Download Print this page

Dell PowerVault MD3000i Getting Started

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Sistem Başlangıç Kılavuzu
‫תחילת העבודה עם המערכת‬
FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791fc1.fm
DELL CONFIDENTIAL – PRELIMINARY 4/30/10 – FOR PROOF ONLY
Current template as of 4/26/2007
Model AMP01

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Dell PowerVault MD3000i

  Summary of Contents for Dell PowerVault MD3000i

 • Page 1 Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Sistem Başlangıç Kılavuzu ‫תחילת העבודה עם המערכת‬ FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791fc1.fm DELL CONFIDENTIAL – PRELIMINARY 4/30/10 – FOR PROOF ONLY Current template as of 4/26/2007 Model AMP01...
 • Page 3 Getting Started With Your System FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791et1.fm D E L L C O N F I D E N T I A L – P R E L I M I N A R Y 4 / 2 3 / 1 0 – F O R P R O O F O N LY Model AMP01...
 • Page 4: Notes, Notices, And Cautions

  Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
 • Page 5: System Features

  • Controller capable of supporting sessions from 32 iSCSI initiators (16 hosts with redundant connections) simultaneously with multiple connections per session. For more information, refer to the Dell PowerVault MD Systems Support Matrix at support.dell.com. • Support for a wide range of servers. (For additional support information, refer to the Dell PowerVault MD Systems Support Matrix at support.dell.com).
 • Page 6: Supported Operating Systems

  • SUSE Linux Enterprise Server V9.0 service pack 3 with Intel EM64T(2.6 kernel) For more information, refer to the Dell PowerVault MD Systems Support Matrix at support.dell.com. Other Information You May Need CAUTION: The Product Information Guide provides important safety and regulatory information.
 • Page 7: Obtaining Technical Assistance

  Updates are sometimes included with the system to describe changes to the system, software, and/or documentation. NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates first because they often supersede information in other documents. • Release notes or readme files may be included to provide current updates to the system or documentation or advanced technical reference material intended for experienced users or technicians.
 • Page 8 Install the Rails and System in a Rack Install the rails and system in the rack once you have read the "Safety Instructions" located in the rack installation documentation for your system. See your rack installation documentation for instructions on installing your system in a rack.
 • Page 9 Connect the Power Cables and Power Cord Retention Bracket Connect both power cables to the power supply/cooling fan modules. Attach the power cord retention bracket to the power supply loop by affixing the back clasp of the bracket to the top of the loop and the middle clasp to the vertical middle of the loop.
 • Page 10 Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU). Cable the RAID controller modules according to the instructions provided in the Hardware Owner’s Manual.
 • Page 11 Turn on the System Turn on the system by turning on both power supply/cooling fan modules. If you have purchased the optional system bezel, install it after turning on the system. Insert the right edge of the bezel into the right front loop on the system, and then press the left edge of the bezel to the system until the bezel snaps into place.
 • Page 12: Specifications

  Specifications Disks Physical disks Up to 15 1-inch-by-3.5-inch SAS hot-plug physical disks (3.0 Gbps). (See your system readme file for supported disk capacities.) RAID Controller Modules iSCSI RAID controllers • Two hot-pluggable active/active controllers (or one controller in simplex mode) •...
 • Page 13 Backplane Board Connectors • 15 SAS physical-disk connectors • Two power supply/cooling fan module connectors • Two sets of RAID controller connectors (six connectors each controller) • One control panel connector for front LEDs Sensors Two temperature sensors LED Indicators Front panel •...
 • Page 14 48.01 cm (18.9 in) Weight (maximum configuration) 35.37 kg (78 lb) Environmental (Enclosure) NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see dell.com/environmental_datasheets Temperature Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) Storage –40° to 65°C (–40° to 149°F)
 • Page 15 Environmental (Battery Backup Unit [BBU]) NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see dell.com/environmental_datasheets Maximum input power • +12 VDC +/–5% at 1 A • +3.3 VDC +/–5% at 150 mA • Operating temperature range: 5° to 35°C (41°...
 • Page 16 Getting Started With Your System...
 • Page 17 Začínáme se systémem FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791zt1.fm DELL CONFIDENTIAL – PRELIMINARY 4/23/10 – FOR PROOF ONLY Model AMP01...
 • Page 18 V tomto dokumentu mohou být použity další obchodní známky a názvy odkazující na subjekty, kterým tyto známky či názvy patří, nebo na jejich výrobky. Společnost Dell Inc. se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů o jiné než vlastní ochranné známky a obchodní názvy.
 • Page 19: Systémové Funkce

  Řadič podporující až 32 relací iSCSI iniciátorů (16 hostitelů s redundantními • spojeními) současně s násobnými spojeními na jednu relaci. Pro více informací nahlédněte do Dell PowerVault MD Systems Support Matrix na adrese support.dell.com. • Podpora širokého spektra serverů. (Pro více informací o podporovaných systémech nahlédněte do Dell PowerVault MD Systems Support Matrix...
 • Page 20: Správa A Servis

  V4.0 s aktualizací 4 (AS, ES, WS), 32 bit a 64 bit (2.6 kernel) ® • SUSE Linux Enterprise Server V9.0 service pack 3 s Intel EM64T(2.6 kernel) Pro více informací nahlédněte do Dell PowerVault MD Systems Support Matrix na adrese support.dell.com. Začínáme se systémem...
 • Page 21: Další Užitečné Informace

  Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Uživatelské příručky k hardwaru. Společnosti Dell rovněž nabízí trénink a certifikaci (Dell Enterprise Training and Certification); pro více informací navštivte www.dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Page 22: Rozbalení Systému

  Instalace POZOR: Před provedením následujícího postupu si pročtěte a postupujte podle bezpečnostních pokynů a důležitých předpisů uvedených v Informa č ní p ř íru č ce produktu . V této části jsou popsány kroky, které je nutné provést při první instalaci vašeho systému.
 • Page 23: Připojení Napájecích Kabelů A Jejich Umístění Do Retenčních Svorek

  Připojení napájecích kabelů a jejich umístění do retenčních svorek Připojte oba napájecí kabely ke zdroji napájení a k modulům s chladicími ventilátory. Připevněte retenční svorku napájecího kabelu k fixačnímu oku tak, že zadní úchyt svorky připevníte k horní části oka a střední úchyt ke svislému středu oka. Připevněte napájecí...
 • Page 24 Poté zasuňte druhý konec napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo ho připojte k samostatnému zdroji napájení, například k UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroj nepřerušitelného napájení) nebo jednotce rozvaděče (PDU). Zapojte kabely modulů RAID řadičů podle pokynů uvedených v Uživatelské příručce k hardwaru.
 • Page 25: Zapnutí Systému

  Zapnutí systému Zapněte systém zapnutím obou napájecích zdrojů/modulů s chladicími ventilátory. Jestliže jste zakoupili volitelný čelní kryt, nainstalujte jej po zapnutí systému. Zasuňte pravou hranu čelního krytu do oka na pravé straně systému a následně zatlačte levou hrany krytu směrem k systému, až čelní kryt zapadne do své pozice. Začínáme se systémem...
 • Page 26 Specifikace Disky Pevné disky až 15 SAS pevných disků 1x3,5 palce, hot- plug, 3,0 Gb/s. (Viz soubor „readme“ vašeho systému s výčtem podporovaných diskových kapacit) Moduly RAID řadičů iSCSI RAID řadiče • dva aktivní/aktivní řadiče vyměnitelné za provozu (nebo jeden řadič v simplexním režimu) •...
 • Page 27: Led Indikátory

  Deska zadní plochy • 15 konektorů pro SAS pevné disky Konektory • dva konektory napájení/modul s chladicími ventilátory • dvě sady konektorů RAID řadičů (šest konektorů pro každý řadič) • jeden konektor ovládacího panelu pro čelní LED indikátory Senzory dva teplotní senzory LED indikátory Čelní...
 • Page 28 Hmotnost (max. konfigurace) 35,37 kg Prostředí (svazek) POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí naleznete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese dell.com/environmental_datasheets. Teplota provozní 10 až 35 °C (50 až 95 °F) skladovací -40 až 65 °C (-40 až 149 °F) Relativní...
 • Page 29 Prostředí (záložní napájecí zdroj) POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí naleznete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese dell.com/environmental_datasheets. • +12 VDC +/–5 % při 1 A Max. příkon • +3,3 VDC +/–5 % při 150 mA • Rozsah provozní teploty: 5 až 35 °C (41 až...
 • Page 30 Začínáme se systémem...
 • Page 31: Guide De Mise En Route

  Guide de mise en route FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791ft1.fm D E L L C O N F I D E N T I A L – P R E L I M I N A R Y 4 / 2 3 / 1 0 – F O R P R O O F O N LY Modèle AMP01...
 • Page 32 Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.
 • Page 33: Caractéristiques Du Système

  32 initiateurs iSCSI (16 systèmes hôtes avec connexions redondantes), avec plusieurs connexions par session. Pour plus d'informations, reportez- vous au document Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Matrice de support des systèmes Dell PowerVault MD). Ce guide est disponible sur le site support.dell.com. •...
 • Page 34: Systèmes D'exploitation Pris En Charge

  Linux Enterprise Server V9.0 Service Pack 3 avec Intel EM64T (noyau 2.6) Pour plus d'informations, reportez-vous au document Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Matrice de support des systèmes Dell PowerVault MD). Ce guide est disponible sur le site support.dell.com. Guide de mise en route...
 • Page 35: Autres Informations Utiles

  à l'installation, la configuration et la gestion du système. • Le document Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Matrice de support des systèmes Dell PowerVault MD) contient des informations de compatibilité sur les serveurs, les systèmes d'exploitation, les contrôleurs, les logiciels et le matériel.
 • Page 36: Installation

  Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le système ne réagit pas comme prévu, consultez le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.
 • Page 37 Installation des rails et du système dans un rack Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la documen- tation d'installation du rack, puis installez les rails et le système dans le rack. Consultez la documentation d'installation du rack pour obtenir les instructions appropriées.
 • Page 38 Branchement des câbles d'alimentation et installation des supports Branchez les deux câbles d'alimentation sur les modules de ventilation/ alimentation. Installez l'un des supports correspondants. Pour ce faire, emboîtez les clips supé- rieur et intermédiaire du support sur le haut et sur le milieu de la poignée de fixation.
 • Page 39 Branchez l'autre extrémité des câbles d'alimentation sur une prise de courant mise à la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou module PDU). Câblez les contrôleurs RAID en suivant les instructions du guide Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Guide de mise en route...
 • Page 40: Mise Sous Tension Du Système

  Mise sous tension du système Mettez le système sous tension en allumant les deux modules de ventilation/ alimentation. Si vous avez acheté le cadre en option, installez-le une fois le système allumé. Pour ce faire, insérez le côté droit du cadre dans la poignée de droite située à l'avant du système, puis appuyez sur le côté...
 • Page 41: Spécifications

  Spécifications Disques Disques physiques Jusqu'à 15 disques physiques SAS enfichables à chaud de 1 x 3,5 pouces (3,0 Gbps). Consultez le fichier Readme pour savoir quelles sont les capacités de disques prises en charge. Contrôleurs RAID Contrôleurs RAID iSCSI • Deux contrôleurs actif/actif enfichables à...
 • Page 42 Carte de fond de panier Connecteurs • 15 connecteurs pour les disques physiques SAS • Deux connecteurs pour les modules de ventilation/alimentation • Deux groupes de connecteurs pour les contrôleurs RAID (six connecteurs pour chaque contrôleur) • Un connecteur de panneau de commande pour les voyants frontaux Capteurs Deux capteurs de température...
 • Page 43 35,37 kg (78 livres) Environnement (châssis) REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées à différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur le site dell.com/environmental_datasheets. Température En fonctionnement De 10° à 35° C (50° à 95° F) Stockage De -40° à 65° C (-40° à 149° F) Humidité...
 • Page 44 Environnement (unité de batterie de sauvegarde [BBU]) REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées à différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur le site dell.com/environmental_datasheets. Puissance d'entrée maximale • +12 VCC +/–5% à 1 A • +3,3 VCC +/–5% à 150 mA •...
 • Page 45: Erste Schritte Mit Dem System

  Erste Schritte mit dem System FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791gt1.fm D E L L C O N F I D E N T I A L – P R E L I M I N A R Y 4 / 2 3 / 1 0 – F O R P R O O F O N LY Modell AMP01...
 • Page 46 Die Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist streng verboten. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo, PowerVault und Dell OpenManage sind Marken von Dell Inc.; Microsoft, Windows und Windows Server sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern;...
 • Page 47 Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Unterstützungsmatrix für Dell PowerVault MD-Systeme) unter support.dell.com. • Unterstützung für einen weiten Bereich von Servern. (Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Dell PowerVault MD Systems Support Matrix [Unterstützungsmatrix für Dell PowerVault MD-Systeme] unter support.dell.com.) •...
 • Page 48: Unterstützte Betriebssysteme

  64 Bit (Kernel 2.6) ® • SUSE Linux Enterprise Server V9.0 Service Pack 3 mit Intel EM64T (Kernel 2.6) Weitere Informationen erhalten Sie in der Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Unterstützungsmatrix für Dell PowerVault MD-Systeme) unter support.dell.com. Erste Schritte mit dem System...
 • Page 49: Weitere Nützliche Informationen

  • Mitgelieferte CDs enthalten Dokumentation und Dienstprogramme zur Installation, Konfiguration und Verwaltung des Systems. In der Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Unterstützungsmatrix • für Dell PowerVault MD-Systeme) unter support.dell.com finden Sie Informationen zur Kompatibilität von Servern, Betriebssystemen, Controllern, Software und Hardwarekonfigurationen.
 • Page 50 Installation VORSICHT: Bevor Sie mit dem folgenden Vorgang beginnen, lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsbestimmungen im Product Information Guide (Produktinformationshandbuch). In diesem Abschnitt ist die erstmalige Einrichtung des Systems beschrieben. Ausführliche Informationen erhalten Sie im Installationshandbuch, das sich auf den CDs zum System befindet.
 • Page 51 Anschließen der Netzstromkabel und Befestigen der Kabelhalteklemme Verbinden Sie beide Netzstromkabel mit den Netzteil-/Lüftermodulen. Befestigen Sie die Halteklemme des Netzstromkabels am Netzteilgriff, indem Sie den hinteren Haken der Klemme an der Oberseite des Griffs fixieren und den mittleren Haken der Klemme am vertikalen Mittelteil des Griffs. Befestigen Sie das Netzstromkabel des Systems an der Kabelklemme.
 • Page 52 Verbinden Sie das andere Ende der Netzstromkabel jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder einer separaten Stromquelle wie etwa einer unterbrechungs- freien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU). Verkabeln Sie die RAID-Controllermodule nach den Anweisungen im Hardware- Benutzerhandbuch. Erste Schritte mit dem System...
 • Page 53 Einschalten des Systems Aktivieren Sie die Stromversorgung des Systems, indem Sie beide Netzteil-/ Lüftermodule einschalten. Wenn Sie über eine optionale Frontverkleidung verfügen, bringen Sie sie nach dem Einschalten des Systems an. Setzen Sie die rechte Kante der Frontverkleidung in den Bogen vorn rechts am System ein und drücken Sie dann die linke Seite der Frontverkleidung an, bis diese am System einrastet.
 • Page 54: Technische Daten

  Technische Daten Laufwerke Physische Laufwerke Bis zu 15 physische SAS-Laufwerke (1 Zoll hoch, 3,5 Zoll breit, hot-plug-fähig, 3,0 Gb/s). (Die unterstützten Laufwerkka- pazitäten sind in der readme-Datei zum System verzeichnet.) RAID-Controllermodule iSCSI RAID-Controller • Zwei hot-plug-fähige Aktiv/Aktiv- Controller (oder ein Controller in Simplex-Betriebsart) •...
 • Page 55 Rückwandplatine Anschlüsse • 15 SAS-Anschlüsse für physische Laufwerke • Zwei Anschlüsse für Netzteil-/ Lüftermodule • Zwei Sätze von RAID-Controlleran- schlüssen (sechs Anschlüsse für jeden Controller) • Ein Bedienfeldanschluss für LEDs auf der Vorderseite Sensoren Zwei Temperatursensoren LED-Anzeigen Vorderes Bedienfeld • Eine zweifarbige LED-Anzeige für den Systemstatus •...
 • Page 56 44,63 cm Tiefe 48,01 cm Gewicht (maximale Konfiguration) 35,37 kg Betriebsbedingungen (Gehäuse) ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen für bestimmte Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10° bis 35 °C Lagerung -40° bis 65°C Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb 5 bis 80% (nicht kondensierend)
 • Page 57 Umgebungsbedingungen (Akkumodul [BBU]) ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen für bestimmte Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets. Maximale Eingangsleistung • +12 VDC +/-5% bei 1 A • +3,3 VDC +/-5% bei 150 mA • Betriebstemperaturbereich: 5° bis 35 °C Geregelte Ausgangsspannung • +2,5 VDC +/-3% bei 20 mA bis 120 mA vom Akkumodul (BBU) •...
 • Page 58 Erste Schritte mit dem System...
 • Page 59: Τα Πρώτα Βήματα Με Το Σύστημά Σας

  Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791mt1.fm D E L L C O N F I D E N T I A L – P R E L I M I N A R Y 4 / 2 3 / 1 0 – F O R P R O O F O N LY Πρότυπο...
 • Page 60 Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο: Dell, το λογότυπο DELL, τα PowerVault, και Dell OpenManage είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Τα Microsoft, Windows και Windows Server είναι...
 • Page 61: Χαρακτηριστικά Συστήματος

  Ελεγκτής με δυνατότητα υποστήριξη περιόδων λειτουργίας από 32 εκκινητές iSCSI (16 υπολογιστές υπηρεσίας με πλεονάζουσες συνδέσεις) ταυτόχρονα, με πολλαπλές συνδέσεις ανά περίοδο λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Διάταξη υποστήριξης συστημάτων Dell PowerVault MD στη διεύθυνση support.dell.com. • Υποστήριξη για μεγάλο εύρος διακομιστών. (Για επιπλέον πληροφορίες...
 • Page 62: Χαρακτηριστικά Δυνατοτήτων Διαχείρισης Και Επισκευής

  Red Hat Enterprise Linux (2.6 kernel) • ® Linux Enterprise Server V9.0 service pack 3 με Intel EM64T(2.6 kernel) SUSE Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Διάταξη υποστήριξης συστημάτων Dell PowerVault MD στη διεύθυνση support.dell.com. Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 63: Άλλες Πληροφορίες Που Ενδέχεται Να Χρειαστείτε

  του συστήματός σας και την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση συστατικών στοιχείων του συστήματος. Το έγγραφο αυτό μπορεί να εντοπιστεί στα CD που συνοδεύουν το σύστημά σας ή στη διεύθυνση support.dell.com. • Τα CD που συνοδεύουν το σύστημά σας παρέχουν τεκμηρίωση και εργαλεία...
 • Page 64: Άνοιγμα Της Συσκευασίας Του Συστήματος

  Εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού πραγματοποιήσετε την παρακάτω διαδικασία, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και τους σημαντικούς ρυθμιστικούς κανόνες στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος. Η ενότητα αυτή περιγράφει τα βήματα για την αρχική ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματός σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό...
 • Page 65: Σύνδεση Των Καλωδίων Τροφοδοσίας Και Του Στηρίγματος Συγκράτησης Καλωδίου Τροφοδοσίας

  Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και του στηρίγματος συγκράτησης καλωδίου τροφοδοσίας Συνδέστε και τα δύο καλώδια τροφοδοσίας στις μονάδες παροχής τροφοδοσίας / ανεμιστήρων ψύξης. Συνδέστε το στήριγμα συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας στο βρόχο της παροχής τροφοδοσίας, προσαρτώντας την πίσω αγκράφα στο επάνω μέρος του βρόχου και...
 • Page 66 Τοποθετήστε την άλλη άκρη των καλωδίων τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Τοποθετήστε τα καλώδια των μονάδων ελεγκτών RAID σύμφωνα με τις οδηγίες που...
 • Page 67: Θέση Του Συστήματος Σε Λειτουργία

  Θέση του συστήματος σε λειτουργία Ενεργοποιήστε το σύστημα ενεργοποιώντας και τις δύο μονάδες τροφοδοσίας / ανεμιστήρων ψύξης. Εάν έχετε αγοράσει την προαιρετική πρόσοψη μονάδας συστήματος, εγκαταστήστε την αφού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα. Τοποθετήστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης στο δεξί μπροστινό βρόχο του συστήματος και στη συνέχεια, πιέστε την αριστερή...
 • Page 68 Προδιαγραφές Δίσκοι Φυσικές μονάδες δίσκου Έως και 15 φυσικές μονάδες δίσκου 1 έως 3,5 ιντσών, SAS, θερμής σύνδεσης (3,0 Gbps). (Ανατρέξτε στο αρχείο readme του συστήματός σας για τις χωρητικότητες των δίσκων που υποστηρίζονται.) Μονάδες ελεγκτών RAID Ελεγκτές RAID iSCSI •...
 • Page 69 Πλακέτα βάσης Συζευκτήρες • 15 συζευκτήρες φυσικών μονάδων δίσκου SAS • Δύο συζευκτήρες μονάδων τροφοδοσίας/ ανεμιστήρων ψύξης • Δύο σετ συζευκτήρων μονάδων ελεγκτών RAID (έξι συζευκτήρες σε κάθε ελεγκτή) • Ένας συζευκτήρας πίνακα ελέγχου για τις μπροστινές φωτεινές ενδείξεις LED Αισθητήρες...
 • Page 70 Παροχές τροφοδοσίας Ηλεκτρική ισχύς σε Watt 488 W μέγιστη συνεχόμενη. Κορυφή 550 W Τάση 100–240 V ονομαστική τιμή (πραγματική τιμή 90–264 V) Συχνότητα 47–63 Hz Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 7,2 A στα 100 V, 3,6 A στα 200 V Διαθέσιμη τροφοδοσία φυσικής μονάδας δίσκου (ανά υποδοχή) Υποστηριζόμενη...
 • Page 71 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος (Κάλυμμα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση dell.com/environmental_datasheets Θερμοκρασία Λειτουργίας 10° έως 35°C (50° έως 95°F) Αποθήκευσης –40° έως 65°C (–40° έως 149°F) Σχετική υγρασία Λειτουργίας 5% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) Αποθήκευσης...
 • Page 72 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος (Εφεδρική μονάδα μπαταρίας [BBU]) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση dell.com/environmental_datasheets Μέγιστη τροφοδοσία εισόδου • +12 V DC +/–5% σε 1 A • +3,3 V DC +/–5% σε 150 mA •...
 • Page 73: Rozpoczęcie Pracy Z Systemem

  Rozpoczęcie pracy z systemem FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791pt1.fm DELL CONFIDENTIAL – PRELIMINARY 4/23/10 – FOR PROOF ONLY Model AMP01...
 • Page 74 W tym dokumencie mogą być także użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw handlowych, których nie jest właścicielem.
 • Page 75: Funkcje Systemu

  Dell PowerVault MD Systems Support Matrix na stronie support.dell.com. • Wsparcie różnorodnych serwerów. (Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia znajdują się na stronie support.dell.com w artykule Dell PowerVault MD Systems Support Matrix). • Wsparcie dla pojedynczej i podwójnej konfiguracji macierzy (kontroler pojedynczy i podwójny).
 • Page 76: Możliwość Obsługi I Serwisowania

  64 bity (jądro 2.6) ® • SUSE Linux Enterprise Server V9.0 service pack 3 z Intel EM64T(jądro 2.6 ) W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę przeczytać Dell PowerVault MD Systems Support Matrix na stronie support.dell.com. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 77: Inne Przydatne Informacje

  Podręcznikiem użytkownika sprzętu. Dostępne są również szkolenia i certyfikaty firmy Dell; proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/training w celu uzyskania dalszych informacji. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.
 • Page 78 Instalacja PRZESTROGA: Przed wykonaniem poniższej procedury należy przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne informacje prawne zamieszczone w Przewodniku z informacjami o produkcie i zastosować się do nich. Ta sekcja opisuje czynności, które należy wykonać podczas konfigurowania systemu po raz pierwszy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać...
 • Page 79: Podłączanie Kabli Zasilania I Wspornika Podtrzymującego Kabel Zasilania

  Podłączanie kabli zasilania i wspornika podtrzymującego kabel zasilania Proszę podłączyć oba kable zasilania do zasilacza/modułów wentylatora. Proszę podłączyć wspornik podtrzymujący kabel zasilania do pętli zasilacza, mocując tylny zaczep wspornika do górnej części pętli, a środkowy zaczep do środkowej części pętli usytuowanej pionowo. Proszę podłączyć kabel zasilania systemu do zacisku kabla na wsporniku.
 • Page 80 Proszę podłączyć drugą końcówkę tych kabli do uziemionego gniazdka zasilania lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU). Proszę podłączyć kable do modułów kontrolera RAID zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika sprzętu. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 81: Włączanie Komputera

  Włączanie komputera Proszę podłączyć system do zasilania, włączając zarówno zasilacz, jak i moduły wentylatora. W przypadku nabycia opcjonalnej ramki systemowej należy ją zainstalować po włączeniu systemu. Proszę wsunąć prawą krawędź opcjonalnej ramki do prawej przedniej pętli na systemie, a następnie wcisnąć lewą krawędź ramki do systemu aż...
 • Page 82 Specyfikacje Dyski Dyski twarde Do 15 1-calowych dysków twardych, 3,0 Gbps, podłączanych szeregowo przez SAS, z możliwością podłączenia w trakcie pracy systemu. (Proszę zapoznać się z plikiem readme w celu uzyskania informacji o obsługiwanych pojemnościach dysków). Moduły kontrolera RAID Kontrolery iSCSI RAID •...
 • Page 83 Tablica połączeń Złącza • 15 złączy SAS dla dysków twardych • Dwa złącza dla zasilacza i modułu wentylatora • Dwa zestawy złączy dla kontrolera RAID (sześć złączy dla każdego kontrolera) • Jedno złącze dla panelu sterowania diod LED w przedniej części obudowy Czujniki Dwa czujniki temperatury Wskaźniki LED...
 • Page 84 35.37 kg (78 funtów) Warunki zewnętrzne (Obudowa) UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura Podczas eksploatacji Od 10° do 35°C (od 50° do 95°F) Podczas przechowywania Od -40° do 65°C (od -40° do 149°F) Wilgotność...
 • Page 85 Warunki zewnętrzne (Zasilacz zapasowy [BBU]) UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/environmental_datasheets. Maksymalna moc wejściowa • +12 VDC +/–5% przy 1 A • +3,3 VDC +/–5% przy 150 mA •...
 • Page 86 Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 87: Начало Работы С Системой

  Начало работы с системой FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791rt1.fm DELL CONFIDENTIAL – PRELIMINARY 4/23/10 – FOR PROOF ONLY Модель AMP01...
 • Page 88 Остальные товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в этом руководстве для обозначения компаний, заявляющих права на товарные знаки и наименования, или продуктов этих компаний. Корпорация Dell Inc. не заявляет прав ни на какие товарные знаки и наименования, кроме собственных.
 • Page 89: Характеристики Системы

  информацию см. в таблице Dell PowerVault MD Systems Support Matrix по адресу support.dell.com. • Поддержка широкого диапазона серверов. (Дополнительную информацию о поддержке см. в таблице Dell PowerVault MD Systems Support Matrix по адресу support.dell.com). • Поддержка симплексных (с одним контроллером) и дуплексных...
 • Page 90: Характеристики Управляемости И Возможности Обслуживания

  и 64-разрядная версии (2.6 kernel) • ® Linux Enterprise Server V9.0 с пакетом обновления 3 и поддержкой SUSE технологии Intel EM64T (2.6 kernel) Дополнительную информацию см. в таблице Dell PowerVault MD Systems Support Matrix по адресу support.dell.com. Начало работы с системой...
 • Page 91: Дополнительная Полезная Информация

  На компакт-дисках, поставляемых вместе с системой, содержатся программные средства для установки, настройки системы и управления ею, а также соответствующая документация. • В таблице Dell PowerVault MD Systems Support Matrix по адресу support.dell.com можно найти сведения о совместимости, охватывающие серверы, операционные системы, контроллеры, программное обеспечение и оборудование.
 • Page 92: Получение Технической Поддержки

  В случае непонимания приведенной в настоящем руководстве процедуры или неправильной работы системы см. документ Руководство по эксплуатации оборудования. С программой обучения и сертификации корпорации Dell (Enterprise Training & Certification) можно ознакомиться на сайте www.dell.com/training. Эта услуга доступна не во всех регионах.
 • Page 93: Установка Направляющих Кронштейнов И Системы В Стойку

  Установка направляющих кронштейнов и системы в стойку Установите направляющие и систему в стойку после ознакмления с “Инструкциями по технике безопасности”, представленными в документации по установке системы в стойку. Инструкции по установке системы в стойку можно найти в документации по установке в стойку. Начало...
 • Page 94: Подсоединение Шнура Питания И Установка Кронштейна Для Фиксации Шнура Питания

  Подсоединение шнура питания и установка кронштейна для фиксации шнура питания Подключите оба шнура питания к модулям блока питания и охлаждающих вентиляторов. Прикрепите кронштейн фиксации шнура питания к петле на блоке питания. Для этого установите задний зажим кронштейна на верхней части петли, а нижний зажим – на...
 • Page 95 Подключите другой конец шнуров питания к заземленной розетке или отдельному источнику питания, например к источнику бесперебойного питания или распределительному щиту питания. Подключите кабели модулей RAID-контролеров в соответствии с инструкциями из Руководства по эксплуатации оборудования. Начало работы с системой...
 • Page 96: Включение Системы

  Включение системы Включите электропитание системы, включив модули блоков питания и охлаждающих вентиляторов. При приобретении дополнительной лицевой панели системы установите эту панель после включения системы. Вставьте правый край лицевой панели в правую петлю на передней части системы, а затем нажмите на левый край лицевой панели до щелчка, свидетельствующего...
 • Page 97: Технические Характеристики

  Технические характеристики Диски Физически диски До 15 1- и 3,5-дюймовых физических дисков SAS с возможностью замены в “горячем” режиме (3,0 Гбит/с). (Характеристики поддерживаемых дисков перечислены в файле “Readme” к данной системе.) Модули RAID-котроллеров • Два контроллера активный/активный с RAID-контроллеры iSCSI возможностью...
 • Page 98 Объединительная плата Разъемы • Разъемы для 15 физических дисков SAS • Два разъема для модулей источника питания и охлаждающих вентиляторов • Два набора разъемов для RAID- контроллеров (шесть разъемов на каждом контроллере) • Один разъем панели управления для светодиодных индикаторов на передней панели...
 • Page 99 48,01 см Вес (макс. конфигурация) 35,37 кг Условия эксплуатации (стойка) ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-узле dell.com/environmental_datasheets. Температура Эксплуатация от 10° до 35°C Хранение от -40° до 65°C Относительная влажность Эксплуатация...
 • Page 100 Условия эксплуатации (модуль аварийного питания) ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-узле dell.com/environmental_datasheets. Максимальная входная мощность • +12 В +/–5% при постоянном токе 1 А • +3,3 В +/–5% при постоянном токе 150 мА...
 • Page 101: Procedimientos Iniciales

  Procedimientos iniciales con el sistema FILE LOCATION: J:\DL\DL102196\DTP\UW791st1.fm D E L L C O N F I D E N T I A L – P R E L I M I N A R Y 4 / 2 3 / 1 0 – F O R P R O O F O N LY Modelo AMP01...
 • Page 102 Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 103: Componentes Del Sistema

  Controladora capaz de admitir sesiones desde 32 iniciadores iSCSI (16 hosts con conexiones redundantes) de forma simultánea con múltiples conexiones por sesión. Para obtener más información, consulte el documento Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Tabla de compatibilidades de sistemas Dell PowerVault MD) en support.dell.com. •...
 • Page 104: Características De Disponibilidad

  SUSE Linux Enterprise Server versión 9.0 Service Pack 3 con Intel EM64T (kernel 2.6) Para obtener más información, consulte el documento Dell PowerVault MD Systems Support Matrix (Tabla de compatibilidades de sistemas Dell PowerVault MD) en support.dell.com. Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 105: Otra Información Útil

  Si no comprende algún procedimiento descrito en esta guía o si el sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware. Tiene a su disposición el servicio de formación y certificación Dell para empresas. Para obtener más información, visite www.dell.com/training.
 • Page 106: Instalación

  Instalación PRECAUCIÓN: antes de realizar el procedimiento siguiente, lea y siga las instrucciones de seguridad y la información importante sobre normativas incluidas en la Guía de información del producto. En esta sección se describen los pasos para configurar el sistema por primera vez. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación que puede encontrarse en los CD incluidos con el sistema.
 • Page 107: Conexión De Los Cables De Alimentación Y Del Soporte De Retención Del Cable De Alimentación

  Conexión de los cables de alimentación y del soporte de retención del cable de alimentación Conecte los dos cables de alimentación a los módulos de fuente de alimentación/ ventilador de refrigeración. Sujete el soporte de retención del cable de alimentación al asa de la fuente de alimentación fijando la abrazadera posterior del soporte a la parte superior del asa y la abrazadera intermedia a la mitad vertical del asa.
 • Page 108 Conecte el extremo opuesto de los cables de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a otra fuente de energía, como un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribución de alimentación (PDU). Cablee los módulos de controladora RAID según las instrucciones proporcionadas en el Manual del propietario del hardware.
 • Page 109: Encendido Del Sistema

  Encendido del sistema Encienda el sistema activando los dos módulos de fuente de alimentación/ ventilador de refrigeración. Si ha adquirido el embellecedor del sistema opcional, instálelo tras encender el sistema. Introduzca el extremo derecho del embellecedor en el asa frontal derecha del sistema y luego presione el extremo izquierdo del embellecedor contra el sistema hasta que quede asentado en su lugar.
 • Page 110: Especificaciones

  Especificaciones Discos Discos físicos Hasta 15 discos físicos SAS de acopla- miento activo de 1 x 3,5 pulgadas (3 Gbps). Consulte el archivo Léame del sistema para ver las capacidades de disco admitidas. Módulos de controladora RAID Controladoras RAID iSCSI •...
 • Page 111 Placa de plano posterior Conectores • 15 conectores de disco físico SAS • Dos conectores de módulo de fuente de alimentación/ventilador de refrigeración • Dos conjuntos de conectores de controladora RAID (seis conectores cada controladora) • Un conector del panel de control para LED frontales Sensores Dos sensores de temperatura...
 • Page 112 Peso (configuración máxima) 35,37 kg Especificaciones ambientales (alojamiento) NOTA: para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones de sistema específicas, vaya a dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 a 35 °C En almacenamiento De –40 a 65 °C...
 • Page 113 Especificaciones ambientales (unidad de batería de reserva [BBU]) NOTA: para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones de sistema específicas, vaya a dell.com/environmental_datasheets. Alimentación de entrada máxima • +12 V CC +/–5% a 1 A • +3,3 V CC +/–5% a 150 mA •...
 • Page 114 Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 115: Sistem Başlangıç Kılavuzu

  Sistem Başlangıç Kılavuzu Model AMP01...
 • Page 116 © 2007 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Dell Inc.kuruluşunun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell, DELL logosu, PowerVault ve Dell OpenManage Dell Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır; Microsoft, Windows ve Windows Server ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları...
 • Page 117: Sistem Özellikleri

  32 adet iSCSI başlatıcıdan (yedek bağlantılı 16 ana bilgisayar) gelen oturumları oturum başına birden çok bağlantıyla aynı anda destekleme özelliğine sahip denetleyici. Daha fazla bilgi için support.dell.com adresindeki Dell PowerVault MD Sistemleri Destek Matrisi bölümüne bakın. • Geniş sunucular aralığı için destek. (Ek destek bilgileri için support.dell.com adresindeki Dell PowerVault MD Sistemleri Destek...
 • Page 118: Yönetilebilirlik Ve Hizmete Elverişlilik Özellikleri

  ® Intel EM64T (2,6 çekirdek) özelliğine sahip SUSE Linux Enterprise Server V9.0 Service Pack 3 Daha fazla bilgi için support.dell.com adresindeki Dell PowerVault MD Sistemleri Destek Matrisi bölümüne bakın. İhtiyacınız Olabilecek Diğer Bilgiler DİKKAT: Ürün Bilgileri Kılavuzu önemli güvenlik ve tescil bilgilerini sunar.
 • Page 119: Teknik Yardım Alma

  Teknik Yardım Alma Bu kılavuzdaki bir prosedürü anlamazsanız veya sistem beklediğiniz gibi çalışmazsa, bkz. Donanım Kullanıcı El Kitabı. Dell Kurumsal Eğitim ve Sertifikasyon hizmetinizdedir; daha fazla bilgi için bkz. www.dell.com/training. Bu hizmet tüm bölgelerde sunulmamaktadır. Montaj DİKKAT: Aşağıdaki yordamı uygulamadan önce Ürün Bilgi Kılavuzu 'ndaki güvenlik yönergelerini ve önemli düzenleyici bilgileri okuyup izleyin.
 • Page 120 Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme Sisteminiz için raf montajı belgelerinde yer alan "Güvenlik Yönergeleri" ni okuduktan sonra rayları ve sistemi rafa monte edin. Sisteminizi rafa monte etme ile ilgili yönergeler için rafa montaj belgelerine bakın. Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 121 Güç Kablolarını ve Güç Kablosu Sabitleme Desteğini Bağlama İki güç kablosunu da güç kaynağı/soğutma fanı modüllerine takın. Güç kablosu sabitleme desteğini, desteğin arka çengelini ilmeğin üstüne, orta çengelini ise ilmeğin dikey ortasına sabitleyerek güç kaynağı ilmeğine takın. Sistemin güç kablosunu desteğin kablo çengeline takın. İkinci güç kaynağı için yordamı...
 • Page 122 Güç kablosunun diğer ucunu topraklı bir elektrik prizine ya da kesintisiz güç kaynağı (UPS) veya güç dağıtım birimi (PDU) gibi ayrı bir güç kaynağına takın. Donanım Kullanıcı El Kitabı'nda sağlanan yönergelere göre RAID denetleyicisi modüllerine kablo döşeyin. Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 123: Sistemi Açma

  Sistemi Açma Her iki güç kaynağı/soğutma fanı modülünü açarak sistemi açın. İsteğe bağlı sistem çerçevesi satın aldıysanız bu çerçeveyi sistemi açtıktan sonra takın. Çerçevenin sağ kenarını sistemdeki sağ ön halkaya takın ve sonra çerçeve yerine oturana kadar çerçevenin sol kenarını sisteme bastırın. Sistem Başlangıç...
 • Page 124: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler Diskler Fiziksel diskler En fazla 15 adet 1 inç/3,5 inç SAS çalışırken çıkarılıp takılabilen fiziksel diskler (3,0 Gbps). (Desteklenen disk kapasiteleri için sistem benioku dosyanıza bakın.) RAID Denetleyicisi Modülleri • Çalışırken takılabilen iki adet iSCSI RAID denetleyicileri etkin/etkin denetleyiciler (veya tek yönlü...
 • Page 125 Arka Panel Kartı • 15 adet SAS fiziksel disk konektörü Konektörler • 2 adet güç kaynağı/soğutma fanı modül konektörü • İki takım RAID denetleyicisi konektörü (her denetleyici için altı konektör) • Ön LED'ler için bir adet kontrol paneli İki adet sıcaklık sensörü Algılayıcılar LED Göstergeler •...
 • Page 126 48,01 cm (18,9 inç) Ağırlık (maksimum yapılandırma) 35,37 kg (78 lb) Çevre (Kasa) NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına yönelik çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. dell.com/environmental_datasheets. Sıcaklık Çalışma 10° - 35°C (50° - 95°F) Depolama –40° - 65°C (–40° - 149°F) Bağıl Nem...
 • Page 127 Çevre (Pil Yedekleme Birimi [BBU]) NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına yönelik çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. dell.com/environmental_datasheets. • 1 A'da +12 VDC +/– %5 Maksimum giriş gücü • 150 mA'da +3,3 VDC +/– %5 • Çalışma sıcaklığı aralığı: 5° - 35°C (41°...
 • Page 128 Sistem Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 129 ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 130 ‫יחידת גיבוי סוללה‬ ‫תנאי סביבה‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫למידע נוסף אודות מידות סביבתיות עבור תצורות מערכת מסוימות‬ dell.com/environmental_datasheets ‫אמפר‬ ‫בזר של‬ ‫וולט‬ ‫מרבי‬ ‫מתח כניסה‬ • ‫מילי‬ ‫בזר של‬ ‫וולט‬ • ‫אמפר‬ ‫עד‬ ‫טווח טמפרטורות פעולה‬ • 35°C 5°C ‫עד‬ 95°F 41°F...
 • Page 131 48.01 ‫עומק‬ ‫ליברות‬ ‫) מ‬ ‫" ס‬ 35.37 ‫תצורה מרבית‬ ‫משקל‬ ‫מארז‬ ‫תנאי סביבה‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫סביבתיות עבור תצורות מערכת מסוימות‬ ‫למידע נוסף אודות מידות‬ dell.com/environmental_datasheets ‫טמפרטורה‬ ‫עד‬ ‫עד‬ ‫הפעלה‬ 95°F 50°F 35°C 10°C ‫עד‬ ‫עד‬ ‫אחסו‬ 149°F -40°F 65°C -40°C...
 • Page 132 ‫מחווני‬ ‫יחיד בעל שני צבעי לציו סטטוס‬ ‫מחוו‬ ‫הלוח הקדמי‬ • ‫המערכת‬ ‫אחד עבור‬ ‫בעלי צבע יחיד‬ ‫שני מחווני‬ • ‫אחד לא פעיל‬ ‫מתח‬ ‫יחידה בעלת צבע אחד לציו‬ ‫נורית‬ ‫תא לדיסק פיזי‬ • ‫פעילות‬ ‫יחיד בעל שני צבעי לציו סטטוס‬ ‫מחוו‬...
 • Page 133 ‫מפרטים טכניים‬ ‫דיסקים‬ ‫על‬ ‫בגודל‬ ‫דיסקי פיזיי מסוג‬ ‫עד‬ ‫דיסקי פיזיי‬ ‫יגה סיביות‬ ‫' ג‬ ‫התומכי בחיבור ח‬ ‫אינ‬ ‫ידע‬ ‫של המערכת למ‬ ‫עיי בקוב‬ ( . ) ‫בשנייה‬ readme ‫על קיבולות דיסק נתמכות‬ ‫מודולי בקר‬ RAID ‫או‬ ‫פעיל הניתני לחיבור ח‬ ‫שני...
 • Page 134 ‫הדלקת המערכת‬ ‫ידי הדלקת שני מ‬ ‫המאוורר‬ ‫ודולי ספק הכוח‬ ‫הדלק את המערכת על‬ ‫א רכשת את הלוח הקדמי האופציונלי למערכת‬ ‫התק אותו לאחר הפעלת המערכת‬ ‫ידי הכנסת הקצה הימני של לוח הכיסוי ללולאה‬ ‫אופציונלי‬ ‫על‬ ‫התק את לוח הכיסוי‬ ‫הקדמית...
 • Page 135 ‫חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמלי מוארק או למקור מתח אחר‬ ‫כגו‬ ‫או יחידת חלוקת מתח‬ ‫פסק‬ ‫מערכת אל‬ ‫מדרי‬ ‫בהתא להנחיות המפורטות ב‬ RAID ‫חבר את הכבלי של מודולי בקר ה‬ ‫חומרה‬ – ‫למשתמש‬ ‫תחילת העבודה עם המערכת‬...
 • Page 136 ‫התקן את כבלי החשמל ואת הזוויתן להגנה על כבלי החשמל‬ ‫חבר את שני כבלי החשמל למודולי‬ ‫המאוורר‬ ‫ספק הכוח‬ ‫חבר את הזווית המשמש להגנה על כבל החשמל ללולאת ספק הכוח‬ ‫ידי חיבור התפס‬ ‫על‬ ‫האחורי של הזווית לחלק העליו של הלולאה וחיבור התפס האמצעי לחלק האנכי‬ ‫חזור...
 • Page 137 ‫הוצאת המערכת מהאריזה‬ ‫שמור את כל חומרי האריזה למקרה שתזדקק‬ ‫הוצא את המערכת וזהה את כל הפריטי‬ ‫לה מאוחר יותר‬ ‫התקנת המסילות והמערכת בארון תקשורת‬ ‫שבתיעוד‬ " ‫הוראות הבטיחות‬ " ‫התק את המערכת בארו התקשורת לאחר שקראת את‬ ‫לקבלת הוראות להתקנת המערכת בארו‬ ‫ההתקנה...
 • Page 138 ‫או באתר‬ ‫בתקליטורי המצורפי למערכת שברשות‬ ‫תקליטורי הנלווי למערכת מספקי תיעוד וכלי להתקנה‬ ‫לקביעת תצורה‬ • ‫ולנ‬ ‫יהול של המערכת‬ Dell PowerVault MD Systems Support Matrix ‫שבכתובת‬ ‫הקוב‬ • ‫מספק מידע בנוגע לתאימות‬ support.dell.com ‫מערכות הפעלה‬ ‫כולל שרתי‬ ‫תוכנה וכ תצורות חומרה‬...
 • Page 139 ® Intel EM64T SUSE Linux Enterprise Server V9.0 service pack 3 • ‫ע‬ (2.6 kernel) ‫למידע נוס‬ Dell PowerVault MD Systems Support Matrix ‫בכתובת‬ ‫ראה‬ support.dell.com ‫וסף שעשוי לסייע לך‬ ‫מידע נ‬ ‫תראה‬ ‫ה‬ ‫מכיל מידע חשוב אודות בטיחות ותקנות‬...
 • Page 140 ‫יוזמי‬ ‫בקר המסוגל לתמו בהפעלות שמקור בעד‬ ‫למידע נוס‬ ‫בו זמנית‬ ‫ראה‬ ‫ע מספר חיבורי בכל הפעלה‬ ‫חיבורי יתירי‬ support.dell.com Dell PowerVault MD Systems Support Matrix ‫בכתובת‬ ‫למידע נוס‬ Dell PowerVault MD ‫ראה‬ ‫תמיכה במגוו רחב של שרתי‬ • support.dell.com ‫בכתובת‬...
 • Page 141 ‫אפשרות של נזק לרכוש‬ ‫תראה מציינת‬ ‫ה‬ ____________________ ‫המידע הכלול במסמ זה נתו לשינויי ללא הודעה מוקדמת‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ © 2007 Dell Inc. ‫ללא קבלת רשות בכתב מאת‬ ‫בכל דר שהיא‬ ‫חל איסור מוחלט על שעתוק מסמ זה‬ Dell Inc. ‫ה‬...
 • Page 142 ‫ערכת‬ ‫מ‬ ‫תחילת העבודה עם ה‬ ‫דגם‬ AMP01...
 • Page 144 Printed in Ireland. Vytištěno v Irsku. Imprimé en Irlande. Gedruckt in Irland. Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδ. Wydrukowano w Irlandii. Напечатано в Ирландии. Impreso en Irlanda. İrlanda'da basılmıştır. w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...