Makita RP0900 Instruction Manual

Router
Hide thumbs

Advertisement

Router
GB
Фрезер
UA
Frezarka górnowrzecionowa
PL
Maşină de frezat verticală
RO
Oberfräse
DE
Felsőmaró
HU
Horná fréza
SK
Horní frézka
CZ
RP0900
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita RP0900

  Summary of Contents for Makita RP0900

 • Page 1 Router INSTRUCTION MANUAL Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka górnowrzecionowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Horní frézka NÁVOD K OBSLUZE RP0900...
 • Page 2 009744 009745 009746 009746 009745 009747 009748 009749 001985 009750 009751 009752 009753 003695 009755...
 • Page 3 005118 005116 005117 005120 005121 005125 005126 005130 005129 005131 005132 005133 005134 005135...
 • Page 4: Specifications

  4-2. Screw 10-2. Clamp screw 14-7. Templet guide 4-3. Stopper pole 10-3. Straight guide SPECIFICATIONS Model RP0900 Collet chuck capacity 6mm, 1/4", 8 mm and/or 3/8" Plunge capacity 0 - 35 mm No load speed (min 27,000 Overall height...
 • Page 5: Router Safety Warnings

  Makita Corporation responsible Avoid cutting nails. Inspect for and remove all manufacturer declare that the following Makita nails from the workpiece before operation. machine(s): Hold the tool firmly with both hands. Designation of Machine: Keep hands away from rotating parts.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION CAUTION: When using a bit having total length of 60 mm or more, or edge length of 35 mm or more, the depth of cut CAUTION: cannot be adjusted as previously mentioned. To adjust, Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 7: Operation

  OPERATION Templet guide (Accessory) Fig.12 Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait The templet guide provides a sleeve through which the until the bit attains full speed. Lower the tool body and bit passes, allowing use of the tool with templet patterns.
 • Page 8: Maintenance

  1/4" If you need any assistance for more details regarding 009804 Drill point flush trimming bit these accessories, ask your local Makita Service Center. Straight & groove forming bits Fig.19 • Edge forming bits •...
 • Page 9 Drill point double flush trimming bit Ball bearing beading bit Fig.20 Fig.27 009807 009814 Corner rounding bit Ball bearing cove beading bit Fig.21 Fig.28 009808 009815 Chamfering bit Ball bearing roman ogee bit Fig.22 Fig.29 009816 009809 NOTE: Cove beading bit Some items in the list may be included in the tool •...
 • Page 10: Технічні Характеристики

  4-2. Гвинт 10-2. Затискний гвинт 14-7. Напрямна шаблону 4-3. Штанга стопора 10-3. Пряма лінійка ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель RP0900 Потужність цангового патрона 6мм, 1/4", 8 мм та/або 3/8" Здатність занурення 0 - 35 мм Швидкість без навантаження (хв. 27000 Загальна висота...
 • Page 11 Під час тривалої роботи слід одягати Позначення обладнання: засоби для захисту органів слуху. Фрезер Дуже обережно поводьтесь з голівками. № моделі/ тип: RP0900 Перед початком роботи слід ретельно є серійним виробництвом та перевірити полотно на наявність тріщин Відповідає таким Європейським Директивам: або...
 • Page 12: Інструкція З Використання

  Блок стопора УВАГА: НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та Fig.4 розслаблюватися під час користування виробом Блок стопора має три болти регулювання з (що приходить при частому використанні); слід шестигранними головками, які опускають або завжди строго дотримуватися правил безпеки піднімають на 0,8 мм за поворот. Можна легко під...
 • Page 13 КОМПЛЕКТУВАННЯ це може призвести до обпікання або спотворення прорізу. Вірна швидкість подачі залежить від розміру голівки, типу деталі та ОБЕРЕЖНО: глибини різання. Перед тим, як починати різання Перед тим, як зайнятись комплектуванням • власне деталі, рекомендовано спочатку виконати інструменту, переконайтеся в тому, що він пробне...
 • Page 14: Технічне Обслуговування

  допомогою наступного рівняння: Відстань (Х) = (зовнішній діаметр шаблонної напрямної - діаметр голівки) / 2 Комплект наконечників для пилу (додатково) 1. Штуцер для пилу 2. Гвинт з накатаною головкою 009754 Використовуйте наконечники для пилу для У разі необхідності, отримати допомогу в більш пиловидалення.
 • Page 15 Голівка для V-образного паза Голівка для закруглення кутів із кульковим підшипником Fig.18 Fig.25 мм мм 1/4" 009804 Голівка типа свердла для обробки бокових звісів Fig.19 1/4" 009812 Голівка для фальцювання із кульковим мм підшипником Fig.26 009806 мм Голівка типа свердла для подвійної обробки бокових...
 • Page 16 4-2. Śruba 10-2. Śruba zaciskowa 14-7. Prowadnica wzoru 4-3. Pręt ogranicznika 10-3. Prowadnica prosta SPECYFIAKCJE Model RP0900 Zaciskowy uchwyt wiertarski 6mm, 1/4", 8 mm i/lub 3/8" Wydajność cięcia wgłębnego 0 - 35 mm Prędkość bez obciążenia (min 27 000 Wysokość całkowita 217 mm Ciężar netto...
 • Page 17 Opis maszyny: Podczas dłuższej pracy zawsze stosuj Frezarka górnowrzecionowa zabezpieczenia słuchu. Model nr/ Typ: RP0900 Z wiertłami obchodź się bardzo ostrożnie. jest produkowane seryjnie oraz Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić Jest zgodne wymogami określonymi dokładnie wiertło pod kątem ewentualnych następujących dyrektywach europejskich:...
 • Page 18: Opis Działania

  Klocek oporowy OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna Rys.4 (nabyta wyniku wielokrotnego używania Klocek oporowy wyposażony jest w trzy regulujące narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad śruby sześciokątne każdy obrót powoduje bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE podniesienie lub obniżenie wysokości o 0,8 mm. UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się...
 • Page 19 MONTAŻ zniszczyć cięcie. Odpowiednia prędkość przesuwu zależy od rozmiaru wiertła, rodzaju obrabianego elementu i głębokości cięcia. Przed rozpoczęciem UWAGA: cięcia na bieżącym elemencie, zaleca się wykonanie Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na • próbnego cięcia na kawałku odciętego drewna. W elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono ten sposób zobaczysz dokładnie, jak będzie wyłączone i nie podłączone do sieci.
 • Page 20: Akcesoria Opcjonalne

  Rys.16 NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. 1/4" AKCESORIA OPCJONALNE 1/4" UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i 1/4" • dodatków razem z elektronarzędziem Makita 009802 Końcówki do żłobienia w kształt "U"...
 • Page 21 Końcówki do żłobienia w kształt "V" Łożysko kulkowe do końcówki zaokrąglającej narożniki Rys.18 Rys.25 1/4" 009804 Końcówki wyrównane z końcówką przycinającą Rys.19 1/4" 009812 Łożysko kulkowe do końcówki ukosującej Rys.26 009806 Wiertło wyrównane podw. z końcówką przycinającą 1/4" Rys.20 009813 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej Rys.27 009807...
 • Page 22 10-2. Şurub de strângere 14-7. Ghidaj şablon 4-3. Tijă filetată opritoare 10-3. Ghidaj drept SPECIFICAŢII Model RP0900 Capacitatea mandrinei cu bucşă elastică 6mm, 1/4", 8 mm şi/sau 3/8" Capacitate de pătrundere 0 - 35 mm Turaţia în gol (min 27.000 Înălţime totală...
 • Page 23 Declaraţie de conformitate CE şi poate conduce la pierderea controlului. Purtaţi mijloace de protecţie a auzului în cazul Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, unor perioade lungi de utilizare. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Manipulaţi sculele cu deosebită atenţie.
 • Page 24 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ cu diferenţele de adâncime de tăiere. Pentru reglarea şuruburilor cu cap hexagonal, rotiţi-le. Blocul opritor este util şi pentru executarea unui număr ATENŢIE: de trei treceri crescând progresiv adâncimea de tăiere, Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi debranşat- •...
 • Page 25 Introduceţi freza până la capăt în conul elastic de Ghidaj drept strângere şi strângeţi ferm piuliţa de strângere cu cele Fig.9 două chei. Ghidajul drept se foloseşte efectiv pentru tăieri drepte la Ca echipament standard este livrat şi un con elastic de şanfrenare sau nutuire.
 • Page 26: Accesorii Opţionale

  1/4" Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la 1/4" Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese 009802 Freză pentru nuturi "U" de schimb Makita. Fig.17 ACCESORII OPŢIONALE...
 • Page 27 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu cu Freză de fălţuit cu rulment canal dublu Fig.27 Fig.20 009814 Freză de fălţuit convexă cu rulment 009807 Freză de rotunjit muchii Fig.28 Fig.21 009815 Freză profilată cu rulment 009808 Teşitor Fig.29 Fig.22 009816 NOTĂ:...
 • Page 28: Technische Daten

  4-1. Tiefenzeiger 10-1. Führungsschiene Schablonenführung 4-2. Schraube 10-2. Klemmschraube 14-7. Schablonenführung 4-3. Anschlagstange 10-3. Führungsschiene TECHNISCHE DATEN Modell RP0900 Spannzangenfutterweite 6mm, 1/4", 8 mm und/oder 3/8" Tauchkapazität 0 - 35 mm Leerlaufdrehzahl (min 27.000 Gesamthöhe 217 mm Netto-Gewicht 2,7 kg Sicherheitsklasse •...
 • Page 29 Marke Makita: Kontrollverlust führen. Bezeichnung des Geräts: Tragen Sie bei längeren Arbeiten einen Oberfräse Gehörschutz. Modelnr./ -typ: RP0900 Behandeln Sie die Einsätze mit äußerster in Serie gefertigt werden und Sorgfalt. Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Überprüfen Sie den Einsatz vor Gebrauch 2006/42/EC sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.
 • Page 30 Atemgerät. möchten, schneiden mehreren Durchgängen mit immer tieferer Einsatzeinstellung. BEWAHREN SIE DIESE Anschlagblock ANWEISUNGEN AUF. Abb.4 Anschlagblock drei Einstell- WARNUNG: Sechskantschrauben, die pro Umdrehung um 0,8 mm Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder gehoben oder gesenkt werden. Durch Einstellung dieser (aus fortwährendem Gebrauch...
 • Page 31: Montage

  MONTAGE ANMERKUNG: Wenn Sie das Werkzeug zu schnell vorschieben, • wird der Schnitt schlecht, oder Einsatz und Motor ACHTUNG: werden beschädigt. Wenn Sie das Werkzeug zu Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten • langsam vorschieben, kann Schnitt beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, verbrennen oder beschädigt werden.
 • Page 32: Wartung

  Abb.16 den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. SONDERZUBEHÖR 1/4" ACHTUNG: 1/4" Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende 1/4" Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der 009802...
 • Page 33 Einsatz für "U"-Nut Kugellager-Viertelkreisfräser Abb.17 Abb.25 009803 Einsatz für "V"-Nut 1/4" 009812 Abb.18 Kugellager-Anfaseinsatz Abb.26 1/4" 009804 Flachbohrfräser 1/4" Abb.19 009813 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.27 009806 Doppelflachbohrfräser Abb.20 009814 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.28 009807 Viertelkreisfräser Abb.21 009815 Kugellager-Hohlkehleneinsatz Abb.29 009808 Anfaseinsatz Abb.22 009816 ANMERKUNG: Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind •...
 • Page 34: Részletes Leírás

  4-1. Mélységjelző 10-1. Vezetőrúd 14-7. Sablonvezető 4-2. Csavar 10-2. Szorítócsavar 4-3. Ütközőrúd 10-3. Egyenesvezető RÉSZLETES LEÍRÁS Modell RP0900 Patronos tokmány befogadóképessége 6mm, 1/4", 8 mm és/vagy 3/8" Leszúrómélység 0 - 35 mm Üresjárati fordulatszám (min 27 000 Teljes magasság 217 mm Tiszta tömeg...
 • Page 35 EK Megfelelőségi nyilatkozat egy szilárd padozaton. Ha a munkadarabot a kezével vagy a testével tartja meg, az instabil Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős lehet, és a kezelő elvesztheti uralmát a szerszám gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita felett.
 • Page 36: Működési Leírás

  feljebb vagy lejjebb. Könnyen beállíthat három FIGYELMEZTETÉS: különböző vágási mélységet ezen beállítócsavarok NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék segítségével, az ütközőrúd utánállítása nélkül. (többszöri használatból adódó) mind alaposabb Állítsa be a legalacsonyabb csavart legnagyobb vágási ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó mélységre a "Vágási mélység beállítása"...
 • Page 37 A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása Ha egyenesvezetőt használ, ügyeljen rá, hogy azt • a jobb oldalra szerelje az előrehaladási irányhoz Fig.7 képest. Ez segít azt egy síkban tartani a VIGYÁZAT: munkadarab oldalával. A marófejet stabilan rögzítse. Mindig csak a • Fig.8 szerszámhoz mellékelt kulcsokat használja.
 • Page 38 úgy, hogy porkifúvón található keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. kiemelkedés illeszkedjen a szerszám alaplemezén Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • található bevágásba. Élkiképző vágószerszámok • Ezután csatlakoztasson egy porszívót a porkifúvóhoz. Szélező vágószerszámok rétegelt anyaghoz •...
 • Page 39 "V" vájatmaró vágószerszám Golyóscsapágyas sarokkerekítő vágószerszám Fig.18 Fig.25 1/4" 009804 Fúróhegyes szintszélező vágószerszám 1/4" 009812 Fig.19 Golyóscsapágyas éllemunkáló vágószerszám Fig.26 009806 Fúróhegyes kettős szintszélező vágószerszám 1/4" Fig.20 009813 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.27 009807 Sarokkerekítő vágószerszám Fig.21 009814 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.28 009808 Éllemunkáló...
 • Page 40: Technické Údaje

  4-2. Šrauba (Skrutka) 10-2. Upínania skrutka 14-7. Vodidlo vzorkovnice 4-3. Uzatváracia tyčka 10-3. Priame vodidlo TECHNICKÉ ÚDAJE Model RP0900 Kapacita objímky puzdra 6mm, 1/4", 8 mm a/alebo 3/8" Kapacita ponoru 0 - 35 mm Otáčky naprázdno (min 27000 Celková výška 217 mm Hmotnosť...
 • Page 41 Vyhlásenie o zhode so smernicami nad ním stratiť kontrolu. dlhšej prevádzke používajte chránič Európskeho spoločenstva sluchu. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca vrtákmi zaobchádzajte zvýšenou prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky opatrnosťou. Makita: Pred prácou dôkladne skontrolujte vrták, či Označenie zariadenia: neobsahuje praskliny alebo iné...
 • Page 42: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE hĺbky rezu. Rozdiely vo výškach týchto skrutiek s hlavou so šesťuholníkovým vybraním predstavujú rozdiely v hĺbkach rezu. POZOR: Aby ste nastavili skrutky s hlavou so šesťuholníkovým Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • vybraním, otáčajte skrutky s hlavou so šesťuholníkovým funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý...
 • Page 43 Celé ostrie vložte do puzdrového kužeľa a utiahnite požadovanej vzdialenosti utiahnite krídlové skrutky s puzdrovú maticu pomocou dvoch francúzskych kľúčov. maticou, aby ste zabezpečili priame vodidlo v tejto 6 mm alebo 1/4" puzdrový kužeľ sa tiež dodáva ako polohe. štandardné vybavenie okrem 8 mm alebo 3/8" Fig.10 puzdrového kužeľa, ktorý...
 • Page 44: Voliteľné Príslušenstvo

  1/4" výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými 1/4" strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov 009802 Ostrie žliabkované v tvare "U" Makita. Fig.17 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, •...
 • Page 45 Orezávacie ostrie s dvojprúdovým hrotom vrtáka Obrubovacie ostrie na guličkové ložisko Fig.20 Fig.27 009807 009814 Ostrie na zaobľovanie rohu Ostrie na obrubovanie rohovej lišty guličkového ložiska Fig.21 Fig.28 009808 Zošikmujúce ostrie 009815 Ostrie na rímsky lomený oblúk guličkového ložiska Fig.22 Fig.29 009809 009816...
 • Page 46 8-4. Přímé vodítko 14-6. Vnější průměr vodicí šablony 4-2. Šroub 10-1. Vodicí tyč 14-7. Vodicí šablona TECHNICKÉ ÚDAJE Model RP0900 Rozměr upínacího pouzdra 6mm, 1/4", 8 mm a/nebo 3/8" Výška zdvihu 0 - 35 mm Otáčky bez zatížení (min 27 000 Celková...
 • Page 47 Prohlášení ES o shodě opatrně. Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte Společnost Makita Corporation jako odpovědný pracovní nástroj, zda nevykazuje známky výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo popis zařízení: poškozený nástroj je nutno okamžitě vyměnit. Horní frézka Neřežte hřebíky.
 • Page 48: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE blok je rovněž vhodný k provádění tří řezů s postupným prohlubováním záběru frézy při řezání hlubokých drážek. POZOR: POZOR: Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Používáte-li nástroj o celkové délce 60 mm nebo větší funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a nebo o délce ostří...
 • Page 49 výbava dodáván 6 mm (1/4") kužel upínacího pouzdra. Fig.10 Použijte správnou velikost kužele upínacího pouzdra Při řezání posunujte nástroj s přímým vodítkem odpovídající pracovnímu nástroji, který chcete použít. zarovnaně se stranou zpracovávaného dílu. Chcete-li pracovní nástroj demontovat, použijte Je-li vzdálenost (A) mezi bokem dílu a polohou řezání obrácený...
 • Page 50: Volitelné Příslušenství

  1/4" výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními 1/4" středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů 009802 Nástroj pro drážkování „U" Makita. Fig.17 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, •...
 • Page 51 Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.20 Fig.27 009807 009814 Nástroj na zaoblování rohů Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.21 Fig.28 009808 009815 Úkosovací nástroj Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ložiskem Fig.22 Fig.29 009809 009816...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884875D976...