Download Print this page

AEG KRC 4368 DAB+ Instruction Manual

Digital radio with dab+.
Hide thumbs
   

Advertisement

Радиоприемник для приема цифрового радиовещания
DIGITALRADIO
MIT DAB+
KRC 4368 DAB+
KRC4368DAB+_IM
Bedienungsanleitung / Garantie
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Instrucciones de servicio
Istruzioni per l'uso
Instruction Manual
Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás
Руководство по эксплуатации
D
NL
F
E
I
06
14
21
28
35
41
47
54
61
GB PL
H RUS
17.12.15

Advertisement

   Also See for AEG KRC 4368 DAB+

   Related Manuals for AEG KRC 4368 DAB+

   Summary of Contents for AEG KRC 4368 DAB+

 • Page 1

  Bedienungsanleitung / Garantie Gebruiksaanwijzing Mode d’emploi Instrucciones de servicio Istruzioni per l’uso Instruction Manual Instrukcja obsługi / Gwarancja Használati utasítás Радиоприемник для приема цифрового радиовещания Руководство по эксплуатации GB PL H RUS DIGITALRADIO MIT DAB+ KRC 4368 DAB+ KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 2

  Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen Overview of the Components Liste des différents éléments de commande Przegląd elementów obsługi Indicación de los elementos de manejo A kezelő elemek áttekintése Elementi di comando Обзор деталей прибора KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 3

  Język polski Instrukcja obsługi Symbole użyte w tej instrukcji obsługi OSTRZEŻENIE: UWAGA: WSKAZÓWKA: Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dzieci i osoby niepełnosprawne OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeń- stwo uduszenia! Przegląd elementów obłsugi KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 4

  Język polski UWAGA: Montaż Widok od tyłu UWAGA: Część dolna Instrukcje montażowe UWAGA: UWAGA: Proszę sprawdzić, czy podczas montażu wtyczka nie jest podłączona do sieci. Instalacja Zasilanie prądem Ważne! Nie montuj urządzenia nad płytą do gotowa- nia! WSKAZÓWKA: Ważne! Urządzenie należy podłączyć dopiero po zakończeniu montażu! Pierwsze użycie Dostarczone akcesoria montażowe...

 • Page 5

  Język polski WSKAZÓWKA: Słuchanie radia Zmiana języka menu OSD Wyszukiwanie stacji FM WSKAZÓWKA: Wyświetlanie informacji FM Podstawowa obsługa Włączanie/wyłączanie urządzenia WSKAZÓWKA: Wyszukiwanie stacji DAB Przycisk MODE (13) Przyciski VOLUME + /VOLUME – (7) WSKAZÓWKA: Wyłączanie z opóźnieniem (SLEEP) KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 6

  Język polski Menu ustawień WSKAZÓWKA: WSKAZÓWKA: Wyświetlanie dodatkowych informacji DAB Menu DAB Full scan: Manual tune: DRC: Zapisywanie stacji - DRC off: - DRC high: - DRC low: Prune: Wybieranie ustawionej stacji KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 7

  Język polski Menu FM • Scan setting: - Strong stations only: Ustawianie godziny alarmu - All stations: Menu DAB + FM (SYSTEM) • Egg timer: Time: DURATION: - Set Time/Date: SOURCE: - Auto update: - Set 12/24 hour: WSKAZÓWKA: - Set date format: •...

 • Page 8

  Język polski Rozwiązywanie problemów Wyłączanie funkcji alarmu Problem Przyczyna Rozwiązanie Patrz część „Menu usta- wień”. WSKAZÓWKA: Timer o krótkim przedziale czasu Patrz także „wskazówka” na stronie 49. Dezaktywacja timera przed upływem ustawionego czasu Czyszczenie i konserwacja UWAGA: Dane techniczne KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

 • Page 9

  Język polski Warunki gwarancji Usuwanie Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” Gwarancja nie obejmuje: KRC4368DAB+_IM 17.12.15...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: