Download  Print this page

Sortera De Lagrade Kanalerna; Namnge Kanaler - Samsung PS42A456 User Manual

Hide thumbs
Also See for PS42A456
User manual - 56 pages
User manual - 425 pages
User manual - 418 pages

Advertisement

Sortera de lagrade kanalerna
Ej tillgängligt i läget DVT eller extern ingång.
Med den här funktionen kan du ändra programnumren på
lagrade kanaler.
Det kan vara nödvändigt när du har använt den automatiska
lagringen.
1 Tryck på MENU för att visa menyn.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Kanal och sedan på ENTER.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Sortera och sedan på ENTER.
4
Välj den kanal som du vill flytta genom att trycka på knappen
▲ eller ▼ och tryck sedan på knappen ENTER.
5 Välj numret på det program som kanalen ska flyttas till genom
att trycka på ▲ eller ▼.
Tryck på ENTER. Kanalen har flyttats till sin nya position och
på liknande sätt flyttas även alla de andra kanalerna.
 Upprepa steg 4 till 5 tills du har flyttat alla kanalerna till
önskade programnummer.
 Tryck på EXIT för att avsluta.

Namnge kanaler

Ej tillgängligt i läget DVT eller extern ingång.
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds.
Du kan ändra namnen.
1 Tryck på MENU för att visa menyn.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Kanal och sedan på ENTER.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Namn och sedan på ENTER.
4
Välj den kanal som ska få nytt namn genom att trycka på
knappen ▲ eller ▼ och sedan på knappen ENTER.
5
Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett tecken, nummer eller en
symbol (Resulterar i den här sekvensen: A~Z, 0~9, +, -, *, /,
mellanslag).
Gå till föregående eller nästa tecken genom att trycka på ◄
eller ► och tryck sedan på ENTER.
 Upprepa steg 4 till 5 för varje kanal som ska tilldelas till ett nytt
namn.
 Tryck på EXIT för att avsluta.
Svenska - 1
T V
Kanal
Land
: Storbritannien ►
Autolagra
Lagra manuellt
Kanalhanteraren
Sortera
Namn
Fininst.
Flytta
Öppna
T V
Sortera
Prog.
Kanal
Namn
0
C01
−−−−−
1
C- -
−−−−−
2
C- -
−−−−−
3
C- -
−−−−−
4
C- -
−−−−−
5
C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−
Flytta
Öppna
T V
Kanal
Land
: Storbritannien ►
Autolagra
Lagra manuellt
Kanalhanteraren
Sortera
Namn
Fininst.
Flytta
Öppna
T V
Namn
Prog.
Kanal
Namn
0
C01
−−−−−
1
C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−
4
C- -
−−−−−
5
C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−

C- -
−−−−−
Flytta
Öppna
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Advertisement

Chapters

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Ps42a457Ps50a457Ps50a456

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: