Download  Print this page

Panasonic SC-PT70 Operating Instructions Manual

Dvd home theater sound system.
Hide thumbs
Most useful pages: More

Advertisement

Table of Contents
The illustration shows SC-PT70.
Obrázek představuje model SC-PT70.
Na rysunku przedstawiono model SC-PT70.
Dear customer
Thank you for purchasing this product. For optimum performance and
safety, please read these instructions carefully.
Before connecting, operating or adjusting this product, please read
the instructions completely.
Please keep this manual for future reference.
The illustrations shown may differ from your unit.
Vážený zákazníku
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Pro dosažení optimálního
výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Před zapojením, obsluhou nebo nastavením tohoto výrobku si
přečtěte celý tento návod.
Návod uschovejte k pozdějšímu použití.
Uvedené ilustrace se mohou od vašeho přístroje lišit.
Szanowny Nabywco
Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia i jego bezpieczną obsługę, należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
Przed podłączeniem, użytkowaniem lub regulacją produktu należy
przeczytać całą instrukcję obsługi.
Należy zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość.
Urzdązenie pokazane na ilustracjach może się różnić od
zakupionego urządzenia.
[EP]
DVD Home Theater Sound System
Systém zvuku domácího kina s DVD pâehrávaçem
Zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD
Model No. / Model č. / Nr Modelu / Model No.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A biztonság és a készülék
optimális teljesítménye érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót!
A készülék csatlakoztatása, üzembe helyezése és beállítása előtt
kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót.
Az útmutatóban látható ábrák eltérhetnek az Ön készülékétől.
Region number/Číslo regionu/Numer regionu/Régiókód
The player plays DVD-Video marked with labels containing the
region number "2" or "ALL".
Přehrávač přehrává disky DVD-Video označené štítky s číslem
regionu „2" nebo „ALL".
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z numerami regionów „2" lub
„ALL".
A DVD lejátszó a megfelelő régiókóddal "2" vagy "ALL" jelzéssel
jelölt DVD-Video lemezeket játssza le.
Example/Příklad/Przykład/Például:
Operating Instructions
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
DVD házimozi hangrendszer
2
2
3
ALL
5
SC-PT70
RQTX1024-Z

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Summary of Contents for Panasonic SC-PT70

 • Page 1 The illustration shows SC-PT70. Obrázek představuje model SC-PT70. Na rysunku przedstawiono model SC-PT70. Operating Instructions Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató DVD Home Theater Sound System Systém zvuku domácího kina s DVD pâehrávaçem Zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD DVD házimozi hangrendszer...
 • Page 2: Accessories

  System/Systém/Zestaw/Rendszer SC-PT70 Main unit/Hlavní jednotka/Główne urządzenie/Készülék SA-PT70 Front speakers/Čelní reproduktory/Głośniki przednie/Első hangsugárzók SB-HF70 Center speaker/Centrální reproduktor/Głośnik centralny/Középcsatorna hangsugárzó SB-HC70 Surround speakers/Prostorové reproduktory/Głośniki dźwięku przestrzennego/Háttér hangsugárzók SB-HS70 Subwoofer/Subwoofer/Głośnik niskotonowy/Extra mélysugárzó SB-HW70 Operations in these instructions are described mainly with the remote control, but you can perform the operations on the main unit if the controls are the same.
 • Page 3 PLAY MODE MUTE REPEAT RADIO EXT-IN SEARCH SEARCH PLAY SLOW SKIP SKIP PAUSE STOP SURROUND SOUND RETURN MENU PLAY LIST SETUP W.SRD FL DISPLAY CANCEL -CH SELECT -SLEEP OPEN/CLOSE MUSIC PORT [Note] / [Poznamka] / [Uwaga] / [Megjegyzés] The circled numbers indicated in the operating instructions (e.g. Press [Í]1.) correspond to the circled numbers in the above. Zakroužkovaná...
 • Page 4: Control Reference Guide

  You can operate this unit in another mode by setting the remote control = TV operations operating mode to “REMOTE 2”. Aim the remote control at the Panasonic TV and press the The main unit and remote control must be set to the same mode. button.
 • Page 5: Table Of Contents

  TABLE OF CONTENTS Getting Started Playing Discs Accessories ........2 Basic play.
 • Page 6: Step 1 Positioning

  step 1 Positioning How you set up your speakers can affect the bass and the sound field. 1 Note the following points: Main unit 2 ≥ Place speakers on flat secure bases. Center speaker ≥ Placing speakers too close to floors, walls, and corners can result in excessive bass.
 • Page 7: Audio And Video Connections

  VIERA Link “HDAVI Control” through your home theater system ( 9, Selecting the source by the If your Panasonic TV is VIERA Link compatible, you can operate your remote control). TV synchronising with home theater operations or vice versa ( Connect the audio cable (not included) from the AUX/TV terminal Using the VIERA Link “HDAVI Control...
 • Page 8: Step 5 Easy Setup

  step 5 EASY SETUP The Easy setup screen assists you in making necessary Follow the messages and make the settings with settings. [3, 4]9 and [OK]9. Preparation below, Easy setup settings) Turn on your TV and select the appropriate video input mode (e.g. Press [OK]9 to finish Easy setup.
 • Page 9: Selecting The Playback Source

  Selecting the playback source When the on-screen control panel appears Selecting the source from the START menu e.g. [DVD-V] (when “Playback Disc” is selected from the START menu) You can select sound effects, desired source, or access playback/menus by using the START menu. Press [START]C to show the START menu.
 • Page 10: Whisper-mode Surround

  Press [OK]9 then [3, 4]9 to adjust the speaker level Center Focus (Effective when playing audio containing center channel for each speaker. (CENTER, SURROUND RIGHT, sound.) SURROUND LEFT) You can make the sound of the center speaker seem like it is `6 dB to i6 dB (Factory preset: 0 dB) coming from within the TV.
 • Page 11: Other Modes Of Play

  Other modes of play Using navigation menus Repeat play Playing data discs [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] This works only when the elapsed play time can be displayed. It also works with all JPEG content. [DVD-VR] Select “DATA” in “DVD-VR/DATA” ( 16, OTHERS menu) to play WMA, MP3, JPEG, MPEG4 or DivX contents.
 • Page 12: Using On-screen Menus

  Playing a play list PLAY SPEED This works only when the disc contains a play list. [DVD-VR] [DVD-V] While stopped, press [PLAY LIST]:. To change play speed e.g. – from “k0.6” to “k1.4” (in 0.1-unit steps) ≥ Press [1 PLAY]5 to return to normal play. DATE LENGTH TITLE...
 • Page 13: Using The Viera Link "hdavi Control Tm

  AUTO, INTERLACE, PROGRESSIVE VIERA Link “HDAVI Control” is a convenient function that offers linked operations of this unit, and a Panasonic TV (VIERA) under “HDAVI Menu 3 (Audio) Control”. You can use this function by connecting the equipment with the HDMI cable.
 • Page 14: One Touch Play

  One touch play VIERA Link Control only with TV’s remote control (for “HDAVI Control 2 or later”) You can turn on this unit and the TV, and start playing the disc with a single press of a button. You can control the playback menus of this unit with the TV’s remote control.
 • Page 15: Changing The Player Settings

  Changing the player settings VIDEO menu TV ASPECT Press [SETUP]; to show the setup menu. Choose the setting to suit your TV. ≥ 16:9: Widescreen TV (16:9) Menu ≥ 4:3PAN&SCAN: Regular aspect TV (4:3) MAIN The sides of the widescreen picture are cut off so it DISC VIDEO fills the screen (unless prohibited by the disc).
 • Page 16 SPEAKER SETTINGS POWER OFF LINK Select the delay time of the speakers. Select the desired power off link setting of this unit for VIERA Link operation [Effective only when “5.1ch layout” mode is selected in “Speakers 14). (This works depending on the settings of the connected VIERA Link position”...
 • Page 17: Divx Information

  ( below). Subtitles text language settings HDAVI Control is a trademark of Panasonic Corporation. [Only when “LANGUAGE” in DISPLAY menu is set to “ENGLISH” ( 16).] 1 During play, press [SETUP];. Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered 2 Press [3, 4]9 to select “DISC”...
 • Page 18: Discs That Can Be Played

  Discs that can be played Commercial discs Disc handling precautions Type of media/ ≥ Do not attach labels or stickers to discs. This may cause disc warping, Remarks Indicated as Logo rendering it unusable. DVD-Video High quality movie and [DVD-V] ≥...
 • Page 19: Specifications

  130 mmk278 mmk230 mm Plays DivX video. §6 ® Mass 2.2 kg MPEG4 data recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD §7 video recorders GENERAL Conforming to SD VIDEO specifications (ASF standard)/MPEG4 Power supply AC 220 V to 240 V, 50 Hz (Simple Profile) video system/G.726 audio system...
 • Page 20: Troubleshooting Guide

  Troubleshooting guide Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the solutions indicated in the No response when remote control buttons are pressed. following guide do not solve the problem, consult your dealer for ≥...
 • Page 21: Maintenance

  Sound HDMI or progressive video Sound is distorted. There is ghosting when HDMI or progressive output is on. ≥ Noise may occur when playing WMA. This problem is caused by the editing method or material used on DVD- ≥ When using the HDMI output, audio may not be output from other Video, but should be corrected if you use interlaced output.
 • Page 22: Safety Precautions

  Safety precautions Placement Foreign matter Set the unit up on an even surface away from direct sunlight, high Do not let metal objects fall inside the unit. This can cause electric shock temperatures, high humidity, and excessive vibration. These conditions or malfunction.
 • Page 24: Kontrolní Referenční Příručka

  : Zobrazit nabídku disku nebo přehrát seznam ( 10, 12) ; Vyvolejte menu nastavení nebo zvolte kanál reproduktoru Jiné zařízení audio/video Panasonic může začít fungovat, když jednotku ovládáte pomocí dodaného dálkového ovladače. 8, 10) Jednotku můžete provozovat v jiném režimu, když nastavíte provozní...
 • Page 25 OBSAH Začínáme Přehrávání disků Příslušenství ........2 Základní...
 • Page 26: Krok 1 Umístění

  krok 1 Umístění Způsob, jakým rozmístíte reproduktory, může ovlivnit basy i zvukové 1 Centrální Hlavní jednotka pole. 2 reproduktor Mějte na zřeteli následující body: ≥ Umístěte reproduktory na plochou bezpečnou základnu. Čelní Čelní ≥ Umístění reproduktorů příliš blízko podlahy, stěn a rohů místnosti může mít za následek přílišné...
 • Page 27: Audio A Video Připojení

  Toto připojení umožňuje přehrávat audio z vaší televize, STB nebo VCR přes vaše domácí kino ( 9, Výběr zdroje dálkovým ovladačem). Je-li vaše televize Panasonic kompatibilní s VIERA Link, můžete její chod synchronizovat s provozem domácího kina a naopak ( Audio kabel (není součástí dodávky) z terminálu AUX/TV na hlavní...
 • Page 28: Krok 5 Easy Setup (snadné Nastavení)

  krok 5 EASY SETUP (Snadné nastavení) Obrazovka snadného nastavení vám pomůže provést Stiskněte [3, 4]9 pro výběr „Yes“ a stiskněte [OK]9. potřebná nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte Příprava nastavení s použitím [3, 4]9 a [OK]9. Zapněte televizi a zvolte příslušný režim video vstupu (např. VIDEO 1, AV 1, HDMI, atd.), který...
 • Page 29: Volba Zdroje Přehrávání

  Volba zdroje přehrávání např. [DVD-V] Volba zdroje z menu START DVD/CD Domáсí kino Můžete si zvolit zvukové efekty, žádaný zdroj, nebo si otevřít přehrávání/ Přehrávání disku TOP MENU (DVD) Přehrávání/otevření TOP MENU (DVD) nabídky pomocí menu START. MENU (DVD) nabídek Výběr vstupu Zvuk Stiskněte [START]C pro zobrazení...
 • Page 30: Režim Prostorového Ozvučení „whisper

  Stiskněte [OK]9 a poté [3, 4]9 pro nastavení úrovně Zaměření na střed (Efektivní pouze při přehrávání audia obsahujícího zvuk reproduktorů pro každý reproduktor jednotlivě. středového kanálu.) (STŘED, PRAVÝ PROSTOROVÝ, LEVÝ PROSTOROVÝ) Zvuk středového reproduktoru můžete nastavit tak, jako by `6 dB do i6 dB (Tovární nastavení: 0 dB) vycházel z televize.
 • Page 31: Další Režimy Přehrávání

  Další režimy přehrávání Používání navigačních nabídek Opakovat přehrávání Přehrávání datových disků [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Funguje pouze tehdy, když lze zobrazit uplynulý čas. Funguje také s veškerým obsahem JPEG. [DVD-VR] Zvolte „DATOVÝ“ v „DVD-VR/DATOVÝ“ ( 16, DALŠÍ nabídka) pro přehrávání obsahu WMA, MP3, JPEG, MPEG4 nebo DivX. Během přehrávání...
 • Page 32: Používání Nabídek Na Obrazovce

  Přehrávání seznamu nahrávek RYCHLOST PŘEHRÁV. Tento postup funguje, pouze když disk obsahuje seznam nahrávek. Během zastavení stiskněte [PLAY LIST]:. [DVD-VR] [DVD-V] Pro změnu rychlosti přehrávání např. – z „k0,6“ až „k1,4“ (v krocích 0,1-jednotky) ≥ Stiskněte [1 PLAY]5 pro návrat k normálnímu přehrávání. DATUM DÉLKA TITUL...
 • Page 33: Použití Ovládání Viera Link „hdavi Control

  VIERA Link „HDAVI Control“ je výhodná funkce, která nabízí připojené AUTOMATIKA, PROKLÁDÁNÍ, PROGRESIVNÍ operace této jednotky a televizi Panasonic (VIERA) v rámci „HDAVI Control“. Této funkce můžete využít připojením zařízení kabelem HDMI. Provozní podrobnosti vysvětluje návod k použití daného zařízení.
 • Page 34: Přehrávání Ovládané Dotykem

  Přehrávání ovládané dotykem VIERA Link Ovládejte pouze dálkovým ovladačem televize (pro „HDAVI Control 2 nebo pozdější“) Můžete zapnout tuto jednotku a televizi a začít přehrávat disk jediným stiskem tlačítka. Dálkovým ovladačem televize můžete ovládat nabídky přehrávání této jednotky. Funkce tlačítek na dálkovém ovladači televize popisuje schéma (Pouze dálkový...
 • Page 35: Probíhá Změna Nastavení Přehrávače

  Probíhá změna nastavení přehrávače OBRAZ nabídka POMĚR STRAN TV Stiskněte [SETUP]; pro zobrazení menu nastavení. Zvolte nastavení vyhovující vaší televizi. 16:9: Širokoúhlá televize (16:9) Nabídka ≥ 4:3PAN&SCAN: Televize s pravidelným stranovým HLAVNÍ poměrem (4:3) DISK Strany širokoúhlého obrazu jsou seříznuty, tak aby OBRAZ ZVUK zaplnil obrazovku (pokud to disk nezakazuje).
 • Page 36 NASTAVENÍ REPRO. VIERA Link Zvolte dobu zpoždění reproduktorů. ≥ ZAPNUT: Funkce VIERA Link „HDAVI Control“ je k dispozici ( 13). [Účinné pouze při zvolení režimu „Uspořádání 5.1“ v „Poloha ≥ VYPNUT reprosoust.“ ( 8, Snadné nastavení - hodnoty) a přehrávání zvuku 5.1-kanálů.] (Pouze středové...
 • Page 37: Informace Divx

  2 Stiskněte [3, 4]9 pro výběr „ZAPNOUT TEXT“ a stiskněte [OK]9. ≥Soubory DivX video, u kterých se nezobrazí „ZAPNOUT TEXT“, HDAVI Control je ochranná známka společnosti Panasonic neobsahují titulky. Titulky se nemohou zobrazit. Corporation. ≥Pokud se titulky nezobrazují správně, zkuste změnit nastavení jazyka níže).
 • Page 38: Disky, Které Je Možno Přehrávat

  Disky, které je možno přehrávat Komerční disky Důležitá upozornění ohledně nakládání s disky Typ média/ ≥ Nenalepujte na disky etikety a přelepky. Může to způsobit deformaci Poznámky Označeno jako Logo disku a jeho další nepoužitelnost. DVD-Video Vysoce kvalitní filmové a [DVD-V] ≥...
 • Page 39: Specifikace

  40 Hz do 200 Hz (j10 dB) Přehrává DivX ® videa. §6 Rozměry (ŠtVtH) 130 mmk278 mmk230 mm MPEG4 data zaznamenaná kamerami Panasonic SD multi nebo §7 Hmotnost 2,2 kg videorekordéry DVD VŠEOBECNÉ Splňující specifikace SD VIDEO (norma ASF)/MPEG4 (Simple Napájení...
 • Page 40: Průvodce řešením Problémů

  Průvodce řešením problémů Než požádáte o servis, proveďte následující kontroly. Máte-li ohledně některých kontrolních bodů pochybnosti nebo řešení uvedená v Žádná odezva, když se stisknou tlačítka dálkového ovladače. následujícím průvodci problém neřeší, obraťte se o radu na svého ≥ Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány. ( prodejce.
 • Page 41: Údržba

  Zvuk HDMI nebo progresivní video Zvuk je zkreslený. Když je zapnuto HDMI nebo progresivní výstup, dochází k násobnému zobrazení. ≥ Při přehrávání WMA se může vyskytovat hluk. Tento problém je způsoben editační metodou nebo materiálem použitým ≥ Když používáte výstup HDMI, audio se z jiných terminálů nemusí na DVD-Video, ale měl by být napraven, když...
 • Page 42: Bezpečnostní Opatření

  Bezpečnostní opatření Umístění Cizí předměty Přístroj postavte na rovnou plochu mimo dosah přímého slunečního Zabraňte vniknutí či pádu kovových předmětů do přístroje. Mohlo by dojít záření, vysokých teplot, vysoké vlhkosti a nadměrných vibrací. k úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Působením takového prostředí by mohlo dojít k poškození skříňky a Zabraňte vniknutí...
 • Page 44 Zapobieganie zakłóceniom z innym sprzętem Panasonic ; Pokaż menu ustawień, lub wybierz kanał głośnika ( 8, 10) Inne urządzenia audio/wideo Panasonic mogą zacząć działać, gdy < Włącz/wyłącz Whisper-mode Surround ( uruchamiasz to urządzenie przy pomocy dostarczonego pilota zdalnego = Działanie telewizora sterowania.
 • Page 45 SPIS TREŚCI Czynności wstępne Odtwarzanie płyt Akcesoria ........2 Podstawowe odtwarzanie .
 • Page 46: Krok 1 Pozycjonowanie

  krok 1 Pozycjonowanie Od ustawienia głośników mogą zależeć niskie tony i pole akustyczne. Zwróć uwagę na następujące punkty: 1 Główne urządzenie 2 ≥ Ustaw głośniki na pewnej, płaskiej podstawie. Głośnik centralny ≥ Jeżeli umieścisz głośniki za blisko podłogi, ścian, i kątów, może to dać efekt nadmiernie niskich tonów.
 • Page 47: Podłączenia Audio I Wideo

  9, Wybór źródła pilotem VIERA Link „HDAVI Control“ zdalnego sterowania). Jeżeli twój Telewizor Panasonic jest kompatybilny z VIERA Link, Należy podłączyć kabel audio (nie jest częścią zestawu), od AUX/ telewizor twój może pracować w synchronizacji z operacjami kina TV na jednostce głównej do terminala AUDIO OUT w telewizorze.
 • Page 48: Krok 5 Easy Setup (Łatwe Ustawienia)

  krok 5 EASY SETUP (Łatwe ustawienia) Ekran Easy Setup wspomaga cię przy wykonywaniu Postępując zgodnie z komunikatami skonfiguruj niezbędnych ustawień. ustawienia przy pomocy [3, 4]9 i [OK]9. Przygotowanie poniżej, Ustawienia Easy setup) Włącz telewizor i wybierz odpowiedni tryb wejścia wideo (np. VIDEO 1, Wciśnij [OK]9, aby zakończyć...
 • Page 49: Wybór źródła Odtwarzania

  Wybór źródła odtwarzania np. [DVD-V] Wybór źródła z menu START DVD/CD Kino domowe Można wybrać efekty dźwiękowe, żądane źródło, lub wejść do menu/ Odtwarzanie płyty Dostęp do odtwarzania/ TOP MENU (DVD) odtwarzania, używając menu START. MENU (DVD) menu Wybór wejścia Dźwięk Wciśnij [START]C, aby wyświetlić...
 • Page 50: Tryb Otaczającego Szeptu

  Wciśnij [OK]9, następnie [3, 4]9, aby wyregulować Centralne ogniskowanie dźwięku (Działa w urządzeniach audio z centralnym kanałem poziom każdego głośnika. (CENTRALNY, SURROUND dźwięku.) PRAWY, SURROUND LEWY) Można upodobnić dźwięk centralnego głośnika do dźwięku `6 dB do i6 dB (Wstępne ustawienie fabryczne: 0 dB) wychodzącego z telewizora.
 • Page 51: Inne Tryby Odtwarzania

  Inne tryby odtwarzania Używanie menu nawigacji Powtórz odtwarzanie Odtwarzanie płyt danych [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Działa to tylko wówczas, gdy może być wyświetlony czas odtwarzania, który upłynął. Działa to także ze wszystkimi treściami JPEG. [DVD-VR] Wybierz „DANE“ w „DVD-VR/DANE“ ( 16, menu INNE) aby odtwarzać...
 • Page 52: Używanie Menu Ekranowych

  Odtwarzanie playlisty PRĘDKOŚĆ ODTW. Działa to tylko wówczas, gdy płyta zawiera playlistę. [DVD-VR] [DVD-V] Po zatrzymaniu wciśnij [PLAY LIST]:. Aby zmienić prędkość odtwarzania – od „k0.6“ do „k1.4“ (w krokach 0,1-jedn) ≥ Naciśnij [1 PLAY]5 aby powrócić do normalnego odtwarzania. DATA DŁUGOŚĆ...
 • Page 53: Przy Użyciu Viera Link „hdavi Control Tm

  „HDAVI Control 4“ jest najnowszym standardem (z grudnia 2008 roku) WYŁĄCZONE, WŁĄCZ. dla urządzeń kompatybilnych z Panasonic HDAVI Control. Standard ten jest zgodny z konwencjonalnymi urządzeniami HDAVI Panasonic. Menu 4 (HDMI) ≥ Patrz indywidualne książki instrukcji urządzeń innych producentów, obsługujących funkcję...
 • Page 54: Jednorazowe Odgrywanie

  Jednorazowe odgrywanie VIERA Link Steruj tylko pilotem zdalnego sterowania telewizora (dla „HDAVI Control 2 lub późniejszych“) Można włączyć to urządzenie i telewizor, po czym rozpocząć odtwarzanie płyty jednym naciśnięciem przycisku. Możesz sterować menu odtwarzania tego urządzenia pilotem telewizora. Odnośnie działania pilot zdalnego sterowania TV, patrz poniższe (Tylko pilot zdalnego sterowania) ilustracje objaśniające działanie przycisków.
 • Page 55: Zmiana Ustawień Odtwarzacza

  Zmiana ustawień odtwarzacza menu WIDEO ROZMIAR EKRANU Wciśnij [SETUP];, aby wyświetlić menu ustawień. Wybierz ustawienie, aby dostosować twój telewizor. ≥ 16:9: Telewizor szerokoekranowy (16:9) Menu ≥ 4:3PAN&SCAN: Telewizor normalnego formatu (4:3) GŁÓWNY Boki obrazu szerokoekranowego są odcięte, a więc PŁYTA wypełnia on ekran (jeżeli nie jesz to zabronione WIDEO AUDIO...
 • Page 56 UST. GŁOŚNIKÓW LINK DO WYŁ. TV Wybierz czas zwłoki głośników. Wybierz żądane ustawienie opcji Power off link tego urządzenia dla działania [Działa jedynie, kiedy w „Pozycja głośników“ ( 8, Ustawienia Easy VIERA Link ( 14). (Działa to w zależności od ustawień podłączonego setup) wybrany jest tryb „Układ 5.1 kan.“...
 • Page 57: Informacja Divx

  ≥Jeżeli teksty napisów nie są wyświetlone prawidłowo, spróbuj zmienić HDMI Licensing LLC. ustawiony język ( poniżej). HDAVI Control jest znakiem handlowym Panasonic Corporation Ustawienie języka tekstów napisów [Tylko gdy „JĘZYK“ w menu WYŚWIETLACZ jest ustawione na Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi lub „ENGLISH“ ( 16).]...
 • Page 58: Typy Płyt, Które Można Odtwarzać

  Typy płyt, które można odtwarzać Płyty komercyjne Środki ostrożności przy manipulowaniu płyt Typ urządzenia/ ≥ Nie naklejaj etykietek lub nalepek na płyty. Może to wypaczyć płytę, Uwagi Wskazany jako Logo przez co będzie ona nie do użycia. ≥ Nie pisz na stronie eykietki długopisem kulkowym lub innym DVD-Video Płyty Kina wysokiej jakość...
 • Page 59: Specifikacje

  2,2 kg i 255 grup. (Oprócz Foldera głównego) Odtwarza wideo DivX ® §6 DANE OGÓLNE MPEG4 dane nagrane przy pomocy multi kamer Panasonic SD §7 Zasilanie AC 220 V do 240 V, 50 Hz lub DVD nagrywarek wideo Pobierana moc Główne urządzenie 47 W...
 • Page 60: Przewodnik Poszukiwania Niesprawności

  Przewodnik poszukiwania niesprawności Przed zażądaniem naprawy serwisowej, wykonaj następujące kontrole. Ogólne warunki pracy Jeżeli masz wątpliwości co do pewnych punktów kontroli, lub podane w w następującym przewodniku środki zaradcze nie rozwiązują problemu, Urządzenie nie reaguje, gdy wciśnięty jest jakikolwiek przycisk. zwróć...
 • Page 61: Konserwacja

  Nie ma napisów. Menu nie jest wyświetlone prawidłowo. ≥ Wyświetl napisy. („NAPISY“ w Menu 1) ( Przywróć współczynnik zoomu na „NORMALNE“. ≥ Napisy mogą nie być wyświetlane, w zależności od płyty. [DivX] („POWIĘKSZENIE“ w Menu 2) ( Punkt B jest ustawiony automatycznie. Funkcja Automatycznego zoomu nie działa dobrze.
 • Page 62: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa Ustawienie urządzenia Obce przedmioty i substancje Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni, z dala od miejsc Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe bezpośrednio nasłonecznionych, w których panuje wysoka temperatura, przedmioty. Mogą one być przyczyną porażenia prądem lub duża wilgotność...
 • Page 64 < Kapcsolja ki/be a Whisper-mode térhangzást ( működtetheti a készüléket. = TV műveletek A főegységnek és a távirányítónak ugyanabban a módban kell Irányítsa a távirányítót a Panasonic TV-re és nyomja meg a lennie. 1 Nyomja meg az [EXT-IN]@ gombot az “AUX/TV” kiválasztásához. gombot.
 • Page 65 TARTALOMJEGYZÉK Kezdeti lépések Lemezek lejátszása Tartozékok........2 Alap lejátszás.
 • Page 66: Lépés Elhelyezés

  1. lépés Elhelyezés A hangszórók elhelyezése befolyásolhatja a basszust és a hangmezőt. Figyeljen az alábbiakra: 1 Készülék 2 ≥ Vízszintes és biztos alapra helyezze a hangszórókat. Középcsatorna hangsugárzó ≥ Ha túl közel helyezi a hangszórókat a földhöz, falakhoz, vagy a helyiség sarkaihoz, a basszus erősebb lehet.
 • Page 67: Audio és Video Csatlakoztatások

  ( 9, A forrás kiválasztása a VIERA Link használata “HDAVI Control” távirányítóval). Ha a Panasonic TV-je VIERA Link kompatibilis, akkor a TV működését Csatlakoztassa össze a főegységen lévő AUX/TV csatlakozót a szinkronizálhatja a házimoziéval illetve fordítva ( 13, VIERA Link TV-n lévő...
 • Page 68: Lépés Easy Setup (egyszerű Beállítás)

  5. lépés EASY SETUP (Egyszerű beállítás) A Könnyű beállítási képernyő segít a szükséges Nyomja meg a [3, 4]9 gombot a “Yes” beállítások elvégzésében. kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK]9-t. Előkészületek Kövesse az üzeneteket, és végezze el a beállításokat a Kapcsolja be a TV készülékét és válassza ki a megfelelő video [3, 4]9 gombbal, és az [OK]9-val.
 • Page 69: A Lejátszási Forrás Kiválasztása

  A lejátszási forrás kiválasztása pl. [DVD-V] A forrás kiválasztása a START menüből DVD/CD Házimozi Kiválaszthatja a hangeffekteket, a kívánt forrást vagy elérheti a lejátszást/ Lemez lejátszása Lejátszás/belépés a menübe TOP MENU (DVD) menüket a START menü segítségével. MENU (DVD) Bemenet választás Hang Nyomja meg a [START]C gombot a START menü...
 • Page 70: Whisper-mode (halk üzemmód) Térhangzás

  Nyomja meg az [OK]9-t, majd a [3, 4]9 gombot Közép Fókusz (Középcsatornás hangot tartalmazó audio lejátszásakor minden egyes hangszóró szintjének beállításához. hatásos.) (KÖZÉP, JOBB HÁTSÓ, BAL HÁTSÓ) A középső hangszóró hangját úgy alakíthatja, mintha a TV `6 dB-től i6 dB-ig (Gyári beállítás: 0 dB) készülékből jönne.
 • Page 71: Egyéb Lejátszási Módok

  Egyéb lejátszási módok Navigációs menük használata Adatlemezek lejátszása Lejátszás megismétlése [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Csak akkor működik, ha az eltelt idő megjeleníthető. JPEG tartalommal is [DVD-VR] Válassza ki a “ADAT”-ban a “DVD-VR/ADAT”-t ( 16, EGYÉB működik. menü) a WMA, MP3, JPEG, MPEG4 vagy DivX tartalmak lejátszásához. Lejátszás közben nyomja meg a [REPEAT]4 gombot, hogy A LEJÁTSZÁS MENÜ...
 • Page 72: Képernyőmenük Használata

  A lejátszási lista tételeinek lejátszása LEJ. SEBESSÉG Ez csak abban az esetben működik, ha lemez tartalmaz lejátszási listát. [DVD-VR] [DVD-V] Leállított állapotban nyomja meg a [PLAY LIST]: gombot. A lejátszási sebesség megváltoztatása – “k0.6” -tól “k1.4” –ig (0,1-egységnyi lépésekben) ≥ Nyomja le a [1 PLAY]5-t a normál lejátszáshoz való visszatéréshez. DÁTUM HOSSZ CÍM...
 • Page 73: Viera Link Használata "hdavi Control

  [DivX] (Dolby Digital, 3 vagy több csatorna, a párbeszéd a középső “HDAVI Control 4” a legújabb szabvány (2008 decemberére esedékes) csatornán rögzítve) a Panasonic’s HDAVI Control kompatibilis felszerelése. Ez a szabvány KI, BE kompatibilis a Panasonic hagyományos HDAVI felszerelésével. ≥ Lásd az egyéni használati utasításokat az egyéb gyártók termékeinek 4.
 • Page 74: Egyérintős Lejátszás

  Egyérintős lejátszás VIERA Link Control csak a TV távirányítójával (“HDAVI Control 2 vagy újabb verzió”) Bekapcsolhatja ezt az egységet és a TV-készüléket és elkezdheti a lemez lejátszását egyetlen gombnyomással. Ennek az egységnek a lejátszási menüjét a TV távirányítójával is vezérelheti. A TV távirányítójának használata közben a vezérlőgombok (Csak távirányító) használatáról lásd a lenti illusztrációt.
 • Page 75: A Lejátszási Beállítások Megváltoztatása

  A lejátszási beállítások VIDEÓ menü megváltoztatása TV KÉPARÁNYA Válassza ki a TV készülékének megfelelő beállítást. Nyomja meg a [SETUP]; gombot a beállítási menü ≥ 16:9: Szélesvásznú TV (16:9) megjelenítéséhez. ≥ 4:3PAN&SCAN: Hagyományos képernyős TV (4:3) A szélesvásznú kép oldalsó részeit levágják, hogy Menü...
 • Page 76 HANGSZ. BEÁLL. VEZ. KIKAPCSOLÁS Válassza ki a hangszórók késleltetési idejét. Válassza ki az egység kívánt kikapcsolási beállítását a VIERA Link [Csak akkor hatásos, amikor “5.1 csatornás” mód van kiválasztva a működéséhez ( 14). (Ez a VIERA Link “HDAVI Control”-on keresztül “Hangszórók helye”...
 • Page 77: Divx Tudnivalók

  Feliratszövegek nyelvi beállításai [Abban az esetben, ha a “NYELV”-t a MEGJELENÍTÉS menüben HDAVI Control a Panasonic Corporation bejegyzett védjegye. “ENGLISH”-re állította ( 16).] 1 Lejátszás közben nyomja le a [SETUP];-ot. A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation USA- 2 Nyomja le a [3, 4]9 gombokat a “DISC”...
 • Page 78: Lejátszható Lemezek

  Lejátszható lemezek Kereskedelmi forgalomban kapható lemezek A következőkre figyeljen a lemez használata közben Hordozó típusa/ ≥ Ne ragasszon címkéket vagy matricákat a lemezekre. Ez a lemez Megjegyzés Jelzése Logó elferdüléséhez és használhatatlanná válásához vezethet. DVD-Video Kiváló minőségű mozi és [DVD-V] ≥...
 • Page 79: Műszaki Jellemzők

  (szélességtmagasságtmélység) Lejátssza a DivX videót. 130 mmk278 mmk230 mm §6 ® Tömeg Panasonic SD multi kamerákkal vagy DVD-felvevőkkel rögzített 2,2 kg §7 MPEG4 adatokat ÁLTALÁNOS Az SD VIDEO követelményeinek megfelelően (ASF szabvány)/ Áramellátás AC 220 V-től 240 V-ig, 50 Hz MPEG4 (Simple Profile) video rendszer/G.726 audio rendszer...
 • Page 80: Hibaelhárítási útmutató

  Hibaelhárítási útmutató Mielőtt szervizhez fordulna, végezze el a következő ellenőrzéseket. Ha kétségei vannak valamelyik ellenőrzési pontot illetően, vagy ha a Nincs reakció a távirányító gombjainak megnyomásakor. következő útmutatóban leírt megoldások nem oldják meg a problémát, ≥ Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. ( vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
 • Page 81: Karbantartás

  Hang HDMI vagy progresszív video A hang torz. Amikor a HDMI vagy a progresszív kimenet be van ≥ WMA lejátszása közben zaj jelentkezhet. kapcsolva, szellemhatás lép fel. ≥ Ha HDMI kimenetet használ, előfordulhat, hogy a hang más Ezt a problémát a DVD-Videó átal használt szerkesztő eljárás vagy anyag csatlakozókon nem működik.
 • Page 82: Biztonsági óvintézkedések

  E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik. Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany C Panasonic Corporation 2009 RQTX1024-Z F0809NP0...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: