Download  Print this page

Text-tv-funktion (beroende På Modell) - Samsung PS42A456 User Manual

Hide thumbs
Also See for PS42A456
User manual - 56 pages
User manual - 425 pages
User manual - 418 pages

Advertisement

Text-tv-funktion
De flesta TV-kanaler erbjuder information i textform via text-tv. Indexsidan på text-tv ger dig
information om hur du använder tjänsten. Dessutom kan du välja olika alternativ som passar dina
krav genom att använda fjärrkontrollens knappar.
Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske
information saknas eller så går det kanske inte att visa alla sidor.
1 TV/DTV
Avsluta text-tv-läge (modellberoende)
(store)
2
Används för att lagra text-tv-sidorna.
(size)
3
Tryck på den för att visa bokstäverna i dubbel storlek i
skärmens övre del. För nedre halvan av skärmen, tryck på den
igen.
För att visa normal skärm, tryck en gång till.
(reveal)
4
Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar) För att
återgå till normal visning trycker du på den igen.
5 Färgade knappar (röd/grön/gul/blå)
Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de
olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan
välja dem genom att trycka på de färgade knapparna. Tryck
på den av dem som matchar det du vill se. Sidan visas med
färginformation som kan väljas på samma sätt.
För att visa föregående eller nästa sida, tryck på
överensstämmande färgad knapp.
(teletext on/mix)
6
Tryck på knappen för att aktivera text-tv-läget efter att kanalen
har valts som tillhandahåller tjänsten. Tryck på den igen för att
överlappa text-tv:n med den aktuella TV-bilden.
(mode)
7
Tryck på den för att välja text-tv-läge (LIST/FLOF).
Om du trycker på den i LIST-läge växlar den till listsparläge.
I listsparläge kan du spara text-tv-sidan till listan med knappen
(store).
(sub-page)
8
Används för att visa den tillgängliga underordnade sidan.
(page up)
9
Används för att visa nästa text-tv-sida.
(page down)
0
Används för att visa föregående text-tv-sida.
(index)
!
Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.
(hold)
@
Används för att stoppa bilden på en viss sida om den
markerade sidan är länkad till flera underordnade sidor som
följer automatiskt. Tryck på knappen igen om du vill fortsätta
bläddra.
(cancel)
#
Används för att visa sändningen vid sökning av en sida.
Du kan ändra text-tv-sidor genom att trycka på sifferknapparna
på fjärrkontrollen.
(beroende på modell)
Svenska - 4
Fortsättning...

Advertisement

Chapters

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Ps42a457Ps50a457Ps50a456

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: