Download  Print this page

Advertisement

Fejlfinding på
din
PhotoFrame™
Problemafhjælpning
Hold din
PhotoFrame™
up to date
Fejlfinding på din PhotoFrame™
Se venligst nedenstående for forskellige situationer og anbefalet afhjælpning.
Meddelelse
Advarselsmeddelelse: "Low
battery" (lav batterieffekt)
Advarselsmeddelelse: "No free
space to store more
photos" (Ingen ledig plads, til
at gemme flere billeder)
Advarselsmeddelelse: "No
photo on internal
memory" (ingen billeder i den
interne hukommelse)
Advarselsmeddelelse: "No
photo on external
memory" (ingen billeder på
ekstern hukommelse)
Skærmen fryser fast og
reagerer ikke på
kontrolknapperne mere
Dele af billedet er kopieret til
PhotoFrame™
Hold din PhotoFrame™ up to date
Med mellemrum vil Philips levere software, for at holde dit PhotoFrame™ up to date.
Registrer venligst dig selv på www.philips.com/register, eller besøg www.p4c.philips.com fo
seneste support nyheder.
Rekommenderet handling
Oplad PhotoFrame™, eller sluk for PhotoFrame™ før den
kan oplades igen. Hvis PhotoFrame™ interne
batteriniveau falder fuldstændigt til nul, kan
tidsindstillingen forsvinde.
Det betyder at PhotoFrame™ er fuldt opladet med
billeder. Hvis en sådan meddelelse vises, når din
PhotoFrame™ indeholder mindre end 40 billeder, brug
venligst USB kablet til, at forbinde PhotoFrame™ til PC og
brug PC'en til at kontrollere, om der er nogle unormale
filer, der optager den lokale hukommelse på
PhotoFrame™. Normale filer i PhotoFrame™ er som regel
mindre end 250Kb i størrelse.
Det betyder, at der ikke er nogen billeder i din
PhotoFrame™. Hvis en sådan meddelelse dukker op
efter, at du har overført billeder til PhotoFrame™ fra PC,
forvis dig venligst om, at instruktionerne i afsnittet
"Copying photos" (Kopier billeder) er fulgt ordentlig.
Hvis der ikke er nogen billeder på dit hukommelseskort.
Hvis der vises en sådan meddelelse, efter at du har
overført billeder til dit hukommelseskort fra PC, forvis dig
venligst om, at instruktionerne i afsnittet om "Viewing PC
photos from a memory card" (Gennemsyn af billeder fra
et hukommelseskort) er fulgt ordentlig.
Brug en nål, til at trykke på NULSTILLE knappen, gennem
hullet i det nederste-venstre hjørne på PhotoFrame™s
bagside. (ved siden af labelen med serienummer og
modelnavn).
Juster dit billede til 3:2 aspektforhold. Mange digitale
kameraer tager billeder i 4:3 aspektforhold, men
PhotoFrame™ viser billeder i 3:2 aspektforhold på
skærmen. Som en konsekvens af dette, vil nogle øvre
eller nedre dele af et typisk 4:3 billede, ikke blive vist på
PhotoFrame™s skærm.
TIL TOPPEN AF SIDEN

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips 7FF1M4

This manual is also suitable for:

7ff1cmi7ff1cme7ff1cwo

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: