Download  Print this page

Timer - Siemens ET475MU11E Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Afdruipend vet
Lang grillen op een hoge
stand

Timer

Op deze manier stelt
u de timer in
Na afloop van de
ingestelde tijd
Tijd wijzigen
80
Door afdruipend vet kunnen er op het verwarmings-
element kortstondig vlammen en rook ontstaan.
Om dit tegen te gaan, adviseren wij u zeer vetrijke
voedingsmiddelen boven het waterbad te grillen.
Wanneer u zeer lang op een hoge stand grilt, is
het mogelijk dat het vermogen van het voorste
verwarmingselement wordt begrensd om de
elektronica van het apparaat te sparen.
De timer kan als kookwekker worden gebruikt.
De timer schakelt de grill niet in of uit.
Met de timer kunt u een tijd tot 99 minuten instellen.
U kunt de timer ook gebruiken wanneer de grill is
uitgeschakeld.
1.
Raak het symbool
brandt. In de timer-display brandt
2.
Stel in het instelbereik de gewenste tijd in.
Na afloop van de tijd hoort u een signaal. In de
timer-display brandt
de indicatie.
Raak het symbool
tijd opnieuw in.
W
aan totdat de indicatie
00
. Na 10 seconden verdwijnt
W
aan, stel in het instelbereik de
a
00
.

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: