Silvercrest BABYTALKER 1030 User Manual

Hide thumbs Also See for BABYTALKER 1030:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

User guide
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
BABYTALKER 1030
3
GB/IE
FI
SE
DK
DE/AT/CH
V 1.0 - 02/11

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest BABYTALKER 1030

 • Page 1 User guide GB/IE Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning Bedienungsanleitung DE/AT/CH BABYTALKER 1030 V 1.0 - 02/11...
 • Page 3: Table Of Contents

  Babytalker 1030 Introduction CE Marking General information Copyright Warnings Intended use Safety Electromagnetic fields Danger due to electrical current Use of (rechargeable) batteries Burning injuries Personal safety Cleaning and maintenance Safety notes Cleaning Maintenance Disposal of the device (environmental protection)
 • Page 4 Babytalker 1030 12.4 Setting the parents' unit reception volume 12.5 Setting the microphone sensitivity (VOX) 12.6 Feeding timer 12.7 Night light on the baby unit 12.8 LED light on the parents’ unit Technical Data Customer service address and hotline support "EC-Declaration of Conformity"...
 • Page 5: Babytalker 1030

  Babytalker 1030 Introduction Thank you for buying the Babytalker 1030, a low-energy baby monitor with a reception range of up to 100 metres. It has no running costs other than the minimal cost of recharging the batteries or buying new (rechargeable) batteries.
 • Page 6: Intended Use

  Babytalker 1030 Intended use This device is designed only for non-commercial use in monitoring babies in enclosed spaces. Any use that differs from this or goes beyond the specified use is regarded as incorrect. WARNING Danger due to incorrect use! Incorrect use of the device, or using it for purposes for which it was not designed, can lead to danger.
 • Page 7: Use Of (Rechargeable) Batteries

  Babytalker 1030 Use of (rechargeable) batteries WARNING Danger due to incorrect use! The incorrect use of batteries can be dangerous. • Only use batteries of the same type. • Ensure that you observe the correct polarity when inserting batteries. Incorrect polarity will damage the batteries and the device.
 • Page 8: Cleaning And Maintenance

  Babytalker 1030 Cleaning and maintenance This chapter contains important information about cleaning and maintaining the device. Follow the instructions in order to avoid damage due to incorrect cleaning of the device and to ensure that it continues to work properly.
 • Page 9: Disposal Of The Device (Environmental Protection)

  In the open air, the maximum range of the Babytalker 1030 is 100 metres. Obstacles such as walls, room ceilings or large objects may impair the range. The more obstacles there are between the baby unit and the...
 • Page 10: Components On The Parents' Unit (See Figure On The Fold-Out Page)

  Babytalker 1030 Components on the parents' unit (see figure on the fold-out page) Display Loudspeaker LED light Volume up button Channel up button On/Off button - Select the next channel 10 Set button Channel down button 11 Belt clip - Select the previous channel...
 • Page 11: Where To Set Up Your Device

  Babytalker 1030 11.2 Where to set up your device WARNING Danger due to incorrect use! Incorrect use of the device, or using it for purposes for which it was not designed, can lead to danger. The device must be set up in a location that meets the following requirements: - In order to minimise the effect of radiation, the baby unit should be set up at least 1 m from the baby's bed.
 • Page 12 Babytalker 1030 Open the battery compartment. Insert the three AAA batteries/rechargeable batteries (LR03). Make sure that you observe the correct polarity. Close the battery compartment. 1 x AAA 1 x AAA 11.4.2 Connecting the baby unit to the AC mains...
 • Page 13: Operating The Device

  Babytalker 1030 11.4.4 Charging batteries in the parents' unit Connect the power adapter (7.5 V 300 mA) to a mains socket (230-240 V~ 50 Hz). The flashing battery charge indicator in the display shows that the batteries are being charged: •...
 • Page 14: Activating Privacy Mode

  Babytalker 1030 12.3 Activating privacy mode The Babytalker 1030 operates on free frequencies (PMR - 446 MHz). Any other PMR device in range and on the same channel can hear the transmitted baby monitor signal. This also means that the parents’ unit can receive the signal from other PMR devices.
 • Page 15: Night Light On The Baby Unit

  Babytalker 1030 • To deactivate the feeding timer during the countdown, enter this menu function again and reset the hour and minutes to zero. 12.7 Night light on the baby unit - Press the night light button to activate the LED night light...
 • Page 16: Customer Service Address And Hotline Support

  Babytalker 1030 Low-frequency radiation Frequency range Magnetic flux density (in nT) 0.025 - 0.8 KHz < 15 nT at 50 Hz 0.8 - 3 KHz < 1.5 nT 3 - 150 KHz 1.1 nT High-frequency radiation Frequency range Radiation output (EIRP) 27 MHz to 2,400 MHz <1.25 mW at 446.00 MHz...
 • Page 17: Warranty Exclusions

  Babytalker 1030 16.3 Warranty exclusions Damage or defects caused by incorrect use or operation, and defects caused by the use of non-original parts or accessories, are not covered by the warranty. The warranty does not cover damage caused by external influences such as lightning strikes, water and fire, or transport damage.
 • Page 18 Babytalker 1030 Johdanto CE-merkintä Yleisiä tietoja Tekijänoikeus Varoitukset Käyttötarkoitus Turvallisuus Sähkömagneettiset kentät Sähkövirrasta johtuva vaara Paristojen tai akkujen käyttö Palovammat Henkilökohtainen turvallisuus Puhdistus ja kunnossapito Turvallisuus Puhdistus Huoltotoimenpiteet Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti) Pakkaukseen sisältyvät Rakenne ja toiminta Alue Vanhempien laitteen osat (katso kuva auki taitettavalla sivulla) 24 10.1...
 • Page 19 Babytalker 1030 12.4 Vanhempien laitteen vastaanoton äänenvoimakkuuden asettaminen 29 12.5 Mikrofonin herkkyyden (VOX) asettaminen 12.6 Syöttöajastin 12.7 Vauvan yksikön yövalo 12.8 Vanhempien laitteen LED-valo Tekniset tiedot Asiakaspalvelun osoite ja palvelulinjan tuki Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistajan ilmoitus Takuu 16.1 Takuuaika 16.2 Takuuvaatimusten käsittely 16.3...
 • Page 20: Johdanto

  Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva CE-merkintä ilmaisee, että laite täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1995/EY olennaiset vaatimukset. Yleisiä tietoja Tämä käyttöohje on osa Babytalker 1030 -itkuhälytintä (jäljempänä "laite"). Se sisältää tärkeitä tietoja näytön asetusten määrittämisestä, turvallisuudesta sekä näytön oikeasta käytöstä ja hoidosta. Käyttöohje on pidettävä aina laitteen lähellä.
 • Page 21: Käyttötarkoitus

  Babytalker 1030 Käyttötarkoitus Tämä laite on suunniteltu ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön tarkkailtaessa vauvoja suljetuissa tiloissa. Muun kuin tällaisen käytön katsotaan olevan virheellistä käyttöä. VAROITUS Virheellisestä käytöstä johtuva vaara! Laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai sen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu voi aiheutua vaaratilanne.
 • Page 22: Paristojen Tai Akkujen Käyttö

  Babytalker 1030 Paristojen tai akkujen käyttö VAROITUS Virheellisestä käytöstä johtuva vaara! Paristojen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. • Käytä ainoastaan samantyyppisiä paristoja. • Varmista asettaessasi laitteeseen paristoja, että niiden navat tulevat oikein päin. Napojen asettaminen väärin päin vaurioittaa paristoja ja laitetta.
 • Page 23: Turvallisuus

  Babytalker 1030 Turvallisuus VAARA Sähkövirrasta johtuva hengenvaara! • Ennen kuin puhdistat laitteen, katkaise siitä virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. VAROITUS Vuotavasta akkuhaposta johtuva vaara! Jos paristot vuotavat, niistä tuleva neste voi aiheuttaa loukkaantumisen (ihoärsytystä) tai vaurioittaa laitetta. • Käytä suojakäsineitä.
 • Page 24: Pakkaukseen Sisältyvät

  Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen minimoimiseksi virtalähdettä on pienennetty tavanomaisiin itkuhälyttimiin nähden. Babytalker 1030:n kantama on avoimessa tilassa 100 metriä. Seinien, kattojen tai suurten esineiden kaltaiset esteet saattavat lyhentää kantamaa. Mitä enemmän esteitä vauvan laitteen ja vanhempien laitteen välillä on, sitä lyhyempi kantama on.
 • Page 25: Vauvan Laitteen Osat (Katso Kuva Auki Taitettavalla Sivulla)

  Babytalker 1030 10.1 Vauvan laitteen osat (katso kuva auki taitettavalla sivulla) 14 Näyttö 19 Mikrofoni 15 Kanava ylös -painike 20 LED-yövalonäppäin - Valitsee seuraavan kanavan 21 LED-yövalo 16 Kanava alas -painike 22 Muuntajan liitin - Valitsee edellisen kanavan 23 Paristolokeron kansi 17 Set-painike 24 VOX-herkkyystason säätö...
 • Page 26: Vyöpidikkeen Asentaminen Vanhempien Yksikköön Ja Irrottaminen Siitä

  Babytalker 1030 - Älä koskaan aseta vauvan laitetta lapsen vuoteeseen tai leikkikehään! - Älä peitä itkuhälytintä (esimerkiksi pyyhkeellä tai peitteellä). - Pistorasian on oltava käden ulottuvilla, jotta virtajohdon saa tarvittaessa helposti irrotettua. - Laite on asennettava kuivaan paikkaan. 11.3 Vyöpidikkeen asentaminen vanhempien yksikköön ja irrottaminen siitä...
 • Page 27 Babytalker 1030 11.4.2 Vauvan laitteen kytkeminen verkkovirtaan - Kytke muuntajan pieni liitin vauvan laitteen sivussa olevaan muuntajaan liitäntään. Naksahdus ilmaisee, että liitin on lukittunut paikalleen. - Kytke muuntaja (7,5 V 300 mA) pistorasiaan (230–240 V~ 50 Hz). • Käytä ainoastaan laitteen mukana tullutta muuntajaa.
 • Page 28: Laitteen Käyttö

  Katso kohta „12.3 Yksityisyystilan ottaminen käyttöön“ 12.3 Yksityisyystilan ottaminen käyttöön Babytalker 1030 toimii vapailla taajuuksilla (PMR - 446 MHz). Muut kuuluvuusalueella ja samalla kanavalla olevat PMR-laitteet voivat kuulla itkuhälyttimen lähettämää signaalia. Tämä tarkoittaa myös, että vanhempien laite voi vastaanottaa muiden PMR-laitteiden signaaleja.
 • Page 29 Babytalker 1030 • Kun yksityisyystila on käytössä, näkyy näytössä. Kun yksityisyystila on käytössä, vauvan laite lähettää ääntä vauvan huoneesta lyhyen ajan (5 sekuntia) 5 minuutin välein. Tämä varmistaa, että vauvan laite toimii. Tämä toiminto ei ole käytössä tavallisessa tilassa. 12.4 Vanhempien laitteen vastaanoton äänenvoimakkuuden asettaminen Laitteessa on 8 äänenvoimakkuustasoa.
 • Page 30 Babytalker 1030 Tekniset tiedot Kanavat Alakoodi DCS-koodi 1 ja DCS-koodi 2 Taajuus 446,00625 MHz – 446,09375 MHz Alue Jopa 100 m (avoin maasto) Modulointityyppi FM - F3E Kanavaväli 12,5 kHz Paristot ja akut Vauvan laite: 3 AAA-kokoista LR03-alkaliparistoa (eivät sisälly toimitukseen) Vanhempien laite: Akkupaketti (3,6 V / 600 mAh Ni-MH) Virtalähdeyksikkö...
 • Page 31 Babytalker 1030 14 Asiakaspalvelun osoite ja palvelulinjan tuki Asiakaspalvelun osoitteet on painettu erityiseen palvelukorttiin, joka on mukana paketissa ja löytyy Internetistä osoitteesta: www.ucom.be. 15 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistajan ilmoitus Topcom Europe Nv. Grauwmeer 17 3001 Heverlee Belgia Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tämän käyttöoppaan viimeisellä sivulla.
 • Page 32 Babytalker 1030 Inledning CE-märkning Allmän information Copyright Varningar Avsedd användning Säkerhet Elektromagnetiska fält Fara orsakad av elektrisk ström Användning av (laddningsbara) batterier Brännskador Personlig säkerhet Rengöring och underhåll Säkerhetsföreskrifter Rengöring Underhåll Kassering av apparaten (på ett miljövänligt sätt) Förpackningens innehåll Utformning och funktion Räckvidd...
 • Page 33 Babytalker 1030 12.5 Ställa in mikrofonens känslighet (VOX) 12.6 Matningstimer, ikon 12.7 Nattljus på babyenheten 12.8 LED-ljus på föräldraenheten Tekniska specifikationer Kundservice och kostnadsfritt hjälpnummer "EG-försäkran om överensstämmelse" och tillverkarens försäkran Garanti 16.1 Garantiperiod 16.2 Garantiregler 16.3 Undantag från garantin...
 • Page 34: Inledning

  Babytalker 1030 Inledning Tack för att du har köpt en Babytalker 1030; en lågenergi-babymonitor med en räckvidd på upp till 100 meter. Den har inga driftskostnader utöver den minimala kostnaden för att ladda batterierna eller för att köpa nya (laddningsbara) batterier.
 • Page 35: Avsedd Användning

  Babytalker 1030 Avsedd användning Enheten är endast utformad för icke-kommersiell användning vid övervakning av småbarn i avgränsade utrymmen. Alla typer av användning som inte faller inom ramen för den specificerade användningen anses som felaktig. VARNING Fara orsakad av felaktig användning! Felaktig användning av enheten, eller användning i ej avsedda syften, kan leda till...
 • Page 36: Användning Av (Laddningsbara) Batterier

  Babytalker 1030 Användning av (laddningsbara) batterier VARNING Fara orsakad av felaktig användning! Felaktig användning av batterier kan vara farlig. • Använd endast batterier av samma typ. • Kontrollera att du sätter i batterierna åt rätt håll. Om du sätter i batterierna åt fel håll skadas batterierna och enheten.
 • Page 37: Rengöring Och Underhåll

  Babytalker 1030 Rengöring och underhåll Detta kapitel innehåller viktig information angående rengöring och underhåll av enheten. Följ instruktionerna för att undvika skada orsakad av felaktig rengöring av enheten och för att se till att den fortsätter att fungera korrekt. Säkerhetsföreskrifter FARA Livsfara orsakad av elektrisk ström!
 • Page 38: Kassering Av Apparaten (På Ett Miljövänligt Sätt)

  För att minimera effekten av elektromagnetisk strålning, har strömförsörjningen reducerats i jämförelse med traditionella babymonitorer. Utomhus är den maximala räckvidden för Babytalker 1030 100 meter. Hinder som t.ex. väggar, innertak eller stora föremål kan försämra räckvidden. Ju fler hinder som finns mellan babyenheten...
 • Page 39: Delarna På Föräldraenheten (Se Bilden På Utvikningsbladet)

  Babytalker 1030 Delarna på föräldraenheten (se bilden på utvikningsbladet) Display Högtalare Lysdioder Volym upp-knapp Kanalvalsknapp (upp) Strömbrytare - Välj nästa kanal 10 Knappen Set Kanalvalsknapp (ner) 11 Bältesklämma - Välj föregående kanal 12 Strömadapteruttag Lysdiod - knapp 13 Lucka till batterifack Volym ned-knapp 10.1 Delarna på...
 • Page 40: Enhetens Placering

  Babytalker 1030 11.2 Enhetens placering VARNING Fara orsakad av felaktig användning! Felaktig användning av enheten, eller användning i ej avsedda syften, kan leda till farliga situationer. Enheten måste placeras på en plats som uppfyller följande krav: - För att minimera strålningseffekten bör babyenheten placeras på minst 1 meters avstånd från babyns säng.
 • Page 41 Babytalker 1030 Öppna batterifacket. Sätt i de tre AAA-batterierna/laddningsbara batterierna (LR03). Kontrollera att du sätter i batterierna åt rätt håll (+ och -). Stäng batterifacket. 1 x AAA 1 x AAA 11.4.2 Ansluta babyenheten till elnätet - Anslut den lilla strömadapterkontakten till adapteruttaget på...
 • Page 42: Användning Av Enheten

  Babytalker 1030 11.4.4 Ladda batterierna i föräldraenheten Anslut strömadaptern (7,5 V 300 mA) till ett eluttag (230-240 V~ 50 Hz). Den blinkande batteriindikatorn på displayen visar att batterierna laddas: • Det tar ungefär 12 timmar att ladda batterierna. • Batterierna laddas kontinuerligt. Den blinkande batteriindikatorn på...
 • Page 43: Aktivera Sekretessläget

  Babytalker 1030 12.3 Aktivera sekretessläget Babytalker 1030 fungerar på fria kanaler (PMR - 446 MHz). Alla andra PMR-apparater i området, på samma kanal kan få in signalen från din babyenhet. Det innebär också att föräldraenheten kan ta emot signaler f¨rån andra PMR-apparater.
 • Page 44: Nattljus På Babyenheten

  Babytalker 1030 • För att avaktivera matningstimern under pågående nedräkning använder du menyfunktionen igen och återställer timmar och minuter till noll. 12.7 Nattljus på babyenheten - Tryck på knappen för nattljus för att aktivera nattljusfunktionen - Tryck på knappen för nattljus igen för att avaktivera nattljusfunktionen...
 • Page 45: Kundservice Och Kostnadsfritt Hjälpnummer

  Babytalker 1030 Lågfrekvent strålning Frekvensomfång Magnetisk flödestätet (i nT) 0,025 - 0,8 KHz < 15 nT at 50 Hz 0,8 - 3 KHz < 1,5 nT 3 - 150 KHz 1,1 nT Högfrekvent strålning Frekvensomfång Strålning ut (EIRP) 27 MHz till 2 400 MHz <1,25 mW at 446,00 MHz...
 • Page 46: Undantag Från Garantin

  Babytalker 1030 16.3 Undantag från garantin Skador eller defekter som har orsakats av felaktig användning, och defekter som har uppkommit till följd av användning av delar eller tillbehör som inte är original, omfattas inte av garantin. Garantin omfattar inte skador som orsakas av yttre faktorer, såsom blixtnedslag, vatten eller brand och inte heller skador som uppkommit under transport.
 • Page 47 Babytalker 1030 Indledning CE-mærke Generelt Ophavsret Advarsler Tilsigtet anvendelse Sikkerhed Elektromagnetiske felter Fare forårsaget af elektrisk strøm Brug af (genopladelige) batterier Brandskader Personsikkerhed Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger Rengøring Vedligeholdelse Bortskaffelse af enheden (miljøbeskyttelse) Pakken indeholder Design og funktioner Rækkevidde Komponenterne i forældreenheden (se figur på folde-ud-siden) 53 10.1...
 • Page 48 Babytalker 1030 12.5 Indstilling af mikrofonens følsomhed (VOX) 12.6 Madningstimer 12.7 Natlys på babyenheden 12.8 Lysdioden på forældreenheden Tekniske specifikationer Kundeserviceadresse og hotlinesupport Overensstemmelses- og producenterklæring Garanti 16.1 Garantiperiode 16.2 Håndtering af garantireklamationer 16.3 Undtagelser fra garantien...
 • Page 49: Indledning

  Babytalker 1030 Indledning Tak, fordi du valgte Babytalker 1030, som er en lavenergibabyalarm med et modtageområde på op til 100 meter. Den har ingen driftsomkostninger ud over den minimale udgift til genopladning af batterierne eller køb af nye (genopladelige) batterier.
 • Page 50: Tilsigtet Anvendelse

  Babytalker 1030 Tilsigtet anvendelse Denne enhed er kun udviklet til ikke-kommercielle formål ved overvågning af babyer i lukkede rum. Anden anvendelse af enheden, der afviger fra dette eller går ud over den angivne brug, anses for at være ukorrekt. ADVARSEL! Fare ved ukorrekt brug! Ukorrekt brug af enheden eller brug til formål, som den ikke er udviklet til, kan føre til fare.
 • Page 51: Brug Af (Genopladelige) Batterier

  Babytalker 1030 Brug af (genopladelige) batterier ADVARSEL! Fare ved ukorrekt brug! Ukorrekt brug af batterier kan være farligt. • Brug kun batterier af samme type. • Sørg for, at du isætter batterierne, så polerne vender rigtigt. Ukorrekt isættelse kan beskadige både batterierne og enheden.
 • Page 52: Sikkerhedsanvisninger

  Babytalker 1030 Sikkerhedsanvisninger FARE! Livsfare forårsaget af elektrisk strøm! • Før du rengør udstyret, skal du slukke det og trække strømkablet ud af netstikket. ADVARSEL! Fare pga. utætte batterier! Hvis et batteri lækker, kan væsken forårsage skader (på huden) eller beskadige enheden.
 • Page 53: Pakken Indeholder

  Strømforsyningen er blevet reduceret sammenlignet med traditionelle babyalarmer for at minimere effekten af elektromagnetiske felter. I åbent område er Babytalker 1030's rækkevidde 100 meter. Forhindringer som f.eks. vægge, lofter eller større genstande reducerer rækkevidden. Jo flere forhindringer der findes imellem babyenheden og forældreenheden, jo kortere bliver rækkevidden.
 • Page 54: Komponenterne I Babyenheden (Se Figur På Folde-Ud-Siden)

  Babytalker 1030 10.1 Komponenterne i babyenheden (se figur på folde-ud-siden) 14 Display 19 Mikrofon 15 Kanal op-tast 20 Lysdiode for natlystast - Vælg næste kanal 21 Lysdiode for natlys 16 Kanal ned-tast 22 Strømadapterstik - Vælg forrige kanal 23 Batteridæksel 17 Indstillingstast 24 VOX-følsomhedsstyring...
 • Page 55: Sådan Fjernes/Installeres Bælteclipsen På Forældreenheden

  Babytalker 1030 - Det skal være let at få adgang til stikkontakterne, så strømkablet kan fjernes uden problemer, hvis det er nødvendigt. - Enheden skal anbringes et tørt sted. 11.3 Sådan fjernes/installeres bælteclipsen på forældreenheden - Bælteclipsen fjernes fra enheden ved at skubbe bælteclipsen (B) opad, mens bæltetappen trækkes væk...
 • Page 56: Betjening Af Enheden

  Babytalker 1030 • Kun den medfølgende strømadapter må anvendes. 11.4.3 Isætning af genopladelige batterier i forældreenheden ADVARSEL! Person- og tingskade kan forårsages af brug af ikke- genopladelige batterier i forældreenheden! • Kun de genopladelige Ni-MH-batterier, der følger med produktet, må bruges.
 • Page 57: Indstilling Af Kanal

  Se afsnit „12.3 Aktivering af privattilstand“ 12.3 Aktivering af privattilstand Babytalker 1030 kører på de frie frekvenser (PMR - 446 Mhz). Andre PMR-enheder, der er inden for rækkevidde og indstillet til den samme kanal, kan modtage og lytte til signalet fra babyalarmen.
 • Page 58: Indstilling Af Modtagelseslydstyrken På Forældreenheden

  Babytalker 1030 12.4 Indstilling af modtagelseslydstyrken på forældreenheden Der findes 8 lydstyrkeniveauer. - Tryk på knappen for at øge lydstyrken. - Tryk på knappen for at reducere lydstyrken. 12.5 Indstilling af mikrofonens følsomhed (VOX) Babyenheden fungerer i VOX-tilstand. Dette betyder, at babyenheden begynder at transmittere, så...
 • Page 59: Tekniske Specifikationer

  Babytalker 1030 Tekniske specifikationer Kanaler Underkode DCS-kode 1 og DCS-kode 2 Frekvens 446,00625 MHz - 446,09375 MHz Rækkevidde Op til 100 m (i åbent område) Modulationstype FM - F3E Kanalseparering 12,5 kHz Batterier Babyenhed: 3 X almindelige alkaliske AAA-batterier ‘LR03’ (medfølger ikke) Forældreenhed: Batteripakke (3,6 V/600 mAh Ni-MH)
 • Page 60 Babytalker 1030 14 Kundeserviceadresse og hotlinesupport Serviceadresserne er trykt på det servicekort, der er vedlagt i pakken. De kan desuden findes på internettet: www.ucom.be. 15 Overensstemmelses- og producenterklæring Topcom Europe Nv. Grauwmeer 17 3001 Heverlee Belgien "Overensstemmelseserklæringen" findes på sidste side i denne brugervejledning.
 • Page 61 Babytalker 1030 Einleitung CE-Kennzeichnung Allgemeine Informationen Urheberrecht Warnzeichen Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheit Elektromagnetische Felder Gefahr durch elektrischen Strom Verwendung von Batterien/Akkus Verbrennungsgefahr Verletzungsgefahr Reingung und Wartung Sicherheitshinweise Reinigung Wartung Entsorgung des Geräts (Umweltschutz) Packungsinhalt Aufbau und Funktion Reichweite Teile der Elterneinheit (siehe Abbildung auf der Ausklappseite) 68 10.1...
 • Page 62 Babytalker 1030 12.5 Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit (VOX) 12.6 Fütterungszeitschalter 12.7 Nachtleuchte an der Babyeinheit 12.8 LED-Leuchte an der Elterneinheit Technische Daten Kundendienstadresse und Support-Hotline “EC-Declaration of Conformity” und Herstellererklärung Garantie 16.1 Garantiezeit 16.2 Garantieabwicklung 16.3 Garantieausschlüsse...
 • Page 63: Einleitung

  Babytalker 1030 Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Babytalker 1030 entschieden haben. Hierbei handelt es sich um ein Babyfon mit geringem Energieverbrauch und einem Empfangsbereich von bis zu 100 Metern. Es verursacht keine laufenden Betriebskosten außer die geringfügigen Kosten für das Aufladen der Akkus oder den Kauf neuer Batterien/Akkus.
 • Page 64: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Babytalker 1030 Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Gerät ist nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch zur Überwachung von Babys in geschlossenen Räumen vorgesehen. Jegliche davon abweichende oder den festgelegten Gebrauch überschreitende Verwendung gilt als unsachgemäß. ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung zu einem nicht vorgesehenen Zweck kann gefährlich sein.
 • Page 65: Verwendung Von Batterien/Akkus

  Babytalker 1030 Verwendung von Batterien/Akkus ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Der unsachgemäße Gebrauch von Batterien/Akkus kann gefährlich sein. • Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. • Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus die richtige Polarität beachten. Eine falsche Polarität führt zu Schäden an den Batterien/Akkus und am Gerät.
 • Page 66: Reingung Und Wartung

  Babytalker 1030 Reinigung und Wartung Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen über die Reinigung und Wartung des Geräts. Befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden durch eine unsachgemäße Reinigung des Geräts zu vermeiden und sicherzustellen, dass es weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Sicherheitshinweise GEFAHR Lebensgefahr durch elektrischen Strom! •...
 • Page 67: Entsorgung Des Geräts (Umweltschutz)

  Um die Auswirkung elektromagnetischer Felder zu minimieren, wurde die Energieversorgung im Vergleich zu herkömmlichen Babyfonen verringert. Im freien Gelände beträgt die Reichweite des Babytalker 1030 maximal 100 Meter. Hindernisse, wie Wände, Zimmerdecken oder große Objekte, können die Reichweite beeinträchtigen. Je mehr Hindernisse...
 • Page 68: Teile Der Elterneinheit (Siehe Abbildung Auf Der Ausklappseite)

  Babytalker 1030 Teile der Elterneinheit (siehe Abbildung auf der Ausklappseite) Display Lautsprecher LED-Leuchte Lautstärke lauter Kanal-nach-oben-Taste Ein-/Aus-Taste - Wählen Sie den nächsten Kanal 10 Einstelltaste Kanal-nach-unten-Taste 11 Gürtelclip - Wählen Sie den vorherigen Kanal 12 Netzteil-Buchse Taste LED-Leuchte 13 Batterie-/Akkufachabdeckung Lautstärke leiser...
 • Page 69: Aufstellen Des Geräts

  Babytalker 1030 11.2 Aufstellen des Geräts ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! • Unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung zu einem nicht vorgesehenen Zweck kann gefährlich sein. • Stellen Sie die Babyeinheit nicht ins Kinderbett oder in den Laufstall weil dieses zu Verletzungen führen kann !!
 • Page 70 Babytalker 1030 ACHTUNG • Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. • Verwenden Sie niemals gleichzeitig leere und neue Batterien/Akkus. Öffnen Sie das Batterie-/Akkufach. Legen Sie die drei AAA Batterien/Akkus ein (LR03). Beachten Sie die richtige Polarität.
 • Page 71: Betrieb Des Geräts

  Babytalker 1030 11.4.4 Laden des Akkupacks der Elterneinheit Schließen Sie das Netzteil (7,5 V 300 mA) an eine Steckdose an (230-240 V~ 50 Hz). Die blinkende Akkuladeanzeige im Display zeigt das die Akkus geladen werden : • Die Ladezeit des Akkupacks beträgt etwa 12 Stunden.
 • Page 72: Einstellen Des Kanals

  Einheiten angezeigt wird, ist der Privat-Modus aktiviert. Siehe Kapitel „12.3 Aktivieren des Privat-Modus“ 12.3 Aktivieren des Privat-Modus Der Babytalker 1030 verwendet freie Frequenzen (PMR - 446 MHz). Jedes andere PMR-Gerät im Umkreis auf demselben Kanal kann das übertragene Signal des Babyfons hören.
 • Page 73: Fütterungszeitschalter

  Babytalker 1030 - Im Uhrzeigersinn bis zur niedrigsten VOX-Empfindlichkeit - Gegen den Uhrzeigersinn bis zur höchsten VOX-Empfindlichkeit • Stellen Sie die VOX-Stufe erst ein, nachdem Sie den Kanal und den Privat-Modus eingestellt haben. 12.6 Fütterungszeitschalter Der Fütterungszeitschalter ist ein Kurzzeitmesser, der dafür verwendet werden kann, einen Alarmton auszusenden, der Sie an die nächste Fütterung oder Medizingabe erinnert.
 • Page 74: Kundendienstadresse Und Support-Hotline

  Babytalker 1030 Stromverbrauch Babyeinheit - Standby- und AUS-Modus: 0,35 W - Übertragungsmodus: 1,4 W Elterneinheit - Standby- und AUS-Modus: 0,70 W - Empfangsmodus: 1 W Abmessungen Babyeinheit: 120 x 68 x 36 mm Elterneinheit: 56,5 x 101 x 36,5 mm...
 • Page 75: Garantie

  Babytalker 1030 Garantie 16.1 Garantiezeit Die Geräte haben eine Garantiezeit von 36 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wird. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus/ Akkupacks. Verbrauchsmaterialien und Schäden, die unbedeutende Auswirkungen auf den Betrieb oder den Wert des Geräts haben, sind nicht abgedeckt.
 • Page 80 MD20000388 Art.-Nr. 61588...

Table of Contents