Download  Print this page

Bosch DVA-08E Quick Installation Manual

Raid subsystem
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K
DVA-08E | DVA-08K | DVA-16K
cs
Průvodce rychlou instalací
de
Schnellstartanleitung
en
Quick Installation Guide
es
Guía de instalación rápida
fr
Guide d'installation rapide
it
Guida all'installazione rapida
nl
Beknopte installatiehandleiding
pl
Instrukcja szybkiej instalacji
pt
Guia de Instalação Rápida
ru
Руководство по быстрой установке
sv
Snabbinstallationshandbok
快速安装指南
zh

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch DVA-08E

  Summary of Contents for Bosch DVA-08E

 • Page 1 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K DVA-08E | DVA-08K | DVA-16K Průvodce rychlou instalací Beknopte installatiehandleiding Schnellstartanleitung Instrukcja szybkiej instalacji Quick Installation Guide Guia de Instalação Rápida Guía de instalación rápida Руководство по быстрой установке Guide d'installation rapide Snabbinstallationshandbok 快速安装指南 Guida all'installazione rapida...
 • Page 3 Průvodce rychlou instalací Schnellstartanleitung Quick Installation Guide Guía de instalación rápida Guide d'installation rapide Guida all'installazione rapida Beknopte installatiehandleiding Instrukcja szybkiej instalacji Guia de Instalação Rápida Руководство по быстрой установке Snabbinstallationshandbok 快速安装指南...
 • Page 4: Table Of Contents

  Konfigurace hostitelského počítače přes síť Změna konfigurace pomocí internetového prohlížeče 10.1 Změna adresy IP 10.2 Pokyny pro nastavení diskového pole RAID Použití aplikace Bosch RAIDWatch v hostitelském počítači 11.1 Systémové požadavky 11.2 Instalace aplikace Bosch RAIDWatch pro platformu Windows 11.3 Změna konfigurace...
 • Page 5: Bezpečnostní Opatření

  Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Bezpečnostní opatření | cs Bezpečnostní opatření – Systém je těžký i bez instalovaných disků. Subsystém musí instalovat alespoň dvě osoby. – Skříň, do které bude subsystém instalován, musí zajišťovat nadproudovou ochranu a nesmí být přetížena instalovanými moduly. Další požadavky, jako jsou proudění vzduchu, funkce pro stabilizaci skříně, elektrické...
 • Page 6: Stav Při Dodání

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabulka 2.1 Rekordéry DiBos a Divar: Výchozí nastavení od výrobce pro subsystémy DVA-08E/08K/16K (model 500 GB) Nastavení subsystémů RAID pro model 1 TB DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD...
 • Page 7: Systémová Nastavení

  Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Stav při dodání | cs 2.1.2 Systémová nastavení Položka nabídky DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization...
 • Page 8: Ansluta En Dibos

  Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabulka 2.3 Rekordéry DiBos a Divar: Nastavení systému DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Průvodce rychlou instalací Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 9: Předkonfigurované Nastavení Serveru Vidos

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabulka 2.4 Server VIDOS: Výchozí nastavení od výrobce pro subsystémy DVA-08E/08K/16K (model 500 GB) Nastavení subsystémů RAID pro model 1 TB DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 10: Systémová Nastavení

  | Stav při dodání Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K 2.2.2 Systémová nastavení Položka nabídky DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization...
 • Page 11 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabulka 2.6 Server VIDOS: Nastavení systému DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Průvodce rychlou instalací F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 12: Postupy Při Instalaci

  | Postupy při instalaci Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Postupy při instalaci Při instalaci subsystému proveďte následující kroky: Vybalte subsystém (viz Oddíl 4 Vybalení subsystému). Nainstalujte systém do skříně (viz Oddíl 5 Montáž do skříně). Nainstalujte zásuvku pevného disku (viz Oddíl 6 Instalace zásuvky pevného disku).
 • Page 13: Instalace Zásuvky Pevného Disku

  Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Instalace zásuvky pevného disku | cs Instalace zásuvky pevného disku Subsystém Bosch DVA je dodáván s předkonfigurovanými a zahořenými diskovými jednotkami. Diskové jednotky jsou zabaleny v samostatných krabicích. Lze je instalovat v libovolném pořadí. POZOR! K rozšiřování...
 • Page 14: Připojení Kabelů Subsystému

  Připojení kabelů subsystému Napájecí kabely Připojte dodané napájecí kabely do zásuvek pro napájení na zadní straně systému (viz Obrázek 7.1 a Obrázek 7.2). Subsystém DVA-08E vyžaduje jeden napájecí kabel, subsystémy DVA-08K a DVA-16K vyžadují dva napájecí kabely. DVA-08E Obrázek 7.1 Modul řadiče DVA-08E DVA-08K/DVA-16K Obrázek 7.2 Modul řadiče DVA-08K/DVA-16K...
 • Page 15: Hostitelské Kanály

  Připojení kabelů subsystému | cs Hostitelské kanály Subsystém DVA-08E je dodáván s jedním a subsystémy DVA-08K a DVA-16K se dvěma duálními konektory VHDCI na čelní desce modulu řadiče. Jeden port (označený „In“) lze připojit k externímu hostitelskému počítači nebo digitálnímu videorekordéru. Druhý port (označený...
 • Page 16: Port Com

  Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Port COM Subsystémy DVA-08E a DVA-08K jsou vybaveny jedním portem COM, subsystém DVA-16K dvěma porty COM. Port COM1 je vyhrazen pro správu emulace koncového zařízení. Tento port lze použít k přístupu ke konfiguračnímu nástroji, jenž je součástí firmwaru. Pro snazší...
 • Page 17: Zapnutí

  Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Zapnutí | cs Zapnutí Zapnutí subsystému: Nainstalujte všechny hardwarové komponenty. Proveďte všechna výše popsaná propojení. Zapněte síťová propojovací zařízení, jako jsou přepínače sítě Ethernet. Zapněte subsystém zapnutím obou vypínačů na zadních panelech napájecích modulů. Umístění vypínačů znázorňuje Obrázek 7.1 a Obrázek 7.2.
 • Page 18: Změna Konfigurace Pomocí Internetového Prohlížeče

  POZNÁMKA! Při vymazání nebo poškození diskového pole RAID musíte aplikaci Bosch RAIDWatch znovu nainstalovat do systému. Spusťte znovu instalaci aplikace Bosch RAIDWatch z disku CD, zvolte položku Custom a pak klikněte na tlačítko Stand-alone (pro subsystém). Je vyžadováno prostředí Java Runtime Environment (JRE) verze 1.42 nebo vyšší. Nejprve musíte pomocí...
 • Page 19 Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Změna konfigurace pomocí internetového prohlížeče | cs Obrázek 10.2 Aplikace Bosch RAIDWatch V navigačním stromu klikněte na položku Configuration a pak na položku Configuration Parameters. V podokně Configuration Parameters klikněte na kartu Communication. 10. Do pole IP Address zadejte novou adresu IP.
 • Page 20: Pokyny Pro Nastavení Diskového Pole Raid

  Vytvoření logické jednotky: Klikněte na tlačítko Start systému Windows, přejděte postupně na položky All Programs a Bosch a pak klikněte na položku Bosch RAIDWatch. Otevře se přihlašovací dialogové okno aplikace. V navigačním stromu klikněte na položku Configuration a pak na položku Create Logical Drive.
 • Page 21 Delete Logical Drive. Aplikace otevře dialogové okno, v kterém můžete přijmout provedené změny. Klikněte na tlačítko OK. Logická jednotka již nebude uvedena v podokně Logical Drives. POZNÁMKA! Další informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Bosch RAIDWatch. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Průvodce rychlou instalací F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 22: Použití Aplikace Bosch Raidwatch V Hostitelském Počítači

  Je vyžadován alespoň jeden dostupný port RS-232C (při připojení k řadiči přes rozhraní RS-232C). POZNÁMKA! Aplikace Bosch RAIDWatch umožňuje během instalace zvolit několik možností. Je však doporučeno zachovat všechny výchozí kombinace. V této instalační příručce je popsána pouze instalace používající výchozí nastavení. Další požadavky a omezení naleznete v uživatelské...
 • Page 23: Instalace Aplikace Bosch Raidwatch Pro Platformu Windows

  Před zahájením instalace ukončete všechny ostatní aplikace, které jsou aktuálně spuštěné. Tímto krokem se minimalizuje možnost vzniku chyb systému během instalace. Vložte disk CD dodaný s produktem Bosch nebo instalační disk CD aplikace Bosch RAIDWatch do jednotky CD/DVD systému. Na disku CD-ROM dodaném se subsystémem se nachází instalační program aplikace Bosch RAIDWatch.
 • Page 24: Změna Konfigurace

  Změna konfigurace: Klikněte na tlačítko Start systému Windows, přejděte postupně na položky All Programs a Bosch a pak klikněte na položku Bosch RAIDWatch. Na obrazovce se zobrazí přihlašovací dialogové okno. Změňte konfiguraci. Viz Oddíl 10.1 Změna adresy IP a Oddíl 10.2 Pokyny pro nastavení...
 • Page 25: Připojení Digitálního Videorekordéru

  SCSI druhého a dalších subsystémů. Vzhledem ke specifikaci SCSI Ultra 320 podporujeme zapojení do řetězce nejvýše tří subsystémů (délka kabelu: maximálně 3 m). Subsystém DVA-08E nepodporuje zapojení do řetězce. Obrázek 12.1 Připojení videorekordéru DiBos 8 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Průvodce rychlou instalací...
 • Page 26 | Připojení digitálního videorekordéru Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K DiBos CH0-OUT Subsystém(y) RAID DVA-ACON-HD68A nebo kabel (bez zapojení do řetězce pro DVA- dodaný s videorekordérem DiBos 08E) Port SCSI DVA-ACON-VD68A nebo DVA-ACON-VD680A CH0-IN (propojení přes rozhraní SCSI) Při zapojení několika subsystémů do řetězce musíte vypnout zakončení kanálu CH0/1- OUT všech subsystémů...
 • Page 27 Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Připojení digitálního videorekordéru | cs Klikněte na tlačítko Další. Jednotky LUN subsystému SCSI jsou již viditelně zvoleny. Znovu klikněte na tlačítko Next. Kliknutím na tlačítko Next otevřete dialogové okno Completing the Initialize and Convert Disk Wizard.
 • Page 28 | Připojení digitálního videorekordéru Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K 11. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Unallocated a pak klikněte na možnost New Partition. Spustí se průvodce New Partition Wizard. 12. V průvodci New Partition Wizard klikněte na tlačítko Next.
 • Page 29: Připojení Videorekordéru Divar

  Vzhledem k technickým parametrům rozhraní SCSI nezapojujte do řetězce více než dva subsystémy. – Subsystém DVA-08E nepodporuje zapojení do řetězce. – Nepřiřazujte k videorekordéru Divar diskové jednotky o velikosti větší než 2 TB. Ve výchozím nastavení od výrobce jsou všechna disková pole konfigurována s logickými jednotkami (LD) o velikosti menší...
 • Page 30 | Připojení digitálního videorekordéru Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Klikněte na možnost Configuration -> Configuration Parameters -> kartu System -> Reset the Controller -> Apply. Subsystém se nastaví do výchozího stavu. Při zapojení do řetězce změňte identifikační čísla SCSI kanálu druhého subsystému.
 • Page 31: Připojení Serveru Vidos Nvr

  SCSI druhého a dalších subsystémů. Vzhledem k technickým parametrům rozhraní SCSI 3 nedoporučujeme zapojit do řetězce více než tři subsystémy (délka kabelu: maximálně 12 m). Subsystém DVA-08E nepodporuje zapojení do řetězce. Obrázek 12.3 Připojení serveru VIDOS NVR VIDOS NVR CH0-OUT Subsystém RAID (bez zapojení...
 • Page 32 | Připojení digitálního videorekordéru Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Konfigurace serveru VIDOS NVR: POZNÁMKA! Než budete pokračovat, ujistěte se, zda je služba VIDOS NVR zastavena nebo není instalována. Informace o instalaci systému VIDOS NVR a přiřazení jednotek naleznete v příručce k systému VIDOS NVR.
 • Page 33 Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Připojení digitálního videorekordéru | cs Nezaškrtávejte žádné políčko. Kliknutím na tlačítko Next otevřete dialogové okno Completing the Initialize and Convert Disk Wizard. Kliknutím na tlačítko Finish ukončíte průvodce. Jednotky LUN pole SCSI se v systému Windows XP objeví...
 • Page 34 | Připojení digitálního videorekordéru Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K 11. Klikněte pravým tlačítkem myši na první disk a pak klikněte na položku New Volume. Systém otevře dialogové okno New Volume Wizard. 12. Kliknutím na tlačítko Next otevřete dialogové okno Select Volume Type.
 • Page 35 Subsystémy RAID DVA-08E, -08K, -16K Připojení digitálního videorekordéru | cs 15. Klikněte na položku Assign the following drive letter a kliknutím na položku F přiřaďte toto písmeno zvolené jednotce. Pak klikněte na tlačítko Next. POZNÁMKA! Místo písmene F můžete použít jiné označení jednotky. To závisí na instalaci systému VIDOS NVR.
 • Page 36 Konfigurieren des Hostrechners über ein Netzwerk Ändern der Konfiguration über einen Web-Browser 10.1 Ändern einer IP-Adresse 10.2 Richtlinien für das Einrichten eines RAID Verwenden von Bosch RAIDWatch auf dem Hostrechner 11.1 Systemvoraussetzungen 11.2 Installieren von Bosch RAIDWatch auf einer Windows-Plattform 11.3 Ändern der Konfiguration...
 • Page 37: Sicherheitshinweise

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Sicherheitshinweise | de Sicherheitshinweise – Das System ist schwer, auch wenn keine Laufwerke eingebaut sind. Zum Einbau des Subsystems sind mindestens zwei (2) Personen erforderlich. – Der Schrank, in den das Subsystem eingebaut wird, muss einen Überspannungsschutz unterstützen und darf durch die eingebauten Module nicht überlastet werden.
 • Page 38 | Sicherheitshinweise RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K beschädigen. Festplatten sind, insbesondere während des Betriebs, sehr empfindlich gegenüber Stößen und Schwingungen und müssen vorsichtig gehandhabt werden. – Nachdem alle Geräte in einem Schrank eingebaut sind, ordnen Sie die Strom- und Datenkabel so an, dass die Stromkabel keine Datenkabel (SCSI, IP, RS232) berühren.
 • Page 39: Lieferzustand

  SCSI IDs 0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabelle 2.1 DiBos/Divar: Standardeinstellungen DVA-08E/08K/16K (500-GB-Modell) RAID-Einstellungen 1-TB-Modell DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5 RAID 5 RAID 5...
 • Page 40: Systemeinstellungen

  | Lieferzustand RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 Systemeinstellungen Menu DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-Adresse 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Aktiviert Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec) Configuration Parameters/Host Side...
 • Page 41 Configuration Parameters/Controller Name Nicht eingestellt LCD Title Display Controller-Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) SDRAM ECC Aktiviert Set Controller Date and Time Tabelle 2.3 DiBos/Divar: Systemeinstellungen DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Schnellstartanleitung F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 42: Vidos Voreinstellungen

  SCSI Channel SCSI IDs 0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabelle 2.4 VIDOS: Standardeinstellungen DVA-08E/08K/16K (500-GB-Modell) RAID-Einstellungen 1-TB-Modell DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5 RAID 5 RAID 5...
 • Page 43: Systemeinstellungen

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Lieferzustand | de 2.2.2 Systemeinstellungen Menu DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-Adresse 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Aktiviert Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec) Configuration Parameters/Host Side...
 • Page 44 Configuration Parameters/Controller Name Nicht eingestellt LCD Title Display Controller-Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) SDRAM ECC Aktiviert Set Controller Date and Time Tabelle 2.6 VIDOS: Systemeinstellungen DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Schnellstartanleitung Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 45: Installationsverfahren

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Installationsverfahren | de Installationsverfahren Gehen Sie bei der Installation des Subsystems wie folgt vor: Subsystem auspacken (siehe Abschnitt 4 Auspacken des Subsystems) System in den Schrank einbauen (siehe Abschnitt 5 Schrankmontage) Laufwerkeinschub einbauen (siehe Abschnitt 6 Einbauen von Laufwerkeinschüben) Subsystemkabel anschließen (siehe Abschnitt 7 Subsystem-Kabelverbindungen)
 • Page 46: Einbauen Von Laufwerkeinschüben

  Die Laufwerke sind separat verpackt. Die Laufwerke können in beliebiger Reihenfolge eingebaut werden. VORSICHT! Verwenden Sie für Erweiterung oder Austausch nur Laufwerke von Bosch. Bestellen Sie DVA- ADTK-050A (Laufwerkeinschub mit 500-GB-Festplatte) oder DVA-ADTK-100A (Laufwerkeinschub mit 1-TB-Festplatte). Handhaben Sie Festplattenlaufwerke äußerst vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind. Durch Fallenlassen auf eine harte Oberfläche (auch aus geringer Höhe) oder Berühren der...
 • Page 47: Subsystem-Kabelverbindungen

  Subsystem-Kabelverbindungen Netzkabel Schließen Sie die mitgelieferten Netzkabel an die Netzanschlüsse an der Rückseite des Systems an (siehe Bild 7.1 und Bild 7.2). Für DVA-08E wird ein (1) Netzkabel benötigt, für DVA-08K und DVA-16K werden jeweils (2) Netzkabel benötigt. DVA-08E Bild 7.1 Controller-Modul DVA-08E DVA-08K/DVA-16K Bild 7.2 Controller-Modul DVA-08K/DVA-16K...
 • Page 48: Hostkanäle

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Hostkanäle DVA-08E ist mit einem (1) und DVA-08K sowie DVA-16K sind mit je zwei (2) Dual-Stack- VHDCI-Hostanschlüssen ausgerüstet, die sich an der Frontplatte des Controller-Moduls befinden. Ein Anschluss („In“) kann mit einem externen Hostrechner oder DVR verbunden werden.
 • Page 49: Com-Port

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Subsystem-Kabelverbindungen | de COM-Port DVA-08E und DVA-08K sind mit je einem (1) COM-Anschluss und DVA-16K ist mit zwei (2) COM-Anschlüssen ausgerüstet. Der Anschluss COM1 ist für die Verwaltung der Terminalemulation reserviert. Über diesen Anschluss kann auf das integrierte Konfigurationsdienstprogramm der Firmware zugegriffen werden.
 • Page 50: Einschalten

  | Einschalten RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Einschalten So schalten Sie das Subsystem ein: Bauen Sie alle Hardwarekomponenten ein. Stellen Sie alle oben beschriebenen Verbindungen her. Schalten Sie die Netzwerkverbindungsgeräte ein, beispielsweise die Ethernet-Switches. Schalten Sie das Subsystem ein, indem Sie beide Netzschalter auf der Rückseite der Stromversorgungsmodule einschalten.
 • Page 51: Ändern Der Konfiguration Über Einen Web-Browser

  Abschnitt 11 Verwenden von Bosch RAIDWatch auf dem Hostrechner). HINWEIS! Wenn das RAID gelöscht oder beschädigt wird, müssen Sie Bosch RAIDWatch erneut auf dem System installieren. Führen Sie das Bosch RAIDWatch Installationsprogramm von der CD aus, wählen Sie Custom aus, und klicken Sie dann auf Stand-alone (auf Subsystem).
 • Page 52: Richtlinien Für Das Einrichten Eines Raid

  So erstellen Sie ein logisches Laufwerk: Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche Start, bewegen Sie den Mauszeiger auf Programme, dann auf Bosch, und klicken Sie anschließend auf Bosch RAIDWatch. Das Anmeldedialogfeld der Anwendung wird geöffnet. Klicken Sie im Navigationsbaum auf Configuration und dann auf Create Logical Drive.
 • Page 53 Geben Sie in das Feld Password ggf. das Passwort ein. Klicken Sie auf Apply. HINWEIS! Bei Bosch DVRs ist die Erstellung logischer Datenträger nicht erforderlich. So fügen Sie eine Host-LUN-Zuordnung hinzu: Klicken Sie im Navigationsbaum auf Host LUN Mapping. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teilfenster Host LUN Mapping, und klicken Sie dann auf Add LUN Map.
 • Page 54: Verwenden Von Bosch Raidwatch Auf Dem Hostrechner

  Weitere Informationen finden Sie im Bosch RAIDWatch Benutzerhandbuch. Verwenden von Bosch RAIDWatch auf dem Hostrechner Mit Bosch RAIDWatch können Sie mehrere Subsysteme von Ihrem Hostrechner aus verwalten. Die Installation auf einem Hostrechner wird empfohlen, wenn mehrere Subsysteme zentral verwaltet werden müssen.
 • Page 55: Installieren Von Bosch Raidwatch Auf Einer Windows-Plattform

  Dadurch verringert sich die Gefahr, dass während der Installation Systemfehler auftreten. Legen Sie die Bosch Produkt-CD oder die Bosch RAIDWatch Installations-CD in das CD/ DVD-Laufwerk des Systems ein. Das Bosch RAIDWatch Installationsprogramm befindet sich auf der CD-ROM, die mit dem Subsystem geliefert wurde.
 • Page 56: Ändern Der Konfiguration

  Bosch RAIDWatch ist nun auf dem Hostrechner installiert. 11.3 Ändern der Konfiguration Nachdem Sie Bosch RAIDWatch auf dem Hostrechner installiert haben, können Sie die Konfiguration ändern. So ändern Sie die Konfiguration: Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche Start, bewegen Sie den Mauszeiger auf Programme, dann auf Bosch, und klicken Sie anschließend auf Bosch RAIDWatch.
 • Page 57: Anschließen Eines Digital-Videorekorders

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de Anschließen eines Digital-Videorekorders Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die folgenden Digital-Videorekorder (DVRs) anschließen: – DiBos 8 – Divar – VIDOS NVR 12.1 Anschließen eines DiBos 8 Zum Anschließen eines DiBos ist die folgende Hardware erforderlich: –...
 • Page 58 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K DiBos CH0-OUT RAID-Subsystem(e) DVA-ACON-HD68A oder mit DiBos (kein Durchschleifen bei DVA-08E) mitgeliefertes Kabel SCSI-Anschluss DVA-ACON-VD68A oder DVA-ACON-VD680A CH0-IN (SCSI-Verbindung) Für die Durchschleifverbindung mehrerer Subsysteme müssen Sie den Abschlusswiderstand des Kanals CH0/1-OUT aller Subsysteme mit Ausnahme des letzten ausschalten.
 • Page 59 RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de Klicken Sie auf Weiter. Die LUNs des SCSI-Subsystems sind bereits ausgewählt. Klicken Sie erneut auf Weiter. Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Fertigstellen des Assistenten zu öffnen. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen. Die LUNs des SCSI- Subsystems werden als Laufwerke in Windows XP angezeigt.
 • Page 60 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Nicht zugeordnet, und klicken Sie dann auf Neue Partition. Der Assistent zum Erstellen neuer Partitionen wird gestartet. 12. Klicken Sie im Assistenten zum Erstellen neuer Partitionen auf Weiter.
 • Page 61: Anschließen Eines Divar

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de 12.2 Anschließen eines Divar Zum Anschließen eines Divar ist die folgende Hardware erforderlich: – Zum Anschließen eines Divar an das erste Subsystem benötigen Sie das SCSI-Kabel DVA- ACON-HD50A. – Wenn Sie ein vorhandenes System (Divar und Subsystem) um ein zusätzliches Subsystem erweitern möchten, bestellen Sie das SCSI-Kabel DVA-ACON-VD680A (0,5 m).
 • Page 62 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Für die Durchschleifverbindung mehrerer Subsysteme müssen Sie den Abschlusswiderstand des verwendeten SCSI-Kanals aller Subsysteme mit Ausnahme des letzten ausschalten. Erweitern Sie den Konfigurationsbaum. Klicken Sie auf Configuration -> Channel -> Channel 0 oder Channel 1 -> Registerkarte ID -> Termination: Disabled -> Apply.
 • Page 63: Anschließen Eines Vidos Nvr

  RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de 12.3 Anschließen eines VIDOS NVR So schließen Sie einen VIDOS NVR an: Verbinden Sie den VIDOS NVR mit dem Subsystem. Achten Sie darauf, dass der VIDOS NVR und das Subsystem ausgeschaltet sind.
 • Page 64 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K So konfigurieren Sie einen VIDOS NVR: HINWEIS! Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass der VIDOS NVR Dienst gestoppt ist oder noch nicht installiert wurde. Informationen zum Installieren eines VIDOS NVR und Zuweisen von Laufwerken finden Sie im VIDOS NVR Handbuch.
 • Page 65 RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de Aktivieren Sie hier keines der Kontrollkästchen. Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Fertigstellen des Assistenten zu öffnen. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen. Die LUNs des SCSI Arrays werden als Laufwerke in Windows XP angezeigt.
 • Page 66 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 10. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Laufwerke, und klicken Sie dann auf OK, um das folgende Dialogfeld zu öffnen. 11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste Laufwerk, und klicken Sie auf Neues Volume.
 • Page 67 RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Anschließen eines Digital-Videorekorders | de HINWEIS! Wenn Sie Laufwerke verschiedener Größe verwenden, wird die Größe des kleinsten Laufwerks verwendet. 15. Klicken Sie auf Folgenden Laufwerkbuchstaben zuweisen, und klicken Sie auf F, um dem ausgewählten Laufwerk diesen Buchstaben zuzuweisen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
 • Page 68 | Anschließen eines Digital-Videorekorders RAID-Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 20. Öffnen Sie zum Überprüfen der Installation den Browser, geben Sie in das Adressfeld die IP-Adresse ein (http://<NVRserver>/status), und klicken Sie auf Wechseln zu. Im Browser wird das folgende Dialogfeld geöffnet.
 • Page 69 Configuring the Host Computer via a Network Changing the Configuration via a Web Browser 10.1 Changing an IP Address 10.2 Guidelines for Setting up a RAID Using Bosch RAIDWatch on the Host Computer 11.1 System requirements 11.2 Installing Bosch RAIDWatch on a Windows Platform 11.3...
 • Page 70: Precautions

  | Precautions RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Precautions – The system is heavy even without disks installed. At least two (2) people will be required to install the subsystem. – The rack cabinet into which this subsystem will be installed must support overcurrent protection and must not be overloaded by the modules installed.
 • Page 71: Delivery Status

  0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Table 2.1 DiBos/Divar: Factory default settings DVA-08E/08K/16K (500 GB model) RAID Settings for 1 TB model DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 72: System Settings

  | Delivery Status RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 System Settings Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O...
 • Page 73 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Table 2.3 DiBos/Divar: System settings DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Quick Installation Guide F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 74: Vidos Pre-Configuration

  0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Table 2.4 VIDOS: Factory default settings DVA-08E/08K/16K (500 GB model) RAID Settings for 1 TB model DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5...
 • Page 75: System Settings

  RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Delivery Status | en 2.2.2 System Settings Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O...
 • Page 76 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Table 2.6 VIDOS: System settings DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Quick Installation Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 77: Installation Procedures

  RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Installation Procedures | en Installation Procedures To install the subsystem use the following steps: Unpack the Subsystem (see Section 4 Unpacking the Subsystem) Install the system in the rack (see Section 5 Rack Mounting) Install the Drive Tray (see Section 6 Drive Tray Installation)
 • Page 78: Drive Tray Installation

  | Drive Tray Installation RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Drive Tray Installation The Bosch DVA subsystem is delivered with pre-configured, burned-in drives. The drives are packed in separate boxes. The drives can be installed in any order. CAUTION! For expansion or replacement use Bosch drives only. Order DVA-ADTK-050A (drive tray with mounted 500 GB hard disk) or DVA-ADTK-100A (drive tray with mounted 1 TB hard disk).
 • Page 79: Subsystem Cable Connections

  Connect the provided power cables to the power sockets on the back of the system (see Figure 7.1 and Figure 7.2). For DVA-08E one (1) power cable is needed and for DVA-08K and DVA-16 K two (2) power cables are needed.
 • Page 80: Com Port

  DVA-08E cannot be cascaded. COM Port The DVA-08E and DVA-08K comes with one (1) COM port and the DVA-16K with two (2) COM ports. The COM1 port is reserved for terminal emulation management. This port can be used to access firmware’s embedded configuration utility. One (1) audio-jack to DB9 cable and a null modem adapter are provided to facilitate the connection of the COM1 port.
 • Page 81: Power On

  RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Power On | en Power On To power on the subsystem: Install all the hardware components. Make all the connections described above. Power on the network connecting devices such as the Ethernet switches. Power on the subsystem by turning on both power switches on the rear panel of power supply unit modules.
 • Page 82: Changing The Configuration Via A Web Browser

  The Bosch RAIDWatch application is pre-installed directly on the subsystems drive and can be accessed with a common standard browser. Alternatively the Bosch RAIDWatch application can be installed on a host PC (see Section 11 Using Bosch RAIDWatch on the Host Computer). NOTICE! If the RAID is deleted or corrupted you need to re-install the Bosch RAIDWatch application on the system.
 • Page 83: Guidelines For Setting Up A Raid

  To change the factory default settings and the optional settings, use the following procedure. To create a logical drive: Click the Windows Start button, point to All Programs, point to Bosch, and then click Bosch RAIDWatch. The applications opens log on dialog box.
 • Page 84 Click OK. The Logical Drive is no longer listed in the Logical Drives pane. NOTICE! For more information see Bosch RAIDWatch user manual. F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Quick Installation Guide...
 • Page 85: Using Bosch Raidwatch On The Host Computer

  Bosch RAIDWatch allows you to select several options during the installation process. However, it is recommended that all default combinations be retained. This installation guide only describes the installation process using the default settings.Please refer to your Bosch RAIDWatch User’s manual for further requirements and restrictions.
 • Page 86: Installing Bosch Raidwatch On A Windows Platform

  Before you initiate the installation process, close any other applications that are currently running. This action minimizes the possibility of encountering system errors during setup. Insert the Bosch product CD or Bosch RAIDWatch installation CD into the system’s CD/ DVD drive.
 • Page 87: Changing Configuration

  After installing Bosch RAIDWatch on your host computer you can change the configuration. To change configuration: Click the Windows Start button, point to All Programs, point to Bosch, and then click Bosch RAIDWatch. The screen displays the log on dialog box.
 • Page 88: Connecting A Digital Video Recorder

  Due to the SCSI Ultra 320 specification we support the daisy-chaining of at most three subsystems (cable length: maximum 3 m / 9.85 ft.). The DVA-08E does not support daisy chaining. Figure 12.1 Connecting DiBos 8 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 89 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Connecting a Digital Video Recorder | en DiBos CH0-OUT RAID subsystem(s) DVA-ACON-HD68A or cable (no daisy chaining for DVA-08E) supplied with DiBos SCSI port DVA-ACON-VD68A or DVA-ACON-VD680A CH0-IN (SCSI connection) For daisy chaining several subsystems, you must switch off the termination of channel CH0/1-OUT of all subsystems except the last.
 • Page 90 | Connecting a Digital Video Recorder RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Click Next. The LUNs of the SCSI subsystem appear already selected. Click Next again. Click Next to open the Completing the Initialize and Convert Disk Wizard dialog box.
 • Page 91 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Connecting a Digital Video Recorder | en 11. Right-click Unallocated, and then click New Partition. The New Partition Wizard starts. 12. In the New Partition Wizard, click Next. 13. Click Primary partition, and then click Next.
 • Page 92: Connecting A Divar

  – Due to SCSI specifications, do not daisy chain more than two subsystems. – The DVA-08E does not support daisy chaining. – Do not assign drives bigger than 2 TB to Divar. In the factory default settings all disk arrays are configured with logical drives (LD) smaller than 2TB.
 • Page 93 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Connecting a Digital Video Recorder | en Click Configuration -> Configuration Parameters -> System tab -> Reset the Controller - > Apply. The subsystem is reset. Click Configuration -> Host LUN Mapping and change to new IDs.
 • Page 94: Connecting A Vidos Nvr

  Due to SCSI 3 specifications, we do not recommend to daisy chain more than three subsystems (cable length: maximum 12 m (39.4 ft.) The DVA-08E does not support daisy chaining. Figure 12.3 Connecting VIDOS NVR VIDOS NVR...
 • Page 95 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Connecting a Digital Video Recorder | en To configure a VIDOS NVR: NOTICE! Before you proceed make sure that the VIDOS NVR service is stopped or has not been installed. For installing a VIDOS NVR and assigning drives, refer to your VIDOS NVR manual.
 • Page 96 | Connecting a Digital Video Recorder RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Do not select any check box. Click Next to open the Completing the Initialize and Convert Disk Wizard dialog box. Click Finish to close the wizard. The LUNs of the SCSI array appear as drives in Windows XP.
 • Page 97 RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K Connecting a Digital Video Recorder | en 11. Right-click the first disk, and then click New Volume. The system opens the New Volume Wizard dialog box. 12. Click Next to open the Select Volume Type dialog box.
 • Page 98 | Connecting a Digital Video Recorder RAID Subsystem DVA-08E, -08K, -16K 15. Click Assign the following drive letter, click F to assign this letter to the selected drive, and then click Next. NOTICE! You can use another drive letter instead of F. This depends on the VIDOS NVR installation. The VIDOS NVR allows to use one drive letter only upon installation.
 • Page 99 Cambio de la configuración mediante un navegador Web 10.1 Cambio de una dirección IP 10.2 Pasos para configurar un RAID Utilización de Bosch RAIDWatch en el ordenador host 11.1 Requisitos del sistema 11.2 Instalación de Bosch RAIDWatch en una plataforma Windows 11.3...
 • Page 100: Precauciones

  100 es | Precauciones DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Precauciones – El sistema es bastante pesado incluso sin los discos. Son necesarias al menos dos (2) personas para la instalación del subsistema. – La carcasa del rack en la que se vaya a instalar el subsistema debe estar protegida contra sobrecargas de corriente y no debe cargase en exceso con los módulos que se instalen.
 • Page 101 DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Precauciones | es 101 unidad afectada u otras unidades del rack. Los discos duros son muy sensibles a los golpes y las vibraciones, especialmente cuando están en funcionamiento, y deben manipularse siempre con cuidado. –...
 • Page 102: Estado En El Momento De La Entrega

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabla 2.1 DiBos/Divar: ajustes predeterminados de fábrica de DVA-08E/08K/16K (modelo de 500 GB) Ajustes de RAID para el modelo de 1 TB DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD...
 • Page 103: Ajustes Del Sistema

  DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Estado en el momento de la entrega | es 103 2.1.2 Ajustes del sistema Menú DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address (Dirección IP) 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache...
 • Page 104 Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabla 2.3 DiBos/Divar: ajustes del sistema de DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guía de instalación rápida Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 105: Configuración Predeterminada De Vidos

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabla 2.4 VIDOS: ajustes predeterminados de fábrica de DVA-08E/08K/16K (modelo de 500 GB) Ajustes de RAID para el modelo de 1 TB DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 106: Ajustes Del Sistema

  106 es | Estado en el momento de la entrega DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID 2.2.2 Ajustes del sistema Menú DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address (Dirección IP) 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache...
 • Page 107 Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabla 2.6 VIDOS: ajustes del sistema de DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de instalación rápida F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 108: Procesos De Instalación

  108 es | Procesos de instalación DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Procesos de instalación Para instalar el subsistema siga los pasos siguientes: Desembale el subsistema (consulte la Sección 4 Desembalaje del subsistema) Instale el sistema en el rack (consulte la Sección 5 Montaje en el rack) Instale la bandeja de la unidad (consulte la Sección 6 Instalación de la bandeja de la...
 • Page 109: Instalación De La Bandeja De La Unidad

  ¡PRECAUCIÓN! Utilice sólo unidades de Bosch para realizar ampliaciones o sustituciones. Solicite la unidad de ampliación DVA-ADTK-050A (bandeja de unidad con disco duro de 500 GB incorporado) o DVA-ADTK-100A (bandeja de unidad con disco duro de 1 TB incorporado).
 • Page 110: Conexiones De Los Cables Del Subsistema

  (consulte la Figura 7.1 y la Figura 7.2). Para el modelo DVA-08E es necesario un (1) cable de alimentación y para los modelos DVA-08K y DVA-16 K son necesarios dos (2) cables de alimentación.
 • Page 111: Canales De Host

  Conexiones de los cables del subsistema | es 111 Canales de host El módulo DVA-08E se proporciona con un (1) conector de host VHDCI de doble pila en la placa frontal del módulo controlador, mientras que los módulos DVA-08K y DVA-16K tienen dos (2).
 • Page 112: Puerto Com

  DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Puerto COM Los módulos DVA-08E y DVA-08K cuentan con un (1) puerto COM y el módulo DVA-16K, con dos (2). El puerto COM1 está reservado para la gestión de la emulación de terminal. Este puerto se puede utilizar para acceder a la utilidad de configuración integrada del firmware. Se proporcionan un (1) conector de audio para cable DB9 y un cambiador de género para...
 • Page 113: Cambio De La Configuración Mediante Un Navegador Web

  RAIDWatch en el ordenador host). ¡NOTA! Si el RAID se borra o daña, será necesario volver a instalar la aplicación Bosch RAIDWatch en el sistema. Vuelva a ejecutar la instalación de Bosch RAIDWatch desde el CD, seleccione Custom y, a continuación, haga clic en Stand-alone (en el subsistema).
 • Page 114: Pasos Para Configurar Un Raid

  Para cambiar los ajustes predeterminados de fábrica y los ajustes opcionales, realice el procedimiento siguiente. Para crear una unidad lógica: Haga clic en el botón Inicio de Windows, vaya a Todos los programas, señale Bosch y, a continuación, haga clic en Bosch RAIDWatch. La aplicación abre el cuadro de diálogo de conexión.
 • Page 115 En la casilla Password, escriba la contraseña si es necesario. Haga clic en Apply. ¡NOTA! Para los DVR de Bosch no es necesaria la creación de volúmenes lógicos. Para agregar una asignación de LUN de host: En el árbol de navegación, haga clic en Host LUN Mapping.
 • Page 116 116 es | Cambio de la configuración mediante un navegador Web DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID ¡NOTA! Para obtener más información, consulte el manual del usuario de Bosch RAIDWatch. F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guía de instalación rápida Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 117: Utilización De Bosch Raidwatch En El Ordenador Host

  Sin embargo, se recomienda mantener todas las combinaciones predeterminadas. Esta guía de instalación sólo describe el proceso de instalación utilizando los ajustes predeterminados. Consulte el manual del usuario de Bosch RAIDWatch para obtener más requisitos y restricciones. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de instalación rápida...
 • Page 118: Instalación De Bosch Raidwatch En Una Plataforma Windows

  Esta acción reduce la posibilidad de encontrar errores del sistema durante la instalación. Introduzca el CD del producto de Bosch o el CD de instalación de Bosch RAIDWatch en la unidad de CD/DVD del sistema. El programa de instalación de Bosch RAIDWatch está incluido en el CD-ROM que viene con el subsistema.
 • Page 119: Cambio De La Configuración

  Después de instalar Bosch RAIDWatch en el ordenador host, puede cambiar la configuración. Para cambiar la configuración: Haga clic en el botón Inicio de Windows, vaya a Todos los programas, señale Bosch y, a continuación, haga clic en Bosch RAIDWatch. La pantalla muestra el cuadro de diálogo de conexión.
 • Page 120 120 es | Conexión de un videograbador digital DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Figura 12.1 Conexión del dispositivo DiBos 8 DiBos CH0-OUT Subsistemas RAID DVA-ACON-HD68A o cable (sin conexión en cadena para el proporcionado con DiBos módulo DVA-08E) Puerto SCSI...
 • Page 121 DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Conexión de un videograbador digital | es 121 Haga clic en Siguiente. Los LUN del subsistema SCSI aparecerán seleccionados. Haga clic de nuevo en Siguiente. Haga clic en Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Finalización del Asistente para inicializar y convertir discos.
 • Page 122 122 es | Conexión de un videograbador digital DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID 11. Haga clic con el botón derecho del ratón en No asignado y, a continuación, haga clic en Nueva partición. Se inicia el Asistente para partición nueva.
 • Page 123: Conexión De Un Dispositivo Divar

  Debido a las especificaciones de SCSI, no conecte en cadena más de dos subsistemas. – El módulo DVA-08E no es compatible con la conexión en cadena. – No asigne unidades mayores de 2 TB al Divar. En los ajustes predeterminados de fábrica, todos los arrays de discos están configurados con unidades lógicas (LD) de menos de 2...
 • Page 124 124 es | Conexión de un videograbador digital DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Para la conexión en cadena, cambie los ID del canal SCSI del segundo subsistema. Despliegue el árbol de configuración -> haga clic en Configuration -> Channel ->...
 • Page 125: Conexión De Un Dispositivo Vidos Nvr

  Según las 3 especificaciones de SCSI, se desaconseja conectar en cadena más de tres subsistemas (longitud máxima del cable: 12 m (39,4 pies) El módulo DVA-08E no es compatible con la conexión en cadena. Figura 12.3 Conexión de un dispositivo VIDOS NVR...
 • Page 126 126 es | Conexión de un videograbador digital DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Para configurar un dispositivo VIDOS NVR: ¡NOTA! Antes de continuar, asegúrese de que el dispositivo VIDOS NVR no está funcionando o no se ha instalado. Para instalar un dispositivo VIDOS NVR y asignar unidades, consulte el manual del dispositivo VIDOS NVR.
 • Page 127 DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Conexión de un videograbador digital | es 127 No active ninguna casilla de verificación. Haga clic en Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Finalización del Asistente para inicializar y convertir discos. Haga clic en Finalizar para salir del asistente. Los LUN del array SCSI aparecerán como unidades en Windows XP.
 • Page 128 128 es | Conexión de un videograbador digital DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID 11. Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, en Nuevo volumen. El sistema abre el cuadro de diálogo Asistente para volumen nuevo. 12. Haga clic en Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar el tipo de volumen.
 • Page 129 DVA-08E, -08K, -16K Subsistema RAID Conexión de un videograbador digital | es 129 15. Haga clic en Asignar la letra de unidad siguiente, haga clic en F para asignar esta letra a la unidad seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
 • Page 130 Instructions pour la configuration d'un RAID Utilisation de RAIDWatch Bosch sur l'ordinateur hôte 11.1 Configuration minimale requise 11.2 Installation de RAIDWatch Bosch sur une plate-forme Windows 11.3 Modification de la configuration Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) 12.1 Connexion d'un enregistreur numérique DiBos 8 12.2...
 • Page 131: Précautions

  Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Précautions | fr 131 Précautions – Le système est lourd, même lorsqu'il ne contient aucun disque. Deux (2) personnes minimum sont nécessaires à l'installation du sous-système. – Le rack dans lequel ce sous-système sera installé doit être protégé contre les surintensités et ne doit pas être surchargé...
 • Page 132 132 fr | Précautions Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K particulièrement en cours de fonctionnement ; ils doivent donc toujours être manipulés avec précaution. – Une fois que l'ensemble de l'équipement a été mis en place dans un rack, installez les câbles d'alimentation et les câbles de données de sorte que les premiers ne soient pas...
 • Page 133: Paramètres Par Défaut

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tableau 2.1 DiBos/Divar : paramétrage d'usine par défaut DVA-08E/08K/16K (modèle de 500 Go) Paramètres RAID pour le modèle 1 To DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 134: Paramètres Système

  134 fr | Paramètres par défaut Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 Paramètres système Menu DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 135 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tableau 2.3 DiBos/Divar : paramètres système DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guide d'installation rapide F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 136: Préconfiguration Vidos

  0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tableau 2.4 VIDOS : paramétrage d'usine par défaut DVA-08E/08K/16K (modèle de 500 Go) Paramètres RAID pour le modèle 1 To DVA-08E/DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 137: Paramètres Système

  Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Paramètres par défaut | fr 137 2.2.2 Paramètres système Menu DVA-08E/DVA-08K/DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 138 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tableau 2.6 VIDOS : paramètres système DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guide d'installation rapide Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 139: Installation

  Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Installation | fr 139 Installation Pour installer le sous-système, procédez comme suit : Déballez le sous-système (voir Section 4 Déballage du sous-système). Installez le système dans le rack (voir Section 5 Montage en rack). Installez les disques durs (voir Section 6 Installation des disques durs).
 • Page 140: Installation Des Disques Durs

  140 fr | Installation des disques durs Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Installation des disques durs Le sous-système Bosch DVA est livré avec des disques durs préparés et préconfigurés. Les disques sont emballés dans des boîtiers distincts. Ils peuvent être installés dans n'importe quel ordre.
 • Page 141: Raccordement Des Câbles Du Sous-Système

  Câbles d'alimentation Branchez les câbles d'alimentation fournis aux prises situées sur le panneau arrière du système (voir Figure 7.1 et Figure 7.2). Le DVA-08E requiert un (1) câble d'alimentation ; le DVA-08K et le DVA-16 K requièrent deux (2) câbles d'alimentation.
 • Page 142: Canaux Hôtes

  Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Canaux hôtes Le DVA-08E est doté d'un (1) connecteur double (« Dual-stack ») VHDCI hôte situé sur la plaque avant du module de contrôleur ; le DVA-08K et le DVA-16K en comportent deux (2). L'un, le port « In » (entrée), peut être connecté à un ordinateur hôte externe ou à un DVR.
 • Page 143: Port Com

  Raccordement des câbles du sous-système | fr 143 Port COM Le DVA-08E et le DVA-08K disposent d'un (1) port COM et le DVA-16K en comporte deux (2). Le port COM1 est réservé à la gestion de l'émulation du terminal. Ce port permet d'accéder à...
 • Page 144: Mise Sous Tension

  144 fr | Mise sous tension Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Mise sous tension Pour mettre le sous-système sous tension : Installez tous les composants matériels. Effectuez toutes les connexions décrites ci-dessus. Mettez sous tension les périphériques connectés au réseau, tels que les commutateurs Ethernet.
 • Page 145: Modification De La Configuration Via Un Navigateur Web

  REMARQUE ! Si RAID est supprimé ou endommagé, vous devez réinstaller l'application RAIDWatch Bosch sur le système. Procédez de nouveau à l'installation de RAIDWatch Bosch à partir de votre CD, sélectionnez Custom, puis cliquez sur Stand-alone (dans le sous-système). La version 1.4.2 ou supérieure de l'environnement d'exécution Java (JRE) est requise. Depuis l'interface Web, commencez par installer JRE sur votre PC.
 • Page 146 146 fr | Modification de la configuration via un navigateur Web Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Figure 10.2 Application RAIDWatch Bosch Dans l'arborescence de navigation, cliquez sur Configuration, puis sur Configuration Parameters. Dans le volet Configuration Parameters, cliquez sur l'onglet Communication.
 • Page 147: Instructions Pour La Configuration D'un Raid

  Pour créer un lecteur logique : Cliquez sur le bouton Start de Windows, pointez sur All Programs, Bosch, puis cliquez sur Bosch RAIDWatch. L'application affiche la boîte de dialogue de connexion. Dans l'arborescence de navigation, cliquez sur Configuration, puis sur Create Logical Drive.
 • Page 148 Cliquez sur OK. Le lecteur logique n'est plus répertorié dans le volet Logical Drives. REMARQUE ! Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation RAIDWatch Bosch. F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guide d'installation rapide Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 149: Utilisation De Raidwatch Bosch Sur L'ordinateur Hôte

  RS-232C). REMARQUE ! RAIDWatch Bosch vous permet de sélectionner plusieurs options lors de l'installation. Il est cependant recommandé de conserver toutes les combinaisons par défaut. Ce guide d'installation donne uniquement des informations sur l'installation à l'aide des paramètres par défaut.
 • Page 150: Installation De Raidwatch Bosch Sur Une Plate-Forme Windows

  Avant de lancer l'installation, fermez toutes les applications en cours d'exécution. Cette opération réduit le risque d'erreurs système pendant l'installation. Insérez le CD du produit Bosch ou le CD d'installation de RAIDWatch Bosch dans le lecteur CD/DVD de l'ordinateur. Le programme d'installation de RAIDWatch Bosch est inclus sur le CD-ROM fourni avec votre sous-système.
 • Page 151: Modification De La Configuration

  Pour modifier la configuration : Cliquez sur le bouton Start de Windows, pointez sur All Programs, Bosch, puis cliquez sur Bosch RAIDWatch. La boîte de dialogue de connexion s'affiche. Modifiez la configuration. Voir Section 10.1 Modification d'une adresse IP et Section 10.2 Instructions pour la configuration d'un RAID.
 • Page 152: Connexion D'un Enregistreur Numérique (Dvr)

  En raison de la spécification SCSI Ultra 320, nous prenons en charge le montage en bus au maximum de trois sous-systèmes (longueur de câble : 3 m maximum). Le DVA-08E ne prend pas en charge la configuration en guirlande. Figure 12.1 Connexion d'un système DiBos 8 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 153 Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) | fr 153 DiBos CH0-OUT Sous-système(s) RAID DVA-ACON-HD68A ou câble fourni (pas de configuration en guirlande avec DiBos pour le DVA-08E) Port SCSI DVA-ACON-VD68A ou DVA-ACON-VD680A CH0-IN (connexion SCSI) Pour configurer plusieurs sous-systèmes en guirlande, vous devez mettre hors tension la terminaison de canal CH0/1-OUT de tous les sous-systèmes, excepté...
 • Page 154 154 fr | Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Cliquez sur Next. Les LUN du sous-système SCSI sont déjà sélectionnés. Cliquez de nouveau sur Next. Cliquez sur Next pour ouvrir la boîte de dialogue Completing the Initialize and Convert Disk Wizard.
 • Page 155 Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) | fr 155 11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Unallocated puis cliquez sur New Partition. L'assistant New Partition Wizard démarre. 12. Dans l'assistant New Partition Wizard, cliquez sur Next.
 • Page 156: Connexion D'un Enregistreur Numérique Divar

  En raison des caractéristiques techniques SCSI, ne configurez pas plus de deux sous- systèmes en guirlande. – Le DVA-08E ne prend pas en charge la configuration en guirlande. – N'affectez pas de disques d'une capacité supérieure à 2 To au système Divar. Dans le paramétrage d'usine par défaut, toutes les matrices de disques sont configurées avec des...
 • Page 157 Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) | fr 157 Cliquez sur Configuration -> Configuration Parameters -> Onglet System -> Reset the Controller -> Apply. Le sous-système est réinitialisé. Pour la configuration en guirlande, modifiez les ID de canal SCSI du deuxième sous- système.
 • Page 158: Connexion D'un Enregistreur Numérique Vidos-Nvr

  En raison des caractéristiques techniques SCSI-3, nous déconseillons de configurer plus de trois sous-systèmes en guirlande (longueur de câble : 12 m maximum). Le DVA-08E ne prend pas en charge la configuration en guirlande. Figure 12.3 Connexion d'un enregistreur numérique VIDOS-NVR...
 • Page 159 Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) | fr 159 Pour configurer un système VIDOS-NVR : REMARQUE ! Avant de commencer, assurez-vous que le service VIDOS-NVR est arrêté ou qu'il n'a pas été installé. Pour installer un enregistreur numérique VIDOS-NVR et lui attribuer des disques, reportez-vous au manuel du système VIDOS-NVR.
 • Page 160 160 fr | Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Ne cochez aucune case. Cliquez sur Next pour ouvrir la boîte de dialogue Completing the Initialize and Convert Disk Wizard. Cliquez sur Finish pour fermer l'assistant. Les LUN de l'unité SCSI apparaissent sous forme de lecteurs sous Windows XP.
 • Page 161 Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) | fr 161 11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier disque, puis cliquez sur New Volume. Le système affiche la boîte de dialogue New Volume Wizard.
 • Page 162 162 fr | Connexion d'un enregistreur numérique (DVR) Sous-système RAID DVA-08E, -08K, -16K 15. Cochez la case Assign the following drive letter, sélectionnez F pour attribuer cette lettre au disque sélectionné, puis cliquez sur Next. REMARQUE ! Vous pouvez utiliser une lettre autre que F. Cela dépend de l'installation du VIDOS-NVR. Vous pouvez utiliser une lettre de lecteur uniquement lors de l'installation de l'enregistreur numérique VIDOS-NVR.
 • Page 163 Istruzioni per la configurazione di un RAID Utilizzo di Bosch RAIDWatch sul computer host 11.1 Requisiti di sistema 11.2 Installazione di Bosch RAIDWatch su una piattaforma Windows 11.3 Modifica della configurazione Collegamento a un videoregistratore digitale 12.1 Collegamento a DiBos 8 12.2...
 • Page 164: Precauzioni

  164 it | Precauzioni Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Precauzioni – Il sistema è pesante anche se i dischi non sono installati. L'installazione del sistema richiede la presenza di almeno due persone. – Il contenitore rack in cui verrà installato il sottosistema deve essere in grado di sostenere la protezione da sovracorrente e di reggere i moduli installati.
 • Page 165 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Precauzioni | it 165 agli urti e alle vibrazioni, particolarmente durante il funzionamento e vanno sempre maneggiati con estrema attenzione. – Dopo aver installato l'intera apparecchiatura in un rack, predisporre i cavi dell'alimentazione e dei dati in modo che i cavi dell'alimentazione non poggino sui dati dei cavi (SCSI, IP, RS232).
 • Page 166: Stato Alla Consegna

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabella 2.1 DiBos/Divar: impostazioni predefinite di DVA-08E/08K/16K (modello da 500 GB) Impostazioni RAID per il modello da 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 167: Impostazioni Di Sistema

  Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Stato alla consegna | it 167 2.1.2 Impostazioni di sistema Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled...
 • Page 168 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabella 2.3 DiBos/Divar: impostazioni di sistema DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guida all'installazione rapida Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 169: Preconfigurazione Vidos

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabella 2.4 VIDOS: impostazioni predefinite di DVA-08E/08K/16K (modello da 500 GB) Impostazioni RAID per il modello da 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 170: Impostazioni Di Sistema

  170 it | Stato alla consegna Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 2.2.2 Impostazioni di sistema Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled...
 • Page 171 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time Tabella 2.6 VIDOS: impostazioni di sistema DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guida all'installazione rapida F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 172: Procedura Di Installazione

  172 it | Procedura di installazione Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Procedura di installazione Per installare il sottosistema, attenersi alla seguente procedura: Disimballare il sottosistema (vedere Sezione 4 Disimballaggio del sistema) Montare il sistema nel rack (vedere Sezione 5 Montaggio in rack) Installare il carrello dell'unità...
 • Page 173: Installazione Del Carrello Dell'unità

  Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Installazione del carrello dell'unità | it 173 Installazione del carrello dell'unità Il sottosistema DVA Bosch ha in dotazione unità preconfigurate, assemblate in fabbrica. Tali unità vengono fornite in confezioni separate e possono essere installate in qualsiasi ordine. ATTENZIONE! Per l'espansione o la sostituzione, utilizzare esclusivamente unità...
 • Page 174: Collegamento Dei Cavi Dei Sottosistemi

  Collegare i cavi dell'alimentazione forniti in dotazione alle prese sul lato posteriore del sistema (vedere Figura 7.1 e Figura 7.2). Per il DVA-08E è necessario un (1) cavo dell'alimentazione, mentre per i modelli DVA-08K e DVA-16 K ne sono necessari due (2).
 • Page 175: Canali Host

  Collegamento dei cavi dei sottosistemi | it 175 Canali host Sulla maschera del modulo del controller del DVA-08E è presente un (1) connettore host VHDCI dual-stack, sui modelli DVA-08K e DVA-16K sono invece presenti due (2) connettori dello stesso tipo. Uno di essi (porta "In") può essere collegato ad un computer host esterno o a un DVR.
 • Page 176: Porta Com

  Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Porta COM I modelli DVA-08E e DVA-08K presentano una (1) porta COM, il modello DVA-16K presenta invece due (2) porte COM. La porta COM1 è riservata alla gestione dell'emulazione del terminale. Tale porta può essere utilizzata per accedere all'utilità di configurazione integrata del firmware.
 • Page 177: Accensione

  Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Accensione | it 177 Accensione Per alimentare il sottosistema: Installare tutti i componenti hardware. Effettuare tutti i collegamenti descritti sopra. Collegare all'alimentazione i dispositivi di collegamento alla rete, ad esempio gli switch Ethernet. Collegare all'alimentazione i sottosistemi attivando entrambi gli interruttori dell'alimentazione sul pannello posteriore dei moduli dell'unità...
 • Page 178: Modifica Della Configurazione Mediante Un Browser Web

  L'applicazione Bosch RAIDWatch può essere utilizzata per modificare l'indirizzo IP del sottosistema. L'applicazione viene pre-installata direttamente sulle unità dei sottosistemi ed è accessibile mediante un normale browser. In alternativa, l'applicazione Bosch RAIDWatch può essere installata su un PC host (vedere Sezione 11 Utilizzo di Bosch RAIDWatch sul computer host). NOTA! Nel caso in cui il RAID venga eliminato o risulti danneggiato, è...
 • Page 179: Istruzioni Per La Configurazione Di Un Raid

  Creazione di un'unità logica: Fare clic sul pulsante Start di Windows, evidenziare Programmi/Tutti i programmi, scegliere Bosch, quindi fare clic su Bosch RAIDWatch. Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso. Nella struttura di navigazione, fare clic su Configuration, quindi su Create Logical Drive.
 • Page 180 Nella casella Password, immettere la password se necessaria. Fare clic su Apply. NOTA! Per i DVR Bosch non è necessario creare volumi logici. Per aggiungere la mappatura LUN host: Nella struttura di navigazione, fare clic su Host LUN Mapping. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro Host LUN Mapping, quindi fare clic su Add LUN Map.
 • Page 181: Utilizzo Di Bosch Raidwatch Sul Computer Host

  Utilizzo di Bosch RAIDWatch sul computer host | it 181 Utilizzo di Bosch RAIDWatch sul computer host Bosch RAIDWatch consente di amministrare più sottosistemi dal computer host. Si consiglia l'installazione su un computer host se è necessaria la gestione centrale di più sottosistemi.
 • Page 182: Installazione Di Bosch Raidwatch Su Una Piattaforma Windows

  Ciò consente di ridurre al minimo la possibilità di errori di sistema durante la configurazione. Inserire il CD dei prodotti Bosch o il CD di installazione di Bosch RAIDWatch nell'unità CD/DVD del sistema. Il programma di installazione di Bosch RAIDWatch è incluso nel CD-ROM di corredo al sottosistema.
 • Page 183: Modifica Della Configurazione

  Utilizzo di Bosch RAIDWatch sul computer host | it 183 11.3 Modifica della configurazione Dopo aver installato Bosch RAIDWatch sul computer host, è possibile modificare la configurazione. Per modificare la configurazione: Fare clic sul pulsante Start di Windows, evidenziare Programmi/Tutti i programmi, scegliere Bosch, quindi fare clic su Bosch RAIDWatch.
 • Page 184: Collegamento A Un Videoregistratore Digitale

  In base alla specifica di SCSI Ultra 320, viene supportato il collegamento a catena di un massimo di tre sottosistemi (lunghezza del cavo: massimo 3 m). Il DVA-08E non supporta il collegamento a catena. Immagine 12.1 Collegamento di DiBos 8 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 185 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Collegamento a un videoregistratore digitale | it 185 DiBos CH0-OUT Sottosistemi RAID DVA-ACON-HD68A o cavo fornito (collegamento a catena non con DiBos consentito per DVA-08E) Porta SCSI DVA-ACON-VD68A o DVA-ACON-VD680A CH0-IN (collegamento SCSI) Per collegare a catena diversi sottosistemi, è necessario disattivare la terminazione del canale CH0/1-OUT di tutti i sottosistemi tranne l'ultimo.
 • Page 186 186 it | Collegamento a un videoregistratore digitale Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Fare clic su Avanti. I LUN del sottosistema SCSI sono già selezionati. Fare di nuovo clic su Avanti. Fare clic su Avanti per aprire la finestra di dialogo Completamento dell'inizializzazione e conversione guidata disco.
 • Page 187 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Collegamento a un videoregistratore digitale | it 187 11. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Non allocato e fare clic su Nuova partizione. Viene avviata la Creazione guidata nuova partizione. 12. Nella Creazione guidata nuova partizione, fare clic su Avanti.
 • Page 188: Collegamento Di Un Divar

  – A causa delle specifiche SCSI, non collegare a catena più di due sottosistemi. – Il DVA-08E non supporta il collegamento a catena. – Non assegnare a Divar unità di dimensioni maggiori di 2 TB. Nelle impostazioni predefinite tutti gli array di dischi sono configurati con unità logiche (LD) di dimensioni inferiori ai 2 TB.
 • Page 189 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Collegamento a un videoregistratore digitale | it 189 Per il collegamento a catena, modificare gli ID del canale SCSI del secondo sottosistema. Espandere la struttura di configurazione-> fare clic su Configuration -> Channel -> Channel 0 o Channel 1 ->Scheda Parameters -> per il DVA-08K: deselezionare le caselle di controllo 0 e 1, quindi selezionare le caselle di controllo 2 e 3 ->...
 • Page 190: Collegamento Di Un Vidos Nvr

  Date le specifiche SCSI 3, si consiglia di non creare collegamenti a catena tra più di tre sottosistemi (lunghezza cavo: massimo 12 m). Il DVA-08E non supporta il collegamento a catena. Immagine 12.3 Collegamento a VIDOS NVR VIDOS NVR...
 • Page 191 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Collegamento a un videoregistratore digitale | it 191 Per configurare un VIDOS NVR: NOTA! Prima di continuare assicurarsi che il servizio VIDOS NVR sia interrotto o che non sia stato installato. Per informazioni sull'installazione di un VIDOS NVR e l'assegnazione delle unità, consultare il manuale VIDOS NVR.
 • Page 192 192 it | Collegamento a un videoregistratore digitale Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Non selezionare alcuna casella di controllo. Fare clic su Avanti per aprire la finestra di dialogo Completamento dell'inizializzazione e conversione guidata disco. Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata. I LUN dell'array SCSI vengono visualizzati come unità...
 • Page 193 Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Collegamento a un videoregistratore digitale | it 193 11. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo disco, quindi fare clic su Nuovo volume. Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione guidata nuovo volume.
 • Page 194 194 it | Collegamento a un videoregistratore digitale Sottosistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 15. Fare clic su Assegna questa lettera di unità, fare clic su F per assegnare questa lettera all'unità selezionata, quindi fare clic su Avanti. NOTA! È possibile utilizzare un'altra lettera dell'unità invece di F. Ciò dipende dall'installazione del VIDOS NVR.
 • Page 195 De hostcomputer via een netwerk configureren De configuratie via een webbrowser wijzigen 10.1 Een IP-adres wijzigen 10.2 Richtlijnen voor het instellen van een RAID Bosch RAIDWatch op de hostcomputer gebruiken 11.1 Systeemvereisten 11.2 Bosch RAIDWatch op een Windows-platform installeren 11.3...
 • Page 196: Veiligheidsmaatregelen

  196 nl | Veiligheidsmaatregelen RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Veiligheidsmaatregelen – Het systeem is zwaar, zelfs wanneer geen schijven zijn geplaatst. Er zijn minstens twee (2) mensen nodig om het subsysteem te installeren. – Het rek waarin dit subsysteem wordt geïnstalleerd, moet tegen overstroom zijn beveiligd en mag niet te zwaar met modules worden beladen.
 • Page 197 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Veiligheidsmaatregelen | nl 197 – Nadat alle apparatuur in een rek is geïnstalleerd, dienen de voedings- en gegevenskabels zodanig te worden gepositioneerd dat de voedingskabels de gegevenskabels (SCSI, IP, RS232) niet raken. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Beknopte installatiehandleiding...
 • Page 198: Afleveringsstatus

  0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabel 2.1 DiBos/Divar: fabriekstinstellingen DVA-08E/08K/16K (500 GB-uitvoering) RAID-instellingen voor 1 TB-uitvoering DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5 RAID 5...
 • Page 199: Systeeminstellingen

  RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Afleveringsstatus | nl 199 2.1.2 Systeeminstellingen Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-adres 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Ingeschakeld Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 200 200 nl | Afleveringsstatus RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Niet ingesteld LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Ingeschakeld Set Controller Date and Time Tabel 2.3 DiBos/Divar: systeeminstellingen DVA-08E/08K/16K...
 • Page 201: Voorconfiguratie Vidos

  0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabel 2.4 VIDOS: fabrieksinstellingen DVA-08E/08K/16K (500 GB-uitvoering) RAID-instellingen voor 1 TB-uitvoering DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5 RAID 5...
 • Page 202: Systeeminstellingen

  202 nl | Afleveringsstatus RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K 2.2.2 Systeeminstellingen Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-adres 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Ingeschakeld Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 203 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Afleveringsstatus | nl 203 Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Niet ingesteld LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Ingeschakeld Set Controller Date and Time Tabel 2.6 VIDOS: systeeminstellingen DVA-08E/08K/16K...
 • Page 204: Installatieprocedures

  204 nl | Installatieprocedures RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Installatieprocedures Ga bij het installeren van het subsysteem als volgt te werk: Pak het subsysteem uit (zie Paragraaf 4 Het subsysteem uitpakken) Installeer het systeem in het rek (zie Paragraaf 5 Rekmontage)
 • Page 205: Installatie Van De Schijfhouder

  De schijven zitten elk in een aparte doos verpakt. De schijven kunnen in willekeurige volgorde worden geïnstalleerd. LET OP! Gebruik voor uitbreiding of vervanging alleen schijven van Bosch. Bestel DVA-ADTK-050A (schijfhouder met geplaatste harde schijf van 500 GB) of DVA-ADTK-100A (schijfhouder met geplaatste harde schijf van 1 TB).
 • Page 206: Kabelaansluitingen Van Het Subsysteem

  Voedingskabels Sluit de meegeleverde voedingskabels aan op de voedingsaansluitingen aan de achterzijde van het systeem (zie Afbeelding 7.1 en Afbeelding 7.2). Voor DVA-08E is er één (1) voedingskabel nodig en voor DVA-08K en DVA-16 K zijn er twee (2) voedingskabels nodig.
 • Page 207: Hostkanalen

  Kabelaansluitingen van het subsysteem | nl 207 Hostkanalen De DVA-08E wordt geleverd met één (1) en de DVA-08K en DVA-16K met twee (2) dual- stack VHDCI hostconnectoren op de oppervlakteplaat van de controllermodule. Er kan er één (de "In"-poort) worden aangesloten op een externe hostcomputer of DVR. De andere (de "Out"-poort) kan worden gebruikt voor een doorgeluste verbinding naar een ander...
 • Page 208: Com-Poort

  RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K COM-poort De DVA-08E en DVA-08K worden geleverd met één (1) COM-poort en de DVA-16K met twee (2) COM-poorten. De COM1-poort is gereserveerd voor het beheer van terminalemulatie. Deze poort kan worden gebruikt voor toegang tot een geïntegreerd configuratieprogramma van de firmware.
 • Page 209: Inschakelen

  RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Inschakelen | nl 209 Inschakelen Het subsysteem inschakelen: Installeer alle hardwarecomponenten. Sluit alle kabels zoals hierboven beschreven aan. Schakel de apparaten voor de netwerkverbinding in zoals de Ethernet-schakelaars. Schakel het subsysteem in door beide voedingsschakelaars op het achterpaneel van de voedingseenheid van de module aan te zetten.
 • Page 210: De Configuratie Via Een Webbrowser Wijzigen

  Bosch RAIDWatch op een hostcomputer (zie Paragraaf 11 Bosch RAIDWatch op de hostcomputer gebruiken). AANWIJZING! Als de RAID is verwijderd of beschadigd, dient u de applicatie Bosch RAIDWatch opnieuw op het systeem te installeren. Installeer Bosch RAIDWatch opnieuw vanaf uw cd, selecteer Custom en klik vervolgens op Stand-alone (op subsysteem).
 • Page 211 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K De configuratie via een webbrowser wijzigen | nl 211 Afbeelding 10.2 Applicatie Bosch RAIDWatch Klik in de navigatiestructuur op Configuration en klik vervolgens op Configuration Parameters. Klik in het deelvenster Configuration Parameters op het tabblad Communication.
 • Page 212: Richtlijnen Voor Het Instellen Van Een Raid

  Als u de fabrieksinstellingen en de optionele instellingen wilt wijzigen, dient u de volgende procedure te volgen. Een logische schijf creëren: Klik op de knop Start van Windows, ga naar Alle Programma's, ga naar Bosch en klik vervolgens op Bosch RAIDWatch. In de applicatie wordt het dialoogvenster voor aanmelden geopend.
 • Page 213 Delete Logical Drive. In de applicatie wordt een dialoogvenster geopend waarin u de wijzigingen kunt bevestigen. Klik op OK. De logische schijf wordt niet meer weergegeven in het deelvenster Logical Drives. AANWIJZING! Zie de gebruikershandleiding van Bosch RAIDWatch voor meer informatie. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Beknopte installatiehandleiding F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 214: Bosch Raidwatch Op De Hostcomputer Gebruiken

  Er is minstens één beschikbare RS232C-poort vereist (als de verbinding met de controller via de RS-232C loopt). AANWIJZING! Met Bosch RAIDWatch kunt u tijdens de installatie diverse opties selecteren. Het wordt echter aanbevolen alle standaardcombinaties te behouden. In deze installatiehandleiding wordt alleen de installatie met de standaardinstellingen beschreven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Bosch RAIDWatch voor de overige vereisten en beperkingen.
 • Page 215: Bosch Raidwatch Op Een Windows-Platform Installeren

  Hierdoor wordt de kans op mogelijke systeemfouten tijdens de installatie geminimaliseerd. Plaats de product-cd van Bosch of de installatie-cd van Bosch RAIDWatch in het cd/dvd- station van het systeem. Het installatieprogramma van Bosch RAIDWatch staat op de cd-rom die bij uw subsysteem is geleverd.
 • Page 216: De Configuratie Wijzigen

  Na de installatie van Bosch RAIDWatch op uw hostcomputer kunt de configuratie wijzigen. De configuratie wijzigen: Klik op de knop Start van Windows, ga naar All Programs, ga naar Bosch en klik vervolgens op Bosch RAIDWatch. Op het scherm wordt het dialoogvenster voor aanmelden weergegeven.
 • Page 217: Een Harddisk-Recorder Aansluiten

  Vanwege de SCSI Ultra 320 specificatie ondersteunen we het doorlussen van maximaal drie subsystemen (kabellengte: maximaal 3 m). De DVA-08E ondersteunt doorlussen niet. Afbeelding 12.1 DiBos 8 aansluiten Bosch Sicherheitssysteme GmbH Beknopte installatiehandleiding...
 • Page 218 218 nl | Een harddisk-recorder aansluiten RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K DiBos CH0-OUT RAID-subsysteem/subsystemen DVA-ACON-HD68A of kabel (geen doorlussing voor DVA-08E) meegeleverd met DiBos SCSI-poort DVA-ACON-VD68A of DVA-ACON-VD680A CH0-IN (SCSI-aansluiting) Als u diverse subsystemen door wilt lussen, moet u de afsluiting van kanaal CH0/1-OUT van alle subsystemen behalve het laatste uitschakelen.
 • Page 219 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Een harddisk-recorder aansluiten | nl 219 Klik op Volgende. De LUN's van het SCSI-subsysteem zijn al geselecteerd. Klik opnieuw op Volgende. Klik op Volgende om het dialoogvenster Wizard Schijf initialiseren en converteren voltooien te openen. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. De LUN's van het SCSI-subsysteem worden weergegeven als schijven in Windows XP.
 • Page 220 220 nl | Een harddisk-recorder aansluiten RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K 11. Klik met de rechtermuisknop op Niet-toegewezen en klik vervolgens op Nieuwe partitie. De wizard Nieuwe partitie wordt dan uitgevoerd. 12. Klik in de wizard Nieuwe partitie op Volgende. 13. Klik op Primaire partitie en dan op Volgende.
 • Page 221: Een Divar Aansluiten

  – Vanwege de SCSI-specificaties moet u niet meer dan twee subsystemen doorlussen. – De DVA-08E ondersteunt doorlussen niet. – Wijs geen grotere schijven dan 2 TB toe aan Divar. In de fabrieksinstellingen worden alle schijf-arrays geconfigureerd met logische schijven (LD) die kleiner zijn dan 2 TB.
 • Page 222 222 nl | Een harddisk-recorder aansluiten RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Voor doorlussen moeten de id's van SCSI-kanalen van het tweede subsysteem worden gewijzigd. Vouw de configuratiestructuur uit -> klik op Configuration -> Channel -> Channel 0 of Channel 1 -> tabblad Parameters -> voor DVA-08K: schakel de selectievakjes 0 en 1 uit en schakel de selectievakjes 2 en 3 in ->...
 • Page 223: Een Vidos Nvr Aansluiten

  Twee en meer subsystemen: breng de SCSI-aansluiting tot stand nadat u de SCSI-ID van de tweede en de overige subsystemen hebt gewijzigd. Vanwege de SCSI 3-specificaties adviseren wij niet meer dan 3 subsystemen door te lussen (kabellengte: maximaal 12 m). De DVA-08E ondersteunt doorlussen niet. Afbeelding 12.3 VIDOS NVR aansluiten VIDOS NVR CH0-OUT...
 • Page 224 224 nl | Een harddisk-recorder aansluiten RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Een VIDOS NVR configureren: AANWIJZING! Zorg ervoor dat de VIDOS NVR-service wordt gestopt of niet is geïnstalleerd voordat u verdergaat. Raadpleeg de VIDOS NVR-handleiding voor het installeren van een VIDOS NVR en het toewijzen van schijven.
 • Page 225 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Een harddisk-recorder aansluiten | nl 225 Schakel geen enkel selectievakje in. Klik op Volgende om het dialoogvenster Wizard Schijf initialiseren en converteren voltooien te openen. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. De LUN's van de SCSI-array worden weergegeven als schijven in Windows XP.
 • Page 226 226 nl | Een harddisk-recorder aansluiten RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K 11. Klik met de rechtermuisknop op de eerste schijf en klik vervolgens op Nieuw volume. In het systeem wordt het dialoogvenster wizard Nieuw volume geopend. 12. Klik op Volgende om het dialoogvenster Type volume selecteren te openen.
 • Page 227 RAID-subsysteem DVA-08E, -08K, -16K Een harddisk-recorder aansluiten | nl 227 15. Klik op Deze stationsletter toewijzen:, klik op F om deze letter aan de geselecteerde schijf toe te wijzen en klik vervolgens op Volgende. AANWIJZING! In plaats van de F kunt u ook een andere schijfletter gebruiken. Dit is afhankelijk van de VIDOS NVR-installatie.
 • Page 228 Konfigurowanie komputera hosta poprzez sieć Zmiana konfiguracji za pomocą przeglądarki sieciowej 10.1 Zmiana adresu IP 10.2 Wskazówki dotyczące konfigurowania macierzy RAID Korzystanie z aplikacji Bosch RAIDWatch na komputerze hosta 11.1 Wymagania systemowe 11.2 Instalowanie oprogramowania Bosch RAIDWatch na platformie Windows 11.3 Zmiana konfiguracji Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego...
 • Page 229: Zalecenia Wstępne

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Zalecenia wstępne | pl 229 Zalecenia wstępne – Moduł jest ciężki nawet bez zamontowanych w nim dysków. Przy montażu modułu wymagany jest udział co najmniej dwóch (2) osób. – Szafa typu Rack, w której ma być zainstalowany moduł, musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe i nie może być...
 • Page 230 230 pl | Zalecenia wstępne Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K – Nie wolno kłaść dysków jeden na drugim bez ochronnych osłon. Ze względu na obecność we wnętrzu elementów wykorzystujących pole magnetyczne, kładzenie dysków jeden na drugim może spowodować skasowanie zawartości programowalnych układów scalonych.
 • Page 231: Zawartość Zestawu

  0, 1 0, 1, 2, 3 Identyfikator LUN 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabela 2.1 DiBos/Divar: domyślne ustawienia fabryczne modelu DVA-08E/08K/16K (model 500 GB) Ustawienia macierzy RAID dla modelu 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Liczba dysków twardych...
 • Page 232: Ustawienia Systemowe

  232 pl | Zawartość zestawu Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 Ustawienia systemowe Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Parametry konfiguracji: komunikacja LAN 0 Statyczny adres IP Adres IP 10.11.12.13 Adres podsieci LAN 0 255.0.0.0 Parametry konfiguracji/buforowanie Pamięć podręczna z opóźnionym zapisem Wł.
 • Page 233 Limit czasu potwierdzenia kodu Sprawdzany zawsze Unikatowy identyfikator kontrolera (system <ID> szesnastkowy) Obsługa pamięci SDRAM typu ECC Wł. Ustaw datę i czas kontrolera Tabela 2.3 DiBos/Divar: ustawienia systemowe modelu DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja szybkiej instalacji F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 234: Konfiguracja Wstępna Urządzenia Vidos

  0, 1, 2, 3 Identyfikator LUN 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabela 2.4 VIDOS: domyślne ustawienia fabryczne modelu DVA-08E/08K/16K (model o pojemności 500 GB) Ustawienia macierzy RAID dla modelu 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Liczba dysków twardych...
 • Page 235: Ustawienia Systemowe

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Zawartość zestawu | pl 235 2.2.2 Ustawienia systemowe Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Parametry konfiguracji: komunikacja LAN 0 Statyczny adres IP Adres IP 10.11.12.13 Adres podsieci LAN 0 255.0.0.0 Parametry konfiguracji/buforowanie Pamięć podręczna z opóźnionym zapisem Wł.
 • Page 236 Limit czasu potwierdzenia kodu Sprawdzany zawsze Unikatowy identyfikator kontrolera (system <ID> szesnastkowy) Obsługa pamięci SDRAM typu ECC Wł. Ustaw datę i czas kontrolera Tabela 2.6 VIDOS: ustawienia systemowe modelu DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Instrukcja szybkiej instalacji Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 237: Procedury Instalacji Urządzeń

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Procedury instalacji urządzeń | pl 237 Procedury instalacji urządzeń W celu zainstalowania modułu należy wykonać następujące czynności: Rozpakować moduł (p. Punkt 4 Rozpakowanie modułu) Zainstalować moduł w szafie typu Rack (p. Punkt 5 Montaż w szafie typu Rack) Zamontować...
 • Page 238: Montaż Szuflady Na Napędy

  238 pl | Montaż szuflady na napędy Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Montaż szuflady na napędy Moduł Bosch DVA jest dostarczany z napędami już skonfigurowanymi i poddanymi wielogodzinnej próbie termicznej. Napędy są zapakowane w oddzielne pudełka. Napędy można montować w dowolnej kolejności UWAGA! Przy rozbudowie lub wymianie należy używać...
 • Page 239: Połączenia Okablowania Modułu

  Kable zasilające Dołączyć kable zasilające (dostarczone wraz z urządzeniem) do gniazd zasilania w tylnej części urządzenia (p. Rysunek 7.1 i Rysunek 7.2). Moduł DVA-08E wymaga dołączenia jednego kabla zasilającego, natomiast moduły DVA-08K i DVA-16 K wymagają zastosowania dwóch kabli zasilających.
 • Page 240: Kanały Hosta

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Kanały hosta Moduł DVA-08E posiada na płycie czołowej modułu kontrolera jedno, a moduły DVA-08K i DVA-16K dwa podwójne złącza hosta VHDCI umożliwiające łączenie urządzeń w stos. Jedno ze złączy (oznaczone In – Wejście) można dołączyć do zewnętrznego komputera hosta lub rejestratora cyfrowego.
 • Page 241: Port Com

  Połączenia okablowania modułu | pl 241 Port COM Moduły DVA-08E i DVA-08K posiadają jedno, a moduł DVA-16K dwa złącza COM. Złącze COM1 jest zastrzeżone do zarządzania emulacją terminalu. Złącza tego można użyć w celu dostępu do funkcji konfigurowania umieszczonych w oprogramowaniu układowym. W zestawie znajduje się...
 • Page 242: Włączanie Zasilania

  242 pl | Włączanie zasilania Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Włączanie zasilania W celu załączenia zasilania modułu: Zainstalować wszystkie wymagane urządzenia. Wykonać połączenia opisane powyżej. Załączyć zasilanie urządzeń obsługujących połączenie sieciowe, na przykład przełączników Ethernet. Załączyć zasilanie modułu przez załączenie obu przełączników zasilania znajdujących się...
 • Page 243: Zmiana Konfiguracji Za Pomocą Przeglądarki Sieciowej

  Zmiana adresu IP Istnieje możliwość użycia aplikacji Bosch RAIDWatch do zmiany adresu IP modułu. Aplikacja Bosch RAIDWatch jest fabrycznie instalowana bezpośrednio na dysku w module, a dostęp do niej można uzyskać za pomocą standardowej przeglądarki. Aplikację Bosch RAIDWatch można również zainstalować na komputerze PC hosta (p. Punkt 11 Korzystanie z aplikacji Bosch RAIDWatch na komputerze hosta).
 • Page 244: Wskazówki Dotyczące Konfigurowania Macierzy Raid

  Utworzenie dysku logicznego: Kliknąć menu Start systemu Windows, wybrać opcję Wszystkie programy, przejść do grupy Bosch i kliknąć pozycję Bosch RAIDWatch. Aplikacja wyświetla okno logowania. W widoku drzewa nawigacji kliknąć pozycję Configuration (Konfiguracja), a następnie Create Logical Drive (Utwórz dysk logiczny).
 • Page 245 W polu Password (Hasło) wpisać hasło, jeśli jest wymagane. Kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). UWAGA! W przypadku rejestratorów cyfrowych Bosch nie jest wymagane tworzenie dysków logicznych. Dodawanie mapowania numeru LUN hosta: W drzewie nawigacji kliknąć opcję Host LUN Mapping (Mapowanie numeru LUN hosta).
 • Page 246 Delete Logical Drive (Usuń dysk logiczny). Aplikacja wyświetla okno umożliwiające zatwierdzenie zmian. Kliknąć przycisk OK. Dysk logiczny przestaje być widoczny w panelu Logical Drives (Dyski logiczne). UWAGA! Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu Bosch RAIDWatch. F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Instrukcja szybkiej instalacji Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 247: Korzystanie Z Aplikacji Bosch Raidwatch Na Komputerze Hosta

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Korzystanie z aplikacji Bosch RAIDWatch na komputerze hosta | pl 247 Korzystanie z aplikacji Bosch RAIDWatch na komputerze hosta Aplikacja Bosch RAIDWatch umożliwia administrowanie wieloma modułami z poziomu komputera hosta. Zaleca się zainstalowanie aplikacji na komputerze hosta, jeśli konieczne jest scentralizowane zarządzanie wieloma modułami.
 • Page 248: Instalowanie Oprogramowania Bosch Raidwatch Na Platformie Windows

  Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie inne uruchomione aplikacje. Czynność ta zmniejsza możliwość wystąpienia błędów systemowych podczas instalacji. Włożyć płytę CD dołączoną do produktu Bosch lub płytę instalacyjną aplikacji Bosch RAIDWatch do napędu CD lub DVD komputera. Program instalacyjny aplikacji Bosch RAIDWatch znajduje się na płycie CD-ROM dostarczonej wraz z modułem.
 • Page 249: Zmiana Konfiguracji

  Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 249 11.3 Zmiana konfiguracji Istnieje możliwość zmiany konfiguracji aplikacji Bosch RAIDWatch po jej zainstalowaniu na komputerze hosta. Zmiana konfiguracji odbywa się następująco: Kliknąć menu Start systemu Windows, wybrać opcję Wszystkie programy, przejść do grupy Bosch i kliknąć...
 • Page 250 Dwa lub więcej modułów: połączenia magistrali SCSI wykonać po zmianie identyfikatora SCSI drugiego i kolejnych modułów. Ze względu na specyfikację SCSI Ultra 320 obsługiwana jest konfiguracja łańcuchowa najwyżej trzech modułów (długość przewodu: maks. 3 m). Moduły DVA-08E nie umożliwiają łączenia łańcuchowego. Illustracja 12.1 Dołączanie rejestratora DiBos 8 DiBos CH0-OUT Moduły RAID...
 • Page 251 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 251 Konfigurowanie rejestratora DiBos 8: Zalogować się jako „Administrator” w systemie Windows, lecz nie uruchamiać aplikacji DiBos. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu DiBos. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć pozycję Panel sterowania.
 • Page 252 252 pl | Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Kliknąć przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. Numery LUN modułu SCSI pojawiają się jako dyski w systemie Windows XP. 10. Kliknąć prawym przyciskiem nazwę pierwszego nieprzydzielonego dysku (np. Disk 2 (Dysk 2)), a następnie kliknąć...
 • Page 253 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 253 17. Kliknąć przycisk Finish (Zakończ). 18. Powtórzyć tę procedurę dla wszystkich nieprzydzielonych dysków. 19. Jeżeli proces formatowania zakończy się pomyślnie, w okienku dysku pojawi się nazwa dysku, jego litera, system plików NTFS oraz Healthy.
 • Page 254: Dołączanie Rejestratora Divar

  – Zgodnie ze specyfikacją SCSI, nie należy łączyć łańcuchowo więcej niż dwóch modułów. – Moduły DVA-08E nie umożliwiają łączenia łańcuchowego. – Do rejestratora Divar nie przypisywać napędów większych niż 2 TB. W fabrycznych ustawieniach domyślnych wszystkie macierze dyskowe są skonfigurowane do współpracy z lokalnym napędami (LD) mniejszymi niż...
 • Page 255 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 255 W przypadku łańcuchowego łączenia kilku modułów należy odłączyć terminatory SCSI we wszystkich modułach na magistrali oprócz ostatniego. Rozwinąć drzewo konfiguracji -> kliknąć przycisk Configuration (Konfiguracja) -> Channel (Kanał) -> Channel 0 (Kanał 0) lub Channel 1 (Kanał 1) -> karta ID (Identyfikator) ->...
 • Page 256: Dołączanie Rejestratora Vidos Nvr

  Dwa lub więcej modułów: połączenia magistrali SCSI wykonać po zmianie identyfikatora SCSI drugiego i kolejnych modułów. Zgodnie ze specyfikacją SCSI 3, nie zaleca się łańcuchowego łączenia więcej niż trzech modułów (długość kabla: maks. 12 m). Moduły DVA-08E nie umożliwiają łączenia łańcuchowego. Illustracja 12.3 Dołączanie rejestratora VIDOS NVR VIDOS NVR CH0-OUT Moduł...
 • Page 257 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 257 Włączyć moduł, a następnie rejestrator VIDOS. Przełączniki zasilania modułu znajdują się na płycie tylnej urządzenia. Konfigurowanie rejestratora VIDOS NVR: UWAGA! Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnić się, że usługa VIDOS NVR została zatrzymana lub nie jest zainstalowana.
 • Page 258 258 pl | Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru przy inicjalizowanych dyskach, a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej) w celu wyświetlenia kolejnego okna. Nie zaznaczać żadnego z pól wyboru. Kliknąć przycisk Next (Dalej) w celu otwarcia kreatora Completing the Initialize and Convert Disk Wizard (Kreator zakończenia...
 • Page 259 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 259 Kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy z nieprzydzielonych dysków, a następnie kliknąć pozycję Convert to Dynamic Disk (Konwertuj na dysk dynamiczny) w celu wyświetlenia poniższego okna programu. 10. Zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich dyskach, a następnie kliknąć przycisk OK w celu wyświetlenia poniższego okna.
 • Page 260 260 pl | Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K 13. Kliknąć Striped (Paskowy), a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej). 14. Wybrać przekonwertowany wcześniej dysk, a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej). UWAGA! Jeśli wykorzystywane są dyski o różnej pojemności, zostanie użyta pojemność najmniejszego z dysków.
 • Page 261 Moduł RAID DVA-08E, -08K, -16K Dołączenie cyfrowego rejestratora wizyjnego | pl 261 UWAGA! Zamiast F można użyć innej litery dysku. Zależy to od instalacji systemu VIDOS NVR. System VIDOS NVR po zainstalowaniu umożliwia użycie tylko jednej litery dysku. 16. Kliknąć opcję Format this volume with the following settings (Formatuj ten wolumin z następującymi ustawieniami), a w polu File system (System plików) wybrać...
 • Page 262 Modificação da configuração através de um browser de Internet 10.1 Modificação de um endereço IP 10.2 Directrizes para a definição de um RAID Utilização do Bosch RAIDWatch no computador anfitrião 11.1 Requisitos de sistema 11.2 Instalação do Bosch RAIDWatch numa plataforma Windows 11.3...
 • Page 263: Precauções

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Precauções | pt 263 Precauções – O sistema é pesado mesmo sem discos instalados. Serão necessárias pelo menos duas (2) pessoas para instalar o subsistema. – O bastidor em que este subsistema será instalado tem de suportar protecção contra sobrecorrente e não pode encontrar-se sobrecarregado pelos módulos instalados.
 • Page 264 264 pt | Precauções Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K – Quando substituir componentes, insira-os cuidadosamente ao mesmo tempo que garante um encaixe total. Vibrações ou choques podem danificar discos rígidos na unidade em causa ou em outras unidades do bastidor. Os discos rígidos são muito sensíveis ao choque e à...
 • Page 265: Situação Da Entrega

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabela 2.1 DiBos/Divar: predefinições de fábrica DVA-08E/08K/16K (modelo de 500 GB) Definições RAID para modelo de 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 266: Definições Do Sistema

  266 pt | Situação da entrega Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 Definições do sistema Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address Endereço IP 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Activado...
 • Page 267 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Activado Set Controller Date and Time Tabela 2.3 DiBos/Divar: Definições do sistema DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guia de Instalação Rápida F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 268: Pré-Configuração Vidos

  0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Tabela 2.4 VIDOS: predefinições de fábrica DVA-08E/08K/16K (modelo de 500 GB) Definições RAID para modelo de 1 TB DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 269: Definições Do Sistema

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Situação da entrega | pt 269 2.2.2 Definições do sistema Menu DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address Endereço IP 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Activado...
 • Page 270 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Activado Set Controller Date and Time Tabela 2.6 VIDOS: Definições do sistema DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Guia de Instalação Rápida Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 271: Procedimentos De Instalação

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Procedimentos de instalação | pt 271 Procedimentos de instalação Para instalar o subsistema, proceda da seguinte maneira: Desembale o subsistema (ver Secção 4 Desembalamento do subsistema) Instale o sistema no bastidor (ver Secção 5 Montagem em bastidor) Instale a bandeja de drive (ver Secção 6 Instalação da bandeja de drive)
 • Page 272: Instalação Da Bandeja De Drive

  272 pt | Instalação da bandeja de drive Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Instalação da bandeja de drive O subsistema Bosch DVA é entregue com as drives gravadas e pré-configuradas. As drives são embaladas em caixas separadas. As drives podem ser instaladas por qualquer ordem. CUIDADO! Use apenas drives Bosch para expansão ou substituição.
 • Page 273: Ligações De Cabo De Subsistema

  Ligue os cabos de alimentação fornecidos às tomadas de corrente, na parte traseira do sistema (ver Figura 7.1 e Figura 7.2). Para DVA-08E, é necessário um (1) cabo de alimentação; para DVA-08K e DVA-16 K, são necessários dois (2) cabos de alimentação.
 • Page 274: Canais Anfitriões

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Canais anfitriões O DVA-08E inclui um (1) e o DVA-08K e o DVA-16K incluem dois (2) conectores anfitriões duplos VHDCI na tampa do módulo de controlador. Um (a porta "In") pode ser ligado a um DVR ou computador anfitrião externo. Outro (a porta "Out") pode ser usado para "daisy chain", a fim de ligar outro subsistema (ver Figura 7.3, Figura 7.4, e Figura 7.5).
 • Page 275: Porta Com

  Ligações de cabo de subsistema | pt 275 Porta COM O DVA-08E e o DVA-08K incluem uma (1) porta COM; o DVA-16K duas (2) portas COM. A porta COM1 está reservada para gestão de emulação de terminais. Esta porta pode ser usada para aceder ao utilitário de configuração integrado do firmware.
 • Page 276: Ligar

  276 pt | Ligar Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Ligar Para ligar o subsistema: Instale todos os componentes de hardware. Estabeleça todas as ligações descritas em cima. Ligue os dispositivos de ligação de rede, tais como os interruptores Ethernet. Ligue o subsistema, activando ambos os interruptores de corrente no painel traseiro dos módulos de fonte de alimentação.
 • Page 277: Modificação Da Configuração Através De Um Browser De Internet

  10.1 Modificação de um endereço IP A aplicação Bosch RAIDWatch pode ser usada para alterar o endereço IP do subsistema. A aplicação Bosch RAIDWatch é directamente pré-instalada na drive dos subsistemas e pode ser acedida com um browser standard. Em alternativa, a aplicação Bosch RAIDWatch pode ser instalada num PC anfitrião (host) (ver Secção 11 Utilização do Bosch RAIDWatch no computador...
 • Page 278: Directrizes Para A Definição De Um Raid

  Para criar uma drive lógica: Clique em Start, no Windows, aponte para All Programs, para Bosch e clique depois em Bosch RAIDWatch. A aplicação abre a caixa de diálogo de registo. Na árvore de navegação, clique em Configuration e em Create Logical Drive.
 • Page 279 Na caixa Password, introduza a palavra-passe, se necessário. Clique em Apply (Aplicar). NOTA! Para os DVRs da Bosch, não é necessário criar volumes lógicos. Para adicionar mapeamento LUN anfitrião: Na árvore de navegação, clique em Host LUN Mapping. Clique com o botão direito sobre o painel Host LUN Mapping e clique em Add LUN Map.
 • Page 280: Utilização Do Bosch Raidwatch No Computador Anfitrião

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Utilização do Bosch RAIDWatch no computador anfitrião O Bosch RAIDWatch permite-lhe administrar vários subsistemas a partir do seu computador anfitrião. É recomendada a instalação num computador anfitrião se for necessária a gestão central de vários subsistemas.
 • Page 281: Instalação Do Bosch Raidwatch Numa Plataforma Windows

  Se o fizer, o risco de erros de sistema durante a configuração será minimizado. Introduza o CD da Bosch ou o CD de instalação do Bosch RAIDWatch na drive de CD/DVD do sistema. O programa de instalação Bosch RAIDWatch está incluído no CD-ROM fornecido com o subsistema.
 • Page 282: Mudança Da Configuração

  Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 11.3 Mudança da configuração Depois de instalar o Bosch RAIDWatch no seu computador anfitrião, pode alterar a configuração. Para alterar a configuração: Clique em Start, no Windows, aponte para All Programs, Bosch e depois Bosch RAIDWatch.
 • Page 283: Ligação De Um Gravador Digital De Vídeo

  Devido à especificação do SCSI Ultra 320, suportamos o encadeamento "daisy-chain" de, no máximo, três subsistemas (comprimento do cabo: máximo 3 m / 9.85 pés). O DVA-08E não suporta o tipo "daisy chain". Figura 12.1 Ligação do DiBos 8 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guia de Instalação Rápida...
 • Page 284 284 pt | Ligação de um gravador digital de vídeo Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K DiBos CH0-OUT (Saída de canal 0) Subsistema(s) RAID DVA-ACON-HD68A ou cabo (sem ligação em "daisy chain" para fornecido com DiBos DVA-08E) Porta SCSI DVA-ACON-VD68A ou...
 • Page 285 Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Ligação de um gravador digital de vídeo | pt 285 Clique em Next. O LUNs do subsistema SCSI aparece já seleccionado. Volte a clicar em Next. Clique sobre Next para abrir a caixa de diálogo Completing the Initialize and Convert Disk Wizard.
 • Page 286 286 pt | Ligação de um gravador digital de vídeo Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 11. Clique com o botão do lado direito do rato Unallocated, e depois clique em New Partition. O New Partition Wizard inicia. 12. No New Partition Wizard, clique em Next.
 • Page 287: Ligação De Um Divar

  Devido a especificações do SCSI, não ligue em "daisy chain" mais de dois subsistemas. – O DVA-08E não suporta o tipo "daisy chain". – Não atribua drives com mais de 2 TB ao Divar. Nas predefinições de fábrica, todos os conjuntos de discos são configurados com drives lógicas (LD) de menos de 2 TB.
 • Page 288 288 pt | Ligação de um gravador digital de vídeo Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Para efectuar a ligação em "daisy chain", altere as IDs do canal SCSI do segundo subsistema. Expanda a árvore de configuração -> clique em Configuration -> Channel -> Channel 0 ou Channel 1 ->...
 • Page 289: Ligação De Um Vidos Nvr

  Devido a especificações do SCSI 3, não é aconselhado ligar mais de três subsistemas em "daisy chain" (comprimento de cabo: máx. de 12 m / 39,4 pés.). O DVA-08E não suporta o tipo "daisy chain". Figura 12.3 Ligação do VIDOS NVR VIDOS NVR CH0-OUT (Saída de canal 0)
 • Page 290 290 pt | Ligação de um gravador digital de vídeo Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K NOTA! Antes de continuar, certifique-se de que a execução do VIDOS NVR é interrompida ou de que não foi ainda instalado. Para instalar um VIDOS NVR e atribuir drives, consulte o manual do VIDOS NVR.
 • Page 291 Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Ligação de um gravador digital de vídeo | pt 291 Não seleccione qualquer caixa de verificação. Clique sobre Next para abrir a caixa de diálogo Completing the Initialize and Convert Disk Wizard. Clique em Finish para fechar o assistente. O LUNs da matriz SCSI aparece como disco no Windows XP.
 • Page 292 292 pt | Ligação de um gravador digital de vídeo Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K 11. Clique com o botão direito sobre o primeiro disco e depois em New Volume. O sistema abre a caixa de diálogo New Volume Wizard.
 • Page 293 Subsistema RAID DVA-08E, -08K, -16K Ligação de um gravador digital de vídeo | pt 293 15. Clique em Assign the following drive letter, clique em F para atribuir esta letra à drive seleccionada e clique em Next. NOTA! Pode usar outras letras para drive para além da F. dependendo da instalação do VIDOS NVR.
 • Page 294 Настройка главного компьютера через сеть Изменение конфигурации при помощи веб-браузера 10.1 Изменение IP-адреса 10.2 Рекомендации по настройке RAID Использование приложения Bosch RAIDWatch на главном компьютере 11.1 Требования к системе 11.2 Установка приложения Bosch RAIDWatch на платформу Windows 11.3 Изменение конфигурации...
 • Page 295: Меры Предосторожности

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Меры предосторожности | ru 295 Меры предосторожности – Система имеет довольно большой вес даже без установленных дисков. Для установки подсистемы требуется не менее двух (2) человек. – Шкаф-стойка, в который устанавливается данная подсистема, должен поддерживать...
 • Page 296 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 296 ru | Меры предосторожности – Диски не следует складывать друг на друга без защитных реек. Поскольку диски содержат магнитные компоненты, складывание их друг на друга может привести к стиранию программируемых интегральных схем. – При замене компонентов их следует вставлять как можно осторожнее, обеспечивая...
 • Page 297: Состояние Поставки

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Таблица 2.1 DiBos/Divar: Заводские параметры по умолчанию DVA-08E/08K/16K (модель на 500 ГБ) Настройки RAID для модели на 1 ТБ DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 298: Системные Параметры

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 298 ru | Состояние поставки 2.1.2 Системные параметры Меню DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-адрес 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Включено Optimization Sequential I/O...
 • Page 299 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Включено Set Controller Date and Time Таблица 2.3 DiBos/Divar: Системные параметры DVA-08E/08K/16K Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по быстрой установке F.01U.027.800 | V5 | 2010.06...
 • Page 300: Предварительная Конфигурация Vidos Параметры Raid

  0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 Таблица 2.4 VIDOS: Заводские настройки по умолчанию DVA-08E/08K/16K (модель на 500 ГБ) Настройки RAID для модели на 1 ТБ DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level...
 • Page 301: Системные Параметры

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Состояние поставки | ru 301 2.2.2 Системные параметры Меню DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-адрес 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Включено Optimization Sequential I/O...
 • Page 302 LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Включено Set Controller Date and Time Таблица 2.6 VIDOS: Системные параметры DVA-08E/08K/16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Руководство по быстрой установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 303: Процедура Установки

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Процедура установки | ru 303 Процедура установки Для установки подсистемы выполните следующие действия: Распакуйте подсистему (см. Раздел 4 Распаковка подсистемы) Установите систему в стойку (см. Раздел 5 Установка в стойку) Установите дисковый лоток (см. Раздел 6 Установка дискового лотка) Подсоедините...
 • Page 304: Установка Дискового Лотка

  протестированными дисками. Диски упакованы в отдельные коробки. Диски могут устанавливаться в любом порядке. ВНИМАНИЕ! Для расширения или замены используйте только диски Bosch. Заказывайте DVA-ADTK- 050A (лоток с жестким диском на 500 ГБ) или DVA-ADTK-100A (лоток с жестким диском на 1 ТБ).
 • Page 305: Подключение Кабелей Подсистемы

  Кабели питания Подсоедините входящие в комплект кабели питания к гнездам питания в задней части системы (см. Рисунок 7.1 и Рисунок 7.2). Для DVA-08E требуется один (1) кабель питания, а для DVA-08K и DVA-16 K требуются два (2) кабеля питания. DVA-08E Рисунок...
 • Page 306 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 306 ru | Подключение кабелей подсистемы DVA-08E Рисунок 7.3 Модуль контроллера DVA-08E DVA-08K Рисунок 7.4 Модуль контроллера DVA-08K DVA-16K Рисунок 7.5 Модуль контроллера DVA-16K Подсоедините разъем SCSI VHDCI к подсистеме, а другой конец подсоедините к...
 • Page 307: Com-Порт

  Подключение кабелей подсистемы | ru 307 COM-порт DVA-08E и DVA-08K выпускается с одним (1) COM-портом, а DVA-16K — с двумя (2) COM- портами. Порт COM1 зарезервирован для управления эмуляцией терминала. Этот порт может быть использован для доступа к встроенной утилите изменения конфигурации.
 • Page 308: Подключение Питания

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 308 ru | Подключение питания Подключение питания Порядок подключения питания к подсистеме: Установите все аппаратные компоненты. Выполните все описанные выше подключения. Подключите питание к сетевым соединительным устройствам (например, к коммутаторам Ethernet). Подключите питание к подсистеме, включив оба выключателя питания на задней...
 • Page 309: Изменение Конфигурации При Помощи Веб-Браузера

  Для изменения IP-адреса подсистемы можно использовать приложение Bosch RAIDWatch. Приложение Bosch RAIDWatch предустановлено непосредственно на диске подсистемы и доступно при помощи стандартного веб-браузера. Приложение Bosch RAIDWatch также может быть установлено на главном ПК (см. Раздел 11 Использование приложения Bosch RAIDWatch на главном компьютере). ЗАМЕЧАНИЕ! Если...
 • Page 310: Рекомендации По Настройке Raid

  Для изменения заводских настроек по умолчанию и дополнительных настроек выполните следующие действия. Порядок создания логического диска: В Windows нажмите кнопку Start, выберите пункт All Programs, выберите Bosch и нажмите Bosch RAIDWatch. Откроется диалоговое окно входа в систему. В дереве переходов выберите Configuration и нажмите Create Logical Drive.
 • Page 311 В списке Write Policy выберите Default. В поле Password введите пароль, если это необходимо. Нажмите кнопку Apply. ЗАМЕЧАНИЕ! Создание логических дисков для цифровых видеорегистраторов Bosch не является необходимым. Порядок добавления сопоставления главного LUN: В дереве переходов выберите Host LUN Mapping.
 • Page 312: Использование Приложения Bosch Raidwatch На Главном Компьютере

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 312 ru | Использование приложения Bosch RAIDWatch на главном компьютере Использование приложения Bosch RAIDWatch на главном компьютере Приложение Bosch RAIDWatch позволяет управлять несколькими подсистемами с главного компьютера. При необходимости централизованного управления несколькими системами рекомендуется установка на главный компьютер.
 • Page 313: Установка Приложения Bosch Raidwatch На Платформу Windows

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Использование приложения Bosch RAIDWatch на главном компьютере | ru 313 11.2 Установка приложения Bosch RAIDWatch на платформу Windows Порядок установки приложения Bosch RAIDWatch на главный компьютер: Перед началом процесса установки закройте все открытые приложения. Это...
 • Page 314: Изменение Конфигурации

  После установки Bosch RAIDWatch на главный компьютер можно изменить конфигурацию. Порядок изменения конфигурации: В Windows нажмите кнопку "Start", выберите пункт "Все программы", выберите Bosch и нажмите Bosch RAIDWatch. Откроется диалоговое окно входа в систему. Измените конфигурацию. См. Раздел 10.1 Изменение IP-адреса и...
 • Page 315: Подключение Цифрового Видеорегистратора

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 315 Подключение цифрового видеорегистратора В данных инструкциях описано подключение следующих цифровых видеорегистраторов: – DiBos 8 – Divar – VIDOS NVR 12.1 Подключение видеорегистратора DiBos 8 Для подключения видеорегистратора DiBos требуется следующее оборудование: –...
 • Page 316 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 316 ru | Подключение цифрового видеорегистратора DiBos CH0-OUT Подсистемы RAID DVA-ACON-HD68A или кабель, (без последовательного входящий в комплект подключения для DVA-08E) видеорегистратора DiBos Порт SCSI DVA-ACON-VD68A или DVA-ACON-VD680A CH0-IN (подключение SCSI) При последовательном подключении нескольких подсистем следует отключить канал...
 • Page 317 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 317 Нажмите кнопку Next. Устройства LUN подсистемы SCSI отображаются уже выбранными. Еще раз нажмите кнопку Next. Нажмите кнопку Next, чтобы открыть диалоговое окно Completing the Initialize and Convert Disk Wizard.
 • Page 318 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 318 ru | Подключение цифрового видеорегистратора 11. Правой кнопкой мыши щелкните пункт Unallocated и затем щелкните пункт New Partition. Запустится Мастер создания разделов. 12. В окне New Partition Wizard нажмите кнопку Next. 13. Щелкните пункт Primary partition и затем нажмите кнопку Next.
 • Page 319: Подключение Видеорегистратора Divar

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 319 12.2 Подключение видеорегистратора Divar Для подключения видеорегистратора Divar требуется следующее аппаратное оборудование: – Для подключения видеорегистратора Divar к первой подсистеме требуется кабель SCSI DVA-ACON-HD50A. – Если вы хотите расширить имеющуюся систему (Divar и подсистема) дополнительной...
 • Page 320 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 320 ru | Подключение цифрового видеорегистратора При последовательном подключении нескольких подсистем необходимо выключить прерывание используемого канала SCSI всех подсистем, кроме последней. Разверните конфигурационное дерево -> нажмите Configuration -> Channel -> Channel 0 или Channel 1 -> вкладка ID -> Termination: Disabled -> Apply.
 • Page 321: Подключение Сетевого Видеорегистратора Vidos Nvr

  Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 321 12.3 Подключение сетевого видеорегистратора VIDOS NVR Порядок подключения сетевого видеорегистратора VIDOS NVR Подсоедините сетевой видеорегистратор VIDOS NVR к подсистеме. При этом следует отключить сетевой видеорегистратор VIDOS NVR и подсистему от сети.
 • Page 322 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 322 ru | Подключение цифрового видеорегистратора Порядок настройки сетевого видеорегистратора VIDOS NVR: ЗАМЕЧАНИЕ! Прежде чем продолжить, убедитесь, что служба сетевого видеорегистратора VIDOS NVR остановлена или не установлена. Сведения об установке сетевого видеорегистратора VIDOS NVR и назначении дисков см. в руководстве к сетевого видеорегистратора VIDOS NVR.
 • Page 323 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 323 Установите флажки напротив дисков, которые вы хотите инициализировать и нажмите кнопку Next, чтобы открыть следующее диалоговое окно. Не устанавливайте никаких флажков. Нажмите кнопку Next, чтобы открыть диалоговое окно Completing the Initialize and Convert Disk Wizard.
 • Page 324 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 324 ru | Подключение цифрового видеорегистратора Правой кнопкой мыши щелкните первый неназначенный диск и щелкните пункт Convert to Dynamic Disk, чтобы открыть следующее диалоговое окно. 10. Установите флажки напротив соответствующих дисков и нажмите кнопку OK, чтобы...
 • Page 325 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- Подключение цифрового видеорегистратора | ru 325 13. Нажмите Striped, затем нажмите Next. 14. Выберите предыдущий конвертированный диск и нажмите кнопку Next. ЗАМЕЧАНИЕ! В случае использования дисков разного размера будет использоваться размер наименьшего диска. 15. Нажмите Assign the following drive letter, нажмите F, чтобы назначить эту букву...
 • Page 326 Подсистема RAID DVA-08E, DVA-08K, DVA- 326 ru | Подключение цифрового видеорегистратора ЗАМЕЧАНИЕ! Вместо F можно использовать другую букву диска. Это зависит от того, установлен ли сетевой видеорегистратор VIDOS NVR. Сетевой видеорегистратор VIDOS NVR позволяет использовать одну букву диска только после установки.
 • Page 327: Raid-Delsystem Dva-08E, -08K, -16K Innehållsförteckning | Sv

  Ändra en IP-adress 10.2 Riktlinjer för att konfiguration av en RAID-enhet Använda Bosch RAIDWatch på värddatorn 11.1 Systemkrav 11.2 Installera Bosch RAIDWatch på en Windows-plattform 11.3 Ändra konfigurationen Ansluta en digital videoinspelare (DVR) 12.1 Ansluta en DiBos 8 12.2 Ansluta en Divar 12.3...
 • Page 328: Säkerhetsföreskrifter

  328 sv | Säkerhetsföreskrifter RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Säkerhetsföreskrifter – Systemet är tungt även utan att diskarna är installerade. Minst två (2) personer behövs för att installera delsystemet. – Rackskåpet där delsystemet ska installeras måste ha överspänningsskydd och får inte överbelastas av de installerade modulerna.
 • Page 329: Leveransstatus

  0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 Tabell 2.1 DiBos/Divar: Fabriksinställningar DVA-08E/08K/16K (500 GB-modellen) RAID Inställningar för 1 TB-modell DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5...
 • Page 330: Systeminställningar

  330 sv | Leveransstatus RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K 2.1.2 Systeminställningar meny DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-adress 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Aktiverad Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 331 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Leveransstatus | sv 331 meny DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Not Set LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Aktiverad Set Controller Date and Time Tabell 2.3 DiBos/Divar: Systeminställningar DVA-08E/08K/16K...
 • Page 332: Vidos Förkonfiguration

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 LUN ID 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tabell 2.5 VIDOS: Fabriksinställningar DVA-08E/08K/16K (1 TB modellen) F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Snabbinstallationshandbok Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 333: Systeminställningar

  RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Leveransstatus | sv 333 2.2.2 Systeminställningar meny DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP-adress 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Aktiverad Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 334 334 sv | Leveransstatus RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K meny DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Not Set LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) <ID> SDRAM ECC Aktiverad Set Controller Date and Time Tabell 2.6 VIDOS: Systeminställningar DVA-08E/08K/16K...
 • Page 335: Installationsprocedurer

  RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Installationsprocedurer | sv 335 Installationsprocedurer Följ de här stegen för att installera delsystemet: Packa upp delsystemet (se Sektion 4 Packa upp delsystemet) Installera systemet i racket (se Sektion 5 Rackmontering) Installera enhetsfacket (se Sektion 6 Installation av enhetsfack) Anslut delsystemets kabel (se Sektion 7 Delsystemets kabelanslutningar) Slå...
 • Page 336: Installation Av Enhetsfack

  336 sv | Installation av enhetsfack RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Installation av enhetsfack Bosch DVA Subsystem levereras med förkonfigurerade, inbrända diskenheter. Enheterna förpackas i separata kartonger. Enheterna kan installeras i valfri ordning. VIKTIGT! Använd endast Bosch-enheter vid utökning eller ersättning. Beställ DVA-ADTK-050A (enhetsfack med 500 GB-hårddisk monterad) eller DVA-ADTK-100A (enhetsfack med 1 TB-...
 • Page 337: Delsystemets Kabelanslutningar

  Delsystemets kabelanslutningar Strömkablar Anslut de medföljande strömkablarna till strömkontakterna på systemets baksida (se Figur 7.1 och Figur 7.2). För DVA-08E behövs en (1) strömkabel och för DVA-08K och DVA- 16 K behövs två (2) strömkablar. DVA-08E Bild 7.1 Styrenhetsmodul DVA-08E DVA-08K / DVA-16K Bild 7.2 Styrenhetsmodul DVA-08K / DVA-16K...
 • Page 338: Com-Port

  DVA-08E kan inte användas i överlappande läge. COM-port DVA-08E och DVA-08K levereras med en (1) COM-port och DVA-16K med två (2) COM-portar. COM1-porten är reserverad för terminalemuleringshantering. Den här porten kan användas för åtkomst till den fasta programvarans inbäddade konfigureringsverktyg. En (1) ljudkontakt till DB9-kabel- och en nollmodemsadapter medföljer för att underlätta anslutningen till COM1-...
 • Page 339: Slå På Strömmen

  RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Slå på strömmen | sv 339 Slå på strömmen Slå på strömmen till delsystemet: Installera alla maskinvarukomponenter. Gör alla anslutningar enligt ovanstående beskrivning. Slå på strömmen till nätverksanslutna enheter, t.ex. Ethernet-switchar. Slå på strömmen till delsystemet genom att vrida båda strömkontakterna på...
 • Page 340: Ändra Konfiguration Via Webbläsaren Ändra En Ip-Adress

  Alternativt kan Bosch RAIDWatch-programmet installeras på en PC-värddator (se Sektion 11 Använda Bosch RAIDWatch på värddatorn). OBS! Om RAID tas bort eller skadas måste du ominstallera Bosch RAIDWatch-programmet i systemet. Kör Bosch RAIDWatch-installationen från din cd-skiva, välj Custom och klicka på Stand-alone (på delsystemet).
 • Page 341: Riktlinjer För Att Konfiguration Av En Raid-Enhet

  Om du vill ändra fabriksinställningarna och de valfria inställningarna använder du följande procedur. Skapa en logisk enhet: Klicka på Start-knappen i Windows, peka på All Programs, peka på Bosch och klicka sedan på Bosch RAIDWatch. Programmet öppnas med inloggningsskärmen. I navigeringsträdet klickar du på Configuration och klickar sedan på Create Logical Drive.
 • Page 342 Högerklicka på den markerade logiska enheten och klicka sedan på Delete Logical Drive. En dialogruta visas där du kan godkänna ändringarna. Klicka på OK. Den logiska enheten visas inte längre i fönstret Logical Drives. OBS! Mer information finns i användarhandboken till Bosch RAIDWatch. F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Snabbinstallationshandbok Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 343: Använda Bosch Raidwatch På Värddatorn

  Använda Bosch RAIDWatch på värddatorn | sv 343 Använda Bosch RAIDWatch på värddatorn Med Bosch RAIDWatch kan du administrera flera delsystem från din värddator. Vi rekommenderar att du installerar programmet på en värddator om central hantering av flera delsystem behövs.
 • Page 344: Installera Bosch Raidwatch På En Windows-Plattform

  Klicka på Accept om du godkänner villkoren. En ny dialogruta visas med två installationsalternativ. Klicka på Typical. Om du väljer det här alternativet (standard) installerar du Bosch RAIDWatch-programmet, RAID-agenten och nödvändiga drivrutiner på värddatorn. De installationsprocedurer som beskrivs i den här handboken bygger på att du väljer standardalternativet.
 • Page 345: Ändra Konfigurationen

  När du har installerat Bosch RAIDWatch på värddatorn kan du ändra konfigurationen. Ändra konfigurationen: Klicka på Start-knappen i Windows, peka på All Programs, peka på Bosch och klicka sedan på Bosch RAIDWatch. Nu visas dialogrutan för inloggning. Ändra konfigurationen. Se Sektion 10.1 Ändra en IP-adress och Sektion 10.2 Riktlinjer för att konfiguration av en RAID-enhet.
 • Page 346: Ansluta En Digital Videoinspelare (Dvr)

  Två eller flera delsystem: Gör SCSI-anslutningen efter att du har ändrat SCSI-ID för den andra och ytterligare delsystem. Beroende på SCSI Ultra 320:s specifikation stöder vi hopkoppling av som mest tre delsystem (kabellängd: maximalt 3 m). DVA-08E har inga funktioner för seriekoppling. Bild 12.1 Ansluta DiBos 8 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 Snabbinstallationshandbok...
 • Page 347 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Ansluta en digital videoinspelare (DVR) | sv 347 DiBos CH0-OUT RAID-delsystem DVA-ACON-HD68A eller kabel som (ingen seriekoppling för DVA-08E) levereras med DiBos SCSI-port DVA-ACON-VD68A eller DVA-ACON-VD680A CH0-IN (SCSI-anslutning) För att seriekoppla flera delsystem måste du stänga av termineringen av CH0/1-OUT för alla delsystem utom det sista.
 • Page 348 348 sv | Ansluta en digital videoinspelare (DVR) RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K klicka på Nästa igen. Klicka på Nästa så öppnas dialogrutan Guiden Initiera och konvertera disk slutförs. Klicka på Slutför för att stänga guiden. LUN-enheterna i SCSI delsystem uppträder som diskar i Windows XP.
 • Page 349 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Ansluta en digital videoinspelare (DVR) | sv 349 19. Om formateringsprocessen lyckades, visas volymens namn, enhetsbeteckningen, NTFSfilsystemet och Healthy i enhetsrutan. 20. Kontrollera att alla enheter är tillgängliga i Windows. Det gör du genom att öppna Utforskaren i Windows Explorer och klicka på...
 • Page 350: Ansluta En Divar

  – På grund av SCSI-specifikationerna ska du inte seriekoppla mer än två delsystem. – DVA-08E har inga funktioner för seriekoppling. – Tilldela inte enheter som är större än 2 TB till Divar. I fabriksinställningarna är alla diskenheter konfigurerade med logiska enheter (LD) som är mindre än 2TB.
 • Page 351 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Ansluta en digital videoinspelare (DVR) | sv 351 Klicka på Configuration -> Configuration Parameters -> fliken System -> Reset the Controller -> Apply. Delsystemet är återställt. Klicka på Configuration -> Host LUN Mapping och ändra till nya ID.
 • Page 352: Ansluta En Vidos Nvr

  Två eller flera delsystem: Gör SCSI-anslutningen efter att du har ändrat SCSI-ID för den andra och ytterligare delsystem. På grund av SCSI 3-specifikationerna rekommenderar vi inte att du seriekopplar fler än tre delsystem (kabellängd: maximalt 12 m). DVA-08E har inga funktioner för seriekoppling. Bild 12.3 Ansluta VIDOS NVR VIDOS NVR CH0-OUT...
 • Page 353 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Ansluta en digital videoinspelare (DVR) | sv 353 Klicka på Start-knappen i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen dubbelklickar du på Administrationsverktyg. I Administrationsverktyg dubbelklickar du på Datorhantering. I Datorhantering klickar du på Diskhantering.
 • Page 354 354 sv | Ansluta en digital videoinspelare (DVR) RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Klicka på Slutför för att stänga guiden. LUN-enheterna i SCSI uppsättningen uppträder som enheter i Windows XP. Högerklicka på den första otilldelade disken och klicka sedan på Konvertera till dynamisk disk för att öppna följande dialogruta.
 • Page 355 RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K Ansluta en digital videoinspelare (DVR) | sv 355 12. Klicka på Nästa så öppnas dialogrutan Välj volymtyp. 13. Klicka på Striped och klicka sedan på Nästa. 14. Välj dina tidigare konverterade diskar och klicka sedan på Nästa.
 • Page 356 356 sv | Ansluta en digital videoinspelare (DVR) RAID-delsystem DVA-08E, -08K, -16K 15. Klicka på Tilldela följande enhetsbeteckning, klicka på F för att tilldela den beteckningen för den valda enheten och klicka sedan på Nästa. OBS! Du kan använda en annan enhetsbeteckning än F. Det här beror på VIDOS NVR-installationen.
 • Page 357 | zh 357 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 目录 预防措施 交货状态 DiBos/Divar 预配置 2.1.1 RAID 设置 2.1.2 系统设置选项卡 VIDOS 预配置 2.2.1 RAID 设置 2.2.2 系统设置选项卡 安装过程 拆开子系统包装 机架安装 驱动器托架安装 子系统电缆连接 电源线 主机通道 COM 端口 RJ-45 以太网端口 打开电源 通过网络配置主机 通过 Web 浏览器更改配置...
 • Page 358 358 zh | 预防措施 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 预防措施 即使在没有安装磁盘的情况下,系统也非常沉重。 因此,至少应由两 (2) 人安装此子系统。 用于安装此子系统的机柜必须支持电流过载保护,而且所安装的模块不能超出机柜的负载范围。 对于其他要求,例如通风气流、机架稳定性、电气接地和布线,必须符合产品随附文档中列出的 技术规格。 所有子系统必须安装随附的导轨以提供支撑,并且由前部法兰的四颗螺丝固定到位。 无论在何种 情况下,子系统不应仅由前部法兰固定,因为这样会导致子系统机箱变形,进而产生难以承受的 过高压力和 / 或扭矩并应用到内部组件,这会造成多种形式的故障。 设备机架必须接地。 系统集成商应确保任何包含此产品的集成存储解决方案均已通过测试,并证明符合政府制定的安 全、防火和电气法规条例。 维修子系统之前,确保您拥有一个柔软、洁净的台面,以便放置子系统。 如果在维修期间把子系 统放在粗糙的表面上,则可能会损坏机箱的表面。 不要从防静电包中取出任何模块或组件项目,除非您准备安装它。 取拿模块时,请握住模块的边 缘或其容器。 避免接触印刷电路板 (PCB) 和连接器插针。 遵循所有标准静电释放 (ESD) 防护方法,例如,戴上防静电护腕以免静电损坏电气组件。 RAID 子系统可以在多种 19 英寸 (48.26 厘米)宽的机架中进行前部或后部安装。 滑轨安装套件...
 • Page 359 0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0, 0 表 2.1 DiBos/Divar:工厂默认设置 DVA-08E/08K/16K (500 GB 机型) 用于 1 TB 机型的 RAID 设置 DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5...
 • Page 360 360 zh | 交货状态 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 2.1.2 系统设置选项卡 菜单 DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 361 交货状态 | zh 361 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 菜单 DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Not Set LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time 表...
 • Page 362 0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 LUN ID 0, 0 0, 0 0, 0, 0,0 表 2.4 VIDOS:工厂默认设置 DVA-08E/08K/16K (500 GB 机型) 用于 1 TB 机型的 RAID 设置 DVA-08E / DVA-08K DVA-16K Number HDD RAID Level RAID 5...
 • Page 363 交货状态 | zh 363 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 2.2.2 系统设置选项卡 菜单 DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Communication LAN 0 Static IP Address IP Address 10.11.12.13 Subnet LAN 0 255.0.0.0 Configuration Parameters/Caching Write-Back Cache Enabled Optimization Sequential I/O Periodic Cache Flush Time (sec)
 • Page 364 364 zh | 交货状态 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 菜单 DVA-08E / DVA-08K / DVA-16K Configuration Parameters/Controller Controller Name Not Set LCD Title Display Controller Logo Password Validation Timeout Always Check Controller Unique Identifier (Hex) SDRAM ECC Enabled Set Controller Date and Time 表...
 • Page 365 安装过程 | zh 365 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 安装过程 要安装子系统,请执行以下步骤: 章节  4  拆开子系统包装 拆开子系统包装 (参见 ) 章节  5  机架安装 在机架中安装子系统 (参见 ) 章节  6  驱动器托架安装 安装驱动器托架 (参见 ) 章节  7  子系统电缆连接 连接子系统电缆 (参见 ) 章节  8  打开电源 开机 (参见...
 • Page 366 366 zh | 驱动器托架安装 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 驱动器托架安装 博世 DVA 子系统随附了预配置的烧录驱动器。 驱动器位于单独的包装盒内。 驱动器可以按任何顺序进 行安装。 注意 如要进行扩展或更换,仅使用博世驱动器。 订购 DVA-ADTK-050A (装有 500 GB 硬盘的驱动器托架) 或 DVA-ADTK-100A (装有 1TB 硬盘的驱动器托架) 。 处理硬盘驱动器必须万分小心。 硬盘驱动器极易损坏。 驱动器掉落在硬表面上 (即使落差很小)以及 您的工具撞击或触碰到驱动器上的电路都可能对驱动器造成损坏。 尽量轻轻地插入驱动器托架。 安装驱动器时,遵守所有防静电措施。 仅使用驱动器盒随附的螺丝。 过长的螺丝可能损坏驱动器。 要安装驱动器托架:...
 • Page 367 DVA-08K / DVA-16K 图 7.2 控制器模块 DVA-08K / DVA-16K 在打开电源前,确保处于正确的电压范围内 (100 至 240 VAC) 。 电源模块支持自动调压功能。 将电源线的另一端连接至电源。 主机通道 在控制器模块的前面板上,DVA-08E 附带了一 (1) 个双堆栈 VHDCI 主机连接器,DVA-08K 和 DVA-16K 附带了两 (2) 个双堆栈 VHDCI 主机连接器。 一个 (“In” 端口)可连接至外部主机或 图  7.3 图  7.4 图  7.5 DVR。...
 • Page 368  12  连接数字录像机 ) 。 注释 DVA-08E 不能串联。 COM 端口 DVA-08E 和 DVA-08K 随附了一 (1) 个 COM 端口,而 DVA-16K 随附了两 (2) 个 COM 端口。 COM1 端口保留用于终端模拟管理。 此端口可用于访问固件的嵌入式配置实用程序。 为了便于 COM1 端口的 图  7.3 图  7.4 连接,系统随附了一 (1) 根音频插孔至 DB9 电缆和一个虚拟调制解调适配器。 (参见 、...
 • Page 369 打开电源 | zh 369 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 打开电源 要打开子系统的电源: 安装所有硬件组件。 连接上述所有连接。 打开网络连接设备,例如以太网交换机。 通过打开电源模块后面板上的两个电源开关,打开子系统的电源。 有关电源开关的位置,请参见 图  7.1 图  7.2 和 。 打开服务器或主机的电源。 通过网络配置主机 第一次使用子系统时,必须将您的计算机设置为访问此子系统。 要设置计算机: 将网络电缆从 DVA 的以太网端口连接至网络。 或 通过交叉电缆将计算机连接至子系统的以太网端口。 访问网络上的任何计算机。 注释 如果您不使用交叉电缆将装置连接至网络,则在没有重新配置的情况下,子网掩码可能不允许您访问 此 IP 地址。 要访问子系统,只需进入到主机上的 shell 或 DOS 提示符下,然后输入以下命令:...
 • Page 370 370 zh | 通过 Web 浏览器更改配置 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 通过 Web 浏览器更改配置 10.1 更改 IP 地址 Bosch RAIDWatch 应用程序可用于更改子系统的 IP 地址。 Bosch RAIDWatch 应用程序已直接预安装 在子系统的驱动器中,可以通过常规的标准浏览器进行访问。 另外,Bosch RAIDWatch 应用程序还可 章节  11  在主机上使用 Bosch RAIDWatch 安装在主机 PC 上 (参见 ) 。...
 • Page 371 击 Password 选项卡,然后更改相应的密码。 信息访问级别的密码为 1234 (默认)且不能更改。 10.2 RAID 设置指南 要更改工厂默认设置和可选设置,请执行以下步骤。 要创建逻辑驱动器: 单击 Windows 开始按钮,指向所有程序,指向 Bosch,然后单击 Bosch RAIDWatch。 应用程序 将打开登录对话框。 在浏览树中,单击 Configuration,然后单击 Create Logical Drive。 从 Front View 窗格中单击要在逻辑驱动器中使用的物理驱动器。 Selected Members 窗格将显示 磁盘驱动器的插槽 ID 和大小。 在 RAID Level 列表中,单击所需的 RAID 级别。...
 • Page 372 372 zh | 通过 Web 浏览器更改配置 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 注释 在浏览树中,您可以检查驱动器状态。 单击 Information,然后单击 Task Under Process。 要删除逻辑驱动器: 在浏览树中,单击 Configuration,然后单击 Host LUN Mapping。 在 Host LUN Mapping 窗格中,选择配置的 LUN。 右键单击所选的 LUN,然后单击 Remove LUN MAP。 应用程序将打开一个对话框,询问您是否 接受更改。 单击 OK。 此 LUN 映射会从 Host LUN Mapping 窗格中消失。...
 • Page 373 在主机上使用 Bosch RAIDWatch | zh 373 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 在主机上使用 Bosch RAIDWatch Bosch RAIDWatch 允许您从主机上管理多个子系统。 如果您需要集中管理多个子系统,我们推荐您在 主机上安装 Bosch RAIDWatch。 11.1 系统要求 开始安装之前,请通读下面列出的注意事项: TCP/IP 必须安装,而且使用分配给服务器的有效 IP 地址。 此服务器可以用作中央管理站、使用 浏览器访问阵列的远程客户端,也可使用带内协议直接与 RAID 子系统相连。 您的系统显示屏必须以 256 色或更高模式运行,否则某些配置项目可能无法显示。 我们推荐使用 1024 x 768 屏幕清晰度,以免发生图像变形。...
 • Page 374 374 zh | 在主机上使用 Bosch RAIDWatch RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 要安装 Bosch RAIDWatch,单击 Next。 应用程序将打开 License Agreement 对话框。 如果您同意指定的条款,请单击 Accept。 应用程序会打开带有两个安装选项的新对话框。 单击 Typical。 选择此默认选项时,将会在主机上安装 Bosch RAIDWatch 软件、RAID 代理和必 要的驱动程序。 本手册介绍的安装过程以此选项为基础。 单击 Browse 并选择另一个目录或创建新目录。 然后单击 Next。 安装程序会开始复制应用程序文件至您的系统。 如果软件成功安装,您会收到一则成功安装的信 息。 注释...
 • Page 375 连接数字录像机 | zh 375 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 连接数字录像机 本节介绍如何连接以下数字录像机 (DVR): DiBos 8 Divar VIDOS NVR 12.1 连接 DiBos 8 要连接 DiBos,需要以下硬件: 如果您没有订购 DiBos 8: 对于 AMEC:选择配有 SCSI 主机总线适配器的机型。 DiBos 8 随附一个预安装的 SCSI 主机总线 适配器和一根 1 米 (3.3 英尺)长的 SCSI 电缆。...
 • Page 376 376 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 要串联多个子系统,必须关闭除最后一个子系统外,所有子系统的通道 CH0/1-OUT 的端接。 展开配置树 -> 单击 Configuration -> Channel -> Channel 0 或 Channel 1 -> ID 选项卡 -> Termination: Disabled -> Apply。 单击 Configuration -> Configuration Parameters -> System 选项卡 -> Reset the Controller ->...
 • Page 377 连接数字录像机 | zh 377 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 单击 Finish 以关闭向导。 SCSI 子系统的 LUN 将会以 Windows XP 中磁盘的方式出现。 10. 右键单击第一个未分配的磁盘 (例如 Disk 2) ,然后单击 Initialize Disk。 对每一个磁盘重复此操 作。 11. 右键单击 Unallocated,然后单击 New Partition。 New Partition Wizard 启动。 12. 在 New Partition Wizard 中,单击 Next。...
 • Page 378 378 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 19. 如果格式化过程成功,卷名、驱动器盘符、NTFS 文件系統及 Healthy 将会显示在驱动器窗格中。 20. 确保驱动器可在 Windows 中使用。 要检查可用性,打开 Windows Explorer 并单击您之前分配的 驱动器。 21. 在开始菜单上,指向所有程序,然后单击 DiBos。 DiBos 应用程序将会打开。 22. 在 System 菜单中,单击 Configuration 打开 DiBos 配置。 23. 在浏览树中,单击 Drives,然后选择用于记录视频数据的 RAID 子系统上的驱动器。...
 • Page 379 连接数字录像机 | zh 379 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 12.2 连接 Divar 要连接 Divar,需要以下硬件: 要连接 Divar 与第一个子系统,您需要 DVA-ACON-HD50A SCSI 电缆。 要用其它子系统扩展现有的系统 (Divar 和子系统) ,您必须订购 DVA-ACON-VD680A (0.5 米 /20 英寸 ) SCSI 电缆。 要连接 Divar: 连接 Divar 和子系统。 必须关闭 Divar 和子系统。...
 • Page 380 380 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 要配置 Divar: (使用前面板上的控制组件) 在 Divar 启动后,按 ALT+ 。 Divar 将打开主菜单。 在主菜单中,使用下箭头键移动到 Disk Manager。 然后按 打开 Disk Manager 菜单。 使用下箭头键移动到 STORAGE SETUP。 然后按 打开带有外部驱动器及其 SCSI ID 的磁盘菜 单。 使用下箭头键移动到所需的驱动器。 然后按 。 使用上 / 下箭头键激活 YES。 然后按...
 • Page 381 连接数字录像机 | zh 381 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 12.3 连接 VIDOS NVR 要连接 VIDOS NVR 连接 VIDOS NVR 和子系统。 必须关闭 VIDOS NVR 和子系统。 注意正确连接,并拧紧插头的螺丝。 注释 两个或更多子系统:在更改第二个或其它子系统的 SCSI ID 之后,进行 SCSI 连接。 由于 SCSI 3 规格的限制,我们不推荐串联三个以上的子系统 (电缆长度:最大 12 米 / 39.4 英尺) 。...
 • Page 382 382 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 单击 Next 打开以下对话框。 选中您要初始化的磁盘的相应复选框,然后单击 Next 打开下一个对话框。 不要选择任何复选框。 单击 Next 打开 Completing the Initialize and Convert Disk Wizard 对话框。 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 快速安装指南 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 383 连接数字录像机 | zh 383 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 单击 Finish 以关闭向导。 SCSI 阵列的 LUN 将会以 Windows XP 中的磁盘的方式出现。 右键单击第一个未分配的驱动器,然后单击 Convert to Dynamic Disk 打开以下对话框。 10. 选择驱动器的相应复选框,然后单击 OK 打开以下对话框。 11. 右键单击第一个磁盘,然后单击 New Volume。 系统将打开 New Volume Wizard 对话框。 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 快速安装指南...
 • Page 384 384 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 12. 单击 Next 打开 Select Volume Type 对话框。 13. 单击 Striped,然后单击 Next。 14. 选择之前已转换的磁盘,然后单击 Next。 注释 如果使用大小不同的磁盘,则会使用最小的磁盘。 F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 快速安装指南 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 385 连接数字录像机 | zh 385 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K 15. 单击 Assign the following drive letter,单击 F 以将此字母分配给所选的驱动器,然后单击 Next。 注释 您可以使用另一个驱动器盘符,而不一定是 F。 这取决于 VIDOS NVR 的安装情况。 安装时,VIDOS NVR 仅允许使用一个驱动器盘符。 16. 单击 Format this volume with the following settings,然后在 File system 框中单击 NTFS。 单击...
 • Page 386 386 zh | 连接数字录像机 RAID 子系统 DVA-08E、-08K 和 -16K F.01U.027.800 | V5 | 2010.06 快速安装指南 Bosch Sicherheitssysteme GmbH...
 • Page 388 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Werner-von-Siemens-Ring 10 Grasbrunn 85630 Germany www.boschsecurity.com , 2010 © Bosch Sicherheitssysteme GmbH...

This manual is also suitable for:

Dva-08kDva-16k