Download Print this page

JVC RX-5032VSL Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER
AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE
AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN
AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER
AUDIO/VIDEO-RECEIVER MIT STEUEREINHEIT
RECEPTEUR DE COMMANDE AUDIO/VIDEO
RECEPTOR DE CONTROL DE AUDIO/VÍDEO
RICEVITORE DI CONTROLLO AUDIO/VIDEO
RX-5032VSL
STANDBY
TA/NEWS/INFO
STANDBY/ON
DISPLAY MODE
PHONES
RX–6030V
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER
D I G I T A L
P R O L O G I C
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
MASTER VOLUME
DIMMER
INPUT DIGITAL
INPUT ANALOG
INPUT ATT
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial
No. which are located either on the rear,
bottom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
LVT0984-009A
[EN]

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for JVC RX-5032VSL

  Summary of Contents for JVC RX-5032VSL

 • Page 1 AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO-RECEIVER MIT STEUEREINHEIT RECEPTEUR DE COMMANDE AUDIO/VIDEO RECEPTOR DE CONTROL DE AUDIO/VÍDEO RICEVITORE DI CONTROLLO AUDIO/VIDEO RX-5032VSL MASTER VOLUME RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY TA/NEWS/INFO DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL DISPLAY MODE INPUT ANALOG...
 • Page 2 Varningar, att observera och övrigt/Varoitukset, huomautukset, yms/ Advarsler, forsigtighedsregler og andet/Warnung, Achtung und sostige Hinweise/Mises en garde, précautions et indications diverses/Avisos, precauciones y otras notas/Avvertenze e precauzioni da osservare Attention — Commutateur STANDBY/ON Att observera — Nätströmsknapp (STANDBY/ON Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt. Déconnecter la fiche de secteur pour couper complètement le courant.
 • Page 3 Flüssigkeit gefüllen Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät Per I’ltalia: gestellt werden. “Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28/12/95.”...
 • Page 4 Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä tavalla. Zusätzlich die bestmögliche Luftzirkulation wie gezeigt erhalten. Minst 15cm avstånd Yli 15 cm avoin tila Afstand på 15 cm eller mere Abstand von 15 cm oder mehr RX-5032VSL Framsida Vägg eller hinder Edessä Seinä tai este Forside Væg eller forhindringer...
 • Page 5 Sin obstrucciones, colóquelo sobre una superficie nivelada Además, mantenga la mejor circulación de aire posible como se Dégagement de 15 cm ou plus Espacio de 15 cm o más 15 cm di distanza o più RX-5032VSL Avant Mur, ou obstruction Frente Pared u obstrucciones Davanti...
 • Page 6 Före installation Försiktighetsåtgärder Kontrollera de tillbehör du fått Allmänna försiktighetsåtgärder Kontrollera att alla nedanstående delar har levererats med mottagaren. Siffran inom parentes anger hur många enheter • FÖR INTE in några föremål av metall i apparaten. du ska ha fått. •...
 • Page 7: Table Of Contents

  Fjärrkontrollsystemet COMPU LINK .... 29 Välja olika källor för ljud och bild ........11 Ställa in ljudvolymen ............11 Använda JVC:s audio/videokomponenter ..30 Lyssna med enbart hörlurar ........... 11 Använda audiokomponenter ........... 30 Stänga av ljudet tillfälligt—tyst ........12 Använda videokomponenter ...........
 • Page 8: Identifikation Av Delar

  Identifikation av delar Frontpanelen 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND TAPE/CDR FM/AM MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS SUBWOOFER OUT...
 • Page 9 Parts Identification Se sidorna inom parentes för detaljerad information. Fjärrkontrollen 1 • 10-tangenter för val av förinställd kanal (21) • 10-tangenter för ljudreglering (18, 19) • 10-tangenter för användning av audio/video komponenter (30 – 32) 2 SOUND-knapp (18, 19) A/V CONTROL STANDBY/ON RECEIVER 3 REC PAUSE-knapp (31, 32)
 • Page 10: Komma Igång

  Komma igång Anslut AM (MV)- och FM -antennerna Bakpanel Anslutning av AM (MV) -ramantennen Anslut den medföljande AM (MV) -ramantennen till AM LOOP- uttagen. Vrid på ramantennen tills mottagningen blir så bra som möjligt. • Om mottagningen är dålig ska en vinylöverdragen enkelledare till byggnadens utsida anslutas (ingår inte) till AM EXT-uttaget.
 • Page 11: Ansluta Högtalare Och Subwoofer

  Getting Started 7 Högtalarlayout Ansluta högtalare och subwoofer Du kan ansluta fem högtalare—ett par fronthögtalare, en mitthögtalare och ett par surround högtalare—och en Mitthögtalare djupbashögtalare. Höger Vänster Djupbas- FÖRSIKTIGHET: främre främre högtalare högtalare högtalare Använd högtalare som har den SPEAKER IMPEDANCE som anges vid högtalaruttagen.
 • Page 12: Ansluta Audio/Videokomponenter

  Komma igång Ansluta audio/videokomponenter Stäng av strömmen till alla enheter innan du gör några anslutningar. Du kan ansluta följande audio/videokomponenter till mottagaren. Se också bruksanvisningarna för komponenterna. • Audiokomponenter: CD-spelare* och kassettdäck (eller CD-inspelare*) • Videokomponenter: VCR, TV*, och DVD-spelare* * Du kan ansluta dessa komponenter med användning av de metoder som redovisas i avsnitt “Analoga anslutningar”...
 • Page 13 Getting Started Videokomponentanslutningar Använd kablar med RCA-stiftkontakter (ingår inte). Anslut den vita kontakten till det vänstra audiouttaget, den röda kontakten till det högra audiouttaget och den gula till videouttaget. Bakpanel MONITOR (REC) TAPE /CDR (PLAY) (REC) (REC) (PLAY) (PLAY) TV SOUND RIGHT LEFT AUDIO...
 • Page 14: Digitala Anslutningar

  Komma igång Digitala anslutningar Anslutning av nätsladden Denna mottagare är försedd med två DIGITAL IN-uttag (digital ingång)—ett digitalt koaxialuttag och en digitalt optiska-uttag. Innan nätsladden ansluts till vägguttaget ska du kontrollera att Du kan ansluta vilken komponent som helst till vilket som helst alla anslutningar har gjorts.
 • Page 15: Primära Funktioner

  Primära funktioner Frontpanelen Fjärrkontrollen STANDBY/ON och STANDBY lampa A/V CONTROL RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Källvalsknappar Källvalsknappar Anmärkningar: Slå av strömmen • När en CD-inspelare ansluts till TAPE/CDR-uttagen, ändra källnamnet till CDR så att “CDR” visas i teckenfönstret när den väljs Tryck på...
 • Page 16: Välja Olika Källor För Ljud Och Bild

  Primära funktioner Frontpanelen Fjärrkontrollen MASTER VOLUME TA/NEWS/INFO DIMMER -kontroll SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Audio- källvalsknappar INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C DIMMER MUTING...
 • Page 17: Stänga Av Ljudet Tillfälligt-Tyst

  Basic Operations När hörlurarna har använts Ändra teckenfönstrets ljusstyrka Tryck på SPEAKERS ON/OFF på frontpanelen för —DIMMER att aktivera högtalarna. H.PHONE-indikatorn släcks och SPK-indikatorn tänds. Du kan dra ner teckenfönstrets ljusstyrka. Koppla ur hörlurarna. Tryck på DIMMER. • Varje gång du trycker på knappen blir teckenfönstret växelvis FÖRSIKTIGHET: mer respektive mindre skarpt.
 • Page 18: Grundinställningar

  Grundinställningar Vrid MULTI JOG-vredet för att justera valt Grundinställningar med hjälp av MULTI objekt. JOG-vredet Välj “SUBWOOFER YES” om en djupbashögtalare är ansluten. När högtalarna har anslutits och placerats ut, behöver du utföra grundinställningar för följande enheter i enlighet med de avlyssningsförhållanden som råder.
 • Page 19: Digital Inmatning Terminalinställning Som Digital In

  Basic Settings 7 Högtalaravstånd—DISTANCE UNIT, 7 Effektdämpare för låga frekvenser—LFE ATTENUATE FRNT (främre) DISTANCE, CNTR (mitt) DISTANCE, Om basljudet förvrängs när programvara som har kodats med SURR (surround) DISTANCE Dolby Digital eller DTS Digital Surround spelas, välj “–10dB” Välj måttenhet för att mäta avståndet mellan för att aktivera lågfrekvenseffektdämpningen.
 • Page 20: Välja Analogt Eller Digitalt Ingångsläge

  Grundinställningar Frontpanelen Fjärrkontrollen INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Källvalsknappar ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C Källvalsknappar INPUT ANALOG Om följande symptom uppstår under spelning med Dolby...
 • Page 21: Ljudinställningar

  Ljudinställningar Frontpanelen INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH– SUBWOOFER OUT ON/OFF Remote Dämpning av den ingående...
 • Page 22: Ljudjusteringar Med Hjälp Av Multi Jog-Vredet

  Ljudinställningar 7 Funktionsprocedur Ljudjusteringar med hjälp av MULTI JOG vredet Exempel När du justerar basljudet Innan du börjar, kom ihåg… Du kan justera ljudet med hjälp av MULTI JOG-vredet på Det finns en tidgräns för utförandet av följande steg. Om frontpanelen.
 • Page 23: Ljudjusteringar Med Hjälp Av Fjärrkontrollen

  Sound Adjustments 7 Ton—BASS, TREBLE 7 Panoramakontroll för Pro Logic II Music— PANORAMA CTRL (Kontroll) Justera besen och diskanten efter dina önskemål (–10 dB till +10 dB med 2 -stegsintervall). Du kan sätta på eller stänga av panoramakontrollen för Pro •...
 • Page 24: Ställa In Djupbashögtalarens Uteffekt

  Ljudinställningar Tryck på TEST. Ställa in djupbashögtalarens uteffekt “TEST TONE L” börjar blinka i teckenfönstret, och en Kontrollera att subwoofern är inställd på “YES” (se sidan 13). testsignal kommer från högtalarna i denna ordningsföljd: Tryck på SOUND. De 10-tangenterna aktiveras för ljudinställningar. Tryck på...
 • Page 25: Tunerfunktioner

  Tunerfunktioner Frontpanelen Fjärrkontrollen FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Manuell stationsinställning Förinställning Om en station har fått ett kanalnummer kan du välja den Tryck på FM/AM och välj band—FM eller snabbt. Du kan förvälja upp till 30 FM-stationer och upp till 15 AM (MV).
 • Page 26: Välja En Förinställd Station

  Tunerfunktioner Frontpanelen Fjärrkontrollen FM/AM A/V CONTROL RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10-tangenter SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT D I G I T A L RDS funktionsknappar D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D FM/AM FM/AM...
 • Page 27: Använda Rds (Radio Data System) För Att Lyssna På Fm-Stationer

  Tuner Operations PS (Program Tjanst) RDS funktionsknappar Vid sökning visas “PS” varefter stationsnamnen visas. “NO PS” visas om ingen signal sänds ut. TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ PTY (Program Typ) PTY SEARCH INFO PTY-PTY SEARCH-PTY Vid sökning visas “PTY” och därefter visas typen av program. “NO PTY” visas om ingen PTY ( PTY 9 DISPLAY MODE...
 • Page 28 Tunerfunktioner Beskrivning av PTY-koderna: Tryck på PTY SEARCH en gång till, under tiden som den valda PTY-koden ligger kvar i NEWS Nyheter. teckenfönstret. AFFAIRS Aktuellt program med fördjupning av nyheter Under sökningen om växlar “SEARCH” och den valda —debatt eller analys. PTY-koden i teckenfönstret.
 • Page 29: Gå Tillfälligt Till Önskat Radioprogram

  Tuner Operations Gå tillfälligt till önskat När aktuell källa är en annan än FM radioprogram Mottagaren fortsätter att spela av den aktuella källan (DVD, VCR, TV SOUND, CD, eller TAPE [eller CDR]). ‘ En annan praktisk RDS-tjänst är den så kallade “Enhanced Other Networks”.
 • Page 30: Skapa Realistiska Ljudfält

  Skapa realistiska ljudfält Du kan använda följande surroundlägen och DSP för att Dolby Digital 5,1 ch är en kodningsmetod (så kallat specifikt återge ett realistiskt ljudfält: flerkanaligt digitalt ljudformat) som registrerar och digitalt komprimerar signalerna för den vänstra främre kanalen, högra Surround-lägen främre kanalen, mittkanalen, vänstra surround kanalen, högra 7 Dolby...
 • Page 31 Creating Realistic Sound Fields DSP-lägen Skapa ljudfält DAP (Digital Acoustic Processor) -lägen Reflexioner bakifrån DAP-lägena har utvecklats för att skapa viktiga akustiska Tidiga reflexioner surroundelement. Det ljud man kan höra på en klubb, i en danslokal, konsertsal eller paviljong består av direkt och indirekt ljud—tidiga reflexer och reflexer bakifrån.
 • Page 32: Använda Surround-Lägen

  Skapa realistiska ljudfält Var noga med att lägga in högtalarinformationen korrekt (se sidorna 13 till 14). • Om endast främre högtalare anslutits kan surround-/DSP-lägena inte användas. • Du kan inte använda DSP-lägen om inte några surround-högtalare är anslutna. • Glöm inte att ändra högtalarinställningen när du använder något av surround-/DSP-lägena. Om du inte gör det kan det komma att inaktiveras när du inaktiverar de högtalare som krävs för surround-/DSP-läget.
 • Page 33: Använda Dsp-Lägen

  Creating Realistic Sound Fields 7 Justerbara objekt och valt Surround-/DSP-läge Använda DSP-lägen • Se sidorna 17 till 19 för justeringsfunktioner. Högtalarplaceringar som krävs för DSP-lägen är enligt Valt Surround-/DSP- Justerbara objekt Justerbart följande: läge intervall SURROUND OFF FRONT L LEVEL –10 till +10 •...
 • Page 34: Fjärrkontrollsystemet Compu Link

  Fjärrkontrollsystemet COMPU LINK Automatiskt val av källa Fjärrkontrollsystemet COMPU LINK ger dig möjlighet att använda JVC:s audiokomponenter med hjälp av mottagarens När du trycker på avspelningsknappen (3) på en ansluten fjärrsensor. komponent, eller på dess fjärrkontroll, så slås mottagaren För att kunna använda detta fjärrkontrollsystem måste du automatiskt på...
 • Page 35: Använda Jvc:s Audio/Videokomponenter

  Använda JVC:s audio/videokomponenter Ljudinställning Du kan använda fjärrkontrollen för att styra andra JVC- komponenter. Du kan alltid utföra följande nedanstående knappar: SURROUND Aktivera och välj Surround-läge Använda audiokomponenter Aktivera och välj DSP-läge. VIKTIGT: SURROUND/DSP OFF Stäng av Surround eller DSP-läge.
 • Page 36 Använda JVC:s audio/videokomponenter CD-spelare Kassettdäck När du har tryckt på CD, kan du använda följande knappar för När du tryckt på TAPE/CDR, kan du använda följande knappar CD-funktioner: för kassettdäck-funktioner: Startar avspelningen. Startar avspelningen. Återför dig till början på det aktuella (eller Återspolar först bandet från vänster till höger.
 • Page 37: Använda Videokomponenter

  För att använda JVC:s videokomponenter med denna fjärrkontroll: VCR CH +/– Ändrar TV kanal på • En del av JVC:s videobandspelare kan använda två typer av videobandspelaren. styrsignaler—kod “A” och kod “B”. Kontrollera att fjärrkontrollkoden för videobandspelare är inställd på kod “A” innan denna fjärrkontroll används.
 • Page 38: Felsökning

  Felsökning Använd uppställningen nedan för att lösa eventuella problem som kan uppkomma. Kontakta JVC:s serviceavdelning om du råkar ut för problem som du inte kan lösa själv. PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRD Strömmen slås inte på. Nätsladden är urdragen. Sätt i nätkontakten i ett växelströmsuttag.
 • Page 39: Specifikationer

  Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning och specifikationer Specifikationer utan föregående meddelande. Förstärkare Avgiven effekt: Vid stereoanvändning: 100 W per kanal, min. RMS, drivna till 8 Ω vid 1 kHz, med högst 0,8% Främre kanaler: total harmonisk distortion. (IEC268-3/DIN) Vid omgivningsljudanvändning: 100 W per kanal, min.
 • Page 40 Ennen asennusta Varotoimet Toimitettujen lisälaitteiden tarkistus Yleiset varotoimet Varmista, että sinulla on kaikki alla mainitut, vastaanottimen mukana toimitetut erät. Suluissa annettu numero osoittaa • Laitteeseen EI SAA panna metalliesineitä. toimitettujen kappaleiden määrää. • Laitetta EI SAA purkaa eikä ruuveja, päällyksiä tai koteloita saa irrottaa.
 • Page 41 Ohjelmalähteen nimen vaihtaminen ....... 10 COMPU LINK -kaukosäätöjärjestelmä ..29 Eri ohjelmalähteiden valinta kuvaa ja ääntä varten ..11 Äänenvoimakkuuden säätö ..........11 JVC:n audio/videokomponenttien käyttö ..30 Vain kuulokkeilla kuunteleminen ........11 Audiokomponenttien käyttö ..........30 Äänen kytkeminen pois päältä väliaikaisesti—Mykistys ... 12 Videokomponenttien käyttö...
 • Page 42: Osien Tunnistus

  Osien tunnistus Etupaneeli 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND TAPE/CDR FM/AM MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS SUBWOOFER OUT FM/AM TUNING...
 • Page 43 Parts Identification Suluissa olevilla sivuilla on tarkempia tietoja. Kaukosäädin 1 • 10 näppäintä esiasetetun kanavan valintaan (21) • 10 näppäintä äänen säätöön (18, 19) • 10 näppäintä audio/videokomponenttien käyttöön (30 – 32) 2 SOUND-näppäintä (18, 19) A/V CONTROL STANDBY/ON RECEIVER 3 REC PAUSE-näppäintä...
 • Page 44: Aloitus

  Aloitus AM (MW)- ja FM -antennien kytkentä Takapaneeli AM (MW) -antennin kytkentä Kytke mukana toimitettu AM (MW) -antenni AM LOOP -liittimiin. Käännä kehää, kunnes saat parhaan kuuluvuuden. • Jos kuuluvuus on huono, kytke yksi vinyylipäällysteinen ulkovaijeri (ei toimiteta mukana) AM EXT-liittimeen. (Pidä AM [MW] -kehäantenni kytkettynä).
 • Page 45: Kaiuttimien Ja Subwooferin Kytkentä

  Getting Started 7 Kaiuttimien sijoittelupiirros Kaiuttimien ja subwooferin kytkentä Voit kytkeä viisi kaiutinta—parin etukaiuttimia, keskikaiuttimen ja parin surround-kaiuttimia—sekä subwooferin. Keski kaiuttimien VAROITUS! Vasen etu- Oikea etu- Käytä kaiuttimia, joissa on kaiutinliitinten osoittama SPEAKER Subwoofer kaiuttimien kaiuttimien IMPEDANCE. Vasen Oikea surround- surround- kaiuttimien kaiuttimien...
 • Page 46: Audio/Videokomponenttien Kytkentä

  Aloitus Audio/videokomponenttien kytkentä Katkaise virta kaikista komponenteista ennen kytkentöjen tekemistä. Voit kytkeä tähän vastaanottimeen seuraavat audio/videokomponentit kaapeleilla. Tutustu myöskin komponenttien mukana toimitettuihin ohjekirjoihin. • Audiokomponentit: CD-soitin* ja Kasettidekki (tai CD-tallennin*) • Videokomponentit: Kuvanauhuri, TV* ja DVD-soitin* * Voit kytkeä nämä komponentit käyttämällä osassa “Analogiset liitännät” (alla) tai osassa “Digitaaliset liitännät” (ks. sivua 9) kuvattuja menetelmiä.
 • Page 47 Getting Started Videokomponenttien liitännät Käytä RCA-liittimillä varustettuja kaapeleita (ei toimiteta mukana). Kytke valkoinen liitin vasempaan audiojakkiin, punainen liitin oikeaan audiojakkiin ja keltainen liitin videojakkiin. Takapaneeli MONITOR (REC) TAPE /CDR (PLAY) (REC) (REC) (PLAY) (PLAY) Kuvanauhuri TV SOUND Kuvanauhuri RIGHT LEFT AUDIO Å...
 • Page 48: Digitaaliset Liitännät

  Aloitus Digitaaliset liitännät Verkkojohdon kytkentä Tässä vastaanottimessa on kaksi DIGITAL IN -liitintä—yksi digitaalinen koaksiaaliliitin ja yksi digitaalista optista liitintä. Varmista ennen vastaanottimen kytkemistä pistorasiaan, että Voit kytkeä minkä komponentin tahansa mihin digitaaliseen kaikki liitännät on tehty. liittimeen tahansa käyttämällä digitaalista koaksiaalikaapelia Kytke verkkojohto pistorasiaan.
 • Page 49: Peruskäyttö

  Peruskäyttö Etupaneeli Kaukosäädin STANDBY/ON -näppäintä ja A/V CONTROL STANDBY-valo RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Ohjelmalähteen valintanäppäimet Ohjelmalähteen valintanäppäimet Huom! Virran kytkeminen • Kun liität CD-tallentimen TAPE/CDR-liittimiin, vaihda ohjelmalähteen nimeksi CDR, jotta “CDR” näkyy näytössä, kun tämä valitaan Paina STANDBY/ON -näppäintä...
 • Page 50: Eri Ohjelmalähteiden Valinta Kuvaa Ja Ääntä Varten

  Peruskäyttö Etupaneeli Kaukosäädin MASTER VOLUME TA/NEWS/INFO DIMMER -säädin SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Äänilähteen valintanäppäintä INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D DIMMER MUTING...
 • Page 51: Äänen Kytkeminen Pois Päältä Väliaikaisesti-Mykistys

  Basic Operations Kuulokkeilla kuuntelun jälkeen Näytön kirkkauden muuttaminen Paina etupaneelin SPEAKERS ON/OFF - —DIMMER näppäintä aktivoidaksesi kaiuttimet. H.PHONE-merkkivalo sammuu ja SPK-merkkivalo syttyy. Voit himmentää näytön. Kytke kuulokkeet irti. Paina DIMMER-näppäintä. • Joka kerta kun näppäintä painetaan, näyttö himmenee ja VAROITUS! kirkastuu vuorotellen.
 • Page 52: Perusasetukset

  Perusasetukset Säädä valitun kohteen asetus kiertämällä Perusasetukset MULTI JOG-säätimen MULTI JOG-säädintä. avulla Valitse “SUBWOOFER YES”, jos subwoofer on kytkettynä. Kun olet kytkenyt ja sijoitellut kaiuttimet, sinun on tehtävä seuraavat perusasetukset kuunteluolojesi mukaan. • Kaiutintiedot (ks. oikea sarake ja sivua 14) •...
 • Page 53: Digitaalisten Tuloliitinten Asetus-Digital In

  Basic Settings 7 Kaiuttimen etäisyys—DISTANCE UNIT, 7 Pientaajuusefektin vaimennin FRNT (etukaiuttimen) DISTANCE, CNTR Jos bassoääni kuuluu vääristyneenä, kun toistetaan Dolby (keskikaiuttimen) DISTANCE, SURR (Surround) Digital- tai DTS Digital Surround -muodossa koodattua DISTANCE ohjelmaa, valitse “–10dB” aktivoidaksesi pientaajuusefektin Valitse kuuntelupaikan ja kaiuttimien välisen etäisyyden vaimentimen.
 • Page 54: Analogisen Tai Digitaalisen Tulotilan Valinta

  Perusasetukset Etupaneeli Kaukosäädin INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Ohjelmalähteen valintanäppäimet ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D INPUT ANALOG Ohjelmalähteen valintanäppäimet...
 • Page 55: Äänen Säädöt

  Äänen säädöt Etupaneeli INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH– SUBWOOFER OUT ON/OFF Remote...
 • Page 56: Änisäädöt Multi Jog-Säätimen Avulla

  Äänen säädöt 7 Käyttö Änisäädöt MULTI JOG-säätimen avulla Esim.: Kun säädetään bassoääntä Voit tehdä äänisäädöt etupaneelin MULTI JOG-säätimen Muistathan ennen aloitusta... avulla. Seuraavien vaiheiden suorituksessa on aikaraja. Jos asetus • Äänensävy—BASS, TREBLE peruutetaan kesken kaiken, aloita uudelleen vaiheesta 1 . •...
 • Page 57: Äänisäädöt Kaukosäätimen Avulla

  Sound Adjustments 7 Äänensävy—BASS, TREBLE 7 Pro Logic II Music -tilan panoraamasäätö—PANORAMA CTRL (control) Säädä basso- ja diskanttiääniä makusi mukaan (–10:n dB ja +10:n dB välillä 2 askeleen portain). Voit kytkeä Pro Logic II Music -tilan panoraamasäädön päälle • Alkuasetuksena on “0”. tai pois päältä...
 • Page 58: Subwooferin Lähtötason Säätö

  Äänen säädöt Paina TEST-näppäintä. Subwooferin lähtötason säätö Näytössä alkaa vilkkua “TEST TONE L” ja testiääni kuuluu Varmista, että subwoofer-asetuksena on “YES” (ks. sivua 13). kaiuttimista seuraavassa järjestyksessä: Paina SOUND-näppäintä. 10-näppäintä aktivoidaan äänisäätöjä varten. Paina SUBWFR-näppäintä. TEST TONE C TEST TONE R TEST TONE L (Vasen etu- (Keski kaiuttimien)
 • Page 59: Virittimen Käyttö

  Virittimen käyttö Etupaneeli Kaukosäädin FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Asemien viritys käsin Esiasetetun virityksen käyttö Valitse kaista FM tai AM (MW) painamalla Kun kanavanumerolle on määrätty asema, se voidaan virittää nopeasti. Enintään 30 FM-asemaa ja 15 AM (MW) -asemaa FM/AM-näppäintä.
 • Page 60: Viritys Esiasetetun Aseman Taajuudelle

  Virittimen käyttö Etupaneeli Kaukosäädin A/V CONTROL FM/AM RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10 näppäintä SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L RDS käyttönäppäimet S U R R O U N D P R O L O G I C FM/AM FM/AM...
 • Page 61: Rds:n (Radiodatasysteemi) Käyttö Fm-Asemien Vastaanotossa

  Tuner Operations RDS käyttönäppäimet PS (Ohjelmapalvelu) Haun aikana tulee näkyviin “PS” ja näyttöön ilmestyvät sitten aseman nimet. TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ Jos signaalia ei lähetetä, näkyviin tulee PTY SEARCH INFO “NO PS”. PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (Ohjelmatyyppi) PTY ( PTY 9 DISPLAY MODE Haun aikana tulee näkyviin “PTY”...
 • Page 62 Virittimen käyttö PTY-koodien kuvaus: Paina PTY SEARCH -näppäintä uudelleen edellisessä vaiheessa valitun PTY-koodin NEWS Uutisia. näkyessä vielä näytöstä. AFFAIRS Ajankohtaisohjelma, jossa käsitellään laajalti ja selitetään tarkemmin uutisia—keskustelua tai Näytössä vuorottelevat haun aikana “SEARCH” ja valittu analyysia. PTY-koodi. Vastaanotin hakee 30 esiasetettua FM-asemaa, pysähtyy INFO Ohjelmat, joiden tarkoitus on antaa neuvoja löydettyään valitsemasi aseman ja virittää...
 • Page 63: Vaihto Väliaikaisesti Haluamallesi Ohjelmalähetykselle

  Tuner Operations Vaihto väliaikaisesti haluamallesi Kun nykyinen lähde on muu kuin “FM” ohjelmalähetykselle Vastaanotin jatkaa tämänhetkisen ohjelmalähteen soittamista (DVD, VCR, TV SOUND, CD, tai TAPE [tai CDR]). Toinen käytännöllinen RDS-palvelu on “Enhanced Other ‘ Networks (muiden ohjelmaryhmien tarkkailu)”. Tämän avulla vastaanotin voidaan vaihtaa väliaikaisesti Jos RDS-asema alkaa lähettää...
 • Page 64: Todentuntuisten Äänikenttien Luominen

  Todentuntuisten äänikenttien luominen Seuraavia surround ja DSP-tiloja voidaan käyttää luomaan Dolby Digital 5,1 ch -koodausmenetelmä (ns. erillinen todentuntuinen äänikenttä: monikanavainen digitaalinen audiomuoto) tallentaa ja pakkaa digitaalisesti vasemman etukanavan, oikean etukanavan, Surround-tiloja keskikanavan, vasemman surround-kanavan, oikean 7 Dolby surround-kanavan ja LFE-kanavan signaalit. •...
 • Page 65 Creating Realistic Sound Fields DSP-tiloja Äänikentän luominen 7 DAP ( akustinen digitaali prosessori -tiloja Heijastukset takaa DAP-tilat on suunniteltu luomaan tärkeät akustiset surround- Heijastukset elementit. edestä Musiikki- tai tanssiklubissa, konserttisalissa tai paviljongissa kuultu ääni käsittää sekä suoraa että epäsuoraa ääntä— heijastukset edestä...
 • Page 66: Surround-Tilojen Käyttö

  Todentuntuisten äänikenttien luominen Varmista, että olet asettanut kaiutintiedot oikein (ks. sivuja 13 ja 14). • Jos kytketään vain etukaiuttimet, surround/DSP-tiloja ei voida käyttää. • Et voi käyttää DSP-tiloja, jos surround-kaiuttimia ei ole kytketty. • Muistathan olla vaihtamatta kaiuttimien asetusta käyttäessäsi surround/DSP-tiloja; muuten se saatetaan perua, kun passivoit surround/DSP-tilaan tarvitut kaiuttimet.
 • Page 67: Dsp-Tilojen Käyttö

  7 Surround-/DSP-tilan valinta ja säätökohteet DSP-tilojen käyttö • Katso lisätietoja säätötoimenpiteestä sivuilta 17 – 19. DSP-tilojen edellyttämät kaiutinkokoonpanot ovat seuraavat: Valittu surround/DSP Säädettävät kohteet Säätöalue -tila • 5 kanavaa SURROUND OFF FRONT L LEVEL –10 – +10 (Etu-, keski- ja surround-kaiuttimet ovat (stereosta) FRONT R LEVEL kytkettyinä).
 • Page 68: Compu Link -Kaukosäätöjärjestelmä

  COMPU LINK -kaukosäätöjärjestelmä Automaattinen ohjelmalähteen valinta COMPU LINK -kaukosäätöjärjestelmä mahdollistaa JVC:n audiokomponenttien käytön vastaanottimessa olevan kauko- Kun painetaan kytketyn komponentin tai sen oman ohjausanturin välityksellä. kaukosäätimen toistonäppäintä (3), vastaanotin kytketään Jos haluat käyttää tätä kaukosäätöjärjestelmää, sinun on automaattisesti päälle ja ohjelmalähde vaihtuu komponentin kytkettävä...
 • Page 69: Jvc:n Audio/Videokomponenttien Käyttö

  Kytkee päälle ja valitsee surround- tilat. TÄRKEÄÄ! Kytkee päälle ja valitsee DSP-tilat. Kun haluat käyttää JVC:n audiokomponentteja tällä kaukosäätimellä: • Sinun on kytkettävä JVC:n audiokomponentit COMPU LINK-4 SURROUND/DSP OFF Kytkee pois käytöstä surround- tai (SYNCHRO) -jakkien avulla (ks. sivua 29) RCA-liittimillä varustettuja DSP-tilat.
 • Page 70 JVC:n audio/videokomponenttien käyttö CD-soitin Kasettidekki Painettuasi CD-näppäintä voit käyttää seuraavia näppäimiä Painettuasi TAPE/CDR-näppäintä voit käyttää seuraavia CD-toimintoihin: näppäimiä kasettidekillä: Aloittaa soiton. Aloittaa soiton. Palaa tämänhetkisen (tai edellisen) kappaleen Nauhan pikakelaus vasemmalta oikealle. alkuun. Nauhan pikakelaus oikealta vasemmalle. ¢ Hyppää seuraavan kappaleen alkuun.
 • Page 71: Videokomponenttien Käyttö

  TÄRKEÄÄ! STANDBY/ON Kytkee kuvanauhuri päälle tai pois Kun haluat käyttää JVC:n videokomponentteja tällä kaukosäätimellä: päältä. • Jotkut JVC:n kuvanauhurit voivat ottaa vastaan kahden tyyppisiä VCR CH +/– Vaihtaa TV-kanavat ohjaussignaaleja—koodi “A” ja “B”. Varmista ennen tämän kuvanauhurissa. kaukosäätimen käyttöä, että VCR:n kauko-ohjauskoodi on asetettu koodin “A”...
 • Page 72: Vianetsintä

  Vianetsintä Käytä tätä taulukkoa ratkomaan päivittäiset käyttöongelmat. Jos et pysty ratkaisemaan jotain ongelmaa, ota yhteys JVC:n palvelukeskukseen. ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Virta ei kytkeydy laitteeseen. Verkkojohtoa ei ole kytketty. Liitä verkkojohto pistorasiaan. Kaiuttimista ei kuulu ääntä. Kaiuttimen signaalikaapeleita ei ole Tarkista kaiuttimien johdotus ja tarvittaessa kytketty.
 • Page 73: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Mallia & teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Vahvistin Lähtöteho: Stereokäytössä: 100 W/kanava, min. RMS, ajetaan 8 Ω 1 kHz:ssä harmoninen Etukanavat: kokonaissärö ei ylitä 0,8%. (IEC268-3/DIN) Surround-käytössä: 100 W/kanava, min. RMS, ajetaan 8 Ω 1 kHz:ssä harmoninen Etukanavat: kokonaissärö...
 • Page 74 Inden opstillingen Kontrol af tilbehøret Sikkerhedsforanstaltninger Generelle forholdsregler Kontroller at alle nedenstående dele er leveret sammen med apparatet. Tallet i parentes angiver det leverede antal. • Der må IKKE stikkes metalgenstande ind i apparatet. • Apparatet må IKKE skilles ad, der må ikke fjernes nogen •...
 • Page 75 COMPU LINK fjernbetjeningssystem .... 29 Ændring af navnet på afspilningskilden ......10 Valg af forskellige afspilningskilder for billede og lyd ..11 Betjening af JVC’s audio/video-udstyr ..30 Regulering af lydstyrken ..........11 Brug af lydudstyr ............30 Lytning med hovedtelefon alene ........11 Brug af billedudstyr ............
 • Page 76: Identifikation Af Delene

  Identifikation af delene Apparatet forsiden 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND FM/AM TAPE/CDR MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS...
 • Page 77 Parts Identification Nærmere enkeltheder fremgår af siderne i parentes. Fjernbetjeningen 1 • 10 talknapper til valg af faste kanaler (21) • 10 talknapper til lydregulering (18, 19) • 10 talknapper til betjening af audio/video-udstyr (30 – 32) 2 SOUND-knap (18, 19) 3 REC PAUSE-knap (31, 32) A/V CONTROL STANDBY/ON...
 • Page 78: Tilslutninger

  Tilslutninger Tilslutning af AM (MB)- og FM-antenner Bagpanel Tilslutning af AM (MB)-antenne Den medfølgende AM (MB)-rammeantenne tilsluttes bøsningerne mærket AM LOOP. Drej rammen indtil du opnår den bedst mulige modtagelse. • Hvis modtagelsen er dårlig, skal der sluttes en enkelt vinylbeklædt ledning (medfølger ikke) til bøsningen mærket AM EXT.
 • Page 79: Tilslutning Af Højttalerne Og Subwoofer

  Getting Started 7 Sådan kommer du i gang Tilslutning af højttalerne og Subwoofer Du kan tilslutte fem højttalere—et sæt fronthøjttalere, en centerhøjttaler, et sæt surroundhøjttalere—og en subwoofer. C enterhøjttalerens FORSIGTIG: Højre Venstre Brug højttalere med den impedans der angives ved Subwoofer fronthøjttalers fronthøjttalers...
 • Page 80: Tilslutning Af Audio/Video-Udstyr

  Tilslutninger Tilslutning af audio/video-udstyr Sluk for strømmen til alle komponenter, inden der foretages nogen tilslutninger. Nedenstående udstyr kan tilsluttes receiveren ved. Se også de vejledninger der følger med lydudstyret. • Lydudstyr: CD-afspiller* og Kassettbåndoptager (eller CD-optager*) • Videoudstyr: Videobåndoptager, TV*, og DVD-afspiller* * Disse udstyr kan tilsluttes som nærmere beskrevet under “Analoge tilslutninger”...
 • Page 81 Getting Started Tilslutning af videoudstyr Brug kabler med RCA-bananstik (medfølger ikke). Sæt det hvide stik i den venstre audioindgang, det røde stik i den højre audioindgang og det gule stik i videoindgangen. Bagpanel MONITOR (REC) TAPE /CDR (PLAY) Videobåndoptager (REC) (REC) Videobåndoptager (PLAY)
 • Page 82: Digitale Tilslutninger

  Tilslutninger Digitale tilslutninger Tilslutning af netledningen Receiveren har to DIGITAL IN-terminaler-én digital koaksial terminal og én digital optisk terminal. Inden netledningen sluttes til lysnettet, skal alle andre Du kan slutte alt udstyr til én af de digitale terminaler met et tilslutninger være foretaget.
 • Page 83: Elementære Funktioner

  Elementære funktioner Apparatet forsiden Fjernbetjeningen STANDBY/ON A/V CONTROL STANDBY lampe RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Kildeudvælgelses- Kildeudvælgelsesknapper knapper Bemærkinger: Tænd for strømmen • Når du tilslutter en CD-optager til bøsningerne mærket TAPE/CDR, skal du ændre kildenavnet til CDR, så “CDR” kommer frem på Tryk på...
 • Page 84: Valg Af Forskellige Afspilningskilder For Billede Og Lyd

  Elementære funktioner Apparatet forsiden Fjernbetjeningen MASTER VOLUME TA/NEWS/INFO DIMMER -reguleringsknap SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Lydkilde- knapper INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C DIMMER MUTING...
 • Page 85: Midlertidig Afbrydelse Af Lyden-Muting

  Basic Operations Efter brug af hovedtelefoner Ændring af displayets lysstyrke Tryk på SPEAKERS ON/OFF på forsiden af —DIMMER apparatet for at aktivere højttalerne. H.PHONE-indikatoren slukker, og SPK-indikatoren tændes. Lyset i displayet kan dæmpes. Tag hovedtelefonerne ud af stikket. Tryk på DIMMER. •...
 • Page 86: Grundliggende Indstillinger

  Grundliggende indstillinger Drej MULTI JOG-knappen for at justere det Grundlæggende indstillinger med MULTI valgte element. JOG-drejeknappen Vælg “SUBWOOFER YES”, hvis der er en subwoofer tilsluttet. Når du har tilsluttet og anbragt højttalerne, skal du foretage de grundlæggende indstillinger for følgende elementer, så de passer til dine lytteforhold.
 • Page 87: Indstilling Af De Digitale Indgange-Digital In

  Basic Settings 7 Højttalerafstand—DISTANCE UNIT, 7 Lavfrekvens-effektdæmper—LFE ATTENUATE FRNT (Front) DISTANCE, CNTR (Center) DISTANCE, Hvis baslyden forvrænges, når du afspiller software, som er SURR (Surround) DISTANCE kodet med Dolby Digital eller DTS Digital Surround, skal du Vælg enheden for at måle afstanden mellem lyttepositionen vælge “–...
 • Page 88: Valg Af Analog Eller Digital Indgangsfunktion

  Grundliggende indstillinger Apparatet forsiden Fjernbetjeningen INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Kildeudvælgelses- knapper ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D Kildeudvælgelsesknapper INPUT ANALOG Hvis følgende symptomer opstår under afspilning af software,...
 • Page 89: Lydindstillinger

  Lydindstillinger Apparatet forsiden INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH– SUBWOOFER OUT ON/OFF Remote...
 • Page 90: Lydjusteringer Med Multi Jog-Drejeknappen

  Lydindstillinger 7 Betjeningsprocedure Lydjusteringer med MULTI JOG -drejeknappen Eks. Når du justerer baslyden. Inden du starter, skal du huske… Du kan justere lyden med MULTI JOG-drejeknappen på Der er tidsbegrænsning på følgende trin. Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig, skal du starte fra trin 1 igen. forsiden af apparatet.
 • Page 91: Lydjusteringer Med Fjernbetjeningen

  Sound Adjustments 7 Klang—BASS, TREBLE 7 Panoramakontrol for Pro Logic ll Music —PANORAMA CTRL (Control) Juster bas- og diskantlydene, som du vil (–10 dB til +10 dB i 2-trins intervaller). Du kan kun slå Panoramakontrollen for Pro Logic ll Music fra •...
 • Page 92: Regulering Af Subwooferens Udgangsniveau

  Lydindstillinger Tryk på TEST. Regulering af subwooferens udgangsniveau “TEST TONE L” begynder at blinke på displayet, og der Sørg for, at subwooferen er indstillet på “YES” (se side 13). lyder en prøvetone fra højttalerne i følgende rækkefølge: Tryk på SOUND. De 10 talknapper er nu aktiveret for justering af lyden.
 • Page 93: Brug Af Tuneren

  Brug af tuneren Apparatet forsiden Fjernbetjeningen FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Manuel indstilling på stationer Brug af faste stationer Når en station er blevet tildelt et kanalnummer, kan der hurtigt Tryk på FM/AM for at vælge bølgeområde stilles ind på...
 • Page 94: Indstilling På En Fast Station

  Brug af tuneren Apparatet forsiden Fjernbetjeningen FM/AM A/V CONTROL RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10 talknapper SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D Betjeningsknapper FM/AM...
 • Page 95: Fm-Stationer Med Rds (Radio Data System)

  Tuner Operations RDS Betjeningsknapper PS (programservice) Under søgning vises “PS”, ligesom stationsnavnene vises. Hvis der ikke sendes TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ noget signal, vises “NO PS”. PTY SEARCH INFO PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (programtype) Under søgning vises “PTY”, ligesom de PTY ( PTY 9 DISPLAY MODE udsendte programtyper vises.
 • Page 96 Brug af tuneren Beskrivelse af PTY-koderne: Tryk på PTY SEARCH igen, mens den valgte PTY-kode vises på displayet. NEWS Nyheder. Under søgningen veksler “SEARCH” med den valgte PTY- AFFAIRS Aktuelle programmer der uddyber nyhederne— kode på displayet. debat eller analyser. De 30 faste FM-stationer gennemsøges.
 • Page 97: Midlertidigt Skift Til En Valgt Programtype

  Tuner Operations Midlertidigt skift til en valgt Når den aktuelle kilde er “FM” programtype Receiveren fortsætter med at gengive den aktuelle kilde (DVD, VCR, TV SOUND, CD, eller TAPE [eller CDR]). ‘ En anden praktisk RDS-funktion kaldes “Enhanced Other Networks (til andet netværk)”. Når RDS-netværket begynder at udsende det program, du Denne facilitet gør det muligt midlertidigt at stille om til et har valgt, skifter receiveren automatisk til den station.
 • Page 98: Skabelse Af Realistiske Lydfelter

  Skabelse af realistiske lydfelter Følgende surround og DSP-funktioner kan benyttes til Indkodningsmetoden Dolby Digital 5,1 ch (såkaldt diskret gengivelse af et realistisk lydfelt: flerkanals digitalt lydformat) indspiller og komprimerer digitalt signalerne til venstre frontkanal, højre frontkanal, Surround-funktionerne centerkanalen, venstre surroundkanal, højre surroundkanal og 7 Dolby LFE-kanalen.
 • Page 99 Creating Realistic Sound Fields DSP-funktionerne Skabelse af et lydfelt 7 DAP (Digital Acoustic Processor)-funktioner Tilbagekastning bagfra DAP-funktionerne har til formål at skabe vigtige akustiske Tidlig surroundelementer. tilbagekastning Den lyd man hører i en live club, danseklub, koncertsal el.lign., består af direkte og indirekte lyd, dvs. tidlige reflektioner og reflektioner bagfra.
 • Page 100: Brug Af Surroundfunktioner

  Skabelse af realistiske lydfelter Højttalerinformationerne skal være indstillet korrekt (se side 13 og 14). • Hvis der kun er tilsluttet fronthøjttalere, er surround/DSP-funktionerne og ikke til rådighed. • DSP-funktionerne kan ikke bruges, hvis der ikke er tilsluttet nogen surroundhøjttalere. • Husk at højttalerindstillingen ikke bør ændres under brug af en surround/DSP-funktion, da man ellers risikerer at den annulleres når de for surround/DSP-funktionen nødvendige højttalere deaktiveres.
 • Page 101: Brug Af Dsp-Funktioner

  Creating Realistic Sound Fields 7 Justerbare elementer og den valgte surround/DSP- Brug af DSP-funktioner funktion • Se side 17 til 19 ang. justeringsbetjening. Påkrævede højttalerlayout for DSP-funktioner er som følger: Valgt surround/DSP- Justerbare Justerbart • 5 kanaler funktion elementer område (Front-, center- og surroundhøjttalerne SURROUND OFF FRONT L LEVEL...
 • Page 102: Compu Link Fjernbetjeningssystem

  COMPU LINK fjernbetjeningssystem Automatisk valg af lydkilde Ved hjælp af fjernbetjeningssystemet COMPU LINK kan JVC lydudstyr betjenes gennem fjernbetjeningsføleren på Når du trykker på afspilningsknappen (3) på et tilsluttet receiveren. apparat eller på dettes fjernbetjening, tændes der automatisk For at kunne anvende dette fjernbetjeningssystem skal JVC for receiveren, der skifter lydkilde til det pågældende apparat.
 • Page 103: Betjening Af Jvc's Audio/Video-Udstyr

  Betjening af JVC’s audio/video-udstyr Lydindstillinger Fjernbetjeningen kan benyttes til betjening af andre JVC- apparater. Følgende knapper kan altid styres: SURROUND Tænd for og vælg Surround- Brug af lydudstyr funktionerne. Tænd for og vælg DSP- OBS! funktionerne. Forudsætninger for at kunne betjene JVC lydudstyr med...
 • Page 104 Betjening af JVC’s audio/video-udstyr CD-afspiller Kassettebåndoptager Når der er trykket på CD, kan følgende knapper benyttes til Når der er trykket på TAPE/CDR, kan følgende knapper betjening af CD-afspiller: benyttes til betjening af kassettebåndoptager: Start af afspilning. Start af afspilning.
 • Page 105: Brug Af Billedudstyr

  Operating JVC’s Audio/Video Components Videobåndoptager Brug af billedudstyr Følgende knapper kan altid styres: OBS! STANDBY/ON Tænding/slukning for Forudsætning for at kunne betjene JVC billedudstyr med videobåndoptageren. fjernbetjeningen: VCR CH +/– Skift af tv-kanal på • Visse JVC videobåndoptagere accepterer to typer styresignaler: videobåndoptageren.
 • Page 106: Afhjælpning Af Fejl

  Afhjælpning af fejl Nedenstående tabel kan benyttes til hjælp med løsning af de eventuelle problemer du kommer ud for i det daglige. Hvis der er et problem du ikke kan løse, bedes du kontakte ditn JVC-servicecenter. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Der kan ikke tændes for apparatet.
 • Page 107: Specifikationer

  Specifikationer Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes. Forstærkerdel Udgangseffekt: Stereo-brug: 100 W pr. kanal, min. RMS, 8 Ω ved 1 kHz, højst 0,8% total Frontkanaler: harmonisk forvrængning. (IEC268-3/DIN) Surround-brug: 100 W pr. kanal, min. RMS, 8 Ω ved 1 kHz, højst 0,8% total Frontkanaler: harmonisk forvrængning.
 • Page 108 Vor der Installation Vorsichtsmaßnahmen Überprüfen der mitgelieferten Zubehörteile Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen Überprüfen Sie, ob die folgenden Gegenstände alle vorhanden sind. Die Zahl in Klammern gibt die Menge der • Führen Sie KEINERLEI Metallobjekte in das Gerät ein. mitgelieferten Teile an. • Bauen Sie das Gerät NICHT auseinander, drehen Sie keine Schrauben heraus, und nehmen Sie keine Abdeckungen oder Gehäuseteile ab.
 • Page 109 Verwendung der DSP-Modi ..........28 Auswählen verschiedener Signalquellen für Bild Fernbedienungssystem COMPU LINK ... 29 und Ton ..............11 Einstellen der Lautstärke ..........11 Bedienen von JVC-Audio-/ Zuhören nur mit Kopfhörern ........... 11 Videokomponenten ......... 30 Vorübergehendes Stummschalten Bedienen der Audiokomponenten ........30 —Stummschaltfunktion ..........
 • Page 110: Regler Und Tasten

  Regler und Tasten Frontplatte 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND FM/AM TAPE/CDR MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS SUBWOOFER OUT...
 • Page 111 Parts Identification Weitere Einzelheiten finden Sie auf den in Klammern Fernbedienung angegebenen Seiten. 1 • 10 Zifferntasten zum Wählen von gespeicherten Kanälen (21) • 10 Zifferntasten zur Klangeinstellung (18, 19) • 10 Zifferntasten zum Betrieb der Audio-/ A/V CONTROL STANDBY/ON RECEIVER Videokomponenten (30 –...
 • Page 112: Erste Schritte

  Erste Schritte Anschließen der MW- und UKW-Antenne Geräterückseite Anschluß der MW-Antenne Schließen Sie die mitgelieferte MW-Rahmenantenne an die Anschlüsse AM LOOP an. Drehen Sie die Rahmenantenne, bis der Empfang am besten ist. • Schließen Sie bei schlechtem Empfang einen Draht mit Vinylummantelung als Außenantenne (gehört nicht zum Lieferumfang) an den Anschluß...
 • Page 113: Anschließen Der Lautsprecher Und Des Subwoofers

  Getting Started 7 Lautsprecheraufstellung Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers Sie können fünf Lautsprecher anschließen—Zwei Frontlautsprecher, einen Mittenlautsprecher und zwei Mitten- lautsprecher Surround Lautsprecher—und einen Subwoofer. Rechter Front Linker Front- Subwoofer -lautsprecher lautsprecher ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Lautsprecher mit der SPEAKER IMPEDANCE (lautsprecherimpedanz), die an den Lautsprecheranschlüssen angegeben ist.
 • Page 114: Anschließen Von Audio-/Videokomponenten

  Erste Schritte Anschließen von Audio-/Videokomponenten Vor dem Anschluß die Stromversorgung zu allen Komponenten unterbrechen. Sie können folgende Audio-/Videokomponenten an diesen Receiver anschließen. In den Bedienungsanleitungen der Komponenten, die zum Lieferumfang gehören, finden Sie entsprechende Informationen. • Audiokomponenten: CD-Spieler* und Cassettendeck (oder CD-Recorder*) •...
 • Page 115 Getting Started Anschließen von Videokomponenten Fernsehgerät Verwenden Sie Kabel mit Cinchsteckern (gehört nicht zum Lieferumfang). Fernsehgerät Schließen Sie den weißen Stecker an die linke Audiobuchse, den roten Stecker an die rechte Audiobuchse und den gelben Stecker an die Videobuchse an. Geräterückseite MONITOR (REC)
 • Page 116: Digitale Anschlüsse

  Erste Schritte Digitale Anschlüsse Anschließen des Netzkabels Dieser Receiver ist mit zwei Eingängen DIGITAL IN—einem digitalen Koaxialeingang und ein digitalen Ehe Sie den Receiver an eine Netzsteckdose anschließen, Lichtwellenleitereingängen. vergewissern Sie sich, daß Sie alle Anschlüsse vorgenommen Sie können jede Komponente mit allen digitalen Anschlüssen haben.
 • Page 117: Grundbetrieb

  Grundbetrieb Frontplatte Fernbedienung STANDBY/ON Kontrollleuchte STANDBY A/V CONTROL RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Tasten zum Auswählen Tasten zum Auswählen der Signalquelle der Signalquelle Hinweise: Einschalten der Stromversorgung • Wenn Sie einen CD-Recorder an die Buchsen TAPE/CDR anschließen, müssen Sie den Signalquellennamen auf CDR Drücken Sie STANDBY/ON (oder STANDBY/ON...
 • Page 118: Auswählen Verschiedener Signalquellen Für Bild Und Ton

  Grundbetrieb Frontplatte Fernbedienung Regler MASTER TA/NEWS/INFO DIMMER VOLUME SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Tasten zum Auswählen INPUT ATT der Signalquelle D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C MUTING DIMMER...
 • Page 119: Vorübergehendes Stummschalten -Stummschaltfunktion

  Basic Operations Nach der Verwendung der Kopfhörer Ändern der Helligkeit des Displays Drücken Sie die Taste SPEAKERS ON/OFF auf der —DIMMER Frontplatte, um die Lautsprecher zu aktivieren. Die Anzeige H.PHONE erlischt und es leuchtet SPK auf. Sie können das Display abdunkeln. Ziehen Sie den Kopfhörerstecker aus der Buchse.
 • Page 120: Grundeinstellungen

  Grundeinstellungen Drehen Sie den Regler MULTI JOG, um den Grundeinstellungen über den Regler ausgewählten Wert einzustellen. MULTI JOG Wählen Sie „SUBWOOFER YES“ , wenn ein Subwoofer angeschlossen ist. Nachdem Sie die Lautsprecher aufgestellt und angeschlossen haben, müssen Sie die Grundeinstellungen für die folgenden Optionen entsprechend der Raumbedingungen vornehmen.
 • Page 121: Einstellen Des Digitaleingangs-Digital In

  Basic Settings 7 Lautsprecherabstand—DISTANCE UNIT, 7 Dämpfung des Bassfrequenzeffekts—LFE ATTENUATE FRNT (Frontlaut) DISTANCE, CNTR (Mittenlaut) Wenn die Bassklänge bei der Wiedergabe einer Aufnahme im DISTANCE, SURR (Surround) DISTANCE Dolby Digital- oder DTS Digital Surround-Format verzerrt sind, Wählen Sie die Maßeinheit für den Abstand zwischen Ihrer wählen Sie „–10dB“, um die „Dämpfung des Hörposition und den Lautsprechern—„METER“...
 • Page 122: Wählen Des Analogen Oder Digitalen Eingangsmodus

  Grundeinstellungen Frontplatte Fernbedienung INPUT DIGITAL Tasten zum DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Auswählen der Signalquelle ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D Tasten zum Auswählen INPUT ANALOG der Signalquelle...
 • Page 123: Klangeinstellungen

  Klangeinstellungen Frontplatte INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH– SUBWOOFER OUT ON/OFF Remote Remote...
 • Page 124: Klangeinstellungen Über Den Regler Multi Jog

  Klangeinstellungen 7 Vorgehensweise Klangeinstellungen über den Regler MULTI JOG Bsp.: Bei der Einstellung des Bassklangs Beachten Sie vor der Einstellung... Der Klang kann mit dem Regler MULTI JOG auf der Für die Ausführung der folgenden Schritte besteht ein Frontplatte eingestellt werden. Zeitlimit.
 • Page 125: Klangeinstellungen Über Die Fernbedienung

  Sound Adjustments 7 Ton—BASS, TREBLE 7 Panorama-Steuerung für Pro Logic II Music —PANORAMA CTRL (Steuerung) Stellen Sie die Bass- und Höhenfrequenzen nach Ihren Wünschen ein (–10 dB bis +10 dB in 2-Stufen-Intervallen). Sie können die Panorama -Steuerung für Pro Logic II Music •...
 • Page 126: Einstellen Des Subwoofer-Pegels

  Klangeinstellungen Drücken Sie TEST. Einstellen des Subwoofer-Pegels „TEST TONE L“ blinkt im Display, und ein Testton wird in Vergewissern Sie sich, daß die Subwoofer auf „YES“ der folgenden Reihenfolge über die Lautsprecher eingestellt sind (siehe Seite 13). wiedergegeben. Drücken Sie SOUND. Die 10 Zifferntasten werden aktiviert, um Klangeinstellungen vornehmen zu können.
 • Page 127: Tunerbedienung

  Tunerbedienung Frontplatte Fernbedienung FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Manuelles Abstimmen von Sendern Verwenden des Senderspeichers Drücken Sie FM/AM, um ein Band Sobald ein Sender einer Kanalnummer zugeordnet worden ist, kann dieser Sender schnell eingestellt werden. Sie können auszuwählen—UKW oder MW.
 • Page 128: So Rufen Sie Einen Gespeicherten Sender Ab

  Tunerbedienung Frontplatte Fernbedienung FM/AM A/V CONTROL RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10 Zifferntasten SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D RDS-Betriebstasten FM/AM...
 • Page 129: Verwenden Des Rds (Radiodatensystems) Beim Empfang Von Ukw-Sendern

  Tuner Operations RDS-Betriebstasten PS (Sendername) Während der Suche erscheint „PS“, und anschließend werden die Sendernamen TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ angezeigt. „NO PS“ wird angezeigt, wenn kein PTY SEARCH INFO Signal übertragen wird. PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (Sendungstyp) PTY ( PTY 9 DISPLAY MODE Während der Suche erscheint „PTY“, und DISPLAY anschließend wird der Sendungstyp angezeigt.
 • Page 130 Tunerbedienung Beschreibung der PTY-Codes: Drücken Sie PTY SEARCH erneut, während der PTY-Code, der im vorausgegangenen NEWS Nachrichten. Schritt gewählt wurde, noch im Display AFFAIRS Themensendungen, in der aktuelle Nachrichten ausführlicher behandelt werden—Debatte oder angezeigt wird. Analyse. Während der Suche werden „SEARCH“ und der gewählte PTY-Code abwechselnd im Display angezeigt.
 • Page 131: Vorübergehendes Umschalten Auf Eine Gewünschte Sendung

  Tuner Operations Vorübergehendes Umschalten Wenn die aktuelle Signalquelle nicht „FM“ ist auf eine gewünschte Sendung Der Receiver setzt die Wiedergabe der aktuell gewählten Signalquelle fort (DVD, VCR, TV SOUND, CD oder TAPE Ein weiterer praktischer RDS-Dienst wird „Enhanced Other [oder CDR]). ‘...
 • Page 132: Erzeugen Realistischer Klangfelder

  Erzeugen realistischer Klangfelder Zum Erzeugen eines realistischen Klangfelds können Sie die Mithilfe des Codierverfahrens Dolby Digital 5,1 ch (dem so folgenden Surround- und DSP-Modi verwenden: genannten diskreten mehrkanaligen digitalen Audioformat) werden die Signale für den linken Frontkanal, den rechten Surround-modi Frontkanal, den Mittenkanal, den linken Surround Kanal, den 7 Dolby rechten Surround Kanal und den LFE-Kanal aufgezeichnet...
 • Page 133 Creating Realistic Sound Fields DSP-modi Erzeugen eines Klangfelds 7 DAP (Digital Acoustic Processor)-modi Reflexionen von den Wänden Die DAP-Modi wurden zur Erzeugung bestimmter Surround- Frühe Reflexionen Elemente entwickelt. Der Schall in einem Club, einer Diskothek, einer Halle oder einem Pavillon besteht aus direktem und indirektem Schall— frühzeitige Reflexionen und Reflexionen von den Wänden.
 • Page 134: Verwendung Der Surround-Modi

  Erzeugen realistischer Klangfelder Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lautsprecherinformationen richtig eingegeben haben (siehe Seiten 13 und 14). • Wenn lediglich Frontlautsprecher angeschlossen sind, können Sie die Surround-/DSP-Modi nicht verwenden. • Sie können die DSP-Modi nicht verwenden, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind. •...
 • Page 135: Verwendung Der Dsp-Modi

  Creating Realistic Sound Fields 7 Einstellbare Werte und ausgewählter Surround-/DSP- Verwendung der DSP-Modi Modus • Nähere Informationen zum Einstellungsverfahren finden Sie Die benötigte Lautsprecheranordnung für die DSP-Modi ist: auf den Seiten 17 bis 19. • 5 Kanäle Ausgewählter Einstellbare Werte Einstellbarer (Front-, Mitten- und Surround Surround-/DSP-Modus...
 • Page 136: Fernbedienungssystem Compu Link

  Komponente drücken oder die Wiedergabetaste auf der Damit Sie dieses Fernbedienungssystem nutzen können, jeweiligen Fernbedienung drücken, wird der Receiver müssen Sie die JVC-Audiokomponenten zusätzlich zu den automatisch eingeschaltet und auf Wiedergabe der jeweiligen anderen Anschlüssen über die Buchsen COMPU LINK-4 Komponente geschaltet.
 • Page 137: Bedienen Von Jvc-Audio-/Videokomponenten

  Aktivieren und wählen Sie die DSP- WICHTIG: Modi aus. So bedienen Sie JVC-Audiokomponenten über diese Fernbedienung: • Sie müssen die JVC-Audiokomponenten über die Buchsen COMPU SURROUND/DSP OFF Deaktivieren Sie die Surround- und LINK-4 (SYNCHRO) (siehe Seite 29) miteinander verbinden. Und DSP-Modi.
 • Page 138 Bedienen von JVC-Audio-/Videokomponenten Cassettendeck CD-Spieler Wenn Sie TAPE/CDR gedrückt haben, können Sie die Nachdem Sie CD gedrückt haben, können Sie die folgenden folgenden Tasten zum Bedienen des Cassettendeck Tasten zum Bedienen des CD-Spielers verwenden: verwenden: Die Wiedergabe wird gestartet. Die Wiedergabe wird gestartet.
 • Page 139: Bedienen Der Videokomponenten

  STANDBY/ON Der VCR wird ein- oder So bedienen Sie JVC-Videokomponenten über diese Fernbedienung: ausgeschaltet. • Einige JVC-Videorecorder sind in der Lage, zwei Typen von Steuersignalen zu akzeptieren: Fernbedienungscode „A“ und „B“. VCR CH +/– Kanäle am VCR werden Ehe Sie diese Fernbedienung verwenden, vergewissern Sie sich, Weitergeschaltet.
 • Page 140: Fehlerbeseitigung

  Fehlerbeseitigung Mit dieser Tabelle können Sie allgemeine Betriebsprobleme lösen. Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, setzen Sie sich mit dem Kundendienstzentrum von JVC in Verbindung. PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG Die Stromversorgung läßt sich nicht Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.
 • Page 141: Technische Daten

  Konstruktion und technische Daten können ohne vorherige Technische Daten Ankündigung geändert werden. Verstärker Ausgangsleistung: Stereoempfang: Sinus-Dauertonleistung: 100 W pro Kanal, an 8 Ω bei 1 kHz, Frontkanäle: Gesamtklirrgrad: nicht größer als 0,8%. (IEC268-3/DIN) Raumklangbetrieb: Sinus-Dauertonleistung: 100 W pro Kanal an 8 Ω bei 1 kHz, Frontkanäle: Gesamtklirrgrad: nicht größer als 0,8%.
 • Page 142 Avant l’installation Précautions Vérification des accessoires fournis Précautions générales Vérifier que tous les articles suivants sont bien fournis avec l’appareil. Le nombre entre parenthèses indique la quantité • N’INSERER AUCUN objet métallique à l’intérieur de l’appareil. d’articles fournis. • NE PAS DEMONTER l’appareil ni ne retirer les vis, les couvercles ou le compartiment.
 • Page 143 COMPU LINK ........29 Ajustement du volume ............ 11 Écoute privée avec le casque d’écoute ......11 Commande d’appareils audio/vidéo JVC ..30 Interruption momentanée du son—Sourdine ....12 Commande d’appareils audio ......... 30 Modification de la luminosité de l’affichage Commande d’appareils vidéo .........
 • Page 144: Identification Des Parties

  Identification des parties Panneau avant 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND TAPE/CDR FM/AM MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS...
 • Page 145 Voir les pages entre parenthèses pour plus de détails. Télécommande 1 • Touches numériques pour la sélection des canaux préréglés (21) • Touches numériques pour l’ajustement du son (18, 19) • Touches numériques pour la commande des appareils audio/vidéo (30 – 32) A/V CONTROL STANDBY/ON 2 Touche SOUND (18, 19)
 • Page 146: Pour Commencer

  Pour commencer Connexion des antennes AM (PO) et FM Panneau arrière Connexion de l’antenne AM (PO) Connecter l’antenne cadre AM (PO) fourni aux prises AM LOOP . Tourner l’antenne cadre jusqu’à ce que la meilleure réception possible soit obtenue. • Si la réception est mauvaise, connecter un fil extérieur recouvert de vinyle (non fourni) à...
 • Page 147: Connexion Des Enceintes Et Du Caisson De Grave

  7 Schéma de disposition des enceintes Connexion des enceintes et du caisson de grave Vous pouvez connecter cinq enceintes—une paire d’enceintes Enceinte avant, une enceinte centrale et une paire d’enceintes centrale Surround— et un caisson de grave. Caisson de Enceinte Enceinte grave avant droite...
 • Page 148: Connexion Des Appareils Audio/Vidéo

  Pour commencer Connexion des appareils audio/vidéo Mettre hors tension tous les appareils avant la connexion. Il est possible de connecter les appareils audio/vidéo suivants à cet ampli-tuner. Se référer aussi aux modes d’emploi fournis avec ces appareils. • Appareils audio: Lecteur CD* et platine cassette (ou enregistreur de CD*) •...
 • Page 149 Connexion des appareils vidéo Téléviseur Utiliser des câbles munis de fiches cinch (non fournis). Connecter la fiche blanche à la prise audio gauche, la fiche rouge à la prise audio droite et la fiche jaune à prise vidéo. Panneau arrière MONITOR (REC) TAPE...
 • Page 150: Connexions Numériques

  Pour commencer Connexions numériques Connexion du cordon d’alimentation secteur Cet ampli-tuner est équipé de deux prises d’entrée numérique DIGITAL IN—une prise numérique coaxiale et une prise Avant de brancher l’ampli-tuner sur une prise d’alimentation numérique optique. secteur, s’assurer que toutes les connexions ont été faites. Il est possible de connecter un appareil numérique à...
 • Page 151: Opérations De Base

  Opérations de base Panneau avant Télécommande STANDBY/ON A/V CONTROL RECEIVER témoin STANDBY STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Touches de sélection de source Touches de sélection de source Remarques: Mise de l’appareil sous tension • Lors de la connexion d’un enregistreur de CD aux prises TAPE/CDR, changer le nom de source sur CDR de façon que “CDR”...
 • Page 152: Sélection De Sources Différentes Pour L'image Et Le Son

  Opérations de base Panneau avant Télécommande Réglage MASTER DIMMER VOLUME TA/NEWS/INFO SLEEP RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DISPLAY MODE Touches de sélection de la INPUT ATT source audio D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C DIMMER...
 • Page 153: Interruption Momentanée Du Son-Sourdine

  Après avoir utilisé le casque d’écoute Modification de la luminosité 1 Appuyer sur SPEAKERS ON/OFF sur le panneau de l’affichage—DIMMER avant pour mettre en service les enceintes. L’indicateur H.PHONE s’éteint et l’indicateur SPK s’allume. Il est possible d’assombrir l’affichage 2 Déconnectez le casque d’écoute. Appuyer sur DIMMER.
 • Page 154: Réglages De Base

  Réglages de base Tourner la molette MULTI JOG pour ajuster Réglages de base à l’aide de la molette l’élément choisi. MULTI JOG Choisir “SUBWOOFER YES” si un caisson de grave est connecté. Après avoir connecté et mis en place les enceintes, il faut réaliser les réglages de base suivants en fonction des conditions d’écoute.
 • Page 155: Sélection Des Prises D'entrée Numérique-Digital In

  7 Distance des enceintes—DISTANCE UNIT, FRNT (avant) 7 Atténuateur d’effet des basses fréquences DISTANCE, CNTR (centrale) DISTANCE, SURR —LFE ATTENUATE (Surround) DISTANCE Si les sons graves sont déformés lors de la reproduction d’un support codé avec Dolby Digital ou DTS Digital Surround, Choisir l’unité...
 • Page 156: Sélection Du Mode D'entrée Analogique Ou Numérique

  Réglages de base Panneau avant Télécommande INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Touches de sélection de source ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C Touches de INPUT ANALOG...
 • Page 157: Ajustements Sonores

  Ajustements sonores Panneau avant INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH–...
 • Page 158: Ajustements Sonores À L'aide De La Molette Multi Jog

  Ajustements sonores 7 Procédure de fonctionnement Ajustments sonores à l’aide de la molette Ex. Lors de l’ajustement des graves MULTI JOG Avant de commencer, se rappeler... Il y a un temps limite pour réaliser les étapes suivantes. Si le Il est possible d’ajuster le son en utilisant la molette MULTI réglage est annulé...
 • Page 159: Ajustements Sonores À L'aide De La Télécommande

  7 Tonalité—BASS, TREBLE 7 Commande panoramique pour Pro Logic II Music— PANORAMA CTRL (commande panoramique) Ajuste les graves et les aigus selon ses préférences (–10 dB à +10 dB par pas de 2 niveaux). Il possible de mettre en ou hors service la commande •...
 • Page 160: Ajustement Du Niveau De Sortie Du Caisson De Grave

  Ajustements sonores Ajustement du niveau de sortie du caisson de Appuyer sur TEST. grave “TEST TONE L” clignote sur l’affichage et une tonalité de test sort des enceintes dans l’ordre suivant: S’assurer que le réglage du caisson de grave est sur “YES” (voir page 13).
 • Page 161: Utilisation Du Tuner

  Utilisation du tuner Panneau avant Télécommande FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Accord manuel d’une station Utilisation de l’accord par préréglage Une fois qu’une station est attribuée à un numéro de canal, Appuyer sur FM/AM pour choisir la bande—...
 • Page 162: Accord D'une Station Préréglée

  Utilisation du tuner Panneau avant Télécommande FM/AM A/V CONTROL RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Touches SURROUND DIMMER numériques INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT Touches de D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C commande du RDS...
 • Page 163: Utilisation Du Rds (Radio Data System) Pour Recevoir Les Stations Fm

  Tuner Operations PS (Program Service—Nom de station) Touches de commande du RDS Pendant la recherche, “PS” apparaît et le nom de la station est affiché. “NO PS” apparaît si TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ aucun signal n’est envoyé. PTY SEARCH INFO PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (Program Type—Type de programme) Pendant la recherche, “PTY”...
 • Page 164 Utilisation du tuner Appuyer de nouveau sur PTY SEARCH Description des codes PTY: pendant que le code PTY choisi à l’étape NEWS Informations. précédente est toujours sur l’affichage. AFFAIRS Émissions d’actualité prolongeant les Pendant la recherche, “SEARCH” et le code PTY choisi informations—débats ou analyses.
 • Page 165: Commutation Temporaire Sur Le Programme De Son Choix

  Tuner Operations Commutation temporaire sur le Quand la source actuelle n’est pas “FM” programme de son choix L’ampli-tuner continue de reproduire la source actuelle (DVD, VCR, TV SOUND, CD ou TAPE [ou CDR]). Un autre service RDS pratique est appelé “Enhanced Other ‘...
 • Page 166: Création De Champs Sonores Réalistes

  Création de champs sonores réalistes Il est possible d’utiliser les modes Surround et DSP suivant La méthode de codage Dolby Digital à 5,1 canaux (aussi pour créer un champ sonore réaliste: appelée format audio numérique multicanaux discret) enregistre et compresse numériquement les signaux du canal Modes Surround avant gauche, du canal avant droit, du canal central, du canal 7 Dolby...
 • Page 167 Modes DSP Création d’un champ sonore 7 Modes DAP (Processeur acoustique numérique) Réflexions arrière Les modes DAP ont été conçus pour créer les éléments Réflexions importants de l’acoustique Surround. premières Le son entendu dans un cinéma, un café-concert, un club de danse ou un pavillon est constitué...
 • Page 168: Utilisation Des Modes Surround

  Création de champs sonores réalistes S’assurer de régler l’information des enceintes correctement (voir pages 13 et 14). • Si seules les enceintes avant sont connectées, il n’est pas possible d’utiliser les modes Surround/DSP. • Il n’est pas possible d’utiliser les modes DSP si aucune enceinte Surround n’est connectée. •...
 • Page 169: Utilisation Des Modes Dsp

  7 Éléments ajustables et mode Surround/DSP choisi Utilisation des modes DSP • Pour l’ajustement, voir pages 17 à 19. Les dispositions d’enceintes nécessaires pour les modes DSP Mode Surround/DSP Éléments Plage sont les suivantes: choisi ajustables d’ajustement SURROUND OFF FRONT L LEVEL –10 à...
 • Page 170: Système De Commande À Distance Compu Link

  Système de commande à distance COMPU LINK Sélection automatique de source Le système de commande à distance COMPU LINK vous permet de commander les appareils audio JVC à travers le Quand la touche de reproduction (3) d’un appareil connecté capteur de télécommande de l’ampli-tuner.
 • Page 171: Commande D'appareils Audio/Vidéo Jvc

  Met hors service les modes télécommande: Surround ou DSP. • Il faut connecter les appareils audio JVC par les prises COMPU LINK-4 (SYNCHRO) (voir page 29) en plus de connexions avec les Après appuyer sur SOUND, il est possible d’utiliser les câbles munis de fiches cinch (voir page 7).
 • Page 172 Commande d’appareils audio/vidéo JVC Platine cassette Lecteur CD Après appuyer sur TAPE/CDR, il est possible d’utiliser les Après appuyer sur CD, il est possible d’utiliser les touches touches suivantes pour commander la platine cassette: suivantes pour commander le lecteur CD: Démarre la lecture.
 • Page 173: Commande D'appareils Vidéo

  Commande d’appareils vidéo Il est toujours possible d’utiliser les touches suivantes: IMPORTANT: STANDBY/ON Met sous ou hors tension le Pour commander des appareils vidéo JVC en utilisant cette magnétoscope. télécommande: VCR CH +/– Change les canaux de télévision • Certains magnétoscopes JVC peuvent recevoir deux types de sur le magnétoscope.
 • Page 174: Guide De Dépannage

  Guide de dépannage Utiliser ce tableau pour aider à résoudre les problèmes de fonctionnement quotidiens. Si certains problèmes ne peuvent pas être résolus, contacter un centre de réparation JVC. PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION L’appareil ne se met pas sous Le cordon d’alimentation n’est pas Brancher le cordon d’alimentation sur une prise...
 • Page 175: Spécifications

  La conception et les spécifications sont Spécifications sujettes à changement sans notification. Amplificateur Puissance de sortie: Pendant le fonctionnement stéréo: 100 W par canal, min. RMS, entraîné sur 8 Ω à 1 kHz avec moins Canaux avant: de 0,8% de distorsion harmonique totale. (IEC268-3/DIN) Pendant le fonctionnement Surround: 100 W par canal, min.
 • Page 176 Antes de la instalación Precauciones Comprobación de los accesorios suministrados Precauciones generales Compruebe que cuenta con todos los elementos siguientes • NO introduzca ningún objeto metálico dentro de la unidad. • NO desarme la unidad ni extraiga los tornillos, las cubiertas entregados con la unidad.
 • Page 177 Escuchando solamente con los auriculares ....11 Operación de los componentes de audio/ Desactivando temporalmente el sonido video de JVC ......... 30 —Silenciamiento ............12 Operación de los componentes de audio ....... 30 Cambio del brillo de la pantalla—DIMMER ....12 Operación de los componentes de vídeo .......
 • Page 178 Identificación de las partes Panel frontal 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND TAPE/CDR FM/AM MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L...
 • Page 179 Parts Identification Para los detalles, véase páginas entre paréntesis. Control remoto 1 • 10 teclas para seleccionar el canal preajustado (21) • 10 teclas para ajustar el sonido (18, 19) • 10 teclas para operar los componentes de audio/vídeo (30 – 32) 2 Botón SOUND (18, 19) A/V CONTROL STANDBY/ON...
 • Page 180: Primeros Pasos

  Primeros pasos Conexión de las antenas de AM (OM) y Panel trasero Conexiones de la antena de AM (OM) Conecte la antena de cuadro de AM (OM) a los terminales AM LOOP. Haga girar la antena de cuadro hasta obtener la mejor recepción.
 • Page 181: Conexión De Los Altavoces Y Del Subwoofer

  Getting Started 7 Diagrama de disposición de los altavoces Conexión de los altavoces y del Subwoofer Es posible conectar cinco altavoces—un par de altavoces delanteros, un altavoz central, y un par de altavoces surround—y un subwoofer. Altavoz central Altavoz Altavoz PRECAUCION: delantero delantero...
 • Page 182: Conexión De Los Componentes De Audio/Vídeo

  Antes de la instalación Conexión de los componentes de audio/vídeo Apague todos los componentes antes de realizar las conexiones. A este receptor se podrán conectar los siguientes componentes de audio/vídeo. Refiérase también a los manuales suministrados con sus componentes. • Componentes de audio: Reproductor de CD* y platina de cassette (o grabadora de CD*) •...
 • Page 183 Getting Started Conexiones de los componentes de vídeo Televisor Utilice cables con clavijas monopolares RCA (no suministrados). Televisor Conecte la clavija blanca al jack izquierdo de audio, la clavija roja al jack derecho de audio, y la clavija amarilla al jack de vídeo.
 • Page 184: Conexiones Digitales

  Primeros pasos Conexiones digitales Conexión del cable de alimentación Este receptor está equipado con dos terminales DIGITAL IN— un terminal coaxial digital y un terminal ópticos digital. Antes de enchufar el receptor a un tomacorriente de CA, Usted podrá conectar cualquier componente a cualquiera de asegúrese de haber realizado todas las conexiones.
 • Page 185: Operaciones Básicas

  Operaciones básicas Panel frontal Control remoto Lámpara STANDBY/ A/V CONTROL y STANDBY RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Botones de selección de fuente Botones de selección de fuente Notas: Encender la unidad • Cuando se conecta una grabadora de CD a los jacks TAPE/CDR, cambie el nombre de la fuente a CDR de manera que “CDR”...
 • Page 186: Seleccionando Fuentes Diferentes Para Imagen Y Sonido

  Operaciones básicas Panel frontal Control remoto Control MASTER TA/NEWS/INFO DIMMER VOLUME SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Botones de selección de la INPUT ATT fuente de audio D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C DIMMER...
 • Page 187: Desactivando Temporalmente El Sonido-Silenciamiento

  Basic Operations Después de utilizar los auriculares Cambio del brillo de la pantalla—DIMMER Pulse SPEAKERS ON/OFF en el panel frontal para activar los altavoces. Si lo desea, podrá oscurecer la pantalla. El indicador H.PHONE se apaga y el indicador SPK se Pulse DIMMER.
 • Page 188: Ajustes Básicos

  Ajustes básicos Gire el dial MULTI JOG Para ajustar la Ajustes básicos utilizando el dial opción seleccionada. MULTI JOG Seleccione “SUBWOOFER YES” si hay un subwoofer conectado. Después de conectar y de posicionar los altavoces, deberá realizar los ajustes básicos para los puntos siguientes, de acuerdo con las condiciones de audición.
 • Page 189: Ajuste Del Terminal De Entrada Digital-Digital In

  Basic Settings 7 Distancia de los altavoces—DISTANCE UNIT, 7 Atenuador de efecto de baja frecuencia FRNT (Delantero) DISTANCE, CNTR (Central) —LFE ATTENUATE DISTANCE, SURR (Surround) DISTANCE Si los sonidos graves se distorsionan mientras se reproduce Seleccione la unidad de medición de la distancia entre su un software codificado con Dolby Digital o DTS Digital posición de audición y los altavoces—“METER”...
 • Page 190: Selección Del Modo De Entrada Analógica O Digital

  Ajustes básicos Panel frontal Control remoto INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Botones de selección de fuente ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D Botones de selección INPUT ANALOG...
 • Page 191: Ajustes De Sonido

  Ajustes de sonido Panel frontal INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH–...
 • Page 192: Ajustes De Sonido Utilizando El Dial Multi Jog

  Ajustes de sonido 7 Proceso de operación Ajustes de sonido utilizando el dial MULTI JOG Ej. Cuando se ajustan los sonidos graves Antes de empezar, recuerde que ... Puede ajustar el sonido utilizando el dial MULTI JOG del Hay un límite de tiempo para realizar los siguientes pasos. Si panel frontal.
 • Page 193: Ajustes De Sonido Utilizando El Control Remoto

  Sound Adjustments 7 Tono—BASS, TREBLE 7 Control Panorama para Pro Logic II Music— PANORAMA CTRL (Control) Ajuste los sonidos graves y agudos según sus preferencias (–10 dB a +10 dB a intervalos de 2 pasos). El control Panorama para Pro Logic II Music se puede activar •...
 • Page 194: Ajuste Del Nivel De Salida Del Subwoofer

  Ajustes de sonido Pulse TEST. Ajuste del nivel de salida del subwoofer “TEST TONE L” empieza a destellar en la pantalla, y se Asegúrese de que el ajuste del subwoofer sea “YES” (véase genera el tono de prueba a través de los altavoces en el la página 13).
 • Page 195: Operaciones Del Sintonizador

  Operaciones del sintonizador Panel frontal Control remoto FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Sintonización manual de las emisoras Uso de la sintonización preajustada Una vez que asigne una emisora a un número de canal, la Pulse FM/AM para seleccionar la banda—FM misma podrá...
 • Page 196: Para Sintonizar Una Emisora Preajustada

  Operaciones del sintonizador Panel frontal Control remoto A/V CONTROL FM/AM RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10 teclas SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT Botones de D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D operacíon RDS...
 • Page 197: Uso Del Rds (Sistema De Datos) Para Recibir Emisoras De Fm

  Tuner Operations Botones de operación RDS PS (Servicio de programa) Mientras efectúa la búsqueda, aparece “PS” y luego se visualizan los nombres de las TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ emisoras. Aparece “NO PS” cuando no se esté PTY SEARCH INFO enviando la señal. PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (Tipo de programa) PTY (...
 • Page 198 Operaciones del sintonizador Descripción de los códigos PTY: Pulse PTY SEARCH hasta que aparezca en la pantalla el tipo de programa deseado. NEWS Noticias. Mientras efectúa la búsqueda, “SEARCH” y el código PTY AFFAIRS Programas temáticos que van de noticias a seleccionado alternan en la pantalla.
 • Page 199: Conmutando Temporalmente A Un Programa De Difusión Seleccionado Por Usted

  Tuner Operations Conmutando temporalmente a Cuando la fuente actual es distinta de “FM” un programa de difusión El receptor continúa ejecutando la fuente actual (DVD, seleccionado por usted VCR, TV SOUND, CD, o TAPE [o CDR]). ‘ Otro conveniente servicio de RDS se denomina “Enhanced Cuando las redes RDS comienzan a difundir el programa Other Networks”.
 • Page 200: Creación De Campos Acústicos De Gran Realismo

  Creación de campos acústicos de gran realismo Usted podrá utilizar los modos Surround y DSP siguientes El método de codificación Dolby Digital 5,1 (llamado formato para reproducir un campo acústico de gran realismo: de audio digital multicanal discreto) graba y comprime digitalmente las señales del canal delantero izquierdo, canal Modos Surround delantero derecho, canal central, canal surround izquierdo,...
 • Page 201 Creating Realistic Sound Fields Modos Creación del campo sonoro 7 Modos DAP (Procesador Acústico Digital) modes Reflexiones desde atrás Los modos DAP han sido diseñados para crear importantes elementos surround acústicos. Reflexiones iniciales El sonido que se escucha en un live club, dance club, salas u otros espacios de audición se compone de sonido directo y sonido indirecto—reflexiones iniciales y reflexiones desde atrás.
 • Page 202: Utilización De Los Modos Surround

  Creación de campos acústicos de gran realismo Asegúrese de haber ajustado correctamente la información de los altavoces (véase las páginas 13 y 14). • Si están conectados sólo los altavoces delanteros, no podrá utilizar los modos Surround/DSP. • No se podrán utilizar los modos DSP si no están conectados los altavoces surround. •...
 • Page 203: Utilización De Los Modos Dsp

  Creating Realistic Sound Fields 7 Opciones ajustables y modo Surround/DSP Utilización de los modos DSP seleccionado • En cuanto a la operación de ajuste, véase las páginas 17 a Las disposiciones de los altavoces requeridas para el modo DSP son las siguientes: Modo Surround/DSP Opciones ajustables Margen...
 • Page 204: Sistema De Control Remoto Compu Link

  Sistema de control remoto COMPU LINK Selección automática de fuente El sistema de control remoto COMPU LINK le permite operar los componentes de audio de JVC a través del sensor remoto Cuando pulse el botón de reproducción (3) de un del receptor.
 • Page 205: Operación De Los Componentes De Audio/ Video De Jvc

  SURROUND/DSP OFF Desactivar los modos Surround o • Deberá conectar los componentes de audio de JVC a través de los DSP. jacks COMPU LINK-4 (SYNCHRO) (véase la página 29) además de las conexiones que utilizan cables con clavijas monopolares RCA Después de pulsar SOUND, podrá...
 • Page 206 Operación de los componentes de audio/vídeo de JVC Reproductor de CD Platina de cassette Después de pulsar CD, podrá usar los botones siguientes Después de pulsar TAPE/CDR, podrá usar los botones para las operaciones del CD: siguientes para las operaciones en la platina de cassette: Inicia la reproducción.
 • Page 207: Operación De Los Componentes De Vídeo

  Operación de los componentes de vídeo Siempre se podrán usar los botones siguientes: IMPORTANTE: STANDBY/ON Enciendo o apaga la videograbadora. Para operar los componentes de vídeo de JVC usando este control VCR CH +/– Cambia los canales del televisor en remoto: la videograbadora.
 • Page 208: Localización De Averías

  Localización de averías Utilice este cuadro para resolver los problemas operacionales comunes. Si no consigue resolver algún problema, póngase en contacto con su centro de servicio JVC. PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION La unidad no se enciende. El cable de alimentación no está...
 • Page 209: Especificaciones

  El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a Especificaciones cambios sin previo aviso. Amplificador Potencia de salida: En operación estereofónica: Canales delanteros: 100 W por canal, RMS mín., accionados en 8 Ω a 1 kHz, con una distorsión armónica total no mayor que 0,8% (IEC268-3/DIN). En operación con sonido envolvente: Canales delanteros: 100 W por canal, RMS mín., accionados en 8 Ω...
 • Page 210 Prima dell’installazione Precauzioni Verifica degli accessori in dotazione Precauzioni generali Verificare la presenza dei seguenti componenti, forniti con l’unità. Il numero fra parentesi indica la quantità dei pezzi • NON inserire oggetti metallici nell’unità. forniti. • NON smontare l’unità né il cabinet. Non togliere viti, coperchi ecc.
 • Page 211 Sistema di telecomando COMPU LINK ..29 Regolazione del volume ..........11 Ascolto con le cuffie ............11 Attivazione di apparecchi audio/video JVC ..30 Disattivazione temporanea del suono—Muting ....12 Azionamento dei apparecchi audio ........ 30 Variazione della luminosità del display—DIMMER ..12 Azionamento dei apparecchi video ........
 • Page 212 Identificazione dei componenti Pannello frontale 1 2 3 4 7 8 9 MASTER VOLUME RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER STANDBY SURROUND DIMMER STANDBY/ON INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT TV SOUND TAPE/CDR FM/AM MULTI JOG SETTING ADJUST SOURCE NAME PHONES EXIT D I G I T A L SPEAKERS...
 • Page 213 Parts Identification Per i dettagli vedere le pagine indicate tra parentesi. Telecomando 1 • 10 tasti per la selezione dei canali memorizzati (21) • 10 tasti per la regolazione del suono (18, 19) • 10 tasti per comandare componenti audio/video (30 – 32) 2 Tasto SOUND (18, 19) 3 Tasto REC PAUSE (31, 32) A/V CONTROL...
 • Page 214: Guida Introduttiva

  Guida introduttiva Collegamento delle antenne AM (MW) Pannello posteriore e FM Collegamento dell’antenna AM (MW) Collegare l’antenna a telaio AM (MW) fornita ai terminali AM LOOP. Girare il telaio fino ad ottenere la ricezione migliore. • Se la ricezione è scadente, collegare un filo singolo per esterni, rivestito in vinile (non forniti), al terminale AM EXT.
 • Page 215: Collegamento Degli Altoparlanti E Del Subwoofer

  Getting Started 7 Schema della disposizione dei altoparlanti Collegamento degli altoparlanti e del subwoofer È possibile collegare cinque altoparlanti (una coppia di Altoparlante altoparlanti anteriori, un altoparlante centrale e una coppia di centrale altoparlanti surround) e un subwoofer. Altoparlante Altoparlante anteriore anteriore Subwoofer...
 • Page 216: Collegamento Di Apparecchi Audio/Video

  Guida introduttiva Collegamento di apparecchi audio/video Prima di effettuare i collegamenti, spegnere tutti i componenti. Al ricevitore possono essere collegati i seguenti apparecchi audio/video mediante. Vedere anche i manuali in dotazione ai vari apparecchi. • Apparecchi audio: CD player* e cassette deck (o registratore CD*) •...
 • Page 217 Getting Started Collegamento di apparecchi video Utilizzare cavi con connettori RCA (non forniti). Collegare il connettore bianco alla presa audio sinistra, il connettore rosso alla presa audio destra e quello giallo alla presa video. Pannello posteriore MONITOR (REC) TAPE /CDR (PLAY) (REC) (REC)
 • Page 218: Collegamenti Digitali

  Guida introduttiva Collegamenti digitali Collegamento del cavo di alimentazione Questo ricevitore è provvisto di due terminali di ingresso DIGITAL IN—un terminale digitale coassiale e un terminali Prima di collegare il ricevitore alla presa CA, verificare che digitali ottici. siano stati realizzati tutti i collegamenti. È...
 • Page 219: Operazioni Basilari

  Operazioni basilari Pannello frontale Telecomando STANDBY/ON spia STANDBY A/V CONTROL RECEIVER STANDBY/ON AUDIO RX–6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Tasti di selezione sorgente Tasti di selezione sorgente Note: Accendere la corrente • Quando si collega un registratore CD ai spinotto TAPE/CDR, è necessario cambiare il nome con CDR, in modo che la scritta “CDR”...
 • Page 220: Selezione Di Sorgenti Diverse Per Le Immagini E Il Suono

  Operazioni basilari Pannello frontale Telecomando Comando MASTER TA/NEWS/INFO DIMMER VOLUME SLEEP DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Tasti di selezione della sorgente INPUT ATT audio D I G I T A L D I G I T A L S U R R O U N D P R O L O G I C DIMMER MUTING...
 • Page 221: Disattivazione Temporanea Del Suono-Muting

  Basic Operations Dopo l’uso delle cuffie Variazione della luminosità del display Premere SPEAKERS ON/OFF sul pannello —DIMMER frontale per attivare gli altoparlanti. L’indicatore H.PHONE si spegne e l’indicatore SPK si E’ possibile smorzare il display. accende. Premere DIMMER. Scollegare le cuffie. •...
 • Page 222: Impostazioni Di Base

  Impostazioni di base Girare la manopola MULTI JOG per regolare Impostazioni di base con la manopola la voce selezionata. MULTI JOG Se un subwoofer è collegato, selezionare “SUBWOOFER YES”. Dopo aver collegato e posizionato gli altoparlanti, è necessario eseguire impostazioni di base per le seguenti voci a seconda delle condizioni d’ascolto desiderate.
 • Page 223: Impostazione Dei Terminali D'ingresso Digitali -Digital In

  Basic Settings 7 Distanza altoparlanti—DISTANCE UNIT, 7 Attenuatore effetto bassa frequenza—LFE ATTENUATE FRNT (Anteriore) DISTANCE, CNTR (Centrale) Se i bassi risultano distorti nella riproduzione del software DISTANCE, SURR (Surround) DISTANCE codificato con Dolby Digital o DTS Digital Surround, Selezionare l’unità di misura della distanza tra la posizione di selezionare “–10dB”...
 • Page 224: Selezione Della Modalità D'ingresso Analogico O Digitale

  Impostazioni di base Pannello frontale Telecomando INPUT DIGITAL DISPLAY MODE RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER Tasti di selezione sorgente ANALOG/DIGITAL D I G I T A L D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D Tasti di selezione INPUT ANALOG...
 • Page 225: Regolazioni Del Suono

  Regolazioni del suono Pannello frontale INPUT ATT RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER DIGITAL AUTO ONE TOUCH OPERATION BASS BOOST INPUT ATT EON RDS SLEEP ANALOG PRO LOGIC DSP H.PHONE AUTO MUTING TUNED STEREO TA NEWS INFO VOLUME LINEAR PCM S.WFR LFE DIGITAL CH–...
 • Page 226: Regolazione Del Suono Con La Manopola Multi Jog

  Regolazioni del suono 7 Procedura di funzionamento Regolazione del suono con la manopola Es. Quando si regolano i bassi MULTI JOG Prima di iniziare ricordare che… È possibile regolare il suono mediante la manopola MULTI Le seguenti operazioni devono essere effettuate entro un JOG nel pannello frontale.
 • Page 227: Regolazioni Del Suono Mediante Telecomando

  Sound Adjustments 7 Tono—BASS, TREBLE 7 Comando panorama per Pro Logic II Music— PANORAMA CTRL (Control) Regolare i suoni bassi e alti come si desidera (da –10 dB a +10 dB a intervalli di 2 incremento). È possibile abilitare o disabilitare il comando Panorama per •...
 • Page 228: Regolazione Del Livello Di Uscita Del Subwoofer

  Regolazioni del suono Premere TEST. Regolazione del livello di uscita del subwoofer “TEST TONE L” mentre i altoparlanti emettono il tono di Assicurarsi il subwoofer sia impostato su “YES” (vedere prova nel seguente ordine: pagina 13). Premere SOUND. Vengono abilitati i 10 tasti per la regolazione del suono. Premere SUBWFR.
 • Page 229: Operazioni Con Il Sintonizzatore

  Operazioni con il sintonizzatore Pannello frontale Telecomando FM/AM RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND/DSP FM/AM FM/AM FM/AM MEMORY TUNING PRESET 5/∞ 5/∞ Sintonizzazione manuale Sintonizzazione automatica Dopo che una stazione è stata assegnata ad un numero di Premere FM/AM per selezionare la banda canale, tale stazione può...
 • Page 230: Sintonizzarsi Su Una Stazione Memorizzata

  Operazioni con il sintonizzatore Pannello frontale Telecomando FM/AM A/V CONTROL RECEIVER RX–5032V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER 10 tasti SURROUND DIMMER INPUT DIGITAL SURROUND/DSP INPUT ANALOG INPUT ATT D I G I T A L Tasti per le funzioni D I G I T A L P R O L O G I C S U R R O U N D FM/AM...
 • Page 231: Utilizzo Dell'rds (Radio Data System) Per La Ricezione Di Stazioni Fm

  Tuner Operations Tasti per le funzioni RDS PS (Servizio programma) Durante la ricerca, viene visualizzato “PS”, quindi i nomi delle stazioni. In assenza di TA/NEWS/INFO TA/NEWS/ segnale, appare “NO PS”. PTY SEARCH INFO PTY-PTY SEARCH-PTY PTY (Tipo di programma) Durante la ricerca, viene visualizzato “PTY”, PTY ( PTY 9 DISPLAY MODE...
 • Page 232 Operazioni con il sintonizzatore Descrizione dei codici PTY: Premere di nuovo PTY SEARCH mentre il codice PTY selezionato al punto precedente NEWS Notiziari. è ancora sul display. AFFAIRS Programmi di attualità che approfondiscono le notizie del giorno—dibattiti o analisi. Durante la ricerca, sul display si alternano “SEARCH” ed il codice PTY selezionato.
 • Page 233: Commutazione Temporanea Su Programmi A Scelta Dell'utente

  Tuner Operations Commutazione temporanea su Quando la sorgente corrente è diversa da “FM” programmi a scelta dell’utente Il ricevitore continua a trasmettere il programma in corso (DVD, VCR, TV SOUND, CD, o TAPE [o CDR]). ‘ “Enhanced Other Networks” è un altro servizio RDS particolarmente utile.
 • Page 234: Creazione Di Campi Acustici Realistici

  Creazione di campi acustici realistici È possibile utilizzare i seguenti modi Surround e DSP per Il metodo di codifica Dolby Digital 5,1 ch (detto formato audio riprodurre un campo sonoro realistico: digitale multicanale discreto) registra e comprime in via digitale i segnali del canale anteriore sinistro, del canale Modi Surround anteriore destro, del canale centrale, del canale surround 7 Dolby...
 • Page 235 Creating Realistic Sound Fields Modi DSP Per creare un campo acustico 7 Modi DAP (Digital Acoustic Processor) Riflessi da dietro I modi DAP sono stati sviluppati per creare importanti Riflessi precoci elementi acustici surround. Il suono che si percepisce in un ritrovo dove si suona dal vivo, in una sala da ballo, in un salone o in un auditorio è...
 • Page 236: Uso Dei Modi Surround

  Creazione di campi acustici realistici Verificare la correttezza dei parametri degli altoparlanti impostati (vedere pagine 13 e 14). • Se sono collegati solo gli altoparlanti anteriori, non è possibile utilizzare i modi Surround/DSP. • Se non vi sono diffusori surround collegati, non è possibile utilizzare le modalità DSP. •...
 • Page 237: Uso Dei Modi Dsp

  Creating Realistic Sound Fields 7 Voci regolabili e selezionate in modo Surround/DSP Uso dei modi DSP • Per ulteriori informazioni, vedere le pagine da 17 a 19. Disposizione degli altoparlanti per i modi DSP: Modo Surround/DSP Voci regolabili Gamma di selezionati regolazione •...
 • Page 238: Sistema Di Telecomando Compu Link

  Selezione automatica della sorgente Il sistema di telecomando COMPU LINK consente di attivare apparecchi audio JVC attraverso il telecomando sul ricevitore. Quando si preme il tasto di riproduzione (3) su un Per usare questo particolare sistema, si devono collegare gli...
 • Page 239: Attivazione Di Apparecchi Audio/Video Jvc

  SURROUND/DSP OFF Per disattivare i modi Surround o Per azionare apparecchi audio JVC con il telecomando: • Occorre collegare gli apparecchi audio JVC con le prese COMPU DSP. LINK-4 (SYNCHRO) (vedere pagina 29) oltre al collegamento mediante cavi con connettori RCA (vedere pagina 7).
 • Page 240 Attivazione di apparecchi audio/video JVC CD player Cassette deck Dopo aver premuto CD, è possibile utilizzare i seguenti tasti Dopo aver premuto TAPE/CDR, è possibile utilizzare i per le operazioni dei CD: seguenti tasti per le operazioni dei cassette deck: Per far partire l’esecuzione.
 • Page 241: Azionamento Dei Apparecchi Video

  VCR CH +/– Per cambiare i canali TV sul VCR. • Alcuni VCR della JVC accettano due tipi di segnali di controllo: codici “A” e “B”. Prima di usare il telecomando, verificare che il codice di telecomando del VCR sia impostato su “A”.
 • Page 242: Ricerca Guasti

  Ricerca guasti La seguente scheda consente di risolvere i problemi operativi più comuni. Nel caso non si riesca ad eliminare il problema, è opportuno rivolgersi al servizio assistenza JVC. PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE La corrente non si accende. Cavo di alimentazione non inserito.
 • Page 243: Specifiche

  Specifiche Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso. Amplificatore Potenza di uscita: Funzionamento stereo: 100 W per canale, RMS min, ingresso 8 Ω, a 1 kHz distorsione Canali anteriori: armonica totale non superiore a 0,8%. (IEC268-3/DIN) Funzionamento surround: 100 W per canale, RMS min, ingresso 8 Ω, a 1 kHz distorsione Canali anteriori: armonica totale non superiore a 0,8%.
 • Page 244 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED SW, FI, DA, GE, FR, SP, IT © 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0103NHMMDWJEIN...