Download Print this page
Cisco 8455DVB Quick Reference

Cisco 8455DVB Quick Reference

High-definition personal video recorder met video-on-demand
Hide thumbs Also See for 8455DVB:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

High-Definition
Personal Video Recorder
met Video-On-Demand
Cisco 8455DVB HD PVR
Goedgekeurd voor gebruik op het Ziggo-kabelnetwerk

Advertisement

loading

Summary of Contents for Cisco 8455DVB

 • Page 1 High-Definition Personal Video Recorder met Video-On-Demand Cisco 8455DVB HD PVR Goedgekeurd voor gebruik op het Ziggo-kabelnetwerk...
 • Page 3: Table Of Contents

  Inhoud Belangrijke symbolen ............................2 Accessoirepakket ..............................2 Introductie van de PVR .............................3 Welkom ................................3 Het belang van veiligheid ..........................3 Klantenservice en technische ondersteuning ....................3 PVR-overzicht ..............................4 Kenmerken van frontpaneel ..........................4 Verbindingen aan achterkant ...........................5 Mogelijkheden van de afstandsbediening ......................6 Maak de PVR gereed voor Interactieve Televisie ...................7 Voordat u begint ..............................7 Overzicht ................................7 Voer de smartcard in ............................7...
 • Page 4: Belangrijke Symbolen

  Lees deze instructies • Dit apparaat niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of boekenplank installeren, tenzij de installatie de juiste ventilatie CISCO 8455DVB verschaft. Bewaar deze instructies • Geen entertainmentapparaten (zoals videorecorders of dvd’s), lampen, Neem alle waarschuwingen in acht boeken, of vazen die vloeistof bevatten boven op dit product plaatsen.
 • Page 5: Introductie Van De Pvr

  Introductie van de PVR Welkom U staat op het punt een programma van hoge kwaliteit te bekijken met de Cisco 8455DVB High-Defi nition ® Personal Video Recorder (PVR). Deze PVR geeft u controle, gemak en keuze wanneer u tv-kijkt. Bediening •...
 • Page 6: Pvr-Overzicht

  PVR-overzicht Kenmerken van frontpaneel menu opnemen CISCO 8455DVB 9 10 T13628 Schakelt de PVR aan en uit Geeft de tijd en andere PVR-informatie weer Ingang voor de smartcard Ontvangt het infraroodsignaal van de afstandsbediening. De sensor bevindt zich achter het frontpaneel...
 • Page 7: Verbindingen Aan Achterkant

  Verbindingen aan achterkant VIDEO OUT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VOORZICHTIG 0011E611A756 AUDIO GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN. MULTI TV TEST SABKJNXPJ N0023447426 RF BYPASS CABLE IN 220-240V~ CATV CONVERTER OPTICAL 50-60Hz 40W AUDIO OUT MADE IN MEXICO ETHERNET T13629 Geeft een RF BYPASS.
 • Page 8: Mogelijkheden Van De Afstandsbediening

  Mogelijkheden van de afstandsbediening Druk op de knoppen van de afstandsbediening om alle menu’s te doorlopen, om toegang tot programma’s te krijgen en om programma’s op te nemen. Tip: Plaats twee nieuwe CR 2025-type knoopcelbatterijen in de afstandsbediening. 1 Nummers wijzigt zenders of zoekt een deel van een opname op 2 Mode neemt de tv-afstandsbedieningsfunctionaliteit over 3 Pijlen gaan door de menu’s...
 • Page 9: Maak De Pvr Gereed Voor Interactieve Televisie

  Maak de PVR gereed voor Interactieve Televisie Voordat u begint Let op: Voordat u de Cisco 8455DVB PVR installeert, dient u eerst de stappen in de “Installatie Hoofdaansluiting Interactieve Televisie” te doorlopen. Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schok. Trek de stekkers van alle elektronische apparatuur uit het stopcontact voordat u kabels van die apparatuur aansluit op de PVR of uit de PVR haalt.
 • Page 10: Sluit De Pvr Aan Op Uw Tv

  Sluit de PVR aan op uw tv PVR naar HDTV en DVD (HDMI-verbinding) Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schok. Trek de stekkers van alle elektronische apparatuur uit het stopcontact voordat u kabels van die apparatuur aansluit op de PVR of uit de PVR haalt.
 • Page 11: Pvr Naar Standaard-Tv En Dvd

  PVR naar standaard-tv en DVD Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schok. Trek de stekkers van alle elektronische apparatuur uit het stopcontact voordat u kabels van die apparatuur aansluit op de PVR of uit de PVR haalt. Standaarddefinitie tv DVD-recorder/ DVD-speler Stopcontact Kabelaansluiting VIDEO OUT CAUTION...
 • Page 12: Pvr Naar Standaard-Tv, Dvd En Videorecorder

  PVR naar standaard-TV, DVD en videorecorder Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schok. Trek de stekkers van alle elektronische apparatuur uit het stopcontact voordat u kabels van die apparatuur aansluit op de PVR of uit de PVR haalt. Standaarddefinitie tv DVD-recorder/ DVD-speler Stopcontact Kabelaansluiting VIDEO OUT...
 • Page 13: Afstandsbediening Instellen Om Tv Te Bedienen (Naar Keuze)

  Afstandsbediening instellen om tv te bedienen (naar keuze) De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om de PVR te bedienen. Indien u wilt dat de PVR- afstandsbediening ook uw tv bedient, kunt u de PVR-afstandsbediening programmeren. Zoek in het hoofdstuk TV-codes van deze handleiding uw tv-merk en de bijbehorende code. Indien meerdere codes worden gegeven, begin dan met het eerste nummer en volg deze instructies.
 • Page 14: All Code Scan-Methode

  All Code Scan-methode 1. Schakel uw tv aan. 2. Druk op de Mode-toets op de afstandsbediening totdat het rode lichtje (LED) op de Power (aan/uit)-toets tweemaal knippert. 3. Druk binnen 5 seconden op 001. Het rode lichtje (LED) knippert tweemaal om de ingevoerde code te bevestigen.
 • Page 15: Hoofdstuk Engels

  English Language Contents Signifi cant Symbols............................14 Accessory Pack ...............................14 Introducing the PVR ............................15 Welcome ................................15 Safety First ................................15 Customer Service and Technical Assistance ....................15 PVR Overview ..............................16 Front Panel Features .............................16 Back Panel Connectors ..........................17 Remote Control Features ..........................18 Prepare the PVR for Interactive TV ........................19 Before You Begin ............................19 Overview ................................19 Insert the Smartcard ............................19...
 • Page 16: Signifi Cant Symbols

  Een etiket op dit product geeft de juiste stroombron ervoor aan. Gebruik dit product uitsluitend op een stopcontact met de op het productetiket aangegeven CISCO 8455DVB spanning en netfrequentie. Als u niet zeker weet welk type stroombron uw WAARSCHUWING: Vermijd het gevaar van elektrische...
 • Page 17: Introducing The Pvr

  Before you install or operate the PVR, read the Important Safety Instructions that came with the PVR. Customer Service and Technical Assistance The Cisco 8455DVB HD PVR is approved for use only on the Ziggo cable network. For customer service and technical assistance, please visit Ziggo online at www.ziggo.nl...
 • Page 18: Pvr Overview

  PVR Overview Front Panel Features menu opnemen CISCO 8455DVB 9 10 T13628 Turns the PVR on and off Displays the time of day and other PVR information Accepts the smartcard Receives the infrared signal from the remote control. The sensor is behind the front panel...
 • Page 19: Back Panel Connectors

  Back Panel Connectors VIDEO OUT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VOORZICHTIG 0011E611A756 AUDIO GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN. MULTI TV TEST SABKJNXPJ N0023447426 RF BYPASS CABLE IN 220-240V~ CATV CONVERTER OPTICAL 50-60Hz 40W AUDIO OUT MADE IN MEXICO ETHERNET T13629 Provides an RF BYPASS.
 • Page 20: Remote Control Features

  Remote Control Features Press the keys on the remote control to navigate through the menus, to access programmes, and to record programmes. Tip: Insert 2 new CR 2025-type cell batteries into the remote control. 1 Numbers change channels or fi nd a percentage of a recording 2 Mode takes over TV remote control functionality 3 Arrows navigate through menus...
 • Page 21: Prepare The Pvr For Interactive Tv

  Prepare the PVR for Interactive TV Before You Begin Attention: Before you start the installation of the Cisco 8455DVB PVR, you must fi rst complete the steps in the “Installatie Hoofdaansluiting Interactieve Televisie.” Warning: Electric shock hazard. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting any device cables to the PVR.
 • Page 22: Connect The Pvr To Your Tv

  Connect the PVR to Your TV PVR to HDTV and DVD (HDMI Connection) Warning: Electric shock hazard. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting any device cables to the PVR. High-Definition TV Recorder/Player Power Outlet Cable Outlet VIDEO OUT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN...
 • Page 23: Pvr To Standard Tv And Dvd

  PVR to Standard TV and DVD Warning: Electric shock hazard. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting any device cables to the PVR. Standard-Definition TV Recorder/Player Power Outlet Cable Outlet VIDEO OUT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VOORZICHTIG 0011E611A756 GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE...
 • Page 24: Pvr To Standard Tv, Dvd, And Vcr

  PVR to Standard TV, DVD, and VCR Warning: Electric shock hazard. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting any device cables to the PVR. Standard-Definition TV Recorder/Player Power Outlet Cable Outlet VIDEO OUT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VOORZICHTIG 0011E611A756 GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE...
 • Page 25: Prepare The Remote Control To Operate Your Tv (Optional)

  Prepare the Remote Control to Operate Your TV (Optional) The remote control is preprogrammed to operate the PVR. If you want the PVR remote control to operate your TV also, you can programme the PVR remote control. In the TV Codes section of this guide, locate your TV brand and the associated code number.
 • Page 26: All Code Scan Method

  All Code Scan Method 1. Turn on the TV. 2. Press the Mode key on the remote control until the red LED on the Power key fl ashes twice. 3. Within 5 seconds, press 001. The red LED will fl ash twice to confi rm the entered code. 4.
 • Page 27: Appendix

  Appendix...
 • Page 28: Tv Codes

  TV Codes TV Brand Code TV Brand Code Asuka 142, 290 Atlantic 268, 416, 704 2M Electronics Atlas Atori Audio Technica A.R.Systems 219, 285, 290, 408, 416, 489, 500, 702 Audiosonic 142, 150, 262, 266, 290, 416 Accent 150, 446, 447 Audioton Action 150, 286, 416, 617, 694...
 • Page 29 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Brother Crosley 135, 224, 266, 276, 352, 355, 416, 530, 617 Bruns 106, 262, 530, 687, 689 Crosswood 403, 410 120, 139, 637 Crown 109, 139, 150, 199, 262, 263, 266, 352, 355, 416, 684, 687 Crystal Bush...
 • Page 30 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Elcit 224, 687 Fraba Elecs Frontech 101, 128, 139, 150, 216, 224, 290 Electro Tech Fuji Electrohome 109, 561, 617 Fujitsu 107, 109, 268, 694, 704 Electronika 263, 416, 440 Fujitsu General 107, 268, 704 Elekta...
 • Page 31 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code 150, 690 Guttronic Imperial 101, 113, 120, 133, 139, 224, 266, 276, 352, 355, 416, 690 Gze Unimor Indesit Indiana Infratex 289, 335, 419, 452, 665, 669, 670, 673, 700, 702 Haier 189, 288, 291, 294, 453, 560, 563 Ingelen...
 • Page 32 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Kawa Lumatron 107, 268, 403, 410, 411, 670, 704 229, 408 Lux¬May 282, 416, 701 Kendo 101, 105, 107, 132, 150, 403, 410, 416, 454, 474, Luxor 101, 102, 106, 109, 110, 115, 116, 118, 120, 125, 489, 636, 642, 682, 687, 688, 704, 706 127, 150, 280, 354, 358, 371, 372, 376, 379, 382, 383, 388, 403, 410, 433, 487, 498, 672, 694...
 • Page 33 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Micromaxx 403, 410 Nortek Minerva 154, 241, 242, 250, 252, 350, 355 Northern Star Minoka Nova 106, 269, 416 Mitsubishi 150, 182, 183, 184, 185, 186, 241, 252, 304, 416, Novatronic 150, 416 435, 436, 446, 447, 530...
 • Page 34 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Panasonic 101, 127, 135, 144, 145, 146, 147, 228, 229, 230, 409, 416 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241, 249, 250, 252, Pymi 409, 416, 677 Panavision Panavox Qty1 Panoramic Quadro 396, 403, 410, 411, 428, 442, 458, 464, 465, 627,...
 • Page 35 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Siemens 241, 242, 244, 245, 250, 252, 254, 265, 275, 278, 409, 416, 420, 435, 461, 701 Saba 101, 109, 116, 127, 134, 135, 137, 213, 241, 305, Siena 306, 363, 394, 687, 705, 708, 710, 711, 713, 719, Sierra 409, 416 720, 721, 722...
 • Page 36 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Supertech 113, 123, 150, 419 Tevion 403, 410, 452, 473, 478, 489, 503, 585, 652, 658, Supra Thomas 150, 286, 416, 617, 694 Swisstec Thomson 109, 163, 219, 242, 269, 276, 305, 350, 362, 363, Syc Line 364, 365, 394, 444, 693, 708, 711, 713, 715, 718, Sylvania...
 • Page 37 TV Codes , continued TV Brand Code TV Brand Code Vanguard 109, 150 Yamaha 399, 573, 576 Veco Yamo Vega Yevici Vestel 113, 401, 403, 406, 410, 411, 416, 419, 427, 428, Yokan 465, 670 Yoko 128, 139, 142, 150, 153, 263, 290, 416, 419, 560, Vexa 150, 416 561, 713...
 • Page 38: Informatie Over Technische Ondersteuning

  (€ 0,10 p/min) of bezoek Ziggo online op www.ziggo.nl. Ziggo zal allereerst verzekeren dat de PVR correct geinstalleerd en aangesloten is op het kabelnetwerk. Reparatie Service Informatie Indien u uw PVR voor reparatie dient terug te sturen, bekijkt u dan onderstaande link voor meer informatie: www.cisco.com/web/NL/consumer/products/settop-8455dvb.html.
 • Page 39: Handelsmerken En Kennisgevingen

  Handelsmerken Cisco, Cisco Systems, het Cisco-logo, en het Cisco Systems-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of haar fi llialen in de V.S. en verschillende andere landen. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
 • Page 40: Technical Assistance Contact Information

  Technical Assistance Information Need Help? Do Not Return This Device to the Retailer. Before returning your new PVR back to the retailer or to Cisco for repair, contact Ziggo for customer service and technical assistance 0900-1884 (€ 0,10 p/min) or visit online at www.ziggo.nl.
 • Page 41: Trademarks And Notices

  Trademarks Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affi liates in the U.S. and certain other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
 • Page 44 Dit document bevat verscheidene handelsmerken van Cisco Systems, Inc. Raadpleeg het hoofdstuk over handelsmerken van dit document voor een lijst van de in dit document gebruikte handelsmerken van Cisco Systems, Inc. Alle andere handelsmerken die in dit document vermeld zijn, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.