Huawei Y635 Quick Start Manual
Hide thumbs Also See for Y635:

Advertisement

Y635
Quick Start Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei Y635

 • Page 1 Y635 Quick Start Guide...
 • Page 2 Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recent updated hotline and email address in your country or region. Model: HUAWEI Y635-L01 HUAWEI Y635-L21...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents English ........1 Svenska ....... . 16 Dansk .
 • Page 5: English

  English Your phone at a glance Thank you for choosing the Huawei smartphone. Before you start, let's take a look at your new phone. Press and hold the power button to power on your phone. To power off your phone, press and hold the power button, and Power off >...
 • Page 6: Getting Started

  Before you insert or remove the micro-SIM card, power off your phone. Insert the microSD card Open the battery cover. (optional). Insert the SIM card. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Install the battery cover. Install the battery.
 • Page 7: For More Information

  Touch on your phone to open Want to obtain the full user guide? Download the HUAWEI Y635 User Guide from http://consumer.huawei.com/en All pictures and illustrations in this guide, including but not limited to the phone color, size, and display content, are for your reference only.
 • Page 8: Safety Information

  Be sure to obtain third-party applications from a legitimate source. Downloaded third-party applications should be scanned for viruses. • Install security software or patches released by Huawei or third-party application providers. • Some applications require and transmit location information. As a result, a third-party may be able to share your location information.
 • Page 9: Potentially Explosive Atmosphere

  side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket. Protecting your hearing when using a headset • To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. • Using a headset at high volumes may damage your hearing.
 • Page 10: Operating Environment

  • When you must make or answer a call, pull off the road safely and park the vehicle first. • RF signals may affect the electronic systems of motor vehicles. For more information, consult the vehicle manufacturer. • Do not place the device over the air bag or in the air bag deployment area in a motor vehicle.
 • Page 11: Charger Safety

  Please contact your retailer for information about the availability of approved accessories in your area. • Use only the following listed AC Adapters/Power Supplies: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Charger safety • For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall be easily accessible.
 • Page 12: Battery Safety

  once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire. • Do not touch the power cord with wet hands or pull the power cord to disconnect the charger. • Do not touch the device or the charger with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
 • Page 13: Cleaning And Maintenance

  • Do not smash or pierce the battery, or expose it to high external pressure. Doing so may lead to a short circuit or overheating. • Do not drop the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, it may be damaged.
 • Page 14: Emergency Calls

  (Directive 2011/65/EU). Batteries (if included) are compliant with the Battery Directive (Directive 2006/66/EC). For up-to- date information about REACH and RoHS compliance, please visit the web site http://consumer.huawei.com/certification. EU regulatory conformance Body worn operation The device complies with RF specifications when used near your ear or at a distance of 1.5 cm from your body.
 • Page 15 0.481 W/kg, and when properly worn on the body is 0.806 W/kg. Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and Directive 2011/65/EU.
 • Page 16: Fcc Regulatory Compliance

  The highest SAR value reported to the FCC for this device type complies with this limit. HUAWEI Y635–L01: The highest SAR value reported to the FCC for this device type when using at the ear is 1.323 W/kg, and when properly worn on the body is 0.709 W/kg, and when using the Wi-Fi...
 • Page 17: Legal Notice

  (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 18 Third-Party Software Statement Huawei does not own the intellectual property of the third- party software and applications that are delivered with this product. Therefore, Huawei will not provide any warranty of any kind for third party software and applications.
 • Page 19: Import And Export Regulations

  PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HUAWEI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, REVENUE,...
 • Page 20: Svenska

  Svenska Snabbtitt på din telefon Tack för att du valde en Huawei-smartphone. Innan du börjar ska vi ta en titt på din nya telefon. Håll ned på/av-knappen för att slå på telefonen. När du vill stänga av telefonen håller du ned på/av-knappen och pekar Stäng av >...
 • Page 21 Följ anvisningarna i följande bilder när du sätter i mikro-SIM- kortet, mikroSD-kortet och batteriet. Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar ut mikro-SIM-kortet. Sätt i microSD-kortet Öppna batterilocket. (tillval). Sätt i SIM-kortet. HUAWEI Y635-L01: HUAWEI Y635-L21: Installera batterilocket. Sätt i batteriet.
 • Page 22 Peka på på telefonen för att öppna Vill du hämta den fullständiga användarhandboken? Hämta HUAWEI Y635 användarhandboken från http://consumer.huawei.com/en Alla bilder och illustrationer i handboken, inklusive men inte begränsat till telefonens färg, storlek och innehållet på skärmen, är endast avsedda som information. Den faktiska produkten kan variera.
 • Page 23 Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till 70 °C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören. Tillbehör Använd endast följande AC-adaptrar/strömförsörjning: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Information om avfallshantering och återvinning Den här symbolen (med eller utan streck) på...
 • Page 24 örat är 0,481 W/kg och när den bärs korrekt på kroppen 0,806 W/kg. Försäkran Huawei Technologies Co., Ltd. försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG och direktiv 2011/ 65/EU.
 • Page 25 (W/kg) i genomsnitt på ett gram vävnad. Det högsta SAR- värde som har rapporterats till FCC för den här typen av enhet ligger under detta gränsvärde. HUAWEI Y635–L01: Det högsta SAR-värde som rapporterats till FCC för den här enhetstypen vid användning vid örat är 1,323 W/kg, när den bärs korrekt på...
 • Page 26 önskat vis. Viktigt: Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Huawei Technologies Co., Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Juridisk information Upphovsrätt ©...
 • Page 27: Dansk

  Dansk Oversigt over telefonen Tak for fordi du har valgt en smartphone fra Huawei. Lad os tage et kig på din nye telefon, før du starter. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Du slukker for telefonen ved at trykke på...
 • Page 28 Følg anvisningerne i følgende figurer for at installere micro- SIM-kortet, microSD-kortet, og batteriet. Før du indsætter eller fjerner micro-SIM-kortet, skal du slukke for din telefon. Isæt microSD-kortet Åbn batteridækslet. (valgfrit). Isæt SIM-kortet. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Isæt batteridækslet. Isæt batteriet.
 • Page 29 HiCare Tryk på på telefonen for at åbne Vil du læse hele brugervejledningen? Download HUAWEI Y635 Brugervejledningen fra http://consumer.huawei.com/en Alle billeder og illustrationer i denne vejledning, herunder, men ikke begrænset til, telefonens farve, størrelse, og skærmindhold, tjener udelukkende som reference.
 • Page 30 -20 °C til 70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan beskadige enheden eller tilbehør. Tilbehør Brug kun følgende angivne AC-adaptere/strømforsyninger: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Oplysninger om bortskaffelse og genbrug Dette symbol (med eller uden en udfyldt linje) på...
 • Page 31 øret, er 0,481 W/kg og ved korrekt placering på kroppen er den 0,806 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EF og EU-direktiv 2011/65/EF.
 • Page 32 FCC for denne enhedstype, er i overensstemmelse med denne grænse. HUAWEI Y635–L01: Den højeste SAR-værdi, som er anmeldt til FCC for denne type enhed, for anvendelse nær øret er 1,323 W/kg, og ved korrekt placering på kroppen er 0,709 W/kg, og ved brug af Wi-Fi-hotspot-funktionen er 0,734 W/kg.
 • Page 33 (2) enheden skal kunne tåle forstyrrelser fra andre enheder, herunder forstyrrelser der kan medføre en uønsket funktionsmåde. Bemærk: Eventuelle ændringer eller modifikationer til denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Huawei Technologies Co., Ltd. kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Juridisk meddelelse Copyright ©...
 • Page 34: Norsk

  Norsk Oversikt over telefonen Takk for at du valgte denne smarttelefonen fra Huawei. La oss ta en titt på den nye telefonen din før du begynner. Trykk på av/på-knappen og hold den inne for å slå på telefonen. Når du skal slå av telefonen, trykker og holder du Slå...
 • Page 35 Følg instruksjonene i figurene nedenfor når du skal sette inn mikro-SIM-kortet, microSD-kortet og batteriet. Slå av telefonen før du setter inn eller tar ut mikro-SIM-kortet. Sett inn microSD-kortet Åpne batteridekselet. (ekstrautstyr). Sett i SIM-kortet. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Sett på batteridekselet. Sett inn batteriet.
 • Page 36 Berør på telefonen for å åpne Trenger du den fullstendige brukerveiledningen? Last ned HUAWEI Y635 brukerveiledningen fra http://consumer.huawei.com/en Alle bilder og illustrasjoner i denne veiledningen, inkludert, men ikke begrenset til, telefonens farge, størrelse og skjerminnhold, er bare ment som referanse.
 • Page 37 Ideelle brukstemperatur: 0 °C til 35 °C. Ideell oppbevaringstemperatur: -20 °C til 70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan skade enheten eller tilbehøret. Tilbehør Bruk bare følgende AC-adaptere/strømkilder: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informasjon om avhending og resirkulering Dette symbolet (med eller uten svart felt) på...
 • Page 38 øret, er 0,481 W/kg. Når enheten bæres riktig på kroppen, er verdien målt til 0,806 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF og direktiv 2011/65/EU.
 • Page 39 SAR-grensen i USA er 1,6 W/kg i gjennomsnitt i ett gram vev. Den høyeste SAR-verdien som er rapportert til FCC for denne enhetstypen, er innenfor denne grensen. HUAWEI Y635–L01: Den høyeste SAR-verdien som er rapportert til FCC for denne enhetstypen ved bruk ved øret, er 1,323 W/kg. Når enheten bæres riktig på...
 • Page 40 Forsiktig: Hvis det utføres andre endringer eller modifikasjoner på denne enheten enn det som er uttrykkelig godkjent av Huawei Technologies Co., Ltd., kan brukeren miste autorisasjonen til å bruke utstyret. Juridisk merknad Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
 • Page 41: Suomi

  Suomi Puhelimesi yhdellä silmäyksellä Kiitos, että valitsit Huawei-älypuhelimen. Tarkastellaan uutta puhelintasi hetki, ennen kuin otat sen käyttöön. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun haluat sammuttaa puhelimen, pidä Katkaise virta > OK virtapainike painettuna ja kosketa Kun haluat pakottaa puhelimen uudelleenkäynnistyksen, pidä...
 • Page 42 Aloittaminen Asenna mikro-SIM-kortti, microSD-kortti ja akku noudattamalla seuraavien kuvien ohjeita. Sammuta puhelimen virta ennen mikro-SIM-kortin asentamista tai poistamista. Työnnä microSD-muistikortti Avaa akkulokeron kansi. (lisävaruste) paikalleen. Työnnä SIM-kortti paikalleen. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Asenna akkulokeron kansi. Asenna akku.
 • Page 43 Onko puhelimen käytössä ilmennyt ongelmia? HiCare Avaa koskettamalla puhelimessa Haluatko koko käyttöoppaan? Lataa HUAWEI Y635 käyttöopas osoitteesta http://consumer.huawei.com/en Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirrokset, mukaan lukien mm. puhelimen väri, koko ja näytön sisältö, ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi olla erilainen. Mikään tämän oppaan sisältö...
 • Page 44 Lisävarusteet Käytä vain seuraavia lueteltuja verkkovirtasovittimia/ virtalähteitä: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot Laitteessa, akussa (jos sisältyy toimitukseen) ja/ tai pakkauksessa oleva oheinen symboli (yhtenäisellä palkilla tai ilman) osoittaa, ettei laitetta, laitteen sähkövarusteita (esimerkiksi kuulokesarja, verkkovirtasovitin tai kaapeli) eikä...
 • Page 45 Tämän laitetyypin suurin SAR-arvo korvan kohdalla mitattuna on 0,481 W/kg ja asianmukaisesti kehon lähellä säilytettynä 0,806 W/kg. Ilmoitus Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY ja direktiivin 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.
 • Page 46 Yhdysvalloissa voimassa oleva SAR-raja on 1,6 W/kg yhdellä kudosgrammalla mitattuna. Suurin FCC:lle raportoitu tämän laitetyypin SAR-arvo on tämän raja-arvon mukainen. HUAWEI Y635–L01: Suurin FCC:lle raportoitu tämän laitetyypin SAR-arvo korvan kohdalla käytettäessä on 1,323 W/kg, asianmukaisesti kehon lähellä säilytettynä 0,709 W/kg ja Wi-Fi-aktiivialuetta käytettäessä...
 • Page 47 (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on pystyttävä sietämään vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. Varoitus: Muut kuin Huawei Technologies Co., Ltd:n erikseen hyväksymät muutokset laitteeseen voivat aiheuttaa laitteen käyttöluvan epäämiseen käyttäjältä. Oikeudellinen huomautus Copyright ©...
 • Page 48: Polski

  Polski Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu Huawei. Zanim zaczniesz korzystać z nowego telefonu, poświęć chwilę, aby się z nim zapoznać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Wyłącz > OK i dotknij pozycję...
 • Page 49 W celu włożenia karty micro-SIM, karty microSD i baterii należy wykonać instrukcje według poniższych ilustracji. Przed włożeniem lub wyjęciem karty micro-SIM wyłącz telefon. Włóż kartę microSD Zdejmij pokrywę baterii. (opcjonalnie). Włóż kartę SIM. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Z powrotem załóż Włóż baterię. pokrywę baterii.
 • Page 50 Dotknij pozycji w telefonie, aby otworzyć HiCare. Chcesz uzyskać pełną instrukcję obsługi? Instrukcję obsługi HUAWEI Y635 można pobrać pod adresem http://consumer.huawei.com/pl. Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tej instrukcji, w szczególności przedstawione kolory i rozmiary telefonu oraz zawartość ekranu mają charakter wyłącznie poglądowy.
 • Page 51 Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria. Akcesoria Należy korzystać wyłącznie z zasilaczy wymienionych poniżej: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Utylizacja i recykling odpadów Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są...
 • Page 52 Dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Aktualne informacje o zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej http://consumer.huawei.com/certification. Zgodność z przepisami UE Noszenie działającego aparatu blisko ciała Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi emisji fal o częstotliwościach radiowych, gdy jest używane blisko...
 • Page 53 0,481 W/kg oraz 0,806 W/kg, gdy urządzenie było prawidłowo noszone przy ciele. Deklaracja Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami Dyrektywy 1999/5/WE oraz Dyrektywy 2011/65/UE.
 • Page 54 FCC wartość SAR dotycząca tego typu urządzeń była niższa od tego limitu. HUAWEI Y635–L01: Najwyższa wartość SAR zgłoszona w FCC dla urządzeń tego typu wynosi 1,323 W/kg podczas trzymania przy uchu, 0,709 W/kg podczas prawidłowego noszenia w pobliżu ciała oraz 0,734 W/Kg podczas korzystania z funkcji punktu dostępowego Wi-Fi.
 • Page 55 Ostrzeżenie: Wszelkie przeróbki i modyfikacje w tym urządzeniu, które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd. jako zgodne z normami, unieważniają prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu. Nota prawna Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
 • Page 56: Lietuvių

  Lietuvių Apie jūsų telefoną trumpai Dėkojame, kad pasirinkote „Huawei“ išmanųjį telefoną. Prieš pradėdami naudotis, susipažinkite su savo naujojo telefono galimybėmis. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte telefoną. Telefonui išjungti paspauskite ir Išjungti palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite maitinimą > Gerai Kad priverstinai paleistumėte savo telefoną...
 • Page 57 Vykdykite tolesnėse iliustracijose pateiktas instrukcijas, kad įdėtumėte savo „Micro-SIM“ kortelę, „microSD“ kortelę ir akumuliatorių. Prieš įdėdami arba išimdami „Micro-SIM“ kortelę, išjunkite savo telefoną. Įdėkite „microSD“ Atidarykite baterijos dangtelį. kortelę (pasirinktinai). Įdėkite SIM kortelę. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Uždėkite baterijos Įdėkite bateriją. dangtelį.
 • Page 58 „HiCare“ Telefone palieskite , kad atvertumėte sritį Reikia viso naudotojo vadovo? Atsisiųskite HUAWEI Y635 Naudotojo vadovą iš http://consumer.huawei.com/en Visos šiame vadove pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) telefono spalvą, dydį ir ekrano turinį, yra skirtos tik bendrajai informacijai. Faktinis gaminys gali skirtis. Šiame vadove nepateikiama jokios rūšies garantijų...
 • Page 59 Dideliame karštyje arba šaltyje įtaisas arba jo priedai gali sugesti. Priedai Naudokite tik čia išvardytus kintamosios srovės adapterius ar maitinimo šaltinius: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informacija apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą Šis simbolis (su juodu brūkšniu arba be jo) ant įtaiso, baterijos (jei pridedama) ir (arba)
 • Page 60 Didžiausia SAR vertė, nustatyta bandant šio tipo įtaisą pridėjus prie ausies, yra 0,481 W/kg, o tinkamai nešiojantis prie kūno – 0,806 W/kg. Pareiškimas Šiuo dokumentu bendrovė „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis įtaisas atitinka direktyvos 1999/5/EB ir direktyvos 2011/65/ES pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.
 • Page 61 Didžiausia FCC žinoma tokio tipo įtaisų SAR vertė neviršija šios ribos. HUAWEI Y635–L01: Didžiausia FCC žinoma tokio tipo įtaisų SAR vertė pridėjus prie ausies yra 1,323 W/kg, tinkamai nešiojantis prie kūno – 0,709 W/kg, o įjungus „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško funkciją...
 • Page 62 įskaitant ir tuos, kurie gali trikdyti jo veikimą. Atsargiai Leidimas naudoti šį įtaisą gali netekti galios, jei įtaisas pakeičiamas arba modifikuojamas negavus aiškaus bendrovės „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pritarimo dėl atitikties taikomiems reikalavimams. Teisinis pranešimas Autorių teisės priklauso © „Huawei Technologies Co., Ltd.“...
 • Page 63: Latviešu

  Latviešu Īsumā par tālruni Paldies, ka izvēlējāties Huawei viedtālruni. Pirms sākat tālruni lietot, iepazīsimies ar to. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet barošanas pogu. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet barošanas pogu un Strāvas padeve ir izslēgta. > Labi pieskarieties Lai piespiedu kārtā...
 • Page 64 Lai uzstādītu micro-SIM karti, microSD karti un akumulatoru, ievērojiet tālāk redzamajos attēlos sniegtos norādījumus. Pirms micro-SIM kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Ievietojiet microSD karti Atveriet akumulatora vāciņu. (papildaprīkojums). Ievietojiet SIM karti. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Uzlieciet atpakaļ Ievietojiet akumulatoru. akumulatora vāciņu.
 • Page 65 , lai atvērtu HiCare lietojumprogrammu Vai vēlaties iegūt visu lietotāja pamācību? Lejupielādējiet HUAWEI Y635 lietotāja pamācību vietnē http://consumer.huawei.com/en Visi šajā pamācībā ietvertie attēli, tostarp, bet ne tikai attēli, kuros redzama tālruņa krāsa, izmēri un displeja saturs, ir paredzēti tikai jūsu uzziņai. Faktiskais produkts var atšķirties.
 • Page 66 70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus. Piederumi Izmantojiet tikai tālāk norādītos maiņstrāvas adapterus/ strāvas padeves avotus. HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informācija par likvidēšanu un utilizāciju Šis simbols (ar platu joslu vai bez tās) uz ierīces, akumulatoriem (ja ietverts) un/vai uz iepakojuma norāda, ka ierīci, tās elektriskos piederumus...
 • Page 67 0,481 W/kg, un, pareizi valkājot pie ķermeņa, ir 0,806 W/kg. Paziņojums Ar šo Huawei Technologies Co. Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK un Direktīvas 2011/65/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju skatiet vietnē...
 • Page 68 Augstākā šīs ierīces tipa SAR vērtība, par kuru ziņots FCC, atbilst šim ierobežojumam. HUAWEI Y635–L01: Augstākā šīs ierīces tipa SAR vērtība, par kuru ziņots FCC, kad tā ir pārbaudīta lietošanai pie auss, ir 1,323 W/kg un, pareizi valkājot pie ķermeņa, ir 0,709 W/kg, un, lietojot Wi-Fi tīklāja...
 • Page 69 (2) šai ierīcei ir jāuzņem jebkādi uztvertie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Uzmanību! Veicot jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras uzņēmums Huawei Technologies Co., Ltd. nav tieši apstiprinājis, var atņemt lietotājam tiesības lietot šo aprīkojumu. Juridiskais paziņojums Copyright ©...
 • Page 70: Eesti

  Eesti Telefoni ülevaade Täname teid Huawei nutitelefoni valimise eest. Enne alustamist heitke pilk oma uuele telefonile. Telefoni sisselülitamiseks hoidke toitenuppu allavajutatuna. Telefoni toite väljalülitamiseks hoidke toitenuppu Lülita välja > OK allavajutatuna ja puudutage Telefoni sundtaaskäivituseks hoidke toitenuppu allavajutatuna kuni telefon hakkab vibreerima.
 • Page 71 Alustamine micro-SIM-kaardi, microSD-kaardi ja aku paigaldamisel järgige juhiseid alltoodud joonistel. Enne micro-SIM-kaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefoni toide välja. Sisestage microSD-kaart Avage akukaas. (valikuline). Sisestage SIM-kaart. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Paigaldage akukaas. Paigaldage aku.
 • Page 72 HiCare Kuva avamiseks puudutage telefonil nuppu Soovite hankida täielikku kasutusjuhendit? Laadige HUAWEI Y635 kasutusjuhend alla saidilt http://consumer.huawei.com/en Kõik käesolevas kasutusjuhendis toodud pildid ja illustratsioonid, k.a telefoni värv, suurus ja kuva sisu (loend pole ammendav), on ainult viitamiseks selgituste juures. Tegelik toode võib neist veidi erineda. Mitte midagi selles juhendis toodust ei tohi tõlgendada ei...
 • Page 73 35 °C. Optimaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus -20 °C kuni 70 °C. Liiga kõrge või madal temperatuur võib seadet ja tarvikuid kahjustada. Tarvikud Kasutage ainult järgmisi vahelduvvooluadaptereid/ toiteallikaid: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Kasutusest kõrvaldamise ja korduvkasutuse teave See seadmel, akul ja/või pakendil olev sümbol (jämeda triibuga või triibuta) teavitab, et seadet...
 • Page 74 Antud seadmetüübi kõrgeim teatatud SAR-i väärtus on kõrva juures katsetamisel 0,481 W/kg ning õigesti keha juures kandes 0,806 W/kg. Deklaratsioon Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd. et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ ja direktiivi 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
 • Page 75 ühe grammi koe kohta. Antud seadmetüübi kõrgeim SAR-i väärtus, millest FCC-le teatatud on, vastab sellele piirmäärale. HUAWEI Y635–L01: Antud seadmetüübi kõrgeim SAR-i väärtus, millest FCC-le teatatud on, on kõrva juures kasutamisel 1,323 W/kg, õigesti kehal kandes 0,709 W/kg ja WiFi-funktsiooni kasutades 0,734 W/Kg.
 • Page 76 (2) seade ei tohi vastu võtta häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme töötamist soovimatul viisil. Ettevaatust! Seadme mis tahes muudatused või modifitseerimised, mida pole Huawei Technologies Co., Ltd. selgesõnaliselt lubanud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks. Juriidiline märkus Copyright ©...
 • Page 77: Ελληνικά

  Ελληνικά Το τηλέφωνό σας με μια ματιά Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το smartphone της Huawei. Πριν ξεκινήσετε, ας ρίξουμε μια ματιά στο καινούργιο σας τηλέφωνο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα...
 • Page 78 και τη μπαταρία. Πριν την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας micro-SIM, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Εισαγάγετε την κάρτα Ανοίξτε το κάλυμμα της microSD (προαιρετικά). μπαταρίας. Εισαγάγετε την κάρτα SIM. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Τοποθετήστε το Τοποθετήστε τη μπαταρία. κάλυμμα της μπαταρίας.
 • Page 79 στο τηλέφωνο σας για να ανοίξετε την εφαρμογή HiCare Θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη του ολοκληρωμένου εγχειριδίου χρήσης; Πραγματοποιήστε λήψη του HUAWEI Y635 Εγχειριδίου χρήσης από τη διεύθυνση http://consumer.huawei.com/en. Όλες οι εικόνες και τα σχέδια του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του...
 • Page 80 ιατρικής περίθαλψης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της. • Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ακουστικών βοηθημάτων ή βηματοδοτών. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής της υπηρεσίας σας για περισσότερες πληροφορίες. • Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη...
 • Page 81 με τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματου εξοπλισμού σε δεξαμενές, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, καθώς και σε εργοστάσια χημικών. Επίσης, τηρείτε τους περιορισμούς σε περιοχές όπου διεξάγονται εργασίες εξόρυξης. Πριν από τη χρήση της συσκευής, προσέξτε για περιοχές που έχουν δυνητικώς εκρηκτική...
 • Page 82 ενδέχεται να διαταράξει τα ασύρματα δίκτυα, να δημιουργήσει κίνδυνο στη λειτουργία του αεροσκάφους ή να είναι παράνομη. Περιβάλλον λειτουργίας • Αποφύγετε τα σκονισμένα, υγρά ή βρώμικα περιβάλλοντα. Αποφύγετε τα μαγνητικά πεδία. Η χρήση της συσκευής σε αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες κυκλώματος.
 • Page 83 • Μη χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας της συσκευής σας απευθείας στα μάτια ατόμων ή κατοικίδιων. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή απώλεια της όρασης ή βλάβη στα μάτια. • Μην αγγίζετε την κεραία της συσκευής. ∆ιαφορετικά, η ποιότητα της επικοινωνίας ενδέχεται να μειωθεί. •...
 • Page 84 • Χρησιμοποιήστε μόνο τους Προσαρμογείς AC/ Φορτιστές που αναφέρονται παρακάτω: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Ασφάλεια φορτιστή • Για συνδεόμενες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στις συσκευές και να είναι εύκολα προσβάσιμη. • Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη...
 • Page 85 υλικά. Αυτό μπορεί να βραχυκυκλώσει την μπαταρία και να προκαλέσει τραυματισμούς ή εγκαύματα. • ∆ιατηρήστε την μπαταρία μακριά από την υπερβολική ζέστη και το ηλιακό φως. Μην την τοποθετείτε πάνω ή μέσα σε θερμαινόμενες συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, φούρνους ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες μπορούν...
 • Page 86 • Αν ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, αντικαταστήστε την μπαταρία. Καθαρισμός και συντήρηση • ∆ιατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στεγνά. Μην επιχειρήσετε να τα στεγνώσετε με μια πηγή εξωτερικής θερμότητας, όπως φούρνος μικροκυμάτων ή σεσουάρ μαλλιών. • Μην...
 • Page 87 συσκευής. Μην αγγίξετε ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα σπασμένα μέρη. Επικοινωνήστε έγκαιρα με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Η διαθεσιμότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης υπόκειται στην ποιότητα του δικτύου για κινητά, την πολιτική του φορέα παροχής της υπηρεσίας και σε τοπικούς νόμους και...
 • Page 88 μπαταρίες (εφόσον περιλαμβάνονται) συμμορφώνονται προς την Οδηγία Μπαταριών (Οδηγία 2006/66/EΚ). Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση REACH και RoHS, επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://consumer.huawei.com/certification. Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ Λειτουργία συσκευής φερόμενης στο σώμα Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές περί...
 • Page 89 0,481 W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα είναι 0,806 W/kg. ∆ήλωση ∆ια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/ 5/EΚ και της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ.
 • Page 90 αναφέρθηκε στην FCC για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής συμμορφώνεται με αυτό το όριο. HUAWEI Y635–L01: Η υψηλότερη τιμή SAR που αναφέρθηκε στην FCC για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής, όταν χρησιμοποιείται στο αυτί είναι 1,323 W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή...
 • Page 91 λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Προσοχή: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Huawei Technologies Co., Ltd. για συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη χρήση...
 • Page 92: Čeština

  Čeština První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon Huawei. Než začnete, podíváme se na Váš nový telefon. Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a klepněte na Vypnout > OK.
 • Page 93 Při vkládání karty microSIM, karty microSD a baterie dodržujte pokyny na následujících obrázcích. Před vložením nebo vyjmutím karty microSIM vypněte telefon Vložte kartu microSD Sejměte kryt baterie. (volitelně). Vložte SIM kartu. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Vraťte kryt baterie na Vložte baterii. místo.
 • Page 94 Nastaly problémy při používání telefonu? Dotkněte se na telefonu . Otevře se HiCare Chcete získat úplnou uživatelskou příručku? Stáhnout Uživatelskou příručku HUAWEI Y635 z adresy http://consumer.huawei.com/cz. Všechny obrázky a ilustrace v této příručce, včetně (avšak nejenom) zobrazení barvy, velikosti a obsahu displeje telefonu, jsou pouze pro Vaši referenci.
 • Page 95 kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse. Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy • Neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu - zabráníte tak možnému poškození sluchu. • Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození...
 • Page 96 • Přístroj za jízdy nedržte. Použijte příslušenství hands-free. • Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo. • Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytne výrobce vozidla. • V motorovém vozidle neumisťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu.
 • Page 97 Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce. • Používejte pouze tyto uvedené síťové adaptéry či napájecí zdroje: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W.
 • Page 98 Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou • U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná. • Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje. • Nabíječku chraňte před pádem či nárazem. •...
 • Page 99 učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím. • V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
 • Page 100 • Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely. • K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují...
 • Page 101 Baterie (jsou-li součástí dodávky) splňují směrnici o bateriích (2006/66/ES). Aktuální informace o shodě se směrnicemi REACH a RoHS naleznete na stránkách http://consumer.huawei.com/certification Prohlášení o shodě s předpisy EU Provoz při nošení na těle Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití...
 • Page 102 0,481 W/kg, resp.0,806 W/kg při správném nošení na těle. Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že tento přístroj je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES a směrnice 2011/ 65/EU.
 • Page 103 Nejvyšší hodnota SAR u tohoto typu přístroje nahlášená Federální komisi pro komunikaci uvedený limit splňovala. HUAWEI Y635–L01: Nejvyšší hodnota SAR nahlášená Federální komisi pro komunikaci (FCC) pro tento typ přístroje pro použití v blízkosti ucha je 1,323 W/kg, při správném nošení na těle je 0,709 W/kg a při používání...
 • Page 104 Upozornění: Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd. z hlediska shody, mohou zrušit práva uživatele provozovat toto zařízení. Právní upozornění Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena. TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMAČNÍ ÚČEL A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ...
 • Page 105: Slovenčina

  Slovenčina Prvý pohľad na telefón Ďakujeme, že ste si vybrali smartfón značky Huawei. Skôr než začnete, dovoľte nám váš nový telefón predstaviť. Stlačte a podržte hlavný vypínač a zapnite telefón. Ak chcete svoj telefón vypnúť, stlačte a podržte hlavný vypínač a stlačte Vypnúť...
 • Page 106 Podľa pokynov na nasledujúcich obrázkoch nainštalujte svoju kartu micro-SIM, kartu microSD a batériu. Pred vložením alebo vybratím karty micro-SIM telefón vypnite. Vložte pamäťovú kartu Otvorte kryt batérie. microSD (voliteľná). Vložte kartu SIM. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Nainštalujte kryt batérie. Nainštalujte batériu.
 • Page 107 HiCare Na telefóne stlačte a otvorte ponuku Chcete získať celú používateľskú príručku? Prevezmite si HUAWEI Y635 používateľskú príručku z adresy http://consumer.huawei.com/sk Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke, vrátane napríklad farby telefónu, veľkosti a obsahu displeja, sú len informatívne. Skutočný produkt môže byť odlišný.
 • Page 108 Príslušenstvo Používajte len tieto AC adaptéry a zdroje napájania: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informácie o likvidácii a recyklácii Tento symbol (s pevnou tyčou alebo bez nej) na zariadení, batériách (ak sú súčasťou balenia) a/ alebo na balení naznačuje, že sa zariadenie a jeho elektrické...
 • Page 109 Najvyššia hodnota SAR pre tento typ zariadenia bola pri testovaní na uchu nameraná vo výške 0,481 W/kg a pri správnom používaní na tele je 0,806 W/kg. Vyhlásenie Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a...
 • Page 110 Najvyššia hodnota SAR hlásená FCC pre tento typ zariadenia je v súlade s týmto limitom. HUAWEI Y635–L01: Najvyššia hodnota SAR hlásená IC pre tento typ zariadenia bola pri testovaní na uchu nameraná vo výške 1,323 W/kg a pri správnom používaní...
 • Page 111 (2) toto zariadenie musí pohlcovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. pre zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia. Právne informácie Copyright ©...
 • Page 112: Deutsch

  Deutsch Ihr Telefon auf einen Blick Vielen Dank, dass Sie sich für das Huawei-Smartphone entschieden haben. Werfen wir einen Blick auf Ihr neues Telefon, bevor Sie beginnen. Drücken und halten Sie die Netztaste, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon auszuschalten, drücken und Ausschalten >...
 • Page 113: Erste Schritte

  Vor dem Einsetzen oder Entfernen der micro-SIM- Karte schalten Sie Ihr Telefon bitte aus. Setzen Sie die microSD-Karte Öffnen Sie die Akkuabdeckung. (optional) ein. Setzen Sie die SIM-Karte ein. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Schließen Sie die Setzen Sie den Akku ein. Akkuabdeckung.
 • Page 114 Weitere Informationen Sie haben Probleme bei der Verwendung Ihres Telefons? HiCare Berühren Sie auf Ihrem Telefon, um zu öffnen. Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Telefonfarbe, Größe und angezeigte Inhalte, sind lediglich zu Ihrer Information.
 • Page 115 Lagerungstemperatur ist -20 °C bis 70 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen. Zubehör Verwenden Sie nur die folgenden Netzadapter/Netzteile: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung Dieses Symbol (mit oder ohne massivem Balken) am Gerät, an den Akkus (sofern enthalten) und/...
 • Page 116 Verwendung am Ohr liegt bei 0,481 W/kg und bei 0,806 W/kg, wenn das Gerät ordnungsgemäß am Körper getragen wird. HUAWEI Y635–L21: Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp bei einem Test unter Verwendung am Ohr liegt bei 0,481 W/kg und bei 0,806 W/kg, wenn das Gerät ordnungsgemäß...
 • Page 117 Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Geräts den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter http://consumer.huawei.com/certification Dieses Produkt umfasst die folgende Kennzeichnung: Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.
 • Page 118 (2) dieses Gerät darf in seiner Funktion durch von außen verursachte Störungen nicht beeinflusst werden. Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Huawei Technologies Co., Ltd. hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinien genehmigt wurden, können dazu führen, dass die...
 • Page 119 Rechtliche Hinweise Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten. DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND ENTHÄLT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN. Datenschutzrichtlinie Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter http://consumer.huawei.com/privacy-policy...
 • Page 120: Slovenščina

  Slovenščina Hiter pregled telefona Hvala, ker ste izbrali pametni telefon Huawei. Preden začnete, si oglejte svoj novi telefon. Za vklop telefona pritisnite in zadržite gumb za vklop. Za izklop telefona pritisnite in zadržite gumb za vklop ter se Izklopi > V redu dotaknite Za prisilen ponovni zagon telefona pritisnite in zadržite...
 • Page 121 Za namestitev kartice micro-SIM, kartice microSD in baterije sledite navodilom na naslednjih slikah. Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice micro-SIM izklopite telefon. Vstavite kartico micro SD Odprite pokrov baterije. (opcija). Vstavite kartico SIM. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Namestite pokrov baterije. Namestite baterijo.
 • Page 122 Na telefonu se dotaknite in odprite Želite prenesti kompletni uporabniški priročnik? Prenesite HUAWEI Y635 Uporabniški priročnik s http://consumer.huawei.com/en Vse slike in ilustracije v tem priročniku, vključno vendar ne omejeno na barvo telefona, velikost in vsebino zaslona, so samo za vašo informacijo. Dejanski izdelek je lahko drugačen.
 • Page 123 Ekstremna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo ali dodatke. Dodatki Uporabljajte samo naslednje navedene napajalnike/vire napajanja: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informacije o odlaganju in recikliranju Ta simbol (s črtico ali brez nje) na napravi, baterijah (če so vključene) in/ali embalaži pomeni, da naprave, njenih električnih dodatkov...
 • Page 124 0,481 W/kg, za pravilno nošenje na telesu pa 0,806 W/kg. Izjava S tem podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. navaja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi direktive 1999/5/EC in direktive 2011/65/EU. Če si želite ogledati deklaracijo o skladnosti, pojdite na http://consumer.huawei.com/certification...
 • Page 125 Najvišja vrednost SAR, sporočena organizaciji IC za to vrsto naprave, je znotraj te omejitve. HUAWEI Y635–L01: Najvišja vrednost SAR, sporočena organizaciji FCC za to vrsto naprave za ušesno uporabo, je 1,323 W/kg, za pravilno nošenje na telesu 0,709 W/kg in za uporabo funkcije dostopne točke Wi-Fi 0,734 W/kg.
 • Page 126 (2) ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Opozorilo: Kakršne koli spremembe ali popravki te naprave, katerih združljivosti ni izrecno odobrilo podjetje Huawei Technologies Co., Ltd., lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme. Pravna obvestila Copyright ©...
 • Page 127: Magyar

  Magyar A telefon rövid ismertetése Köszönjük, hogy a Huawei okostelefont választotta. Mielőtt használni kezdené, vessünk egy pillantást az új telefonjára. Kapcsolja be a telefont a bekapcsoló gomb megnyomásával és nyomva tartásával. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, és érintse meg a Kikapcsolás >...
 • Page 128 és az akkumulátor behelyezéséhez. A micro- SIM kártya behelyezéséhez vagy kivételéhez kapcsolja ki a telefont. Nyissa ki az akkumulátor Helyezze be a microSD fedelét. kártyát (opcionális). Helyezze be a SIM-kártyát. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Szerelje vissza az Helyezze be az akkumulátort. akkumulátor fedelét.
 • Page 129 HiCare megnyitásához. Szeretné beszerezni a teljes felhasználói útmutatót? Töltse le a HUAWEI Y635 Felhasználói útmutatót a http://consumer.huawei.com/hu oldalról. A jelen útmutatóban szereplő összes kép és illusztráció, beleértve, de nem kizárólag a telefon színét, méretét és a kijelző...
 • Page 130 szabályozókra). További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz. • A szívritmusszabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy a készülék és a szívritmusszabályzó készülék között legalább 15 cm távolság legyen az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Amennyiben szívritmusszabályzót használ, az eszközt a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a mellényzsebében. Hallásvédelem mikrofonos fülhallgató...
 • Page 131 hogy a készülék biztonságosan használható-e ezek környezetében. Közlekedésbiztonság • A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. A balesetveszély megelőzése érdekében ne használja a vezeték nélküli eszközt vezetés közben. • A vezetésre koncentráljon. A legfontosabb az, hogy biztonságosan vezessen. •...
 • Page 132 • A készülék és a tartozékok tűz és áramütés veszélye elleni védelme érdekében óvja őket az esőtől és a nedvességtől. • Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól és a tűztől, mint például a fűtőtestektől, mikrohullámú sütőktől, gázégőktől, vízmelegítőktől, radiátoroktól, gyertyáktól. •...
 • Page 133 ütközhet, illetve veszélyhelyzethez vezethet. Kérjük, az ön tartózkodási helyén kapható, jóváhagyott tartozékokról érdeklődjön az értékesítőnél. • Csak a következőkben felsorolt váltóáramú adaptereket/ áramforrásokat használja: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W,HW-050100B2W, HW-050100U2W. A töltő biztonságos használata • Az áramforráshoz csatlakoztatható készülék esetén a konnektornak a készülék közelében és könnyen...
 • Page 134 Biztonságos akkumulátorhasználat • Ne kösse össze az akkumulátor pólusait vezető anyaggal, például kulcsokkal, ékszerekkel vagy más fémmel. Ez ugyanis rövidre zárhatja az akkumulátort, ami sérülést, égést okozhat. • Tartsa az akkumulátort távol a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ne helyezze hőt fejlesztő eszközökre vagy eszközökbe, például mikrohullámú...
 • Page 135 • Ha a készülék rendelkezésre állási ideje jelentősen lerövidül, cserélje ki az akkumulátort. Tisztítás és karbantartás • Tartsa a készüléket és a tartozékokat szárazon. A szárítást ne kísérelje meg külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító használatával. • A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki túlságos melegnek vagy hidegnek.
 • Page 136 és az átdolgozott RoHS-irányelvnek (2011/65/EU irányelv). Az esetlegesen mellékelt akkumulátorok megfelelnek az Akkumulátor-irányelvnek (2006/66/EK irányelv). A REACH és RoHS rendelkezéseinek való megfelelésről részletesebben a http://consumer.huawei.com/certification weboldalon tájékozódhat. EU-előírásoknak való megfelelőség Testközeli használat A készülék fülhöz tartás vagy a testtől való 1,5 cm-es távolság esetén megfelel a rádiófrekvenciás berendezésekkel...
 • Page 137 SAR-érték a fül közelében történő használat tesztelésekor 0,481 W/kg, a testen megfelelően viselve pedig 0,806 W/kg. Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz az 1999/5/EK irányelv és a 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó...
 • Page 138 átlagolva. Az FCC-nek készült jelentés szerint a készülék legmagasabb SAR-értéke megfelel ennek a határértéknek. HUAWEI Y635–L01: Az ezen eszköztípusra vonatkozóan az FCC-nek jelentett legmagasabb SAR-érték a fül közelében történő használatkor 1,323 W/kg, a testen megfelelően viselve 0,709 W/kg, a Wi-Fi hotspot funkció...
 • Page 139 (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciákat is. Figyelem: A Huawei Technologies Co., Ltd. megfelelőséget megerősítő, kifejezett beleegyezése nélküli módosítás vagy átalakítás esetén a felhasználó elveszítheti azt a jogát, hogy az eszközt működtesse, használhassa.
 • Page 140: Hrvatski

  Hrvatski Brzi uvod u telefon Zahvaljujemo vam na odabiru pametnog telefona Huawei. Proći ćemo par jednostavnih koraka prije nego li počnete koristiti svoj novi telefon. Kako biste uključili telefon, pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje. Da biste isključili svoj telefon, Isključi >...
 • Page 141 Slijedite upute na sljedećim slikama kako biste instalirali svoju micro-SIM karticu, microSD karticu i bateriju. Prije nego li umetnete ili uklonite micro-SIM karticu, isključite telefon. Umetnite mikro SD Otvorite poklopac baterije. karticu (dodatno). Umetnite SIM karticu. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Montirajte poklopac Umetnite bateriju. baterije.
 • Page 142 Dodirnite na telefonu kako biste otvorili značajku HiCare Želite pribaviti kompletan korisnički vodič? Preuzmite HUAWEI Y635 Korisnički vodič sa http://consumer.huawei.com/en Sve slike i ilustracije u ovom vodiču, uključujući bez ograničenja boju telefona, veličinu i sadržaj prikaza su navedeni samo kao referenca. Stvarni proizvod može se razlikovati.
 • Page 143 Dodatna oprema Uz ovaj uređaj smiju se koristiti samo sljedeći navedeni AC adapteri/napajanja: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informacije o odlaganju i recikliranju Ovaj simbol (sa ili bez crte) na uređaju, baterije (ako su priložene), i/ili pakiranje znači kako se...
 • Page 144 0,481 W/kg, a pri pravilnom nošenju na tijelu 0,806 W/kg. Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ i direktive 2011/ 65/EU.
 • Page 145 1 gram tkiva. Najviša vrijednost SAR prijavljena FCC-u za uređaj ovog tipa sukladna je s ovim ograničenjem. HUAWEI Y635–L01: Najviša vrijednost SAR prijavljena organizaciji FCC za ovu vrstu uređaja pri uporabi na uhu iznosi 1,323 W/kg, pri pravilnom nošenju na tijelu 0,709 W/kg, a pri uporabi funkcije Wi-Fi pristupne točke 0,734 W/Kg.
 • Page 146 Oprez: Bilo kakve izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito odobrene od strane Huawei Technologies Co., Ltd. mogu poništiti pravo korisnika na rad s ovom opremom. Pravna napomena Autorska prava © Huawei Technologies Co., Ltd.
 • Page 147: Română

  Română Telefonul pe scurt Vă mulţumim pentru că aţi ales smartphone-ul Huawei. Mai întâi, vă prezentăm câteva informaţii de bază privind telefonul. Apăsaţi lung butonul de pornire pentru a porni telefonul. Pentru a opri telefonul dvs., apăsaţi lung butonul de pornire şi Opriţi alimentarea >...
 • Page 148 Urmaţi instrucţiunile din figurile următoare pentru a instala cartela micro-SIM, cardul microSD şi bateria. Înainte de a introduce sau de a scoate cartela micro-SIM, închideţi telefonul. Introduceţi cardul Deschideţi capacul bateriei. microSD (opţional). Introduceţi cartela SIM. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Instalaţi capacul bateriei. Instalaţi bateria.
 • Page 149 Atingeţi de pe telefon pentru a deschide Doriţi să obţineţi ghidul complet de utilizare? Descărcaţi ghidul de utilizare pentru HUAWEI Y635 de la adresa http://consumer.huawei.com/en. Toate fotografiile şi ilustraţiile din acest ghid, incluzând dar fără a se limita la culoarea telefonului, dimensiunea şi conţinutul afişat, sunt cu caracter informativ.
 • Page 150 stimulatorul cardiac, pentru a evita eventualele interferenţe cu stimulatorul cardiac. Dacă folosiţi un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul în partea opusă faţă de stimulatorul cardiac şi nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din faţă. Protejarea auzului la folosirea căştilor • Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultaţi sunetul la un volum ridicat perioade lungi de timp.
 • Page 151 Siguranţa în trafic • Respectaţi legile şi reglementările locale atunci când utilizaţi dispozitivul. Pentru a reduce riscul producerii accidentelor, nu utilizaţi dispozitivul fără fir în timp ce şofaţi. • Concentraţi-vă asupra şofatului. Prima dumneavoastră responsabilitate este să şofaţi în siguranţă. •...
 • Page 152 • Feriţi dispozitivul de sursele de căldură şi flacără, cum ar fi un radiator, un cuptor cu microunde, încălzitor de apă sau o lumânare. • Nu amplasaţi obiecte ascuţite de metal, cum sunt agrafele, lângă difuzor. Difuzorul poate atrage aceste obiecte şi pot rezulta leziuni.
 • Page 153 în zona dvs. • Utilizaţi doar următoarele încărcătoare aprobate: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Siguranţa în ceea ce priveşte încărcătorul • Pentru dispozitivele conectabile la reţeaua electrică, priza de curent trebuie instalată în apropierea dispozitivelor şi trebuie să...
 • Page 154 scurtcircuitarea bateriei şi se pot produce leziuni sau arsuri. • Nu ţineţi bateria la căldură excesivă sau în bătaia directă a razelor de soare. Nu puneţi bateria pe dispozitive de încălzit, cum ar fi cuptoarele de microunde, cuptoare sau radiatoare. Dacă este supraîncălzită, bateria poate să explodeze.
 • Page 155 Curăţarea şi întreţinerea • Menţineţi dispozitivul şi accesoriile uscate. Nu încercaţi să le uscaţi cu o sursă externă de căldură, cum ar fi un cuptor cu microunde sau un uscător de păr. • Nu expuneţi dispozitivul sau accesoriile la condiţii extreme de temperatură.
 • Page 156 (Directiva 2011/65/UE). Bateriile (dacă sunt incluse) sunt conforme cu Directiva privind bateriile (Directiva 2006/66/CE). Pentru informaţii actualizate despre conformitatea cu directivele REACH şi RoHS, vizitaţi site-ul web http://consumer.huawei.com/certification Conformitatea cu reglementările UE Utilizarea în apropierea corpului Dispozitivul respectă specificaţiile privind frecvenţele radio atunci când este folosit lângă...
 • Page 157 0,481 W/kg când este testat la ureche şi de 0,806 W/kg când este purtat corect lângă corp. Declarație de conformitate Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE şi Directivei 2011/65/UE.
 • Page 158 FCC pentru acest tip de dispozitiv se încadrează în această limită. HUAWEI Y635–L01: Cea mai mare valoare SAR raportată către FCC pentru acest tip de dispozitiv este de 1,323 W/kg la utilizarea la ureche şi de 0,709 W/kg când este purtat corect lângă corp, iar la folosirea funcţiei hotspot Wi-Fi este de 0,734 W/Kg.
 • Page 159 Atenţie: Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a opera echipamentul.
 • Page 160: Български

  Български Кратък преглед на телефона Благодарим Ви, че избрахте този смартфон от Huawei! Преди да започнете да го ползвате, запознайте се накратко с новия си телефон. Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл., за да включите телефона. За да изключите телефона си, натиснете...
 • Page 161 поставите микро SIM картата, микро SD картата и батерията. Преди да поставите или извадите микро SIM картата, изключете телефона си. Отворете капачето на Поставете microSD батерията. картата (по избор). Поставете SIM картата. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Поставете капачето на Поставяне на батерията. батерията.
 • Page 162 HiCare Докоснете на телефона, за да се отвори Искате ли пълното ръководство за потребителя? Изтеглете HUAWEI Y635 Ръководство за потребителя http://consumer.huawei.com/en от Всички снимки и илюстрации в настоящото ръководство, включително, но не само цветът и големината на телефона, и съдържанието на...
 • Page 163 Идеалните температури за съхранение са от -20 °C до 70 °C. Прекомерната топлина или студ могат да повредят устройството или принадлежностите му. Принадлежности Използвайте само следните изброени адаптери/ захранващи устройства за променлив ток: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Информация за изхвърляне и рециклиране...
 • Page 164 ЕС). Батериите (ако са включени) са съвместими с директивата за батериите (Директива 2006/66/ЕК). За актуална информация относно съвместимостта с REACH и RoHS посетете уеб сайта http://consumer.huawei.com/certification Съответствие с нормативните изисквания на Европейския съюз Експлоатация със закрепване към тялото Устройството е в съответствие със спецификациите...
 • Page 165 устройство при тестване до ухото e 0,481 вата/кг, а когато устройството се носи по тялото е 0,806 вата/кг. Декларация С настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО и Директива...
 • Page 166 1,6 вата/кг, усреднено за един грам тъкан. Най- високата SAR стойност, докладвана на FCC за това устройство, отговаря на този лимит. HUAWEI Y635–L01: Най-високата стойност на SAR, докладвана на FCC за използване на това устройство до ухото, e 1,323 вата/кг, а...
 • Page 167 смущения, които може да предизвикат нежелано функциониране. Внимание: Всякакви промени или модификации по това устройство, които не са изрично одобрени от Huawei Technologies Co., Ltd. за съвместимост, биха могли да анулират правото на потребителя да използва това устройство. Правна информация...
 • Page 168: Македонски

  Македонски Увид во телефонот Ви благодариме што го избравте паметниот телефон на Huawei. Пред да започнете, ајде да го разгледаме телефонот. Притиснете го и задржете го копчето за вклучување за да го вклучите телефонот. За исклучување на телефонот, притиснете го и задржете го копчето за...
 • Page 169 ставите микро SIM-картичката, микро SD-картичката и батеријата. Пред да ја вметнувате или отстранувате микро SIM-картичката, исклучете го телефонот. Отворете го капакот за Вметнете ја microSD- батеријата. картичката (по избор). Вметнете ја СИМ-картичката. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Поставете го капакот Поставете ја батеријата. за батеријата.
 • Page 170 За повеќе информации Наидовте на проблеми додека се служевте со телефонот? HiCare Допрете на телефонот за да отворите Сите слики и илустрации во ова упатство, вклучително и бојата и големината на телефонот и содржината на приказот, но не само тие, се дадени...
 • Page 171 Идеални температури за чување се -20 °C до 70 °C. Екстремна топлина или студ може да го оштети уредот или дополнителната опрема. Дополнителна опрема Користете ги само следните АС-адаптери/Напојувачи: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Информации за одложување и рециклирање Овој симбол (со или без полна црта) на...
 • Page 172 Батериите (доколку се вклучени) се во согласност со Директивата за батерии (Директива 2006/66/EЗ). За најнови информации за усогласеноста со REACH и RoHS посетете ја веб-страницата http://consumer.huawei.com/certification Усогласеност со прописите на ЕУ Работа при носење на тело Уредот е усогласен со спецификациите за...
 • Page 173 тестирање за употреба на уво е 0,481 W/kg, а кога се носи правилно на телото е 0,806 W/kg. Изјава Ние, Huawei Technologies Co., Ltd., изјавуваме дека овој уред е усогласен со неопходните барања и другите соодветни одредби од Директивата 1999/5/EЗ...
 • Page 174 вредност на SAR пријавена до FCC за овој тип уред е во согласност со ова ограничување. HUAWEI Y635–L01: Највисоката вредност на SAR пријавена до FCC за овој тип уред кога се користи на уво изнесува 1,323 W/kg, кога се носи правилно на телото изнесува 0,709 W/kg, а...
 • Page 175 уред може да ја прифати секоја примена пречка, вклучувајќи пречка што може да предизвика несакано работење. Внимание: Сите промени или модификации на овој уред што не се изречно одобрени од Huawei Technologies Co., Ltd. за усогласеност може да доведат до поништување на овластувањето за работа со опремата.
 • Page 176: Srpski

  Srpski Pregled telefona Hvala vam što ste odabrali Huawei smart telefon. Pre nego što počnete, hajde da pogledamo vaš novi telefon. Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje da biste uključili telefon. Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite Isključi >...
 • Page 177 Pratite uputstva na sledećim slikama za instaliranje vaše micro-SIM kartice, microSD kartice i baterije. Pre nego što umetnete ili uklonite micro-SIM karticu, isključite telefon. Umetnite microSD Otvorite poklopac baterije. karticu (opciono). Umetnite SIM karticu. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Instalirajte poklopac Instalirajte bateriju. baterije.
 • Page 178 Dodirnite na telefonu da biste otvorili Želite li da nabavite kompletno korisničko uputstvo? Preuzmite HUAWEI Y635 Korisničko uputstvo sa http://consumer.huawei.com/en Sve slike i ilustracije u ovom uputstvu, uključujući, ali ne ograničavajući se na boju telefona, veličinu i sadržaj ekrana, služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može da se razlikuje.
 • Page 179 Pribor Koristite isključivo sledeće adaptere za naizmeničnu struju/ izvore napajanja: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Informacije o odlaganju i reciklaži Ovaj simbol (sa punom linijom ili bez nje) na uređaju, baterijama (ako se isporučuju sa...
 • Page 180 0,481 W/kg kada se testiraju kraj uha, odnosno 0,806 W/kg kada se pravilno nose na telu. Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i Direktive 2011/65/EU.
 • Page 181 Norveška: Ovaj pododeljak ne važi za geografsko područje unutar radijusa od 20 km od centra Novog Olesunda. Pravno obaveštenje Autorsko pravo © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Sva prava zadržana. OVAJ DOKUMENT SLUŽI SAMO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA BILO KOJU VRSTU GARANCIJE.
 • Page 182: Русский

  Русский Знакомство с телефоном Благодарим за выбор смартфона Huawei! Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями Вашего нового устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем Отключить питание > ОК...
 • Page 183 Начало работы Установите microSIM-карту, карту microSD и батарею, следуя инструкциям на рисунках. Перед установкой или извлечением microSIM-карты выключите устройство. Откройте крышку Вставьте карту microSD батарейного отсека. (опционально). Вставьте SIM-карту. HUAWEI Y635-L21: HUAWEI Y635-L01: Закройте крышку Вставьте батарею. батарейного отсека.
 • Page 184 Дополнительная информация Возникли проблемы при работе с устройством? HiCare Нажмите , чтобы открыть приложение Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер устройства, а также изображения на экране, приведены для справки. Приобретенный продукт может отличаться от изображенного в данном руководстве. Информация, приведенная в данном...
 • Page 185 Температура хранения устройства - -20-70 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур. Аксессуары Используйте только нижеперечисленные адаптеры/ источники питания: HUAWEI: HW-050100E2W, HW-050100A2W, HW-050100B2W, HW-050100U2W. Инструкции по утилизации Этот знак на устройстве, его аккумуляторных батареях и (или) упаковочном...
 • Page 186 использовании и утилизации аккумуляторных батарей (Директива 2006/66/EC). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/certification Декларация соответствия ЕС Ношение на теле Данное устройство отвечает требованиям по радиочастотной безопасности, если используется около уха или на расстоянии 1,5 см от тела.
 • Page 187 типа при использовании устройства около уха составляет 0,481 Вт/кг, при правильном ношении на теле - 0,806 Вт/кг. Декларация Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что устройство соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC и Директивы Европейского Союза 2011/65/EU. Копию декларации соответствия см. на веб-сайте...
 • Page 188 ткани. Максимальное значение SAR для устройств данного типа, заявленное Федеральной комиссии по связи, соответствует указанному лимиту. HUAWEI Y635–L01: Максимальное значение SAR для устройств данного типа, заявленное Федеральной комиссии по связи, при использовании устройства около уха составляет 1,323 Вт/кг, при правильном ношении на теле - 0,709 Вт/кг, при...
 • Page 189 принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. Внимание: Любые изменения или модификация данного устройства, не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию пользователем данного устройства. Уведомления Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

Table of Contents