Download  Print this page

Advertisement

Nyde Billeder
Gennemse
bileder
Kopier
billeder
Vis
Kopier Billeder
lysbilledshow
Sletning og
rotation af
Du kan kopiere billeder der er gemt på et hukommelseskort, digital kamera, eller PC t
billeder
fotoskærmen. Fotoskærmen vil derefter internt gemme en kopi at det oprindelige billede
Kopien af billedet vil forblive i fotoskærmen, indtil du sletter det fra fotoskærmen.
PhotoFrame™s interne hukommelse kan gemme 50, eller flere ændrede billeder. Se venligs
afsnittet om Sletning og Rotation af billeder, for at lære, hvordan du sletter billeder, der e
gemt i PhotoFrame™.
Kopiering fra et digital kamera eller et hukommelseskort
Du kan kopiere billeder et efter et i browse modus, eller adskillige billeder på en gang i
tommelfinger modus.
Kopiere billeder et efter et i browse modus
Ændre synsmodus til Browse.
Forbind det digitale kamera, eller indsæt hukommelseskortet i fotoskærmen.
Billeder fra det digitale kamera, eller hukommelseskort vil vises.
Note: Nogle kameraer understøtter ikke direkte playback. Brug venligst et
hukommelseskort i disse tilfælde.
Med de billeder der skal kopieres vist, tryk på
bagsiden af fotoskærmen) . Fire forskellige orienteringer af de valgte billeder vil blive vist.
Fire forskellige orienteringer af de valgte billeder vil blive vist.
Brug
på tasten
Fjern ikke hukommelseskortet, eller frakobl kameraet før kopieringsskærmen forsvinder,
når kopieringen er fuldført.
Hvis der vises en advarselsmeddelelse der indikerer, at der ikke er mere ledig plads til
billeder, kan det være nødvendig at fjerne nogle allerede gemte billeder, før du kan
kopiere flere billeder.
Efter at kopieringsskærmen er forsvundet når kopieringen er fuldført, vil en kopi af billede
blive gemt i fotoskærmen.
Du kan gå til andre billeder og fortsætte denne proces, indtil alle billeder, som du ønsker
at kopiere, er kopieret til fotoskærmen.
Kopier adskillige billeder på en gang i tommelfingermodus
Ændre synsmodus til Tommelfingervisning
Forbind det digitale kamera, eller indsæt hukommelseskortet i fotoskærmen.
eller
tasten for at vælge den ønskede orientering på billedet og tryk derefter
.
tasten (den 4. tast fra venstre på

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips 7FF1M4

This manual is also suitable for:

7ff1cmi7ff1cme7ff1cwo

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: