Sony ICF-SW7600GR Operating Instructions Manual

Sony ICF-SW7600GR Operating Instructions Manual

Fm stereo/sw/mw/lw pll synthesized receiver
Hide thumbs Also See for ICF-SW7600GR:
Table of Contents
 • Italiano

  • Introduzione

   • Posizione Delle Parti E Dei Comandi
  • Fonti DI Alimentazione

   • Uso con Le Pile
   • Uso con Fonti DI Alimentazione Esterne
    • Uso con un Trasformatore CA
  • Impostazione Dell'orologio

   • Impostazione Dell'ora Attuale
   • Visualizzazione Dell'ora in Altre Parti del Mondo
  • Ascolto Della Radio

   • Cambiamento del Passo DI Canale MW
   • Inserimento Diretto Della Frequenza - Sintonia Diretta
    • Per Migliorare la Ricezione
   • Selezione Manuale Della Frequenza - Sintonia Manuale
   • Ricerca Automatica Della Stazione - Sintonia a Ricerca Automatica
   • Preselezione Delle Stazioni - Sintonia Preselezionata
   • Ricerca Delle Stazioni Disponibili Tra Quelle Preselezionate - Sintonia a Ricerca Memoria
   • Ricezione DI Trasmissioni SSB E CW
   • Regolazione Per una Ricezione am Ottimale - Rilevamento Sincrono
  • Uso del Timer

   • Sveglia al Suono Della Radio O Della Suoneria - Funzione DI Attesa
   • Per Addormentarsi al Suono Della Radio - Funzione DI Timer DI Spegnimento Ritardato
  • Altre Funzioni Utili

   • Per Evitare Operazioni Errate - Funzione DI Blocco
   • Registrazione DI Trasmissioni
   • Uso Dell'antenna SW Esterna in Dotazione
   • Uso Dell'antenna Esterna Opzionale
  • Altre Informazioni

   • Precauzioni E Manutenzione
   • Soluzione DI Problemi
   • Caratteristiche Tecniche
   • Note Sulle Bande Radio
 • Svenska

  • Inledning

   • Beskrivning Av Delar Och Reglage
  • Strömförsörjning

   • Batteridrift
   • Drift Med Hjälp Av Yttre Strömkälla
    • Nätdrift Via Nätadapter
  • Tidsinställning

   • Inställning Av Gällande Tid
   • Kontroll Av Tid I Andra Delar Av Världen
  • Radiomottagning

   • Ändring Av Stationssökningssteget På MW
   • Inställning Av Viss Frekvens - Direktinställning
    • Förbättrad Mottagningskvalitet
   • Manuellt Val Av Frekvens - Manuell Inställning
   • Automatisk Sökning Efter en Station - Automatisk Stationssökning
   • Förinställning Av Snabbvalsstationer - Snabbval
   • Sökning Efter Tillgängliga Snabbvalsstationer - Minnesstationssökning
   • SSB- Och CW-Mottagning
   • Inställning Av Optimal AM-Mottagning - Synkrondemodulering
  • Timerfunktioner

   • Att Vakna Till Radion Eller Alarmsignal - Väckningstimer
   • Att Somna Till Radion - Insomningstimer
  • Andra Praktiska Funktioner

   • Att Förhindra Felmanövrering - Reglagelåset HOLD
   • Inspelning Av Radioprogram
   • Användning Av Medföljande Kortvågsantenn
   • Användning Av Extra Utomhusantenner (Tillval)
  • Övrig Information

   • Försiktighetsåtgärder Och Underhåll
   • Felsökning
   • Tekniska Data
   • Tips Om Olika Våglängder
 • Suomi

  • Esittely

   • Osien Ja Säätimien Sijainti
  • Virtalähteet

   • Käyttö Paristoilla
   • Käyttö Ulkoisilla Virtalähteillä
    • Käyttö Verkkolaitteella
  • Kelloajan Asettaminen

   • Kellon Säätö Aikaan
   • Maailman Muiden Alueiden Ajan Katsominen
  • Radion Kuuntelu

   • MW-Kanavavaiheen Muuttaminen
   • Taajuuden Suora Näppäily - Suora Viritys
    • Vastaanoton Parantaminen
   • Taajuuden Valinta Käsin - Käsiviritys
   • Aseman Automaattinen Etsintä - Automaattinen Selausviritys
   • Asemien Esiviritys - Esiviritys
   • Asemien Etsintä Esiviritysasemista - Muistiselausviritys
   • SSB Ja CW-Lähetysten Vastaanotto
   • AM-Lähetysten Paras Mahdollinen Vastaanotto - Synkronoitu Tunnistus
  • Ajastimen Käyttö

   • Herätys Radio-Ohjelman Tai Summerin Ääneen - Valmiustilatoiminto
   • Nukahtaminen Radioasemaa Kuunnellen - Uniajastin
  • Muita Käteviä Toimintoja

   • Vahingossa Tapahtuvan Käytön Estäminen - Pitotoiminto
   • Lähetysten Äänittäminen
   • Varusteisiin Kuuluvan Erillisen Lyhytaaltoantennin Käyttö
   • Erillisten Ulkoantennien Käyttö
  • Lisätietoja

   • Varotoimet Ja Kunnossapito
   • Vianmääritys
   • Tekniset Tiedot
   • Vihjeitä Radioaalloista
 • Русский

  • Введение

   • Расположение Частей И Регуляторов
  • Источники Питания

   • Работа От Батареек
   • Работа От Внешних Источников Питания
    • Работа От Сетевого Адаптера Переменного Тока
  • Установка Часов

   • Установка Текущего Времени
   • Определение Времени В Других Регионах Мира
  • Прослушивание Радиоприемника

   • Изменение Канального Шага MW
   • Прямой Ввод Частоты - Прямая Настройка
    • Для Улучшения Приема
   • Ручной Выбор Частоты - Ручная Настройка
   • Автоматический Поиск Станций - Настройка Путем Автоматического Сканирования
   • Предварительная Установка Станций - Настройка На Предварительно Установленные Станции
   • Поиск Доступных Станций Среди Предварительно Установленных Станций - Настройка Путем Сканирования Памяти
   • Прием Передач SSB И CW
   • Настройка Для Оптимального Приема АМ - Синхронное Детектирование
  • Использование Таймера

   • Пробуждение С Помощью Радиоприемника Или Будильника - Функция Режима Ожидания
   • Засыпание При Прослушивании Радиоприемника - Функция Таймера Сна
  • Прочие Удобные Применения

   • Предупреждение Ошибок В Работе - Функция Удержания
   • Запись Радиопередач
   • Использование Прилагаемой Внешней Антенны SW
   • Использование Поставляемой Отдельно Внешней Антенны
  • Дополнительная Информация

   • Меры Предосторожности И Уход
   • Поиск И Устранение Неисправностей
   • Технические Характеристики
   • Рекомендации Относительно Радиоволн

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
FM Stereo/SW/MW/LW
PLL Synthesized Receiver
Operating Instructions
Instruzioni per l'uso
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Инструкция по операции
ICF-SW7600GR
Sony Corporation 2001 Printed in Japan
3-227-586-23 (1)
GB
IT
SE
FI
RU

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sony ICF-SW7600GR

 • Page 1 3-227-586-23 (1) FM Stereo/SW/MW/LW PLL Synthesized Receiver Operating Instructions Instruzioni per l’uso Bruksanvisning Käyttöohjeet Инструкция по операции ICF-SW7600GR Sony Corporation 2001 Printed in Japan...
 • Page 2 Warning To prevent fire or shock hazard, • Built-in timer operation do not expose the unit to rain or With the 2 built-in timers, you can moisture. tune into the station of your choice at the time of your choice. To avoid electrical shock, do not •...
 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Location of parts and controls ........4 Power sources Operating on batteries ..........8 Operating on external power sources ..... 10 Operating on AC power adaptor ....10 Setting the clock Setting the Current Time ........... 11 Finding out the time in other areas of the world ...
 • Page 4: Introduction

  B Introduction Location of parts and controls Refer to the pages in the parentheses for details. Front 1 AM EXT ANT (AM 6 DC IN 6V ! external antenna) jack (35) (external power input) jack (10) 2 ATT (attenuator) control (21) 7 LIGHT button When the display is...
 • Page 5 Rear qa SSB FINE TUNE control (26) qs LSB/USB selector (26, 27) qd AM MODE selector (26, 27) qf TONE selector (33) qg VOLUME control qh Telescopic antenna Always pull out the base of the antenna before use. Furthermore, do not use unnecessary force when storing the antenna.
 • Page 6 Controls 1 SLEEP button (31) 0 Number buttons (15, 16, 22, 23, 24) 2 HOLD switch (32) qa DISPLAY, EXE button 3 DIRECT button (15, 16) (13, 15, 16) 4 FM/AM button (16, 18, 20) Press to switch to clock display while operating 5 STANDBY MEMORY, the radio.
 • Page 7 Display 1 TUNE indicator (16, 18) 7 SLEEP indicator (31) Appears when a station Appears when the sleep is tuned in. timer is in effect. 2 Battery indicator (9) 8 STANDBY STANDBY indicators 3 HOLD indicator (32) (28, 29, 30) Appears when HOLD is Light up when the in effect.
 • Page 8: Power Sources

  B Power sources Operating on batteries To operate the unit on external power sources, see “Operating on AC power adaptor” (page 10). Slide and open the battery compartment lid. Insert four R6 (size AA) batteries in the battery compartment. Insert with correct polarity as shown. Insert the # side of the battery...
 • Page 9: Replacing The Batteries

  Preset stations, the time set by standby function and the time difference between your local time and the UTC are not erased. Battery life (JEITA*) Sony LR6 alkaline (size AA) Sony R6 (size AA) approx. 47 hours approx. 15 hours approx.
 • Page 10: Operating On External Power Sources

  DC IN 6V jack is plugged in. • Use only the recommended AC power adaptor manufactured by Sony. Using AC power adaptors with different specifications (polarity of the plug, etc.) will result in malfunction and damage to the Polarity of the plug unit.
 • Page 11: Setting The Clock

  B Setting the clock Setting the Current Time “0:00” flashes in the display when installing the batteries for the first time or when the unit has been reset. Set the clock to the current time. 2, 4, 5 This unit can display local time, which is the time for your time zone, as well as world time, which is the time for any other area in the world.
 • Page 12 Setting the Current time (continued) To set the daylight saving time, press DST to display indicator. If daylight saving time is not used in your area, daylight saving time is not currently in effect, or is already displayed, proceed to Step 4. Hold down LOCAL TIME SET and press –...
 • Page 13: Finding Out The Time In Other Areas Of The World

  Finding out the time in other areas of the world You can display the time for any other area in the world (WORLD time). Press WORLD TIME. If the radio is turned on, press EXE to display the clock before pressing WORLD TIME.
 • Page 14 Finding out the time in other areas of the world (continued) Time difference between local time and UTC The table shows the time difference with the UTC for each area. “+1:00” indicates one hour ahead of UTC and “–1:00” indicates one hour behind UTC.
 • Page 15: Listening To The Radio

  B Listening to the radio Changing MW channel step The MW channel step differs depending on the area as shown in the table below. Select the channel step according to your area. Channel step according to area Area Channel step North and South American countries 10 kHz Other countries...
 • Page 16: Directly Entering The Frequency - Direct Tuning

  Directly entering the frequency — Direct tuning If you know the frequency of the station you want to listen to, you can use the number buttons for quick and accurate tuning. TVOLUME (adjust the volume) Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press FM/AM to select either band.
 • Page 17: To Improve Reception

  To correct input Press DIRECT and repeat from Step 3. If you enter an invalid frequency You will hear two short beeps and the display will return to the frequency you are currently listening. Check the frequency and repeat from Step 3. To turn off the radio Press POWER ON/OFF.
 • Page 18: Manually Selecting The Frequency - Manual Tuning

  Manually selecting the frequency — Manual tuning Use – ?K, k? + or K – , + k to change the frequency. 3, 4 Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press FM/AM to select either band. To listen to SW, MW or LW broadcasts, select AM. For AM bands, hold down AM BAND and press –...
 • Page 19 Tips The unit will perform auto scan when – ?K or k? + is held down (see • “Searching the station automatically – Auto scan tuning”, page 20). The frequency changes rapidly when K – or + k is held down and •...
 • Page 20: Searching The Station Automatically - Auto Scan Tuning

  Searching the station automatically — Auto scan tuning 3, 4, 5 Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press FM/AM to select either band. To listen to SW, MW or LW broadcasts, select AM. For AM bands, hold down AM BAND and press – ?K or k? + to select MW (medium wave), LW (long wave) or meter band (short wave).
 • Page 21 Tips • The unit scans the frequencies in descending order when holding down – ?K, and in ascending order when holding down k? + . • To change the scanning direction, hold down either – ?K or k? + opposite to the current direction for 3 seconds. This is convenient when you want to return to the previous reception after the unit has resumed scanning.
 • Page 22: Presetting Stations - Preset Tuning

  Presetting stations — Preset tuning There are a total of 10 pages available for presets (page 0 to page 9) and you can preset up to 10 stations per page for a maximum of 100 preset stations. By presetting, you can tune in to stations simply by using the number buttons (0 to 9).
 • Page 23: Tuning In To A Preset Station

  Tuning in to a preset station 2, 3 Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press PAGE and press the page number (0 to 9) where the desired preset station is stored. Press the number button (0 to 9) of the desired preset station.
 • Page 24: Searching Available Stations From Presets - Memory Scan Tuning

  Searching available stations from presets — Memory scan tuning You can scan stations stored on a page. Convenient way using memory scan tuning When performing memory scan tuning, scanning will stop at the available stations. By storing frequencies of a short wave (SW) broadcast station that differ depending on the time and period on a page, the available frequency can be received by scanning that page.
 • Page 25 To stop memory scan during operation Press SCAN while memory scan is in operation. When there are no stations available If no stations are received after scanning, the unit will return to the preset number where the scan was started and two short beeps will be heard.
 • Page 26: Receiving Ssb And Cw Transmissions

  Receiving SSB and CW transmissions You can receive SSB (Single Side Band) and CW (Continuous Wave) transmissions with this unit. Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press FM/AM to select AM. Set the AM MODE selector to SSB. Set the LSB/USB selector to either LSB or USB.
 • Page 27: Adjusting For Optimum Am Reception - Synchronous Detection

  Adjusting for optimum AM reception — Synchronous detection With synchronous detection, you can adjust AM reception (especially SW reception) to optimum conditions. Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press FM/AM to select AM. Adjust the frequency. For tuning, see Direct tuning (page 16), Manual tuning (page 18), Auto scan tuning (page 20), or Memory scan tuning (page 24).
 • Page 28: Using The Timer

  B Using the timer Waking up to the radio or alarm — Standby function Waking up to the radio You can wake up to your favorite radio program using the standby function. You can preset different frequencies and standby times to STANDBY MEMORY To wake up to the alarm, see “Waking up to the alarm”, page 30.
 • Page 29 Hold down STANDBY MEMORY selected in Step 3 and press – ?K or k? + repeatedly to set the standby time. The time changes by a minute each time – ?K or k? + is pressed. Hold down the button to rapidly change the digits. When is held down, STANDBY or STANDBY...
 • Page 30: Waking Up To The Radio Or Alarm - Standby Function

  Waking up to the radio or alarm — Standby function (continued) Waking up to the alarm If STANDBY MEMORY without a frequency preset is activated, the alarm sounds at the standby time. Erase if a frequency is preset. Press POWER ON/OFF to turn on the radio. Press STANDBY MEMORY The preset station is received.
 • Page 31: Falling Asleep Listening To The Radio - Sleep Timer Function

  Falling asleep listening to the radio — Sleep timer function You can go to sleep while listening to the radio. The radio will automatically turn off after the set time (60 minutes, 45 minutes, 30 minutes or 15 minutes) has passed. 1, 2 Press SLEEP.
 • Page 32: Other Convenient Uses

  B Other convenient uses Preventing operation errors — Hold function When the hold function is activated, all buttons become inoperative, preventing accidental operation when the radio is being carried or used. The hold function can also be used to temporarily cancel the standby timer function.
 • Page 33: Recording Broadcasts

  Recording broadcasts You can record radio broadcasts by connecting the radio to a cassette recorder with a connecting cable. to MIC IN Cassette recorder LINE IN to LINE OUT Connect the radio to a cassette recorder with the optional connecting cable. Use the appropriate cable for the type of cassette recorder.
 • Page 34: Using The Supplied Sw External Antenna

  Using the supplied SW external antenna Although you can normally enjoy SW (short wave) broadcasts with the telescopic antenna, use the supplied SW antenna when the reception is bad such as when inside a steel building, etc., or when you want more stable reception.
 • Page 35: Using The Optional External Antenna

  Using the optional external antennas For better reception of SW (short wave), MW (medium wave) and LW (long wave) broadcasts, use the optional wide range antenna AN-1, AN- 102 or SW active antenna AN-LP1. Installation • Do not place the radio or antenna near fluorescent lighting, televisions, telephones, computers, etc., as this may cause noises to be heard.
 • Page 36: Additional Information

  B Additional information Precautions and maintenance On placement • Do not leave the unit near heat sources, such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, humidity, rain, mechanical vibration or shock. • Use the unit within a temperature range of 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
 • Page 37 When taking your unit for service or repair, take note of important preset settings. They may be deleted depending on the type of necessary repair. If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer. Additional information...
 • Page 38: Troubleshooting

  Troubleshooting If you have any trouble with the unit, read the instruction manual once more and check the following before requesting for repair. Symptom Cause and remedies The radio does The HOLD function is activated. not accept button c Slide HOLD switch in the direction opposite the operations.
 • Page 39 Symptom Cause and remedies The radio does You forgot to press STANDBY MEMORY not turn on at the c Press STANDBY MEMORY (page 29). standby time. The HOLD function is activated. c Slide HOLD switch in the direction opposite the arrow (to disappear “-”) (page 32).
 • Page 40: Specifications

  Specifications Circuit system FM: Super heterodyne AM: Dual conversion super heterodyne Frequency range FM: 76–108 MHz SW: 1 621– 29 999 kHz MW: 530–1 620 kHz LW: 150–529 kHz LINE OUT jack (stereo minijack) × 1 Output Recording output level approx. 245 mV, output impedance less than 10 kΩ...
 • Page 41: Tips On Radio Waves

  Tips on radio waves What is SSB (Single Side Band)? SSB is very popular among ham and business radio transmissions, and is commonly used in many amateur bands because of its superiority in signal intelligibility. Its impressive signal intelligibility is achieved with minimum interferences when compared to DSB (Double Side Band) owing to its half bandwidth structure.
 • Page 42 • Funzioni di timer incorporato Attenzione Con i 2 timer incorporati è Per evitare il pericolo di incendi o possibile sintonizzare la stazione scosse elettriche, non esporre desiderata all’ora desiderata. l’apparecchio alla pioggia o • Timer di spegnimento ritardato all’umidità Il timer di spegnimento ritardato Per evitare scosse elettriche, non spegne automaticamente la radio,...
 • Page 43 Indice Introduzione Posizione delle parti e dei comandi ......4 Fonti di alimentazione Uso con le pile ............... 8 Uso con fonti di alimentazione esterne ....10 Uso con un trasformatore CA ......10 Impostazione dell’orologio Impostazione dell’ora attuale ........11 Visualizzazione dell’ora in altre parti del mondo ...
 • Page 44: Introduzione

  B Introduzione Posizione delle parti e dei comandi Fare riferimento alle pagine tra parentesi per dettagli. Davanti 1 Presa antenna AM esterna 6 Presa di ingresso (AM EXT ANT) (35) alimentazione esterna (DC IN 6V !) (10) 2 Comando di attenuazione (ATT) (21) 7 Tasto di illuminazione (LIGHT)
 • Page 45 Retro qa Comando di sintonia SSB precisa (SSB FINE TUNE) (26) qs Selettore di modulazione LSB/USB (LSB/USB) (26, 27) qd Selettore di modo AM (AM MODE) (26, 27) qf Selettore di tono (TONE) (33) qg Comando di volume (VOLUME) qh Antenna telescopica Estrarre sempre la base dell’antenna prima dell’uso.
 • Page 46 Comandi 1 Tasto di spegnimento 9 Tasto di accensione/ ritardato (SLEEP) (31) spegnimento (POWER ON/OFF) 2 Interruttore di blocco (HOLD) (32) 0 Tasti numerici (15, 16, 22, 23, 24) 3 Tasto di sintonia diretta (DIRECT) (15, 16) qa Tasto di visualizzazione (DISPLAY), esecuzione 4 Tasto di banda (FM/AM) (EXE) (13, 15, 16)
 • Page 47 Display 1 Indicatore di sintonia 7 Indicatore di (TUNE) (16, 18) spegnimento ritardato Appare quando è (SLEEP) (31) sintonizzata una Appare quando è in stazione. azione il timer di spegnimento ritardato. 2 Indicatore delle pile (9) 8 SIndicatori di attesa 3 Indicatore di blocco (32) (STANDBY Appare quando è...
 • Page 48: Fonti Di Alimentazione

  B Fonti di alimentazione Uso con le pile Per usare l’apparecchio con fonti di alimentazione esterne, vedere “Uso con un trasformatore CA” (pagina 10). Far scorrere il coperchio del comparto pile per aprirlo. Inserire quattro pile tipo R6 (formato AA) nel comparto pile.
 • Page 49 Le stazioni preselezionate, l’ora impostata per la funzione di attesa e la differenza oraria tra l’ora locale e quella UTC non sono cancellate. Durata delle pile (JEITA*) Alcaline Sony Sony R6 LR6 (formato AA) (formato AA) Circa 47 ore...
 • Page 50: Uso Con Fonti Di Alimentazione Esterne

  CA dalla presa di corrente, quindi dalla presa DC IN 6V dell’apparecchio. Non è possibile alimentare l’apparecchio con le pile fintanto che il trasformatore CA è collegato alla presa DC IN 6V. • Utilizzare solo il trasformatore CA Sony consigliato. Utilizzando trasformatori CA con caratteristiche tecniche differenti (polarità della spina e simili), è...
 • Page 51: Impostazione Dell'orologio

  B Impostazione dell’orologio Impostazione dell’ora attuale “0:00” lampeggia sul display quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando l’apparecchio è stato inizializzato. Impostare l’orologio sull’ora attuale. 2, 4, 5 Questo apparecchio può visualizzare l’ora locale, che è l’ora del fuso orario dell’utilizzatore, e l’ora mondiale, che è...
 • Page 52 Impostazione dell’ora attuale (continuazione) Per impostare l’ora legale, premere DST in modo da visualizzare l’indicatore Se l’ora legale non è usata nella propria area, se l’ora legale non è attualmente in vigore o se è già visualizzato, passare al punto 4. Tenere premuto LOCAL TIME SET e premere –...
 • Page 53: Visualizzazione Dell'ora In Altre Parti Del Mondo

  Visualizzazione dell’ora in altre parti del mondo Si può visualizzare l’ora di qualsiasi parte del mondo (ora mondiale). Premere WORLD TIME. Se la radio è accesa, premere EXE per visualizzare l’orologio prima di premere WORLD TIME. Premere K – o + k per visualizzare la differenza oraria rispetto a UTC della città...
 • Page 54 Visualizzazione dell’ora in altre parti del mondo (continuazione) Differenza oraria tra ora locale e UTC La tabella mostra la differenza oraria rispetto a UTC per ciascuna area. “+1:00” indica un’ora avanti rispetto a UTC e “–1:00” indica un’ora indietro rispetto a UTC. Il rapporto tra UTC, ora locale e differenza oraria è...
 • Page 55: Ascolto Della Radio

  B Ascolto della radio Cambiamento del passo di canale MW Il passo di canale delle onde medie (MW) differisce a seconda delle aree come indicato nella tabella. Selezionare il passo di frequenza in base alla propria area. Passo di frequenza secondo l’area Area Passo di frequenza Paesi dell’America del Nord e del Sud 10 kHz...
 • Page 56: Inserimento Diretto Della Frequenza - Sintonia Diretta

  Inserimento diretto della frequenza — Sintonia diretta Se si conosce la frequenza della stazione che si vuole ascoltare, si possono usare i tasti numerici per una sintonia rapida e accurata. TVOLUME (regolare il volume) Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere FM/AM per selezionare la banda.
 • Page 57: Per Migliorare La Ricezione

  Per correggere Premere DIRECT e ripetere dal punto 3. Se si inserisce una frequenza non valida Si sentono due segnali acustici brevi e il display torna alla frequenza in fase di ascolto. Controllare la frequenza e ripetere dal punto 3. Per spegnere la radio Premere POWER ON/OFF.
 • Page 58: Selezione Manuale Della Frequenza - Sintonia Manuale

  Selezione manuale della frequenza — Sintonia manuale Usare – ?K, k? + o K – , + k per cambiare la frequenza. 3, 4 Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere FM/AM per selezionare la banda. Per ascoltare trasmissioni SW, MW o LW selezionare AM. Per le bande AM, tenere premuto AM BAND e premere –...
 • Page 59 Informazioni L’apparecchio esegue la ricerca automatica se si tiene premuto – ?K o • k? + (vedere “Ricerca automatica della stazione – Sintonia a ricerca automatica”, pagina 20). La frequenza cambia rapidamente se si tiene premuto K – o + k e si •...
 • Page 60: Ricerca Automatica Della Stazione - Sintonia A Ricerca Automatica

  Ricerca automatica della stazione — Sintonia a ricerca automatica 3, 4, 5 Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere FM/AM per selezionare la banda. Per ascoltare trasmissioni SW, MW o LW selezionare AM. Per le bande AM, tenere premuto AM BAND e premere –...
 • Page 61 Informazioni • L’apparecchio scorre le frequenze in ordine discendente quando si tiene premuto – ?K e in ordine ascendente quando si tiene premuto k? + . • Per cambiare la direzione di scorrimento, tenere premuto – ?K o k? + della direzione opposta a quella attuale per 3 secondi.
 • Page 62: Preselezione Delle Stazioni - Sintonia Preselezionata

  Preselezione delle stazioni — Sintonia preselezionata Sono disponibili 10 pagine per le stazioni preselezionate (da pagina 0 a pagina 9) e si possono preselezionare fino a 10 stazioni per pagina, per un massimo di 100 stazioni preselezionate. Preselezionando le stazioni, è possibile sintonizzarle semplicemente premendo i tasti numerici (da 0 a 9).
 • Page 63 Sintonia di una stazione preselezionata 2, 3 Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere PAGE e premere il numero della pagina (da 0 a 9) dove è memorizzata la stazione preselezionata desiderata. Premere il tasto numerico (da 0 a 9) della stazione preselezionata desiderata.
 • Page 64: Ricerca Delle Stazioni Disponibili Tra Quelle Preselezionate - Sintonia A Ricerca Memoria

  Ricerca delle stazioni disponibili tra quelle preselezionate — Sintonia a ricerca memoria Si possono scorrere le stazioni memorizzate in una pagina. Comodità della sintonia a ricerca memoria Quando si esegue la sintonia a ricerca memoria, la ricerca si ferma alle stazioni disponibili. Se si memorizzano in una pagina le frequenze di una stazione SW (onde corte) che differiscono a seconda dell’ora e del periodo, la frequenza disponibile può...
 • Page 65 Per interrompere la ricerca memoria in corso Premere SCAN mentre la ricerca memoria è in corso. Se non esistono stazioni disponibili Se non sono ricevute stazioni dopo la ricerca, l’apparecchio ritorna al numero di preselezione da cui è iniziata la ricerca e si sentono due segnali acustici brevi.
 • Page 66: Ricezione Di Trasmissioni Ssb E Cw

  Ricezione di trasmissioni SSB e CW Si possono ricevere trasmissioni SSB (Single Side Band) e CW (Continuous Wave) con questo apparecchio. Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere FM/AM per selezionare AM. Regolare il selettore AM MODE su SSB. Regolare il selettore LSB/USB su LSB o USB.
 • Page 67: Regolazione Per Una Ricezione Am Ottimale - Rilevamento Sincrono

  Regolazione per una ricezione AM ottimale — Rilevamento sincrono Con il rilevamento sincrono è possibile regolare la ricezione AM (soprattutto la ricezione SW) su condizioni ottimali. Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere FM/AM per selezionare AM. Regolare la frequenza. Per sintonizzare, vedere Sintonia diretta (pagina 16), Sintonia manuale (pagina 18), Sintonia a ricerca automatica (pagina 20) o Sintonia a ricerca memoria (pagina 24).
 • Page 68: Uso Del Timer

  B Uso del timer Sveglia al suono della radio o della suoneria — Funzione di attesa Sveglia al suono della radio È possibile svegliarsi al suono della trasmissione preferita usando la funzione di attesa. Si possono preselezionare frequenze e ore di attesa diverse su STANDBY MEMORY Per svegliarsi con la suoneria, vedere “Sveglia con la suoneria”, pagina 30.
 • Page 69 Tenere premuto STANDBY MEMORY selezionato al unto 3 e premere ripetutamente – ?K o k? + per impostare l’ora di attesa. L’ora cambia di un minuto a ciascuna pressione di – ?K o k? + . Tenere premuto il tasto per far cambiare rapidamente le cifre. Quando si tiene premuto , STANDBY o STANDBY...
 • Page 70 Sveglia al suono della radio o della suoneria — Funzione di attesa (continuazione) Sveglia con la suoneria Se STANDBY MEMORY viene attivato senza una stazione preselezionata, all’ora di attesa si sente la suoneria. Cancellare la stazione se è preselezionata. Premere POWER ON/OFF per accendere la radio. Premere STANDBY MEMORY Viene ricevuta la stazione preselezionata.
 • Page 71: Per Addormentarsi Al Suono Della Radio - Funzione Di Timer Di Spegnimento Ritardato

  Per addormentarsi al suono della radio — Funzione di timer di spegnimento ritardato È possibile addormentarsi al suono della radio. La radio si spegne automaticamente dopo che è trascorso il tempo fissato (60 minuti, 45 minuti, 30 minuti o 15 minuti). 1, 2 Premere SLEEP.
 • Page 72: Altre Funzioni Utili

  B Altre funzioni utili Per evitare operazioni errate — Funzione di blocco Quando la funzione di blocco è attivata, tutti i tasti non funzionano, evitando attivazioni accidentali quando si trasporta o si usa la radio. La funzione di blocco può anche essere usata per disattivare temporaneamente la funzione di timer di attesa.
 • Page 73: Registrazione Di Trasmissioni

  Registrazione di trasmissioni Si possono registrare trasmissioni radio collegando la radio ad un registratore con un cavo di collegamento. Registratore a cassette a MIC IN o LINE IN a LINE OUT Collegare la radio ad un registratore con il cavo di collegamento opzionale.
 • Page 74: Uso Dell'antenna Sw Esterna In Dotazione

  Uso dell’antenna SW esterna in dotazione Anche se normalmente è possibile ricevere le trasmissioni SW (onde corte) con l’antenna telescopica, usare l’antenna SW in dotazione quando la ricezione è scadente, come all’interno di edifici in cemento armato, ecc. o quando si desidera una ricezione più stabile. Cavo Accoppiatore Custodia...
 • Page 75: Uso Dell'antenna Esterna Opzionale

  Uso dell’antenna esterna opzionale Per una migliore ricezione delle trasmissioni SW (onde corte), MW (onde medie) e LW (onde lunghe), usare l’antenna a gamma ampia AN-1, AN-102 o l’antenna SW attiva AN-LP1 opzionali. Installazione • Non collocare la radio o l’antenna vicino a lampade fluorescenti, televisori, telefoni, computer, ecc., perché...
 • Page 76: Altre Informazioni

  B Altre informazioni Precauzioni e manutenzione Collocazione • Non lasciare l’apparecchio nei pressi di fonti di calore, come caloriferi o condotti d’aria calda o in luoghi esposti a luce solare diretta, polvere eccessiva, umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche o scosse. • Usare l’apparecchio all’interno della gamma di temperature da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F).
 • Page 77 Quando si porta l’apparecchio per ispezioni o riparazioni, assicurarsi di annotare le preselezioni importanti. Queste potrebbero essere cancellate a seconda del tipo di intervento necessario. In caso di interrogativi o problemi riguardanti l’apparecchio, consultare il più vicino rivenditore Sony. Altre informazioni...
 • Page 78: Soluzione Di Problemi

  Soluzione di problemi In caso di difficoltà con l’apparecchio, leggere ancora una volta il manuale di istruzioni e controllare quanto segue prima di richiedere riparazioni. Sintomo Causa e rimedi La radio non È attivata la funzione HOLD. accetta le c Spostare l’interruttore HOLD in direzione operazioni con i opposta alla freccia (per far scomparire “-”) tasti.
 • Page 79 Sintomo Causa e rimedi La radio non si Si è dimenticato di premere STANDBY MEMORY accende all’ora di attesa. c Premere STANDBY MEMORY (pagina 29). È attivata la funzione di blocco. c Spostare l’interruttore HOLD in direzione opposta alla freccia (per far scomparire “-”) (pagina 32).
 • Page 80: Caratteristiche Tecniche

  Caratteristiche tecniche Sistema di circuito FM: Supereterodino AM: Supereterodino a doppia conversione Campo di frequenza FM: 76–108 MHz SW: 1 621–29 999 kHz OM (MW): 530–1 620 kHz OL (LW): 150–529 kHz Presa LINE OUT (minipresa stereo) × 1 Uscita Livello in uscita per la registrazione circa 245 mV, impedenza in uscita inferiore a 10 kΩ...
 • Page 81: Note Sulle Bande Radio

  Note sulle bande radio Che cosa è la banda laterale unica (SSB)? La banda laterale unica è molto usata nelle trasmissioni dei radioamatori e in quelle professionali, e si trova su tutte le bande per radioamatori per la sua superiorità nell’intelligibilità del segnale. Questa eccezionale intelligibilità...
 • Page 82 Varning ! Utsätt inte radion för regn eller • Väckningstimer fukt, för att undvika risk för brand En eller två tider kan ställas in för eller elektriska stöar. väckning till radio eller alarmsignal. Öppna inte höljet, för att undvika • Insomningstimer risk för elekriska stötar.
 • Page 83 Innehåll Inledning Beskrivning av delar och reglage ....... 4 Strömförsörjning Batteridrift ..............8 Drift med hjälp av yttre strömkälla ......10 Nätdrift via nätadapter ........10 Tidsinställning Inställning av gällande tid ........11 Kontroll av tid i andra delar av världen ....13 Radiomottagning Ändring av stationssökningssteget på...
 • Page 84: Inledning

  B Inledning Beskrivning av delar och reglage Vi hänvisar till sidorna inom parentes angående detaljer. Framsidan 1 AM-antenningång (AM 7 Belysningsknapp EXT ANT) (35) (LIGHT) Tryck på denna knapp för 2 Dämpningsreglage (ATT) att vid behov tända belys (21) -ningen i teckenfönstret. 3 Dämpningsomkopplare Belysningen är tänd i 10 (ATT ON/OFF) (21)
 • Page 85 Baksidan qa Fininställningsreglage för SSB-mottagning (SSB FINE TUNE) (26) qs LSB/USB-väljare (LSB/USB) (26, 27) qd Väljare för AM-mottagningssätt (AM MODE) (26, 27) qf Tonklangsväljare (TONE) (33) qg Volymreglage (VOLUME) qh Teleskopantenn Dra alltid ut antennsockeln först, när teleskopantennen ska användas. Fäll ihop antennen försiktigt efter användning. Var noga med att även skjuta in sockeln.
 • Page 86 Manövreringsreglage 1 Insomningsknapp 9 Strömbrytare (POWER (SLEEP) (31) ON/OFF) 2 Reglagelås (HOLD) (32) 0 Sifferknappar (15, 16, 22, 23, 24) 3 Knapp för ändring av stationssökningssteg/ qa Knapp för val av direktinställning tidsvisning/exekvering (DIRECT) (15, 16) (DISPLAY,EXE) (13, 15, 4 Våglängdsväljare (FM/ Tryck på...
 • Page 87 Indikeringar i teckenfönstret 1 Indikering för inställd 6 Indikering för låst station (TUNE) (16, 18) synkrondemoduleringskrets visas medan en (SYNCLOCK) (27) radiostation är inställd. visas medan synkron -demodulering är 2 Indikering för svagt inkopplat. batteri (9) 7 Insomningsindikering 3 Indikering för reglagelås (SLEEP) (31) (32) visas medan insomnings...
 • Page 88: Strömförsörjning

  B Strömförsörjning Batteridrift Vi hänvisar till Nätdrift via nätadapter (sid. 10) angående drift med hjälp av yttre strömkälla. Skjut upp locket till batterifacket. Sätt i fyra stycken R6-batterier (storlek AA) i batterifacket. Se till att batterierna sätts i med plus- och minuspolerna korrekt vända enligt illustrationen.
 • Page 89 Byte av batterier När indikeringen E börjar blinka i teckenfönstret samtidigt som ljudet börjar bli svagt och innehålla störningar betyder det att batterierna är på väg att laddas ur. När batterierna laddats ur helt börjar indikeringen E visas konstant (utan att blinka) i teckenfönstret samtidigt som strömmen slås av och alla manövreringsknappar blir obrukbara.
 • Page 90: Drift Med Hjälp Av Yttre Strömkälla

  Drift med hjälp av yttre strömkälla Du kan också förse enheten med ström genom att ansluta AC-adaptern till DC IN 6V-ingången (ingång för extern strömförsörjning). Tips Efter anslutning av en yttre strömkälla kopplas radion automatiskt om till drift via likströmsintaget, oberoende av om batterier är isatta eller ej. Obs! •...
 • Page 91: Tidsinställning

  B Tidsinställning Inställning av gällande tid 0:00 blinkar i teckenfönstret efter att batterier satts i radion för första gången eller efter att radion har nollställts. Ställ då in gällande tid. 2, 4, 5 Radion kan visa både lokal tid, det vill säga den tid som gäller inom den tidszon där radion normalt används, och världstid, vilket är den tid som gäller på...
 • Page 92 Inställning av gällande tid (forts.) Tryck vid behov på DST, så att indikeringen visas i teckenfönstret, för att ställa in visning av sommartid. Gå vidare till punkt 4, om sommartid inte används där radion används, om sommartid inte gäller för tillfället eller om redan visas i teckenfönstret.
 • Page 93: Kontroll Av Tid I Andra Delar Av Världen

  Kontroll av tid i andra delar av världen Visning av världstid gör det möjligt att kontrollera vad klockan är var som helst i världen. Tryck på WORLD TIME. Om radiomottagning pågår, så tryck först på EXE för att ta fram klockan i teckenfönstret och därefter på...
 • Page 94 Kontroll av tid i andra delar av världen (forts.) Tidsskillnad mellan lokal tid och UTC-tid Följande tabell visar varje områdes tidsskillnad gentemot UTC- tid. +1:00 anger att området ligger en timme före UTC-tid och –1:00 att det ligger en timme efter UTC-tid. Följande förhållande gäller mellan UTC-tid, lokal tid och tidsskillnad: tidsskillnad = lokal tid* –...
 • Page 95: Radiomottagning

  B Radiomottagning Ändring av stationssökningssteget på MW Stationssökningssteget för MW-mottagning skiljer sig åt beroende på mottagningsområde enligt tabellen nedan. Ställ in det stationssökningssteg som gäller där radion ska användas. Stationssökningssteg enligt område Område Stationssökningssteg Länder i Nord- och Sydamerika 10 kHz Övriga länder 9 kHz Tryck på...
 • Page 96: Inställning Av Viss Frekvens - Direktinställning

  Inställning av viss frekvens — Direktinställning Om frekvensen för önskad station är känd, så är det möjligt att med hjälp av sifferknapparna ställa in den exakta frekvensen. TVOLUME (volymreglage) Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på FM/AM för att välja önskad våglängd, FM eller AM.
 • Page 97: Förbättrad Mottagningskvalitet

  Hur frekvensen ändras Tryck på DIRECT och börja om från och med punkt 3. Vid inmatning av en ogiltig frekvens Två pipljud återges varefter tidigare inställd frekvens visas i teckenfönstret igen. Kontrollera frekvensen och börja om från och med punkt 3. Hur radion slås av Tryck på...
 • Page 98: Manuellt Val Av Frekvens - Manuell Inställning

  Manuellt val av frekvens — Manuell inställning Ändra frekvensen med hjälp av reglagen – ?K och k? + eller K – och + k. 3, 4 Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på FM/AM för att välja önskad våglängd, FM eller AM.
 • Page 99 Tips • Om – ?K eller k? + hålls intryckt, så kopplas automatisk stationssökning in (vi hänvisar till Automatisk sökning efter en station - Automatisk stationssökning på sidan 20). • Frekvensen ändras snabbt när K – eller + k hålls intryckt och slutar ändras när intryckt sida på...
 • Page 100: Automatisk Sökning Efter En Station - Automatisk Stationssökning

  Automatisk sökning efter en station — Automatisk stationssökning 3, 4, 5 Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på FM/AM för att välja önskad våglängd, FM eller AM. Välj AM för att ställa in en SW-, MW- eller LW-station. För AM-mottagning: håll AM BAND intryckt och tryck på...
 • Page 101 Tips • Vid intryckning av – ?K sker stationssökningen mot lägre frekvenser och vid intryckning av k? + mot högre frekvenser. • Tryck in och håll antingen – ?K eller k? + intryckt i cirka tre sekunder för att ändra sökriktningen till motsvarande motsatt riktning. Detta är praktiskt för att gå...
 • Page 102: Förinställning Av Snabbvalsstationer - Snabbval

  Förinställning av snabbvalsstationer — Snabbval Sammanlagt tio olika minnessidor finns tillgängliga för lagring av snabbvalsstationer. Upp till tio stationer kan lagras på varje minnessida, vilket ger möjlighet att lagra sammanlagt 100 stationer i snabbvals -minnet. Efter förinställning av snabbvalsstationer kan önskad station enkelt ställas in med hjälp av sifferknapparna (0 till 9).
 • Page 103 Inställning av snabbvalsstationer 2, 3 Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på PAGE och på sifferknappen (0 till 9) för den minnessida som önskad snabbvalsstation finns på. Tryck på den sifferknapp (0 till 9) under vilken önskad snabbvalsstation finns lagrad.
 • Page 104: Sökning Efter Tillgängliga Snabbvalsstationer - Minnesstationssökning

  Sökning efter tillgängliga snabbvalsstationer — Minnesstationssökning Automatisk genomsökning av snabbvalsstationer på en viss minnessida kan kopplas in. Praktiskt utnyttjande av minnesstationssökning Vid minnesstationssökning avbryts sökningen varje gång en tillgänglig station ställts in. Genom att först förinställa olika frekvenser för en och samma kortvågsstation, som sänder på olika frekvenser beroende på...
 • Page 105 Hur minnesstationssökning kopplas ur Tryck på SCAN medan stationssökning pågår. Om ingen station finns tillgänglig Om ingen sändande station ställts in vid minnesstationssökning, så ställs den snabbvalsstation där stationssökningen började in, varefter två korta pipljud återges. Om SCAN trycks in för en minnessida utan snabbvalsstationer på...
 • Page 106: Ssb- Och Cw-Mottagning

  SSB- och CW-mottagning Radion kan användas till att ta emot sändningar som överförs med SSB (enkelt sidband, SSB = Single Side Band) och CW (omodulerad bärvåg, CW = Continous Wave). Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på...
 • Page 107: Inställning Av Optimal Am-Mottagning - Synkrondemodulering

  Inställning av optimal AM- mottagning — Synkrondemodulering Med hjälp av synkrondemodulering är det möjligt att ställa in optimalt mottagningsförhållande för AM-mottagning (särskilt SW-mottagning). Tryck på strömbrytaren POWER ON/OFF för att slå på radion. Tryck på FM/AM för att välja AM. Ställ in önskad frekvens.
 • Page 108: Timerfunktioner

  B Timerfunktioner Att vakna till radion eller alarmsignal — Väckningstimer Radioväckning Med hjälp av väckningsfunktionen är det möjligt att vakna till önskat radioprogram. Olika stationer och väckningstider kan lagras under de respektive väckningsknapparna STANDBY MEMORY För väckning till alarmsignal hänvisar vi till Alarmväckning på sidan 30.
 • Page 109 Håll den väckningsknapp som trycktes in i punkt 3, STANDBY MEMORY eller , intryckt och tryck upprepade gånger på – ?K eller k? + för att ställa in önskad väckningstid. Vid varje tryck på – ?K eller k? + ändras väckningstiden med en minuts steg.
 • Page 110: Att Vakna Till Radion Eller Alarmsignal - Väckningstimer

  Att vakna till radion eller alarmsignal Väckningstimer (forts.) — Alarmväckning Om en väckningstid lagrats under någon av väckningsknapparna STANDBY MEMORY eller utan att en väckningsstation lagrats under samma väckningsknapp, så ljuder alarmsignalen vid aktivering av väckningen. Radera vid behov en väckningsstation enligt följande för att kunna vakna till alarmsignal.
 • Page 111: Att Somna Till Radion - Insomningstimer

  Att somna till radion — Insomningstimer Med hjälp av insomningsfunktionen är det möjligt att somna till önskat radioprogram. Radion slås av automatiskt efter att vald insomningstid (60, 45, 30 eller 15 minuter) gått ut. 1, 2 Tryck på SLEEP. Indikeringen SLEEP blinkar och insom -ningstiden 60 visas i teckenfönstret, vilket anger att insomningstimern är inställd för automatiskt strömavslag efter 60 minuter.
 • Page 112: Andra Praktiska Funktioner

  B Andra praktiska funktioner Att förhindra felmanövrering — Reglagelåset HOLD Med hjälp av reglagelåset HOLD är det möjligt att låsa alla andra manövreringsreglage, så att de inte kan användas av misstag när radion bärs eller används. Reglagelåset HOLD kan även användas till att tillfälligt koppla ur väckningstimern.
 • Page 113: Inspelning Av Radioprogram

  Inspelning av radioprogram Genom att ansluta radion till en kassettbandspelare via en anslutningskabel är det möjligt att spela in radioprogram. till MIC IN Kassettbandspelare eller LINE IN till LINE OUT Anslut radion till en kassettbandspelare med hjälp av en anslutningskabel (tillval). Använd korrekt kabel enligt den kassettbandspelare som används.
 • Page 114: Användning Av Medföljande Kortvågsantenn

  Användning av medföljande kortvågsantenn Radions teleskopantenn räcker vanligtvis för fullgod mottagningskvalitet vid SW-mottagning. Om mottagningskvaliteten är dålig, t.ex. på grund av att radion används inuti en byggnad av stål, eller när stabilare mottagning önskas, så kan emellertid den medföljande kortvågsantennen användas för att förbättra mottagningskvaliteten.
 • Page 115: Användning Av Extra Utomhusantenner (Tillval)

  Användning av extra utomhusantenner (tillval) För bättre mottagning av SW-, MW- och LW-sändningar rekommenderas användning av bredbandsantennen AN-1 (tillval) eller AN-102 (tillval) eller av den aktiva kortvågsantennen AN-LP1 (tillval). Angående installation • Placera inte radion och dra heller inte antennen i närheten av lysrör, tv-apparater, telefoner, datorer etc., eftersom det kan orsaka ljudstörningar.
 • Page 116: Övrig Information

  B Övrig information Försiktighetsåtgärder och underhåll Angående placering • Placera inte radion i närheten av värmekällor, såsom intill ett element eller ett varmluftsintag, eller på en plats där den kan utsättas för solljus, damm, fukt, regn, mekaniska vibrationer eller stötar. •...
 • Page 117 • Se till att inte tappa radion eller utsätta den för för stora påfrestningar, eftersom det kan resultera i felfunktion. Angående service och reparation Notera viktiga förinställningar innan radion lämnas in för service eller reparation, eftersom det kan hända att dessa raderas beroende på...
 • Page 118: Felsökning

  Felsökning Om det uppstår problem vid användning av radion, så kontrollera bruksanvisningen en gång till och gå igenom nedanstående felsökningstabell innan reparation begärs. Symptom Orsak och åtgärder Radions olika Reglagelåset HOLD har kopplats in. manövreringsreglage c Skjut HOLD i pilens motsatta riktning (så att in kan inte användas.
 • Page 119 Symptom Orsak och åtgärder Radion slås inte Väckningsknappen STANDBY MEMORY eller på vid inställd har inte tryckts in. väckningstid. c Tryck på STANDBY MEMORY eller (sid. 29). Reglagelåset HOLD har kopplats in. c Skjut HOLD i pilens motsatta riktning (så att in -dikeringen - i teckenfönstret slocknar) (sid.
 • Page 120: Tekniska Data

  Tekniska data Kretssystem FM: superheterodynmottagare AM: superheterodynmottagare med dubbel omvandling Frekvensomfång 76-108 MHz KV (SW) : 1 621-29 999 kHz MV (MW): 530-1 620 kHz LV (LW): 150-529 kHz LINE OUT (linjeutgång med stereominijack) × 1 Utgångar utnivå för inspelning: ca 245 mV, utimpedans: under 10 kΩ...
 • Page 121: Tips Om Olika Våglängder

  Tips om olika våglängder Vad är ett enkelt sidband SSB? SSB-mottagning på enkelt sidband är mycket populärt bland radioamatörer och inom affärsvärlden. För amatörbanden använder man ofta denna teknik, eftersom den, jämfört med DSB (dubbelt sidband), ger en nästan störningsfri mottagning, mycket beroende på att den bara använder halva bandbredden.
 • Page 122 Varoitus • Yhdysrakenteisen Suojaa laite sateelta ja ajastintoiminto kosteudelta tulipalo- ja Kahdella yhdysrakenteisella sähköiskuvaaran vuoksi. ajastimella voit virittää Älä avaa laitteen koteloa haluamallesi asemalle haluttuna sähköiskuvaaran vuoksi. aikana. Ota tarvittaessa yhteys • Uniajastin huoltoliikkeeseen. Uniajastin katkaisee automaattisesti virran radiosta, Ominaisuudet jotta voit nuhkahtaa rauhassa kuunnellen radiota.
 • Page 123 Sisällysluettelo Esittely Osien ja säätimien sijainti ..........4 Virtalähteet Käyttö paristoilla ............8 Käyttö ulkoisilla virtalähteillä ........10 Käyttö verkkolaitteella ........10 Kelloajan asettaminen Kellon säätö aikaan ............ 11 Maailman muiden alueiden ajan katsominen ..13 Radion kuuntelu MW-kanavavaiheen muuttaminen ......15 Taajuuden suora näppäily —...
 • Page 124: Esittely

  B Esittely Osien ja säätimien sijainti Katso tarkemmat tiedot suluissa olevilta sivuilta. Etuosa 1 AM EXT ANT -liitin 6 DC IN 6V !-liitin (ulkoinen AM-antenni) (erillisen virran tulo) (10) (35) 7 LIGHT-painike 2 ATT-säädin (vaimennin) Jos näyttö on vaikeasti (21) nähtävissä, sytytä...
 • Page 125 Takaosa qa SSB FINE TUNE -säädin (26) qs LSB/USB-valitsin (26, 27) qd AM MODE -valitsin (AM-muoto) (26, 27) qf TONE-valitsin (sävy) (33) qg VOLUME-säädin (äänenvoimakkuus) qh Teleskooppiantenni Vedä antennin tyviosa aina esille ennen antennin käyttämistä. Kun asetat antennin paikalleen, älä paina sitä liian voimakkaasti.
 • Page 126 Säätimet 1 SLEEP-painike 0 Numeropainikkeet (unitoiminto) (31) (15, 16, 22, 23, 24) 2 HOLD-kytkin (pito) (32) qa Painike DISPLAY (näyttö), EXE (toteutus) 3 DIRECT-painike (suora) (13, 15, 16) (15, 16) Kytke tätä painamalla 4 FM/AM-painike kellonäytölle radion (16, 18, 20) toiminnan aikana.
 • Page 127 Näyttö 1 TUNE-ilmaisin (viritys) 7 SLEEP-ilmaisin (16, 18) (unitoiminto) (31) Näkyy, kun asema on Näkyy, kun uniajastin viritetty. toimii. 2 Paristoilmaisin (9) 8 STANDBY STANDBY -ilmaisimet 3 HOLD-ilmaisin (pito) (valmiustila (32) valmiustila Näkyy, kun pitotoiminto (28, 29, 30) on kytketty. Painikkeet Palaa, kun valmistila- eivät toimi.
 • Page 128: Virtalähteet

  B Virtalähteet Käyttö paristoilla Jos haluat käyttää laitetta ulkoisilla virtalähteillä, katso “Käyttö verkkolaitteella” (sivu 10). Työnnä paristokotelon kansi auki. Aseta paristolokeroon neljä R6 (koko AA) paristoa. Aseta paristot oikein päin kuvassa näytetyllä tavalla. Aseta ensin pariston # pää. Sulje paristolokeron kansi. Kun laitteeseen asetetaan paristot ensimmäistä...
 • Page 129 Jos näin on käynyt, säädä kello uudelleen. Esiviritetyt asemat, valmiustilatoiminnon aika ja paikallisajan ja UTC-ajan välinen aikaero säilyvät. Paristojen käyttöikä (JEITA*) Sony LR6 alkali (koko AA) Sony R6 (koko AA) ULA (FM) noin 47 tuntia noin 15 tuntia...
 • Page 130: Käyttö Ulkoisilla Virtalähteillä

  Käyttö ulkoisilla virtalähteillä Tätä laitetta voidaan käyttää myös liittämällä verkkolaite DC IN 6V -liitäntään (ulkoisen virran tulo). Vihje Kun ulkoinen virtalähde on liitetty, laite kytkeytyy automaattisesti ulkoiselle virtalähteelle riippumatta siitä onko paristot asetettu vai ei. Huomautuksia • Pidä paristot asennettuina, vaikka laitetta käytetään ulkoisilla virtalähteillä, sillä...
 • Page 131: Kelloajan Asettaminen

  B Kelloajan asettaminen Kellon säätö aikaan “0:00” vilkkuu näytössä, kun paristot asetetaan paikalleen ensimmäistä kertaa tai jos laite on säädetty alkutilaan. Säädä kello oikeaan aikaan. 2, 4, 5 Tämä laite pystyy näyttämään paikallisajan, joka tarkoittaa paikkakuntasi aikavyöhykkeen aikaa, ja maailmanajan, joka taas tarkoittaa jonkin muun aikavyöhykkeen aikaa.
 • Page 132 Kellon säätö aikaan (jatkuu) Jos tarvitaan kesäaika, paina painiketta DST niin, että -ilmaisin tulee näkyviin. Jos asuinalueellasi ei ole käytössä kesäaikaa, jos kesäaikaa ei nyt tarvita tai jos on jo näkyvissä, siirry vaiheeseen 4. Pidä painike LOCAL TIME SET painettuna ja säädä paikallisaika painamalla painiketta –...
 • Page 133: Maailman Muiden Alueiden Ajan Katsominen

  Maailman muiden alueiden ajan katsominen On mahdollista saada näkyviin halutun alueen aika (maailmanaika). Paina painiketta WORLD TIME. Jos radion virta on kytketty, ota painiketta EXE painamalla näkyviin kello ennen kuin painat painiketta WORLD TIME. Ota painiketta K – tai + k painamalla näkyviin halutun kaupungin (alueen) ja UTC-ajan välinen aikaero.
 • Page 134 Maailman muiden alueiden ajan katsominen (jatkuu) Paikallisajan ja UTC-ajan välinen aikaero Taulukossa näkyy kunkin aikavyöhykkeen ja UTC-ajan välinen aikaero. “+1:00” tarkoittaa, että aika on tunnin edellä UTC-ajasta ja “–1:00” tarkoittaa, että aika on tunnin jäljessä UTC-ajasta. UTC-ajan, paikallisajan ja aikaeron välinen suhde on seuraava: Aikaero = paikallisaika*-UTC * Paikallisaika ennen kesäajan säätöä...
 • Page 135: Radion Kuuntelu

  B Radion kuuntelu MW-kanavavaiheen muuttaminen MW-kanavaväli vaihtelee alueittain alla olevassa taulukossa näkyvällä tavalla. Valitse omalle paikkakunnallesi sopiva taajuusväli. Taajuusväli alueittain Alue Taajuusväli Pohjois- ja etelä-Amerikan maat 10 kHz Muut maat 9 kHz Katkse radiosta virta painamalla painiketta POWER ON/OFF. Paina painiketta DIRECT. Suorita vaihe 3 10 sekunnin kuluessa.
 • Page 136: Taajuuden Suora Näppäily - Suora Viritys

  Taajuuden suora näppäily — Suora viritys Jos tiedät haluamasi aseman taajuuden, voit syöttää sen suoraan numeropainikkeilla. TVOLUME (säädä äänenvoimakkuus) Kytke radioon virta painamalla painiketta POWER ON/OFF. Valitse kaista painamalla painiketta FM/AM. Jos haluat kuunnella SW (lyhyet aallot), MW (keskipitkät aallot) tai LW (pitkät aallot) lähetyksiä, valitse AM.
 • Page 137: Vastaanoton Parantaminen

  Syötetyn taajuuden korjaaminen Paina painiketta DIRECT ja jatka uudelleen vaiheesta 3. Jos näppäillään taajuus, joka ei kuulu valittuun taajuusalueeseen Kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja näyttöön palaa taajuus, jota kuunnellaan parhaillaan. Tarkasta taajuus ja suorita toimenpiteet uudelleen alkaen vaiheesta 3. Virran katkaiseminen radiosta Paina painiketta POWER ON/OFF.
 • Page 138: Taajuuden Valinta Käsin - Käsiviritys

  Taajuuden valinta käsin — Käsiviritys Käytä painikkeita – ?K, k? + tai K – , + k taajuuden muuttamiseen. 3, 4 Kytke virta radioon painamalla painiketta POWER ON/OFF. Valitse kaista painamalla painiketta FM/AM. Kun haluat kuunnella SW, MW tai LW lähetyksiä, valitse AM. Jos valitsit AM-kaistan, pidä...
 • Page 139 Vihjeitä Laite aloittaa automaattisen selauksen, kun painike – ?K tai k? + • pidetään painettuna (katso “Aseman automaattinen etsintä – Automaattinen selausviritys” sivulta 20). Taajuus muuttuu nopeasti, kun painike K – tai + k pidetään • painettuna ja muuttuminen loppuu, kun painike vapautetaan. AM- kaistoilla (KA (MW), LA (SW) ja PA (LW)) laite selaa jatkuvasti alalla 150–29 999 kHz.
 • Page 140: Aseman Automaattinen Etsintä - Automaattinen Selausviritys

  Aseman automaattinen etsintä — Automaattinen selausviritys 3, 4, 5 Kytke radioon virta painamalla painiketta POWER ON/OFF. Valitse kaista painamalla painiketta FM/AM. Kun halutaan kuunnella LA (SW), KA (MW) tai PA (LW) lähetyksiä, valitse AM. Jos valitsit AM-kaistan, pidä painike AM BAND painettuna ja paina painiketta –...
 • Page 141 Vihjeitä • Laite selaa taajuudet pienenevässä järjestyksessä, kun painike – ?K pidetään painettuna, ja suurenevassa järjestyksessä, kun painike k? + pidetään painettuna. • Jos haluat muuttaa selaussuuntaa, pidä 3 sekuntia alaspainettuna se painike – ?K taik? + , joka käynnistää selauksen nykyiseen selaussuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan.
 • Page 142: Asemien Esiviritys - Esiviritys

  Asemien esiviritys — Esiviritys Esiviritystä varten on käytettävissä 10 sivua (sivut 0–9) ja on mahdollista esivirittää jopa 10 asemaa per sivu, eli siis yhteensä 100 asemaa. Kun asema on esiviritetty muistiin, se saadaan esille helposti painamalla numeropainiketta (0–9). Kätevä esiviritys Lyhytaaltolähetyksillä...
 • Page 143 Esiviritetyn aseman pikavalinta 2, 3 Kytke radioon virta painamalla painiketta POWER ON/OFF. Paina painiketta PAGE ja paina sitä sivunumeroa (0–9), jolle haluttu asema on esiviritetty. Paina halutun esiviritetyn aseman numeropainiketta (0–9). Radio virittää asemalle, joka on tallennettu valitulle numerolle. Jos mitään asemaa ei ole esiviritetty Kaksi kyhyttä...
 • Page 144: Asemien Etsintä Esiviritysasemista - Muistiselausviritys

  Asemien etsintä esiviritysasemista — Muistiselausviritys Sivulle esiviritetyt asemat voidaan selata. Kätevä muistiselausviritys Muistiselausvirityksellä selaus pysähtyy asemilla, joilla on lähetystä. Kun yhdelle sivulle tallennetaan lyhytaaltolähetyksen (SW) taajuudet, joiden lähetys vaihtelee ajan mukaan, lähettävät asemat saadaan kuulumaan selaamalla kyseinen sivu. Kytke virta radioon painamalla painiketta POWER ON/OFF.
 • Page 145 Muistiselauksen keskeyttäminen Paina painiketta SCAN muistiselauksen toimiessa. Jos asemia ei ole Jos selauksella ei löydy asemia, laite palaa sille esiviritysnumerolle, jolla se oli ennen selauksen aloittamista ja kaksi lyhyttä äänimerkkiä kuuluu. Jos SCAN-painiketta painetaan sellaiselle sivulle, jolle ei ole esiviritetty asemia Kaksi lyhyttä...
 • Page 146: Ssb Ja Cw-Lähetysten Vastaanotto

  SSB ja CW-lähetysten vastaanotto Tällä laitteella voidaan vastaanottaa SSB-lähetyksiä (Single Side Band) ja CW-lähetyksiä (Continuous Wave). Kytke virta radioon painamalla painiketta POWER ON/OFF. Valitse AM painamalla FM/AM. Aseta AM MODE -valitsin asentoon SSB. Aseta LSB/USB-valitsin asentoon LSB tai USB. Kun haluat ottaa vastaan CW-lähetyksiä, valitse asento LSB.
 • Page 147: Am-Lähetysten Paras Mahdollinen Vastaanotto - Synkronoitu Tunnistus

  AM-lähetysten paras mahdollinen vastaanotto — Synkronoitu tunnistus Synkronoidun tunnistuksen avulla on mahdollista säätää AM- vastaanotto (varsinkin SW-vastaanotto) parhaaksi mahdolliseksi. Kytke virta radioon painamalla painiketta POWER ON/OFF. Valitse AM painamalla FM/AM. Säädä taajuus. Katso viritystä varten kohtaa “Suora viritys” (sivu 16), “Käsiviritys”...
 • Page 148 B Ajastimen käyttö Herätys radio-ohjelman tai summerin ääneen — Valmiustilatoiminto Herätys radio-ohjelman ääneen Voit herätä mieliradio-ohjelmasi sointiin käyttämällä valmiustilatoimintoa. Voit esivirittää eri taajuuksia ja valmiusaikoja valmiustilamuisteihin STANDBY MEMORY Kun haluat summeriherätyksen, katso lukua “Herääminen summerin ääneen” sivulta 30. 3, 5, 6 Varmista ennen valmiustilatoiminnon käyttöä, että...
 • Page 149: Ajastimen Käyttö

  Pidä painettuna vaiheessa 3 valittu painike STANDBY ja paina painiketta – ?K tai k? + MEMORY toistuvasti valmiustila-ajan säätöä varten. Aika muuttuu minuutilla joka kerta, kun painiketta – ?K tai k? + painetaan. Lukemat muuttuvat nopeasti, kun painike pidetään painettuna alas. Kun painike pidetään painettuna, näytössä...
 • Page 150: Herätys Radio-Ohjelman Tai Summerin Ääneen - Valmiustilatoiminto

  Herätys radio-ohjelman tai summerin ääneen (jatkuu) — Valmiustilatoiminto Herätys summerin ääneen Jos STANDBY MEMORY käynnistyy eikä sille ole säädetty taajuutta, summeri kuuluu radion asemesta säädettynä aikana. Jos haluat summerin kuuluvan ja muistiin on säädetty jonkin aseman taajuus, poista se. Kytke virta radioon painamalla painiketta POWER ON/OFF.
 • Page 151: Nukahtaminen Radioasemaa Kuunnellen - Uniajastin

  Nukahtaminen radioasemaa kuunnellen — Uniajastin Voit nukahtaa kuunnellen radiota. Radio sammuu automaattisesti säädetyn ajan kuluttua (60 minuuttia, 45 minuuttia, 30 minuuttia tai 15 minuuttia). 1, 2 Paina painiketta SLEEP. Uniajastimen toiminta-ajan ilmoittava lukema “60” tulee näkyviin ja “SLEEP” vilkkuu. Jos radion virta on katkennut painettaessa painiketta SLEEP, virta kytkeytyy.
 • Page 152: Muita Käteviä Toimintoja

  B Muita käteviä toimintoja Vahingossa tapahtuvan käytön estäminen — Pitotoiminto Kun pitotoiminto on käynnistetty, painikkeet eivät toimi, jolloin saadaan estettyä vahingossa tapahtuva käyttö esim. kannettaessa laitetta tai laitteen jo toimiessa. Pitotoiminnolla voidaan myös tilapäisesti peruuttaa valmiustila-ajastin. Siirrä HOLD-kytkin nuolen suuntaan. “-”...
 • Page 153: Lähetysten Äänittäminen

  Lähetysten äänittäminen Radiolähetyksiä voidaan äänittää liittämällä radio ja kasettinauhuri liitäntäjohdolla. Liittimeen Kasettinauhuri MIC IN tai LINE IN Liittimeen LINE OUT Liitä radio kasettinauhuriin erikseen hankittavalla liitäntäjohdolla. Käytä kasettinauhurillesi sopivaa johtoa. Kasettinauhuri Liitäntäjohto (erillinen lisävaruste) Tyyppi Liitin Monofoninen MIC IN (miniliitin) RK-G135 MIC IN (miniliitin) RK-G134...
 • Page 154: Varusteisiin Kuuluvan Erillisen Lyhytaaltoantennin Käyttö

  Varusteisiin kuuluvan erillisen lyhytaaltoantennin käyttö Vaikka lyhytaaltolähetyksiä (SW) voidaan tavallisesti kuunnella teleskooppiantennilla, on parempi käyttää varusteisiin kuuluvaa lyhytaaltoantennia, kun kuuluvuus on huono esim. rakennusten sisällä kuunneltaessa tai kun vastaanotosta halutaan vakaa. Johto Liitin Kotelo Vedä johto kokonaan esiin kotelosta. Asenna liitin teleskooppiantenniin. Sijoita antennijohto.
 • Page 155: Erillisten Ulkoantennien Käyttö

  Erillisten ulkoantennien käyttö Jotta SW- (lyhytaalto), MW- (keskipitkäaalto) ja LW- (pitkäaalto) lähetysten k uuluvuus olisi parempi, käytä erillistä laaja-alaista antennia AN-1, AN-102 tai aktiivista lyhytaaltoantennia AN-LP1. Asennus • Älä sijoita radiota tai antennia loistevalaisimien, televisiovastaanottimien, puhelimien, tietokoneiden tms. läheisyyteen, koska tällainen sijoitus saattaa aiheuttaa kohinaa lähetyksiin. •...
 • Page 156: Lisätietoja

  B Lisätietoja Varotoimet ja kunnossapito Sijoituksesta • Älä jätä laitetta lämmönlähteiden kuten lämmityslaitteiden tai ilmastointilaitteiden ilmanpuhalluskanavien lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle, pölylle, kosteudelle, sateelle, mekaaniselle tärinälle tai iskuille. • Käytä laitetta 0°C–40°C lämmössä. Jos sitä käytetään tätä kylmemmässä...
 • Page 157 • Älä pudota äläkä kolhi laitetta. Seurauksena saattaa olla laitteen meneminen epäkuntoon. Huolto ja korjaus Kun viet laitteen huoltoon tai korjattavaksi, kirjoita ensin tärkeät esiasetukset muistiin. Korjaustyöstä riippuen ne saattavat pyyhkiytyä pois. Jos laitteen suhteen ilmenee kysymyksiä tai ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Lisätietoja...
 • Page 158: Vianmääritys

  Vianmääritys Jos laitteen käytössä on ongelmia, lue käyttöohje vielä kerran ja tarkasta seuraavat seikat ennen kuin viet laitteen huoltoon. Oire Aiheuttaja ja korjaustapa Painikkeiden Pitotoiminto (HOLD) on käynnistetty. painaminen ei c Siirrä HOLD-säädin nuolen suhteen vaikuta radioon. vastakkaiseen suuntaan (jotta “-” katoaa näytöstä) (sivu 32).
 • Page 159 Oire Aiheuttaja ja korjaustapa Radio ei kytkeydy On unohdettu painaa painiketta STANDBY säädettynä MEMORY valmiusaikana. c Paina painiketta STANDBY MEMORY (sivu 29). Pitotoiminto (HOLD) on käynnistetty. c Siirrä HOLD-kytkin nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan (jotta “-” katoaa näytöstä) (sivu 32). Paristojen vaihtoon on kulunut yli 60 sekuntia. c Säädä...
 • Page 160: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Piirijärjestelmä ULA (FM): Superheterodyne Kaksoiskonvertoitu superheterodyne Taajuusalue ULA (FM): 76–108 MHz LA (SW): 1 621–29 999 kHz KA (MW): 530–1 620 kHz PA (LW): 150–529 kHz LINE OUT -liitin (stereominiliitin) × 1 Lähtö Äänityksen lähtötaso noin 245 mV, lähtöimpedanssi alle 10 kΩ...
 • Page 161: Vihjeitä Radioaalloista

  Vihjeitä radioaalloista Mikä on SSB (yksisivukaista, Single Side Band)? SSB on erittäin suosittu radioamatöörilähetyksissä ja kaupallisissa radiolähetyksissä, ja sitä käytetään usein radioamatöörikaistoilla signaalin erinomaisen selkeyden vuoksi. Signaalin huomattava selkeys on puolikaistanleveysrakenteen ansiota, ja tämän lähetystyypin häiriöt ovat huomattavasti vähäisempiä kuin DSB- lähetysten (kaksisivukaista, Double Side Band).
 • Page 162 • Пять типов методов настройки для удовлетворения Ваших потребностей – Прямая настройка для настройки на станцию путем прямого указания частоты. – Ручная настройка для постепенного регулирования частоты вручную. Внимание – Настройка путем Для предотвращения автоматического воспламенения или поражения сканирования для электрическим...
 • Page 163 Оглавление Введение Расположение частей и регуляторов ....4 Источники питания Работа от батареек ..........8 Работа от внешних источников питания ..10 Работа от сетевого адаптера переменного тока ........Установка часов Установка текущего времени ......11 Определение времени в других регионах мира .. 13 Прослушивание...
 • Page 164: Расположение Частей И Регуляторов

  B Введение Расположение частей и регуляторов Подробные сведения приведены на страницах, указанных в скобках. Передняя панель 1 Гнездо AM EXT ANT 6 Гнездо DC IN 6V ! (внешняя антенна АМ) (входа внешнего (35) источника питания) (10) 2 Регулятор ATT 7 Кнопка LIGHT (аттенюатор) (21) Если...
 • Page 165 Задняя панель qa Регулятор SSB FINE TUNE (26) qs Селекторный переключатель LSB/USB (26, 27) qd Селекторный переключатель AM MODE (26, 27) qf Селекторный переключатель TONE (33) qg Регулятор VOLUME qh Телескопическая антенна Всегда выдвигайте основание антенны перед использованием. Кроме того, не прикладывайте излишних...
 • Page 166 Регуляторы 1 Кнопка SLEEP (31) qa Кнопка DISPLAY, EXE (13, 15, 16) 2 Переключатель HOLD Нажмите для (32) переключения на 3 Кнопка DIRECT (15, 16) индикацию часов при работе 4 Кнопка FM/AM (16, 18, 20) радиоприемника. 5 Кнопки STANDBY Нажмите снова для MEMORY, TIMER возврата...
 • Page 167 Дисплей 1 Индикатор TUNE (16, 18) 6 Индикатор SYNCLOCK Появляется, когда (блокировки выполнена настройка синхронного на станцию. детектирования) (27) Появляется, когда 2 Индикатор батарей (9) действует функция 3 Индикатор HOLD (32) синхронного Появляется, когда детектирования. включена функция 7 Индикатор SLEEP (31) HOLD.
 • Page 168: Источники Питания

  B Источники питания Работа от батареек Для работы аппарата от внешних источников питания см. раздел "Работа от сетевого адаптера переменного тока" (страница 10). Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека. Вставьте 4 батарейки R6 (размера AA) в батарейный отсек. Вставьте, соблюдая правильную полярность. как показано на рисунке.
 • Page 169 функцией ожидания, и временная разница между Вашим местным временем и всеобщим скоординированным временем не стираются. Срок службы батареек (JEITA*) Щелочные батарейки Батарейки Sony Sony LR6 (размер AA) R6 (размер AA) ЧМ (FM) приблиз. 47 часов приблиз. 15 часов КВ (SW) приблиз.
 • Page 170: Работа От Внешних Источников Питания

  питaния от гнeздa DC IN 6V нa ycтpойcтвe. Уcтpойcтво нe paботaeт от бaтapeeк, ecли к гнeздy DC IN 6V подключeн ceтeвой aдaптep. • Peкомeндyeтcя иcпользовaть только aдaптep ceтeвого питaния пpоизводcтвa Sony. Иcпользовaниe aдaптepов ceтeвого питaния c дpyгими xapaктepиcтикaми (поляpноcть штeкepa и т.д.) пpивeдeт к нeпpaвильной...
 • Page 171: Установка Часов

  B Установка часов Установка текущего времени При установке батареек в первый раз или при сбросе аппарата на дисплее будет мигать индикация "0:00". Установите на часах текущее время. 2, 4, 5 Данный аппарат может отображать местное время, которое соответствует времени Вашего пояса, а также всемирное время, которое...
 • Page 172 Установка текущего времени (продолжение) Для установки летнего времени нажмите кнопку DST для отображения индикатора Если в Вашем регионе не используется летнее время, летнее время отменено или индикатор уже отображается, перейдите к действию пункта 4. Удерживайте нажатой кнопку LOCAL TIME SET и нажмите...
 • Page 173: Определение Времени В Других Регионах Мира

  Определение времени в других регионах мира Вы можете отображать время для любого другого региона в мире (время WORLD). Нажмите кнопку WORLD TIME. Если радиоприемник включен, нажмите кнопку EXE для отображения индикации часов перед нажатием кнопки WORLD TIME. Нажмите кнопку K – или + k для отображения индикации...
 • Page 174 Определение времени в других регионах мира (продолжение) Временная разница между местным временем и UTC Приведенная таблица отображает разницу во времени с UTC для отдельных регионов. Значение "+1:00" означает один час вперед по сравнению с UTC, а значение "–1:00" означает один час назад по сравнению с UTC. Отношение...
 • Page 175: Прослушивание Радиоприемника

  B Прослушивание радиоприемника Изменение канального шага Интервал настройки MW отличается в зависимости от региона, как показано в приведенной ниже таблице. Выберите шаг настройки в соответствии с Вашим регионом. Интервал частоты в соответствии с регионом Регион Интервал настройки Страны Северной и 10 кГц...
 • Page 176: Прямой Ввод Частоты - Прямая Настройка

  Прямой ввод частоты — Прямая настройка Если Вы знаете частоту станции, которую Вы хотите прослушать, Вы можете использовать цифровые кнопки для быстрой и точной настройки. TVOLUME (Регулируйте громкость) Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из диапазонов.
 • Page 177: Для Улучшения Приема

  Для коррекции ввода Нажмите кнопку DIRECT и повторите действия, начиная с пункта 3. Если Вы ввели неправильную частоту Вы услышите два коротких зуммерных сигнала, а дисплей вернется к значению частоты, которую Вы в данный момент прослушиваете. Проверьте частоту и повторите действия, начиная...
 • Page 178: Ручной Выбор Частоты - Ручная Настройка

  Ручной выбор частоты — Ручная настройка Используйте кнопки – ?K, k? + или K – , + k для изменения частоты. 3, 4 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из диапазонов. Для прослушивания вещания в диапазоне SW, MW или LW выберите...
 • Page 179 Рекомендации При удержании кнопки – ?K или k? + аппарат будет выполнять • автоматическое сканирование (см. раздел “ Автоматический поиск станций – Настройка путем автоматического сканирования”, страница 20). При удержании кнопки K – или + k частота будет быстро • изменяться, и...
 • Page 180: Автоматический Поиск Станций - Настройка Путем Автоматического Сканирования

  Автоматический поиск станций — Настройка путем автоматического сканирования 3, 4, 5 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из диапазонов. Для прослушивания вещания в диапазоне SW, MW или LW выберите диапазон АМ. Для диапазонов АМ удерживайте нажатой кнопку AM BAND и...
 • Page 181 Рекомендации • Аппарат выполняет сканирование частот в порядке понижения при удержании кнопки – ?K и в порядке повышения при удержании кнопки k? + . • Для изменения направления сканирования удерживайте нажатой ту из кнопок – ?K или k? + , которая противоположна текущему направлению, в...
 • Page 182: Предварительная Установка Станций - Настройка На Предварительно Установленные Станции

  Предварительная установка станций — Настройка на предварительно установленные станции Всего есть 10 страниц, доступных для предварительных установок (от страницы 0 до страницы 9), и Вы можете выполнить предварительную установку максимум до 10 станций на страницу для максимум 100 предварительно установленных станций. Выполнив предварительную установку, Вы можете настроиться...
 • Page 183 Настройка на предварительно установленную станцию 2, 3 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку PAGE и нажмите номер страницы (от 0 до 9), на которой сохранена нужная предварительно установленная станция. Нажмите цифровую кнопку (от 0 до 9) нужной предварительно...
 • Page 184: Поиск Доступных Станций Среди Предварительно Установленных Станций - Настройка Путем Сканирования Памяти

  Поиск доступных станций среди предварительно установленных станций — Настройка путем сканирования памяти Вы можете выполнять сканирование станций, сохраненных на странице. Удобный способ использования настройки с помощью сканирования памяти При выполнении настройки с помощью сканирования памяти сканирование будет останавливаться на доступных станциях.
 • Page 185 Для остановки операции сканирования памяти Нажмите кнопку SCAN, пока происходит операция сканирования памяти. Если доступных станций нет Если после сканирования не были приняты никакие станции, аппарат вернется к номеру предварительно установленной станции, с которого он начал выполнять сканирование, и будут слышны два коротких зуммерных сигнала.
 • Page 186: Прием Передач Ssb И Cw

  Прием передач SSB и CW Вы можете принимать с помощью данного аппарата передачи SSB (односторонний диапазон) и CW (непрерывная волна). Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку FM/AM и выберите диапазон AM. Установите селекторный переключатель AM MODE в положение SSB. Установите...
 • Page 187: Настройка Для Оптимального Приема Ам - Синхронное Детектирование

  Настройка для оптимального приема АМ — Синхронное детектирование С помощью синхронного детектирования Вы можете отрегулировать прием в диапазоне АМ (особенно прием в диапазоне SW) до оптимальных условий. Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника. Нажмите кнопку FM/AM и выберите диапазон AM. Отрегулируйте...
 • Page 188: Использование Таймера

  B Использование таймера Пробуждение с помощью радио- приемника или будильника — Функция режима ожидания Пробуждение с помощью радиоприемника Вы можете проснуться к началу Вашей любимой радиопрог- раммы, используя функцию режима ожидания. Вы можете выполнить предварительную установку различных частот и времен ожидания на кнопки STANDBY MEMORY и...
 • Page 189 Нажмите кнопку STANDBY MEMORY или выбранную при выполнении инструкций пункта 3, и нажимайте повторно кнопку – ?K или k? + для установки времени режима ожидания. Время изменяется на одну минуту при каждом нажатии кнопки – ?K или k? + . Удерживайте кнопку нажатой для быстрого...
 • Page 190: Пробуждение С Помощью Радиоприемника Или Будильника - Функция Режима Ожидания

  Пробуждение с помощью радиоприемника или будильника (продолжение) — Функция режима ожидания Пробуждение с помощью сигнала Если память STANDBY MEMORY или включена без предва- рительно установленной частоты, во время режима ожидания прозвучит сигнал. Если частота установлена предварительно, сотрите ее. Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения радиоприемника.
 • Page 191: Засыпание При Прослушивании Радиоприемника - Функция Таймера Сна

  Засыпание при прослушивании радиоприемника — Функция таймера сна Вы можете засыпать при прослушивании радиоприемника. Радиоприемник автоматически выключится по истечении установленного промежутка времени (60 минут, 45 минут, 30 минут или 15 минут). 1, 2 Нажмите кнопку SLEEP. Для времени включения таймера сна отобразится...
 • Page 192: Прочие Удобные Применения

  B Прочие удобные применения Предупреждение ошибок в работе — Функция удержания При включении функции удержания все кнопки прекращают функционировать, предотвращая случайное действие при транспортировке или прослушивании радиоприемника. Функция удержания может также использоваться для временной отмены функции таймера режима ожидания. Передвиньте переключатель HOLD в направлении, указанном...
 • Page 193: Запись Радиопередач

  Запись радиопередач Вы можете записать радиопередачи, подсоединив радиоприемник к кассетному магнитофону с помощью соединительного шнура. Кассетный магнитофон к гнезду MIC IN или LINE IN к гнезду LINE OUT Подсоедините радиоприемник к кассетному магнитофону с помощью поставляемого отдельно соединительного шнура. Используйте соответствующий кабель для каждого типа кассетного...
 • Page 194: Использование Прилагаемой Внешней Антенны Sw

  Использование прилагаемой внешней антенны SW Хотя Вы можете обычно наслаждаться передачами в диапазоне SW (короткие волны) при помощи телескопической антенны, используйте прилагаемую антенну SW при плохом приеме, как, например, внутри стального здания и т.п., или в случае, если Вы хотите добиться более стабильного приема. Муфта...
 • Page 195: Использование Поставляемой Отдельно Внешней Антенны

  Использование поставляемой отдельно внешней антенны Для лучшего приема передач в диапазонах SW (короткие волны), MW (средние волны) и LW (длинные волны) используйте поставляемую отдельно широкодиапазонную антенну AN-1, AN-102 или активную антенну диапазона SW AN-LP1. Установка • Не размещайте радиоприемник или антенну вблизи флуоресцентных...
 • Page 196: Дополнительная Информация

  B Дополнительная информация Меры предосторожности и уход Об установке • Не размещайте аппарат поблизости от источников тепла, таких, как, например, батареи отопления или воздуховоды, или в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, сильного запыления, влажности, дождя, механических вибраций или ударов. •...
 • Page 197 При необходимости произвести обслуживание или ремонт Вашего аппарата запишите важные предварительные установки. В зависимости от вида необходимого ремонта, они могут быть уничтожены. Если у Вас возникли вопросы или проблемы относительно Вашего аппарата, обратитесь, пожалуйста, к Вашему ближайшему дилеру фирмы Sony. Дополнительная информация...
 • Page 198: Поиск И Устранение Неисправностей

  Поиск и устранение неисправностей Если у Вас возникли какие-либо проблемы при эксплуатации аппарата, прочтите инструкцию по эксплуатации еще раз и проверьте следующее, прежде чем обратиться за ремонтом. Признак Причина и методы устранения Радиоприемник Включена функция HOLD. не воспринимает cПередвиньте переключатель HOLD в направлении, нажатий...
 • Page 199 Признак Причина и методы устранения Невозможно Вы нажали неправильную цифровую кнопку для вызвать нужной станции. предварительно cНажмите правильную цифру. установленную Предварительно выполненная установка была станцию. стерта. cВыполните предварительную установку станции еще раз. (страница 22). Радиоприемник Вы забыли нажать кнопку STANDBY MEMORY не...
 • Page 200: Технические Характеристики

  Технические характеристики Система контура ЧМ (FM): Супергетеродин Супергетеродин с двойным преобразованием Интервал частот ЧМ (FM): 76–108 МГц КВ (SW): 1 621–29 999 кГц СВ (MW): 530–1 620 кГц ДВ (LW): 150–529 кГц Выход Гнездо LINE OUT (стереофоническое мини- гнездо) × 1 Уровень...
 • Page 201: Рекомендации Относительно Радиоволн

  Рекомендации относительно радиоволн Что такое SSB (односторонний диапазон)? SSB является очень популярным для радиолюбительских и коммерческих радиопередач, и широко используется во многих любительских диапазонах по причине свойственной ему превосходной разборчивости сигнала. Его впечатляющая разборчивость сигнала достигается при минимальном количестве помех по сравнению с DSB (двухсторонним диапазоном), благодаря...
 • Page 202 Soy ink less than 1% VOC (volatile organic compound) used...

Table of Contents