Download Table of Contents Print this page

Electrolux FLYMO RE 320 Important Information Manual

Hide thumbs Also See for FLYMO RE 320:

Advertisement

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk.
HU
Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési
utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych
PL
niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie
instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním,
CZ
nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben,
nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte,
prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených
SK
nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným
spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi
SI
namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila
za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux FLYMO RE 320

 • Page 1 IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell’uso e conservare per ulteriore consultazione Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
 • Page 4 GB - CONTENTS HU - TARTALOMJEGYZÉK SK - OBSAH 1. Switchbox 1. Kapcsolódoboz 1. Spínacia skrinka 2. Lock off button 2. Vypínacia zámka 2. Biztonsági gomb 3. Start/stop lever 3. Start/Stop kar 3. Zapínaï/vypínaï 4. Upper handle 4. Felsò tolókar 4.
 • Page 5 (GB) CARTON CONTENTS (PL) ZAWARTOŚĆ KARTONU (DE) KARTONINHALT (CZ) OBSAH KRABICE (IT) CONTENUTO (SK) OBSAH BALENIA (HU) A DOBOZ TARTALMA (SI) VSEBINA ŠKATLE...
 • Page 6: Instrukcja Obsługi

  INSTRUKCJA OBSŁUGI Kosiarka RE320/RE32 Wydanie I, 2003 SWW 0763-91 SPIS TREŚCI str. 1. Objaśnienie symboli 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Montaż 4. Regulacja 5. Uruchamianie i zatrzymywanie 6. Technika pracy 7. Konserwacja kosiarki 8. Usuwanie usterek DANE TECHNICZNE RE320/RE32 Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz Moc silnika 1000 W...
 • Page 7 Przepisy Bezpieczenstwa Niewłaściwe posługiwanie się kosiarką może być niebezpieczne! Kosiarka może spowodować poważne obrażenia ciała operatora oraz innych osób. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i sprawne działanie kosiarki, należy przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji BHP. Przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji BHP podanych w instrukcji obsługi należy do operatora. Nie wolno używać...
 • Page 8: Regulacja Wysokości Koszenia

  Przepisy Bezpieczenstwa W czasie pracy 14. Nie wkładaj rąk do wyrzutni trawy. 1. Używaj kosiarki wyłącznie w świetle dziennym lub 15. Nigdy nie podnoś i nie przenoś kosiarki, gdy przy dobrym oświetleniu sztucznym. pracuje lub jest podłączona do gniazdka 2. O ile to możliwe, unikaj używania kosiarki na sieciowego.
 • Page 9: Pojemnik Na Trawę

  Pojemnik na trawę • Mocowanie na kosiarce uprzednio złożonego WAŻNE! PO PRZYMOCOWANIU POJEMNIKA pojemnika. Patrz Rys. G. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MIĘDZY POJEMNIKIEM A 1. Unieś osłonę zabezpieczającą. OSŁONĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ NIE MA 2. Upewnij się, że otwór wylotowy jest czysty i nie SZCZELIN.
 • Page 10 4. Wytrzyj powierzchnie kosiarki suchą szmatką. Informacje z Zakresu Ochrony Środowiska Produkty firmy Electrolux do stosowania na • Opakowanie nadaje się do wtórnego zewnątrz pomieszczeń zostały wytworzone z wykorzystania i zostało oznaczone (jeśli to zachowaniem wymogów Systemu Gospodarki...
 • Page 11 SLOVENIJA SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) 133 70 68, Fax:-(061) 133 70 68 SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 12 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

This manual is also suitable for:

Flymo re 32

Table of Contents