Download Print this page

Makita HM1100 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

GB Demolition Hammer
F
Burineur
D
Meißelhammer
I
Martello demolitore
NL Breekhamer
E
Martillo demoledor
P
Martelo demolidor
DK Opbrydningshammer
S
Mejselhammare
N
Meiselhammer
SF Purkuvasara
GR Σφυρί Κατεδάφισης
HM1100
HM1100C
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita HM1100

  Summary of Contents for Makita HM1100

 • Page 1 Burineur Manuel d’instructions Meißelhammer Betriebsanleitung Martello demolitore Istruzioni per l’uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing Martillo demoledor Manual de instrucciones Martelo demolidor Manual de instruções DK Opbrydningshammer Brugsanvisning Mejselhammare Bruksanvisning Meiselhammer Bruksanvisning SF Purkuvasara Käyttöohje GR Σφυρί Κατεδάφισης Οδηγίες χρήσεως HM1100 HM1100C...
 • Page 4: Specifications

  13 ON 22 Hammer grease desired position 14 OFF SPECIFICATIONS Model HM1100 HM1100C Blows per minute ..............2,650 1,300 – 2,650 Overall length ............... 524 mm 524 mm Net weight ................6.1 kg 6.1 kg •...
 • Page 5: Maintenance

  (30 g). Use only Makita genuine grease (optional zontal. Just loosen the clamp nut to swing the side accessory). Filling with more than the specified handle to a desired position.
 • Page 6: Consignes De Sécurité Spécifiques

  13 ON (marche) 22 Lubrifiant (tube-dose) position) 14 OFF (arrêt) SPECIFICATIONS Modèle HM1100 HM1100C Cadence de frappes par minutes ..........2 650 1 300 – 2 650 Longueur hors tout ..............524 mm 524 mm Poids net ..................6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 7: Entretien

  1) Avant toute chose, procurez vous auprès d’un distribu- Poignée latérale (poignée auxiliaire) (Fig. 4) teur MAKITA la dose de lubrifiant SPECIAL (tube de 30 La poignée latérale peut tourner de 360° à la verticale et gr.). La viscosité de ce lubrifiant est particulière, et la se fixer sur n’importe quelle position.
 • Page 8: Technische Daten

  14 AUS 22 Schmiermittel Um 360° dreh- und arretierbar 15 Drehzahl-Stellrad 8-fach schwenkbar 16 Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell HM1100 HM1100C Schlagzahl (min ) ............... 2 650 1 300 – 2 650 Gesamtlänge ................524 mm 524 mm Nettogewicht ................6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 9: Wartung

  Danach einem Putzlappen das verbrauchte Öl soweit wie mög- Feststellmutter fest anziehen. lich, und ersetzen Sie es durch 30g Original-Makita Öl. Schalterfunktion (Abb. 5) Die Bohr- und Meißelhämmer dürfen nur die jeweils vor- geschriebene Menge an Öl erhalten, da ein Überschmie- VORSICHT: ren zu Getriebeschäden führen kann.
 • Page 10: Dati Tecnici

  13 Per accendere 22 Grasso martello posizione desiderata 14 Per spegnere DATI TECNICI Modello HM1100 HM1100C No. colpi/min................2.650 1.300 – 2.650 Lunghezza totale ................. 524 mm 524 mm Peso netto ................... 6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 11: Istruzioni Per L'uso

  Per mantenere la sicurezza e l’affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero Cambio di velocità (Fig. 6) essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- Modello HM1100C soltanto rizzato. I colpi al minuto possono essere regolati da 1.300 a 2.650 girando semplicemente la manopola di regola-...
 • Page 12: Technische Gegevens

  12 “ON I” schakelaar 21 Carterdeksel positie worden vastgezet 13 AAN 22 Hamersmeervet TECHNISCHE GEGEVENS Model HM1100 HM1100C Slagen per minuut ............... 2 650 1 300 – 2 650 Totale lengte ................524 mm 524 mm Netto gewicht ................6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 13 Verwijder dit oude smeervet en vervang het door 30 g vers smeervet. Gebruik uitsluitend het los verkrijg- bare, originele smeervet van Makita. Indien u meer dan de aangegeven hoeveelheid smeervet (ongeveer 30 g) toevoegt, kunnen storingen optreden in het hameren, of in de werking van het gereedschap.
 • Page 14: Especificaciones

  12 Botón “ON I” 21 Tapón del cárter en la posición deseada 13 ON (encender) 22 Grasa para martillo ESPECIFICACIONES Modelo HM1100 HM1100C Percusiones por minuto ............... 2.650 1.300 – 2.650 Longitud total ................524 mm 524 mm Peso neto ..................6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 15: Mantenimiento

  Funcionamiento del interruptor de encendido que haya dentro y cámbiela por nueva (30 g). Use sola- (Fig. 5) mente grasa Makita genuina (accesorio opcional). PRECAUCIÓN: Echando más grasa de la cantidad especificada (unos Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre 30 gramos) puede redundar en martilleo defectuoso o para asegurarse de que esté...
 • Page 16 14 OFF (desligado) que deseje 15 Mareador de regulação de velocidade ESPECIFICAÇÕES Modelo HM1100 HM1100C Impactos por minuto ..............2.650 1.300 – 2.650 Comprimento total ............... 524 mm 524 mm Peso líquido ................. 6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 17: Instruções De Funcionamento

  Em por outra nova (30 g). Utilize apenas massa lubrificante seguida aperte a porca de fixação seguramente. de origem Makita (acessório opcional). Se utilizar mais Interruptor (Fig. 5) do que a quantidade recomendada de massa lubrificante (aprox.
 • Page 18: Specifikke Sikkerhedsforskrifter

  13 ON 22 Specialolie fastgøres i en hvilken som 14 OFF helst position 15 Justeringsskive SPECIFIKATIONER Model HM1100 HM1100C Slagantal/minut ................2 650 1 300 – 2 650 Længde ..................524 mm 524 mm Vægt ................... 6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 19 (Fig. 2-3) trækker, fjern kuldækslerne og udskift kullene. Brug Træk i værktøjet for at kontrollere at det er korrekt kun originale Makita kul og udskift altid disse parvis. monteret. For at afmontere værktøjet trækkes værktøjsholderaf- Smøring (Fig. 10 og 11) dækningen ind mod maskinen og værktøjet tages ud.
 • Page 20: Tekniska Data

  21 Vevhuslock och låsas i önskat läge 13 ON/PÅ 22 Smörjmedel 14 OFF/AV TEKNISKA DATA Modell HM1100 HM1100C Slag per minut ................2 650 1 300 – 2 650 Total längd ................... 524 mm 524 mm Nettovikt ..................6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 21 Torka ur all gammal olja mejselns vinkel genom att vrida ändringsringen. Skjut till- och fyll på ny. Använd endast Makita original-olja med baka ändringsringen till dess ursprungliga läge då du har art. nr. 181490-7 (30 gram). Observera att påfyllning av ställt in önskad vinkel.
 • Page 22: Tekniske Data

  13 PÅ 22 Hammerfett helst posisjon 14 AV TEKNISKE DATA Modell HM1100 HM1100C Slag per minutt ................2 650 1 300 – 2 650 Total lengde ................. 524 mm 524 mm Nettovekst ................... 6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 23 30 gram nytt fett. Bruk kun skifteringen lett så meiselen festes i posisjon med et lite Makita originalfett. Ved å fylle for meget fett kan dette for- klikk. årsake dårlig hammerkapasitet og skade på verktøyet.
 • Page 24: Tekniset Tiedot

  22 Vasararasva pystysuunnassa 360° ja lukita 14 OFF mihin tahansa asentoon 15 Säätökehä TEKNISET TIEDOT Malli HM1100 HM1100C Iskua minuutissa ................2 650 1 300 – 2 650 Kokonaispituus ................524 mm 524 mm Nettopaino ................... 6,1 kg 6,1 kg •...
 • Page 25 Pyyhi terä lukittuu paikalleen kevyesti napsahtaen. vanha rasva pois sisältä ja aseta tilalle uutta rasvaa mää- rätty määrä (noin 30 g). Käytä aina vain aitoa Makita-ras- Sivukahva (apukahva) (Kuva 4) vaa (lisävaruste). Jos rasvaa pannaan enemmän kuin Sivukahvaa voidaan kääntää...
 • Page 26: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  360° κατακ ρυφα και να 14 OFF στερεωθεί σε οποιαδηποτε 15 Καντράν ρύθµισης επιθυµητή θέση 16 Κατσαβίδι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο HM1100 HM1100C Κτύποι ανά λεπτ ..............2.650 1.300 – 2.650 Ολικ µήκος ................524 µµ 524 µµ Βάρος καθαρ ................6,1 Χγρ...
 • Page 27: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  Πλάγια λαβή (βοηθητική λαβή) (Εικ. 4) Πάντοτε βεβαιώνεστε τι έχετε σταθερή βάση ποδιών. Η πλάγια λαβή µπορεί να περιστραφεί κατά 360° Βεβαιώνεστε τι δεν είναι κανείς απ κάτω ταν κατακ ρυφα σε κάθε επιθυµητή θέση. Επίσης χρησιµοποιείτε το εργαλείο σε υψηλές θέσεις. στερεώνεται...
 • Page 28 Λίπανση (Εικ. 10 και 11) Αυτ το µηχάνηµα δεν χρειάζεται ωριαία ή ηµερήσια λίπανση γιατί έχει σύστηµα λίπανσης µε αποθηκευµένο γράσσο. Λιπάνετε το µηχάνηµα κάθε φορά που οι ψήκτρες άνθρακα αντικαθιστούνται. Λειτουργήστε το µηχάνηµα για µερικά λεπτά για να ζεσταθεί. Σβήστε και βγάλτε το µηχάνηµα απ το...
 • Page 29 Questi valori sono stati ottenuti in conformità EN60745. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director Direktor Directeur Amministratore MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: Verantwortlicher Hersteller: Fabricant responsable Produttore responsabile: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 30 Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med EN60745. EN60745. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Directeur Director Director Direktør MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Verantwoordelijke fabrikant: Fabricante responsável: Fabricante responsable: Ansvarlig fabrikant: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 31 Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med ΕΝ60745. EN60745. Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Direktör Johtaja Direktor ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Ansvarig tillverkare: Vastaava valmistaja: Ansvarlig produsent: Υπεύθυνος κατασκευαστής: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884071G990...

This manual is also suitable for:

Hm1100c