Download Print this page

Pioneer SE-MINITOR5 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SE-MONITOR5
...........
,.,.,...,...
........
.......,tlu.all&.
c..~.,.._.-
....
1 .....
...........
~---....-
..
_
..
_...,
. . . . . . . . ca ...
l....__.,-.....,.
c.n.loMIM•I....._._
C.....:fiLIM . . II__.,.
J
......
=:=--
~~~IV~
........
~
............
·~"~
..
..,_._._.l'OIIrlrlllidlll .....
di.WARNINI'i
..... '-d . . . ..niiD'Itllfl'llllll'llllU'M.llDI
-.NIIIIIJ'a...g.,..--.
Forlnlllt~--~~~~
........
:=:..
~n:::.~.:!t":t!..
. ,
. a!:.C..
..._..yeu.vlell._....,......._ ... ,..
-~IMIII::-....I.,:a..
di.CAIJTION
NMw ...... tt.hiiiiiiORN/MidliltNt ........ lf
£c.~':.-:=..~~
ENGLISH
SPECIFICAliONS
'fM» ............
~dJ!-*~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
...........,.
.................................••
=:.=
··············~~-~r::
61t,.,:ll •.••••••.•••••
~~--)
WWII
._,~~~
~
........................... Eir.IIZ
~~
.......
~).
. . . , . . . . . . , ..................
~=
0...1 .........................
UdllllncldiiDfll
Qft.._,.
....
Clf'Citr..,._
1.0m
Pl~~g
.........
d.l
nwn..-..o.,.,..(pdplllild)
ewd2 ..........................
~1:ad
CoN._.
DFC ...
-.. a.om
PILIII···· ..... Aiiii'II'I..,.._,...(DIIIdplllld)
card
a.
........................
Bl*nald _..
CUd~
•••••••.••••••.••••• OFCIIr.w!M,1.em
PILIQ . ...................
jlll.fl'tlrl'l.~lilll'llllfllllll!pii4'M
......
....
,....,~----~
Canl
tw- { -
Fig.
2)
•n....,.,..._....:a,.ll
M~..W.Itt.--.a.m
Dto_.......deMnct~INo-......n.O..N
~~lhlldloolelll~.
EXcll-
ot
Mr
1*10 ( -
Fig. 3)
Ncu_ ........... h . .
~-mlllll
, . , . _ _ _ _ ."'*'-lllltullt:n:tloNW'
--
di.AVERIISSEMENT
Allrgllrt.wUM-•c:.~~lllli'
6 co&lll
... ,._..
~~....._
.......
,..,._,....
..
nubleldlr.ddan
PIIU'_ ....... .....,,. ....
~.~~
• .., ..
lei:IUMiftl.ll'fiMII,OLIItl'l~
~
~~~~~~-
hv ........
lilo ..... "" _ _ _ .,.W.
, ........... lti..--..FU.ttlldlnl*lllll
--
di.ATTENT10N
........ . . . , . . .
~I.Ph6dllrdl
r.pp..l
ouct.llrraaw.&GIII:ippUIII•IhiiROIIIN.-11
f!M!I,~I!Jio·~~~
....
o-wnn•-~
,..lltlansll'utll.......,
Ulnllllr.......llll .............. . . .
........,MMflllllliGulltll,..jlllleet ...
~O..
. .
~...,
... ._--.._F.tiiMM
~
....... 111111"1 ............. . , . , .
,..._ . . . . . . IINaoa.
FRAN
IS
Flxallon d u - (npor1eo-voullll Fig. 1)
c,._._._ .. ...,.
w.t!llll;r~~~~~~~~~~
...
~-'""""u:FT~.-.FUOHT(*'Itl_.
-.-.lh.rtctl5111celorr.qufl~WIII
.....-wr...-.,_..,-.~
.......
alllh!Mrqul
R_.le__._,thl:~
Type
.s.
C«don
(~ua
lie
Fig.
21
ll!ic11--
couulne18 p o u r - . . (.....-.voualll
Fig.
3)
FICHE TECHNIQUE
Tp
..... Eaau11u .. ~lq--·-~
·~·····························4Dfl
s..I:IIM .............................. SIIdl
~~=-~•:::::.~
..
~~r=~
~-.....
••••••••••••••••••••••••• IIICIMM
==~:::::::~~=~
iPDI>U-' e
_
. .
Jm[lltdf6o..,:Jrrwn(plaqula
....
-~-~.­
Qj~
. .
--.~-~
.lfl.
ADVERT'ENCIA
~IIIIINIDAD;...._IIIIfrllllldi¥0LIIIIII
~a......,.....,.-PI*fi.._..IDiollb.
.... ,.,.. ........ 111 ..... 111...,.._
IC*IUICdiNI
fl'l~._,.llllllltldl'l:lt,
N II'IIINNI
_.. __
~,un..,..._l:lll,...._
m.m.nllr~II"""'"'"P11'111\Itiii0II'I!Min
. . . . . . . . . . . . .a.tlr; . . .
lrUIII'!IIoMdldG-
i':-~~-;
. . .
~
..
~~-.lblllrrt_...
.......
=-~~==:::w=-:ni'D
PrKIIudanu•IUAr
~MIWIIInaiiMo.-.que~,_.
~-l'llllflllll-'**jlb:lll'
...
~llu­
....... "*'" .........
ESPAf.IOL
llpa de Cllble
(V•
I•
Fig. 2)
:..-==:.=::=..=:.-:=.....~
.--.kll'ldld_wt .......... lllnllll . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . f3,1ilmpM11111. .......
-
Camblo
de
Is •lmahMIIIu
(V•
II
Fig.
3)
ESPECIFICACIONES
Tlpg ........................ ,,.....dlnlm'-
---
.............
• ............... 4CID
~
............................. .
~ent.:una
.............
6Hr:••OOOHr:
.....,..rnBniiiA--. .............. IOOOrnW
Unlllldlld!W
.............
IRJ~t~n
...................................... l"llall'tlr»
""'-
.......
.... ..
-C*I~
. - - - ........................ .Mn8hlciiii•Z
~~----
....
- } .
EIMNdl....,_,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.~lllndl
. . . . . .
~
... otD)
~-.....-:n..,~­
_,.,..,..,.._~I---IIWIIWD
.lfl.
nPf,qYIIPEli!AEHME
.
~-.......~.,..
......
-
r"'aaiiMII-.-IIa'liJCIJIIDo .....
~
...
~
........
---~-
_,.,...~~~~~-
....... . .
-~-.,.,...--.l!plltl~
~)ICIILilCIMilllno~:lllfl'a­
~Tiillll--~
~-~--.~-~
---
&.BHMMAHIIIE
~
..
~
. . .
-~nil
~H-.&Ini....,_..IHIG_
-...lO-IIIONfo-lf"laMw"'~
~&ln.ul·~-
-
n _ _
n_.._..,
npoo
-IUIJIIT•IIIII•
• 1\:1111_11 ___
..,_~
...
--.om~&~
..
_.,_ll/1111.-&111 . . . . .
~--.---~OIIJGIIIIIIH
. . .
----~.....-,.......
Tlll ..........................
na.-r.....,....
,...._
........
_
Cilf1Dnl ................................
taD
~
..........................
,.
lllmm<wll..- .............
lnt,.o•ooor..
...___,_-...mo ...............
1000Mtr
~
................................ .o .. ..
~--....
......................
nr.n~
,_
__
~
...........................
~r(!JwUIYPI)
~
....................
~--·z
~
l
ot111111a•-,.,..}.
'4IICIII-~,
.u-~~
--
c.le'l .......................
Callleno....._.
._..IUidllaaMa.
a....lb:CFeda1,trn
a.g. ................
:n;::.-=::~:)
OilllleZ .......................
~no....,......
l.CIIgllllldlllllbll.
c.IMit:r:OF'Cdl8,0m
a.q. ................
llln...,.....,..s.3,1MI
a.l.a .................
~~~=-~
~-~-~.~~==:~
_.,..blloanii~II!U~
PYCCKIIII.ll
IIII'JP1
•••••••.•••••
~~·-...
~...,.,...
.......................
~
..
~~~~~~~~~~~~·"·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-~-===
~a.r.w ::::::::::::.~~~
-~~1,111
....,.,.,, .............
.a.l
-~
-~t--H~
IIMJp3 ....................
CM~
I
..S..
~llliull
.......................
~
-~~~
.....
...._
#~A-~~
-.uni(IIIIIIIIIM"~f
r!WAIIITIIII~~
;.:a:::._~-==-•R~
~...-..~.
---
~-
.............
~
.....
..-~
~~~~~--•IYIJP>.-..&J
.,.....~..,..._,.,......-.
Tlon
-{CM. - · 2.)
ICII!Iin,....-.~
-
-~~~
....... IJOAAIIIEI--......
~CM-.,-___.~
...
__._l,ll.lllaly....-rJ.,...._O
¥•~••• ~-G.Ii•AM
---
Cloeo•yw-••-•(C..
PIIC. 3.)
nfl'ln~•...--ipll~­
--.w~·_...,~~~...,._,ltiHQIIIHIK.
...._...,.......,__.18_ .. MU:C
-~­
.__.,.,_H..,!.: __ ..,.
-11!1'111·--l•r..-......,......
~-111\IIIWI~~
~Jepill-~-.......-.~
~.-..-.-~
.......
...,.
-~no_.,.noqn
__
htlrmdonllll
Nolttoro~
.... ..-. RI.INia«nd ets ClOI.Im11it.
lldixiDdoD-I'idll:lltbldclcllcabdcltiU.cctdu:PQ&dclaCEL
~ AJII ~.
PDct.
~tor.
n,. .........
M~~O-.:~flll~~qiDIIIa!p~Jw
~~~~~pw-111..-,
Aw:uto••
.-.·7ner
n~~pt~~~~Nt~M~:ener
~~IMI(...,.ut_,_....,..I~~&JW!'
M...-,IIIMIIUII,AIIII ftOICYII.,..,... II EA3C:
~IIDII..-..iliCXIGI...cJIIIMC~II·TPTC
D0413011,
OZOIIO,I_ma!
OOOTMCHB"'PY'C".~.1~.r.u-.H-I~.,..._-I.GfPUIH•11.
T
.
( 0 0 0 ) -

Advertisement

loading

  Related Manuals for Pioneer SE-MINITOR5

  Summary of Contents for Pioneer SE-MINITOR5

  • Page 3: Specifications

    Do not use when the headphones would be an unsafe distraction, such as while driving, biking, or Gross Dimensions: (W x H x D) › crossing a street. “PIONEER” and the Pioneer logo are registered trademarks of Pioneer Corporation and are used under 230 x 250 x 145 mm › 1 Owners Manual license.