Download Print this page

DeWalt DCT412 Original Instructions Manual

Xr li-ion 17mm inspection camera kit
Hide thumbs Also See for DCT412:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 36
DCT410
DCT411
DCT412
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DCT412

 • Page 1 DCT410 DCT411 DCT412 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 Figure 4 Figure 5 Figure 6A Figure 6B Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10...
 • Page 5 DANSK TRÅDLØST INSPEKTIONSKAMERA DCT410, DCT411, DCT412 genbrug kontrollér, at der ikke længere Tillykke! er statisk spænding og aktivér reset- Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, knappen ved hjælp af den behørige stift. ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT Derefter virker kameraets display.
 • Page 6 DANSK b) Når batteripakken ikke er i brug, hold Sikkerhed i arbejdsområdet den på afstand af andre metalgenstande a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og som fx papirclips, mønter, nøgler, søm, godt oplyst. Rod eller mørke lokaler forøger skruer eller andre små metalgenstande, risikoen for ulykker.
 • Page 7 DANSK Restrisici ætsende, olieholdige miljøer kan ødelægge plastikdækslet på kamerahovedet og ødelægge På trods af overholdelsen af de relevante billedkvaliteten. sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan • Anvend ikke kameraet, hvis der er visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter: kondensvand på indersiden af linserne. Lad –...
 • Page 8 DANSK begrænset til slibestøv, metalspåner, reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse ståluld, aluminumsfolie eller anden af batteripakken vil ikke reducere denne risiko. koncentration af metalliske partikler • Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til skal holdes på afstand af opladerens hinanden.
 • Page 9 BATTERITYPE kompatibel oplader, da batteripakken kan blive sprængt og kan medføre personskader. DCT410, DCT411 og DCT412 bruger 10,8 volt batterier. • Oplad kun batteripakker i D WALT opladere. • Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand Anbefalet opbevaring eller andre væsker.
 • Page 10 Play: Tryk på knappen for at komme til 1 Kamerakabel 17 mm (DCT410) den mappe, hvor du har gemt fotos og 1 Kamerakabel 9 mm (DCT411) videoer. 1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412) ELLER 1 Krog (DCT410, DCT411) Tryk på knappen for at afspille videoer. 1 Magnet (DCT410, DCT411) Kamera: Tryk på...
 • Page 11 DANSK Record: Tryk på denne knap for at Elektrisk sikkerhed starte og stoppe optagelse af Opladeren er kun designet til én spænding. en video. Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer Hovedmenu: Tryk på denne knap for til spændingen på mærkepladen. Sørg også for at at få...
 • Page 12 DANSK Kamerakabel (fi g. 5) VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af bæltekrogen, brug kun den skrue (z), der Ret kamerakablet (c) ind efter kamerastikket medleveres. (d). Skub den ind og drej stikket mod uret Bæltekrogen (aa) kan monteres på begge sider af (kameraskærmen vender imod dig) for at fastgøre værktøjet blot med den medfølgende skrue (z), så...
 • Page 13 DANSK Indstilling af dato og tid [DATE/TIME] Kameraet vil oprette en mappe på mikro SD kortet for denne dag. Alle fotos eller videoer, der er optaget 1. Tryk på pilen frem eller tilbage for at markere det på den dag, vil blive gemt i denne mappe. felt, der skal ændres.
 • Page 14 DANSK 8. Tryk på pilen frem eller tilbage for at fortsætte til 7. Tryk på sletknappen. Vælg ja [YES] for at slette det næste foto eller video. et enkelt foto eller en video. 9. Når du er færdig, tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
 • Page 15 DANSK Ændring af dato og tid [DATE/TIME] 7. Tryk på OK knappen for at se. 1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist hovedmenuen [MAIN MENU]. 2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge dato/ tid [DATE/TIME]. 8. Tryk på sletknappen. Vælg ja [YES] for at slette et enkelt foto eller en video.
 • Page 16 DANSK 3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste skærm. 4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge FRA [OFF] eller TIL [ON]. 5. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer og afslutte. Ændring af standardindstilling [DEFAULT SETUP] BEMÆRK: Ændring til standardindstilling vil slette alle...
 • Page 17 DANSK risikoen for personskade, må dette Tips til betjening produkt kun anvendes med tilbehør, • Brug kun 10,8 V D WALT lithium-ion-batteri. som anbefales af D WALT. • Kontrollér at D WALT batteriet er i god stand. ANBEFALET TILBEHØR Hvis indikatoren for lav batteristand lyser på •...
 • Page 18 DANSK Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny. Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer. Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt...
 • Page 19 DANSK GARANTI dit nærmeste autoriserede D WALT WALT er sikker på produkternes kvalitet serviceværksted i D WALT kataloget og tilbyder en enestående garanti til eller kontakt dit D WALT kontor på den professionelle brugere af dette værktøj. adresse, der er opgivet i denne manual. Denne garantierklæring er en tilføjelse Der findes en liste over autoriserede til dine kontraktmæssige rettigheder...
 • Page 20 DEUTSCH AKKU-INSPEKTIONSKAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Daten gehen verloren. Stellen Sie Herzlichen Glückwunsch! vor der Wiederverwendung sicher, Sie haben sich für ein Gerät von D WALT dass keine elektrostatische Spannung entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige mehr vorhanden ist, und betätigen Produktentwicklung und Innovation machen Sei die Reset-Taste mithilfe des WALT zu einem zuverlässigen Partner für...
 • Page 21 DEUTSCH qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eine zu, dass Personen ohne Erfahrung mit Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät der Inspektionskamera oder mit diesen beschädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit Anweisungen die Inspektionskamera ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder bedienen. Inspektionskameras sind in den fallen gelassen wurde.
 • Page 22 DEUTSCH • Verwenden Sie die Inspektionskamera WARNUNG: Stromschlaggefahr. nur mit von D WALT empfohlenen Akkus. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu in Kontakt mit stromführenden Brandgefahr führen. Drähten kommen. Schalten Sie im gesamten Bereich die Trennschalter •...
 • Page 23 DEUTSCH LAGE DES DATUMSCODES anderweitige Verwendung kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen Der Datumscode, der auch das Herstelljahr durch Elektroschock verursachen. enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet. • Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
 • Page 24 DEUTSCH • Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte NUR LI-ION-AKKUS miteinander zu verbinden. Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz • Das Ladegerät wurde für den Betrieb konstruiert, der den Akku gegen Überladung, mit standardmäßigem 230 V Netzstrom Überhitzung oder Tiefentladung schützt. konzipiert.
 • Page 25 Akku Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen. AKKUTYP Akku umweltgerecht entsorgen. Die Modell DCT410, DCT411 und DCT412 werden mit 10,8 Volt-Akkus betrieben. Empfehlungen für die Lagerung Den Akku nicht verbrennen. 1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger...
 • Page 26 1 Kamerakabel 17 mm (DCT410) Play: Mit dieser Taste gehen Sie zu 1 Kamerakabel 9 mm (DCT411) dem Ordner, in dem Fotos und Videos 1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412) gespeichert sind. 1 Haken (DCT410, DCT411) ODER 1 Magnet (DCT410, DCT411) Drücken Sie diese Taste, um Videos abzuspielen.
 • Page 27 DEUTSCH Anwendungsbereiche sind Inspektionen von Verwendung eines Fahrzeugen, Sanitär- und HLK-Anlagen sowie Verlängerungskabels Kabelführungen. Lesen Sie vor der Verwendung der Inspektionskamera die gesamte Betriebsanleitung. Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT in ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist...
 • Page 28 DEUTSCH Haken und Magnet (Abb. 6) Der Riemenhaken (aa) kann an jeder Werkzeugseite einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube (z) DCT410 befestigt werden, damit das Werkzeug für Links- oder Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der Der Haken dient zum Einholen von Kabeln oder Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vom Drähten aus engen Räumen.
 • Page 29 DEUTSCH 2. Drücken Sie die OK-Taste, um den Vorgang zu ODER bestätigen und zu beenden. B. Drücken Sie die Aufnahmetaste (m), um die Einstellung von Datum und Uhrzeit Aufnahme zu beginnen. 1. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärts- In der oberen rechten Ecke des Bildschirms Pfeil, um das zu ändernde Feld hervorzuheben.
 • Page 30 DEUTSCH 7. Drücken Sie die OK-Taste, um das Foto oder Video anzuzeigen. 7. Drücken Sie die Löschen-Taste. Wählen Sie JA, um das einzelne Foto oder Video zu löschen. 8. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärts- Pfeil, um zum nächsten Foto oder Video zu gehen.
 • Page 31 DEUTSCH 6. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärts- 5. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu Pfeil, um ein Foto oder Video auszuwählen. speichern. 7. Drücken Sie die OK-Taste, um das Foto oder 6. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den Video anzuzeigen.
 • Page 32 DEUTSCH 3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gehen. 4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärts- Pfeil, um NEIN oder JA auszuwählen. 3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gehen. 4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder Rückwärts- Pfeil, um AUS oder EIN auszuwählen.
 • Page 33 DEUTSCH und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit. REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Trennen Sie das Ladegerät von der Wechselstromsteckdose, bevor 5.
 • Page 34 DEUTSCH • Vergewissern Sie sich, dass das Kamerakabel Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle korrekt am Griff angebracht ist. erfahren Sie bei Ihrem örtlichen D WALT- Geschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung • Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Griff als angegebenen Adresse. Alternativ erhalten auch der Bildschirm eingeschaltet ist.
 • Page 35 DEUTSCH GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen...
 • Page 36: Technical Data

  EN GLI SH CORDLESS INSPECTION CAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Congratulations! WARNING: Increased electrostatic voltage may cause display to fail and You have chosen a D WALT tool. Years of all unsaved data will be lost. Before experience, thorough product development and...
 • Page 37 EN GL IS H SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR create a risk of fire when used with another FUTURE REFERENCE battery pack. b) When battery pack is not in use, keep it Work Area Safety away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other a) Keep work area clean and well lit.
 • Page 38 EN GLI SH • Do not use the inspection camera around – Risk of personal injury due to prolonged use. corrosive chemicals. Exposure to corrosive, – Risk of personal injury due to unintentional oily environments can ruin the plastic covering contact with current-carrying parts during the on the camera head and ruin the picture quality.
 • Page 39 EN GL IS H SAVE THESE INSTRUCTIONS • DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in Chargers this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together. The DCB100 and DCB105 chargers accept 10.8 V •...
 • Page 40 Battery Pack a non-compatible charger as battery pack BATTERY TYPE may rupture causing serious personal injury. The DCT410, DCT411 and DCT412 operate on • Charge the battery packs only in D WALT 10.8 volt battery packs. chargers.
 • Page 41 1 Camera Cable 17 mm (DCT410) Delete: When in the folder 1 Camera Cable 9 mm (DCT411) menu, pictures can 1 Camera Cable 5.8 mm (DCT412) be deleted by using this button. 1 Hook (DCT410, DCT411) 1 Magnet (DCT410, DCT411) Play: Press the button to go to the...
 • Page 42 EN GLI SH Mains Plug Replacement Forward Arrow: Press this button to navigate forward. (U.K. & Ireland Only) If a new mains plug needs to be fitted: Power indicator for the handle set: When the green light is on it indicates •...
 • Page 43 EN GL IS H Camera Cable (fi g. 5) IMPORTANT: When attaching or removing the belt hook, use only the screw (z) that is provided. Align the camera cable (c) with the camera The belt hook (aa) can be attached to either side connector (d).
 • Page 44 EN GLI SH Date and Time Setup The camera will create a folder on the micro SD card for that day. All photos or videos taken that day will 1. Press the forward or back arrow to highlight the be stored in this folder. field to change.
 • Page 45 EN GL IS H 9. When finished, press the main menu button to 8. Press the main menu button to exit. exit. To Delete a Photo or Video While Viewing To Delete Individual Photos or Videos 1. Press the main menu button to show the Main 1.
 • Page 46 EN GLI SH 4. Press the forward or back arrow to highlight a To Change Languages field to change. 1. Press the main menu button to show the Main Menu. 2. Press the forward or back arrow to select the Language option.
 • Page 47 EN GL IS H 5. Press the OK button to save changes. 2. Press the forward or back arrow to select the Default Setup option. 6. Press the main menu button to exit. To Format Micro SD Card NOTICE: Formatting the micro SD card will erase all data.
 • Page 48: Troubleshooting

  EN GLI SH Troubleshooting The charger and battery pack are not serviceable. There are no serviceable parts inside. • Make sure the 10.8 V battery is charged. • Make sure the screen is fully charged. • Make sure the screen is always attached to the handle set.
 • Page 49 EN GL IS H manual. Alternatively, a list of authorised D WALT GUARANTEE repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: WALT is confident of the quality of its www.2helpU.com. products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product.
 • Page 50 ESPAÑOL CÁMARA DE INSPECCIÓN INALÁMBRICA DCT410, DCT411, DCT412 ¡Enhorabuena! fallos en la pantalla y se perderán todos los datos no guardados. Antes de volver Ha elegido una herramienta D WALT. Años de a utilizar el aparato, compruebe que la experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo corriente electroestática se ha detenido...
 • Page 51 ESPAÑOL reparación deben ser realizadas por personal inspección. Las cámaras de inspección son cualificado. El aparato necesitará ser reparado peligrosas si son operadas por usuarios que cuando haya registrado cualquier tipo de no tienen formación. daños, se haya expuesto a la lluvia o a la b) Use la cámara de inspección, los humedad, no funcione con normalidad o se accesorios, etc., conforme a estas...
 • Page 52 ESPAÑOL específicamente diseñadas por D WALT. ADVERTENCIA: Peligro de El uso de cualquier otro tipo de baterías puede electrocuciones. No deje que el crear riesgos de incendios. cable de la cámara de inspección entre en contacto con cables • Guarde la cámara de inspección fuera del cargados.
 • Page 53 ESPAÑOL POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA específicamente diseñados para funcionar juntos. El código de fecha, que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la superficie de la caja • Estos cargadores no han sido diseñados protectora que forma la junta de montaje entre la para fines distintos a la recarga de las herramienta y la batería.
 • Page 54 ESPAÑOL • El cargador ha sido diseñado para funcionar La herramienta se apagará automáticamente si el con la red eléctrica normal de 230 V. No Sistema de protección electrónico se activa. Si esto intente utilizarlo con cualquier otro voltaje. ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador Esto no se aplica al cargador de vehículos.
 • Page 55 No exponer al agua. Batería Cambiar inmediatamente los cables TIPO DE BATERÍA defectuosos. El DCT410, DCT411 y DCT412 operan con paquetes de pilas de 10,8 voltios. Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C. Recomendaciones para el almacenamiento Desechar las baterías con el debido respeto al medio ambiente.
 • Page 56 1 Cable de la cámara 17 mm (DCT410) Borrar: Cuando se 1 Cable de la cámara 9 mm (DCT411) encuentra en el 1 Cable de la cámara 5,8 mm (DCT412) menú de carpeta, se pueden borrar 1 Gancho (DCT410, DCT411) las imágenes 1 Imán (DCT410, DCT411)
 • Page 57 ESPAÑOL WALT es compatible con las micro tarjetas de MONTAJE Y AJUSTES memoria SD de hasta 16 gigabytes. ADVERTENCIA: Antes de realizar Las aplicaciones consisten en la inspección de cualquier ensamblaje o ajuste, retire automóviles, la inspección de tuberías, la inspección siempre el paquete de baterías.
 • Page 58 ESPAÑOL las pestañas (u) ubicadas en la parte superior del Introducir y retirar el paquete de gancho/imán se ubiquen fijamente en las muescas baterías de la cámara de inspección (v) ubicadas en la lente de la cámara. (fi g. 10) Gire la parte ranurada en sentido de las agujas del reloj para bloquear la base del gancho y del imán.
 • Page 59 ESPAÑOL 2. Pulse el botón OK para activar el campo (el 2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para campo pasa a verde). seleccionar la opción de Carpeta. 3. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para cambiar el campo activado.
 • Page 60 ESPAÑOL 9. Cuando haya acabado, pulse el botón del menú 8. Pulse el botón del menú principal para salir. principal para salir. Borrar una fotografía o un vídeo mientras que lo visualiza Borrar fotografías o vídeos individuales 1. Pulse el botón del menú principal para mostrar 1.
 • Page 61 ESPAÑOL Cambiar Idiomas 1. Pulse el botón del menú principal para mostrar el Menú Principal. 2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para seleccionar la opción de Idioma. 5. Pulse el botón OK para activar el campo (el campo pasa a verde).
 • Page 62 ESPAÑOL 5. Pulse el botón OK para guardar los cambios. 6. Pulse el botón del menú principal para salir. Formatear la micro tarjeta SD AVISO: Si formatea la micro tarjeta SD, borrara todos los datos. 1. Pulse el botón del menú principal para mostrar el Menú...
 • Page 63 ESPAÑOL • DCT4103 – Cable de extensión de 17 mm de El cargador y el paquete de pilas no pueden ser diámetro y 0,9 m de largo reparados. Este aparato no incluye piezas que puedan ser reparadas por el usuario en su interior. •...
 • Page 64 ESPAÑOL Los reglamentos locales pueden proporcionar la recogida selectiva de productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por el minorista cuando usted compre un producto nuevo. WALT proporciona una instalación para la recogida y reciclaje de los productos D WALT una vez que hayan llegado al final de su vida útil.
 • Page 65 Puede obtener una Unión Europea y del Área de Libre Comercio lista de agentes de reparaciones autorizados Europea. de DEWALT y todos los detalles de nuestro • 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA • servicio después de la venta en Internet en: www.2helpU.com.
 • Page 66 FRANÇAIS CAMÉRA D’INSPECTION SANS FIL DCT410, DCT411, DCT412 Félicitations ! une défaillance de l’écran et la perte de toutes les données non sauvegardées. Vous avez choisi un outil D WALT. Des années Avant la réutilisation, assurez-vous que d’expertise dans le développement et l’innovation la tension électrostatique a cessé...
 • Page 67 FRANÇAIS peuvent être dangereuses entre des mains • Confiez toute réparation au personnel de service inexpérimentées. qualifié. La réparation est nécessaire lorsque b) Utiliser la caméra d’inspection, ses l’appareil a été endommagé, exposé à la pluie accessoires, etc., conformément à ces ou à...
 • Page 68 FRANÇAIS peuvent être dangereux entre des mains Cet appareil n’est pas prévu pour inexpérimentées. l’utilisation sur les personnes ou les animaux et peut causer des blessures • Ne pas démonter la caméra d’inspection. dans le cas contraire. L’appareil ne comprend aucune pièce destinée à...
 • Page 69 FRANÇAIS Consignes de sécurité importantes • Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le cordon. Cela réduira le propres à tous les chargeurs de risque de dégât à la fiche et au cordon. batteries • S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher dessus, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel trébucher ou l’endommager d’une autre...
 • Page 70 FRANÇAIS CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur pour la recharger pleinement. Chargeurs Consignes de sécurité importantes Les chargeurs DCB100 et DCB105 sont propres à toutes les batteries compatibles avec les batteries Li-Ion de 10,8 V. Pour commander une batterie de rechange, Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa...
 • Page 71 Remplacer systématiquement tout cordon Batterie endommagé. TYPE DE BATTERIE Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C. Les modèles DCT410, DCT411 et DCT412 fonctionnent avec des blocs batterie de 10,8 volts. Mettre la batterie au rebut conformément Recommandations de stockage à la réglementation en matière d’environnement.
 • Page 72 Supprimer : Dans le menu 1 Câble de caméra 17 mm (DCT410) dossier, les images 1 Câble de caméra 9 mm (DCT411) peuvent être 1 Câble de caméra 5,8 mm (DCT412) supprimées en utilisant ce bouton. 1 Crochet (DCT410, DCT411) 1 Aimant (DCT410, DCT411) Lecture : Appuyez sur le bouton pour...
 • Page 73 FRANÇAIS Les applications comprennent l’inspection du conducteur est de 1 mm pour une longueur des automobiles, l’inspection de la plomberie, maximale de 30 m. l’inspection des systèmes de climatisation et de En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler chauffage ou le cheminement des câbles. Lisez le systématiquement le câble sur toute sa longueur.
 • Page 74 FRANÇAIS Alignez le crochet ou l’aimant avec la rainure grise FONCTIONNEMENT (t), puis faites-le coulissez vers le bas jusqu’à ce que Consignes d’utilisation les onglets (u) au sommet du crochet/aimant soient bien fixés dans les encoches (v) situées sur la lentille AVERTISSEMENT : respecter de la caméra.
 • Page 75 FRANÇAIS 2. Appuyez sur le bouton OK pour activer le 2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour champ (il devient vert). sélectionner l’option Dossier. 3. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour modifier le champ activé. 4. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les modifications (le champ devient jaune).
 • Page 76 FRANÇAIS Pour supprimer les photos ou les vidéos  8. Appuyez sur le bouton du menu principal pour quitter. 1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour afficher le menu principal. Pour supprimer une photo ou une vidéo en mode reproduction 2.
 • Page 77 FRANÇAIS 2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour 8. Appuyer sur le bouton de suppression. sélectionner l’option Date/Heure. Sélectionnez OUI pour supprimer la photo ou la vidéo. 3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à l’écran suivant. Pour modifier les langues 4.
 • Page 78 FRANÇAIS 4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour sélectionner ARRÊT ou MARCHE. 5. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les modifications et quitter. Pour modifier la configuration par défaut AVIS : la modification de la configuration par défaut effacera les réglages actuels et rétablira les paramètres d’usine.
 • Page 79 FRANÇAIS Conseils d’utilisation Accessoires en option • Utilisez exclusivement la batterie D WALT AVERTISSEMENT : comme les 10,8 V au Lithium Ion. accessoires autres que ceux offerts par WALT n’ont pas été testés avec ce • Assurez-vous que la batterie D WALT est en produit, leur utilisation avec cet appareil bon état de marche.
 • Page 80 FRANÇAIS Protection de l’environnement Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit D WALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte sélective.
 • Page 81 FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de Si vous souhaitez effectuer une réclamation, ses produits qu’il propose à tous les contactez votre revendeur ou consultez professionnels qui les utilisent, une garantie l’emplacement du centre de réparation exceptionnelle. Cette promesse de garantie agréé...
 • Page 82 ITALIANO TELECAMERA PER ISPEZIONI SENZA FILI DCT410, DCT411, DCT412 AVVERTENZA: l’aumento della Congratulazioni! tensione elettrostatica potrebbe causare Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di un guasto al display e tutti i dati non esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi salvati andranno perduti.
 • Page 83 ITALIANO quando l’apparato è stato danneggiato in istruzioni e tenendo in considerazione le qualsiasi modo, è stato esposto alla pioggia o condizioni di funzionamento e il lavoro all’umidità, non funziona normalmente o è stato da eseguire. L’impiego della telecamera per fatto cadere.
 • Page 84 ITALIANO elettriche. Tali situazioni possono causare polvere per le operazioni di taglio lesioni gravi o morte; per es., pareti, tubature, che producono polvere. UTILIZZARE automobili e macchinari. APPARECCHIATURE DI SICUREZZA OMOLOGATE. • Non utilizzare la telecamera per ispezioni nei pressi di macchinari in movimento. ATTENZIONE: quando non viene Si potrebbero verificare lesioni se il cavo della usata, appoggiare la telecamera per...
 • Page 85 ITALIANO • Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le • Non utilizzare un cavo di prolunga se non è istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di caricatore, la batteria e il prodotto che funziona prolunga non idonei può...
 • Page 86 ITALIANO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI 2. Inserire il pacco batteria (a) nel caricabatteria. La luce rossa (in carica) lampeggia continuamente, • Non caricare o utilizzare la batteria in indicando che è iniziato il processo di carica. ambienti con atmosfera esplosiva, come 3.
 • Page 87 Pacco batteria Far sostituire immediatamente i cavi difettosi. TIPO BATTERIE I modelli DCT410, DCT411 e DCT412 funzionano Caricare esclusivamente a temperature con pacchi batteria da 10,8 volt. tra 4 ˚C and 40 ˚C. Istruzioni per la conservazione Smaltire il pacco batteria con la dovuta 1.
 • Page 88 ITALIANO NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono Record (Registra): premere questo compresi nei modelli N. pulsante per avviare e arrestare la registrazione di un video. • Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori che possano Main Menu (Menu principale): essere avvenuti durante il trasporto.
 • Page 89 ITALIANO prive di esperienza e conoscenza, a meno che dalla batteria. Assicurarsi che lo schermo sia non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni completamente carico prima dell’uso. riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di Quando lo schermo è scollegato dal set di una persona responsabile della loro sicurezza.
 • Page 90 ITALIANO foro (x) all’interno del cavo della telecamera 2. Farlo scorrere in posizione finché non si sente 9 mm. un clic. 2. Assicurarsi che l’accessorio si trovi nella PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO scanalatura (y) sul manicotto e far scorrere il 1.
 • Page 91 ITALIANO Per registrare foto o video (fig. 2, 3) 4. Premere la freccia avanti o indietro per selezionare una cartella datata. Assicurarsi che una scheda micro SD (venduta separatamente) sia caricata nello slot della scheda (h). 1. Accendere sia la telecamera (b) che il set di impugnature (g).
 • Page 92 ITALIANO 3. Premere il pulsante OK per navigare alla 3. Premere il pulsante OK per navigare alla schermata successiva. schermata successiva. 4. Premere la freccia avanti o indietro per 4. Premere la freccia avanti o indietro per selezionare una cartella datata. selezionare una cartella datata.
 • Page 93 ITALIANO 2. Premere la freccia avanti o indietro per 4. Premere la freccia avanti o indietro per selezionare l’opzione Inserimento dettagli. selezionare inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano o olandese. 3. Premere il pulsante OK per navigare alla schermata successiva. 5. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche. 4.
 • Page 94 ITALIANO Consigli di funzionamento 4. Premere la freccia avanti o indietro per selezionare NO o SÌ. • Utilizzare esclusivamente la batteria agli ioni di litio da 10,8 V D WALT. • Assicurarsi che la batteria D WALT sia in buone condizioni.
 • Page 95 ITALIANO Accessori su richiesta Rispetto ambientale AVVERTENZA: su questo prodotto Raccolta differenziata. Questo prodotto sono stati collaudati soltanto gli non deve essere smaltito con i normali accessori offerti da D WALT, quindi rifiuti domestici. l’utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio Se il prodotto D WALT deve essere sostituito o di lesioni, su questo prodotto vanno...
 • Page 96 ITALIANO GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto; che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e momento dell’acquisto con tutti i non pregiudica in alcun modo la copertura componenti originali.
 • Page 97 NEDERLANDS DRAADLOZE INSPECTIECAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Hartelijk gefeliciteerd! doen uitvallen en alle niet-opgeslagen gegevens kunnen dan verloren gaan. U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. Controleer, voordat u het toestel weer Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling gebruikt, dat de elektrostatisch spanning...
 • Page 98 NEDERLANDS is nodig wanneer het apparaat op welke instructies waarbij u rekening houdt met wijze dan ook beschadigd is, het apparaat de werkomstandigheden en het werk blootgesteld is geweest aan regen of vocht, niet dat moet worden uitgevoerd. Gebruik van normaal werkt of is gevallen.
 • Page 99 NEDERLANDS • Berg de inspectiecamera op buiten bereik WAARSCHUWING: Gevaar voor van kinderen en andere personen die elektrische schok. Laat de kabel van niet met het gereedschap hebben leren de inspectiecamera niet in contact werken. Gereedschap is gevaarlijk in handen komen met draden waar spanning van ongetrainde gebruikers.
 • Page 100 NEDERLANDS POSITIE DATUMCODE • Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het opladen van De datumcode, die ook het jaar van fabricage oplaadbare accu’s van D WALT. Andere bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu brand, elektrische schok of elektrocutie.
 • Page 101 NEDERLANDS • De lader is ontworpen voor de 230 V Het gereedschap schakelt automatisch uit als het stroomvoorziening van een woning. Probeer elektronische beschermingssysteem in werking de lader niet te gebruiken op een andere treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de spanning.
 • Page 102 Accu Niet blootstellen aan water. ACCUTYPE De DCT410, DCT411 en DCT412 werken op Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk 10,8 volt accu’s. worden vervangen. Aanbevelingen voor opslag Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
 • Page 103 Wissen: In het mapmenu kunt u met deze knop 1 Camerakabel 9 mm (DCT411) beelden wissen. 1 Camerakabel 5,8 mm (DCT412) Afspelen: Druk op deze knop als u 1 Haak (DCT410, DCT411) naar de map wilt gaan waar foto’s en 1 Magneet (DCT410, DCT411) videobeelden zijn opgeslagen.
 • Page 104 NEDERLANDS NIET gebruiken in aanwezigheid van brandbare gevoerd door de accu. Het is belangrijk dat het vloeistoffen of gassen. De verlengkabel van de scherm volledig opgeladen is, voordat u het in camera is waterproef tot aan de cameraconnector. gebruik neemt. De handgreep NIET GEBRUIKEN onder natte Wanneer het scherm is losgekoppeld van de omstandigheden en niet onderdompelen in vloeistof.
 • Page 105 NEDERLANDS 1. Met de hoes (w) op het accessoire, steek de 2. Schuif de accu stevig op z’n plaats totdat u de onderkant van het accessoire (gebogen kabel) vergrendeling hoort vastklikken. in het gat (x) in de 9 mm camerakabel DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN 2.
 • Page 106 NEDERLANDS Foto’s of videobeelden vastleggen (afb. 2, 3) 5. Druk op de OK-knop en selecteer de gedateerde map. Het is belangrijk dat er een micro SD-kaartje (wordt apart verkocht) in de kaartsleuf (h) is geplaatst. 6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de foto of video-opname.
 • Page 107 NEDERLANDS 5. Navigeer naar het volgende scherm door op de 6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een OK-knop te drukken. foto of video-opname. 6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een 7. Bekijk het beeld door op de OK-knop te foto of video-opname.
 • Page 108 NEDERLANDS 5. Sla veranderingen op door op de OK-knop te 3. Navigeer naar het volgende scherm door op de drukken. OK-knop te drukken. 6. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop. 4. Selecteer met een druk op de pijl vooruit of terug UIT of AAN.
 • Page 109 NEDERLANDS Bedieningstips • Gebruik alleen de 10,8 V lithium-ionaccu van WALT. • Controleer dat de D WALT-accu in goede staat van functioneren is. Als de indicator voor gering accuvermogen knippert, moet de accu weer opgeladen worden. • De accu gaat langer mee als u zowel het 5.
 • Page 110 NEDERLANDS (bijv. een punt van een paperclip) in de reset- van de buitenzijde van de acculader knop (s) aan de achterzijde van het scherm. worden verwijderd met een doek of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik • Als het scherm donker is, zet de LED-verlichting geen water of schoonmaakmiddelen.
 • Page 111 NEDERLANDS dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden, met het oog op het milieu: • Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze vervolgens van het gereedschap. • Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt.
 • Page 112 NEDERLANDS GARANTIE • Er geen reparaties zijn ondernomen WALT vertrouwt op de kwaliteit door niet-geautoriseerde personen; van zijn producten en biedt professionele gebruikers van het • U een aankoopbewijs kunt product een uitstekende garantie. Deze overleggen; garantieverklaring is een aanvulling op uw •...
 • Page 113 NORSK TRÅDLØST INSPEKSJONSKAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Gratulerer! er borte og utløs reset-knappen med passende pinne. Etter det vil kameratets Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, skjerm fungere igjen. grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere Defi...
 • Page 114 NORSK b) Når batteripakken ikke er i bruk, hold Sikkerhet på arbeidsområdet den unna metallgjenstander som a) Hold arbeidsområdet rent og godt binderser, mynter, nøkler, filer, skruer opplyst. Rotete eller mørke områder er en eller andre små metallgjenstander som invitasjon til ulykker. kan skape en kobling fra en pol til den b) Hold barn og tilskuere borte mens andre.
 • Page 115 NORSK kan ødelegge plastdekselet på kamerahodet og – Fare for personskade ved utilsiktet kontakt med ødelegge billedkvaliteten. strømførende deler under arbeidet. • Ikke bruk kameraet dersom det dannes Merking på inspeksjonskameraet kondens på innsiden av linsen. La vanet fordampe før du bruker det igjen. Følgende piktogrammer er vist på...
 • Page 116 NORSK • Disse ladere er ikke ment for annen bruk Ladeprosedyre (fi g. 1) enn lading av D WALT oppladbare batterier. 1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller du setter inn batteripakken. elektrisk støt.
 • Page 117 å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake BATTERITYPE alvorlig personskade. DCT410, DCT411 og DCT412 bruker 10,8 volt • Lad batteripakkene kun i D WALT ladere. batteripakker. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre Anbefalinger for lagring væsker.
 • Page 118 1 Kamerakabel 17 mm (DCT410) Trykk knappen for å spille videoer. 1 Kamerakabel 9 mm (DCT411) Kamera: Trykk denne knappen for å 1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412) ta et bilde. 1 Krok (DCT410, DCT411) 1 Magnet (DCT410, DCT411) Opptak: Trykk denne knappen for å...
 • Page 119 NORSK Bruksområdet er inspeksjon av biler, rørledninger, Når skjermen kobles fra håndtaksettet, vil et HVAC-inspeksjon og kabelruting. Les hele manualen batterisymbol tennes i øvre venstre hjørne. Dette før du bruker dette inspeksjonskameraet. symbolet angir også ladestatusen til skjermen. IKKE bruk i nærheten av brennbare væsker eller For å...
 • Page 120 NORSK Beltekrok (fi g. 9) (valgfritt tilbehør) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, IKKE heng opp kameraet i beltekroken, eller heng objekter i beltekroken. BRUK KUN kameraets beltekrok til å henge kameraet i brukeres eget belte. ADVARSEL: For å redusere faren 2.
 • Page 121 NORSK A. Trykk kamera knappen (l) for å ta et bilde. 7. Trykk OK-tasten for å se det valgte bildet eller Et symbol for bekreftelse vil tennes på øvre videoen. høyre side av skjermen. ELLER B. Trykk opptaksknappen (m) for å starte opptak.
 • Page 122 NORSK 8. Trykk på “Delete” knappen for å slette. Velg JA 7. Trykk på “Delete” knappen for å slette. Velg JA [YES] for å slette bildet eller videoen. [YES] for å slette bildet eller videoen. Å endre språk [LANGUAGES] 8. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte. 1.
 • Page 123 NORSK 5. Trykk OK-tasten for å lagre endringer. 3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny. 6. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte. 4. Trykk piltast forover eller bakover for å markere feltet som skal endres. For å formatere Micro SD kort [FORMAT DISK] MERK: Formatering av micro SD kortet vil slette alle data.
 • Page 124 NORSK 2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge standard oppsett [DEFAULT SETUP]. Rengjøring ADVARSEL: Blås ut smuss og støv med ren, tørr luft minst en gang i uken. For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid vernebriller når det utføres. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å...
 • Page 125 NORSK • Pass på at skjermen alltid er festet til håndtaksettet. Bildet kan fryse dersom du forsøker å ta av skjermen fra håndtaksettet mens du er i ferd med å ta et bilde eller en video. Oppladbare batteripakker • Pass på at batteriet er satt inn i hådtaksettet Denne batteripakken med lang levetid må...
 • Page 126 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på Dersom du har et krav, kontakt produktene sine og tilbyr en enestående forhandleren eller finn nærmeste garanti for profesjonelle brukere av autoriserte D WALT reparatør i D WALT produktet. Denne garantierklæringen katalogen, eller kontakt ditt D WALT kommer i tillegg til, og har på...
 • Page 127 PORTUGUÊS CÂMARA DE INSPECÇÃO SEM FIOS DCT410, DCT411, DCT412 Parabéns! causar radiointerferência, pelo que o utilizador poderá ter de tomar medidas Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos adequadas. anos de experiência, um desenvolvimento ATENÇÃO: o aumento de tensão meticuloso dos seus produtos e um grande espírito...
 • Page 128 PORTUGUÊS • Utilize apenas os acessórios/dispositivos de crianças e não permita que sejam complementares especificados pelo utilizadas por pessoas não familiarizadas fabricante. com as mesmas ou com estas instruções. As câmaras de inspecção são • Todas as reparações devem ser realizadas perigosas nas mãos de pessoas que não por técnicos de assistência qualificados.
 • Page 129 PORTUGUÊS WALT. A utilização de quaisquer outras ATENÇÃO: perigo de choque. Não pilhas pode dar origem a incêndios. deixe que o cabo da câmara de inspecção entre em contacto com • Guarde a câmara de inspecção fora do fio eléctricos. Desligue os disjuntores alcance das crianças e de pessoas que não de toda a área para evitar ferimentos.
 • Page 130 PORTUGUÊS Exemplo: resultar em incêndio, choque eléctrico ou 2011 XX XX electrocussão. • Não exponha o carregador a chuva ou neve. Ano de fabrico • Quando desligar o carregador da corrente, Instruções de segurança puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto importantes para todos os permite reduzir o risco de danos na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
 • Page 131 PORTUGUÊS GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES BATERIAS DE LI-ION As baterias de Li-Ion foram concebidas com Carregadores um Sistema de Protecção Electrónico que as protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e Os carregadores DCB100 e DCB105 aceitam pilhas descargas profundas. de iões de lítio de 10,8 V.
 • Page 132 Bateria Carregue a bateria apenas com uma TIPO DE BATERIA temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C. Os modelos DCT410, DCT411 e DCT412 funcionam com pilhas de 10,8 volts. Desfaça-se da bateria de uma forma Recomendações de armazenamento ambientalmente responsável.
 • Page 133 1 Cabo para câmara de 17 mm (DCT410) Eliminar: Quando se encontra 1 Cabo para câmara de 9 mm (DCT411) no menu de pastas, 1 Cabo para câmara de 5,8 mm (DCT412) pode eliminar imagens utilizando este botão. 1 Gancho (DCT410, DCT411) 1 Íman (DCT410, DCT411) Reproduzir: Prima o botão para ir...
 • Page 134 PORTUGUÊS As aplicações consistem em inspecção de MONTAGEM E AJUSTES automóveis, canalizações, aquecimento, ventilação ATENÇÃO: antes de efectuar a e ar condicionado ou encaminhamento de cabos. montagem e ajuste, retire sempre a Leia o manual por completo antes de utilizar esta pilha.
 • Page 135 PORTUGUÊS Gancho, íman e espelho (fi g. 7, 8) INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA 1. Alinhe a bateria com as calhas que se DCT411 encontram dentro da pega. Siga o procedimento indicado abaixo para proceder 2. Faça deslizá-la com firmeza até ouvir um clique, à...
 • Page 136 PORTUGUÊS FUNCIONAMENTO BÁSICO 4. Prima a seta para a frente ou para trás para seleccionar uma pasta com data. NOTA: se premir o botão do menu principal em qualquer altura durante o funcionamento da câmara, volta para o menu anterior. Gravar fotografias ou vídeos (fig.
 • Page 137 PORTUGUÊS 3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã 3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã seguinte. seguinte. 4. Prima a seta para a frente ou para trás para 4. Prima a seta para a frente ou para trás para seleccionar uma pasta com data.
 • Page 138 PORTUGUÊS Activar a marca de hora [TIME STAMP] 3. Prima o botão OK para seleccionar. 1. Prima o botão do menu principal para ver o 4. Prima a seta para a frente ou para trás para Menu principal [MAIN MENU]. seleccionar Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano ou Neerlandês.
 • Page 139 PORTUGUÊS 3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã seguinte. 4. Prima a seta para a frente ou para trás para seleccionar NÃO [NO] ou SIM [YES]. 5. Prima o botão OK para guardar as alterações e sair. Sugestões relacionadas com o funcionamento •...
 • Page 140 PORTUGUÊS • Certifique-se de que o ecrã está totalmente ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes carregado. ou outros químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas da • Certifique-se de que o ecrã está sempre ferramenta. Estes químicos poderão encaixado no punho. A imagem pode bloquear enfraquecer os materiais utilizados se tentar remover (o ecrã) do punho quando nestas peças.
 • Page 141 PORTUGUÊS Poderá verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si contactando o representante local da D WALT através da morada indicada neste manual. Em alternativa, poderá encontrar na internet (em www.2helpU.com) uma lista dos agentes de reparação autorizados da D WALT, bem como os dados de contacto completos do nosso serviço pós-venda.
 • Page 142 PORTUGUÊS GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Não tenham sido realizadas reparações produtos e, como tal, oferece uma garantia por pessoas não autorizadas; excepcional aos utilizadores profissionais • Seja apresentada uma prova de compra; deste equipamento. Esta declaração de •...
 • Page 143 SUOMI LANGATON TARKASTUSKAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Ennen laitteen uudelleen käyttämistä Onnittelut! tulee varmistaa, ettei sähköstaattista Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien jännitettä enää ole. Se voidaan kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot käynnistää tämän jälkeen uudelleen tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita painamalla resetointipainiketta ammattilaisille.
 • Page 144 SUOMI b) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä Työalueen turvallisuus se poissa muista metalliesineistä, kuten a) Pidä työalue puhtaana ja varmista paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, sen hyvä valaistus. Onnettomuuksia ruuvit tai muut pienet metalliesineet, sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti jotka voivat muodostaa kytkennän valaistussa ympäristössä.
 • Page 145 SUOMI syövyttäville, öljyisille ympäristöille, kamerapään Vaarat muovisuoja voi vaurioitua ja kuvan laatu Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden heikentyä. käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida • Älä käytä kameraa, jos linssien sisälle välttää. Näitä ovat seuraavat: muodostuu huurua. Anna veden haihtua – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat ennen kameran uudelleen käyttämistä.
 • Page 146 SUOMI kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota käyttää mitään muuta kuin määritettyä laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. puhdistaa sitä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa Latauslaitteet mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu DCB100 ja DCB105 -latureissa voi ladata 10,8 V:n erityisesti toimimaan yhdessä.
 • Page 147 • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Akkuyksikkö Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan AKUN TYYPPI yhteensopimattomaan laturiin, sillä DCT410, DCT411 ja DCT412 toimivat 10,8 voltin akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa akuilla. vakavan henkilökohtaisen vaurion. Säilytyssuositukset • Lataa akkuyksiköt vain D WALT-latureilla.
 • Page 148 1 Tarkastuskamera tallennettu. 1 Kameran johto 17 mm (DCT410) 1 Kameran johto 9 mm (DCT411) Painikkeella voidaan toistaa videoita. 1 Kameran johto 5,8 mm (DCT412) Kamera: Ota kuva tätä painiketta 1 Koukku (DCT410, DCT411) painamalla. 1 Magneetti (DCT410, DCT411) Tallenna: Tällä painikkeella voidaan 1 Peili (DCT411) käynnistää...
 • Page 149 SUOMI Kahvasarjan virran merkkivalo: Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan Kun vihreä valo palaa, kahvasetti on auki. päällä. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN s. Resetointipainike VAROITUS: Ennen kokoamista ja KÄYTTÖTARKOITUS säätöjä irrota akku aina työkalusta. Sammuta tarkastuskamera aina ennen Tarkastuskamera näyttää reaaliaikaista videota seiniin kuin laitat akun paikalleen tai irrotat sen.
 • Page 150 SUOMI Koukku, magneetti ja peili (kuva 7, 8) AKKUYKSIKÖN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina vapautuspainiketta (bb) ja vedä DCT411 akkuyksikkö ulos kameran kahvasta. Noudata alla olevia ohjeita koukun, magneetin tai 2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen peilin asentamiseksi DCT411 9 mm:n kameraan. laturiosassa kuvataan. 1.
 • Page 151 SUOMI 1. Kytke kamera (b) ja kahvasarja (g) päälle. 6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta kuvan tai videon valitsemiseksi. 2. Kohdista kamera kuvattavaan kohteeseen. 7. Katsele kuvaa tai videota painamalla A. Ota kuva painamalla kamerapainiketta (l). OK-painiketta. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin vahvistuskuvake.
 • Page 152 SUOMI 5. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla 5. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla OK-painiketta. OK-painiketta. 6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta 6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta kuvan tai videon valitsemiseksi. kuvan tai videon valitsemiseksi. 7. Katsele kuvaa tai videota painamalla OK. 7.
 • Page 153 SUOMI 6. Poistu valinnasta painamalla 3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla päävalikkopainiketta. OK-painiketta. 4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta Päivämäärän/ajan muuttaminen [DATE/TIME] POIS [OFF] tai PÄÄLLE [ON] -valinnan 1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN valitsemiseksi. MENU] avaamiseksi. 2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta Päivämäärä/Aika [DATE/TIME] -valinnan valitsemiseksi.
 • Page 154 SUOMI 4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta EI [NO] tai KYLLÄ [YES] -valinnan valitsemiseksi. 5. Tallenna muutokset ja poistu painamalla OK. Käyttövinkkejä • Käytä ainoastaan D WALT 10,8 V -litiumioniakkua. • Varmista, että D WALT-akku on hyvässä käyttökunnossa. Jos akun alhaisen virtatason merkkivalo vilkkuu näytössä, akku täytyy ladata.
 • Page 155 SUOMI LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET • Jos kuva on hämärä, säädä kirkkauden säädintä parantaaksesi LED-valon voimakkuutta. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen Ympäristön suojeleminen puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan latauslaitteen ulkopinnasta Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla tuotetta ei saa hävittää...
 • Page 156 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ...
 • Page 157 SVENSKA SLADDLÖS INSPEKTIONSKAMERA DCT410, DCT411, DCT412 Gratulerar! VARNING: Ökad elektrostatisk spänning kan göra att displayen inte Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, fungerar och data som inte sparats grundlig produktutveckling och innovation gör kommer att förloras. Innan den används WALT till en av de pålitligaste partnerna för...
 • Page 158 SVENSKA • Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. inspektionskameran för andra verksamheter Service krävs när apparaten har skadats på än de som det är avsett för skulle kunna något sätt, utsatts för regn eller fukt, inte resultera i en farlig situation. fungerar normalt eller har tappats.
 • Page 159 SVENSKA • Använd inte inspektionskameran i VARNING: Modifieringar som inte närheten av maskiner i rörelse. Det kan godkänts av tillverkaren kan göra att resultera i skador om kamerakabeln fastnar i användare förlorar behörigheten att rörliga delar och användaren dras in. använda enheten.
 • Page 160 SVENSKA OBSERVERA: Under vissa förhållanden eller liknande kvalificerad person för att förhindra när laddaren är inkopplad i eluttaget alla faror. kan den kortslutas av främmande • Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den föremål. Främmande föremål som är regörs. Detta kommer att minska risken för ledande såsom, men inte begränsat elektriska stötar.
 • Page 161 BATTERITYP • Aldda endast batteripaketet i D WALT laddare. DCT410, DCT411 och DCT412 arbetar med 10,8 volt batteripaket. • Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska. Förvaringsrekommendationer • Förvara inte eller använd verktyget och 1.
 • Page 162 SVENSKA Etiketter på laddare och batteripaket 1 Kamerakabel 9 mm (DCT411) 1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412) Som tillägg till de piktografier som används i denna handbok visar etiketterna på laddaren och 1 Krok (DCT410, DCT411) batteripaketet följande piktografier: 1 Magnet (DCT410, DCT411) 1 Spegel (DCT411) Läs instruktionshandbok före användning.
 • Page 163 SVENSKA Övervakning krävs när oerfarna handhavare Play (spela upp): Tryck på knappen använder detta verktyg. för att gå till mappen där bilder och • Denna produkt är inte avsedd att användas videoinspelningar sparas. av personer (inklusive barn) med reducerad ELLER fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med Tryck på...
 • Page 164 SVENSKA För att ta bort skärmen från handtagssetet VARNING: För att minska risken för skjut skärmen med ett fast grepp upp från allvarliga personskador se till att verktygshandtaget. skruven (z) som håller bälteskroken sitter fast. Skärmen kan slås på och tittas på även när den inte är monterad på...
 • Page 165 SVENSKA A. Tryck på kameraknappen (l) för att ta en bild. En bekräftelseikon visas på övre högra sidan på skärmen. ELLER B. Tryck på inspelningsknappen (m) för att starta inspelningen. En röd punkt visas på övre högra sidan på skärmen. För att stoppa inspelningen tryck 2.
 • Page 166 SVENSKA 8. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att fortsätta 7. Tryck på delete-knappen. Välj JA [YES] för att till nästa bild eller video. radera den enskilda bilden eller videon. 9. När du är klar tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
 • Page 167 SVENSKA 6. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en 5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringar. bild eller video. 6. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta. 7. Tryck på OK-knappen för att visa. Ändring av datum och tid [DATE/TIME] 1.
 • Page 168 SVENSKA 3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa skärm. 4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera AV [OFF] eller PÅ [ON]. 5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringarna och avsluta. Ändring av standardinställningen [DEFAULT SETUP] OBSERVERA: Ändring till standardinställningen kommer att...
 • Page 169 SVENSKA med detta verktyg vara riskabelt. För Hanteringstips att minska risken för personskada bör • Använd endast D WALT 10,8 V litium jon endast tillbehör som rekommenderas av batterier. WALT användas med denna produkt. • Se till att D WALT batteriet är i gott skick. Om REKOMMENDERADE TILLBEHÖR indikatorn för låg batterinivå...
 • Page 170 SVENSKA Separat insamling av använda produkter och förpackningar möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen. Återanvändning av återvunna ämnen bidrar till att förhindra miljöföroreningar och minskar behovet av råmaterial. Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat insamling av elektriska produkter från hushållen, på...
 • Page 171 • 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI • Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte.
 • Page 172 TÜRKÇE KABLOSUZ INCELEME KAMERASI DCT410, DCT411, DCT412 Tebrikler! gerektirebilecek radyo enterferansına neden olabilir. Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, UYARI: Elektrostatik voltajın artması, sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT ekranın kapanmasına neden olabilir markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları...
 • Page 173 Çalışma Alanının Güvenliği Akülü Alet Kullanım ve Bakımı a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye a) Yalnızca DeWALT tarafından belirtilen çıkartır. cihazla şarj edin. Bir akü için uygun olan b) Bir inceleme kamerasını kullanırken şarj cihazı...
 • Page 174 TÜRKÇE • Üniteyi, hareketli parçalarla temas yüz veya toz maskesi kullanın. DAİMA edebileceği, tehlikeli kimyasallara veya SERTİFİKALI GÜVENLİK EKİPMANI elektrik akımına maruz kalabileceği KULLANIN. ortamlarda kullanmayın. Bu tür ortamlar (örn. DİKKAT: İnceleme kamerasını duvarlar, borular, otomobiller ve makineler) kullanmadığınız zaman, devrilme ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.
 • Page 175 TÜRKÇE cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin delikler aracılığıyla havalandırılır. vermeyin. Elektrik çarpmasına neden • Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle olabilir. çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin. DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma •...
 • Page 176 üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz yanıcı olabilir. bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik Akü yapmayın. • Aküleri yalnızca D WALT şarj cihazlarında AKÜ TİPİ şarj edin. DCT410, DCT411 ve DCT412 10,8 voltluk pillerle • Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya çalışır. bunlara DALDIRMAYIN.
 • Page 177 Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, 1 Kamera Kablosu 9 mm (DCT411) şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir: 1 Kamera Kablosu 5,8 mm (DCT412) 1 Kanca (DCT410, DCT411) Kullanmadan önce kullanım 1 Mıknatıs (DCT410, DCT411) kılavuzunu okuyun.
 • Page 178 TÜRKÇE f. Kamera kablosu açma/kapama anahtarı / LED KULLANIM ALANI parlaklık kontrol anahtarı İnceleme kamerası, duvarlara ve/veya dar alanlara g. Kol seti bakılırken gerçek zamanlı video görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır. Alet, bir micro SD kart ile h. 16 GB veya altındaki micro SD hafıza kartları (ayrı...
 • Page 179 TÜRKÇE Uzatma kablosu kullanılması Kanca veya mıknatısı takmak için kameranın tırtıklı kısmını durana dek saat yönünün tersine Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu döndürün. kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine Kanca veya mıknatısı gri yiv (t) ile hizalayın ve uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik kancanın/mıknatısın üst kısmındaki tırnaklar (u), veriler bakın).
 • Page 180 TÜRKÇE KULLANMA Kullanma Talimatları UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her zaman uyun. İnceleme Kamerasına Akü Paketi Takma ve Çıkarma 2. Alanı etkinleştirmek için Tamam düğmesine (şek. 10) basın (alan yeşile döner). 3. Etkinleştirdiğiniz alanı değiştirmek için ileri NOT: Akü paketinin (a) tamamen şarjlı olduğundan veya geri okuna basın.
 • Page 181 TÜRKÇE Fotoğraf veya Videoları Görüntülemek İçin 9. İşiniz bittiğinde çıkmak için ana menü düğmesine basın. 1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için ana menü düğmesine basın. Fotoğraf veya Videoları Tek Tek Silmek İçin 2. Klasör seçeneğini [FOLDER] belirlemek için 1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için ileri veya geri okuna basın.
 • Page 182 TÜRKÇE Görüntüleme Esnasında Bir Fotoğraf veya 8. Silme düğmesine basın. Tek bir fotoğraf veya Videoyu Silmek İçin videoyu silmek için EVET’i [YES] seçin. 1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için ana menü düğmesine basın. 2. Klasör seçeneğini [FOLDER] belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
 • Page 183 TÜRKÇE 4. KAPALI [OFF] veya AÇIK [ON] seçeneğini belirlemek için ileri veya geri okuna basın. 3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam düğmesine basın. 4. Değiştirmek istediğiniz bir alanı vurgulamak için ileri veya geri okuna basın. 5. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
 • Page 184 TÜRKÇE Çalıştırma İpuçları • Sadece D WALT 10,8 V lityum iyon akü kullanın. • D WALT akünün iyi bir şekilde çalıştığından emin olun. Eğer ekrandaki düşük akü gösterge ışığı yanıp sönüyorsa, akünün şarj edilmesi gerekir. 5. Değişiklikleri kaydedip çıkmak için Tamam •...
 • Page 185 TÜRKÇE İlave aksesuarlar Çevrenin korunması UYARI: D WALT tarafından tedarik Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel veya tavsiye edilenlerin dışındaki atıklarla birlikte imha edilmemelidir. aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte Herhangi bir zamanda D WALT ürününüzü...
 • Page 186 TÜRKÇE GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir WALT aşağıdaki şartlara uyulması ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir parçaların yenilenmesini veya -kendi garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir insiyatifine bağlı...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ DCT410, DCT411, DCT412 Συγχαρητήρια! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι προϊόν Κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η ραδιοπαρεμβολές. Στην περίπτωση...
 • Page 188 ΕΛΛΗΝΙΚΑ σας και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε να έχετε καλύτερο έλεγχο της κάμερας τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το επιθεώρησης σε μη αναμενόμενες εγχειρίδιο χρήσης. καταστάσεις. δ) Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα. Μη Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή •...
 • Page 189 ΕΛΛΗΝΙΚΑ βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από τη χημικά. Η έκθεση σε διαβρωτικά, ελαιώδη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς περιβάλλοντα μπορεί να καταστρέψει το ή εγκαύματα. πλαστικό κάλυμμα στην κεφαλή της κάμερας και επομένως την ποιότητα της εικόνας. Πληροφορίες ασφαλείας για •...
 • Page 190 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η κάμερα για κάθε τύπο φορτιστή επιθεώρησης, τοποθετείτε τη με την μπαταρίας πλευρά της σε σταθερή επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν λόγω παραπατήματος ή πτώσης. εγχειρίδιο...
 • Page 191 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται • Αποσυνδέστε το φορτιστή από την για χρήσεις άλλες από φόρτιση πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε επαναφορτιζόμενων μπαταριών D WALT. καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του προκαλέσουν...
 • Page 192 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατάσταση φόρτισης τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει Γίνεται φόρτιση – – – – με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το Πλήρης φόρτιση ––––––––––– πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει Καθυστέρηση λόγω θερμής/ προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. ψυχρής μπαταρίας ––...
 • Page 193 Μπαταρία μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν, ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό και ζημιές. Οι DCT410, DCT411 και DCT412 λειτουργούν με πακέτα μπαταριών 10,8 V. Να μην εκτίθεται σε νερό. Συστάσεις για την αποθήκευση Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση 1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα...
 • Page 194 Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG το όταν θέλετε μια και τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή AVI. Αυτή πιο κοντινή ματιά η κάμερα επιθεώρησης DeWALT είναι συμβατή με στο αντικείμενο κάρτες μνήμης micro SD χωρητικότητας έως (ζουμ 3x). 16 gigabyte.
 • Page 195 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιθεώρηση Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να αυτοκινήτων, επιθεώρηση υδραυλικών ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς. εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ αερισμού και κλιματισμού (HVAC) ή διελεύσεων ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ καλωδιώσεων. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν...
 • Page 196 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Άγκιστρο και μαγνήτης (εικ. 6) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αφαιρείτε το άγκιστρο ζώνης, χρησιμοποιείτε μόνο την DCT410 παρεχόμενη βίδα (z). Το άγκιστρο διευκολύνει την ανάσυρση καλωδίων Το άγκιστρο ζώνης (aa) μπορεί να προσαρτηθεί σε ή συρμάτων από περιορισμένους χώρους. Ο οποιαδήποτε...
 • Page 197 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A. Πιέστε το πλήκτρο της κάμερας (l) για να πάρετε μια φωτογραφία. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο επιβεβαίωσης στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Ή Β. Πιέστε το κουμπί εγγραφής (m) για να αρχίσει η εγγραφή. Θα εμφανιστεί μια κόκκινη κουκίδα στην 2.
 • Page 198 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην επόμενη οθόνη. 6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να επιλέξετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο. 7. Πιέστε το πλήκτρο OK για προβολή της φωτογραφίας ή του βίντεο. 7. Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής. Επιλέξτε ΝΑΙ [YES] για...
 • Page 199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην 5. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των επόμενη οθόνη. αλλαγών. 6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να 6. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο. επιλέξετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο. Για...
 • Page 200 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην επόμενη οθόνη. 4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να επιλέξετε ΟΧΙ [NO] ή ΝΑΙ [YES]. 3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην επόμενη οθόνη. 4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να επιλέξετε...
 • Page 201 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού των ματιών, πάντα φοράτε κατάλληλη προστασία των ματιών όταν εκτελείτε αυτήν την εργασία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να...
 • Page 202 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ξεχωριστή συλλογή • Άγκιστρο και μαγνήτης DCT410 (διαθέσιμα χρησιμοποιημένων προϊόντων μόνον ως ανταλλακτικά) και συσκευασιών επιτρέπει την • Άγκιστρο, μαγνήτης και καθρέπτης DCT411 ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση (διαθέσιμα μόνον ως ανταλλακτικά) των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με των...
 • Page 203 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα φθορά λόγω συνήθους χρήσης των προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα εξουσιοδοτημένα...
 • Page 204 06126-21-1 Richard Klinger Str. 11 Fax: 06126-21-2770 65510 Idstein www.dewalt.de Ελλάς Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε. Τηλ: 30 210 8981-616 www.dewalt.gr Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Service: 30 210 8981-616 Γλυφάδα 16674, Αθήνα Φαξ: 30 210 8983-570 España WALT Tel: 934 797 400 Parque de Negocios “Mas Blau”...

This manual is also suitable for:

Dct411Dct410