87 BRĪDINĀJUMS: UZMANĪBU: Pēc jauna asmens uzstādīšanas vienmēr Kad zāģēšanas leņķis ir nomainīts, vienmēr • • pārbaudiet, vai asmens nesaskaras ne ar vienu nostipriniet kloķi, pievelkot sviru pulksteņrādītāja apakšējās pamatnes daļu, kad rokturis ir virzienā. pilnībā nolaists. Ja asmens saskaras ar pamatni, PIEZĪME: tas var izraisīt atsitienu un nopietnus ievainojumus.
 • Page 88 PIRMS turpmākas OPTISKU INSTRUMENTU PALĪDZĪBU. ekspluatācijas nododiet darbarīku MAKITA KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS. apkopes centrā, lai to atbilstoši salabotu. Lai ieslēgtu lāzerstaru, nospiediet slēdža augšējo daļu NEKAD neizjauciet atbloķēšanas pogu, • (I). Lai izslēgtu lāzerstaru, nospiediet slēdža apakšējo neaplīmējiet un citādāk nepārveidojiet. Slēdzis ar daļu (0).
 • Page 89 BRĪDINĀJUMS: padziļinājuma bultskrūvi. Pavelkot aiztura tapu, Izmantojiet tikai Makita seššķautņu • atbrīvojiet rokturi no paceltā stāvokļa. Nolaidiet rokturi, uzgriežņatslēgu, paredzēta asmens lai pārliecinātos, vai asmens aizsargs virzās pareizi. uzstādīšanai noņemšanai.Ja neizmanto Pirms zāģēšanas pārbaudiet vai vārpstas bloķētājs ir uzgriežņatslēgu,...
 • Page 90 Att.34 darbarīka. Att.35 PIEZĪME: PIEZĪME: Ja noņem iekšējo atloku, noteikti uzstādiet to Ja šim darbarīkam pievienosit Makita putekļsūcēju, • • atpakaļ uz vārpstas ar izvirzījumu prom no asmens. darbs ar to būs tīrāks. Ja atloks ir uzstādīts nepareizi, atloks berzēsies PIEZĪME:...
 • Page 91 vertikālās un/vai horizontālās skrūvspīles, lai materiāla biezumam un formai un nostipriniet skrūvspīļu nostiprinātu materiālu. Plāni materiāli mēdz kloķi, pieskrūvējot skrūvi. Ja skrūve, ar ko piestiprināts ieliekties. Nostipriniet apstrādājamo materiālu visā skrūvspīļu kloķis, saskaras ar atbalstu, uzstādiet to šī tā garumā, lai asmens neiestrēgtu un lai nerastos kloķa pretējā...
 • Page 92 Pret ierobežotāju zāģējot plānu apstrādājamo virzienā un novietojot atbalstu vēlamajā stāvoklī, • materiālu, piemēram, grīdlīstes, vienmēr pilnībā pastumiet atbalstu pret vadotnes izmantojiet horizontālās skrūvspīles. ierobežotāju pulksteņrādītāja virzienā pieskrūvējiet atdures skrūvi, kā arī pavelciet Turekļi (papildpiederums) bloķējošo sviru uz zāģa priekšpusi, lai nostiprinātu Att.48 atbalstu.
 • Page 93 kas var radīt nopietnus ievainojumus. Kombinētā zāģēšana Nekad neveiciet slīdes zāģēšanu, ja rokturis ir Kombinētā zāģēšana ir process, kurā slīpais leņķis • bloķēts zemākajā stāvoklī. uz apstrādājamā materiāla tiek veidots vienlaicīgi Asmenim griežoties, nekad neatskrūvējiet kloķi, zāģēšanas leņķi. Kombinēto zāģēšanu •...
 • Page 94 Veicot kreisās puses slīpo zāģēšanu (B) tabula Profila stāvoklis Profila mala pret vadotnes (A) tabula Pabeigtais materiāls A att. ierobežotāju Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis Profila stāvoklis A att. Sienas malai jāatrodas pret 52/38° leņķis 45° leņķis 52/38° leņķis 45° leņķis Pabeigtais materiāls vadotnes ierobežotāju.
 • Page 95 Alumīnija profilu zāģēšana BRĪDINĀJUMS: Att.58 Koka finierējumu pie vadotnes ierobežotāja • pieskrūvējiet ar skrūvēm. Skrūves jāieskrūvē Alumīnija profilu nostiprināšanai izmantojiet tā, lai skrūvju galviņas atrastos zemāk par starplikas blokus vai atgriezumu gabalus, kā koka finierējuma virsmu netraucētu attēlots zīmējumā, lai alumīnijs nedeformētos. zāģējamā...
 • Page 96 BRĪDINĀJUMS: 0° zāģēšanas leņķis: vairāk par 450 mm (17-3/4 collām) Pārbaudiet, vai platforma atrodas līdzeni pret • 45° zāģēšanas leņķis: vairāk par 325 mm (12-3/4 collām) darbarīka pamatni izmantojot četrus skrūvju caurumus, ir cieši piestiprināta pie apakšējiem ierobežotājiem. Ja platformu cieši nepiestiprina, tā...
 • Page 97 Nostipriniet slīdspailes tādā veidā, apakšējā ar ko piestiprināta pagriežamā pamatne. Grieziet slīdspaile ir bloķēta stāvoklī, kad atbalsts ir pilnībā pagriežamo pamatni tā, lai rādītājs būtu vērsts pret pavilkts uz lietotāja pusi, bet augšējās slīdspailes ir 0° atzīmi uz zāģēšanas leņķa skalas. Tad nedaudz bloķētas stāvoklī, kad atbalsts ir pilnībā...
 • Page 98 1. Skrūvēt, lai mainītu regulēšanas skrūves kustības diapazonu darbība". 2. Regulēšanas skrūve 3. Sešstūra atslēga PIEZĪME: 4. Lāzera līnija Regulāri pārbaudiet lāzera līnijas stāvokli, vai tā ir • 5. Zāģa asmens precīza. 009514 Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic • Makita pilnvarotajam apkopes centram.
 • Page 99: Papildu Piederumi

  Lai noņemtu lāzera gaismas lēcu, vispirms noņemiet Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija zāģa asmeni atbilstoši norādēm, kas minētas sadaļā par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita „Zāģa asmens uzstādīšana vai noņemšana". apkopes centrā. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi, ar ko piestiprināta lēca, Zāģa asmeņi ar tērauda un karbīda uzgaļiem...
 • Page 100 LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 1-1. Stabdiklio kaištis 26-3. Šešiakampės lizdinės galvutės 42-2. Suveržimo varžtai 2-1. Šešiakampiai varžtai varžtas 43-1. Viršutinis kreiptuvas 3-1. Pjovimo disko apsauga 27-1. Rodyklė 43-2. Apatinis kreiptuvas 4-1. Pjovimo disko apsauga 27-2. Rodyklė 43-3. Raudona kontrolinė sritis 5-1.
 • Page 101 69-1. Rodyklė 71-1. Vertikalus spaustuvas 69-2. Skalės plokštė 72-1. Atsuktuvas SPECIFIKACIJOS Modelis LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Pjovimo disko skersmuo 305 mm Disko korpuso storis 1,6 mm - 2,4 mm Skylės skersmuo Europos šalys: 30 mm, ne Europos šalims: 25,4 mm Didž.
 • Page 102 Neto svoris Visoms šalims, išskyrus Europos šalis LS1216…26,3 kg LS1216L/LS1216F …26,4 kg LS1216FL …26,5 kg Europos šalims LS1216…26,5 kg LS1216L/LS1216F …26,6 kg LS1216FL …26,7 kg Saugos klasė • Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
 • Page 103: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Modelio Nr./ tipas: LS1216, LS1216L, LS1216F, spaustuvais. Draudžiama įtvirtinti ruošinį rankomis. LS1216FL Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo priklauso serijinei gamybai ir geležtės.
 • Page 104: Veikimo Aprašymas

  22. Prieš pjaudami palaukite, kol geležtė įsibėgės 40. Jeigu įrengtas lazeris, jį draudžiama pakeisti visu greičiu. kito tipo lazeriu. Privaloma tinkamai atlikti 23. Pastebėję ką nors neįprasto, tučtuojau remonto darbus. nutraukite darbą. SAUGOKITE ŠIAS 24. Nemėginkite užfiksuoti gaiduko, kai įrankis INSTRUKCIJAS.
 • Page 105 Jeigu laikui bėgant arba dėl ultravioletinių spindulių poveikio apsauga prarastų skaidrumą, susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba, kad įsigytumėte naują apsaugą. NEIŠJUNKITE IE 1. Reguliavimo varžtas NENUIMKITE APSAUGOS. 2. Sukiojamas pagrindas Prapjovimo plokštės nustatymas 3. Fiksavimo svirtis 4. Slankusis vamzdelis Pav.5...
 • Page 106 diskas liečia pagrindą, gali įvykti atatranka, galinti DĖMESIO: sukelti sunkų sužalojimą. Keisdami įstrižą kampą, visada užtvirtinkite raneną, • Fiksavimo rankena užverždami svirtelę paga laikrodžio rodyklę. PASTABA: Pav.10 Pakreipiant pjūklo diską, rankenėlė turi būti iki galo • Apatinę ribinę pjovimo disko padėtį galima lengvai pakelta.
 • Page 107 PRIEŠ pradėdami vėl naudoti LAZERIO SPINDULIAVIMAS, NEŽIŪRĖKITE Į • įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita" SPINDULĮ ILGAI AR TIESIOGIAI, NAUDODAMI techninio aptarnavimo centrą. OPTINIUS PRIETAISUS, 2M KLASĖS LAZERINIS NIEKADA neužklijuokite atlaisvinimo mygtuko • GAMINYS. lipnia juostele ir nepanaikinkite jo funkcijos kitomis Norėdami įjungti lazerio spindulį, spauskite jungiklio...
 • Page 108 ĮSPĖJIMAS: Stumdami fiksavimo smaigą, užfiksuokite rankenėlę Diskui montuoti arba nuimti naudokite tik iškeltoje padėtyje. • pateiktą galinį raktą „Makita“.Nenaudojant šio Pav.25 rakto, šešiakampis varžtas gali būti perveržtas Norėdami nuimti diską, šešiakampiu veržliarakčiu arba nepakankamai priveržtas, o tai gali sąlygoti atlaisvinkite šešiakampės lizdinės galvutės varžtą, sunkų...
 • Page 109 Pav.34 įrankio dulkių antgalio, ją galima lengvai nuimti. Pav.35 PASTABA: PASTABA: Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita" dulkių • Jeigu nuėmėte vidinę jungę, būtinai vėl ją uždėkite • siurblį, darbus galima atlikti švariau. ant veleno, jos iškyšą nukreipę atokiai nuo veleno.
 • Page 110 Prieš pradėdami įstrižą pjovimą, patikrinkite, ar • ĮSPĖJIMAS: visiškai nuleidus ir keliant rankenėlę į bet Visų pjovimo darbų metu ruošinys privalo būti • kokią padėtį ir iki galo traukiant arba stumiant tvirtai spaustuvais pritvirtintas prie sukamo suportą, jokia įrankio dalis neliečia jokios pagrindo ir atremtas į...
 • Page 111 NAUDOJIMAS Pav.50 Atlaisvinkite fiksavimo varžtą, sukdami jį prieš PASTABA: laikrodžio rodyklę, ir pastumkite fiksavimo svirtį į Prieš pradėdami naudoti įrankį, būtinai atleiskite • priekį, kad galėtumėte lengvai slinkti suportą. rankenėlę iš žemiausios padėties, ištraukdami Suspauskite ruošinį tinkamos rūšies spaustuvais. fiksavimo smaigą. Pav.51 Pjaudami, per daug nespauskite rankenėlės.
 • Page 112 (4) A pav.). ĮSPĖJIMAS: 1. Vidinis kampas Nustatę diską įstrižam pjūviui, prieš pradėdami • 2. Išorinis kampas naudoti įrankį, visada patikrinkite, ar suportas ir pjovimo diskas nevaržomai juda visose pjūvio ribose. Jeigu pjovimo metu suporto arba disko judėjimas sutrikdytas, gali įvykti atatranka, galinti sukelti sunkų...
 • Page 113 Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos karnizui pjauti skirtus stabdiklius, kaip parodyta • galinės pusės (paslėptu) paviršiumi ant pav. Pareguliuokite dekoratyviniam karnizui pjauti sukiojamo pagrindo, LUBAS skirtys stabdiklius pagal dekoratyvinio karnizo dydį. LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo Užveržkite varžtus, užfiksuotumėte kreiptuvą. dekoratyvinio karnizo pjovimo stabdiklius.
 • Page 114 apsaugą. Medžio apsauga atitrauks ruošinį nuo "Specialus maks. pločio pjūvis" kreiptuvo, kad diskas galėtų atlikti gilesnį pjūvį. Nustatykite įrankį ties 0° arba 45° nuožambio kampu įsitikinkite, sukiojamas Pavyzdys: pagrindas užfiksuotas. (Žr. skyrių Pjaudami 115 mm - 120 mm aukščio „Įžambaus kampo nustatymas“.) ruošinius, naudokite tokio storio medžio apsaugas.
 • Page 115: Techninė Priežiūra

  Įrankio nešimas PASTABA: Maksimalus pjūvio aukštis sumažės tokiu dydžiu, Pav.61 • koks yra platformos storis. Patikrinkite, ar įrankis išjungtas. Užveržkite diską 0° Dėkite pagrindą ant įrankio taip, kad jis įstrižu kampu, o sukiojamą pagrindą - tinkamo vienodai kyšotų iš abejų įrankio pagrindo nuožulnumo kampo padėtyje.
 • Page 116 Nuožulnus kampas Pav.68 Pastumkite suportą link kreiptuvo, užveržkite Patikrinkite, rankenėlės laikiklio fiksavimo varžtus, sukdami juos pagal laikrodžio esančios rodyklės rodo 0° kampą įstrižumo rodyklę, ir patraukite fiksavimo svirtį pjūklo priekio skalėje, esančioje ant rankenėlės. Jeigu link, kad užtvirtintumėte suportą. rodyklė nerodo 0° kampo, atsukite varžtus, Pasukite rankeną, užtvirtinančią...
 • Page 117 1 mm atstumu nuo šoninio pjovimo disko Jeigu elektrinis stabdiklis netinkamai veikia, kreipkitės į paviršiaus). „Makita" techninio aptarnavimo centrą, kad jį pataisytų Norėdami patraukti keičiamą lazerio linijos intervalą toliau nuo disko šoninio paviršiaus, atsukę reguliavimo varžtą, sukite du varžtus prieš laikrodžio rodyklę.
 • Page 118: Pasirenkami Priedai

  • „Makita“ įrankiu rekomenduojama naudoti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai susižeisti. „Makita“ įtaisą arba priedą naudokite tik pagal • jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 119 EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 1-1. Stoppernõel 27-2. Nool 45-3. Kinnitusrakise varras 2-1. Kuuskantpoldid 27-3. Terakorpus 45-4. Kruvi 3-1. Terakaitse 27-4. Saetera 46-1. Kinnitusrakise plaat 4-1. Terakaitse 28-1. Kuuskantpesapolt 46-2. Kinnitusrakise mutter 5-1. Otsamislaud 28-2. Välimine flanš 46-3. Kinnitusrakise nupp 6-1.
 • Page 120: Tehnilised Andmed

  72-2. Kruvi (ainult üks tk) 75-2. Harjahoidiku kate 70-1. Töödeldav detail 72-3. Lasertule klaas TEHNILISED ANDMED Mudel LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Tera läbimõõt 305 mm Saelehe paksus 1,6 mm - 2,4 mm Augu läbimõõt Euroopa riigid: 30 mm, riigid väljaspool Euroopat: 25,4 mm Max eerunginurk Vasak 52°...
 • Page 121 Makita masin(ad): faasimiseks. Sobivate saeteradega on võimalik saagida Masina tähistus: ka alumiiniumi. Liuglõike eerungisaag ENF002-2 Mudeli Nr/ Tüüp: LS1216, LS1216L, LS1216F, Toiteallikas LS1216FL Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud pingele on seeriatoodang ja vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja...
 • Page 122: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  EN61029 Lukustustihvt, mis lukustab lõikepea, on ette Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud nähtud ainult kandmiseks ja hoiustamiseks esindaja käes Euroopas, kelleks on: ning ei ole mõeldud lõiketoimingute ajal Makita International Europe Ltd. kasutamiseks. Michigan Drive, Tongwell, 10. Antud masinat tohi...
 • Page 123: Funktsionaalne Kirjeldus

  PAIGALDAMINE võib põhjustada kehavigastuse. 27. Kasutage saagi ainult puidu, alumiiniumi või Paigaldamine lauale teiste sarnaste materjalide lõikamiseks. 28. Nurgasaed ühendage saagimisel Joon.1 tolmukogumisseadmega. Masina tarnimisel käepide kinnitustihvti abil 29. Valige saeterad vastavalt lõigatavale langetatud asendisse lukustatud. Kinnitustihvti materjalile. vabastamiseks lükake käepidet samaaegselt veidi 30.
 • Page 124 Pärast puhastamist korrake ülaltoodud menetlust vastupidises järjekorras ning keerake polt kinni. Ärge eemaldage saekettakaitset kinnihoidvat vedru. Kui kaitse on UV- kiirguse või vananemise tõttu kahjustunud, võtke 1. Reguleerimispolt ühendust Makita teeninduskeskusega. KAITSE 2. Eerungiplaat KÕRVALEPÖÖRAMINE VÕI EEMALDAMINE 3. Lukustushoob KEELATUD.
 • Page 125 Eerunginurga reguleerimine Lüliti funktsioneerimine Euroopa riigid Joon.11 Lükake pidet nii, et nukid haakuksid ja pöörake seda Joon.16 lõpuni päripäeva. Keerake eerungialust, vajutades Selleks, et lüliti päästikut poleks võimalik juhuslikult lukustushooba alla. Kui pide on asendis, kus osuti tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista näitab eerungisae skaalal soovitud nurka, pöörake pidet käivitamiseks suruge...
 • Page 126 Laserkiire sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemist osa (I). millega kaasnevad tõsised vigastused. ENNE Laserkiire väljalülitamiseks vajutage lüliti alumisele edasist kasutamist viige masin parandamiseks osale (0). Makita teeninduskeskusesse. Laserjoont saab nihutada saeterast nii vasakule kui Vabastusnupu fikseerimine kleeplindi vms abil on paremale, reguleerides reguleerkruvisid järgmiselt. •...
 • Page 127 Enne saagimist veenduge selles, et võllilukk on spindli vabastanud. HOIATUS: Kasutage saeketta paigaldamiseks või • mahavõtmiseks üksnes kaasasolevat Makita Padrunvõtmega mudelid kuuskantvõtit. Kui võtit ei kasutata, siis võib selle tulemuseks olla liiga kõvasti või liiga lõdvalt kinni HOIATUS: keeratud kuuskantpesapolt ning tõsine vigastus. Kasutage saeketta paigaldamiseks või...
 • Page 128 Ülemisi tõkiseid saab maha võtta või sisse-/väljapoole MÄRKUS: liigutada hoobade lahtikeeramise teel. Makita tolmuimeja ühendamine selle masinaga • Joon.44 muudab töö puhtamaks. Faasisaagimise korral reguleerige alumise ja ülemise NB!: tõkise asendeid nõnda, et need oleksid saekettale...
 • Page 129: Tööriista Kasutamine

  Enne saagimise alustamist kinnitage tugevasti alumised HOIATUS: tõkised ja ülemised tõkised vastavalt kruvide ning hoobade pingutamise teel. Keerake kinnitusrakise nuppu töödeldava • Kui faasisaagimine on lõpetatud, ärge unustage ülemisi eseme korralikuks kinnitamiseks alati tõkiseid tagasi algasendisse seada. päripäeva. Kui töödeldav ese pole korralikult fikseeritud, võib ese saagimise käigus hakata Vertikaalne kinnitusrakis liikuma ja kahjustada saeketast, millega võib...
 • Page 130 Presslõikamine (väikeste detailide lõikamine) Ärge mingil juhul üritage sooritada • liugsaagimist kelku enda poole tagasi Joon.49 tõmmates. Kui tõmbate kelku saagimise ajal enda Kuni 87 mm kõrguseid ja 183 mm laiuseid detaile poole, võib aset leida ootamatu tagasilöök, mis saab saagida järgneval viisil. võib tekitada tõsise vigastuse.
 • Page 131 NB!: Vasakpoolne fassett-lõige Käepideme allavajutamisel avaldage saekettaga • Tabel (A) paralleelset survet. Kui eerungiplaadile püstjalt Fassettnurk Eerunginurk survet avaldada või kui surve suunda saagimise Freesimisasend joon. A ajal muuta, siis väheneb saagimise täpsus. 52/38° tüüp 45° tüüp 52/38° tüüp 45° tüüp Faasisaagimise eel võib nõutav olla ülemise ja •...
 • Page 132 Puitääris Puitäärise kasutamine võimaldab pinnuvaba 52/38° kaareprofiili lõikamine asendis (1) lõikamist. Kinnitage puitääris juhtpiirdes olevate joon. A: avade ja 6 mm kruvide abil juhtpiirde külge. Kallutage kinnitage fassett-lõike • Puitäärise soovitatavad mõõtmed on toodud nurgaks 33,9° PAREMALE. joonisel. Seadistage ja kinnitage kaldenurgaks •...
 • Page 133 „Stopperlatt". Saagige pärast saeketta alumise piirasendi reguleerimist töödeldavasse detaili laiuti paralleelsed sooned, kasutades liugsaagimist (presssaagimist), nagu joonisel näidatud. Seejärel eemaldage peitli abil soontevaheline materjal. HOIATUS: Ärge üritage sooritada niisugust saagimist • laiemat tüüpi saeketta või soonesaagimisketta abil. Soonesaagimise katsed laiema saeketta või soonesaagimisketta abil võivad...
 • Page 134 HOOLDUS Joon.60 Pange saetav ese platvormile, mis on fikseeritud masinale. HOIATUS: Fikseerige töödeldav ese enne saagimist Kandke alati hoolt selle eest, et masin oleks • kinnitusrakisega tugevasti vastu ülemisi enne selle kontrollimist või hooldamist välja tõkiseid. lülitatud ning vooluvõrgust välja tõmmatud. Kui Saagige aeglaselt läbi töödeldava detaili masin ei ole välja lülitatud ja vooluvõrgust välja vastavalt kirjeldatud toimingule „Liuglõike...
 • Page 135 esiosa poole. Käepideme lukustamiseks Laserijoone reguleerimine saeketta vasaku külje alumisse asendisse suunake käepide lõpuni suhtes. alumisse asendisse ja suruge lukustustihvt sisse. Vabastage masina taga asetsev hoob. Joon.66 Lõiketera paremale poole kallutamiseks keerake latihoidikust paremale jäävat kuuskantpolti kahe või kolme pöörde võrra vastupäeva.
 • Page 136: Valikulised Tarvikud

  Kontrollige regulaarselt laserjoone asendi täpsust. reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud • Laserseadme rikke korral laske masinat teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. • parandada volitatud Makita teeninduskeskuses. VALIKULISED TARVIKUD Laseriläätse puhastamine Ainult mudelid LS1216L ja LS1216FL HOIATUS: Joon.72 Need Makita lisatarvikud mõeldud •...
 • Page 137 РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 1-1. Стопорный штифт 26-1. Замок вала 41-2. Поворотное основание 2-1. Болты с шестигранной головкой 26-2. Футляр для полотна 42-1. Рычаги 3-1. Ограждение полотна 26-3. Болт с внутренним 42-2. Зажимные винты 4-1. Ограждение полотна шестигранником...
 • Page 138: Технические Характеристики

  70-1. Обрабатываемая деталь 75-1. Отвертка 68-2. Указатель 70-2. Лазерная линия 75-2. Колпачок держателя щетки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL Диаметр полотна 305 мм Толщина ножа 1,6 мм - 2,4 мм Диаметр отверстия Европейские страны: 30 мм, остальные страны: 25,4 мм...
 • Page 139 Вес нетто Для всех стран, за исключением европейских стран LS1216…26,3 кг LS1216L/LS1216F …26,4 кг LS1216FL …26,5 кг Для европейских стран LS1216…26,5 кг LS1216L/LS1216F …26,6 кг LS1216FL …26,7 кг Класс безопасности • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические...
 • Page 140: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  устройства Makita: свободно и мгновенно не закрывается. Обозначение устройства: Никогда не фиксируйте и не привязывайте Торцовочная пила консольного типа ограждение в открытом положении. Модель/Тип: LS1216, LS1216L, LS1216F, LS1216FL Не выполняйте каких-либо действий являются серийной продукцией и одними руками. При проведении всех типов...
 • Page 141 12. Используйте только фланцы, указанные 29. Выбирайте пильные диски в соответствии для данного инструмента. с распиливаемым материалом. 13. Следите за тем, чтобы не повредить 30. Будьте осторожны при выполнении пазов. шпиндель, фланцы (особенно монтажную 31. В случае износа замените планку для поверхность) или...
 • Page 142: Описание Функционирования

  убедитесь, что он выключен и его вилка временем или под воздействием ультрафиолетовых вынута из розетки. Несоблюдение этого лучей свяжитесь с сервисным центром компании требования может стать причиной тяжелой Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ травмы из-за случайного включения ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ. инструмента.
 • Page 143 стойки и сдвиньте вперед рычаг блокировки, режущего диска не опустится немного ниже верхней удерживающий нижние подвижные стойки. Подайте поверхности поворотной базы в точку, где передняя на себя каретку полностью. Отрегулируйте поверхность ограждения направляющей положение плашек для распила так, чтобы они лишь соприкасается...
 • Page 144 ослабить давление на стопорный штифт. привести к поломке выключателя. Наклоняя каретку вправо, ослабьте рычаг и немного Эксплуатация инструмента с неисправным наклоните каретку влево, затем нажмите кнопку выключателем может привести к потере разблокировки. Удерживая кнопку разблокировки контроля над инструментом и получению нажатой, наклоните...
 • Page 145 случайно включиться и причинить тяжелую Действие лазерного луча травму. Верните инструмент в сервисный центр Только для моделей LS1216L и LS1216FL Makita для надлежащего ремонта ДО Рис.19 продолжения его эксплуатации. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать работу кнопки • блокировки, заклеив ее скотчем, или другими...
 • Page 146 Для установки и снятия диска пользуйтесь • Установите внешний фланец и болт с внутренним только прилагаемым шестигранным ключом шестигранником, а затем хорошо затяните болт (с Makita.Несоблюдение этого требования может левой резьбой), поворачивая его против часовой привести к перетягиванию или недостаточной стрелки при...
 • Page 147 торцовым ключом зафиксировать центральную крышку. Отпустите Makita.Несоблюдение этого требования может ручку из верхнего положения, потянув стопорный привести к перетягиванию или недостаточной штифт. Опустите ручку так, чтобы ограждение затяжке болта с шестигранной головкой и режущего диска перемещалось свободно. Перед получению тяжелых травм.
 • Page 148 после завершения распиливания не Перед началом резания сделайте пробный прогон с • поднимайте диск до тех пор, пока он не выключенной и отсоединенной от сети пилой, затем остановится полностью. Поднятие проверьте расстояние между ограждениями и вращающегося диска может привести к движущимися...
 • Page 149 Для того чтобы расфиксировать тиски с целью Осторожно надавите на рукоятку для • быстрой их подачи вперед или назад, поверните выполнения резки. Если нажать на рукоятку с гайку тисков по часовой стрелке. Чтобы взяться за усилием, или если приложить боковое усилие, деталь, нажмите...
 • Page 150 Рис.50 давление параллельно диску, и ДВИГАЙТЕ КАРЕТКУ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНЕЙКЕ ДЛЯ Ослабьте стопорный винт против часовой РАЗРЕЗА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ. По стрелки и сдвиньте вперед стопорный рычаг, завершении резки, отключите инструмент и чтобы обеспечить свободное движение каретки. ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ДИСК НЕ ОСТАНОВИТСЯ Закрепите...
 • Page 151 Обработка поясков и погонажа с Таблица (B) закругленным углублением Положение Край пояска у ограждения пояска на Готовая деталь Пояски и погонаж с закругленным углублением направляющей Рис. A можно распиливать на пиле для сложной Край, касающийся потолка, должен находиться угловой резки. Для этого детали укладываются Готовая...
 • Page 152 так, чтобы КРАЙ, обрабатываемых деталей без расколов. КОНТАКТИРУЮЩИЙ СО СТЕНОЙ, Прикрепите деревянную облицовку к был прижат к ограждению направляющей линейке с помощью отверстий в направляющей на пиле. направляющей линейке и 6-мм винтов. После обрезки готовая деталь будет Размеры предлагаемой деревянной облицовки •...
 • Page 153 Резка пазов Угол резки 0°: Более 450 мм (17-3/4") Рис.59 Угол резки 45°: Более 325 мм (12-3/4") Можно вырезать соединительный прямоугольный паз следующим образом: Отрегулируйте нижнее предельное положение диска с помощью регулировочного болта и стопорного рычага, чтобы ограничить глубину резки диска. См. раздел "Стопорный рычаг", приведенный...
 • Page 154 Переноска инструмента ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Убедитесь, что платформа лежит ровно на Рис.61 • основании инструмента и надежно Отключите инструмент от сети питания. прикреплена к нижним ограждениям через Зафиксируйте режущий диск с углом фаски 0° и четыре отверстия под шурупы. Ненадежное поворотную базу с полным правым углом отрезки. закрепление...
 • Page 155 Регулировка угла резки Рис.66 Поверните шестигранный болт с правой Данный инструмент тщательно отрегулирован и стороны держателя рычага на два-три выверен на предприятии-изготовителе, но грубая оборота против часовой стрелки, чтобы эксплуатация может нарушить регулировку. Если наклонить диск пилы вправо. регулировка Вашего инструмента...
 • Page 156 В случае любых неисправностей лазерного • блока отремонтируйте инструмент в официальном сервисном центре Makita. Очистка линзы лазера Только для моделей LS1216L и LS1216FL Рис.72 Если линза лазерной лампы загрязнится, или если к ней прилипнет столько опилок, что лазерная линия будет уже не видна, выньте шнур пилы из розетки...
 • Page 157: Дополнительные Аксессуары

  была вставлена в поворотное основание до упора. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Данные принадлежности или • приспособления рекомендуются для использования с инструментом...
 • Page 160 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884908D989...

This manual is also suitable for:

Ls1216lLs1216fLs1216fl