Epson Stylus SX200 Series Basic Operation Manual

Hide thumbs Also See for Epson Stylus SX200 Series:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

Basic Operation Guide

EN
- for use without a computer -
Pamatdarbības rokasgrāmata
LV
- lietošanai bez datora -
Pagrindinių funkcijų vadovas
LT
- naudojimui be kompiuterio -
Üldine kasutusjuhend
ET
- kasutamine ilma arvutita -

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Epson Epson Stylus SX200 Series

 • Page 1: Basic Operation Guide

  Basic Operation Guide - for use without a computer - Pamatdarbības rokasgrāmata - lietošanai bez datora - Pagrindinių funkcijų vadovas - naudojimui be kompiuterio - Üldine kasutusjuhend - kasutamine ilma arvutita -...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents Satura rādītājs Important Safety Instructions ..........................4 Svarīgas drošības instrukcijas ..........................4 Guide to Control Panel ............................6 Kontroles paneļa rokasgrāmata ......................... 6 Using the LCD Screen............................. 8 LCD ekrāna izmantošana ............................8 Copying & Printing Kopēšana un drukāšana Selecting Paper ..............................12 Papīra izvēle ................................12 Loading Paper ..............................14...
 • Page 3 Turinys Sisukord Svarbios saugos instrukcijos ..........................4 Oluline ohutusteave ............................... 4 Valdymo skydelio vadovas ........................... 6 Juhtpaneeli ülevaade ............................. 6 Skystųjų kristalų ekrano naudojimas ....................... 8 LCD-ekraani kasutamine............................8 Kopijavimas ir spausdinimas Kopeerimine ja printimine Popieriaus pasirinkimas ..........................12 Paberi valimine ..............................12 Popieriaus įdėjimas ............................14 Paberi laadimine ...............................14 Originalų...
 • Page 4: Important Safety Instructions

  Important Safety Instructions Svarīgas drošības instrukcijas Svarbios saugos instrukcijos Oluline ohutusteave Make sure the power cord Place the printer near a wall Use only the power cord that Use only the type of power Do not let the power cord Do not open the scanner unit meets all relevant local safety outlet where the power cord...
 • Page 5 Do not use aerosol products Except as specifically explained Keep ink cartridges out of the Do not shake ink cartridges If you remove an ink cartridge If ink gets on your skin, wash that contain flammable gases in your documentation, do not reach of children and do not after opening their packages;...
 • Page 6: Guide To Control Panel

  Guide to Control Panel Kontroles paneļa rokasgrāmata Valdymo skydelio vadovas Juhtpaneeli ülevaade Stop [Print Index Sheet A] Turns the printer on/off. Stops copying/printing. The sheet being printed is ejected and the Prints an index sheet of the number of copies is reset. photos.
 • Page 7 Control panel design varies by area. Kontroles paneļa dizains atšķiras pēc laukuma. Valdymo skydelis skirtinguose regionuose skiriasi. Juhtpaneeli välimus võib piirkonniti erineda. Paper Select [Print from Index Sheet] Copies Start [B&W] Start [Color] Prints the photos selected on the Sets the number of copies. The Copies in black and white.
 • Page 8: Using The Lcd Screen

  Using the LCD Screen LCD ekrāna izmantošana Skystųjų kristalų ekrano naudojimas LCD-ekraani kasutamine [A Plain [10 × 1/” × Paper] ” Photo Paper] O / k The printer is on. The printer is An error has An ink cartridge An ink cartridge Indicates that Indicates that this &...
 • Page 9 O = on, k = flashing O = Ieslēgts, k = Mirgo O = Įjungta, k = Mirksi O = Sees, k = Vilgub Copies 1 - The memory Indicates the The printer continues to An error has Flashes when a camera with PictBridge The printer enters “sleep”...
 • Page 10: About This Guide

  About This Guide Par šo rokasgrāmatu Apie šį vadovą Juhendi ülevaade Follow these guidelines as you read your instructions: Lasot instrukcijas, sekojiet šīm vadlīnijām: Skaitydami instrukcijas laikykitės šių nurodymų: Juhendiga tutvumisel on abiks järgmised selgitused. & Warning: Caution: These symbols must be observed Note: Indicates a page number where to avoid bodily injury and...
 • Page 11: Copying & Printing Kopēšana Un Drukāšana

  Copying & Printing Kopēšana un drukāšana Kopijavimas ir spausdinimas Kopeerimine ja printimine...
 • Page 12: Selecting Paper

  [12 mm] * (a) Parastais papīrs [12 mm]* l [A Plain Paper] l [A Plain Paper] Popieriaus (b) Epson Bright (b) Epson koši balts l [A Plain Paper] l [A Plain Paper] pasirinkimas White Paper papīrs (c) Epson Premium (c) Epson Augstākā...
 • Page 13 (e) Epson g [10 × 1/” × ” (d) „Epson“ g [10 × 1/” × ” Kõrgkvaliteetne Photo Paper] Aukščiausios Photo Paper] (f ) Epson Ultra poolläikiv kokybės blizgus Glossy Photo Paper fotopaber fotografinis (g) Epson Glossy popierius (f ) Epson g [10 ×...
 • Page 14: Loading Paper

  Loading Paper Papīra ievietošana See the online User’s Guide when using Legal size paper. Popieriaus įdėjimas Skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata, izmantojot Legal Paberi laadimine izmēra papīru. Naudodami „Legal“ formato popierių žr. Vartotojo vadovas. Kui kasutate Legal-formaadis paberit, vaadake elektroonilist Open and slide out. Flip forward.
 • Page 15: Placing Originals

  Placing Originals Oriģinālu novietošana Originalų įdėjimas Originaalide paigutamine Open. Place face down horizontally. Atveriet. Novietojiet horizontāli ar apdrukāto pusi uz leju. Atidarykite. Padėkite spausdinama puse žemyn Avage. horizontaliai. Paigutage dokument horisontaalselt, esikülg allpool. Place image in the corner. Close. Novietojiet attēlu stūrī. Aizveriet.
 • Page 16: Copying Photos

  Copying Photos & 14 Fotoattēlu kopēšana Nuotraukų kopijavimas Fotode kopeerimine Load paper printable side up. Place face down horizontally. Select the number of copies. Ievietojiet papīru ar apdrukājamu Novietojiet horizontāli ar apdrukāto Izvēlieties kopiju skaitu. pusi uz augšu. pusi uz leju. Pasirinkite kopijų...
 • Page 17: Copying Documents

  Copying Documents & 14 Dokumentu kopēšana Dokumentų kopijavimas Dokumentide kopeerimine Load paper printable side up. Place face down. Select the number of copies. Ievietojiet papīru ar apdrukājamu Novietojiet ar apdrukāto pusi uz leju. Izvēlieties kopiju skaitu. pusi uz augšu. Padėkite spausdinama puse žemyn. Pasirinkite kopijų...
 • Page 18: Inserting A Memory Card

  Inserting a Memory Card Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be Atmiņas kartes fully inserted. ievietošana Nemēģiniet iespiest karti slotā līdz galam. Tā nav jāievieto visa. Atminties kortelės Nebandykite stumti kortelės į įdėjimas lizdą...
 • Page 19 xD-Picture Card SD Memory Card miniSD * microSD * Memory Stick Memory Stick Duo * Memory Stick Micro * xD-Picture Card SDHC Memory Card miniSDHC * microSDHC * Memory Stick Pro Memory Stick Pro Type M Duo * MultiMediaCard MagicGate xD-Picture Card Memory Stick MagicGate...
 • Page 20: Printing Photos

  Printing Photos Fotoattēlu drukāšana Nuotraukų spausdinimas Fotode printimine Select photos on the index sheet (A4), then scan it to print photos. Izvēlieties fotoattēlus no indeksa lapas (A4), tad noskenējiet to, lai izdrukātu fotoattēlus. Pasirinkite nuotraukas indeksų lape (A4), tada nuskaitykite jį ir spausdinkite nuotraukas. Valige registrilehelt (A4) fotod, seejärel skannige see fotode printimiseks.
 • Page 21 Check u aligns with the corner. Select a paper size. Select border or borderless. Select to print with a date stamp. Pārbaudiet, vai u nolīdzinās līdz ar Izvēlieties papīra izmēru. Izvēlieties drukāšanu ar apmali vai Izvēlieties, lai drukātu ar datuma stūri.
 • Page 22 If you have more than one index sheet, wait each time until printing is complete. Then repeat the steps above to scan and print from each additional sheet. Ja jums ir vairāk, kā viena indeksa lapa, katru reizi uzgaidiet, kamēr drukāšana ir pabeigta.
 • Page 23: Printing From A Digital Camera

  Printing from a Compatibility PictBridge Digital Camera File Format JPEG Drukāšana Image size 80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels no digitālās Savietojamība PictBridge fotokameras Datnes formāts JPEG Spausdinimas Attēla izmērs no 80 × 80 pikseļiem līdz 9200 × 9200 pikseļiem iš...
 • Page 24 Depending on the settings on this printer and the digital camera, some Some of the settings on your combinations of paper type, size, and layout may not be supported. digital camera may not be reflected in the output. Atkarībā no šī printera un digitālās fotokameras iestatījumiem, dažas papīra tipa, izmēra un izklājuma kombinācijas var netikt atbalstītas.
 • Page 25: Maintenance Apkope

  Maintenance Apkope Techninė priežiūra Hooldus...
 • Page 26: Checking The Nozzles

  Checking the & 14 Nozzles Sprauslu pārbaude Purkštukų tikrinimas Düüside kontrollimine Turn off. Load A4-size plain paper. While pressing y, press P. Izslēdziet. Ievietojiet A4-izmēra parasto papīru. Nospiežot y, nospiediet P. Išjunkite. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Nuspaudę y paspauskite P. Lülitage välja.
 • Page 27: Cleaning The Print Head

  Cleaning the Print Head Make sure the printer is on and the B light is off. Cleaning uses ink, so Drukas galviņas only clean if quality declines. tīrīšana Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un B gaismiņa nedeg. Tīrīšanas laikā Spausdinimo tiek patērēta tinte, tāpēc tīriet tikai galvutės valymas gadījumā, ja zūd drukas kvalitāte.
 • Page 28: Aligning The Print Head

  Aligning the Print & 14 Head Drukas galviņas nolīdzināšana Spausdinimo galvutės išlygiavimas Prindipea joondamine Turn off. Load A4-size plain paper. While pressing k, press P. Izslēdziet. Ievietojiet A4-izmēra parasto papīru. Nospiežot k, nospiediet P. Išjunkite. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Nuspaudę...
 • Page 29: Solving Problems Problēmu Risināšana

  Solving Problems Problēmu risināšana Problemų sprendimas Probleemide lahendamine...
 • Page 30: Error Indicators

  Error Indicators Check the lights on the control panel and the code or letter in the k Copies windows to diagnose the problem. O = On k = Flashing Kļūdu indikatori Lights/Code Cause Action Klaidų indikatoriai No paper is loaded in the sheet feeder. &...
 • Page 31 Pārbaudiet gaismiņas kontroles panelī, kā arī kodu vai burtu k Kopiju lodziņus, lai noteiktu problēmu. O = Ieslēgts, k = Mirgo Gaismiņas/kods Cēlonis Rīcība Papīra padevējā nav ievietots papīrs. & 14 Tad nospiediet Ievietojiet papīru papīra padevējā. x Start E [Color], lai turpinātu, vai y Stop, lai atceltu. Papīra padevēja ievietotas vairākas lapas.
 • Page 32 Patikrinkite valdymo skydelio lemputes ir kodą ar raidę k lange Copies, jei norite diagnozuoti problemą. O = Įjungta, k = Mirksi Lemputės/kodas Priežastis Veiksmas Lapų tiektuve neįdėtas popierius. & 14 Tada paspauskite Įdėkite popieriaus į lapų tiektuvą. x Start E [Color], jei norite tęsti, arba y Stop, jei norite Lapų...
 • Page 33 Probleemi diagnoosimiseks kontrollige juhtpaneeli tulesid ja koodi või tähte koopiate aknas k. O = Sees, k = Vilgub Tuled/kood Põhjus Toiming Lehesööturisse pole paberit laaditud. Laadige lehesööturisse paberit. & 14 Seejärel vajutage x Start E [Color], et jätkata või y Stop, et tühistada. Lehesööturisse on söödetud mitu lehte.
 • Page 34: Replacing Ink Cartridges

  Tindikassettide Epson recommends the use of genuine Epson ink Epson rekomendē izmantot oriģinālas Epson vahetamine cartridges. Epson cannot guarantee the quality tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas or reliability of non-genuine ink.
 • Page 35 „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias Epson soovitab kasutada Epsoni originaalkassette. „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. garantiid. Teiste tootjate tindikassettide Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei...
 • Page 36 When B light is on, one or more ink cartridges are expended. Replace the appropriate cartridges. For how to replace before the cartridge is expended, see the online User’s Guide. Kad deg B, viena vai vairākas tintes kasetnes ir tukšas. Nomainiet atbilstošās kasetnes.
 • Page 37 If more than one cartridge is When all expended ink cartridges expended, the print head moves are identified, print head moves to the next cartridge to the _ mark. replacement position. Ja ir tukšas vairākas kasetnes, Kad apstiprinātas visas tukšās drukas galviņa pārbīda nākamo tintes kasetnes, drukas galviņa kasetni uz _ atzīmi.
 • Page 38 If you find it difficult to close the cover, press down on each cartridge until it clicks into place. Ja jums rodas grūtības aizvērt vāku, nospiediet katru kasetni uz leju, līdz tā iespiežas savā vietā. Jei uždaryti dangtį sunku, paspauskite kiekvieną kasetę tiek, kad ji spragtelėjusi užsifiksuotų.
 • Page 39: Paper Jam

  Paper Jam Iestrēdzis papīrs Popieriaus strigtis Paberiummistus Remove. Remove. Open. Izņemiet ārā. Izņemiet ārā. Atveriet. Išimkite. Išimkite. Atidarykite. Eemaldage. Eemaldage. Avage. Remove jammed paper. Close. Press. Izņemiet iestrēgušo papīru. Aizveriet. Nospiediet. Išimkite įstrigusį popierių. Uždarykite. Paspauskite. Eemaldage ummistunud paber. Sulgege. Vajutage.
 • Page 40: Print Quality Problems

  Spausdinimo Use up ink cartridge within six months of opening vacuum package. Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson. kokybės problemos Izmēģiniet vienu no sekojošajiem risinājumiem secībā no augšas. Papildus informācijai skatiet savu tiešsaistes Lietotāja Prindikvaliteedi rokasgrāmata.
 • Page 41: Print Layout Problems

  Print Layout Check the following points. Problems & 12 Make sure you selected the correct paper setting for the loaded paper. & 14 Make sure you loaded paper correctly. Drukas izkārtojuma Make sure the original is placed correctly. & 15 problēmas If the edge of the copy or photo are cropped off, move the original away from the corner slightly.
 • Page 42: Contacting Customer Support

  Contacting If you cannot solve the problem using the troubleshooting, contact customer support services for assistance. You can find Customer Support information for customer support for your area in your online User’s Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.
 • Page 43: Copyright Notice

  Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation’s operating and maintenance instructions.
 • Page 44 ( ): Tintes kasetnes cipari iekavās var tikt attēloti atkarībā no laukuma. ( ): Atsižvelgiant į regioną, skliausteliuose gali būti rodomi rašalo kasečių numeriai. ( ): Sulgudes olevate tindikassetinumbrite kuvamine oleneb piirkonnast. Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX...

This manual is also suitable for:

Epson stylus tx200 series

Table of Contents