Download Print this page

ABB SafeRing Installation Instructions Manual page 3

Retrofit of auxiliary switch s7 & s10

Advertisement

We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third
parties without express authority is strictly forbidden. © ABB Technology Ltd.
-
Sørg for at installasjon, idriftsettelse og vedlikehold er utført
av kvalifisert personell som har kjennskap til utstyret som blir
installert. Vedkommende må også kjenne til prosedyrer som
er beskrevet i dette installasjonsheftet.
-
For å utføre følgende installasjon kreves yrkesfaglig erfaring
som elektriker, elektroingeniør eller liknende.
-
Sørg for at sikkerheten rundt installasjonsarbeidet er ivaretatt
i henhold til nasjonale normer og forskrifter. Arbeidet utføres
av en fagperson.
-
Les manualen nøye før arbeidet påbegynnes.
-
Utfør installasjonen nøyaktig som beskrevet i denne
manualen.
-
Vær spesielt nøye med å lese og følge anvisninger når det er
indikert med fare symbolet:
-
Sørg for at betjeningspersonell har dette installasjonsheftet
og har fått nødvendig informasjon når de betjener det
installerte utstyret.
-
Før installasjonen påbegynnes, sørg for at avgangen det skal
jobbes på er strømløs og at bryterne er utkoblet.
-
Alle fjærer på mekanismene må være avspent. For å forsikre seg
om dette kan bryteren lukkes og åpnes.
ABB
ABB Technology Ltd.
Sikkerhetsinstruks!
Edition
1.0
Document No.
1VDD200010
Sheet No.
3/12

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Safeplus