Download  Print this page

Advertisement

Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
Customer Care Centre
ALBANIA
42 27 5755
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
BULGARIA
07001 33 11
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
CYPRUS
From landline : 8009 4000
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30) 210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
KOSOVO
+381 0113216899
LUXEMBURG
261 03 710
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
TURKEY
444 77 11
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
BN68-04068D-01
BN68-04068D
Plasma TV
user manual
E-MANUAL
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model _____________ Serial No. _____________

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung series 5+

   Related Manuals for Samsung series 5+

   Summary of Contents for Samsung series 5+

 • Page 1 Contact SAMSUNG WORLDWIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Web Site Customer Care Centre ALBANIA 42 27 5755 www.samsung.com AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) www.samsung.com...
 • Page 2 The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call Centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or not.
 • Page 3 Accessories ✎ Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer. ✎ The items’ colours and shapes may vary depending on the models. ✎ Cables not included in the package contents can be purchased separately. • Remote Control &...
 • Page 4 Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product. ✎ When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only. If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
 • Page 5 Viewing the Remote Control ✎ This is a special remote control for the visually impaired persons and has Braille points on the Power, Channel, and Volume buttons. Displays and selects the available video Turns the TV on and off. sources. Press to directly access to channels.
 • Page 6 Initial Setup When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the POWERP button. Setup is available only when the source is set to TV. 1. Menu Language: Selecting a menu language Press the ▲...
 • Page 7 Connections AV connection Component connection HDMI, HDMI/DVI connection BD Player BD Player BD Player / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ It supports both Component and AV connection in one port.
 • Page 8 Display Modes (HDMI/DVI Input) Optimal resolution is 1920 x 1080@60Hz. See specification page for full available resolution. SERVICE SERVICE Connector for service only. ✎ ✎ NOTE • For HDMI/DVI cable connection, you must use the port. HDMI IN 1(DVI) • The interlace mode is not supported. • The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
 • Page 9 How to use the e-Manual You can find instructions about your TV’s features in the e-Manual in your TV. To use, press the E-MANUAL button E-MANUAL on your remote. Move the cursor using the up/down/right/left buttons to highlight a category, then a topic, and then press the ENTERE button.
 • Page 10 Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added Samsung Electronics is not responsible for any damage to the stability, install the anti-fall device for safety product or injury to yourself or others if you elect to install the TV purposes, as follows.
 • Page 11 The cable/set top box remote control doesn’t turn the TV on or off, or adjust the volume. • Program the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the SAMSUNG TV code.
 • Page 12 Specifications Environmental Considerations 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F Operating Temperature 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10% to 80%, non-condensing Operating Humidity -20°C 45°C -4°F 113°F -20°C 45°C -4°F 113°F...
 • Page 13 Supported Video Formats File Extention Container Video Codec Resolution Frame rate (fps) Bit rate (Mbps) Audio Codec DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30 HE-AAC...
 • Page 14 ✎ Jakość odbioru telewizji może zależeć od różnych sposobów nadawania w różnych krajach. Aby sprawdzić, czy jest możliwa poprawa jakości odbieranego odbioru przez ponowne skonfigurowanie telewizora, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Samsung lub z biurem pomocy telefonicznej firmy Samsung. Instrukcja obsługi • Utrwalanie obrazu...
 • Page 15 Akcesoria ✎ Należy sprawdzić, czy poniższe części zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą. ✎ Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu. ✎ Kable, które nie są zawartością opakowania, można kupić oddzielnie. • Pilot z 2 bateriami AAA • Kabel zasilania • Instrukcja obsługi...
 • Page 16 Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu. ✎ Korzystając z podstawy lub wspornika naściennego, należy używać wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics. Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane spadkiem produktu.
 • Page 17 Opis pilota ✎ Pilot może być obsługiwany przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim wypukłości w kodzie Braille’a na przyciskach Power, Channel i Volume. Wyświetla listę w celu wybrania źródła sygnału Włączanie i wyłączanie telewizora. wideo. Zapewnia bezpośredni dostęp do kanałów. Umożliwia wybór opcji Telegazeta włączona, Podwójny ekran, Mix (Telegazeta i obraz) lub Umożliwia powrót do poprzedniego kanału.
 • Page 18 Konfiguracja wstępna Po włączeniu telewizora pojawi się szereg komunikatów ekranowych, które pomogą w konfiguracji podstawowych ustawień. Naciśnij przycisk POWERP. Ustawienia jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy źródło jest ustawione na TV. 1. Język menu: Umożliwia wybór języka menu Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. Wybierz żądany język menu ekranowego OSD.
 • Page 19 Połączenia Połączenie AV Połączenie komponentowe Połączenie HDMI, HDMI/DVI Odtwarzacz Blu-Ray Odtwarzacz Blu-Ray Odtwarzacz Blu-Ray / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Gniazdo obsługuje format Component i AV. Panel boczny telewizora HDMI IN 1...
 • Page 20 Tryby wyświetlania (źródło: HDMI/DVI) Optymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości 60 Hz. Pełna lista dostępnych rozdzielczości znajduje się na stronie ze specyfikacjami. SERVICE SERVICE Złącze tylko do użytku serwisu. ✎ ✎ UWAGA • Gdy chcesz podłączyć kabel HDMI/DVI, należy użyć gniazda HDMI IN 1(DVI).
 • Page 21 Sposób obsługi e-Manual Informacje o funkcjach telewizora możną znaleźć w e-Manual dla telewizora. Naciśnij przycisk E-MANUAL E-MANUAL pilocie, aby z niej skorzystać. Używając przycisków góra/dół/prawo/lewo, przesuń kursor w celu wyróżnienia kategorii i tematu, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. Zostanie wyświetlona żądana strona e-Manual. Dostęp do instrukcji umożliwia także menu: MENUm →...
 • Page 22 Odradzamy samodzielny montaż. jego destabilizacji. Działania te mogą spowodować Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za spadek telewizora, a w rezultacie poważne uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku obrażenia lub śmierć. Należy zawsze zachowywać...
 • Page 23 Jeśli wygląda na to, że występuje problem z telewizorem, przejrzyj najpierw tę listę możliwych problemów i rozwiązań. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, prosimy o odwiedzenie strony www.samsung.com i kliknięcie łącza Wsparcie lub o kontakt telefoniczny z centrum obsługi klienta.
 • Page 24 Dane techniczne Uwagi dotyczące warunków pracy 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F – – Temperatura robocza 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10%-80%, bez kondensacji Wilgotność...
 • Page 25 Obsługiwane formaty filmowe Szybkość Rozszerzenie Format Kodek wideo Rozdzielczość Liczba klatek (fps) przesyłania Kodek audio pliku danych (Mb/s) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30 HE-AAC...
 • Page 26 ✎ Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja. Navodila za uporabnike • Zadrževanje slike na zaslonu...
 • Page 27 Dodatna oprema ✎ Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca. ✎ Barve in oblika predmetov so odvisne od modelov. ✎ Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej. • Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2) • Napajalni kabel • Uporabniška navodila • Čistilna krpa...
 • Page 28 Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka. ✎ Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics. Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
 • Page 29 Ogled daljinskega upravljalnika ✎ To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi Power, Channel in Volume so opremljeni z Braillovo pisavo. Za prikaz in izbiro razpoložljivih video virov. Za vklop in izklop televizorja. Pritisnite za neposreden dostop do kanalov. Izberete lahko Teletekst VKLOPLJEN, Dvojno, Mešano ali IZKLOPLJENO.
 • Page 30 Začetna nastavitev Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb POWERP. Nastavitev je na voljo samo, če je vir nastavljen na televizor. 1. Jezik menijev: izbira jezika menijev Pritiskajte gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTERE. Izberite želeni jezik za prikaz na zaslonu.
 • Page 31 Povezave Povezava AV Povezava komponent Povezava HDMI, HDMI/DVI Predvajalnik BD Predvajalnik BD Predvajalnik BD / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Na ista vrata je mogoče priključiti komponento in napravo AV.
 • Page 32 Načini prikaza (vhod HDMI/DVI) Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Za razpoložljivo polno ločljivost si oglejte stran s specifikacijami. SERVICE SERVICE Priključek samo za servisiranje. ✎ ✎ OPOMBA • Če uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtičnico HDMI IN 1(DVI).
 • Page 33 Ogled e-Manual Navodila glede funkcij televizorja najdete v možnosti e-Manual v televizorju. Za uporabo pritisnite gumb E-MANUAL E-MANUAL na daljinskem upravljalniku. Z gumbom za navzgor/navzdol/desno/levo premaknite kazalec, da označite kategorijo in nato temo. Pritisnite gumb ENTERE. e-Manual prikaže stran, ki jo želite videti. Dostopate lahko tudi prek menija: MENUm →...
 • Page 34 Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče. poškodovani. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
 • Page 35 Če imate s televizorjem težave, si oglejte spodnji seznam morebitnih težav in njihovih rešitev. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto “www.samsung.com” in kliknite Support ali pa se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
 • Page 36 Specifikacije Okoljski vidiki 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F – – Delovna temperatura 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10–80 %, brez kondenzacije Delovna vlažnost -20°C 45°C -4°F 113°F -20°C 45°C -4°F 113°F...
 • Page 37 Podprte oblike video zapisa Datotečna Hitrost sličic Bitna hitrost Vsebnik Video kodek Ločljivost Zvočni kodek pripona (sličic/s) (Mb/s) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30 HE-AAC...
 • Page 38 Amennyiben további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálattal. ✎ A tv-készülék vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között tapasztalható eltérések. A tv-készülék teljesítményével kapcsolatban forduljon a legközelebbi SAMSUNG forgalmazóhoz vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához, hogy megtudhassa, lehet-e azon javítani a tv-készülék beállításainak újrakonfigurálásával. Használati útmutató...
 • Page 39 Tartozékok ✎ Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz. ✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól. ✎ A csomagban nem mellékelt kábelek külön szerezhetők be. • Távirányító...
 • Page 40 Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a megemelkedő belső hőmérséklet miatt. ✎ Állvány vagy falikonzol használata esetén csak a Samsung Electronics termékeit használja. Más gyártó alkatrészeinek használata a készülék meghibásodásához vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.
 • Page 41 A távirányító ✎ Ez a különleges távirányító gyengén látók számára készült, ezért a be-/kikapcsoló, a Csatorna és a Hangerő gomb Braille írással van jelölve. Az elérhető videoforrások megjelenítése és A televízió be- és kikapcsolása. kiválasztása. Közvetlen hozzáférés a csatornákhoz. Váltás a Teletext BE, Dupla, Mix vagy KI opciók között.
 • Page 42 Kezdeti beállítás A tv-készülék legelső bekapcsolásakor a képernyőn egymás után megjelenő utasítások segítik az alapbeállítások elvégzését. Nyomja meg a POWERP gombot. A Beállítás funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Forrás beállítása TV. 1. Menü nyelve: A menü nyelvének kiválasztása Nyomja meg a ▲...
 • Page 43 Csatlakoztatás AV-csatlakoztatás Komponens csatlakoztatás HDMI, HDMI/DVI-csatlakoztatás Blu-ray lejátszó Blu-ray lejátszó Blu-ray lejátszó / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Ez a csatlakozó egyaránt támogatja mind a komponens, mind az AV- A tv-készülék csatlakoztatást.
 • Page 44 Megjelenítési módok (HDMI/DVI bemenet) Az optimális felbontás 1920 × 1080 60Hz-en. A legnagyobb rendelkezésre álló felbontás megtalálható a műszaki adatokat tartalmazó oldalon. SERVICE SERVICE Csatlakozó kizárólag a szervizeléshez. ✎ ✎ MEGJEGYZÉS • HDMI-DVI csatlakoztatás esetén a csatlakozót kell használnia. HDMI IN 1(DVI) • A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
 • Page 45 Az elektronikus útmutató használata A tv-készülék funkcióinak leírását a tv-készülék memóriájában található e-Manual tartalmazza. Az elektronikus E-MANUAL útmutató megtekintéséhez nyomja meg az E-MANUAL gombot a távirányítón. A fel/le/jobb/bal gombokkal mozgatva a kurzort jelöljön ki egy kategóriát, majd egy témát, és nyomja meg az ENTERE gombot. Az e-Manual megjeleníti a kívánt oldalt.
 • Page 46 Tartsa be a mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt A Samsung Electronics nem vállal felelősséget semmilyen tárgyi összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás vagy személyi sérülésért, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga érdekében biztonsági okokból az alábbiak szerint...
 • Page 47 Ha úgy tűnik, hogy probléma merült fel a tv-készülékkel, először próbálja alkalmazni a lehetséges problémák és megoldások ezen listáját. Ha egyik hibaelhárítási tipp sem vezet eredményre, látogasson el a „www.samsung.com” honlapra, és kattintson a Terméktámogatás pontra, vagy forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
 • Page 48 Műszaki leírás A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem elôtt. Ezért a mûszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a PS51E530 / PS60E530 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi mûszaki jellemzôknek : Környezeti feltételek...
 • Page 49 Támogatott videoformátumok Képváltási Bitsebesség Fájl kiterjesztése Tároló Videokodek Felbontás frekvencia Audiokodek (Mb/s) (képkocka/mp) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30 HE-AAC *.mpeg *.ts...
 • Page 50 Kvalitet prijema televizora može da se razlikuje zbog razlika u metodama emitovanja između zemalja. Proverite performanse televizora kod lokalnog SAMSUNG ovlašćenog prodavca ili se obratite Samsung pozivnom centru kako biste dobili informaciju o tome da li kvalitet prijema može da se poboljša ponovnim podešavanjem postavki televizora.
 • Page 51 Dodatni pribor ✎ Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu. ✎ Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. ✎ Kablove koji se ne isporučuju sa proizvodom moguće je kupiti odvojeno. • Daljinski upravljač...
 • Page 52 U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa uređajem usled povećanja njegove unutrašnje temperature. ✎ Ako koristite postolje ili zidni nosač, koristite isključivo delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics. Ako koristite delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja.
 • Page 53 Prikaz daljinskog upravljača ✎ Ovo je specijalni daljinski upravljač za lica sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima za uključivanje / isključivanje, prebacivanje kanala i menjanje jačine zvuka. Prikazivanje i izbor dostupnih video izvora. Uključivanje i isključivanje televizora. Pritisnite da biste direktno pristupali kanalima.
 • Page 54 Početno podešavanje Kada prvi put uključite televizor, niz poruka na ekranu će vam pomoći da podesite osnovne postavke. Pritisnite dugme POWERP. Opcija Podešavanje dostupna je samo kada je spoljni izvor podešen na TV. 1. Jezik menija: Izbor jezika za meni Pritisnite dugme ▲...
 • Page 55 Povezivanje AV veza Komponentna veza HDMI, HDMI/DVI veza BD plejer BD plejer BD plejer / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Podržava komponentnu i AV vezu pomoću jednog priključka.
 • Page 56 Režimi prikaza (HDMI/DVI ulaz) Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60Hz. Punu dostupnu rezoluciju potražite u specifikacijama. SERVICE SERVICE Priključak za potrebe servisiranja. ✎ ✎ NAPOMENA • Za povezivanje preko HDMI/DVI kabla morate da koristite priključak HDMI IN 1(DVI). • Režim ispreplitanog prikaza nije podržan.
 • Page 57 Kako da prikažete e-priručnik Uputstva u vezi sa funkcijama televizora možete da pronađete pomoću funkcije e-Manual na televizoru. Pritisnite E-MANUAL dugme E-MANUAL na daljinskom upravljaču. Pokazivač na ekranu pomerajte pomoću dugmadi sa strelicom nagore/nadole/nadesno/nalevo da biste označili kategoriju, zatim temu, a onda pritisnite dugme ENTERE. U e-Manual će biti prikazana željena stranica.
 • Page 58 Pratite sve bezbednosne mere sami. predostrožnosti navedene na listu sa bezbednosnim Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uputstvima koji ste dobili u kompletu. Radi dodatne uređaja niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako bezbednosti, instalirajte uređaj protiv pada na sledeći odlučite da sami postavite televizor na zid.
 • Page 59 Nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set Problemi top box uređaj. • Programirajte daljinski upravljač kablovskog/set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set top box uređaj. ✎...
 • Page 60 Specifikacije Zaštita okoline 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F Radna temperatura 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10% do 80%, bez kondenzacije Vlažnost vazduha -20°C 45°C -4°F 113°F -20°C 45°C -4°F 113°F...
 • Page 61 Podržani video formati Brzina Oznaka tipa Broj kadrova u Kontejner Video kodek Rezolucija reprodukcije Audio kodek datoteke sekundi (fps) (Mb/s) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480...
 • Page 62 Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru. Radne karakteristike televizora provjerite kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se poboljšati ponovnim konfiguriranjem postavki televizora.
 • Page 63 Dodatna oprema ✎ Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru. ✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu. ✎ Kabeli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno. • Daljinski upravljač...
 • Page 64 Nepoštivanje ovog zahtjeva može uzrokovati požar ili probleme s uređajem zbog povećanja unutarnje temperature uređaja. ✎ Prilikom korištenja postolja ili zidnog nosača koristite samo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics. Ako koristite dijelove drugih proizvođača može doći do problema s uređajem ili ozljeda zbog pada uređaja.
 • Page 65 Pregled daljinskog upravljača ✎ Ovo je poseban daljinski upravljač za slijepe i slabovidne osobe i ima točke po Brailleovom pismu na gumbima Struja, Kanal i Glasnoća. Prikaz i odabir raspoloživih izvora videosignala. Uključivanje i isključivanje televizora. Pritisnite za izravni pristup kanalima. Možete odabrati Teletekst UKLJUČEN, Dvostruko, Kombinacija ili ISKLJUČEN.
 • Page 66 Početno postavljanje Kada prvi put uključite televizor, niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguraciji osnovnih postavki. Pritisnite gumb POWERP. Postavljanje je dostupno kada je kao izvor signala postavljen televizor. 1. Jezik izbornika: Odabir jezika izbornika Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Odaberite željeni jezik za OSD (prikaz na zaslonu).
 • Page 67 Priključci AV priključak Komponentni priključak HDMI, HDMI/DVI veza BD uređaj za reprodukciju BD uređaj za reprodukciju BD uređaj za reprodukciju / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Jedan priključak podržava i komponentni i AV priključak.
 • Page 68 Načini prikaza (HDMI/DVI ulaz) Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 uz 60Hz. Sve dostupne rezolucije potražite na stranici sa specifikacijama. SERVICE SERVICE Priključak namijenjen samo za servis. ✎ ✎ NAPOMENA • Prilikom povezivanja pomoću HDMI/DVI kabela morate koristiti priključak. HDMI IN 1(DVI) • Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
 • Page 69 Način pregledavanja uputa u elektronskom obliku Upute o značajkama televizora možete pronaći u značajci e-Manual u vašem televizoru. Za korištenje te značajke E-MANUAL pritisnite gumb E-MANUAL na daljinskom upravljaču. Pomaknite pokazivač pomoću gumba za kretanje gore/dolje/ desno/lijevo kako biste istaknuli kategoriju, a zatim i temu, te potom pritisnite gumb ENTERE. e-Manual prikazuju stranicu koju želite vidjeti.
 • Page 70 Savjetujemo da to prepustite stručnjaku. povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku. Radi povećanja Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja uređaja stabilnosti montirajte uređaj protiv pada na sljedeći ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.
 • Page 71 Ako dođe do problema s televizorom, najprije prođite ovaj popis mogućih problema i njihovih rješenja. Ako se ne može primijeniti nijedan od ovih savjeta za rješavanje problema, posjetite "www.samsung.com," i pritisnite Podrška ili se obratite servisnom centru za kupce tvrtke Samsung.
 • Page 72 Specifikacije Zaštita okoliša 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F Radna temperatura 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F od 10% do 80%, bez kondenzacije Radna vlažnost -20°C 45°C -4°F 113°F -20°C 45°C -4°F 113°F...
 • Page 73 Podržani video formati Ekstenzija Brzina izmjene Brzina prijenosa Kontejner Video kodek Rezolucija Audio kodek datoteke sličica (fps) podataka (Mb/s) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30...
 • Page 74 Квалитетот на приемот на телевизорот може да се намали поради разлики во начините за емитување во различни држави. Проверете ги перформансите на телевизорот кај овластениот локален продавач на SAMSUNG или центарот за поддршка на Samsung, за да дознаете дали може да ги подобрите со повторно конфигурирање на поставувањата на телевизорот. Совети за корисниците...
 • Page 75 Дополнителна опрема ✎ Ве молиме проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач. ✎ Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите. ✎ Каблите кои не се испорачуваат во пакетот можат да се купат одделно. •...
 • Page 76 Доколку не се придржувате до ова, може да предизвикате пожар или проблем кај производот поради зголемување на внатрешната температура на производот. ✎ Доколку користите држач или ѕиден носач, користете делови обезбедени само од компанијата Samsung Electronics. Ако користите делови обезбедени од други производители, може да предизвикате проблем кај производот или повреда поради неисправност на уредот.
 • Page 77 Преглед на далечинскиот управувач ✎ Ова е специјален далечински управувач за лица со оштетен вид и располага со Braille точки на копчето за Power, Канал и Глас. Овозможува прикажување и избирање на Вклучување и исклучување на достапни видео извори. телевизорот. Притиснете...
 • Page 78 Почетно поставување При првото вклучување на телевизорот, во конфигурирањето на основните поставувања ќе ви помогнат серија на прозорци за потврда на екранот. Притиснете го копчето POWERP. Постав. е достапно само кога изворот е поставен на ТВ. 1. Јазик на мени: Избирање на јазик на мени Притиснете...
 • Page 79 Поврзување Поврзување со AV кабли Поврзување со компонентни кабли Поврзување со HDMI, HDMI/DVI BD плеер BD плеер BD плеер / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Приклучок со можност за...
 • Page 80 Режими на прикажување (HDMI/DVI влез) Оптималната резолуција е 1920 x 1080@60Hz. Погледнете ја страницата со специфкации за најголемата достапна резолуција. SERVICE SERVICE Приклучок наменет само за сервисирање. ✎ ✎ ЗАБЕЛЕШКА • За поврзување со HDMI/DVI кабел, мора да го користите приклучокот HDMI IN 1(DVI).
 • Page 81 Како да го погледнете e-Manual Инструкциите за функциите на вашиот телевизор може да ги најдете во e-Manual од вашиот телевизор. E-MANUAL За користење, притиснете го копчето E-MANUAL на вашиот далечински управувач. Движете го курсорот со помош на копчињата за нагоре/надолу/десно/лево за да означите категорија, потоа тема и на крај притиснете...
 • Page 82 прицврстувачите поставени на ѕидот се наоѓаат производот може да се оштети или, пак, да падне на иста висина или пониско од прицврстувачите и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да поставени на телевизорот. сноси одговорност за овој вид на несреќи.
 • Page 83 Ако имате проблем со телевизорот, најпрво прочитајте ја оваа листа на можни проблеми и решенија. Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, посетете ја интернет страницата “www.samsung. com” а потоа кликнете на Поддршка или обратете се во центарот за кориснички услуги на Samsung. Проблеми...
 • Page 84 Спецификации Услови за заштита од опкружувањето до до 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F Работна температура 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10% до...
 • Page 85 Поддржани видео формати Екстензија на Стапка на слики Бит-стапка Формат Видео кодек Резолуција Аудио кодек фајл (fps) (Mbps) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30 HE-AAC...
 • Page 86 Cilësia e marrjes së TV-së mund të ndikohet nga ndryshimet në metodën e transmetimit nga njëri vend në tjetrin. Kontrolloni performancën e TV-së te shitësi vendor i autorizuar i SAMSUNG-ut, ose kontaktoni qendrën telefonike të Samsung-ut nëse mund të përmirësohet apo jo duke rikonfiguruar vendosjen e TV-së.
 • Page 87 Pajisjet ndihmëse ✎ Ju lutemi sigurohuni që gjërat e mëposhtme të përfshihen me TV-në tuaj. Nëse ndonjë prej elementeve mungon, kontaktoni shitësin. ✎ Ngjyrat dhe format e elementeve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve. ✎ Kabllot që nuk përmbahen në paketë mund të blihen veçmas. • Telekomanda dhe bateritë...
 • Page 88 ✎ Kur përdoret mbajtëse ose montues në mur, përdorni vetëm pjesët e ofruara nga Samsung Electronics. Nëse përdorni pjesë të ofruara nga prodhues të tjerë, kjo gjë mund të shkaktojë probleme të produktit ose lëndim për shkak të rrëzimit të produktit.
 • Page 89 Shikimi i telekomandës ✎ Jedná se o speciální dálkové ovládání pro zrakově postižené osoby, na tlačítkách Power, Channel a Volume jsou reliéfní znaky Braillova písma. Afishon dhe zgjedh burimet e disponueshme Fik dhe ndez TV-në. të videos. Shtypni për të hyrë drejtpërdrejt te kanalet. Në...
 • Page 90 Konfigurimi fillestar Kur TV-ja ndizet fillimisht, do të shfaqen një sërë treguesish në ekran të cilët do të ndihmojnë në konfigurimin e cilësimeve bazë. Shtypni butonin POWERP. Konfig. disponohet vetëm kur burimi është caktuar te TV. 1. Gjuha e menysë: Zgjedhja e gjuhës së menysë. Shtypni butonin ▲...
 • Page 91 Lidhjet Lidhja AV Lidhja e komponentit Lidhja HDMI, HDMI/DVI Lexuesi BD Lexuesi BD Lexuesi BD / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Mbështet lidhje si Komponent ashtu dhe AV në...
 • Page 92 Modalitetet e shfaqjes (hyrje HDMI/DVI) Rezolucioni optimal është 1920 x 1080@60 hz. Shikoni faqen e specifikimeve për rezolucionin e plotë që ofrohet. SERVICE SERVICE Lidhësi vetëm për shërbim. ✎ ✎ VINI RE • Për lidhjen me kabllo HDMI/DVI, duhet të përdorni prizën HDMI IN 1(DVI).
 • Page 93 Si të shihni manualin elektronik Mund të gjeni udhëzime rreth veçorive të TV-së në e-Manual në TV-në tuaj. Për ta përdorur, shtypni butonin E-MANUAL E-MANUAL në telekomandë. Lëvizni kursorin duke përdorur butonat lart/poshtë/djathtas/majtas për të theksuar një kategori, më pas një temë dhe pastaj shtypni butonin ENTERE. e-Manual afishon faqen që dëshironi të shihni. Mund të...
 • Page 94 Sigurisë të përfshirë. Për të rritur stabilitetin, instaloni Samsung Electronics nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të pajisjen kundër rënies për qëllime të sigurisë, si më produktit ose lëndimin tuaj apo të të tjerëve nëse zgjidhni që ta poshtë.
 • Page 95 Nëse duket që TV-ja ka një problem, fillimisht provoni këtë listë të probleme të mundshme dhe të zgjidhjeve të tyre. Nëse nuk funksionon asnjë nga këshillat për zgjidhjen e problemit, vizitoni “www.samsung.com,” më pas klikoni Mbështetje ose telefononi shërbimin për klientin të Samsung-ut.
 • Page 96 Specifikimet Kushtet mjedisore 10°C 40°C 50°F 104°F deri në 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F deri në Temperatura e përdorimit 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10% deri në...
 • Page 97 Formatet e mbështetura video Prapashtesa e Shpejtësia e Shpejtësia e Kontejneri Kodeku i videos Rezolucioni Kodeku i audios skedarit kuadrove (k/s) biteve (Mbp/s) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg...
 • Page 98 Η ποιότητα λήψης της τηλεόρασης ενδέχεται να επηρεαστεί λόγω των διαφορών στη μέθοδο μετάδοσης μεταξύ των χωρών. Ελέγξτε μέσω του τοπικού εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου της SAMSUNG ή του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung αν η απόδοση της τηλεόρασης μπορεί να βελτιωθεί με την επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
 • Page 99 Πρόσθετα εξαρτήματα ✎ Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία. ✎ Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. ✎ Τα καλώδια που δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά. •...
 • Page 100 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος. ✎ Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός, λόγω πτώσης του προϊόντος.
 • Page 101 Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου ✎ Το τηλεχειριστήριο αυτό είναι ειδικό για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου. Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων πηγών Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης. βίντεο. Πατήστε για απευθείας πρόσβαση στα κανάλια.
 • Page 102 Αρχική ρύθμιση Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, μια σειρά από μηνύματα προτροπής στην οθόνη θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί POWERP. Ρύθμιση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV. 1.
 • Page 103 Συνδέσεις Σύνδεση AV Σύνδεση σήματος συνιστωσών Σύνδεση HDMI, HDMI/DVI Συσκευή αναπαραγωγής BD Συσκευή αναπαραγωγής BD Συσκευή αναπαραγωγής BD / PC AUDIO OUT COMPONENT OUT AUDIO OUT VIDEO OUT AUDIO OUT HDMI OUT DVI OUT R-AUDIO-L R-AUDIO-L R-AUDIO-L ✎ Υποστηρίζει σύνδεση Component και...
 • Page 104 Τρόποι λειτουργίας προβολής (είσοδος HDMI/DVI) Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60Hz. Βλ. σελίδα προδιαγραφών για τη διαθέσιμη ανάλυση. SERVICE SERVICE Υποδοχή σύνδεσης μόνο για το σέρβις. ✎ ✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Για σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI/DVI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 1(DVI).
 • Page 105 Τρόπος προβολής του e-Manual Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας στο e-Manual της τηλεόρασης. Πατήστε το E-MANUAL κουμπί E-MANUAL στο τηλεχειριστήριό σας. Μετακινήστε το δείκτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επάνω/κάτω/ δεξιά/αριστερά για να επισημάνετε μια κατηγορία και κατόπιν ένα θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
 • Page 106 για την ασφάλεια που παρέχεται. Για πρόσθετη Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή ασφαλείας σας την τηλεόραση, η Samsung Electronics δεν φέρει καμία προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω. ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας...
 • Page 107 Αν η τηλεόραση παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, δοκιμάστε πρώτα αυτή τη λίστα με τα πιθανά προβλήματα και τις λύσεις τους. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www. samsung.com" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Υποστήριξη ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung. Προβλήματα...
 • Page 108 Προδιαγραφές Περιβαλλοντικές συνθήκες έως έως 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F Θερμοκρασία λειτουργίας 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10°C 40°C 50°F 104°F 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών Υγρασία...
 • Page 109 Μορφές βίντεο που υποστηρίζονται Ρυθμός Κατάληξη Κοντέινερ Codec βίντεο Ανάλυση Ρυθμός καρέ (fps) μετάδοσης bit Codec ήχου αρχείου (Mbps) DivX 3.11/4.x/5.x/6.1 *.avi *.mkv MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 *.asf *.wmv LPCM *.mp4 ADMPCM H.264 BP/MP/HP *.3gp (IMA, MS) *.vro *.mpg Motion JPEG 640 x 480 6~30...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: