Download Table of Contents Print this page
KitchenAid *521.004 Instructions Manual

KitchenAid *521.004 Instructions Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

V
OOR INTENSIEF GEBRUIK
G
EBRUIKSAANWIJZING
M
I
IXER
NSTRUCTIONS
R
OBOTS DE CUISINE :
G
EBRAUCHSANLEITUNG -
M
IXERS
M
ODE D'EMPLOI
K
ÜCHENMASCHINE
*521.004 - *521.005
0
1 2 4 6
8 10
®

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for KitchenAid *521.004

 • Page 1 ® OOR INTENSIEF GEBRUIK EBRUIKSAANWIJZING IXERS IXER NSTRUCTIONS OBOTS DE CUISINE : ODE D’EMPLOI EBRAUCHSANLEITUNG - ÜCHENMASCHINE 1 2 4 6 8 10 *521.004 - *521.005...
 • Page 2: Table Of Contents

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................3 Wat u moet weten over uw mixer Onderdelen van mixer model 5K45SS..............4, 5 Onderdelen van mixer model 5K5SS/5KPM5...........6, 7 Gebruik van de hulpstukken van KitchenAid ............8 ® Speling tussen garde en kom ................8 Onderhoud en reinigen ..................8 Planetaire mixbeweging ..................9...
 • Page 3: Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

  WAARSCHUWING OM BRANDGEVAAR, ELEKTRISCHE 11. Gebruikmaking van hulpstukken die niet SCHOKKEN, LETSEL OF SCHADE TE door KitchenAid zijn aanbevolen, kan VOORKOMEN, DIENT U BIJ GEBRUIK VAN DE brand, elektrische schokken of letsel MIXER ELEMENTAIRE VOORZORGS- veroorzaken. MAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN, 12.
 • Page 4: Onderdelen Van Mixer Model 5K45Ss

  Onderdelen van mixer model 5K45SS Hulpstuknaaf Motorkop Hulpstukknop Hendel voor vergrendeling van motorkop (niet afgebeeld) Snelheids- regelaar As van garde Platte garde Roestvrij- stalen kom van 4,3 L (4,5 qt) Klemplaat voor kom Roestvrijstalen draadgarde Deeghaak...
 • Page 5 VERGRENDELEN VAN DE MOTORKOP IN GEHEVEN STAND BEVESTIGEN VAN KOM • Duw de hendel omhoog naar de stand • Controleer of de snelheidsregelaar op OFF UNLOCK [ONTGRENDELEN] en houd (UIT) staat. hem daar. • Trek de motorkap achterover. • Kantel de motorkop naar achteren. •...
 • Page 6: Onderdelen Van Mixer Model 5K5Ss/5Kpm5

  Onderdelen van mixer model 5K5SS / 5KPM5 Hulpstuknaaf Motorkop Hulpstukknop Hendel voor omhoog- brengen van kom (niet afgebeeld) Snelheidsregelaar 1 2 4 6 8 1 0 Veerslot en pen voor kom As van (niet afgebeeld) garde Paspennen Komsteunen Platte garde Roestvrijstalen kom van 4,8 liter (5 quart) Roestvrijstalen...
 • Page 7 BEVESTIGEN VAN KOM • Controleer of de snelheidsregelaar op OFF [UIT] staat. • Zet de hendel voor het omhoogbrengen van de kom in de stand Omlaag. • Breng de komsteunen over de paspennen. • Duw de achterzijde van de kom naar beneden totdat de pen van de kom in het veerslot springt.
 • Page 8: Gebruik Van De Hulpstukken Van Kitchenaid

  Gebruik van de hulpstukken van KitchenAid ® Zie de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding voor de Hulpstukken van de Staande Mixer voor de snelheidsinstellingen en de gebruikstijden. Draadgarde voor mengsels waar lucht in Platte garde voor normale tot dikke geslagen moet worden, zoals bijvoorbeeld...
 • Page 9: Planetaire Mixbeweging

  Planetaire mixbeweging Uw KitchenAid mixer werkt sneller en ® Tijdens het mixen maakt de grondiger dan de meeste andere elektrische platte menghaak mixers. Daarom moet de mixingtijd in de ronddraaiende bewegingen in meeste recepten worden aangepast om over- de kom en tegelijkertijd mixen te voorkomen.
 • Page 10: Tips

  De aanwijzingen in dit boekje kunnen worden de kom niet geheel zijn gemengd, hangt de gebruikt om uw favoriete recepten aan te passen garde niet ver genoeg in de kom. Zie “Speling voor gebruik met uw KitchenAid mixer. Voor ® tussen garde en kom.”...
 • Page 11: Eiwit

  6. Ontgrendel de kop (van model 5K45SS) en breng hem omhoog of laat de kom (van model 5K5SS/5KSM5) zakken en verwijder het deeg van de haak. N.B.: Deze aanwijzingen geven een voorbeeld van het maken van brood met de snelle mixmethode.
 • Page 12: Wanneer U Service Nodig Hebt

  KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN INCIDENTELE AARD OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE MIXER. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. KitchenAid Europa, Inc.
 • Page 13 ® EAVY EBRUIKSAANWIJZING IXERS IXER NSTRUCTIONS OBOTS DE CUISINE : ODE D’EMPLOI EBRAUCHSANLEITUNG - ÜCHENMASCHINE 1 2 4 6 8 10 *521.004 - *521.005...
 • Page 14 Table of Contents Important Safety Instructions..................3 About Your Mixer Model 5K45SS Mixer Features .................4, 5 Model 5K5SS/5KPM5 Mixer Features..............6, 7 Using your KitchenAid ® Attachments..............8 Beater To Bowl Clearance..................8 Care and Cleaning ....................8 Planetary Mixing Action ..................9 Mixer Use......................9 Speed Control Guide.....................9 Mixing Tips......................10...
 • Page 15: Important Safety Instructions

  WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL 11. The use of attachments not SHOCK, INJURY TO PERSONS, OR DAMAGE recommended by KitchenAid may WHEN USING THE MIXER, FOLLOW BASIC cause fire, electrical shock or injury. PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING: 12.
 • Page 16 5K45SS Mixer Features Attachment Hub Motor Head Attachment Knob Motor Head Locking Lever Speed (not shown) Control Beater Shaft Lever Flat Beater 4.5 Qt (4.3 L) Stainless Steel Bowl Wire Whip Bowl Clamping Plate Dough Hook...
 • Page 17 TO LOCK MOTOR HEAD IN RAISED POSITION TO ATTACH BOWL • Push locking lever up into UNLOCK • Be sure speed control is OFF. position and hold. • Tilt motor head back. • Tilt motor head back. • Place bowl on bowl-clamping plate. •...
 • Page 18 5K5SS/5KPM5 Mixer Features Motor Head Attachment Hub Attachment Knob Speed Control Lever 1 2 4 6 8 1 0 Bowl Lift Handle (not shown) Spring Latch and Bowl Pin (not shown) Beater Shaft Locating Pins Bowl Support Flat Beater Wire Whip Dough Hook 5 Qt (4.8 L) Stainless Steel Bowl...
 • Page 19 TO ATTACH BOWL • Be sure speed control is OFF. • Place bowl lift handle in down position. • Fit bowl supports over locating pins. • Press down on back of bowl until bowl pin snaps into spring latch. • Sit pouring shield on bowl. •...
 • Page 20: Using Your Kitchenaid ® Attachments

  Using Your KitchenAid ® Attachments See the Stand Mixer Attachments Use and Care Guide for speed settings and operating times. Flat Beater, for normal to heavy Wire Whip for mixtures which need mixtures, such as: to incorporate air, such as:...
 • Page 21: Planetary Mixing Action

  Planetary Mixing Action Your KitchenAid Mixer will mix faster and ® During operation, the flat more thoroughly than most other electric beater moves around the mixers. Therefore, the mixing time in most stationary bowl, at the recipes must be adjusted to avoid same time turning in the overbeating.
 • Page 22: Mixing Tips

  The Pouring Shield can be used to The mixing instructions found in this book simplify adding ingredients. can be used to convert your favorite recipes for use with your KitchenAid Mixer. ® NOTE: If ingredients in very bottom of...
 • Page 23: Egg Whites

  6. Unlock and raise head on 5K45SS or lower bowl on 5K5SS/5KSM5 and remove dough from hook. NOTE: These instructions illustrate bread making with the Rapid Mix method. When using the conventional method, dissolve yeast in warm water in warmed bowl. Add remaining liquids and dry ingredients –...
 • Page 24: When You Need Service

  Service Center. misuse, abuse, or installation/operation not in accordance with local electrical codes. KITCHENAID DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Specifications subject to change without notice. KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3 Box 5 Strombeek-Bever (Brussels) 1853 BELGIUM ®Registered trademark/...
 • Page 25 ® OUR SERVICE INTENSE EBRUIKSAANWIJZING IXERS IXER NSTRUCTIONS OBOTS DE CUISINE : ODE D’EMPLOI EBRAUCHSANLEITUNG - ÜCHENMASCHINE 1 2 4 6 8 10 *521.004 - *521.005...
 • Page 26 Table des matières Mesures de sécurité importantes ................3 Votre robot Caractéristiques du robot modèle 5K45SS............4,5 Caractéristiques du robot modèle 5K5SS/5KMP5 ..........6,7 Utilisation de vos accessoires KitchenAid ............8 ® Distance batteur bol....................8 Entretien et nettoyage ...................8 Mouvement planétaire...................9 Utilisation du robot ....................9 Guide de réglage des vitesses ................9...
 • Page 27: Mesures De Sécurité Importantes

  8.Ne pas laisser le robot marcher tout seul ou 20.CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : à proximité du bord du plan de travail. Lors Votre robot KitchenAid fonctionne sous ® d’emploi du robot en forte charge ou à...
 • Page 28: Caractéristiques Du Robot Modèle 5K45Ss

  Caractéristiques du robot modèle 5K45SS Moyeu de fixation des accessoires Bouton de fixation Tête des accessoires Levier de verrouillage de la Levier de tête (non illustré) contrôle de Axe du batteur la vitesse Batteur plat Bol en acier inoxydable de 4,25 litres Fouet en acier Plaque de...
 • Page 29 ARRÊT MARCHE VERROUILLER LE COMPARTIMENT MOTEUR EN POSITION LEVÉE POUR ATTACHER LE BOL • Poussez le levier de verrouillage vers le • Assurez-vous que le levier de contrôle de haut dans la position UNLOCK la vitesse est sur OFF (ARRÊT). (DÉVERROUILLÉ) et maintenez-le dans •...
 • Page 30 Caractéristiques des robots modèles 5K5SS/5KPM5 Tête Moyeu de fixation des accessoires Bouton de fixation des accessoires Levier de contrôle de la vitesse 1 2 4 6 8 1 0 Levier de levée Crochet à ressort et de la tête (non goupille du bol (non illustré) illustrés)
 • Page 31 POUR ATTACHER LE BOL • Assurez-vous que le levier de contrôle de la vitesse est sur OFF (ARRÊT). • Placez le levier de levée de la tête en position basse. • Placez les supports du bol sur les goupilles de positionnement. •...
 • Page 32: Utilisation De Vos Accessoires Kitchenaid

  Utilisation de vos accessoires KitchenAid ® Voir le Guide d’utilisation et d’entretien des accessoires du batteur sur socle pour les réglages de vitesse et les durées de fonctionnement. Le fouet pour les mélanges légers Le batteur plat pour les mélanges comme : normaux ou épais comme :...
 • Page 33: Mouvement Planétaire

  Mouvement planétaire Votre robot KitchenAid mélange plus Lorsqu’il est en mouvement, ® rapidement et plus complètement que la le batteur tourne autour du plupart des autres robots. La durée de bol fixe tout en tournant malaxage de la plupart des recettes doit autour de son axe propre être donc ajustée pour éviter de trop battre.
 • Page 34: Conseils

  Conseils Convertir votre recette pour ce robot batteur en mouvement. Utilisez le Les instructions de mélange de ce livret verseur/protecteur pour ajouter des doivent être utilisées pour convertir vos ingrédients de façon simple. recettes préférées pour le robot KitcheAid ® N.B.
 • Page 35: Blancs En Neige

  6. Déverrouillez et levez la tête du 5K45SS ou descendez le bol du 5K5SS/5KSM5 et décollez la pâte du crochet. N.B. : Ces instructions illustrent la fabrication de la pâte à pain selon la méthode rapide. Pour la méthode conventionelle, dissolvez la levure dans un bol d’eau tiède, lui-même préalablement tiédi.
 • Page 36: Service Après-Vente

  Contacter le revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil pour obtenir le nom du Dans le cas où votre robot ne fonctionne centre de service agréé KitchenAid le plus pas, faites les vérifications suivantes : proche. 1. Votre robot est-il branché ?
 • Page 37 ® LEISTUNGSSTARK EBRUIKSAANWIJZING IXERS IXER NSTRUCTIONS OBOTS DE CUISINE : ODE D’EMPLOI EBRAUCHSANLEITUNG - ÜCHENMASCHINE 1 2 4 6 8 10 *521.004 - *521.005...
 • Page 38 Inhaltsverzeichnis Wichtige Sicherheitshinweise...................3 Über Ihre Küchenmaschine Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K45SS) ........4, 5 Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K5/5KPM5) ......6, 7 Benutzung Ihrer KitchenAid -Zusatzgeräte............8 ® Abstand vom Schläger zur Schüssel ..............8 Pflege und Säuberung ...................8 Planetmischverfahren....................9 Benutzung der Küchenmaschine ................9 Geschwindigkeitseinstellungen................9...
 • Page 39: Wichtige Sicherheitshinweise

  Verwendung des Produkts. VORSICHT UM DAS RISIKO EINES FEUERS, ELEKTRISCHEN 11. Die Benutzung von Zusatzgeräten, die nicht von SCHOCKS, SCHOCKS, EINES PERSONEN- ODER KitchenAid empfohlen werden, kann Feuer, ® SONSTIGEN SCHADENS BEI DER BENUTZUNG DER elektrischen Schock oder Verletzungen KÜCHENMASCHINE ZU VERRINGERN, BEFOLGEN...
 • Page 40: Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K45Ss)

  Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K45SS) Zusatzgerätenabe Motorkopf Zusatzgeräteknopf Motorkopfverrie- gelungshebel (nicht abgebildet) Geschwindig- keitskontroll- Schlägerwelle hebel Flachschläger 4,28-Liter- Edelstahlschüssel Schneebesen Schüsselverriegelungsplatte Knethaken...
 • Page 41 ZUR ENTFERNUNG DES FLACHSCHLÄGERS, DES SCHNEEBESENS ODER DES KNETHAKENS • Schalten Sie den Geschwindigkeitshebel auf AUS. • Kippen Sie den Motorkopf zurück. • Drücken Sie den Schläger so weit wie möglich nach oben und drehen Sie ihn nach links. • Ziehen Sie den Schläger von der Welle. ZUR BEFESTIGUNG DER SCHÜSSEL •...
 • Page 42: Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K5/5Kpm5)

  Ausstattung Ihrer Küchenmaschine (Modell 5K5SS/5KPM5) Motorkopf Zusatzgerätenabe Zusatz- geräteknopf Geschwindigkeits- kontrollhebel 1 2 4 6 8 1 0 Schüsselhe- begriff (nicht Federverriegelung abgebildet) und Schüsselstift (nicht abgebildet) Schläger- welle Haltestifte Schüsselhalter 4,8-Liter- Flachschläger Edelstahl- Knethaken Schneebesen Schüssel...
 • Page 43 ZUR BEFESTIGUNG DER SCHÜSSEL • Achten Sie darauf, dass die Geschwindigkeitskontrolle auf AUS geschaltet ist. • Stellen Sie den Schüsselgriff nach unten. • Setzen Sie die Schüsselträger auf die Haltestifte. • Drücken Sie den hinteren Teil der Schüssel nach unten, bis der Schüsselstift in die Federverriegelung einrastet.
 • Page 44: Benutzung Ihrer Kitchenaid

  Benutzung Ihrer KitchenAid -Zubehörteile ® Hinweise zu Geschwindigkeitseinstellungen und Zubereitungsdauer finden Sie in der Gebrauchsanleitung für die Aufsätze der Küchenmaschine. Schneebesen für Mischungen, welche Luft Flachschläger für normale bis schwere enthalten müssen, wie z.B.: Mischungen wie z.B.: Eier Biskuitteig Kuchenteig...
 • Page 45: Planetmischverfahren

  Planetmischverfahren Schüssel erreicht. Ihre KitchenAid Während des Betriebes bewegt ® Küchenmaschine kann schneller und gründlicher sich der Flachschläger in der rühren als die meisten anderen elektrischen feststehenden Schüssel so, Küchenmaschinen. Deshalb muß die Rührzeit bei dass er sich gleichzeitig in...
 • Page 46: Mischen Und Kneten Von Hefeteig

  Die Gebrauchsanweisungen in diesem Buch HINWEIS: Wenn die Zutaten ganz am Boden können dazu benutzt werden, Ihre der Schüssel nicht gründlich gemischt sind, dann Lieblingsrezepte an die KitchenAid ® liegt der Schläger nicht tief genug in der Küchenmaschine anzupassen. Um Ihnen dabei zu Schüssel.
 • Page 47: Eiweiß

  6. Entriegeln und heben Sie den Kopf (bei Modell 5K45SS) oder senken Sie die Schüssel (bei Modell 5K5SS/5KSM5) und entfernen Sie den Teig vom Haken. ANMERKUNG: Diese Illustrationen zeigen Brotherstellung nach der Rapid-Mix-Methode. Wenn die konventionelle Methode benutzt wird, lösen Sie die Hefe in warmem Wasser in einer angewärmten Schüssel auf.
 • Page 48: Inanspruchnahme Des Kundendiensts

  Missbrauch, unsachgemäße Benutzung oder dadurch entstanden sind, dass der Einbau/Betrieb nicht den örtlichen elektrischen Normen entsprach. KITCHENAID HAFTET NICHT FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN. Änderungen vorbehalten. KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3 Box 5 Strombeek-Bever (Brüssel) 1853 BELGIEN ®Die Marke sowie die Silhouette der Küchenmaschine...

This manual is also suitable for:

*521.0055k5ss5k4ss5kpm5

Table of Contents