Black & Decker KR50RE Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

www.blackanddecker.eu
KR50RE
KR50CRE
AST1XC
KR52CRE
KR53CRE
KR55CRE

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker KR50RE

 • Page 1 KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE www.blackanddecker.eu KR55CRE...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 4: Intended Use

  ENGLISH Intended use Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Your Black & Decker drill has been designed for f. If operating a power tool in a damp location drilling in wood, metal, plastics and masonry. This is unavoidable, use a Residual Current tool is intended for consumer use only.
 • Page 5 ENGLISH that cannot be controlled with the switch is exposed metal parts of the power tool „live“ and dangerous and must be repaired. shock the operator. c. Disconnect the plug from the power source ♦ Use clamps or another practical way to and/or the battery pack from the power tool secure and support the workpiece to before making any adjustments, changing...
 • Page 6 ENGLISH Labels on tool ♦ Insert the bit shaft (10) into the chuck. The following pictograms are shown on the tool: ♦ Insert the chuck key (12) into each hole (13) in the side of the chuck and turn clockwise until Warning! To reduce the risk of injury, the tight.
 • Page 7: Maintenance

  ENGLISH ♦ To select reverse rotation, push the forward/ ♦ Regularly clean the ventilation slots in your tool reverse button to the right. using a soft brush or dry cloth. ♦ Regularly clean the motor housing using Warning! Never change the direction of rotation a damp cloth.
 • Page 8: Ec Declaration Of Conformity

  MACHINERY DIRECTIVE authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, Please visit our website KR53CRE, KR55CRE www.blackanddecker.co.uk to register your Black & Decker declares that these products new Black &...
 • Page 9: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung c. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Nässe. Das Eindringen von Wasser in ein Ihre Black & Decker bohrer wurde zum Bohren in Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk. Dieses Schlages. Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz d.
 • Page 10 DEUTSCH d. Entfernen Sie Einstell- oder Unfälle werden durch schlecht gewartete Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät Geräte verursacht. einschalten. Ein Schlüssel in einem sich f. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und drehenden Teil kann zu Verletzungen führen. sauber. Sorgfältig gepfl egte Schneidwerkzeuge e.
 • Page 11: Montage

  DEUTSCH ♦ Der vorgesehene Verwendungszweck ist in Warnsymbole am Gerät dieser Anleitung beschrieben. Die Verwendung Am Gerät sind folgende Warnsymbole angebracht. von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht in Achtung! Lesen Sie vor Gebrauch dieser Anleitung empfohlen sind, sowie die die Anleitung. Andernfalls besteht Bedienung des Geräts in Abweichung von den Verletzungsgefahr.
 • Page 12 DEUTSCH ♦ Setzen Sie einen Einsatz (10) in das Bohrfutter (Beispielsweise bei Holzarbeiten, insbesondere ein, und ziehen Sie dieses fest an. Eiche, Buche und Pressspan). Gebrauch Schlüsselbohrfutter (Abb. C) ♦ Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie die Hülse Achtung! Beschleunigen Sie den Arbeitsvorgang (11) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 • Page 13: Wartung

  Ansprechpartner im Internet zu fi nden Netzstecker. unter: www.2helpU.com. ♦ Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Geräts mit Hilfe einer weichen Bürste oder Technische Daten eines trockenen Tuchs. KR50RE KR50CRE AST1XC ♦ Reinigen Sie das Motorgehäuse regelmäßig TYPE 1/2 TYPE 1/2 TYPE 6 mit einem feuchten Tuch.
 • Page 14: Eg-Konformitätserklärung

  RICHTLINIE FÜR MASCHINEN durch anderes Personal als das einer Vertragswerkstatt oder des lack & Decker- Kundendienstes unternommen wurde. KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, KR53CRE, KR55CRE Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist Black & Decker erklärt, dass die unter „Technische dem Verkäufer bzw. er Vertragswerkstatt ein Daten“...
 • Page 15: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS Utilisation dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique. Votre perceuse Black & Decker a été conçue pour d. Préservez le câble d’alimentation. N’utilisez percer le bois, le métal, le plastique et les murs de pas le câble pour porter l’outil, pour maçonnerie.
 • Page 16 FRANÇAIS f. Portez des vêtements appropriés. Ne pas g. Utilisez les outils électroportatifs, les porter de vêtements amples ou de bijoux. accessoires, etc. en suivant ces instructions N’approchez pas les cheveux, vêtements ou et en tenant compte des conditions de gants des parties des pièces mobiles.
 • Page 17 FRANÇAIS Sécurité pour autrui ♦ Si le câble d’alimentation est endommagé, il ♦ Cet outil ne peut être utilisé par des personnes doit être remplacé par le fabricant ou par un (y compris des enfants) ayant des capacités centre de réparation agréé Black & Decker mentales, sensorielles ou physiques réduites, pour éviter tout risque.
 • Page 18: Entretien

  FRANÇAIS ♦ Retirez la vis de fi xation à l’intérieur du mandrin ♦ Pour sélectionner la rotation dans le sens en la tournant dans le sens des aiguilles d’une inverse des aiguilles d’une montre, poussez le montre avec un tournevis. bouton de commande avant/arrière (3) vers la ♦...
 • Page 19: Protection De L'environnement

  FRANÇAIS d’entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant Caractéristiques techniques dépend d’un nettoyage régulier et d’un entretien KR50RE KR50CRE AST1XC approprié de l’outil. TYPE 1/2 TYPE 1/2 TYPE 6 Tension d’entrée V c.a. 230 Attention ! Préalablement à toute opération Puissance W 500 d’entretien, éteignez et débranchez l’outil.
 • Page 20: Déclaration De Conformité Ce

  Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l’adresse KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi KR53CRE, KR55CRE trouver une liste de réparateurs agréés de Black &...
 • Page 21: Bezpečnostní Pokyny

  ČEŠTINA Použití d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel Vaše vrtačka Black & Decker je určena pro vrtání k přenášení nářadí, k jeho posouvání a při do dřeva, kovů, plastů a zdiva. Toto nářadí je odpojování nářadí od elektrické sítě za něj určeno pouze pro spotřebitelské...
 • Page 22 ČEŠTINA Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci být pohyblivými díly zachyceny. s elektrickým nářadím g. Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro Varování! Doplňkové bezpečnostní připojení zařízení k zachytávání prachu, pokyny pro vrtačkya vrtačky s příklepem zajistěte jeho správné...
 • Page 23 ČEŠTINA použita ke srovnání jednotlivých nářadí mezi boční rukojeť (7) nasunout na přední část sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také nářadí. použita k předběžnému stanovení doby práce ♦ Otočte boční rukojeť do požadované polohy. s tímto výrobkem. ♦ Zasuňte hloubkový doraz (6) do otvoru podle obrázku.
 • Page 24: Ochrana Životního Prostředí

  ČEŠTINA ♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím ♦ Pro plynulý chod stiskněte zajišťovací tlačítko nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, (2) a uvolněte spínač s regulací otáček. Tato zajistěte, aby byly prováděny pravidelné funkce je k dispozici pouze pro maximální přestávky. otáčky při chodu vpřed i vzad.
 • Page 25: Es Prohlášení O Shodě

  SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ recyklaci po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci KR53CRE, KR55CRE a ekologické zpracování. Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete...
 • Page 26 ČEŠTINA pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com Navštivte naši internetovou adresu www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš...
 • Page 27: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül Az Ön Black & Decker fúrógépe fa, fém, műanyag c. Legyen fi gyelemmel a környezeti és falazat fúrására alkalmas. Az ütvefúró iparszerű behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, felhasználásra nem alkalmas. óvja az esőtől.
 • Page 28 MAGYAR kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. lehet. Ha nem használja a készüléket, tartsa d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. száraz, gyermekek elől gondosan elzárt A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, helyen. Az elektromos kéziszerszámok hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) használata veszélyes lehet nem képzett eltávolította-e a készülékből.
 • Page 29 MAGYAR elvesztése, súlyos baleset előidézője lehet. A vibráció érték az itt megállapított szint fölé emelkedhet. ♦ A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, A keletkező vibrációs mérték meghatározása: ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel a 2002/44/EC szabvány szerint adott vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
 • Page 30: A Készülék Használata

  MAGYAR ♦ A markolat óramutató járásával egyező irányba ♦ Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje való forgatásával szorítsa rá a fogantyút közben bekövetkező sérülések. a gépre. ♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha bármely szerszámot Fúrószár beillesztése huzamosabb ideig használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
 • Page 31 Karbantartás oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra Műszaki adatok terveztük. A készülék folyamatos megfelelő KR50RE KR50CRE AST1XC működése nagymértékben függ az alapos TÍPUS 1/2 TÍPUS 1/2 TÍPUS 6 ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
 • Page 32 Black & Decker szervizszemélyzet GÉPEK IRÁNYELV tagjai közé. A garancia érvényesítéséhez az eladónak KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani KR53CRE, KR55CRE a vásárláskor kapott számlát. A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,...
 • Page 33 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon készülék megvásárlásához. részével, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 34: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI Przeznaczenie kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało jest uziemione lub zerowane. Wiertarka Black & Decker została zaprojektowana c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie do wiercenia w drewnie, tworzywach sztucznych deszczu lub zwiększonej wilgotności. i w metalu. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie Dostanie się...
 • Page 35 POLSKI d. Przed uruchomieniem elektronarzędzia, e. Regularnie dokonuj konserwacji usuń wszystkie klucze i narzędzia do elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome regulacji. Pozostawienie elementów na części są właściwie połączone częściach wirujących elektronarzędzi jest i zamocowane, czy części nie są bardzo niebezpieczne. uszkodzone oraz skontroluj wszelkie e.
 • Page 36 POLSKI obrabianego elementu lub oparcie o własne Symbole na urządzeniu ciało nie daje dostatecznej stabilizacji i może Na obudowie narzędzia umieszczono następujące być przyczyną utraty kontroli nad narzędziem. piktogramy: ♦ Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko podłodze czy sufi cie, ustal położenie zranienia, użytkownik musi zapoznać...
 • Page 37 POLSKI ♦ Wsunąć trzonek wiertła (10) w uchwyt i mocno Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia zacisnąć uchwyt. w ścianach, podłodze czy sufi cie, ustal położenie przewodów i rur. Uchwyt kluczykowy (Rys. C) ♦ Rozchylić uchwyt poprzez obracanie Wybór kierunku obrotów (Rys. E) pierścienia (11) przeciwnie do ruchu Do wiercenia i wkręcania wkrętów, należy ustawić...
 • Page 38: Ochrona Środowiska

  Dane techniczne Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek KR50RE KR50CRE AST1XC czynności konserwacyjnych wyłączyć narzędzie TYP 1/2 TYP 1/2 TYP 6 i wyjąć...
 • Page 39: Deklaracja Zgodności Ue

  POLSKI Deklaracja zgodności UE DYREKTYWA HAŁASOWA KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, KR53CRE, KR55CRE Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane w punkcie „dane techniczne” są zgodne z wymogami: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1 Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z fi rmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.
 • Page 40: Black & Decker

  POLSKI Black & Decker Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, WARUNKI GWARANCJI: że usunięcie wady jest niemożliwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich dokonywania naprawy. produktów i oferuje dla nich doskonałą...
 • Page 41: Bezpečnostné Pokyny

  SLOVENČINA Použitie opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker je určená a pri odpájaní náradia od elektrickej siete za na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu neho neťahajte. Prívodný kábel držte mimo a ľahkého muriva.
 • Page 42 SLOVENČINA nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí. vhodné náhradné diely. Tak bude zaistená Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť bezpečná prevádzka elektrického náradia. pohyblivými dielmi zachytené. Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom s elektrickým náradím na pripojenie zariadení...
 • Page 43 SLOVENČINA Vibrácie Upevnenie bočnej rukoväti a hĺbkového dorazu Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená (obr. A & obr. F) v technických údajoch a v prehlásení o zhode ♦ Otáčajte držadlom proti smeru pohybu bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou hodinových ručičiek, až sa dá bočná rukoväť metódou predpísanou normou EN 60745 a môže (7) nasunúť...
 • Page 44: Ochrana Životného Prostredia

  SLOVENČINA Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné časťou hĺbkového dorazu. bezpečnostné predpisy a používajú sa ♦ Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa v smere pohybu hodinových ručičiek. nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce: Zapnutie a vypnutie ♦...
 • Page 45 SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku. KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje KR53CRE, KR55CRE možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto recykláciu po ukončení...
 • Page 46 SLOVENČINA ♦ Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu. ♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba. ♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením. ♦ Neboli vykonávané opravy výrobku inými osobami než pracovníkmi značkového servisu Black &...
 • Page 47: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током. Ваша дрель Black & Decker предназначена б. Избегайте контактов частей тела для сверления древесины, металла, пластика с заземленными объектами, например, и кирпичной кладки. Этот инструмент трубопроводами, радиаторами отопления, предназначен...
 • Page 48 РУССКИЙ ЯЗЫК индивидуальной защиты, как респиратор, б. Не используйте электроинструмент, если ботинки на нескользящей подошве, его выключатель не устанавливается защитный шлем и слухозащитные наушники, в положение включения или значительно снизит риск получения травмы. выключения. Электроинструмент в. Не допускайте случайного запуска. Перед с...
 • Page 49 РУССКИЙ ЯЗЫК безопасность Вашего электроинструмента а также детьми и неопытными лицами, в дальнейшей эксплуатации. допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица. Дополнительные меры безопасности при ♦ Всегда следите, чтобы дети не играли работе электроинструментами с устройством. Внимание! Дополнительные меры Вибрация...
 • Page 50 РУССКИЙ ЯЗЫК ♦ Во избежание опасности, замена Снятие и установка патрона (Рис. D) поврежденного кабеля питания должна ♦ Максимально раскройте патрон. производиться только на заводе- ♦ Выньте стопорный винт, находящийся изготовителе или в авторизованном в патроне, открутив его по часовой стрелке сервисном...
 • Page 51: Техническое Обслуживание

  РУССКИЙ ЯЗЫК Аксессуары Выбор направления вращения (Рис. E) Выполняйте сверление и заворачивание Эффективность работы Вашего инструмента шурупов, установив направление вращения зависит от качества используемых Вами вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания аксессуаров. Аксессуары Black & Decker шурупов или извлечения заклинившего сверла, и...
 • Page 52: Декларация Соответствия Ес

  Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой ОБОРУДОВАНИЮ услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению. KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, KR53CRE, KR55CRE Вы можете узнать место нахождения Вашего Black & Decker заявляет, что продукты, ближайшего авторизованного сервисного...
 • Page 53 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 54 УКРАЇНСЬКА Область застосування c. Не залишайте електричні інструменти під дощем або в умовах підвищеної Ваш дриль виробництва компанії Black & Decker вологості. Вода, що потрапляє був розроблений для свердління деревини, в електричний інструмент, підвищує ризик металу, пластмаси та цегли. Цей інструмент ураження...
 • Page 55 УКРАЇНСЬКА в позиції Вкл. може призвести до нещасного цими інструкціями використовувати випадку. електричний інструмент. Електричні d. Зніміть всі налаштувальні ключі або інструменти є небезпечними, якщо вони гайкові ключі перед тим, як вмикати використовуються некваліфікованими електричний інструмент. Гайковий ключ, користувачами. що залишився прикріпленим до якоїсь деталі e.
 • Page 56 УКРАЇНСЬКА ♦ Тримайте електричні інструменти за Попередження! Значення вібрації під час ізольовану поверхню при виконанні використання інструменту може відрізнятися операцій, при яких ріжуча поверхня від задекларованого в залежності від способів може торкнутися схованих проводки використання інструменту. Рівень вібрації може або власного кабелю. Контакт ріжучих перевищувати...
 • Page 57 УКРАЇНСЬКА ♦ Поверніть бокову ручку в необхідну позицію. ♦ Травми при заміні деталей, пильних полотен ♦ Встановіть обмежувач глибини (6) або аксесуарів. в монтажний отвір, як показано на рисунку. ♦ Травми через занадто тривале використання ♦ Встановіть глибину свердління, як описано інструменту.
 • Page 58: Витратні Матеріали

  обслуговування та контактною інформацією інструментом та регулярної очистки. міститься в Інтернеті за адресою: Попередження! Перед проведенням технічного www.2helpU.com обслуговування вимкніть інструмент та Технічні дані від’єднайте його від розетки. KR50RE KR50CRE AST1XC ♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори ТИП 1/2 ТИП 1/2 ТИП 6 інструменту, використовуючи...
 • Page 59 , погрішність (K) h, D 1,5 м/с Заява про відповідність ЄС ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, KR53CRE, KR55CRE Компанія Black & Decker заявляє, що продукти, описані в розділі „Технічні дані“ відповідають: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1 Для отримання додаткової інформації, будь...
 • Page 60 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 61: Güvenlik Talimatları

  TÜRKÇE Kullanım Amacı kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik Black & Decker matkabınız ahşap, metal, plastik çarpması riskini arttırır. ve duvar delme işlemleri için tasarlanmıştır. Bu alet e. Elektrikli bir aleti açık havada sadece hafi f hizmet ve hobi kullanımına yöneliktir. kullanıyorsanız, açık havada kullanıma Güvenlik talimatları...
 • Page 62 TÜRKÇE kullanıldığından emin olun. Bu ataşmanların Elektrikli aletler için ek güvenlik talimatları kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir. Uyarı! Matkap ve darbeli matkaplar için ek güvenlik talimatları 4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız ♦ Darbeli matkapları kullanırken kulaklık takın. için doğru elektrikli aleti kullanın.
 • Page 63 TÜRKÇE ma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim gelene kadar çevirin. emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın ♦ Yan kolu istediğiniz konuma çevirin. önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir. ♦ Derinlik çubuğunu (6) resimde gösterildiği gibi montaj deliğine takın. Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki ♦...
 • Page 64: Çevrenin Korunması

  TÜRKÇE sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak ♦ Aleti kapatmak için, değişken hız düğmesini çalışmanıza ara verin. bırakın. Kesintisiz çalışma konumundayken ♦ Duyma bozukluğu. aleti kapatmak için değişken hız düğmesine bir ♦ Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması kez daha basın ve bırakın. sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları...
 • Page 65 MAKİNE DİREKTİFİ dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak KR50RE, KR50CRE, AST1XC, KR52CRE, herhangi bir yetkili servise iade edin. KR53CRE, KR55CRE Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde Bu kılavuzda belirtilmiş olan listeden size en yakın yetkili Black &...
 • Page 66 TÜRKÇE Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış...
 • Page 67 TÜRKÇE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağrı Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Ankara Orhan Bobinaj...
 • Page 72 90572897 www.blackanddecker.com...

This manual is also suitable for:

Kr50creKr53creKr55creAst1xcKr52cre