Download Print this page

Electrolux FLYMO RE320 Important Information Manual

Hide thumbs Also See for FLYMO RE320:

Advertisement

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk.
HU
Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési
utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych
PL
niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie
instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním,
CZ
nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben,
nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte,
prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených
SK
nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným
spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi
SI
namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila
za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux FLYMO RE320

 • Page 1 IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell’uso e conservare per ulteriore consultazione Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
 • Page 4 GB - CONTENTS HU - TARTALOMJEGYZÉK SK - OBSAH 1. Switchbox 1. Kapcsolódoboz 1. Spínacia skrinka 2. Lock off button 2. Vypínacia zámka 2. Biztonsági gomb 3. Start/stop lever 3. Start/Stop kar 3. Zapínaï/vypínaï 4. Upper handle 4. Felsò tolókar 4.
 • Page 5: A Doboz Tartalma

  (GB) CARTON CONTENTS (PL) ZAWARTOŚĆ KARTONU (DE) KARTONINHALT (CZ) OBSAH KRABICE (IT) CONTENUTO (SK) OBSAH BALENIA (HU) A DOBOZ TARTALMA (SI) VSEBINA ŠKATLE...
 • Page 6: Biztonsági Intézkedések

  10 A, 250 V váltakozó áram. 1. A hálózati kábelek és a hosszabbító kábelek Ne nyírjon füvet esòs idòben, és esò esetén ne beszerezhetők az Electrolux Outdoor Products helyi hagyja a fûnyírót a szabadban! szervizéből. 2. Csak kifejezetten külső használatra tervezett Általános tudnivalók...
 • Page 7 Biztonsági intézkedések 6. Különösen ügyeljen a lejtòs területen történò irányváltásra! 16. Távolítsa el a csatlakozódugót a hálózati aljzatból: Lassan járjon, soha ne közlekedjen futólépésben! amennyiben bármely hosszúságú idòtartamra a fûnyírót felügyelet nélkül hagyja; 7. Töltésoldalon, lejtòn történò fûnyírás veszélyes lehet. Ne üzemeltesse a fűnyírót töltésen vagy meredek lejtőn.
 • Page 8 Indítás és leállítás A fûnyírógép indítása A kapcsolódoboz egy biztonsági gombbal (L1) van 1. Csatlakoztassa a hosszabbító kábel dugóját a felszerelve a véletlenszerű indítás elkerülése érdekében. kapcsolódoboz aljzatába. (H) 6. Nyomja be, és tartsa lenyomva a kapcsolódobozon lévò biztonsági kapcsolót (L), majd húzza a Start/Stop 2.
 • Page 9 (d) A hiba nem elfogadható mértékû kopásból vagy alkatrészeknek minòsülnek, és élettartamuk a elnyíródásból ered. rendszeres karbantartáson és elöregedésen múlik, - (e) A berendezést a Electrolux Outdoor Products által ezért nem sorolhatók azon tételek közé, amelyekre felhatalmazott személyen kívül más nem szervizelte, elfogadható garanciaigény nyújtható be: kések, nem javította, nem szedte darabjaira ill.
 • Page 10: Jótállási Jegy

  Flymo ® JÓTÁLLÁSI JEGY Forgalmazó: Electrolux Lehel Kft./Flymo H-1142 Budapest, Erzsébet kir-né út 87. Tel: 251-4154, 251-4147, Fax: 251-4144 Termék típusa ......................Gyártási száma (Serial No) ..................Kiskereskedelmi eladás dátuma (P.H. )..............Garanciális idö..........24 hónap ..........Jótállási jogok kizárólag a hiánytalanul, hibátlanul (javítás nélküli) és kitörölhetetlenül (tinta, írógép) kiállított jótállási jeggyel és az eredeti számlával...
 • Page 11 - állórész - szénkefe - komplett motor Ha a szervízszolgáltatásokról, alkatrészárakról információra van szüksége, kérjük hívja a következö telefonszámok egyikét: Electrolux Lehel Kft./Flymo (06-01) 251-4147 A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI: Jótállási jogok kizárólag a hibátlanul (javíitas nélkül) és Fôdarab cseréje esetén annak vontkozásában a jotállási idô úrja kitörölhtelenül (tinta, irogép) kiállított jotállási jeggyel és a...
 • Page 12 JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI SZELVÉNY JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI SZELVÉNY Típus:..............Gyártási szám:......Típus: ............Kisker eladás kelte:......Hiba bejelentés idôpontja:......Gyártási szám: ........... Hiba megszüntetésének idôpontja: ............... Kisker eladás kelte: ........Hiba megjelölése: .........................200 ....hó ......nap Az elhárított hiba leírása:..................A jótállás új határideje: ..................aláírás (PH) Eladó: aláírás, bélyegzö...
 • Page 13 SLOVENIJA SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) 133 70 68, Fax:-(061) 133 70 68 SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 14 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

This manual is also suitable for:

Flymo re32