Download  Print this page

LG dr4810 Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DR4810PVL_AA7BLL_DUT
DVD-RECORDER
HANDLEIDING
MODEL : DR4810
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door,
voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of
instellingen wijzigt.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for LG dr4810

  Summary of Contents for LG dr4810

 • Page 1 DR4810PVL_AA7BLL_DUT DVD-RECORDER HANDLEIDING MODEL : DR4810 Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.
 • Page 2: Veiligheidstips

  Veiligheidstips LET OP OPMERKING OVER COPYRIGHT: Het is bij wet verboden om copyright materiaal zonder GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN toestemming te kopiëren, uit te zenden, te tonen, uit te zenden via de kabel, in het openbaar te spelen of te verhuren. LET OP: VERMIJD ELEKTRISCHE Dit product gebruikt de kopieerbescherming-functie ontwikkeld SCHOKKEN, HAAL HET DEKSEL (OF DE...
 • Page 3: Table Of Contents

  Inhoudsopgave INLEIDING DVD-AANSLUITINGEN Veiligheidstips ......2 Aansluitingen ..... . . 13-16 Inhoudsopgave .
 • Page 4 Table of Contents AFSPELEN OPNAME Basisopname ......37 Bediening met DVD en video-cd..30-33 Basisopname vanuit de TV .
 • Page 5: Overzicht Van De Dvd-Recorder

  Overzicht van de DVD-recorder Opneembare disks Wat u moet weten over DVD’s en video-cd’s Het kan zijn dat sommige weergavefuncties opzettelijk Schijf van 12cm/8cm, enkelzijdig en enkele laag worden geblokkeerd door de softwarefabrikant. Met dit Max. opnametijd bij benadering (LQ-modus): toestel kan u DVD’s en video-cd’s weergeven.
 • Page 6: Over Dvd-R- En Dvd-Rw Schijven

  Overzicht van de DVD-recorder Over DVD-R- en DVD-RW schijven Word een DVD net als een videocassette bewerkt? Verschillen tussen DVD-R- en DVD-RW schijven Nee. Wanneer u een videocassette bewerkt heeft u een Het belangrijkste verschil tussen DVD-R en DVD-RW is, videorecorder nodig om de originele band af te spelen dat een DVD-R-schijf om één keer op te nemen middel en een andere om de opname te bewerken.
 • Page 7: Opmerkingen Over De Opname

  Overzicht van de DVD-recorder Opmerkingen over de opname Beperkingen van video-opname • De weergegeven duur van de opnames is niet • Met deze recorder kunt u geen video kopiëren die nauwkeurig want de recorder gebruikt een daartegen is beschermd. Tussen de video’s die tegen videocompressiemethode op een variabele bitsnelheid.
 • Page 8: Voorzorgsmaatregelen

  Overzicht van de DVD-recorder (Vervolg) Voorzorgsmaatregelen Opmerkingen over schijven De behandeling van schijfjes Behandeling van het toestel Raak de speelzijde van het schijfje niet aan. Hou het Transport van het toestel schijfje bij de randen vast zodat er geen vingerafdrukken De originele transportdoos en verpakkingsmaterialen op het oppervlak komen.
 • Page 9: Voorpaneel

  Voorpaneel INPUT4 (VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts)) REC (z) Om de audio / video-uitvoer van een externe bron aan te Begint de opname. Druk herhaaldelijk sluiten (Audiosysteem, TV/Monitor, VCR, Camcorder, etc.). om de opnametijd in te stellen. STOP (x) Aan/Uit-toets en indicator Stopt de weergave of de opname.
 • Page 10: Display-Functie

  Display-functie Soort schijfindicatoren REC Het toestel is aan het opnemen. Geeft het type van de geladen schijf weer. Geeft aan of de recorder is bezig met een timergestuurde opname of er is een timergestuurde opname geprogrammeerd. HQ, SQ, LQ Geeft de opnamemodus weer. ST Geeft aan of er een stereo-uitzending wordt ontvangen.
 • Page 11: Overzicht Van De Afstandsbediening

  Overzicht van de afstandsbediening POWER OPEN/CLOSE (Z) Opent en sluit de disklade. Schakelt de DVD-recorder AAN of UIT. PROGRAM Voegt de track aan de geprogram- Om de PIP-functie aan of uit te schakelen. meerde lijst (Program List) toe. 3D SURR. CLEAR Om 3D SURROUND tijdens het Wist een tracknummer van de geprogram-...
 • Page 12: Achterpaneel

  Achterpaneel AERIAL (ANTENNE) Aansluiting van de antenne. EURO AV 2 DECODER Om de audio/video-uitvoer van een externe bron aan te sluiten (Betaalzender decoder, set-top box,VCR, etc.). COAXIAL (Digitale audio-uitgang) Aansluiting voor een digitale (coaxiale) audio-installatie. COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Aansluiting voor een televisie met Y Pb Pr-ingang.
 • Page 13: Aansluitingen

  Aansluitingen Aansluiting op de TV Tips Naargelang het televisietoestel en de andere Sluit het toestel aan op een van de volgende toestellen die u wenst aan te sluiten, zijn er verschil- toestellen, rekeninghoudende met de mogelijkheden lende manieren om het toestel aan te sluiten. U kunt van uw bestaande installatie.
 • Page 14: Aansluiten Op Een Kabelkast Of Satellietontvanger

  Aansluitingen (Vervolg) Aansluiten op een kabelkast of Aansluiten op een externe decoder satellietontvanger Als u een externe, toepassingsgerichte decoder voor uw satelliet/kabeltv-systeem heeft, gebruik dan de Als u een anttenekabel of satellietontvanger met een instelling die op deze pagina wordt beschreven. ingebouwde decoder heeft, sluit deze dan op de recorder en uw tv aan zoals afgebeeld op deze pagina.
 • Page 15: Aansluiten Op Een Versterker

  Aansluitingen (Vervolg) Aansluiten op een versterker Achterzijde van de DVD-recorder Rear of DVD Recorder Aansluiten op een versterker die is uitgerust met tweekanaals analoge stereo of met Dolby Pro Logic II / Pro Logic. Sluit de linkse en de rechtse AUDIO OUT-aansluitingen van de DVD-recorder aan op de linkse / rechtse audio- ingangen van de versterker, ontvanger of stereo-instal- latie, met behulp van de audiokabels (A).
 • Page 16: Bijkomende Audio / Video (A/V)-Aansluitingen Op De Dvd-Recorder

  Aansluitingen (Vervolg) Bijkomende Audio / Video (A/V)- Aansluiting op een digitale camcorder aansluitingen op de DVD-recorder Op de DVD-ingang van het voorpaneel kunt u een DV digitale camcorder, videorecorder of DVD-R/RW- Sluit de ingangspoorten (AV3, AV4) van de recorder aansluiten en DV-cassettes of DVD-R/RW- DVD-recorder aan op de audio/video-uitgangen op uw schijven digitaal op een DVD-R/RW zetten.
 • Page 17: Voor U Met Het Toestel Aan De Slag Gaat

  Voor u met het toestel aan de slag gaat Basisinstellingen Algemeen In dit menusysteem bestaan er verschillende manieren Automatische programeerfunctie om de instellingen persoonlijk te configureren. De Deze DVD-recorder beschikt van een frequentie meeste menu’s bevatten drie niveaus om de opties in te synthesized ontvanger die tot maximaal 88 TV-zenders stellen, hoewel sommige menu’s geavanceerde han- kan ontvangen.
 • Page 18: Een Programma Wijzigen

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Een programma wijzigen Druk herhaaldelijk op RETURN (O) om het menu Program List te verlaten. U kunt een kanaal handmatig wijzigen (toevoegen, verwijderen, benoemen, verplaatsen, enz.). Program Edit (Een programma bewerken) Auto Programming U kunt TV-zenders handmatig zoeken, selecteren en Program Edit...
 • Page 19 Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Een programma wijzigen (vervolg) Handmatig sorteren van tv-kanalen U kunt de positie van het programma sorteren via het Hernoemen van station menu Program List. U kunt stations een willekeurige naam geven. Namen 1.
 • Page 20: Auto Klokinstelling

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Auto klokinstelling Handmatige klokinstelling Wanneer het automatisch zoeken van de zender Volg de boven beschreven stappen 1-5 (Auto afgerond is, worden de tijd en de datum ook automatisch klokinstelling) ingesteld. Indien de tijd op het display van de DVD- Gebruik v / V om de Manual (handmatig)-optie recorder onjuist wordt weergegeven, moet de klok hand- te selecteren en daarna drukt u op ENTER.
 • Page 21: Display-Modus

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Display-modus Fabrieksintelling De instelling Display Mode werkt alleen wanneer de Indien nodig, kunt u de recorder volgens de originele breedte/hoogte-verhouding van de tv op “4:3” is ingesteld. fabrieksinstellingen zetten. Selecteer ‘SET’ en druk op ENTER.
 • Page 22: Audio

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Audio Sampling frequentie Indien uw ontvanger of versterker NIET in staat is om Elk DVD-schijfje heeft een reeks uiteenlopende een 96 KHz signaal te verwerken, dan selecteert u 48 audio-uitvoeropties.Stel de Audio-uitvoer van het toestel KHz.
 • Page 23: Vergrendeling (Jeugdbeschermingscontrole)

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Vergrendeling Indien u uw code, bestaande uit 4 cijfers, vergeten bent (Jeugdbeschermingscontrole) Indien u uw paswoord vergeten bent, dan moet u het huidige paswoord wissen. Wachtwoord instellen 1. Druk op SETUP om het setup-menu te openen. De cijfercode wijzigen 2.
 • Page 24: Landcode

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Landcode Opnemen Geef de code van het land of de regio waarvan de stan- Opnamemodus instellen daarden werden gehanteerd om het DVD-videoschijfje te beoordelen, in. Raadpleeg daarvoor de lijst (Zie “Lijst U kunt de beeldkwaliteit voor de opname instellen: HQ met land”, pagina 51.).
 • Page 25: Dv Geluidsopname

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) DV Geluidsopname Druk op SETUP. Het setup-menu wordt weergegeven. Deze instelling is nodig indien u een 32kHz/12-bit geluid Gebruik v / V om de Disc (Schijf)-optie te camcorder op de DV-ingang van het voorpaneel heeft selecteren.
 • Page 26: Beëindigen

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Beëindigen Disketikket De Finalizing (beëindigen)-optie stelt de opnames “vast” Gebruik deze functie om een naam voor de schijf in te zodat u de schijf op een gewone DVD-speler of op een geven.
 • Page 27: Algemene Verklaring Van Het Display

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Algemene verklaring van het Diskinformatie op het scherm U kunt verschillende informatie over de schijf op het Display scherm weergeven. Deze handleiding geeft de basisinstructies voor de bedi- ening van de DVD-recorder. Sommige DVD’s moeten Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de informatie op een andere manier bediend worden of hebben op het scherm weer te geven of te wijzigen.
 • Page 28 Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Diskinformatie op het scherm (Vervolg) Geeft de vertreken speeltijd en de totale tijd weer. Geeft het huidige titel- Geeft de huidige of hoofdstuknummer TITLE: 1/4 modus weer. en het aantal titels of CHAPTER: 3/28 0:06:32 / 2:12:10 hoofdstukken.
 • Page 29: Voor U Met Het Toestel Aan De Slag Gaat

  Voor u met het toestel aan de slag gaat (vervolg) Displaying Disc Information on-screen (Continued) Geeft de verstreken speeltijd en de totale tijd weer. Laat de titelnaam, Geeft de huidige TITLE opnamedatum, modus weer. opnamemodus, enz. 20/08 0:06:32 / 2:12:10 ORG SQ zien.
 • Page 30: Bediening Met Dvd En Video-Cd

  Bediening met DVD en video-cd Afspelen van een DVD of een Naar een andere TITEL gaan video-cd Video Wanneer een schijfje meer dan één titel heeft, dan kan Weergave-instelling u als volgt naar een andere titel gaan: Druk op DISPLAY en vervolgens op v / V om het Schakel de TV aan en selecteer de video-inputbron titelicoontje te selecteren.
 • Page 31: Vertraagde Weergave

  Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Algemene functies (Vervolg) Video-cd’s – Herhalen Track / Alles / Uit Druk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te Vertraagde weergave selecteren. • Track: herhaalt het huidige liedje. Video • All: herhaalt alle tracks op de schijf. •...
 • Page 32: Zoom

  Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Algemene functies (vervolg) 3 Druk op CLEAR. Het bericht “Delete selected marker? Proceed?” (Geselecteerde markering verwijderen?) verschijnt. Zoom Video 4 Gebruik b / B om “Yes” te selecteren en daarna De Zoomfunctie geeft u de mogelijkheid om een videobeeld drukt u op ENTER.
 • Page 33: Het Audiokanaal Wijzigen

  Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Het audiokanaal wijzigen Laatste stand wordt bewaard Video STEREO Druk tijdens de weergave op AUDIO en vervolgens De DVD-recorder onthoudt de gebruikersinstellingen meermaals op b / B om een verschillend audiokanaal van het laatste schijfje dat u heeft bekeken. De (STEREO, LINKS of RECHTS) te beluisteren.
 • Page 34: Bediening Met Audio-Cd's En Mp3-Schijfjes

  Bediening met audio-cd’s en MP3-schijfjes Een audio-cd en MP3-schijfje Wat u moet weten over MP3-opnames afspelen Over MP3 De DVD-recorder kan audio-cd’s afspelen. De DVD- Een MP3-bestand zijn audiodata die gecomprimeerd recorder kan ook geformatteerde MP3-opnames op CD- zijn met behulp van MPEG1, het 3 bestanden-coder- ROM, CD-R of CD-RW-schijfjes afspelen.
 • Page 35: Pauze

  Bediening met audio-cd’s en MP3-schijfjes (Vervolg) Pauze 3D Surround Dit toestel kan een 3D Surround-effect produceren, wat 1 Druk op PAUSE/STEP (X) tijdens de weergave. een meerkanaals audioweergave simuleert met twee 2 Om naar weergave terug te gaan, drukt u op PLAY conventionele stereoluidsprekers in plaats van met vijf of (N) of nogmaals op PAUSE/STEP (X).
 • Page 36: Geprogrammeerde Weergave Van Audio-Cd's En Mp3-Schijfjes

  Geprogrammeerde weergave van audio-cd’s en MP3-schijfjes Deze programmeerfunctie geeft u de mogelijkheid om Geprogrammeerde Tracks herhalen uw favoriete tracks van een bepaalde disk in het druk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te geheugen van het toestel op te slaan. selecteren.
 • Page 37: Opname

  Basisopname Basisopname vanuit de TV Direct timergestuurde opname Volg de onderstaande instructies om een TV-programma op te Deze functie geeft u de mogelijkheid om makkelijk een nemen. geprogrammeerde lengte op te nemen zonder dat u de De opname begint onmiddellijk en gaat door tot de schijf vol is timer gebruikt.
 • Page 38: Timergestuurde Opname

  Timergestuurde opname Deze DVD-recorder kan geprogrammeerd worden om tot Om het programma in de geheugen van de 7 programma’s binnen 1 maand op te nemen. Voor een DVD-recorder op te slaan, drukt u op ENTER. timergestuurde opname, dient u de op te nemen zenders, U kunt de geprogrammeerde instellen controleren de begintijd en de lengte van de opnames in te geven.
 • Page 39: Controle Van De Timergestuurdedetails

  Timergestuurde opname (Vervolg) Controle van de timergestuurdedetails U kunt de programmeringdetails controleren wanneer u de DVD-recorder aanschakelt. Druk tweemaal op TIMER REC. • Gebruik v / V om de een geprogrammeerde opname te selecteren. • Druk op ENTER om de details van het geselecteerde programma te bewerken.
 • Page 40: Opnemen Vanuit Een Externe Bron

  Opnemen vanuit een externe bron Opnemen vanuit externe componenten Opnemen vanuit een digitale camcorder U kunt vanuit externe componenten opnemen, zoals een camcorder of een videorecorder, die op andere externe U kunt vanuit een digitale camcorder die op de bronnen van de recorder zijn aangesloten. DV IN-ingang van het voorpaneel is aangesloten opnemen.
 • Page 41: Wat Is Dv

  Opnemen vanuit een externe bron (Vervolg) Wat is DV? DV-verwante berichten Wanneer u de DV IN-ingang gebruikt kunnen de Met DV (ook i.LINK genoemd) kunt u een DV-cam- volgende meldingen op het TV-scherm verschijnen. corder op deze recorder aansluiten. Daarvoor gebruikt u een enkel DV-kabel voor de ingang en uitgang van Not connected to camcorder (Geen verbinding met geluid, video, data en besturingssignalen.
 • Page 42: Vr-Modus: Origineel En Speellijst Bewerken

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken De bewerkingen die u op de Originele inhoud uitvoert Hoofdstukverwijzingen toevoegen zijn ook van kracht op de huidige inhoud van de schijf. Chapter Bijvoorbeeld: indien u een titel o een hoofdstuk van de Original inhoud (Title of Chapter) verwijdert, wordt dat Tijdens het opnemen of het afspelen kunt u een item ook van de schijf verwijderd, wat extra vrije hoofdstuk markering op een willekeurige positie in de...
 • Page 43: Gebruik Van Het Original (Title)-Menu (Origineel)

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) Gebruik van het Original (Title)-menu Gebruik van het Original (Chapter)-menu (Origineel) (Origineel-Hoofdstuk) De origineel (titel) is waar u uw speellijst creëert en Druk herhaaldelijk op MENU/LIST om het bewerkt en waarvan u titels kan verwijderen en andere Original (Title) menu te openen.
 • Page 44: Gebruik Van Het Playlist (Title)-Menu (Afspeellijst-Titel)

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) Gebruik van het Playlist (Title)- Gebruik van het Playlist (Chapter)- menu (Afspeellijst-Titel) menu (Afspeellijst-Hoofdstuk) Druk herhaaldelijk op MENU/LIST om het Druk herhaaldelijk op MENU/LIST om het Playlist (Title) menu te openen. Playlist (Title) menu te openen. •...
 • Page 45: Een Nieuwe Afspeellijst Maken

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) Titels en hoofdstukken aan de Een nieuwe afspeellijst maken afspeellijst toevoegen Gebruik deze functie om een originele titel of een origineel hoofdstuk aan de afspeellijst toe te voegen. U kunt en originele titel of een origineel hoofdstuk aan Hiermee wordt de hele titel naar de afspeellijst verplaatst een afspeellijsttitel toevoegen, zelfs wanneer hij al is (u kunt bits die u verder niet zal gebruiken hier verwi-...
 • Page 46: Een Titel Of Hoofdstuk Van De Origineel Of Afspeellijst Menu's Verwijderen

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) Een titel of hoofdstuk van de origineel Een deel verwijderen of afspeellijst menu’s verwijderen U kunt een deel van de titel dat u niet meer wil gebruiken verwijderen. Indien u een titel of een hoofdstuk van het afspeellijst- Druk herhaaldelijk op MENU/LIST om het Original menu wil verwijderen, verwijdert u het item van de Playlist (Title) menu of het Playlist (Title) te openen.
 • Page 47: De Laatste Bewerking Ongedaan/ Opnieuw Maken

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) De laatste bewerking ongedaan/ Een titel benoemen opnieuw maken U kunt titels van Original en van Playlist afzonderlijk van elkaar benoemen. De naam mag maximaal 32 teken Indien u een fout tijdens de bewerking maakte, kunt u bevatten.
 • Page 48: Twee Hoofdstukken In Één Combineren

  VR-Modus: Origineel en speellijst bewerken (Vervolg) Twee hoofdstukken in één combineren Een hoofdstuk van een afspeellijst verplaatsen Gebruik deze functie om twee omliggende hoofdstukken Gebruik deze functie om de afspeelvolgorde van de van Playlist of van Original in één te combineren. hoofdstukken in de afspeellijst op het Playlist (Title)- menu te schikken.
 • Page 49: Videomodus: Originele Bewerking

  Videomodus: Originele bewerking Gebruik van een titellijst Een titellijst verwijderen Video Video Op het Title List (titellijst)-menu kunt u titels afspelen, Alvorens een schijf wordt afgerond kunt u de in de schijf benoemen en verwijderen. opgenomen titels verwijderen. Wanneer de schijf in videomodus is afgerond, verandert de weergave van het Title List-scherm en alles wat u Let op kan doen is de titels selecteren om ze af te spelen.
 • Page 50: Lijst Met Taalcodes

  Lijst met taalcodes Geef het bijbehorende codenummer voor de basisinstellingen in: “Disc Audio”, “Disc Subtitle” en “Disc Menu” (zie pagina 21). Code Taal Code Taal Code Taal Code Taal 6566 Abhaziaans 7079 Faroees 7678 Lingala 8375 Slovaaks 6565 Afaars 7082 Frans 7679 Laotiaans...
 • Page 51: Lijst Met Landcodes

  Lijst met landcodes Geef het bijbehorende codenummer voor de basisintelling “Landcode” (zie pagina 24). Code Land Code Land Code Land Code Land Andorra Eritrea Sint-Lucia Salomoneilanden Verenigde Arabische Emiraten Spanje Liechtenstein Seychellen Afghanistan Ethiopië Sri Lanka Soedan Antigua-en-Barbuda Finland Liberië Zweden Anguilla Fiji...
 • Page 52: Tv-Bediening Met Afstandsbediening

  OPEN /CLOSE U kunt ook het geluidsniveau, het ingangssignaal en de POWER Met de onderstaande knopen kunt u de TV-functies hoofdschakelaar van anders dan een LG TV met de TV/DVD 3D SURR. bedienen. meegeleverde afstandsbediening regelen. Indien uw TV...
 • Page 53: Oplossen Van Problemen

  Oplossen van problemen Voor u contact opneemt met uw servicebedrijf, neemt u best even het volgende overzicht door om de eventuele oorzaak van het probleem te vinden. Oplossing Symptoom Oorzaak Geen stroom. De elektriciteitskabel is niet aanges- Steek de elektriciteitskabel goed in het loten.
 • Page 54: Oplossen Van Problemen

  Oplossen van problemen (Vervolg) Oorzaak Oplossing Symptoom De disk was in videomodus opgenomen. Beëindig de schijf (pagina 26). De in deze recorder opgenomen schijf kan Sommige spellers kunnen geen disk Er is geen oplossing. niet worden afgespeeld afspelen die in videomodus zijn op een andere speler.
 • Page 55: Technische Specificaties

  Technische specificaties Algemeen Voedingsvereisten AC 110-240V, 50/60 Hz Energieverbruik Afmetingen (bij benadering) 430 X 76 X 383 mm (w x h x d) Gewicht (bij benadering) 5,5 kg Werkingstemperatuur 5˚C tot 35˚C Toegelaten vochtigheidsgraad 5 % tot 90 % Televisiesysteem PAL B/G kleursysteem Opnameformaat Opnemen...
 • Page 56 DR4810PVL_AA7BLL_DEU DVD-RECORDER Gebrauchsanleitung MODELL: DR4810 Lesen Sie diese Anleitung bitte vor dem Anschluss, der Inbetriebnahme oder der Einstellung des Produkts sorgfältig vollständig durch.
 • Page 57 Sicherheitshinweise ACHTUNG: HINWEISE ZUM COPYRIGHT: Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG NICHT ÖFFNEN Material ohne Genehmigung zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEK- zu verleihen TRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN, ENT- Dieses Gerät ist mit der von Macrovision entwickelten FERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE...
 • Page 58 Inhaltsverzeichnis EINFÜHRUNG DVR - Überblick Sicherheitshinweise..... . 2 Anschlüsse ......13-16 Inhaltsverzeichnis .
 • Page 59: Inhaltsverzeichnis

  Inhaltsverzeichnis WIEDERGABE Aufnehmen von externen Quellen ..40-41 Aufnehmen von externen Komponenten ..40 Betrieb mit DVD und Video-CD..30-33 Aufnehmen von einem digitalen Camcorder . . 40 Wiedergabe einer DVD oder eine Video-CD .
 • Page 60: Dvd-Recorder - Überblick

  DVD Recorder – Überblick Beschreibbare Discs Hinweise zu DVDs und Video-CDs Einseitig beschreibbare 12-cm-/8-cm-Single- Einige Wiedergabefunktionen von DVDs und Video-CDs Layer-Disc Ungefähre maximale Aufnahmezeit können absichtlich von Softwareherstellern programmiert (LQ-Modus): worden sein. Da dieses Gerät DVDs und Video-CDs so 240 Minuten (4,7GB), 80 Minuten (1,46GB) wiedergibt, wie es vom Softwarehersteller vorgegeben Einseitig beschreibbare 12-cm-/8-cm-Single- ist, stehen einige Wiedergabefunktionen eventuell nicht...
 • Page 61: Info Über Dvd-R- Und Dvd-Rw-Discs

  DVD Recorder – Überblick Info über DVD-R- und DVD-RW-Discs Werden DVDs wie Videokassetten bearbeitet? Inwiefern unterscheiden sich DVD-R- und DVD-RW- Nein, Wenn Sie eine Videokassette bearbeiten, Discs? benötigen Sie ein Video-Deck, um das Originalband zu Die entscheidende Unterschied zwischen einer DVD-R bearbeiten, und ein anderes, um die Änderungen und einer DVD-RW ist die Tatsache, dass die DVD-R aufzuzeichnen.
 • Page 62: Hinweise Zu Aufnahmen

  DVD Recorder – Überblick Hinweise zu Aufnahmen Einschränkungen bei der Videoaufnahme • Die angezeigte Aufnahmedauer ist nicht exakt, da der • Mit diesem Recorder können Sie kein Videomaterial Recorder eine variable Bitraten-Videokompression mit Kopierschutz aufnehmen. Bei Video mit verwendet. Dies bedeutet, dass sich die exakte Kopierschutz handelt es sich um DVD-Video-Discs Aufnahmezeit nach dem Material richtet, das und einige Satellitenübertragungen.
 • Page 63: Warnhinweise

  DVD Recorder – Überblick (Fortsetzung) Warnhinweise Hinweise zu Discs Umgang mit Discs Handhabung des Geräts Berühren Sie die bespielte Seite der Disc nicht. Fassen Beim Versand des Geräts Sie die Disc an den Kanten an, um nicht die Oberfläche Der Original-Versandkarton und das Verpackungsmaterial mit den Fingern zu berühren.
 • Page 64: Vorderes Bedienfeld

  Vorderes Bedienfeld INPUT4 (VIDEO IN/AUDIO IN (Links/Rechts)) REC (z) Schließen Sie den Audio-/Video-Ausgang einer externen Startet die Aufnahme. Drücken Sie Quelle (Audio-System, TV/Monitor, VCR, Camcorder usw.) an. Taste mehrere Male, um die Aufnahmezeit festzulegen. Netzschalter und Betriebs-LED STOP (x) Hält die Wiedergabe oder die Aufnahme an. Schaltet den DVD-Recorder EIN oder AUS.
 • Page 65: Funktionsanzeigefenster

  Funktionsanzeigefenster Disc-Typ-LEDs REC Der Recorder nimmt auf. Zeigt den Typ der eingelegten Disc an. Gibt an, ob der Recorder im Modus Timer- Aufnahme betrieben wird oder ob eine Timer- Aufnahme programmiert wurde. HQ, SQ, LQ Gibt den Aufnahmemodus an. ST Gibt den Empfang eines Stereo-Übertragung an. BIL Gibt den Empfang einer ZWEISPRACHIGEN Übertragung an.
 • Page 66: Fernbedienung - Überblick

  Fernbedienung - Überblick POWER OPEN/CLOSE (Z) Schaltet den DVD-Recorder EIN oder AUS. Öffnet und schließt das Disc-Fach. PROGRAM Schaltet die PTIP-Funktion EIN oder AUS. Fügt den Track zur Programmliste hinzu. 3D SURR. CLEAR Wählt 3D-Raumklang während der Entfernt eine Track-Nummer aus der Wiedergabe aus.
 • Page 67: Rückwärtige Anschlussleiste

  Rückwärtige Anschlussleiste AERIAL Für den Anschluss der Antenne an dieses Gerät. EURO AV 2 DECODER Für den Anschluss das Audio-/Video-Ausgang des einer externen Quelle (Pay-TV-Decoder, Set-Top-Box, Videorecorder usw.). KOAXIALANSCHLUSS (Digital Audio Out-Buchse) Für den Anschluss von digitalem Audio-Equipment (koaxial) COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Für den Anschluss an einen Fernseher mit Video-Eingängen.
 • Page 68: Anschlüsse

  Anschlüsse Anschließen an den Fernseher Tipps Abhängig vom Fernsehgerät und den anderen Stellen Sie je nach Funktionsumfang Ihres vorhande- nen Equipments eine der folgenden Verbindungen Geräten, die Sie anschließen möchten, stehen her. mehrere Möglichkeiten für den Anschluss des Wenn Sie die COMPONENT VIDEO OUT- Recorders zur Verfügung.
 • Page 69: Anschließen An Eine Kabel-Box Oder An Einen Satellitenempfänger

  Anschlüsse (Fortsetzung) Anschließen an eine Kabel-Box oder Anschließen an eine externe an einen Satellitenempfänger Decoder-Box Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenempfänger mit Wenn Sie eine externe, dedizierte Decoder-Box für Ihr integriertem Decoder einsetzen, schließen Sie ihn wie Satelliten- oder Kabel-TV-System einsetzen, verwenden hier beschrieben an den Recorder und an Ihr Sie den hier beschriebenen Setup.
 • Page 70: Anschließen An Einen Verstärker

  Anschlüsse (Fortsetzung) Anschließen an einen Verstärker Anschließen an einen mit analogem 2-Kanal-Stereo oder Dolby Pro Logic II / Pro Logic ausgerüsteten Verstärker Verbinden Sie die linke und die rechte AUDIO OUT- Buchse des DVD-Players mithilfe der Audiokabel (A) mit der linken und rechten AUDIO IN-Buchse des Verstärkers, Receivers oder der Stereoanlage.
 • Page 71: Anschließen Eines Digitalen Camcorders

  Anschlüsse (Fortsetzung) Audio/Video-Zubehör (A/V) Anschließen eines digitalen Anschlüsse am DVD-Recorder Camcorders An die DV IN-Buchse am vorderen Bedienfeld können Verbinden Sie die Eingangsbuchsen (AV3, AV4) des Sie einen digitalen Camcorder (DV) oder ein DVD-Recorders mithilfe von Audio-/Videokabeln mit den Video-Deck oder einen DVD-R/RW-Recorder Audio-/Video-Out-Buchsen des Zubehörgeräts.
 • Page 72: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme Grundeinstellungen Allgemein Das Menüsystem bietet mehrere Möglichkeiten, um die Automatische Programmierung Einstellungen zu ändern. Die meisten Menüs haben drei Dieser DVD-Recorder ist mit einem Frequency- Ebenen, auf denen Optionen eingestellt werden Synthesized-Tuner ausgestattet, der maximal 88 Kanäle können.
 • Page 73: Kanaleinstellung

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Kanaleinstellung (Program Edit) Drücken Sie wiederholt RETURN (O), um das Programm-Liste Menü zu beenden. Sie können einen Kanal manuell bearbeiten (hinzufügen, löschen, benennen, verschieben usw.). Programmieren der Bearbeitungsfunktionen (Program Edit) Autoprogrammierung Kanaleinstellung Editieren Sie können eine Suche durchführen, um die TV-Kanäle Uhrzeit einstellen manuell auszuwählen und zu speichern.
 • Page 74 Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Kanaleinstellung (Program Edit) - Manuelles Sortieren von TV-Kanälen Fortsetzung Sie können die Programmplätze im Programm-Liste Menüs sortieren. Sender umbenennen 1. Wählen Sie mit v / V ein Programm im Programm-Liste Menüs aus, und drücken Sie ENTER. Sie können die Sender nach Wunsch benennen.
 • Page 75: Automatisches Einstellen Der Uhrzeit

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Automatisches Einstellen der Uhrzeit Manuelles Einstellen der Uhrzeit Wenn die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist, Gehen Sie wie in den Schritten 1 - 5 weiter oben werden Datum und Uhrzeit ebenfalls automatisch beschrieben vor (Automatisches Einstellen der eingestellt.
 • Page 76: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Vor der Inbetriebnahme Werkseinstellungen Die Bildmodus-Einstellung funktioniert nur, wenn das Bei Bedarf können Sie den Recorder auf seine Bildformatmodus des Fernsehers auf 4:3 gesetzt ist. Werkseinstellungen zurücksetzen. Wählen Sie das Symbol “Ausführen”, und drücken Sie ENTER. Zur Wahl stehen: - Letter Box: Aufnahmen im Breitbildformat erscheinen mit schwarzen Balken am oberen und...
 • Page 77: Ton

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Sampling Freq. (Abtastfrequenz) IWenn Ihr Receiver oder Verstärker NICHT für 96-kHz- Jede DVD-Disc hat mehrere Audio-Ausgabeoptionen. Signale ausgelegt ist, wählen Sie 48 kHz. Wenn Sie Legen Sie die Audio-Optionen des Recorders in diese Auswahl getroffen haben, konvertiert das Gerät Übereinstimmung mit dem Typ des Audiosystems fest, automatisch 96-kHz-Signale in 48 kHz-Signale, die das das Sie einsetzen.
 • Page 78: Sperre

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Sperre Sie haben den vierstelligen Code vergessen Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, gehen Sie Paßwort festlegen wie folgt vor, um das aktuelle Kennwort zu löschen. 1. Drücken Sie SETUP, um das Setup-Menü Ändern des vierstelligen Codes anzuzeigen.
 • Page 79: Ländercode

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Ländercode Aufnahmemodus Geben Sie den Code eines Landes/einer Region ein, Aufnahmemodus dessen/deren Standards verwendet werden, um die DVD-Video-Disc einzustufen. (Siehe “Ländercodeliste” Sie können die Bildqualität für Aufnahmen festlegen: HQ auf Seite 51.) (High Quality), SQ (Standard Quality), LQ (Low Quality). Aufnahmemodus Vr Modus Aufnahme-Format...
 • Page 80: Dv Audioaufnahme

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) DV Audioaufnahme Drücken Sie SETUP. Das Setup-Menü wird angezeigt. Sie müssen diese Einstellung vornehmen, wenn Ihr Wählen Sie die Option “Disc” mit v / V aus. Camcorder mit 32-KHz-/12-Bit an die DV IN-Buchse an der Vorderseite angeschlossen ist. Einige digitale Camcorder haben zwei Stereospuren für Der Eintrag “Disc”...
 • Page 81: Finalisieren

  Vor der Inbetriebnahme (Fortsetzung) Finalisieren Disc Name Bei Finalizing werden die Aufnahmen fixiert, so dass die Verwenden Sie diese Option, um einen Namen für die Disc auf einem herkömmlichen DVD-Player oder einem Disc einzugeben. Der Name wird angezeigt, wenn Sie Computer mit einem geeigneten DVD-ROM-Laufwerk die Disc laden und die Disc-Informationen auf dem wiedergegeben werden kann.
 • Page 82: Allgemeine Erläuterung Vom Bildschirmmenü

  Vor der Inbetriebnahme Allgemeine Erläuterung vom Anzeigen von Disc-Informationen auf dem Bildschirm Bildschirmmenü Sie können verschiedene Informationen über die Dieses Handbuch enthält grundlegende Anleitungen für eingelegte Disc auf dem Bildschirm anzeigen. den Betrieb des DVD-Recorders. Einige DVDs setzen eine spezifische Handhabung voraus oder gestatten nur Drücken Sie mehrmals DISPLAY, um die auf einen eingeschränkte Betrieb während der Wiedergabe.
 • Page 83 Vor der Inbetriebnahme Anzeigen von Disc-Informationen auf dem Bildschirm (Fortsetzung) DVD-Taste Zeigt die verstrichene Zeit und die Gesamtzeit an. Zeigt die aktuelle Zeigt den aktuellen Titel-/Kapitelnummer Titel: 1/4 Modus an. und die Gesamtzahl Kapitel: 3/28 0:06:32 / 2:12:10 der Titel/Kapitel an. Menüoptionen Funktion Auswahlmethode...
 • Page 84 Vor der Inbetriebnahme Anzeigen von Disc-Informationen auf dem Bildschirm (Fortsetzung) Zeigt die verstrichene Zeit und die Gesamtzeit an. Zeigt den Titelnamen, das Zeigt den aktuellen TITLE Aufnahmedatum, den Modus an. Aufnahmemodus an usw. 20/08 0:06:32 / 2:12:10 ORG SQ ORG: Original PList: Spielliste Menüoptionen Funktion...
 • Page 85: Wiedergabe

  Betrieb mit DVD und Video-CD Wiedergabe einer DVD oder eine Video-CD Einen anderen TITEL ansteuern Video Wiedergabe-Setup Wenn sich mehrere Titel auf einer Disc befinden, Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie können Sie wie folgt zu einem anderen Titel wechseln: als Videoquelle den Eingang ein, an den der DVD- Drücken Sie DISPLAY, und wählen Sie das Recorder angeschlossen wurde.
 • Page 86: Zeitlupe

  Betrieb mit DVD und Video-CD (Fortsetzung) Allgemeine Funktionen (Fortsetzung) Hinweis Auf einer Video-CD mit PBC müssen Sie im Setup-Menü Zeitlupe PBC auf AUS setzen, um die Repeat-Funktion zu Video verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21. 1 Drücken Sie während der Wiedergabe PAUSE/STEP (X). A-B-Passage wiederholen Der Recorder wechselt nun in den PAUSE-Modus.
 • Page 87: Zoom

  Betrieb mit DVD und Video-CD (Fortsetzung) 3 Drücken Sie CLEAR. Allgemeine Funktionen (Fortsetzung) Die Meldung “Das ausgewählte Lesezeichen wird gelöscht. Fortsetzen?” wird angezeigt. Zoom Video 4 Wählen Sie mit b / B die Option “Ja” aus, und drücken Sie ENTER. Mit der Zoom-Funktion können Sie das Videobild vergrößern und im vergrößerten Bild navigieren.
 • Page 88: Audiokanalwechsel

  Betrieb mit DVD und Video-CD (Fortsetzung) Audiokanalwechsel Speicher für die letzte Bedingung Video STEREO Der Recorder speichert die Benutzereinstellung für die Wenn Sie eine Video-CD eingelegt haben, drücken Sie letzte Disc, die Sie angesehen haben. Die Einstellungen während der Wiedergabe AUDIO und danach wiederholt b / bleiben so lange gespeichert, bis Sie die Disc aus dem B, um einen anderen Audio-Kanal zu hören (STEREO, LINKS Recorder nehmen oder ihn ausschalten.
 • Page 89: Audio-Cd Und Mp3-Betrieb

  Audio-CD und MP3-Betrieb Wiedergabe einer Audio-CDs oder Hinweise zu MP3-Aufnahmen MP3-Disc Info zu MP3 Eine MP3-Datei besteht aus Audio-Daten, die mit der Der DVD-Recorder kann Audio-CDs wiedergeben. Der MPEG1 Audio Layer-3 Dateicodierung komprimiert DVD-Recorder kann auf CD-ROM, CD-R oder CD-RW wurden.
 • Page 90: Pause

  Audio-CD und MP3-Betrieb (Fortsetzung) Pause 3D-Raumklang 1 Drücken Sie während der Wiedergabe Dieses Gerät kann einen 3D-Raumklangeffekt erzeugen, der eine Mehrkanal-Audiowiedergabe anstatt PAUSE/STEP (X). mit fünf oder mehr Lautsprechern, die normalerweise für 2 Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie Mehrkanal-Audio in einem Heimkinosystem PLAY (N) oder erneut PAUSE/STEP (X).
 • Page 91: Programmierte Wiedergabe Mit Audio-Cd Und Mp3

  Programmierte Wiedergabe mit Audio-CD und MP3 Mit der Programmierfunktion können Sie Ihre Programmierte Tracks wiederholen Lieblingstitel von jeder Disc im Recorder-Speicher Drücken Sie REPEAT, um einen gewünschten speichern. Maximal 30 Tracks (Audio-CD) oder 256 Wiederholungsmodus auszuwählen. Tracks (MP3) können programmiert werden. •...
 • Page 92: Aufnahmen - Erste Schritte

  Aufnahmen – erste Schritte Aufnahmen vom Fernsehgerät nstant Timer-Aufnahme Gehen Sie wie in den folgenden Anleitungen beschrieben vor, Die Funktion “Instant Timer-Aufnahme” ermöglicht um Fernsehsendungen aufzunehmen. Ihnen, ohne den Programm-Timer eine Aufnahme mit Die Aufnahme wird sofort gestartet und so lange fortgesetzt, einer voreingestellten Länge zu machen.
 • Page 93: Timer-Aufnahme

  Timer-Aufnahme Dieser DVD-Recorder kann so programmiert werden, Geben Sie die erforderlichen Informationen für dass er innerhalb eines Monats bis zu sieben Ihre Timer-Aufnahme(n) an. Programme aufzeichnet. Für unbeaufsichtigte • b / B (links/rechts) – Bewegen Sie den Cursor Aufnahmen muss der Timer wissen, welche Kanäle nach links/rechts aufgenommen werden sollen, und benötigt die •...
 • Page 94: Überprüfen Der Einzelheiten Der Timer-Aufnahme

  Timer-Aufnahmen (Fortsetzung) Überprüfen der Einzelheiten der Timer-Aufnahme Sie können die Programmierung prüfen, wenn der DVD- Recorder eingeschaltet ist. Drücken Sie zweimal TIMER REC. • Wählen Sie eine Timer-Aufnahme mit v / V aus. • Drücken Sie ENTER, um das ausgewählte Programm zu bearbeiten.
 • Page 95: Aufnehmen Von Externen Quellen

  Aufnehmen von externen Quellen Aufnehmen von externen Komponenten Aufnehmen von einem digitalen Camcorder Sie können von einem digitalen Camcorder aufnehmen, Sie können von einer externen Komponente, z. B. einem der an die DV IN-Buchse am vorderen Bedienfeld des an einen externen Eingang des Recorders Recorders angeschlossen ist.
 • Page 96: Was Ist "Dv

  Aufnahmen von externen Quellen (Fortsetzung) Was ist “DV”? DV-bezogenen Meldungen Wenn Sie die DV IN-Buchse verwenden, können die Mit DV (auch unter der Bezeichnung i.LINK bekannt), folgenden Meldungen auf dem Fernsehbildschirm können Sie einen mit DV ausgerüsteten Camcorder mit angezeigt werden: einem DV-Kabel als Eingang und Ausgang von Audio-, Video- Daten- und Steuersignalen an diesen Nicht mit Camcorder verbunden...
 • Page 97: Vr-Modus: Bearbeitung Von Original Und Spielliste

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste Durch Bearbeitung des Original-Inhalts ändern Sie den Hinzufügen von Kapitelmarkierungen Inhalt der Disc. Wenn Sie beispielsweise einen Titel Kapitel oder ein Kapitel aus dem Original-Inhalt (Titel oder Kapitel) löschen, werden Titel oder Kapitel von der Disc gelöscht und geben zusätzliche Aufnahmezeit frei.
 • Page 98: Verwenden Des Menüs "Original (Titel)

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Verwenden des Menüs “Original (Titel)” Verwenden des Menüs “Original (Kapitel)” Im Menü “Original (Titel)” erstellen und bearbeiten Sie die Drücken Sie wiederholt MENU/LIST, um das Spielliste, löschen Titel oder nehmen andere Änderungen Menü “Original (Titel)” anzuzeigen. am Original-Inhalt der Disc vor.
 • Page 99: Verwenden Des Menüs "Spielliste (Titel)

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Verwenden des Menüs “Spielliste Verwenden des Menüs “Spielliste (Titel)” (Kapitel)” Drücken Sie wiederholt MENU/LIST, um das Drücken Sie wiederholt MENU/LIST, um das Menü “Spielliste (Titel)” anzuzeigen. Menü “Spielliste (Titel)” anzuzeigen. • Verwenden Sie die Tasten v / V um die Wählen Sie mit v V b B den Titel aus, den Sie vorherige/nächste Seite anzuzeigen, wenn mehr im Menü...
 • Page 100: Erstellen Einer Neuen Spielliste

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Hinzufügen weiterer Titel/Kapitel zu der Erstellen einer neuen Spielliste Spielliste Verwenden Sie diese Funktion, um einen Original-Titel oder ein Kapitel zu der Spielliste hinzuzufügen. Wenn Sie können einen Original-Titel oder ein Kapitel zu Sie dies tun, wird der gesamte Titel zu der Spielliste einem Playlist-Titel hinzufügen, auch wenn er bereits hinzugefügt (Sie können Teile löschen, die Sie später...
 • Page 101: Löschen Von Original Oder Spielliste Titel/Kapitel

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Löschen von Original oder Spielliste Titel/ Löschen eines Teils Kapitel Sie können einen Teil löschen, den Sie nicht mehr im Titel wünschen. Wenn Sie einen Titel oder ein Kapitel aus dem Menü Drücken Sie wiederholt MENU/LIST, um das Menü “Spielliste”...
 • Page 102: Letzte Bearbeitung Rückgängig Machen/Wiederholen

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Letzte Bearbeitung rückgängig Benennen eines Titels machen/wiederholen Sie können den Titeln von Original oder Spielliste unterschiedliche Namen zuweisen. Die Namen dürfen Wenn Sie beim Bearbeiten einen Fehler machen, maximal 32 Zeichen lang sein. können Sie ihn rückgängig machen.
 • Page 103: Kombinieren Von Zwei Kapiteln Zu Einem

  VR-Modus: Bearbeitung von Original und Spielliste (Fortsetzung) Kombinieren von zwei Kapiteln zu Verschieben eines Kapitels einer einem Spielliste Verwenden Sie diese Funktion, um zwei benachbarte Verwenden Sie diese Funktion, um die Spielliste- oder Original-Kapitel zu einem zu kom- Wiedergabereihenfolge der Wiedergabekapitel im Menü binieren.
 • Page 104: Video-Modus: Bearbeitung Des Originals

  Video-Modus: Bearbeitung des Originals Verwenden der Titelliste Löschen eines Titels Video Video Das Menü “Titelliste” ermöglicht Ihnen, Titel wiederzugeben, Vor dem Finalizing einer Disc können Sie die auf der zu benennen und zu löschen. Disc aufgezeichneten Titel löschen. Nach dem Finalizing einer Disc im Video-Modus ändert der Bildschirm “Titelliste”...
 • Page 105: Sprachcodeliste

  Sprachcodeliste Geben Sie den entsprechenden Code für die Ersteinstellung von “Disc Audio”, “Disc Untertitel” und/oder “Disc Menü” ein.(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21.) Code Sprache Code Sprache Code Sprache Code Sprache 6565 Afar 7079 Färöisch 7678 Lingala 8375 Slowakisch 6566 Abchasisch 7082...
 • Page 106: Ländercodeliste

  Ländercodeliste Geben Sie den entsprechenden für die Ersteinstellung von “Regionalcode” ein (siehe Seite 24). Code Ländercode Code Ländercode Code Ländercode Code Ländercode Andorra Eritrea Santa Lucia Solomoninseln Vereinigte Arabische Emirate Spanien Liechtenstein Seychellen Afghanistan Äthiopien Sri Lanka Sudan Antigua und Barbuda Finnland Liberia Schweden...
 • Page 107: Bedienung Des Tv-Gerätes Über Die Mitgelieferte Fernbedienung

  Bedienung des TV-Gerätes über die mitgelieferte Fernbedienung Lautstärke, Eingangsquelle und das Ein-/Ausschalten Andere TV-Geräte über die des LG TV-Gerätes können über die mitgelieferte Fernbedienung bedienen Fernbedienung bedient werden. OPEN /CLOSE Lautstärke, Eingangsquelle und das Ein-/Ausschalten POWER Das TV-Gerät kann mit den folgenden Tasten bedient von Nicht-LG TV-Geräten können ebenfalls bedient wer-...
 • Page 108: Störungsbehebung

  Störungsbehebung Schauen Sie zunächst in diesem Kapitel nach, ob Sie die mögliche Ursache eines Problems finden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Ursache Lösung Symptom Kein Strom. Netzkabel nicht eingesteckt. Stecken Sie das Netzkabel fest in eine Steckdose. Kein Bild. Der TV/DVD-Modus für den Recorder Drücken Sie mehrmals TV/DVD auf der ist auf TV gesetzt.
 • Page 109 Störungsbehebung (Fortsetzung) Ursache Lösung Symptom Die Disc wurde im Video-Modus Finalizing der Disc. (Seite 26) Eine auf diesem aufgenommen. Recorder aufgenommene Disc Manche Player geben im Video-Modus Keine Lösung. aufgenommene Discs mit Finalizing nicht kann nicht auf einem wieder. anderen Player wiedergegeben werden.
 • Page 110: Technische Daten

  Technische Daten Allgemein Stromversorgung AC 110-240V, 50/60 Hz Stromverbrauch 30 W Abmessungen (ungefähr.) 430 X 76 X 383 mm (B x H x T) Gewicht (ungefähr) 5,5 kg Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C Feuchtigkeit 5 % bis 90 % TV-System PAL B/G Farbe Aufnahmeformat...
 • Page 111 DR4810PVL_AA7BLL_FRE GRAVEUR DE DVD MANUEL DE L’UTILISATEUR MODÈLE : DR4810 Avant de brancher ce produit, de le mettre en marche ou de faire le réglage de ce produit, veuillez lire ce guide d'utilisation soigneusement et en entier.
 • Page 112 Précautions de sécurité PRECAUTION: NOTES SUR LES DROITS D’AUTEUR: Il est interdit par la loi de copier, faire des émissions, montrer, DANGER D’ELECTROCU- TION NE PAS OUVRIR transmettre via câble, lire en public ou louer le matériel protégé par les droits d’auteur, sans autorisation. PRECAUTION: POUR REDUIRE LE RISQUE Ce produit offre la fonction protection contre la copie D’ELECTROCUTION NE PAS ENLEVER...
 • Page 113 Table des Matières INTRODUCTION RACCORDEMENT GRAVEUR DE DVD Précautions de Sécurité ....2 Connexions ......13-16 Table des Matières .
 • Page 114 Table des Matières LECTURE Enregistrement à partir d’une entrée externe......40-41 Fonctionnement avec DVD et CD Vidéo. . . 30-33 Enregistrement à...
 • Page 115: Vue D'ensemble Graveur De Dvd

  Vue d’ensemble Graveur de DVD Disques enregistrables Notes sur les DVD et les CD vidéo Certaines opérations de lecture de DVD et CD vidéo disque 12cm/8cm, simple face, simple peuvent être intentionnellement établies par les fabri- couche Environ le temps maximal cants de logiciel.
 • Page 116: A Propos Du Disque Dvd-R Et Dvd-Rw

  Vue d’ensemble Graveur de DVD A propos du disque DVD-R et DVD-RW Editer un DVD, c’est comme éditer une cassette vidéo? Quelle est la différence entre les disques DVD-R et DVD-RW? Non. Lorsque vous éditez une cassette vidéo vous avez La différence essentielle entre le DVD-R et le DVD-RW est besoin d’une platine vidéo pour lire la cassette originale et que le DVD-R est un moyen pour un enregistrement...
 • Page 117: Notes Pour L'enregistrement

  Vue d’ensemble Graveur de DVD Notes pour l’enregistrement Restrictions pour l’enregistrement vidéo • Les temps d’enregistrement montrés ne sont pas • Vous ne pouvez pas enregistrer des vidéos protégés exacts car le graveur utilise une compression vidéo à contre la copie à l’aide de ce graveur. Les vidéos débit binaire variable.
 • Page 118: Précautions

  Vue d’ensemble graveur de DVD (Suite) Précautions Notes sur les disques Manipulation des disques Manipulation de l’unité Ne touchez pas la face lecture du disque. Prenez le Emballage de l’unité disque par les bords pour éviter que des empreintes Le carton et les matériaux d’emballage de la boîte digitales restent sur la surface.
 • Page 119: Panneau Frontal

  Panneau frontal ENTREE 4 (ENTREE VIDEO/ENTREE REC (z) AUDIO(Gauche/Droite)) Fait démarrer l’enregistrement. Appuyez sur ce bouton à Raccorde la sortie audio/vidéo à une plusieurs reprises pour régler l’heure d’enregistrement. source extérieure (système audio, STOP (x) téléviseur/moniteur, magnétoscope, Arrête la lecture ou l’enregistrement. caméscope, etc.) PAUSE (X) Bouton POWER et témoin lumineux...
 • Page 120: Ecran D'affichage De Fonction

  Ecran d’affichage de fonction Indicateur du type de disque REC Le graveur est en train de faire un enregistrement. Indique le type de disque inséré. Indique lorsque le graveur est en mode enregistrement programmé ou qu’un enregistrement programmé a été programmé. HQ, SQ, LQ Indique le mode d’enregistrement.
 • Page 121: Vue D'ensemble Télécommande

  Vue d’ensemble Télécommande POWER OPEN/CLOSE (Z) Il met en marche ou éteint le graveur Ouvre ou ferme le tiroir à disques. de DVD. PROGRAM Ajoute la piste à la Liste Programmée. Met la fonction PIP en marche ou arrêt. CLEAR 3D SURR.
 • Page 122: Panneau Arrière

  Panneau arrière ANTENNE Branchez l’antenne à cette sortie. DECODEUR EURO AV 2 Branchez la sortie audio/vidéo à une source extérieure (décodeur de TV payante, boîtier décodeur numérique, magnétoscope, etc.). COAXIAL (prise sortie audio numérique) Branchez à un équipement audio numérique (coaxial). SORTIE COMPOSANT VIDEO (Y Pb Pr) Branchez à...
 • Page 123: Connexions

  Connexions Connexions à votre téléviseur Conseil En fonction de votre téléviseur et des autres Faites l’une des connexions suivantes, en fonction équipements que vous voulez raccorder, il y a des capacités de votre équipement existant. plusieurs manières de brancher le graveur. Utilisez Lorsque vous utilisez des prises COMPONENT seulement l’une des connexions décrites ci-après.
 • Page 124: Raccordement À Une Boîte De Jonction Câble Ou À Un Équipement De Réception Satellite

  Connexions (Suite) Raccordement à une boîte de Raccordement à un boîtier du jonction câble ou à un décodeur externe équipement de réception satellite Si vous avez un boîtier du décodeur externe, spécialement consacré à cette fonction, pour votre Si vous avez un équipement de réception satellite ou câble système de télévision par câble ou par satellite, utilisez avec un décodeur incorporé, raccordez-le à...
 • Page 125: Raccordement À Un Amplificateur

  Connexions (Suite) Raccordement à un amplificateur Arrière du graveur de DVD Rear of DVD Recorder Connexion à un amplificateur équipé de deux canaux numériques stéréophoniques ou Dolby Pro Logic ll/Pro Logic Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur de DVD aux prises entrée audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou système stéréophonique, à...
 • Page 126: Connexion Accessoire Audio/Vidéo (A/V) Au Graveur De Dvd

  Connexions (Suite) Connexion accessoire Audio/Video Connexion à un caméscope (A/V) au graveur de DVD numérique Branchez les prises d’entrée (AV3, AV4) du graveur de A l’aide de la prise DV IN du panneau frontal, il est DVD aux prises sortie audio/vidéo de votre composant possible de raccorder un caméscope numérique DV ou accessoire, à...
 • Page 127: Avant La Mise En Marche

  Avant la mise en marche Réglage initial Général Dans cette barre de menus, il y a plusieurs manières de Autoprogrammation personnaliser les sélections fournies. La plupart des Ce graveur de DVD est équipé d’un synthétiseur de menus comportent trois niveaux de réglage des options, fréquences capable de recevoir jusqu’à...
 • Page 128: Edition Programme

  Avant la mise en marche (Suite) Edition Programme Pressez RETURN (O) à plusieurs reprises pour quitter le menu liste de programmes. Vous pouvez éditer la chaîne manuellement (ajouter, effacer, nom, déplacer, etc.). Edition Programme Auto Programming Vous pouvez effectuer une recherche pour sélectionner Program Edit Edit et stocker manuellement les chaînes télévisées.
 • Page 129 Avant la mise en marche (Suite) Edition Programme (Suite) Classement manuel des chaînes télévisées Vous pouvez classer la position du programme dans le Renommer une station menu liste de programmes. Vous pouvez nommer les stations de façon indépen- 1. Utilisez v / V pour sélectionner un programme dans le dante.
 • Page 130: Autoréglage Heure

  Avant la mise en marche (Suite) Autoréglage Heure Réglage manuel de l’heure Une fois la recherche automatique des chaînes Suivez les pas 1-5 comme indiqué plus haut complétée, l’heure et la date actuelles sont, elles aussi, (Réglage Autoréglage Heure). automatiquement réglées. Si l’heure affichée au graveur Utilisez v / V pour sélectionner l’option Manuel, de DVD n’est pas correcte, vous devrez la régler puis appuyez sur ENTER.
 • Page 131: Mode Affichage

  Avant la mise en marche (Suite) Mode Affichage Réglage en usine Le réglage du Mode affichage ne fonctionne que Si vous en avez besoin, vous pouvez rétablir tous les lorsque le rapport Format Téléviseur est réglé “4:3”. réglages du graveur établis en usine. Sélectionnez l’icône SET, puis appuyez sur ENTER.
 • Page 132: Audio

  Avant la mise en marche (Suite) Audio Fréquence d’échantillonage Si votre récepteur ou amplificateur n’est PAS capable de Chaque disque DVD comporte une variété d’options manipuler des signaux 96 kHz, sélectionnez 48 kHz. Une sortie audio. Réglez la Sortie Audio du graveur suivant fois le choix fait, cette unité...
 • Page 133: Verrouillage Enfants (Contrôle D'accès)

  Avant la mise en marche (Suite) Verrouillage enfants (Contrôle d’accès) Si vous oubliez votre code à 4 chiffres Si vous oubliez votre mot de passe, pour effacer le mot Réglage mot de passe de passe actuel, suivez la procédure ci-dessous: Changer le code à...
 • Page 134: Code Du Pays

  Avant la mise en marche (Suite) Code du Pays Enregistrement Introduisez le code d’un pays/région dont les standards Réglage mode d’enregistrement ont été utilisés pour classifier le disque DVD vidéo, en vous référant à la liste (Voir “Liste des Code des Pays”, Vous pouvez régler la qualité...
 • Page 135: Audio Enregistrement Dv

  Avant la mise en marche (Suite) Audio Enregistrement DV Appuyez sur SETUP. Le menu Réglage s’affiche. Vous devez régler cela si vous avez un caméscope qui Utilisez v / V pour sélectionner l’option Disque. utilise son à 32kHz/12 bits raccordé à la prise DV IN du panneau frontal.
 • Page 136: Finaliser

  Avant la mise en marche (Suite) Finaliser Etiquette disque La finalisation “fixe” les enregistrements à sa place et le Utilisez cela pour introduire un nom pour le disque. Ce disque peut alors être lu sur un lecteur de DVD normal nom s’affiche quand vous insérez le disque et quand ou sur un ordinateur équipé...
 • Page 137: Explication Générale Sur L'affichage À L'ecran

  Avant la mise en marche (Suite) Explication générale sur Affichage à l’écran de l’information du disque l’Affichage à l’Ecran Vous pouvez afficher à l’écran plusieurs informations à Ce manuel vous donne des instructions de base pour propos du disque inséré. faire fonctionner le graveur de DVD.
 • Page 138 Avant la mise en marche (Suite) Affichage à l’écran de l’information du disque (Suite) Montre le temps de lecture écoulé ainsi que le temps total. Montre le numéro du Montre le mode titre/chapitre actuel TITLE: 1/4 actuel. ainsi que le nombre CHAPTER: 3/28 0:06:32 / 2:12:10 total de...
 • Page 139 Avant la mise en marche (Suite) Affichage à l’écran de l’information du disque (Suite) Montre le temps de lecture écoulé et le temps total. Affiche le nom du titre, la date d’enreg- Montre le mode TITLE istrement, le mode actuel. 20/08 0:06:32 / 2:12:10 ORG SQ...
 • Page 140: Fonctionnement Avec Dvd Et Cd Vidéo

  Fonctionnement avec DVD et CD Vidéo Lecture d’un DVD ou d’un CD Vidéo Déplacement vers un autre TITRE Video Réglage Lecture Lorsqu’un disque a plus d’un titre, vous pouvez vous Allumez le téléviseur et sélectionnez la source de déplacer ver un autre titre comme suit: sortie vidéo raccordée au graveur de DVD.
 • Page 141: Ralenti

  Fonctionnement avec DVD et CD Vidéo (Suite) Caractéristiques générales (Suite) CD Vidéo – Répéter Piste/ Toutes/Arrêt Appuyez sur REPEAT pour sélectionner le mode de Ralenti répétition désiré. • Piste: répète la piste actuelle. Video • Toutes: répète toutes les pistes du disque. •...
 • Page 142: Zoom

  Fonctionnement des DVD et des CD Vidéo (Suite) Caractéristiques générales (suite) 3 Pressez CLEAR. Le message “Effacer la parte séléctionné? procéder?” apparaît. Zoom Video 4 Utilisez b / B pour sélectionner “Oui”, puis pressez Chaque pression sur le bouton ZOOM modifie l’écran ENTER.
 • Page 143: Changement Du Canal Audio

  Fonctionnement des DVD et des CD Vidéo (Suite) Changement du canal audio Mémorisation du dernier état Video STEREO Pour le CD vidéo, pressez AUDIO, puis pressez b / B Ce graveur mémorise les sélections de l’usager pour le plusieurs reprises en cours de lecture afin de choisir un dernier disque lu.
 • Page 144: Fonctionnement Des Cd Audio Et Des Mp3

  Fonctionnement des CD audio et des MP3 Lecture d’un CD audio ou d’un Remarques sur les enregistrements MP3 disque MP3 À propos des MP3 Un fichier MP3 contient des données audio Le graveur DVD est capable de lire des CD audio. Il est comprimées suivant un schéma de codage de fichiers aussi capable de lire des enregistrements du format MP3 audio du type couche 3 MPEG1.
 • Page 145: Pause

  Fonctionnement des CD audio et des MP3 (Suite) Pause 3D Surround Cette unité est capable de reproduire un effet 3D 1 Pressez PAUSE/STEP (X) en cours de lecture. Surround, lequel simule une lecture audio multicanal à 2 Pour reprendre la lecture, pressez PLAY (N) ou partir de deux enceintes stéréo conventionnelles, au lieu pressez PAUSE/STEP (X) à...
 • Page 146: Lecture Programmée Des Cd Audio Et Des Mp3

  Lecture programmée des CD audio et des MP3 La fonction Program vous permet de garder dans la Répétition des pistes programmées mémoire du graveur vos pistes favorites à partir d’un Pressez REPEAT pour sélectionner le mode de répétition disque quelconque. La fonction Program est capable de voulu.
 • Page 147: Enregistrement De Base

  Enregistrement de base Enregistrement de base à partir Enregistrement programmé d’un téléviseur instantané Suivez ces instructions pour enregistrer une émission télé. L’enregistrement programmé instantané vous permet de L’enregistrement démarre immédiatement et continue jusqu’à faire facilement un enregistrement d’une durée ce que le disque soit plein ou jusqu’à ce que vous arrêtiez l’en- préréglée sans utiliser la minuterie de programmation.
 • Page 148: Enregistrement Programmé

  Enregistrement programmé Ce graveur DVD peut être programmé pour enregistrer Pressez ENTER pour que l’émission soit jusqu’à 7 émissions dans une période d’un mois. Pour mémorisée par le graveur DVD. réaliser un enregistrement programmé, la minuterie doit La liste des enregistrements programmés apparaîtra avoir ces informations: les chaînes depuis lesquelles on pour vous permettre de vérifier la programmation.
 • Page 149: Vérification De L'information Sur L'enregistrement Programmé

  Enregistrement programmé (Suite) Vérification de l’information sur Si deux ou plus enregistrements programmés sont superposés: l’enregistrement programmé • L’émission qui passe d’abord a la priorité. • Quand la première émission finit, la deuxième La programmation peut être vérifiée lorsque le graveur démarre.
 • Page 150: Enregistrement À Partir D'une Entrée Externe

  Enregistrement à partir d’une entrée externe Enregistrement à partir des composantes Enregistrement à partir d’un caméscope externes numérique Vous pouvez enregistrer à partir d’une composante Vous pouvez enregister à partir d’un caméscope externe, comme un caméscope ou un magnétoscope, numérique raccordé à une prise DV IN sur le panneau raccordé...
 • Page 151: Qu'est-Ce Dv

  Enregistrement à partir d’une entrée externe (Suite) Qu’est-ce DV? Messages concernant DV Vous pouvez voir les messages suivants apparaître sur Avec DV, appelé aussi i.LINK, vous pouvez raccorder l’ecran de votre téléviseur lorsque vous utilisez la prise un caméscope équipé de DV à ce graveur à l’aide d’un DV IN.
 • Page 152: Mode Vr: Édition De L'original Et De La Playlist

  Mode DV: Édition de l’Original et de la Playlist L’édition du contenu originel change le contenu réel du Ajout des repères dans un chapitre disque. Par exemple, si vous effacez un titre ou un chapitre du contenu originel (Titre ou Chapitre), ce titre Chapter ou ce chapitre est effacé...
 • Page 153: Utilisation Du Menu Original (Titre)

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Utilisation du menu Original (Titre) Utilisation du menu Original (Chapitre) Pressez MENU/LIST à plusieurs reprises pour L’Original (Titre) est où vous contruisez et éditez votre afficher le menu Original (Titre). Playlist, et où...
 • Page 154: Utilisation Du Menu Playlist (Titre)

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Utilisation du menu Playlist Utilisation du menu Playlist (Titre) (Chapitre) Pressez MENU/LIST à plusieurs reprises pour Pressez MENU/LIST à plusieurs reprises pour afficher le menu Playlist (Titre). afficher le menu Playlist (Titre). •...
 • Page 155: Ajout D'autres Titres/Chapitres Sur La Playlist

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Construction d’une nouvelle Liste Ajout d’autres Titres/Chapitres sur la Playlist d’écoute Vous pouvez ajouter un titre ou un chapitre de l’Original Utilisez cette fonction pour ajouter un titre ou un chapitre de l’Original à...
 • Page 156: Effacement D'un Titre/Chapitre De L'original Et De La Playlist

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Effacement d’un Titre/Chapitre de Effacement d’une partie l’Original et de la Playlist Vous pouvez effacer une partie que vous ne voulez pas dans le titre. Quand vous effacez un titre ou un chapitre du menu de la Playlist, vous ne l’enlevez que de la Playlist;...
 • Page 157: Défaire/Refaire La Dernière Édition

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Défaire/Refaire la Dernière Édition Pour nommer un Titre Vous pouvez nommer des titres de l’Original et de la Si vous faites une erreur pendant l’édition, vous pouvez Playlist de façon indépendante. le corriger.Il y a trois niveaux de correction (c’est-à-dire, vous pouvez défaire les trois dernières éditions que Les noms peuvent avoir jusqu’à...
 • Page 158: Combination De Deux Chapitres En Un Seul

  Mode VR: Édition de l’Original et de la Playlist (Suite) Combination de Deux Chapitres en un Déplacement d’un Chapitre de la Liste d’écoute Seul Utilisez cette fonction pour combiner deux chapitres adja- Utilisez cette fonction pour réaménager l’ordre de lec- cents de la Playlist ou de l’Original en un seul.
 • Page 159: Mode Vidéo: Édition De L'original

  Mode vidéo: Édition de l’Original Utilisation de la Liste des Titres Effacement d’un Titre Video Video Sur l’ecran d’affichage Liste des Titres, vous pouvez Avant la finalisation d’un disque, vous pouvez effacer lire, nommer et effacer des titres. les titres enregistrés dans le disque. Une fois le Mode disque vidéo finalisé, l’écran Liste des Titres change son apparence et tout ce que vouz pou- Attention...
 • Page 160: Liste Des Codes Des Langues

  Liste des Codes des Langues Introduisez le numéro de code approprié dans le réglage initial de “Disc Audio”, “Disc Subtitle” et/ou “Disc Menu” (Voir page 21). Code langue Code langue Code langue Code langue 6565 Afar 7079 Faroese 7678 Lingala 8375 Slovaque 6566...
 • Page 161: Liste Des Codes Des Pays

  Liste des Codes des Pays Introduisez le numéro de code approprié dans le réglage initial de “Code de Pays” (Voir page 24). Code Pays Code Pays Code Pays Code Pays Andorre Erythrée Sainte Luce Iles Salomon Emirats Arabes Unis Espagne Liechtenstein Seychelles Afghanistan...
 • Page 162: Commander Votre Téléviseur À L'aide De La Télécommande Fournie

  Commander votre téléviseur à l’aide de la télécommande fournie Vous pouvez contrôler le niveau sonore, l’entrée et le Commander d’autres téléviseurs bouton d’alimentation de votre téléviseur LG à l’aide de au moyen de votre télécommande la télécommande fournie. OPEN /CLOSE Vous pouvez également contrôler le niveau sonore,...
 • Page 163: Guide De Dépannage

  Guide de dépannage Lisez ce guide pour trouver la cause possible d’un problème, avant de contacter le service technique. Symptôme Cause Solution Le cordon d’alimentation est débranché. Branchez correctement le cordon d’ali- Pas d’alimentation. mentation à la prise de courant. Pressez TV/DVD sur la télécommande Pas d’image.
 • Page 164 Guide de dépannage (Suite) Cause Solution Symptôme Le disque a été enregistré en mode vidéo. Finalisez le disque. (page 26) Il est impossible de lire un disque enregistré Certains lecteurs ne liront même pas un Pas de solution. avec cet graveur dans disque finalisé, enregistré...
 • Page 165: Spécifications

  Spécifications Générales Besoins d’alimentation AC 110-240V, 50/60 Hz Consommation d’énergie Dimensions (approx.) 430 X 76 X 383 mm (w x h x d) Masse (approx.) 5,5 kg Température de fonctionnement 5˚C à 35˚C Humidité de fonctionnement 5 % à 90 % Système de télévision Système couleur PAL B/G Format d’enregistrement...
 • Page 166: Dvd Recorder

  DR4810PVL_AA7BLL_ENG DVD RECORDER OWNER’S MANUAL MODEL : DR4810 Before connecting, operating or adjusting this product, please read this instruction booklet carefully and completely.
 • Page 167: Safety Precautions

  Safety Precautions CAUTION NOTES ON COPYRIGHTS: It is forbidden by law to copy, broadcast, show, broadcast RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN via cable, play in public, or rent copyrighted material without permission. CAUTION: TO REDUCE THE RISK This product features the copy protection function developed OF ELECTRIC SHOCK by Macrovision.
 • Page 168 Table of Contents INTRODUCTION DVR HOOKUP Safety Precautions..... . . 2 Connections ......13-16 Table of Contents .
 • Page 169 Table of Contents PLAYBACK RECORDING Operation with DVD and Video CD ..30-33 Basic Recording......37 Playing a DVD or Video CD .
 • Page 170: Dvd Recorder Overview

  DVD Recorder Overview Recordable Discs otes on DVDs and Video CDs Some playback operations of DVDs and Video CDs 12cm/8cm, single-sided, single layer disc may be intentionally fixed by software manufacturers. Approx. max. recording time (LQ mode): As this unit plays DVDs and Video CDs according to 240 minutes (4.7GB), 80 minutes (1.46GB) disc content designed by the software manufacturer, some playback features of the unit may not be available...
 • Page 171: About Dvd-R And Dvd-Rw Disc

  DVD Recorder Overview About DVD-R and DVD-RW disc Is editing a DVD like editing a video tape? No. When you edit a video tape you need one video How are DVD-R and DVD-RW discs different? deck to play the original tape and another to record the The essential difference between DVD-R and DVD-RW edits.
 • Page 172: Notes For Recording

  DVD Recorder Overview Notes for recording Restrictions on video recording • The recording times shown are not exact because the • You cannot record copy-protected video using this recorder uses variable bit-rate video compression. recorder. Copy-protected video includes DVD-Video This means that the exact recording time will depend discs and some satellite broadcasts.
 • Page 173: Precautions

  DVD Recorder Overview (Continued) Precautions Notes on Discs Handling discs Handling the unit Do not touch the playback side of the disc. Hold the When shipping the unit disc by the edges so that fingerprints will not get on the The original shipping carton and packing materials surface.
 • Page 174: Front Panel

  Front Panel INPUT4 (VIDEO IN/AUDIO IN (Left/Right)) REC (z) Connect the audio/video output of an external source Starts recording. Press repeatedly (Audio system, TV/ Monitor, VCR, Camcorder, etc.). to set the recording time. STOP (x) POWER button and indicator Stops playback or recording. Switches the DVD Recorder ON or OFF.
 • Page 175: Function Display Window

  Function Display Window Disc type indicators REC The recorder is recording. Indicates the type of disc loaded. Indicates when the recorder is in timer recording or a timer recording is programmed. HQ, SQ, LQ Indicates recording mode. ST Indicates a stereo broadcast is being received. BIL Indicates when a BILINGUAL broadcast is being received.
 • Page 176: Remote Control Overview

  Remote Control Overview POWER OPEN/CLOSE (Z) Switches the DVD Recorder ON or OFF. Opens and closes the disc tray. PROGRAM Selects PIP function on or off. Add the track to the Program List. 3D SURR. CLEAR Selects 3D SURROUND during Removes a track number on the playback.
 • Page 177: Rear Panel

  Rear Panel AERIAL Connect the aerial to this terminal. EURO AV 2 DECODER Connect the audio/video output of an external source (Pay-TV decoder, Set Top Box, VCR, etc.). COAXIAL (Digital audio out jack) Connect to digital (coaxial) audio equipment. COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Connect to a TV with Y Pb Pr inputs.
 • Page 178: Connections

  Connections Connections to Your TV Depending on your TV and other equipment you wish Make one of the following connections, depending on to connect, there are various ways you could connect the capabilities of your existing equipment. the recorder. Use only one of the connections When using the COMPONENT VIDEO OUT jacks, described below.
 • Page 179: Connecting To A Cable Box Or Satellite Receiver

  Connections (Continued) Connecting to a cable box or Connecting an external satellite receiver decoder box If you have a cable or satellite receiver with a built-in If you have an external,dedicated decoder box for your decoder, connect it to this recorder and your TV as satellite or cable TV system, use the setup described on shown on this page.
 • Page 180: Connecting To An Amplifier

  Connections (Continued) Connecting to an Amplifier Rear of DVD Recorder Connecting to an amplifier equipped with two channel analog stereo or Dolby Pro Logic ll/ Pro Logic Connect the Left and Right AUDIO OUT jacks on the DVD Recorder to the audio left and right in jacks on your amplifier, receiver, or stereo system, using the audio cables (A).
 • Page 181: Accessory Audio/Video (A/V) Connections To Dvd Recorder

  Connections (Continued) Accessory Audio/Video (A/V) Connecting a Digital Camcorder Connections to DVD Recorder Using the front panel DV IN jack, it is possible to connect a DV digital camcorder or video deck or Connect the input jacks (AV3, AV4) on the DVD DVD-R/RW recorder and digitally transfer DV tapes or Recorder to the audio/video out jacks on your accesso- DVD-R/RW discs to DVD-R/RW.
 • Page 182: Before Operation

  Before Operation Initial Settings General In this menu system, there are several ways to cus- Auto Programming tomize the settings provided. Most menus consist of This DVD Recorder is equipped with a frequency three levels to set up the options, but some require synthesized tuner capable of receiving up to 88 TV greater depth for the variety of settings.
 • Page 183: Program Edit

  Before Operation (Continued) Program Edit Press RETURN (O) repeatedly to exit Program List menu. You can edit a channel manually (add, delete, name, move, etc.). Program Edit Auto Programming You can perform a search to select and store TV chan- Program Edit Edit nels manually.
 • Page 184 Before Operation (Continued) Program Edit (Continued) Sort TV channels manually You can sort the program’s position on the Program List Station Rename menu. You can name stations independently. Names can be 1. Use v / V to select a program on the Program List up to 5 characters long.
 • Page 185: Auto Clock Set

  Before Operation (Continued) Auto Clock Set Manual Clock Set When Channel auto search is completed the actual Time Follow steps 1-5 as shown above (Auto Clock and Date are also set automatically. If the time in the Set). DVD recorder display is not correct, the clock must be Use v / V to select the Manual option then set manually.
 • Page 186: Display Mode

  Before Operation (Continued) Display Mode Factory Set Display Mode setting works only when the TV Aspect If you need to, you can reset the recorder to all its facto- ratio is set to “4:3”. ry settings. Select ‘SET’ icon then press ENTER. You can choose: - Letter Box: Displays a wide picture with bands on the upper and lower portions of the screen.
 • Page 187: Audio

  Before Operation (Continued) Audio Sampling Frequency If your receiver or amplifier is NOT capable of handling Each DVD disc has a variety of audio output options. 96 kHz signals, select 48 kHz. When this choice is Set the recorder’s Audio Output according to the type of made, this unit will automatically convert any 96 kHz audio system you use.
 • Page 188: Lock (Parental Control)

  Before Operation (Continued) Lock (Parental Control) If you forget your 4-digit code If you forget your password, to clear the current pass- Set Password word, follow the procedure below. 1. Press SETUP to display the Setup menu. Changing the 4-digit code 2.
 • Page 189: Country Code

  Before Operation (Continued) Country Code Recording Enter the code of a country/area whose standards were Record Mode Set used to rate the DVD video disc, referring to the list (See “Country Code List”, page 51.). You can set the picture quality for recording; HQ (High Quality), SQ (Standard Quality), LQ (Low Quality).
 • Page 190: Dv Rec Audio

  Before Operation (Continued) DV Rec Audio Press SETUP. The Setup menu appears. You need to set this if you have a camcorder using Use v / V to select the Disc option. 32kHz/12-bit sound connected to the front panel DV IN jack.
 • Page 191: Finalize

  Before Operation (Continued) Finalize Disc Label Finalizing ‘fixes’ the recordings in place so that the disc Use this to enter a name for the disc. This name can be played on a regular DVD player or computer appears when you load the disc and when you display equipped with a suitable DVD-ROM drive.
 • Page 192: General Explanation Of On-Screen Display

  Before Operation General Explanation of Displaying Disc Information on-screen You can display various information about the disc On-Screen Display loaded on-screen. This manual gives basic instructions for operating the Press DISPLAY repeatedly to display/change the DVD Recorder. Some DVDs require specific operation information displayed on-screen.
 • Page 193 Before Operation Displaying Disc Information on-screen (Continued) Shows the elapsed playing time and total time. Shows the current Shows the Current title/chapter number TITLE: 1/4 mode. and total number of CHAPTER: 3/28 0:06:32 / 2:12:10 titles/chapters. Menu Options Function Selection Method (Use v / V to select desired option) Title Number Shows the current title number and total number of...
 • Page 194 Before Operation Displaying Disc Information on-screen (Continued) Shows the elapsed playing time and total time. Shows the title name, Shows the Current TITLE recording date, mode. recording mode, etc. 20/08 0:06:32 / 2:12:10 ORG SQ ORG: Original PList: Playlist Menu Options Function Selection Method (Use v / V to select desired option)
 • Page 195: Operation With Dvd And Video Cd

  Operation with DVD and Video CD Playing a DVD or Video CD Moving to another TITLE Video Playback Setup When a disc has more than one title, you can move to Turn the TV on and select the video input source con- another title as follows: nected to the DVD Recorder.
 • Page 196: Slow Motion

  Operation with DVD and Video CD (Continued) General Features (Continued) Video CDs - Repeat Track/All/Off Press REPEAT to select a desired repeat mode. Slow Motion • Track: repeats the current track. • All: repeats the all tracks on the disc. Video •...
 • Page 197: Zoom

  Operation with DVD and Video CD (Continued) General Features (continued) 3 Press CLEAR. “Delete selected marker? Proceed?” message appears. Zoom 4 Use b / B to select “Yes” then press ENTER. Video 5 Repeat steps 2-4 to erase additional Marked scene. The Zoom function allows you to enlarge the video 6 To remove the Marker Search menu, press image and to move through the enlarged image.
 • Page 198: Changing The Audio Channel

  Operation with DVD and Video CD (Continued) Changing the Audio Channel Last Condition Memory Video STEREO With a Video CD, press AUDIO then press b / B This recorder memorizes the user settings for the last repeatedly during playback to hear a different audio disc that you have viewed.
 • Page 199: Audio Cd And Mp3 Operation

  Audio CD and MP3 Operation Playing an Audio CD or MP3 Disc Notes on MP3 Recordings About MP3 An MP3 file is audio data compressed by using the The DVD Recorder can play audio CDs. Also, the DVD MPEG1 audio layer-3 file-coding scheme. We call Recorder can play MP3 formatted recordings on files that have the “.mp3”...
 • Page 200: Pause

  Audio CD and MP3 Operation (Continued) Pause 3D Surround This unit can produce a 3D Surround effect, which 1 Press PAUSE/STEP (X) during playback. simulates multi-channel audio playback from two 2 To return to playback, press PLAY (N) or press conventional stereo speakers, instead of the five or PAUSE/STEP (X) again.
 • Page 201: Programmed Playback With Audio Cd And Mp3

  Programmed Playback with Audio CD and MP3 The Program function enables you to store your favorite Repeat Programmed Tracks tracks from any disc in the recorder memory. Press REPEAT to select a desired repeat mode. Program can contain 30 tracks (Audio CD) or 256 •...
 • Page 202: Basic Recording

  Basic Recording Basic Recording from a TV Instant Timer Recording Follow the instructions below to record a TV program. Instant Timer Recording allows you to make a recording Recording starts immediately and continues until the disc is full easily of a preset length without using the program or you stop the recording.
 • Page 203: Timer Recording

  Timer Recording This DVD Recorder can be programmed to record up to Press ENTER, the program will be memorized 7 programs within a period of 1 month. For unattended by the DVD Recorder. recording, the timer needs to know the channels to be To check the programming, the Timer Record List recorded, the starting time and length.
 • Page 204: Checking Timer Recording Details

  Timer Recording (Continued) Checking Timer Recording Details Programming can be checked whenever the DVD Recorder is turned on. Press TIMER REC twice. • Use v / V to select a timer recording. • Press ENTER to edit the selected program. Timer Record menu appears.
 • Page 205: Recording From External Components

  Recording from an External Input Recording from External Components Recording from a Digital Camcorder You can record from an external component, such as a You can record from a digital camcorder connected to camcorder or VCR, connected to any of the recorder’s the DV IN jack on the front panel of this recorder.
 • Page 206: What Is Dv

  Recording from an External Input (Continued) What is DV? DV-Related Messages You may see the following messages appear on your Using DV, also known as i.LINK, you can connect a TV screen when using the DV IN jack. DV-equipped camcorder to this recorder using a single DV cable for input and output of audio, video, data and Not connected to camcorder control signals.
 • Page 207: Vr Mode: Original And Playlist Editing

  VR Mode: Original and Playlist Editing Edits you make to the Original content changes the Adding Chapter Markers actual content of the disc. For example, if you delete a title or chapter from the Original content (Title or Chapter Chapter), that title or chapter is deleted from the disc, freeing up extra recording time.
 • Page 208: Using The Original (Title) Menu

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Using the Original (Title) menu Using the Original (Chapter) menu The Original (Title) is where you build and edit your Press MENU/LIST repeatedly to display Original Playlist, and where you can delete titles and make other (Title) menu.
 • Page 209: Using The Playlist (Title) Menu

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Using the Playlist (Title) Menu Using the Playlist (Chapter) Menu Press MENU/LIST repeatedly to display the Press MENU/LIST repeatedly to display the Playlist (Title) menu. Playlist (Title) menu. • Use the v / V buttons to display the previous/ Use v V b B to choose the title you want to next page if there are more than 6 titles.
 • Page 210: Making A New Playlist

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Adding Additional Title/Chapters to the Making a New Playlist Playlist Use this function to add an Original title or chapter to the Playlist. When you do this, the whole title is put into You can add an Original title or chapter to add to a the Playlist (you can delete bits you don’t need later —...
 • Page 211: Deleting An Original Or Playlist Title/Chapter

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Deleting an Original or Playlist Deleting a Part Title/Chapter You can delete a part which you do not want in the title. When you erase a title or chapter from the Playlist Press MENU/LIST repeatedly to display Original menu, you only remove it from the Playlist;...
 • Page 212: Undoing/Redoing The Last Edit

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Undoing/Redoing the Last Edit Naming a Title If you make a mistake while editing, you can undo it. You can name Original and Playlist titles independently. There are three levels of undo (in other words, you can Names can be up to 32 characters long.
 • Page 213: Combining Two Chapters Into One

  VR Mode: Original and Playlist Editing (Continued) Combining Two Chapters Into One Moving a Playlist Chapter Use this function to re-arrange the playing order of Playlist chapters on the Playlist (Title) menu. Use this function to combine two adjacent Playlist or Original chapters into one.
 • Page 214: Video Mode: Original Editing

  Video Mode: Original Editing Using the Title List Deleting a Title Video Video From the Title List display you can play, name and Before a disc is finalized, you can delete titles recorded delete titles. on the disc. Once a Video mode disc is finalized, the Title List screen changes its appearance and all you can do is Caution select titles to play.
 • Page 215: Language Code List

  Language Code List Enter the appropriate code number for the initial settings “Disc Audio”, “Disc Subtitle” and/or “Disc Menu” (See page 21). Code Language Code Language Code Language Code Language 6566 Abkhazian 7074 Fiji 7678 Lingala 8373 Singhalese 6565 Afar 7073 Finnish 7684...
 • Page 216: Country Code List

  Country Code List Enter the appropriate code number for the initial setting “Country Code” (See page 24). Code Country Code Country Code Country Code Country Andorra Eritrea Saint Lucia Seychelles United Arab Emirates Spain Liechtenstein Sudan Afghanistan Ethiopia Sri Lanka Sweden Antigua and Barbuda Finland...
 • Page 217: Controlling Your Tv With The Supplied Remote

  LG TV with the supplied remote. You can control the sound level, input source, and OPEN /CLOSE power switch of non-LG TVs as well. If your TV is listed You can control your TV using the buttons below. POWER...
 • Page 218: Troubleshooting

  Troubleshooting Check the following guide for the possible cause of a problem before contacting service. Symptom Cause Solution The power cord is disconnected. Plug the power cord into the wall outlet No power. securely. No picture. TV/DVD mode for the recorder is set to Press TV/DVD on the remote control repeatedly to choose DVD mode.
 • Page 219 Troubleshooting (Continued) Cause Solution Symptom Can’t play a disc The disc was recorded in Video mode. Finalize the disc. (page 26) recorded using this Some players will not play even a final- No solution. recorder on another ized disc recorded in Video mode. player.
 • Page 220: Specifications

  Specifications General Power requirements AC 110-240V, 50/60 Hz Power consumption Dimensions (approx.) 430 X 76 X 383 mm (w x h x d) Mass (approx.) 5.5 kg Operating temperature 5˚C to 35˚C Operating humidity 5 % to 90 % Television system PAL B/G colour system Recording format Recording...
 • Page 221 P/NO : 3834RS0059U...