Download  Print this page

Makita LS1018 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Slide Compound Miter Saw
GB
Skjutbar kap- och geringskombinationssåg
S
Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging
N
Ristikelkkasaha
FIN
Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis
LV
Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo
LT
ir kampų suleidimo pjūklas
Liuglõike eerungisaag
EE
Торцовочная пила консольного типа
RUS
LS1018
LS1018L
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1018

  Summary of Contents for Makita LS1018

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING Ristikelkkasaha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ir kampų suleidimo pjūklas Liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила консольного типа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1018 LS1018L...
 • Page 2 011380 011383 010230 010231 010297 001538 001540 010298 010233 011337 010409 011336...
 • Page 3 011337 011353 010431 010257 010238 010237 010399 010259 011338 010477 010241 010242 010243 010562 010244...
 • Page 4 001549 011339 010480 010472 010427 011346 011343 005232 011378 010249 001555 001557 001563 010404 010469...
 • Page 5 011411 011412 010410 010253 011413 011379 001819 011342 011381 010412 007834...
 • Page 6: Table Of Contents

  ENGLISH LATVIEŠU Contents Saturs SPECIFICATIONS ............8 SPECIFIKĀCIJAS............66 General Power Tool Safety Warnings ......9 Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi 67 ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL....9 PAPILDUS DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBARĪKA INSTALLATION............10 LIETOŠANAI .............. 67 FUNCTIONAL DESCRIPTION........10 UZSTĀDĪŠANA ............68 ASSEMBLY ..............13 FUNKCIJU APRAKSTS ..........68 OPERATION...............15 MONTĀŽA..............71 MAINTENANCE ............19...
 • Page 7 ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Stopper pin 21-2. Wrench holder 34-3. Vise knob 2-1. Bolts 22-1. Stopper pin 36-1. Holder 38-1. 52/38 ゚ type crown molding 3-1. Blade guard 23-1. Socket wrench 38-2. 45 ゚ type crown molding 4-1.
 • Page 8: Specifications

  SPECIFICATIONS Model LS1018 / LS1018L Blade diameter 255 mm - 260 mm Hole diameter For all countries other than European countries 25.4 mm For European countries 30 mm Max. Cutting capacities (H x W) with 260 mm in diameter Bevel angle Miter angle 45°...
 • Page 9: General Power Tool Safety Warnings

  Makita Corporation responsible base and guide fence with the vise during all manufacturer declare that the following Makita operations. Never use your hand to secure the machine(s): workpiece. Designation of Machine: Never reach around saw blade.
 • Page 10: Installation

  Replace cracked damaged blade Your risk from these exposures varies, immediately. depending on how often you do this type 12. Use only flanges specified for this tool. of work. To reduce your exposure to these 13. Be careful not to damage the arbor, flanges chemicals: work in a well ventilated area (especially the installing surface) or bolt.
 • Page 11 If guard becomes damaged through age or UV light not contact any part of the lower base when the exposure, contact a Makita service center for a new handle is lowered completely. If a blade makes guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
 • Page 12 A switch in need of repair may Fig.15 result in unintentional operation and serious To lock the slide pole, turn the locking screw clockwise. personal injury. Return tool to a Makita service Switch action center for proper repairs BEFORE further usage. For European countries NEVER defeat the lock-off button by taping down •...
 • Page 13: Assembly

  Accidental start up of the tool may result in serious personal injury. Use only the Makita socket wrench provided to • 1. Screw holding the laser unit box install or remove the blade.Failure to use the...
 • Page 14: Securing Workpiece

  Fig.24 by pulling the stopper pin. Lower the handle to make sure Press the shaft lock to lock the spindle and use the that the blade guard moves properly. Make sure the shaft socket wrench to loosen the hex bolt clockwise. Then lock has released spindle before making cut.
 • Page 15: Operation

  movement of the material and serious personal may move during the cutting operation causing injury. possible damage to the blade, causing the material to be thrown and loss of control resulting in serious Fig.31 personal injury. CAUTION: Horizontal vise (optional accessory) When performing bevel cuts, slide the sliding •...
 • Page 16 Do not apply excessive pressure on the handle • WARNING: when cutting. Too much force may result in Firmly tighten the knob clockwise so that the • overload of the motor and/or decreased cutting carriage will not move during operation. efficiency.
 • Page 17 carriage while cutting may cause unexpected CAUTION: kickback resulting in possible in serious personal Always remove the sub-fence R so that it does not • injury. interfere any part of the carriage when performing right bevel cuts. Miter cutting Refer to the previously covered "Adjusting the Compound cutting miter angle".
 • Page 18 In the case of left bevel cut Example: In the case of cutting 52/38° type crown Table (A) molding for position (1) in Fig. A: Bevel angle Miter angle Molding Tilt and secure bevel angle setting to • position in 52/38°...
 • Page 19: Maintenance

  being cut. Misalignment of the material being cut cutting operations cause unexpected can case unexpected movement during movement of the saw blade resulting in kickback cutting operation which may result in a loss of and serious personal injury. control and serious personal injury. Carry the tool by holding both sides of the tool base as NOTICE: shown in the figure.
 • Page 20: Optional Accessories

  If you need any assistance for more details regarding Then tighten the lever securely. these accessories, ask your local Makita Service Center. Fig.50 Steel & Carbide-tipped saw blades •...
 • Page 21: Svenska

  SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 1-1. Låstapp 21-2. Nyckelhållare 34-3. Tvingens ratt 2-1. Skruvar 22-1. Låstapp 36-1. Hållare 38-1. 52/38 ゚ kronlist 3-1. Klingskydd 23-1. Hylsnyckel 38-2. 45 ゚ kronlist 4-1. Klingskydd 23-2. Klingkåpa 38-3. 45 ゚ hållist 5-1. Skruv 23-3.
 • Page 22: Specifikationer

  SPECIFIKATIONER Modell LS1018 / LS1018L Bladdiameter 255 mm - 260 mm Håldiameter För alla länder utanför Europa 25,4 mm För länder i Europa 30 mm Max. sågkapacitet (H x B) med 260 mm i diameter Vinkel för vinkelsågning Geringsvinkel 45° (vänster) 0°...
 • Page 23: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  Håll aldrig arbetsstycket med EU-konformitetsdeklaration handen. Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare Sträck dig aldrig runt sågbladet. deklarerar att följande Makita-maskin(er): Stäng av verktyget och vänta tills sågbladet Maskinbeteckning: stannat innan du flyttar arbetsstycket eller Skjutbar kap- och geringskombinationssåg ändrar inställningar.
 • Page 24: Installation

  medföra att bladet förstörs. dessa kemikalier: arbeta i ett välventilerat 14. Se till att bordet är ordentligt fast, så att det område arbeta godkänd inte rör sig under arbetet. säkerhetsutrustning till exempel 15. Avlägsna av säkerhetsskäl spån, småbitar etc. dammask vilken skapats speciellt för från bordets översida innan arbetet påbörjas.
 • Page 25 Finjustera inte bort fjäderupphängda klingskyddet. inställningen vid behov. klingskyddet blir skadat p.g.a. UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett Makita servicecenter för att få ett VARNING! nytt klingskydd. KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG Efter monteringen av en ny klinga och med •...
 • Page 26 I annat fall kan det orsaka oavsiktlig aktivering och Vrid låsskruven medurs för att låsa skjutstången. allvarlig personskada. Returnera maskinen till ett Avtryckarens funktion MAKITA servicecenter för reparation INNAN du För länder i Europa fortsätter att använda den. Fig.16 Blockera ALDRIG säkerhetsknappen genom att •...
 • Page 27: Montering

  Använd endast medföljande hylsnyckel från • Makita för att montera eller ta bort klingan.I annat fall kan det leda till att insexbultarna dras åt 1. Skruv som fäster laserenhetens låda för mycket eller för lite vilket kan resultera i allvarlig 010473 personskada.
 • Page 28 Fig.24 Fig.27 Tryck på spindellåset för att låsa spindeln och använd För tillbaka klingskyddet och mitthöljet till dess hylsnyckeln för att lossa på insexbulten genom att vrida ursprungliga läge. Dra sedan åt insexbulten medurs för den medurs. Ta sedan bort insexbulten, den yttre att fästa mitthöljet.
 • Page 29 maskinhandtaget sänks ner eller höjs upp helt, stadigt genom att dra åt tvingens ratt. eller när vagnen skjuts framåt eller dras bakåt VARNING! hela vägen. I annat fall kan det leda till bakåtkast eller att arbetsstycket oväntat rör sig och orsakar Arbetsstycket måste fästas...
 • Page 30: Användning

  maskinen. Med korrekt stöd av arbetsstycket arbetsstycket och vänta tills klingan har uppnått full undviker du att klingan nyper fast och eventuellt hastighet innan du sänker ner den. Sänk sedan orsakar ett BAKÅTKAST vilket kan resultera i handtaget försiktigt tills det har sänkts helt, för att allvarlig personskada.
 • Page 31 Utför aldrig skjutsågning med handtaget låst i det • FÖRSIKTIGT! nedsänkta läget. Skjut eller ta alltid bort stödanhållet R så att det • Lossa aldrig på låsskruven som fäster vagnen • inte hindrar någon del av vagnen när vinkelsågning medan klingan roterar. Om vagnen är lös medan utförs.
 • Page 32 Vid vänsterställd vinkelsågning Exempel: Vid sågning av kronlist med 52/38° för Tabell (A) position (1) i fig. A: Vinkel för vinkelsågning Geringsvinkel Listens läge luta och fäst vinkeln vid 33,9° RIGHT • i fig. A 52/38° sort 45° sort 52/38° sort 45°...
 • Page 33: Underhåll

  för det material som ska sågas. Felaktig sågarbeten kan leda till oavsiktlig rörelse av inriktning av materialet som ska sågas kan orsaka sågklingan vilket orsakar bakåtkast och allvarlig oväntad rörelse under sågarbetet vilket kan leda personskada. till att du förlorar kontrollen och orsaka allvarlig Bär maskinen genom att hålla i båda sidorna av personskada.
 • Page 34: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna från • Dra sedan åt spaken ordentligt. Makita för de syfte de är avsedda för. I annat fall Fig.50 kan det leda till allvarlig personskada. Kontrollera att pekaren på armen indikerar 0°...
 • Page 35: Norsk

  NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Anslagsstift 21-2. Nøkkelholder 34-3. Skrustikkeknott 2-1. Skruer 22-1. Anslagsstift 36-1. Holder 38-1. 52/38 ゚ type profillist 3-1. Bladvern 23-1. Pipenøkkel 38-2. 45 ゚ type profillist 4-1. Bladvern 23-2. Bladkasse 38-3. 45 ゚ type hulkillist 5-1. Skrue 23-3.
 • Page 36: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Modell LS1018 / LS1018L Bladdiameter 255 mm - 260 mm Hulldiameter For alle land utenfor Europa 25,4 mm For land i Europa 30 mm Maks. skjærekapasitet (H x B) med 260 mm i diameter Skjæringsvinkel Gjæringsvinkel 45° (venstre) 0°...
 • Page 37: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Bruk aldri hånden til å sikre arbeidsstykket. ansvarlig produsent erklærer Makita Strekk deg aldri rundt sagbladet. Corporation at følgende Makita-maskin(er): Slå av maskinen og vent til sagbladet stopper Maskinbetegnelse: før du flytter arbeidsstykket eller endrer Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging innstillinger.
 • Page 38: Montering

  13. Pass på å ikke skade akselen, flensene kjemikaliene: arbeid i et godt ventilert (spesielt installeringsoverflaten) eller bolten. område og bruk godkjent sikkerhetsutstyr, Skade på disse delene kan resultere i at bladet som de støvmaskene som er utarbeidet brekker. spesielt for å filtrere ut mikroskopiske 14.
 • Page 39 Hvis vernet blir skadet etter som tiden går ikke berører noen del av den nedre foten når eller på grunn av UV-lys, kan du få et nytt på et Makita håndtaket er trukket helt ned. Hvis bladet servicesenter.
 • Page 40 Justere gjæringsvinkelen Bryterfunksjon For land i Europa Fig.10 Løsne grepet ved å dreie det mot klokken. Drei Fig.16 dreiefoten mens du trykker låsespaken ned. Når du har For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en beveget håndtaket til den stillingen hvor pekeren viser feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperreknapp.
 • Page 41: Montering

  AV-sperreknappen også. En skadet/defekt bryter kan føre til at maskinen aktiveres utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå. Returner maskinen til et Makita-servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk. ALDRI sett AV-sperreknappen ute av funksjon ved •...
 • Page 42 Bruk medfølgende • helseskader. Makita-pipenøkkelen for å sette inn eller ta ut For land i Europa bladet.Hvis du ikke bruker denne pipenøkkelen, kan sekskantbolten bli strammet til for mye eller for FORSIKTIG: lite. Dette kan medføre alvorlige personskader.
 • Page 43 Når du er ferdig å sage, er det svært viktig at du alvorlig skade. • ikke løfter bladet før det har stanset helt. Hvis Fig.32 du løfter et blad som ruller, risikerer du alvorlige Tilleggsanlegg R kan fjernes fra høyre side av skader både på...
 • Page 44: Bruk

  Når du monterer den horisontale skrustikken på høyre Hvis du slår på maskinen mens bladet berører side av foten, må du bruke tilleggsanslag R for å sikre arbeidsstykket, kan det oppstå farlige tilbakeslag arbeidsemnet bedre. "Tilleggsanslag R" (kickback). informasjon om montering av tilleggsanslag R. Pressaging (sage små...
 • Page 45 Skyvesaging (sage brede arbeidsemner) Skråskjæring Fig.37 Løsne spaken og vipp sagbladet for å stille inn skråvinkelen (se avsnittet "Justere skråvinkelen"). Stram spaken godt igjen for å sikre skråvinkelen du har valgt. Fest arbeidsstykket med en skrustikke. Sørg for at sleden er trukket helt tilbake til brukeren. Skru på...
 • Page 46 Bord (B) Gjæringsvinkel Skjæringsvinkel Venstre og høyre 0 - 45 Venstre og høyre 0 - 45 Listposisjon Kanten av listen mot føringsvernet Ferdig list 009713 på fig. A Når du utfører kombisaging, finner du forklaringer i "Pressaging", "Skyvesaging", "Gjærsaging" og Kontaktflaten mot taket skal Den ferdige listen vil ligge an mot føringsvernet.
 • Page 47 dreiefoten, KONTAKTFLATEN Sporsaging MOT VEGGEN mot føringsvernet til Fig.42 sagen. Et datokutt kan gjøres på følgende måte: Det ferdige stykket som skal brukes, vil • Juster nedre grenseposisjon for bladet med alltid befinne seg til HØYRE for bladet justeringsskruen og stopperarmen for å begrense etter at snittet er utført.
 • Page 48: Vedlikehold

  Skjæringsvinkel FORSIKTIG: 0° skjæringsvinkel Fest alle bevegelige deler før maskinen skal flyttes. • Hvis deler av maskinen kommer i bevegelse eller Fig.47 begynner å gli under flyttearbeidet, kan balansen Dytt vognen helt mot føringsvernet og stram skiples og det er fare for personskader. låseskruen å...
 • Page 49: Valgfritt Tilbehør

  å opprettholde produktets SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR ADVARSEL: anbefales bruker dette • Makita-tilbehøret sammen Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken.
 • Page 50: Suomi

  SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisen näkymän selitys 1-1. Pysäytintappi 21-2. Kiintoavaimen pidin 34-3. Puristinnuppi 2-1. Pultit 22-1. Pysäytintappi 36-1. Kannatin 38-1. 52/38 ゚ kruunumallinen reunalista 3-1. Teränsuojus 23-1. Istukka-avain 38-2. 45 ゚ kruunumallinen reunalista 4-1. Teränsuojus 23-2. Teräkotelo 38-3. 45 ゚ kovero reunalista 5-1.
 • Page 51: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Malli LS1018 / LS1018L Terän halkaisija 255 mm - 260 mm Aukon halkaisija Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille. 25,4 mm Eurooppalaisille maille 30 mm Maks. Leikkauskaasiteetit (K x L) 260 mm halkaisijalla Viisteityskulma Jiirikulma 45° (vasen) 0° 45° (oikea) 0°...
 • Page 52: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Vain Euroopan maille toimintojen aikana. Älä koskaan varmenna EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus työkappaleen kiinnitystä käsin. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Älä koskaan kosketa sahanterää. vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan Kytke työkalu pois päältä ja odota kunnes valmistama(t) kone(et): sahanterä...
 • Page 53: Asennus

  12. Käytä ainoastaan tälle työkalulle tarkoitettuja arsenikki ja kromi kemiallisesti käsitellystä • laippoja. puutavarasta. 13. Ole varovainen, ettet vahingoita karaa, Sinun altistumisriskisi riippuu siitä, kuinka laippoja (erityisesti asennuspintaa) tai pulttia. usein teet tämäntyyppistä työtä. Näin voit Näiden osien vioittuminen voi aiheuttaa terän vähentää...
 • Page 54 Teränsuojus vasemmalla ja oikealla). Kiristä niitä vain sen verran, että uurrostasoja voi edelleen helposti siirtää käsin. Kuva3 Laske kahva kokonaan alas ja lukitse se sitten Kun lasket kahvaa alaspäin, teränsuojus nousee ala-asentoon työntämällä rajoitintappi sisään. Löysää automaattisesti. Teränsuojus palautuu alkuperäiseen liukuvarsia paikallaan pitävää...
 • Page 55 Viistokulman asetus Kytkimen toiminta Eurooppalaisille maille Kuva10 Löysää kädensijaa kääntämällä sitä vastapäivään. Kuva16 Kierrä kiertopohjaa samalla lukkovipua alas painaen. Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää Kun olet siirtänyt kädensijan sellaiseen asentoon, jossa liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Laitteen osoitin osoittaa viistoasteikossa haluttuun kulmaan, käynnistämiseen paina lukituksen vapautuspainiketta ja kiristä...
 • Page 56: Kokoonpano

  Toimita saha MAKITA-huoltoon korjattavaksi ENNEN käytön jatkamista. ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen • vapautuspainiketta teippaamalla sitä kiinni tai muulla tavoin. kytkimen...
 • Page 57 Säilytyspaikka hylsyavaimelle, jonka toisessa Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille. päässä on kuusioavain Kuva26 Kuva21 VAROITUS: Hylsyavainta säilytetään kuvan osoittamalla tavalla. Kun Musta rengas, jonka ulkohalkaisija on 25 mm, ja • tarvitset hylsyavainta, vedä se irti avaimen pitimestä. hopeanvärinen rengas, jonka ulkohalkaisija on Palauta hylsyavain käytön jälkeen avaimen pitimeen.
 • Page 58 Kun olet lopettanut sahaamisen, älä nosta Irrota lisäohjain R, ennen kuin teet oikeanpuoleisia • • terää ylös, ennen kuin se on kokonaan viistesahauksia. Muutoin se koskettaa terää tai pysähtynyt. terä nostetaan vielä laitteen muuta osaa, mistä voi aiheutua käyttäjälle pyöriessä, seurauksena olla vakava...
 • Page 59: Käyttö

  ulos. Kiinnitä työkappale työntämällä puristimen nuppia Liukuleikkauksen aikana, paina hellävaroen • eteenpäin, kunnes puristimen levy koskettaa kuljetinta ohjausaitaa päin ilman pysähtymistä. Jos työkappaletta, kääntämällä puristimen mutteria kuljettimen liike pysäytetään leikkauksen aikana, myötäpäivään. Varmista sitten työkappaleen kiinnitys työkappaleeseen jää jälki ja leikkauksen tarkkuus kiertämällä...
 • Page 60 Liuku (työntö) leikkaus (leveiden Viisteitysleikkuu työkappaleiden leikkaus) Kuva37 Löysää vipua ja kallista sahanterää asettaaksesi viisteityskulma (Ks. aikaisemmin selostettua "Viisteityskulman asetus" osaa.) Kiristä lujasti vipu uudestaan varmistaaksesi valittu viisteityskulma turvallisesti. Varmista työkappale ruuvinpuristimessa. Varmista, että kuljetin on vedetty täysin takaisin käyttäjään päin. Kytke laite päälle ilman terän kosketusta ja odota, kunnes terä...
 • Page 61 Taulukko (B) Jiirikulma Viisteityskulma Vasen ja Oikea 0 - 45 Vasen ja Oikea 0 - 45 Reunalistan Reunalistan reuna ohjainta paikka Valmis kappale 009713 vasten kuvassa A Kun teet yhdistetyn leikkauksen, se koskee "Puristinleikkaus", "Liukuleikkaus", "Viistoleikkaus" Sisäkattoa koskettavan reunan Valmis kappale on tulee olla ohjainta vasten.
 • Page 62 Aseta kruunulista leveä selkäpuoli Uran leikkaus • (piilossa) alaspäin kääntölevylle siten, Kuva42 että SEINÄÄ KOSKETTAVA REUNA Dado-tyyppinen leikkaus voidaan tehdä tulee sahan ohjainta vasten. seuraavalla tavalla: Valmis kappale tulee sahauksen jälkeen • Säädä terän alempi raja-asema säätöruuvia aina terän OIKEALLE puolelle. käyttäen käytä...
 • Page 63: Huolto

  Kuva47 HUOMAUTUS: Työnnä kelkka ohjaimen suuntaan ja tue Kiinnitä kaikki liikkuvat osat aina ennen työkalun • kelkka sitten paikalleen kiristämällä kuljetusta. Jos työkalun osat pääsevät liikkumaan lukitusruuvia. Laske kahva kokonaan alas ja siirtämisen aikana, seurauksena saattaa olla lukitse ala-asentoon työntämällä loukkaantuminen horjahtamisen ja tasapainon rajoitintappi sisään.
 • Page 64: Lisävarusteet

  Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Käytä Makita-lisävarustetta tai -laitetta vain sen • ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Lisävarusteen tai laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.
 • Page 65 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 21-2. Uzgriežņu atslēgas tureklis 36-1. Tureklis 38-1. 52/38 ゚ leņķa jostiņa virs dzegas 2-1. Bultskrūves 22-1. Aiztura tapa 38-2. 45 ゚ leņķa jostiņa virs dzegas 3-1. Asmens aizsargs 23-1. Gala uzgriežņu atslēga 38-3.
 • Page 66: Specifikācijas

  SPECIFIKĀCIJAS Modelis LS1018 / LS1018L Asmens diametrs 255 mm - 260 mm Cauruma diametrs Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis 25,4 mm Eiropas valstīm 30 mm Maks. zāģēšanas ietilpība (A x P) ar asmeni 260 mm diametrā Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis 45°...
 • Page 67: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Nelietojiet ENH003-12 Tikai Eiropas valstīm zāģi, ja asmens aizsargs nevirzās brīvi un nekavējoties neaizveras. Nekad nepiestipriniet EK Atbilstības deklarācija un nepiesieniet asmens aizsargu atvērtā Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs stāvoklī. ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Nekad...
 • Page 68: Uzstādīšana

  Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai iedzimtas slimības vai cita veida reproduktīvu asmenim nav plaisu vai bojājumu. kaitējumu. Šādas ķīmiskās vielas var būt: Ieplaisājušu vai bojātu asmeni nekavējoties svins no materiāla, kas izgatavots no • nomainiet. krāsota svina un 12. Izmantojiet tikai šim darbarīkam paredzētus arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātiem •...
 • Page 69 Kad darbarīks ir atvienots no elektrotīkla, ar roku ultravioletā starojuma iedarbībā ir bojāts, iegādājieties pagrieziet asmeni līdz galam lejup, turot rokturi, lai Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET pārliecinātos par to, vai asmens nesaskaras ar apakšējo UN NENOŅEMIET AIZSARGU. pamatni. Ja nepieciešams, nedaudz pārregulējiet.
 • Page 70 paskaidrots sadaļā „Iezāģēšanas plātņu BRĪDINĀJUMS: novietošana". Pēc jauna asmens uzstādīšanas vienmēr • pārbaudiet, vai asmens nesaskaras ne ar vienu UZMANĪBU: apakšējās pamatnes daļu, kad rokturis ir Kad zāģēšanas leņķis ir nomainīts, vienmēr • pilnībā nolaists. Ja asmens saskaras ar pamatni, nostipriniet kloķi, pievelkot sviru pulksteņrādītāja tas var izraisīt atsitienu un nopietnus ievainojumus.
 • Page 71: Montāža

  (zāģēšanas stāvoklī). nopietnus ievainojumus. PIRMS turpmākas ekspluatācijas nododiet darbarīku MAKITA PIEZĪME: apkopes centrā, lai to atbilstoši salabotu. Ja lāzera līnija ir blāva un slikti redzama tiešas • NEKAD neizjauciet atbloķēšanas pogu, •...
 • Page 72 Darbarīka nejauša iedarbināšana var izraisīt asmens ass caurumam. Nepareiza ass cauruma nopietnus ievainojumus. izmantošanas dēļ asmens tiek piestiprināts Izmantojiet tikai Makita šarnīruzgriežņatslēgu, • nepareizi, un asmens var kustēties, radot spēcīgu paredzēta asmens uzstādīšanai vibrāciju, kas var izraisīt kontroles zudumu noņemšanai.Ja neizmanto uzgriežņatslēgu,...
 • Page 73 Apstrādājamā materiāla nostiprināšana cieši pieskrūvējot spīlējuma skrūvi. Apakšējais ierobežotājs R (labajā pusē) BRĪDINĀJUMS: Ļoti svarīgi ir vienmēr pareizi nostiprināt • BRĪDINĀJUMS: apstrādājamo materiālu ar pareizo skrūvspīļu Pirms darbarīka ekspluatācijas pārliecinieties, vai • veidu vai jostiņu virs dzegas aizturiem. Ja to apakšējais ierobežotājs R ir cieši piestiprināts.
 • Page 74: Ekspluatācija

  Att.35 Lai zāģētu, uzmanīgi spiediet uz leju rokturi. Ja • Uzsitot skrūvspīļu uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja rokturi spiedīsiet uz leju spēcīgi vai ja spiedīsiet to virzienam, skrūvspīles tiek atbrīvotas, un tad strauji no sāniem, asmens vibrēs un vairs nevirzīsiet pa pārvietojas iekšā un ārā. Lai satvertu apstrādājamo atzīmēto līniju uz apstrādājamā...
 • Page 75 izraisīt atsitienu, radīt nopietnus Zāģēšana leņķī ievainojumus. Skatiet iepriekš sadaļu „Zāģēšanas leņķa noregulēšana". Zāģēšana ar virzīšanu (spiešanu) (zāģējot platus materiālus) Slīpleņķa zāģēšana Att.37 Atbrīvojiet sviru un, lai uzstādītu slīpo leņķi, sasveriet zāģa asmeni (skatiet iepriekš sadaļu „Slīpā leņķa noregulēšana"). Obligāti vēlreiz no jauna cieši pievelciet sviru, lai droši nostiprinātu izvēlēto slīpo leņķi.
 • Page 76 Kombinētā zāģēšana Veicot kreisās puses slīpo zāģēšanu Kombinētā zāģēšana ir process, kurā slīpais leņķis (A) tabula uz apstrādājamā materiāla tiek veidots vienlaicīgi Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis zāģēšanas leņķi. Kombinēto zāģēšanu Profila stāvoklis A att. iespējams veikt tabulā redzamajā leņķī. 52/38° leņķis 45°...
 • Page 77 tā, lai skrūvju galviņas atrastos zemāk par koka Piemērs: finierējuma virsmu un netraucētu zāģējamā Zāģējot 52/38° leņķa jostiņu virs dzegas (1) materiāla novietošanai. Zāģējamā materiāla stāvoklim A attēlā: nepareizs novietojums var izraisīt neparedzētu Nolieciet un nostipriniet slīpā leņķa • izkustēšanos zāģēšanas laikā, kas var izraisīt iestatījumu uz 33,9°...
 • Page 78: Apkope

  Att.45 BRĪDINĀJUMS: Nolaidiet rokturi uz leju līdz galam un nobloķējiet Aiztura tapa ir paredzēta tikai pārnēsāšanai un rokturi zemākajā stāvoklī, nospiežot aiztura tapu. • glabāšanai, un to nedrīkst izmantot zāģēšanas Ar leņķmēru, lekālu, u.c. izlīdziniet asmens malu ar darbībām. Izmantojot aiztura tapu zāģēšanas laikā, vadotnes ierobežotāja priekšējo daļu.
 • Page 79: Papildu Piederumi

  Piederumu papildierīču nepareiza lietošana var radīt nopietnus ievainojumus. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi ar tērauda un karbīda uzgaļiem • Leņķzāģa asmeņi Gludai un precīzai dažādu materiālu zāģēšanai.
 • Page 80: Lietuvių Kalba

  LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 38-1. 52/38 ゚ dekoratyvinio lubų karnizo 1-1. Stabdiklio kaištis 22-1. Stabdiklio kaištis 2-1. Sraigtai 23-1. Galinis raktas tipas 38-2. 45 ゚ dekoratyvinio lubų karnizo 3-1. Pjovimo disko apsauga 23-2. Pjovimo disko gaubtas 4-1. Pjovimo disko apsauga 23-3.
 • Page 81: Specifikacijos

  SPECIFIKACIJOS Modelis LS1018 / LS1018L Pjovimo disko skersmuo 255 mm - 260 mm Skylės skersmuo Visoms šalims, išskyrus Europos šalis 25,4 mm Europos šalims 30 mm Didž. pjovimo matmetys (A x P), kai skermuo 260 mm Įstrižasis kampas Įžambusis kampas 45°...
 • Page 82: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Mechanizmo paskirtis: rankomis. Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo kampų Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo suleidimo pjūklas geležtės. Modelio Nr./ tipas: LS1018, LS1018L Prieš perkeldami ruošinį arba keisdami priklauso serijinei gamybai ir nustatymus, išjunkite įrankį ir palaukite, kol atitinka šias Europos direktyvas: pjūklo geležtė...
 • Page 83: Sumontavimas

  10. Nenaudokite šio įrankio šalia degių skysčių sukelia vėžį, apsigimimus ir įvairius žmogaus arba dujų. Elektriniam įrankiui veikiant šalia degių reprodukcinės sistemos sutrikimus. Keli tokių skysčių arba dujų, gali kilti sprogimas ir gaisras. medžiagų pavyzdžiai: Prieš naudodami įrankį, atidžiai patikrinkite, ar švinas iš...
 • Page 84: Veikimo Aprašymas

  Jeigu reikia, dar spindulių poveikio apsauga prarastų skaidrumą, truputį pareguliuokite. susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba, kad įsigytumėte naują apsaugą. NEIŠJUNKITE IE ĮSPĖJIMAS: NENUIMKITE APSAUGOS. Sumontavę naują pjovimo diską, neįjungdami • įrankio, visada patikrinkite, ar visiškai nuleidus...
 • Page 85 rankenėlę, pjovimo diskas neliečia jokios DĖMESIO: apatiniame pagrinde esančios dalies. Jeigu Keisdami įstrižą kampą, visada užtvirtinkite raneną, • diskas liečia pagrindą, gali įvykti atatranka, galinti užverždami svirtelę paga laikrodžio rodyklę. sukelti sunkų sužalojimą. PASTABA: Fiksavimo rankena Pakreipiant pjūklo diską, rankenėlė turi būti iki galo •...
 • Page 86: Surinkimas

  PRIEŠ pradėdami vėl naudoti 1. Varžtas, laikantis lazerio korpuso dėžutę įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita" 010473 Lazerio linija gamykloje nustatyta 1 mm atstumu nuo techninio aptarnavimo centrą. peilio šoninio paviršiaus (pjovimo padėtis). NIEKADA neužklijuokite atlaisvinimo mygtuko •...
 • Page 87 Diskui montuoti arba nuimti naudokite tik • vibraciją, dėl kurios dirbant galima prarasti kontrolę pateiktą galinį raktą „Makita“.Nenaudojant šio ir sunkiai susižeisti. rakto, šešiakampis varžtas gali būti perveržtas Europos šalims arba nepakankamai priveržtas, o tai gali sąlygoti sunkų...
 • Page 88 susižeisti ir sugadinti įrankį ir (arba) ruošinį. Prieš atlikdami dešiniuosius įstrižus pjūvius, • Pabaigę pjauti, neatkelkite pjovimo disko tol, nuimkite papildomą kreiptuvą „R". Jis liesis prie • diskas visiškai nesustos. Atkėlus pjovimo disko arba kitos įrankio dalies, o tai gali besisukantį...
 • Page 89: Naudojimas

  užtvirtintumėte ruošinį. ĮSPĖJIMAS: Horizontaliu spaustuvu galima suspausti ruošinį, kurio Prieš įjungdami įrankį, įsitikinkite, kad diskas • didžiausias plotis - 215 mm. neliečia ruošinio ir pan. Montuodami horizontalų spaustuvą dešinėje pagrindo Įjungus įrankį, kai jo diskas liečia ruošinį, gali pusėje, naudokite ir papildomą kreiptuvą „R", kad įvykti atatranka ir galima sunkiai susižeisti.
 • Page 90 Pjovimas slenkant (stumiant) ruošinį (plačių Įstrižasis pjovimas ruošinių pjovimas) Pav.37 Norėdami nustatyti įstrižą kampą, atlaisvinkite svirtelę ir pakreipkite pjovimo diską (žr. anksčiau aprašytą skyrių „Įstrižo kampo nustatymas"). Patikrinkite, ar nustatę pasirinktą įstrižą kampą, tvirtai užveržėte svirtelę. Suspauskite ruošinį spaustuvais. Suportas turi būti iki galo atitrauktas link operatoriaus.
 • Page 91 Lentelė (B) Įžambusis kampas Įstrižasis kampas Kairysis ir dešinysis 0 - 45 Kairysis ir dešinysis 0 - 45 Formavimo padėtis, pavaizduota A pav. Karnizo kraštas atremtas į kreiptuvą Užbaigta dalis 009713 Atlikdami kombinuotąjį pjovimą, žr. paaiškinimus skyriuose „Pjovimas, naudojant spaudimą", Lubas liečiantis kraštas turi būti atremtas į...
 • Page 92 DEŠINIUOJU kampu. Griovelio išpjovimas Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos • Pav.42 galinės pusės (paslėptu) paviršiumi ant Panelio tipo pjūvį galima atlikti taip: sukiojamo pagrindo, SIENĄ Reguliavimo varžtu fiksavimo rankenėle LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo nustatykite apatinę pjovimo disko ribą, kad kreiptuvą.
 • Page 93: Techninė Priežiūra

  pajudės arba pasislinks, galima netekti kontrolės Pav.47 arba pusiausvyros ir susižeisti. Iki galo pristumkite suportą prie kreiptuvo ir užveržkite fiksavimo varžtą, užtvirtinantį TECHNINĖ PRIEŽIŪRA suportą. Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją žemiausioje padėtyje, įstumdami fiksavimo smaigą. Atlaisvinkite ĮSPĖJIMAS: įrankio gale esančią svirtelę. Prieš...
 • Page 94: Pasirenkami Priedai

  • „Makita“ įrankiu rekomenduojama naudoti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai susižeisti. „Makita“ įtaisą arba priedą naudokite tik pagal • jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 95: Eesti

  EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 1-1. Stoppernõel 22-1. Stoppernõel 36-1. Hoidik 38-1. 52/38 ゚ tüüp kaareprofiili 2-1. Poldid 23-1. Otsmutrivõti 3-1. Terakaitse 23-2. Terakorpus freesimine 38-2. 45 ゚ tüüp kaareprofiili freesimine 4-1. Terakaitse 23-3. Keskmine kate 38-3. 45 ゚ tüüp nõgusprofiili freesimine 5-1.
 • Page 96: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Mudel LS1018 / LS1018L Tera läbimõõt 255 mm - 260 mm Augu läbimõõt Kõik riigid väljaspool Euroopat 25,4 mm Euroopa riigid 30 mm Max lõikeulatus (K x L) läbimõõduga 260 mm Fassettnurk Eerunginurk 45° (vasak) 0° 45° (parem) 0°...
 • Page 97: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Enne töödeldava detaili liigutamist või seadete Masina tähistus: muutmist lülitage tööriist välja ja oodake, kuni Liuglõike eerungisaag saetera seiskub. Mudeli Nr/ Tüüp: LS1018, LS1018L Enne lõiketera vahetamist või hooldamist on seeriatoodang ja tõmmake tööriista toitejuhe voolukontaktist vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja välja.
 • Page 98: Paigaldamine

  juuresolekul põhjustada plahvatuse või tulekahju. 32. Ärge kasutage kiirlõiketerasest valmistatud Enne toimingu teostamist kontrollige lõiketera saeterasid. hoolikalt, sellel pole mõrasid või 33. Töö käigus tekkinud tolm võib sisaldada kahjustust. kemikaale, mida teatakse vähki-, Asendage mõranenud või kahjustunud sünnidefekte või muid soo jätkamisega seotud lõiketera viivitamatult.
 • Page 99: Funktsionaalne Kirjeldus

  Ärge eemaldage HOIATUS: saekettakaitset kinnihoidvat vedru. Kui kaitse on Uue saeketta paigaldamise järel (saag peab • UV-kiirguse või vananemise tõttu kahjustunud, võtke olema vooluvõrgust lahti ühendatud) veenduge ühendust Makita teeninduskeskusega. KAITSE alati selles, et ketas ei satu käepideme alumise...
 • Page 100 asendi korral kokkupuutesse aluse mis tahes NB!: osaga. Saeketta kokkupuude alusega võib kaasa Saeketta kallutamisel tõstke käepide täielikult üles. • tuua tagasilööke ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Kaldenurga muutmisel veenduge, et asetate • otsamislauad nii, nagu kirjeldatud lõigus Stopperlatt „Otsamislaudade paigaldamine". Joon.9 Liuguri lukustuse reguleerimine Tera alumist piirasendit saab stopperlati abil hõlpsasti...
 • Page 101: Kokkupanek

  Remonti vajav lüliti võib põhjustada masina soovimatu sisselülitumise, millega kaasnevad tõsised vigastused. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks 1. Laserseadme karbi kinnituskruvi Makita teeninduskeskusesse. 010473 Laserjoon on tehases reguleeritud nii, et see paikneb Vabastusnupu fikseerimine kleeplindi vms abil on •...
 • Page 102 Kasutage saeketta paigaldamiseks või põhjustab saeketta lengerdamist tugevat • mahavõtmiseks üksnes kaasasolevat Makita vibratsiooni, võib omakorda põhjustada padrunvõtit.Kui padrunvõtit ei kasutata, siis võib kontrolli kaotust masina üle ning tõsiseid vigastusi. selle tulemuseks olla liiga kõvasti või liiga lõdvalt Euroopa riigid kinni keeratud kuuskantpolt ning tõsine vigastus.
 • Page 103 saeketta ülestõstmine võib põhjustada tõsiseid Joon.32 vigastusi ja kahjustada töödeldavat eset. Alapiirde R saab eemaldada juhtpiirde parempoolselt Sae tugialusest pikema eseme saagimisel tuleb küljelt. Alapiirde R eemaldamiseks keerake alapiiret R • eseme tugialusest üleulatuv osa täies pikkuses kinnihoidev kruvi lahti ja tõmmake see välja. Alapiirde toestada, tagades sealjuures eseme rõhtsuse paigaldamiseks järgige...
 • Page 104: Tööriista Kasutamine

  parempoolsele küljele kasutage töödeldava detaili Masina sisselülitamine juhul, kui saeketas on tugevamaks fikseerimiseks ühtlasi alapiiret R. Alapiirde töödeldava esemega kokkupuutes, võib paigaldamist on kirjeldatud eespool toodud lõigus põhjustada tagasilööke ja tõsiseid vigastusi. „Alapiire R". Presslõikamine (väikeste detailide lõikamine) HOIATUS: Keerake kinnitusrakise nuppu töödeldava...
 • Page 105 Liuglõike (presslõike) teostamine (väikeste Fassettlõikamine detailide lõikamine) Joon.37 Keerake hoob lahti kallutage soovitud kaldenurga seadmiseks saetera (juhinduge eespool toodud lõigust „Kaldenurga reguleerimine"). Kindlasti kinnitage hoob korralikult uuesti, kaldenurk turvaliselt fikseerida. Fikseerige töödeldav detail kinnitusrakise abil. Veenduge, et kelk on lõpuni operaatori poole tõmmatud.
 • Page 106 Tabel (B) Eerunginurk Fassettnurk Vasak ja parem 0 – 45 Vasak ja parem 0 – 45 Freesimisasend Freesitav serv vastu juhtpiiret Valmisdetail 009713 joon. A Liitlõike teostamisel juhinduge lõikudest „Presslõikamine", „Liuglõike teostamine", Laepoolne serv peab olema Valmisdetail jääb juhtpiirde vastas. lõiketerast „Kaldlõike teostamine"...
 • Page 107 Valmistoode jääb pärast lõikamist lõikesügavust. Juhinduge eespool toodud lõigust • lõiketerast alati PAREMALE. „Stopperlatt". Saagige pärast saeketta alumise piirasendi Alumiiniumprofiilide lõikamine reguleerimist töödeldavasse detaili laiuti Joon.40 paralleelsed sooned, kasutades liugsaagimist (presssaagimist), nagu joonisel näidatud. Seejärel Joon.41 eemaldage peitli abil soontevaheline materjal. Alumiiniumprofiilide kinnitamisel kasutage puidust klotse või puidujäätmeid, nagu näidatud joonisel, et HOIATUS:...
 • Page 108: Hooldus

  Joon.47 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb Lükake kelku juhtpiirde suunas ja keerake vajalikud remonttööd, muud hooldus- kinnituskruvi kelgu fikseerimiseks kinni. reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud Käepideme lukustamiseks alumisse teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. asendisse suunake käepide lõpuni alumisse...
 • Page 109: Valikulised Tarvikud

  • otstarbekohaselt. Lisatarviku väärkasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta. Teras- ja karbiidotsaga saeterad • Eerungisae lõiketerad Erinevate metallide sujuvaks ja täpseks lõikamiseks. Üldkasutus tera kiireks ja sujuvaks lõhestamiseks, Kombinatsioon järkamiseks ja kaldlõigete tegemiseks.
 • Page 110: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 38-1. Поясок 52/38 ゚ 1-1. Стопорный штифт 22-1. Стопорный штифт 38-2. Поясок 45 ゚ 2-1. Болты 23-1. Торцовый ключ 38-3. Погонаж 45 ゚ с закругленным 3-1. Ограждение полотна 23-2. Футляр для полотна 4-1. Ограждение полотна 23-3.
 • Page 111: Технические Характеристики

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель LS1018 / LS1018L Диаметр полотна 255 мм - 260 мм Диаметр отверстия Для всех стран, за исключением европейских стран 25,4 мм Для европейских стран 30 мм Макс. размеры распиливаемой детали(В х Ш) с диаметром 260 мм Угол скоса...
 • Page 112: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  Обозначение устройства: Уровень звукового давления (L ): 97 дБ (A) Торцовочная пила консольного типа Уровень звуковой мощности (L ): 103 дБ(A) Модель/Тип: LS1018, LS1018L Погрешность (К): 3 дБ(A) являются серийной продукцией и Соответствует следующим директивам ЕС: Используйте средства защиты слуха 2006/42/EC И...
 • Page 113 Не эксплуатируйте пилу без установленных деталь и удалите из нее все гвозди. ограждений. Перед каждым Перед включением выключателя, убедитесь использованием проверьте ограждения в том, что блокировка вала стяна. полотна. Не эксплуатируйте пилу, если 18. Следите за тем, чтобы лезвие не касалрсь ограждение...
 • Page 114: Установка

  ОПИСАНИЕ Риск вашему здоровью от воздействия данных веществ зависит от частоты ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ выполнения такой работы. Для снижения воздействия таких ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: химических веществ на ваш организм: работайте в хорошо проветриваемом Перед регулировкой или проверкой • месте с соответствующими средствами функций инструмента обязательно...
 • Page 115 дисковой пилы. При повреждении ограждения со Рис.8 временем или под воздействием ультрафиолетовых Сначала отключите инструмент от сети. Полностью лучей свяжитесь с сервисным центром компании сдвиньте каретку к ограждению направляющей и Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ опустите рукоятку до упора. При...
 • Page 116 Регулировка угла скоса Действие переключения Для европейских стран Рис.11 Для настройки угла скоса кромки ослабьте рычаг, Рис.16 расположенный на задней части инструмента, Для предотвращения непреднамеренного включения повернув его против часовой стрелки. Разблокируйте триггерного переключателя имеется кнопка кронштейн, для чего с усилием подайте ручку в разблокировки.
 • Page 117 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться инструментом, если он включается при нажатии куркового выключателя без нажатия кнопки блокировки. Требующий ремонта инструмент может случайно включиться и причинить тяжелую травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать работу...
 • Page 118: Монтаж

  • • серебряное кольцо наружным диаметром 25,4 только прилагаемым торцовым ключом мм установлены на заводе-изготовителе как Makita.Несоблюдение этого требования может показано на рисунке. При использовании привести к перетягиванию или недостаточной полотна с отверстием диаметром 25 мм затяжке шестигранного болта и получению...
 • Page 119 Рис.27 Регулировка ограждения направляющей Установите ограждение режущего диска и (ПОДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ – верхние и центральную крышку в первоначальное положение. нижние) Затем затяните болт с шестигранной головкой, Рис.30 повернув его по часовой стрелке, чтобы ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: зафиксировать центральную крышку. Отпустите ручку из верхнего положения, потянув стопорный Перед...
 • Page 120: Эксплуатация

  заворачивая винт фиксации. R, чтобы лучше закрепить обрабатываемую деталь. Информация об установке сублинейки R приводится Вертикальные тиски в разделе "Сублинейка R" выше. Рис.33 Вертикальные тиски можно установить справа или ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: слева от ограждения направляющей. Вставьте шток Обязательно поворачивайте гайку тисков по •...
 • Page 121 обрабатываемой детали останется след, а Скользящая резка (с проталкиванием) точность резки будет снижена. (резка широких деталей) ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед включением выключателя убедитесь, • что диск и т. д. не касается детали. Включение инструмента, когда диск касается детали, может привести к возникновению отдачи...
 • Page 122 Резка под углом См. раздел "Регулировка угла резки" выше. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Обязательно снимайте правое вспомогательное • Резка со скосом ограждение, чтобы оно не задевало каретку при Рис.37 снятии правой фаски. Ослабьте рычаг и откиньте пильный диск, чтобы Составная резка отрегулировать угол скоса...
 • Page 123 установки пилы. Таблица (B) При обрезке поясков и погонажа с Положение Край пояска у ограждения закругленным углублением устанавливайте пояска на Готовая деталь направляющей Рис. A угол фаски и угол отрезки как показано в Край, касающийся стены, должен находиться таблице (A), и устанавливайте детали на Готовая...
 • Page 124: Техобслуживание

  разреза с ограничительным рычагом в 15мм Более 500 мм неправильном положении может привести к неожиданным результатам и возникновению 80мм-90мм отдачи, которые могут стать причиной тяжелых травм. 24 мм 20 мм ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 68мм 121мм 121мм 68мм Обязательно возвратите стопорный рычаг в •...
 • Page 125 Для обеспечения эффективной и нажмите на стопорный штифт, чтобы • безопасной работы всегда содержите пилу зафиксировать ее в опущенном наточенной и чистой. Использование тупого положении. Ослабьте рычаг, или загрязненного диска может привести к расположенный на задней части возникновению отдачи и тяжелым травмам. инструмента.
 • Page 126: Дополнительные Аксессуары

  вытяните каретку на себя. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Данные принадлежности или • приспособления рекомендуются для использования с...
 • Page 128 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com JM2328B027...

This manual is also suitable for:

Ls1018l