Download Print this page

Electrolux Flymo Micro Compact 300 Plus Important Information Manual

Electric hover

Advertisement

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
WICHTIGE INFORMATION
DE
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
VIKTIG INFORMASJON
NO
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
VIKTIG INFORMATION
SE
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux Flymo Micro Compact 300 Plus

 • Page 1 IMPORTANT INFORMATION WICHTIGE INFORMATION RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS BELANGRIJKE INFORMATIE VIKTIG INFORMASJON TÄRKEÄÄ TIETOA VIKTIG INFORMATION VIGTIGE OPLYSNINGER INFORMACIÓN IMPORTANTE INFORMAÇÕES IMPORTANTES INFORMAZIONI IMPORTANTI...
 • Page 4 GB - CONTENTS NL - INHOUD SE - INNEHÅLL PT - LEGENDA DE - INHALT DK - INDHOLD IT - NOMENCLATURA NO - INNHOLD FR - TABLE DES MATIÈRES ES - CONTENIDO FI - SISÄLTÖ...
 • Page 6 Säkerhetsföreskrifter Micro Compact: Generellt Förklaring till symbolerna på Elektriskt SVENSKA - 1...
 • Page 7 Säkerhetsföreskrifter Kablar Maximala märkdata: Förberedelser Användning Underhåll och förvaring vallar branta Monteringsanvisning A1 - undre handtag B1 - låsknapp A2 - fästbult B2 - Mutter (om sådan är monterad) Gör fast det undre handtaget i din gräsklippare B3 - knopp för handtag B4 - bricka B5 - bult Montera fast det övre handtaget i det undre...
 • Page 8: Start Och Stopp

  Justering av handtag • VARNING! STÄNG AV GRÄSKLIPPAREN OCH VÄNTA TILLS BLADET HAR STANNAT HANDTAG I FRÄMRE LÄGE (C1) INNAN DU BÖRJAR JUSTERA HANDTAGET. • OBS! DU BEHÖVER INTE AVLÄGSNA DET HANDTAG I NEDRE LÄGE (C2) UNDRE HANDTAGETS FÄSTBULTAR FÖR ATT JUSTERA HANDTAGET.
 • Page 9 Klippning NOTERA! - Justering av klippningshöjden N1 - bladbult N2 - blad N3 - distansbrickor för klippningshöjd (max 3) N4 - fläkt • Var alltid försiktig när du arbetar med Borttagande av blad och fläkt bladen - vassa kanter orsakar skada. •...
 • Page 10 Felsökning Gräsklipparen fungerar inte Dållig uppsamling. Bryt strömmen omedelbart och rådfråga "Svävar dåligt" närmaste Electrolux Outdoor Products- Gräsklipparen vibrerar onormalt auktoriserade kundtjänst. Gräsklipparen arbetar tungt Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products- auktoriserade kundtjänst. Bryt strömmen och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products- auktoriserade kundtjänst.
 • Page 11 Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40, email: office@husqvarna.co.at Internet: www.husqvarna.at SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 12 Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339 UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339 © Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number 974979 England The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.