Silvercrest SDJ 100 A1 User Manual And Service Information

Silvercrest SDJ 100 A1 User Manual And Service Information

Usb dj controller
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDJ 100 A1

 • Page 3 English ....................2 Polski ....................19 Česky ....................36 Slovenčina ..................53 Deutsch ..................... 70 V 1.23...
 • Page 4: Table Of Contents

  SilverCrest SDJ 100 A1 Content   Introduction ......................3   Intended use ......................3   Supplied items ....................... 3   Technical data ....................... 4   System requirements ..........................4   Safety instructions ....................4   Operating environment ..........................4  ...
 • Page 5: Introduction

  Warranty and servicing information ..............17 Introduction Thank you for purchasing the SilverCrest SDJ 100 A1 USB Mixer. Before using this device for the first time please read the following instructions carefully and take note of the safety warnings, even if you are familiar with the use of electronic devices.
 • Page 6: Technical Data

  SilverCrest SDJ 100 A1 Technical data Dimensions (WxHxD) approx. 48.5 x 5.5 x 21 cm Weight approx. 1300 g USB cable length approx. 150 cm Input voltage Power consumption 1W max. System requirements Computer PC or notebook with sound output ®...
 • Page 7: Cables

  SilverCrest SDJ 100 A1 Ensure that  air can always circulate freely (do not place the device on shelves, on a thick carpet or a bed or anywhere where ventilation slots are covered, and always leave at least 10 cm clearance on all sides);...
 • Page 8: Children And Persons With Disabilities

  SilverCrest SDJ 100 A1 Children and persons with disabilities Electrical devices do not belong in the hands of children. Persons with disabilities should also only use electrical devices appropriately. Never allow children or persons with disabilities to use electrical devices unsupervised. They may not recognise potential risks. Small parts can be fatal if swallowed.
 • Page 9: Control Elements

  SilverCrest SDJ 100 A1 Control elements Use this control to scroll through the tracks loaded in the software. BROWSE Turn this control to vary the track speed. You can set the minimum PITCH and maximum speed here in the software.
 • Page 10 SilverCrest SDJ 100 A1 To seamlessly crossfade between both players, push the CROSSFADER CROSSFADER from one player to the other. Press this button to automatically synchronise the track with the beat SYNC of the other track. Press this button reverse...
 • Page 11: Prior To Use

  The Cross DJ software A detailed description of the software functions such as the recording function is given on the enclosed CD-ROM. Please note that the "Preview" function is not supported by the SilverCrest SDJ 100 A1 USB Mixer. English - 9...
 • Page 12: Connecting The Usb Mixer

  SilverCrest SDJ 100 A1 Connecting the USB Mixer Connect the USB Mixer to the computer. To this purpose insert the small plug of the supplied USB cable into the USB port on the rear of the USB Mixer. Insert the wide plug of the USB cable into a free USB port of your computer.
 • Page 13: Track Playback

  SilverCrest SDJ 100 A1 Track playback Press the II button [15] of the respective player to start playback of the loaded track. The II button [15] lights up green during playback. To pause the track, press the II button [15] again.
 • Page 14: Varying The Speed

  SilverCrest SDJ 100 A1 SCRATCH mode (button lights up): In this mode the track is scratched when the JOG WHEEL [4] is moved. Please note that when you release the JOG WHEEL [4], the track continues to run normally or is paused. If the JOG WHEEL [4] runs on, the track remains unaffected.
 • Page 15: Reversing The Playback Direction

  SilverCrest SDJ 100 A1 clockwise. Set the BASS control [8] to the centre position until it engages to ensure an unchanged frequency response. Reversing the playback direction Press the REV button [13] to reverse the playback direction. You can therefore use this function to play a track backwards.
 • Page 16: Effects

  SilverCrest SDJ 100 A1 If you press the HOT1 button [16] or the HOT2 button [17] during playback, the player jumps to the HOT point and continues playback from this point. When playback is paused, briefly press the HOT1 button [16] or the HOT2 button [17] to jump to the HOT point.
 • Page 17: Servicing/Cleaning

  SilverCrest SDJ 100 A1 Servicing/cleaning Maintenance work is necessary when the device has been damaged in any way, for example if the housing was damaged, if liquid or objects have penetrated the device, if the product has been exposed to rain or moisture or if it does not work correctly or has been dropped. If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, disconnect the device from your computer immediately.
 • Page 18: Troubleshooting

  SilverCrest SDJ 100 A1 Troubleshooting The USB Mixer is connected but is not recognised by the operating system.  Check the USB connection.  Are you using a supported operating system? A track is played but there is no audio output.
 • Page 19: Warranty And Servicing Information

  SilverCrest SDJ 100 A1 Warranty and servicing information Warranty of Targa GmbH Dear Customer, This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.
 • Page 20 SilverCrest SDJ 100 A1 Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
 • Page 21: Polski

  SilverCrest SDJ 100 A1 Spis treści   Wprowadzenie ....................20   Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............. 20   Zakres dostawy ....................20   Dane techniczne ....................21   Wymagania systemowe ........................21   Instrukcje bezpieczeństwa .................. 21   Warunki otoczenia ..........................21  ...
 • Page 22: Wprowadzenie

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Mikser USB SilverCrest SDJ 100 A1 umożliwia miksowanie i scratch muzyki cyfrowej na komputerze. Pozwala nadać ulubionej muzyce własny styl lub własnoręcznie miksować nagrania na imprezach. Jest to urządzenie należące do kategorii elektroniki informatycznej. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do użytku prywatnego;...
 • Page 23: Dane Techniczne

  SilverCrest SDJ 100 A1 Dane techniczne Wymiary (SxWxG) ok. 48,5 x 5,5 x 21 cm Masa ok. 1300 g Długość kabla USB ok. 150 cm Napięcie wejściowe Pobór mocy maks. 1W Wymagania systemowe Komputer PC lub notebook z kartą dźwiękową...
 • Page 24: Przewody

  SilverCrest SDJ 100 A1 temperaturze lub wilgotności (np. w łazience) lub w warunkach silnego zapylenia. Temperatura otoczenia i wilgotność podczas pracy: 5 °C do 35 °C, maks. 75 % wilgotności względnej. Należy zadbać o to, by...  zapewnić swobodną cyrkulację powietrza (nie stawiać urządzenia w regale, na grubym dywanie, na łóżku lub w miejscu, w którym otwory wentylacyjne będą...
 • Page 25: Dzieci I Osoby Niepełnosprawne

  SilverCrest SDJ 100 A1 Dzieci i osoby niepełnosprawne Urządzenia elektryczne powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci. Także osoby niepełnosprawne powinny posługiwać się urządzeniami elektrycznymi tylko w odpowiedni sposób. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom i osobom niepełnosprawnym używać urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Te grupy osób nie zawsze mogą prawidłowo rozpoznać ewentualne zagrożenia.
 • Page 26: Elementy Obsługi

  SilverCrest SDJ 100 A1 Elementy obsługi To pokrętło służy do przeglądania utworów cyfrowych wczytanych BROWSE do urządzenia. To pokrętło służy do zmiany prędkości utworu. Program umożliwia PITCH ustawienie prędkości minimalnej i maksymalnej. Za pomocą pokrętła SEL ON/OFF można wybrać określony efekt.
 • Page 27 SilverCrest SDJ 100 A1 Za pomocą tego pokrętła można zmienić poziom głośności VOLUME wybranego odtwarzacza. SCRATCH/SEARCH Ten przycisk należy wcisnąć, aby przełączyć tarczę JOG WHEEL [4] na tryb SCRATCH lub SEARCH. Suwak CROSSFADER służy do płynnego przenikania dźwięku CROSSFADER między jednym i drugim odtwarzaczem.
 • Page 28: Przed Pierwszym Uruchomieniem

  SilverCrest SDJ 100 A1 Przed pierwszym uruchomieniem Instalacja oprogramowania Przed zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania urządzenie należy podłączyć do komputera. Instalacja programów lub sterowników może spowodować nadpisanie i modyfikację ważnych plików. Aby w razie ewentualnych problemów po instalacji mieć dostęp do oryginalnych plików, należy przed instalacją...
 • Page 29: Podłączanie Miksera Usb

  SilverCrest SDJ 100 A1 Podłączanie miksera USB Podłączyć mikser USB do komputera. W tym celu małą wtyczkę dołączonego kabla USB należy włożyć do gniazda USB znajdującego się na tylnej stronie miksera USB. Szeroką wtyczkę kabla USB należy włożyć do wolnego gniazda USB w komputerze.
 • Page 30: Odtwarzanie Utworu

  SilverCrest SDJ 100 A1 Odtwarzanie utworu Aby rozpocząć odtwarzanie wczytanego utworu, należy wcisnąć przycisk II [15] dla wybranego odtwarzacza. W trakcie odtwarzania przycisk II [15] świeci się na zielono. Ponowne wciśnięcie przycisku II [15] zatrzymuje odtwarzanie utworu. Regulacja głośności odtwarzacza Głośność...
 • Page 31: Regulacja Prędkości

  SilverCrest SDJ 100 A1 Tryb SCRATCH (przycisk się świeci): W tym trybie poruszanie tarczy JOG WHEEL [4] powoduje scratchowanie utworu. Należy pamiętać, że zwolnienie tarczy JOG WHEEL [4] spowoduje ponowne standardowe odtwarzanie utworu lub zatrzymanie go w trybie pauzy. Ewentualne spowolnienie obrotu tarczy JOG WHEEL [4] nie ma wpływu na utwór.
 • Page 32: Niskie Częstotliwości

  SilverCrest SDJ 100 A1 Niskie częstotliwości Niskie częstotliwości (basy) można regulować suwakiem BASS [8]. Aby stłumić niskie częstotliwości, należy przekręcić pokrętło BASS [8] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby wzmocnić niskie częstotliwości, należy przekręcić pokrętło BASS [8] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 • Page 33: Efekty

  SilverCrest SDJ 100 A1 Poprzez wciśnięcie przycisku II [15] należy zatrzymać odtwarzanie w pobliżu pozycji, w której chcemy utworzyć punkt HOT. Aby znaleźć dokładną pozycję utworu, należy użyć tarczy JOG WHEEL [4]. Należy pamiętać, aby tarcza JOG WHEEL [4] znajdowała się w trybie SEARCH.
 • Page 34 SilverCrest SDJ 100 A1 Konserwacja / czyszczenie Naprawy są konieczne, gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu, np. zostanie uszkodzona obudowa, a także gdy do środka dostanie się ciecz lub ciało obce, gdy urządzenie zostanie narażone na deszcz lub działanie wilgoci, gdy upadnie lub nie działa poprawnie. W razie stwierdzenia tworzenia się...
 • Page 35 SilverCrest SDJ 100 A1 Usuwanie usterek Podłączony mikser USB nie został rozpoznany przez system operacyjny.  Sprawdź połączenie USB.  Czy używasz obsługiwanego systemu operacyjnego? Utwór jest odtwarzany, ale nie słychać dźwięku.  Sprawdź pokrętło MASTER VOLUME [7] i obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć...
 • Page 36 SilverCrest SDJ 100 A1 Informacje dotyczące gwarancji i serwisowania Gwarancja firmy Targa GmbH Szanowni Państwo, Niniejszy produkt jest objęty trzyletnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad tego produktu przysługują Państwu ustawowe uprawnienia w stosunku do sprzedawcy tego produktu.
 • Page 37 SilverCrest SDJ 100 A1 Przed uruchomieniem produktu prosimy dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją lub pomocą online. W razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać w ten sposób, prosimy skontaktować się z naszą infolinią pomocy technicznej. Przy każdym kontakcie z infolinią pomocy technicznej należy mieć pod ręką dowód zakupu i numer artykułu lub numer seryjny, jeśli jest dostępny, jako dowód zakupu.
 • Page 38: Česky

  SilverCrest SDJ 100 A1 Obsah   Úvod ........................37   Používání výrobku v souladu s jeho určením............37   Rozsah dodávky ....................37   Technické údaje ....................38   Požadavky na systém ..........................38   Bezpečnostní pokyny ..................38  ...
 • Page 39: Úvod

  Používání výrobku v souladu s jeho určením Mixážní pult s USB SilverCrest SDJ 100 A1 umožňuje na počítači mixovat a scratchovat digitální hudbu. S mixážním pultem dodáte své oblíbené hudbě osobitý charakter nebo si vytvoříte vlastní...
 • Page 40: Technické Údaje

  SilverCrest SDJ 100 A1 Technické údaje Rozměry (Š × V × H) cca 48,5 × 5,5 × 21 cm Hmotnost cca 1300 g Délka kabelu USB cca 150 cm Vstupní napětí Příkon max. 1 W Požadavky na systém Počítač stolní počítač nebo notebook se zvukovým výstupem ®...
 • Page 41: Kabel

  SilverCrest SDJ 100 A1 Dbejte na to, aby  vždy bylo zajištěno dostatečné větrání (přístroj neumísťujte do polic, na tlustý koberec, na postel ani na místa, na nichž by došlo k zakrytí ventilačních otvorů; ze všech stran zachovávejte alespoň 10 centimetrů volného prostoru);...
 • Page 42: Děti A Osoby S Určitými Omezeními

  SilverCrest SDJ 100 A1 Děti a osoby s určitými omezeními Elektrické přístroje nepatří do rukou dětem. Také osoby s určitými omezeními by měly elektrické přístroje používat pouze přiměřeně. Tyto osoby nikdy nenechávejte elektrické přístroje používat bez dozoru. Nedokáží vždy správně rozpoznat možná nebezpečí. Drobné části mohou být při spolknutí...
 • Page 43: Ovládací Prvky

  SilverCrest SDJ 100 A1 Ovládací prvky Tímto regulátorem listujete mezi stopami načtenými v softwaru. BROWSE Otáčením tímto regulátorem měníte rychlost stopy. Minimální, resp. PITCH maximální rychlost nastavíte v softwaru. Otáčením regulátoru SEL ON/OFF vybíráte požadovaný efekt. Vybraný efekt se zobrazí v softwaru. Chcete-li vybraný efekt aktivovat, regulátor SEL ON/OFF stiskněte.
 • Page 44 SilverCrest SDJ 100 A1 SCRATCH/SEARCH Stisknutím tohoto tlačítka přepnete krokovací kolečko JOG WHEEL [4] do režimu SCRATCH, resp. do režimu SEARCH. Slouží k plynulému přechodu mezi jednotlivými přehrávači. Za tímto CROSSFADER účelem přesuňte ovladač CROSSFADER od jednoho přehrávače k druhému.
 • Page 45: Před Uvedením Do Provozu

   Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“. Software Cross DJ Podrobný popis funkcí softwaru, jako je například funkce nahrávání, naleznete na přiloženém disku CD-ROM. Upozorňujeme, že mixážní pult s USB SilverCrest SDJ 100 A1 nepodporuje funkci tzv. předposlechu. Česky - 43...
 • Page 46: Připojení Mixážního Pultu S Usb

  SilverCrest SDJ 100 A1 Připojení mixážního pultu s USB Propojte mixážní pult s počítačem. Za tímto účelem zapojte malý konektor dodávaného USB kabelu do portu USB na zadní straně mixážního pultu s USB. Široký konektor kabelu USB zapojte do volného portu USB svého počítače.
 • Page 47: Přehrávání Stopy

  SilverCrest SDJ 100 A1 Přehrávání stopy Chcete-li zahájit přehrávání stopy, stiskněte tlačítko II [15] požadovaného přehrávače. Tlačítko II [15] v průběhu přehrávání zeleně svítí. Opětovným stisknutím tlačítka II [15] přehrávání stopy pozastavíte. Úprava hlasitosti přehrávače Hlasitost přehrávače můžete upravit regulátorem VOLUME [9]. Použijte k tomu požadovaný...
 • Page 48: Úprava Rychlosti

  SilverCrest SDJ 100 A1 Režim scratchování (tlačítko svítí): V tomto režimu má pohybování krokovacím kolečkem [4] za následek scratchování stopy. Upozorňujeme, že jakmile krokovací kolečko [4] uvolníte, začne se stopa znovu přehrávat normálně, resp. pokud bylo přehrávání předtím pozastaveno, znovu se pozastaví. Případný doběh krokovacího kolečka [4] nemá...
 • Page 49: Nízké Frekvence

  SilverCrest SDJ 100 A1 Nízké frekvence Nízké frekvence (basy) můžete upravit regulátorem BASS [8]. Chcete-li nízké frekvence potlačit, otáčejte regulátorem BASS [8] proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nízké frekvence zesílit, otáčejte regulátorem BASS [8] po směru hodinových ručiček. Nechcete-li frekvenční charakteristiku upravovat, nastavte regulátor BASS [8] do středové...
 • Page 50: Efekty

  SilverCrest SDJ 100 A1 Dbejte na to, že krokovací kolečko [4] se přitom nachází v režimu vyhledávání. Další informace o nastavení režimu vyhledávání naleznete na straně 45 v kapitole „Scratchování a vyhledávání“. Nyní stiskněte tlačítko HOT1 [16], čímž na aktuální místo v rámci stopy nastavíte první oblíbený bod, resp.
 • Page 51 SilverCrest SDJ 100 A1 Údržba/čištění Provádět údržbu je nutné v případě poškození přístroje, například pokud dojde k poškození krytu, pokud dovnitř přístroje vnikne nějaká kapalina nebo nějaké předměty, pokud bude přístroj vystaven dešti či vlhkosti nebo pokud přestane správně fungovat či vám upadne. Začne-li se z přístroje kouřit nebo začne-li vydávat neobvyklé...
 • Page 52 SilverCrest SDJ 100 A1 Pomoc při chybách Operační systém připojený mixážní pult s USB nerozpozná.  Zkontrolujte propojení USB kabelem.  Používáte podporovaný operační systém? Stopa se přehrává, není ale slyšet zvuk.  Zkontrolujte regulátor MASTER VOLUME [7] a otočte jím po směru hodinových ručiček, čímž...
 • Page 53 SilverCrest SDJ 100 A1 Pokyny k záruce a servisu Záruka Targa GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto produktu můžete vůči prodávajícímu uplatnit svá zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.
 • Page 54 SilverCrest SDJ 100 A1 Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na příčině chyby další servisní postup. Servis Telefon: 2 – 39 000 290 E-mailový: service.CZ@targa-online.com IAN: 76095 Výrobce Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené...
 • Page 55: Slovenčina

  SilverCrest SDJ 100 A1 Obsah   Úvod ........................54   Používanie primerané účelu ................54   Obsah dodávky ....................54   Technické údaje ....................55   Systémové požiadavky ......................... 55   Bezpečnostné pokyny ..................55   Miesto používania ..........................55  ...
 • Page 56: Úvod

  Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu............68 Úvod Ďakujeme, že ste si zakúpili zmiešavač SilverCrest SDJ 100 A1. Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a riaďte sa všetkými varovaniami, aj keď ste s obsluhou elektronických prístrojov oboznámení. Starostlivo uschovajte túto príručku pre použitie v budúcnosti.
 • Page 57: Technické Údaje

  SilverCrest SDJ 100 A1 Technické údaje Rozmery (š x v x h) asi 48,5 x 5,5 x 21 cm Hmotnosť asi 1300 g Dĺžka kábla USB asi 150 cm Vstupné napätie Spotreba max. 1 W Systémové požiadavky Počítač PC alebo notebook s výstupom zvuku ®...
 • Page 58: Kábel

  SilverCrest SDJ 100 A1 Dajte pozor na to, aby  bolo vždy zabezpečené dostatočné vetranie (nedávajte prístroj na police, na hrubé koberce, na posteľ, ani tam, kde by boli vetracie otvory zakryté, a nechajte vždy odstup aspoň 10 cm na každej strane);...
 • Page 59: Deti A Osoby S Obmedzeniami

  SilverCrest SDJ 100 A1 Deti a osoby s obmedzeniami Elektrické prístroje nepatria do rúk deťom. Aj osoby s obmedzeniami smú elektrické prístroje len primerane používať. Nikdy nenechajte deti a osoby s obmedzeniami používať elektrické prístroje bez dozoru. Takéto osoby nedokážu vždy správne rozpoznať možné nebezpečenstvá. Malé diely sú pri prehltnutí...
 • Page 60: Ovládacie Prvky

  SilverCrest SDJ 100 A1 Ovládacie prvky Týmto regulátorom môžete listovať medzi skladbami nahranými do BROWSE softvéru. Otáčaním tohto regulátora môžete meniť rýchlosť skladieb. Tu PITCH môžete v softvéri nastaviť minimálnu alebo maximálnu rýchlosť. Otáčaním regulátora SEL ON/OFF zvoľte požadovaný efekt.
 • Page 61 SilverCrest SDJ 100 A1 SCRATCH/SEARCH Stlačením tohto tlačidla prepínate koliesko JOG WHEEL [4] do režimu SCRATCH alebo SEARCH. Pre hladké prelínanie medzi oboma prehrávačmi posuňte CROSSFADER CROSSFADER z jedného prehrávača na druhý. Po stlačení tohto tlačidla sa skladba automaticky prispôsobí rytmu SYNC inej skladby.
 • Page 62: Pred Uvedením Do Prevádzky

   Zadanie potvrďte kliknutím na políčko „OK“. Softvér Cross DJ Úplný opis funkcií programu, ako je napríklad nahrávanie, nájdete na priloženom disku CD-ROM. Majte na pamäti, že funkcia „Odposluch“ nie je podporovaná v zmiešavači USB SilverCrest SDJ 100 60 - Slovenčina...
 • Page 63: Pripojenie Zmiešavača Usb

  SilverCrest SDJ 100 A1 Pripojenie zmiešavača USB Pripojte zmiešavač USB k počítaču. Zasuňte malý konektor na dodanom kábli USB do zásuvky USB na zadnej strane zmiešavača USB. Široký konektor kábla USB zasuňte do voľnej zásuvky USB na počítači. Uvedenie do prevádzky Keď...
 • Page 64: Prehrávanie Skladby

  SilverCrest SDJ 100 A1 Prehrávanie skladby Stlačením tlačidla II [15] požadovaného prehrávača spustíte prehrávanie nahranej skladby. Tlačidlo II [15] počas prehrávania svieti zeleno. Ďalším stlačením tlačidla II [15] skladbu pozastavíte (pauza). Hlasitosť prehrávania Hlasitosť prehrávača môžete upraviť regulátorom VOLUME [9]. Použite na to príslušný regulátor VOLUME [9] požadovaného prehrávača.
 • Page 65: Úprava Rýchlosti

  SilverCrest SDJ 100 A1 Režim SCRATCH (tlačidlo svieti): v tomto režime spôsobí pohyb kolieska JOG WHEEL [4], že sa skladba skrečuje. Pamätajte, že pri pustení kolieska JOG WHEEL [4] skladba pobeží ďalej normálne, resp. bude v režime pauzy pozastavená. Prípadný dobeh kolieska JOG WHEEL [4] už nemá na skladbu žiadny vplyv.
 • Page 66: Otočenie Smeru Prehrávania

  SilverCrest SDJ 100 A1 hodinových ručičiek. Dajte regulátor BASS [8] do stredovej polohy, až zaklapne, vtedy nedôjde k úprave basov. Otočenie smeru prehrávania Stlačením tlačidla REV [13] sa obracia smer prehrávania. Takto môžete skladbu prehrať dozadu. Ďalším stlačením tlačidla REV [13] sa skladba znova prehráva dopredu. Ak sa skladba prehráva dozadu, svieti tlačidlo REV [13] červeno.
 • Page 67: Efekty

  SilverCrest SDJ 100 A1 Ak stlačíte tlačidlo HOT1 [16] alebo HOT2 [17] počas prehrávania, skočí sa na bod HOT a prehrávanie pokračuje odtiaľ. Pri pozastavenom prehrávaní krátko ťuknite na tlačidlo HOT1 [16] alebo HOT2 [17] a skočí sa na bod HOT. Ak stlačíte tlačidlo HOT1 [16] alebo HOT2 [17] na dlhšie než dve sekundy (skladba sa medzitým prehráva), bod HOT sa vymaže a skočí...
 • Page 68 SilverCrest SDJ 100 A1 Údržba a čistenie Údržba je potrebná, ak bol prístroj poškodený, napr. je poškodené teleso, tekutina alebo cudzie predmety sa dostali do vnútra prístroja, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj spadol alebo nefunguje správne. Ak zistíte dym, neobvyklý hluk alebo zápach, ihneď odpojte prístroj od počítača.
 • Page 69 SilverCrest SDJ 100 A1 Odstraňovanie porúch Pripojený zmiešavač USB nedokáže operačný systém rozpoznať.  Skontrolujte pripojenie USB.  Používate podporovaný operačný systém? Skladba sa prehráva, nie je však počuť žiadny zvuk.  Skontrolujte regulátor MASTER VOLUME [7] a otočte ho v smere hodinových ručičiek, čím zvýšite celkovú...
 • Page 70 SilverCrest SDJ 100 A1 Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu Záruka spoločnosti Targa GmbH Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte voči jeho predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou, ktorá...
 • Page 71 SilverCrest SDJ 100 A1 Pri každej požiadavke majte poruke účtenku a číslo výrobku príp. jeho výrobné číslo ako doklad o kúpe. V prípade, že telefonické vyriešenie nie je možné, v závislosti od príčiny chyby zákaznícky servis zariadi ďalšie služby. Servis Telefón:...
 • Page 72: Deutsch

  SilverCrest SDJ 100 A1 Inhalt   Einleitung ......................71   Bestimmungsgemäße Verwendung ..............71   Lieferumfang ....................... 71   Technische Daten ....................72   Systemanforderungen ........................... 72   Sicherheitshinweise ..................... 72   Betriebsumgebung ..........................72   Kabel ..............................73  ...
 • Page 73: Einleitung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ............ 85 Einleitung Vielen Dank für den Kauf des SilverCrest SDJ 100 A1 USB Mixers. Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf.
 • Page 74: Technische Daten

  SilverCrest SDJ 100 A1 Technische Daten Abmessungen (BxHxT) ca. 48,5 x 5,5 x 21 cm Gewicht ca. 1300 g USB-Kabellänge ca. 150 cm Eingangsspannung Leistungsaufnahme max. 1W Systemanforderungen Computer PC oder Notebook mit Soundausgabe ® Prozessorleistung Intel Core 2 Duo mit 1.8 GHz oder bessere CPU ®...
 • Page 75: Kabel

  SilverCrest SDJ 100 A1 Achten Sie darauf, dass  immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einem dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);...
 • Page 76: Kinder Und Personen Mit Einschränkungen

  SilverCrest SDJ 100 A1 Kinder und Personen mit Einschränkungen Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
 • Page 77: Bedienelemente

  SilverCrest SDJ 100 A1 Bedienelemente Mit diesem Regler können Sie durch die Tracks blättern, welche in BROWSE der Software geladen wurden. Drehen Sie diesen Regler, um die Geschwindigkeit des Tracks zu PITCH verändern. Die minimale bzw. maximale Geschwindigkeit können Sie hier in der Software einstellen.
 • Page 78 SilverCrest SDJ 100 A1 Dieser Regler dient zum Dämpfen bzw. Verstärken von tiefen BASS Frequenzen (Bass). Mit diesem Regler wird nur die Lautstärke des gewünschten Players VOLUME verändert. SCRATCH/SEARCH Drücken Sie diese Taste, um den JOG WHEEL [4] in den SCRATCH-Modus bzw.
 • Page 79: Vor Der Inbetriebnahme

  Die Software Cross DJ Eine ausführliche Beschreibung der Softwarefunktionen, wie zum Beispiel die Aufnahmefunktion finden Sie auf der beiliegenden CD-Rom. Bitte beachten Sie, dass die Funktion „Vorhören“ nicht vom SilverCrest SDJ 100 A1 USB Mixer unterstützt wird. Deutsch - 77...
 • Page 80: Usb Mixer Anschließen

  SilverCrest SDJ 100 A1 USB Mixer anschließen Verbinden Sie den USB Mixer mit Ihrem Computer. Stecken Sie dazu den kleinen Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der Rückseite des USB Mixers. Den breiten Stecker des USB-Kabels stecken Sie in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.
 • Page 81: Track Wiedergeben

  SilverCrest SDJ 100 A1 Track wiedergeben Drücken Sie die Taste II [15] des gewünschten Players, um die Wiedergabe des geladenen Tracks zu starten. Die Taste II [15] leuchtet während der Wiedergabe grün. Ein erneutes Drücken der Taste II [15] pausiert den Track.
 • Page 82: Geschwindigkeit Anpassen

  SilverCrest SDJ 100 A1 SCRATCH-Modus (Taste leuchtet): In diesem Modus bewirkt ein bewegen des JOG WHEEL [4], dass der Track gescratcht wird. Bitte beachten Sie dabei, dass beim Loslassen des JOG WHEEL [4] der Track wieder normal weiter läuft bzw. im Pause-Modus pausiert wird. Ein eventuelles Nachlaufen des JOG WHEEL [4] hat keinen weiteren Einfluss auf den Track.
 • Page 83: Tiefe Frequenzen

  SilverCrest SDJ 100 A1 Tiefe Frequenzen Sie können die tiefen Frequenzen (Bass) mit dem Regler BASS [8] anpassen. Drehen Sie den Regler BASS [8] gegen den Uhrzeigersinn, um die tiefen Frequenzen zu dämpfen. Um die tiefen Frequenzen zu verstärken, drehen Sie den Regler BASS [8] im Uhrzeigersinn. Stellen Sie den Regler BASS [8] auf die Mittelstellung, bis dieser einrastet, um keine Frequenzganganpassung vorzunehmen.
 • Page 84: Effekte

  SilverCrest SDJ 100 A1 Beachten Sie, dass sich der JOG WHEEL [4] dabei im SEARCH-Modus befindet. Weitere Informationen zum Einstellen des SEARCH-Modus finden Sie auf Seite 79 im Kapitel „Scratchen und suchen“. Drücken Sie jetzt die Taste HOT1 [16], um den HOT1-Punkt an die aktuelle Position des Tracks zu setzen oder die Taste HOT2 [17], um den HOT2-Punkt an die aktuelle Position des Tracks zu setzen.
 • Page 85: Wartung / Reinigung

  SilverCrest SDJ 100 A1 Wartung / Reinigung Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn das Gehäuse beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.
 • Page 86: Fehlerhilfe

  SilverCrest SDJ 100 A1 Fehlerhilfe Der angeschlossene USB Mixer wird vom Betriebssystem nicht erkannt.  Überprüfen Sie die USB-Verbindung.  Benutzen Sie ein unterstütztes Betriebssystem? Ein Track wird abgespielt, jedoch ist kein Ton zu hören.  Überprüfen Sie den Regler MASTER VOLUME [7] und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen.
 • Page 87: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  SilverCrest SDJ 100 A1 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Garantie der Targa GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 88 SilverCrest SDJ 100 A1 Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
 • Page 89 SilverCrest SDJ 100 A1 Deutsch - 87...

Table of Contents