Download Print this page

Makita BMR104 Instruction Manual

Job site dab radio
Hide thumbs

Advertisement

GB
Job Site DAB Radio/
Job Site DAB • DAB+ Radio
S
Arbetsplats DAB Radio/
Arbetsplats DAB • DAB+ Radio
N
DAB-radio for arbeidssted/
DAB • DAB+-radio for arbeidssted
FIN DAB-työmaaradio/
DAB • DAB+ -työmaaradio
LV
Darba vietas DAB radio/
darba vietas DAB • DAB+ radio
LT
Darbo vietos DAB radijas/
darbo vietos DAB • DAB + radijas
EE
Töökoha DAB raadio/
töökoha DAB • DAB+ raadio
RUS DAB Радио Для Строительных Площадок/
DAB/DAB+ Радио Для Строительных Площадок
BMR104
BMR105

Instruction manual

Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukciju rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Also See for Makita BMR104

  Summary of Contents for Makita BMR104

 • Page 1: Instruction Manual

  DAB • DAB+ radio Darbo vietos DAB radijas/ Naudojimo instrukcija darbo vietos DAB • DAB + radijas Töökoha DAB raadio/ Kasutusjuhend töökoha DAB • DAB+ raadio RUS DAB Радио Для Строительных Площадок/ Инструкция по эксплуатации DAB/DAB+ Радио Для Строительных Площадок BMR104 BMR105...
 • Page 2 2 3 4...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  • Water resistant to IPX 4 8. When battery pack is not in use, keep it away from • Powered by both Makita battery pack and supplied other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, power adaptor screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.
 • Page 6: Battery Installation

  7. Volume/Tuning Control/Select knob 20. Button 8. DC IN socket 21. Battery cartridge 9. AUX IN 1 22. Supporting bar 10. LCD display Battery Installation 11. Soft bended rod antenna 12. Handle Note: 13. Battery compartment (covering main battery pack) 1.
 • Page 7: Operating The Radio

  • To insert the battery cartridge, align the tongue on the c. Multiplex name Indicates the name of the DAB battery cartridge with the groove in the housing and slip multiplex to which the current it into place. station belongs. •...
 • Page 8: Language Options

  5. Press the Volume/Tuning Control/Select knob to Note: In order to use the Volume/Tuning Control/Select knob confirm the setting. to find your desired station, press and hold the Station order setup – DAB Volume/Tuning Control/Select knob to switch to the tuning control mode.
 • Page 9: Brightness Control

  Tuning Control/Select knob to enter the setting. DAB/DAB+ Channel block 3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to DAB (Band III) 5A-13F Compatible standard DAB (BMR104) choose to enable or disable the backlight function, DAB/DAB+ (BMR105) then press the Volume/Tuning Control/Select knob to confirm the setting.
 • Page 10: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  SVENSKA (Originalanvisningar) ska läkare uppsökas omedelbart. Vätska från batteriet kan orsaka irritation på huden eller ge brännskador. Symboler 11. Stickkontakten används för att stänga av apparaten, Följande symboler används för utrustningen. Se till att du och den ska vara lättillgänglig. förstår innebörden av dem innan du använder utrustningen.
 • Page 11: Installation Av Batteri

  7. Volym/Stationsinställning/Val-ratt 20. Knapp 8. DC IN-uttag 21. Batterikassett 9. AUX-IN 1 22. Stödspärr 10. LCD-display Installation av batteri 11. Antenn 12. Handtag Obs: 13. Batterifack (täcker huvudbatteriet) 1. Dra upp batterifacklåset för att öppna batterifacket. 14. Högtalare (Fig. 2) 15.
 • Page 12 • Släpp stödspärren. e. Frekvens och kanal Visar frekvensen och • Om du vill ta ur batteriet ska du dra i stödspärren och ta kanalnumret för aktuell bort batteriet. inställd DAB-station. 4. För tillbaka batterifackets lås till ursprungsläget. Överföringshastighet/Ljudtyp Visar den digitala 5.
 • Page 13 4. Vrid Volym/Stationsinställning/Val-ratten för att välja 3. Genom att vrida Volym/Stationsinställning/Val-ratten önskad DRC-inställning. ändras frekvensen enligt följande: 5. Tryck på Volym/Stationsinställning/Val-ratten för att FM: 50 eller 100 kHz konfirmera inställningen. Obs: För att hitta önskad station genom att använda Volym/ Ställ in stationsordning –...
 • Page 14 174,928 - 239,200 MHz DAB/DAB+ kanalblock DAB (Band III) 5A-13F Systemåterställning Kompatibel standard DAB (BMR104) Om din radio inte fungerar korrekt eller om några siffror på DAB/DAB+ (BMR105) displayen saknas eller är ofullständiga, ska följande Egenskaper procedur utföras.
 • Page 15: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  å brenne. • Motstandsdyktig mot vann, IPX 4 9. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, • Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er strømadapter jordet, er risikoen større for at du får elektrisk støt.
 • Page 16: Sette Inn Batterier

  Forklaring til oversikten 15. Lås til batterirom 16. Inngangsterminal (AUX IN 2) Kontroller 17. Hovedbatterirom 18. Micro USB-port for oppgradering av programvare 1. På/Av-knapp 19. Rød indikator 2. Knapp for båndfrekvens 20. Knapp 3. Knapp for avanserte innstillinger 21. Batteri 4.
 • Page 17: Bruk Av Radioen

  3-2. Sette inn eller ta ut klasebatteriet (Fig. 5–9) b. Program type Viser hvilken type kanal du lytter • Trekk i støttestangen for å sette batteriet inn i til, f.eks. Pop, Klassisk, Nyheter terminalen. osv. • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen c.
 • Page 18 Value” vises på skjermen. Trykk deretter ned volum-/ 2. Trykk knappen for båndfrekvens for å velge ønsket innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i båndfrekvens. Juster antennen som beskrevet innstillingen. Skjermen vil vise gjeldende DRC-verdi. ovenfor. 4. Roter volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å 3.
 • Page 19 DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 MHz volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i DAB/DAB+ Kanal-blokk innstillingen. DAB (bånd III) 5A-13F Kompatibel standard DAB (BMR104) Tilbakestilling av systemet DAB/DAB+ (BMR105) Hvis radioen din ikke fungerer riktig eller enkelte siffer på Kretsløpsfunksjon skjermen mangler eller er ufullstendige, utfør følgende.
 • Page 20: Tärkeitä Turvaohjeita

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkunesteet voivat ärsyttää ihoa tai aiheuttaa palovammoja. Merkkien selitykset 11. Laitteen virta katkaistaan irrottamalla virtajohto, ja sen Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista on oltava aina käytettävissä. ennen käyttöä, että ymmärrät niiden merkityksen. SÄILYTÄ...
 • Page 21: Akun Asennus

  9. AUX IN 1 -liitäntä 21. Akku 10. LCD-näyttö 22. Pidiketanko 11. Piiska-antenni Akun asennus 12. Kahva 13. Akkutila (sisältää pääakun) Huomautus: 14. Kaiutin 1. Vapauta akkutila vetämällä akkutilan lukitsin ulos. 15. Akkutilan lukitsin (kuva 2) 16. Tuloliitäntä (AUX IN 2) 17.
 • Page 22: Radion Käyttäminen

  • Jos haluat irrottaa akun, vedä pidiketangosta ja ota d. Kellonaika ja päivämäärä akku pois laitteesta. Näyttää senhetkisen kellonajan ja 4. Palauta akkutilan lukitsin alkuperäiseen asentoonsa. päivämäärän. e. Taajuus ja kanava Näyttää parhaillaan viritettynä 5. Tehon pieneneminen ja äänen vääristyminen tai olevan DAB-aseman taajuuden ja katkeileminen merkkejä...
 • Page 23 Manuaalinen viritys – FM näytössä näkyvänä valintana on DRC-arvo (DRC Value). Anna sitten haluamasi asetus painamalla 1. Kytke työmaaradioon virta painamalla virtapainiketta. äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä. 2. Valitse haluamasi aaltoalue painamalla aaltoalueen Nykyinen DRC-arvo näkyy näytössä. valintapainiketta. Säädä antenni edellä kerrotulla 4.
 • Page 24: Järjestelmän Nollaus

  Kanavalohko (DAB/DAB+) 1. Paina lisäasetuspainiketta. DAB (aaltoalue III) 5A-13F 2. Kierrä äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä, Yhteensopiva standardi kunnes näytössä näkyvänä valintana on DAB (BMR104) tehdasasetusten palautus (Factory Reset). Valitse DAB/DAB+ (BMR105) asetus painamalla äänenvoimakkuus-, viritys- ja Kytkentäominaisuudet valintasäädintä. Kaiutin 3 tuumaa 8 ohmia 3.
 • Page 25: Svarīgi Drošības Norādījumi

  9. Izvairieties no pieskaršanās iezemētām virsmām, • Ūdensizturīgs atbilstīgi IPX 4 piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un • Darbināms gan ar Makita akumulatora bloku, gan ar ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv komplektā iekļauto barošanas adapteri lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
 • Page 26: Akumulatora Ievietošana

  2. Diapazona poga 17. Galvenais akumulatora nodalījums 3. Paplašināto iestatījumu poga 18. Mikro USB pieslēgvieta programmatūras jaunināšanai 4. Informācijas poga 19. Sarkanais indikators 5. Atmiņas poga 20. Poga 6. Automātiskās regulēšanas poga 21. Akumulatora kasetne 7. Skaļuma/regulēšanas/atlases poga 22. Atbalsta stienis 8.
 • Page 27 3-2. Bloka akumulatora kasetnes ievietošana vai Nospiediet informācijas pogu, lai izvēlētos no vairākām izņemšana (5.-9. att.) opcijām, kas attēlotas ar norādītajiem burtiem (a. līdz g.). • Pavelciet atbalsta stieni, lai akumulatoru varētu ievietot a. Stacijas nosaukums Norāda attiecīgajā brīdī spailē. klausītās stacijas •...
 • Page 28 Pieejami trīs saspiešanas līmeņi: Piezīme: DRC 0 Netiek izmantota saspiešana Lai, izmantojot skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, DRC 1/2 Tiek izmantota vidēja saspiešana atrastu vajadzīgo staciju, nospiediet un turiet DRC 1 Tiek izmantota maksimāla saspiešana nospiestu skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, lai 1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio. ieslēgtu regulēšanas režīmu.
 • Page 29: Tehniskā Apkope

  Ja ir pieejami programmatūras atjauninājumi, 2. Nospiediet diapazona pogu, lai izvēlētos vajadzīgo programmatūra un informācija par atjauninājumu ielādi viļņu diapazonu. radio ir pieejama Makita tīmekļa vietnē. 3. Uzreiz nospiediet nepieciešamo atmiņas pogu, un Kā atskaņot citus audio avotus displejā tiks parādīts iepriekšiestatītās stacijas numurs un frekvence.
 • Page 30 9. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, • Atsparus vandeniui, atitinka standartą IPX 4 vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. • Veikia ir naudojant Makita akumuliatoriaus bloką, ir Elektros smūgio pavojus padidėja, jeigu jūsų kūnu į pateiktąjį maitinimo adapterį žemę gali nutekėti srovė.
 • Page 31: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas 15. Akumuliatoriaus skyriaus fiksatorius 16. Įvesties gnybtas (AUX IN 2) Valdikliai 17. Pagrindinio akumuliatoriaus skyrius 18. „Micro-USB“ prievadas programinei įrangai naujinti 1. Įjungimo mygtukas 19. Raudonas indikatorius 2. Diapazono pasirinkimo mygtukas 20. Mygtukas 3. Išplėstinio nustatymo mygtukas 21. Akumuliatoriaus kasetė 4.
 • Page 32 • Jeigu norite išimti akumuliatoriaus kasetę, stumkite ją pasirinkimo rankenėlę, kad būtų atidarytas stočių iš įrankio, stumdami mygtukus, esančius abiejuose sąrašas. kasetės šonuose. 4. Sukite garso/stočių nustatymo/pasirinkimo rankenėlę, kad peržiūrėtumėte sąraše esančias stotis. Norėdami ĮSPĖJIMAS: pasirinkite stotį, paspauskite rankenėlę. Nenaudokite dviejų pagrindinių akumuliatorių vienu 5.
 • Page 33 garso/stočių nustatymo/pasirinkimo rankenėlę, kad nepaspausite automatinio nustatymo mygtuko, kad patvirtintumėte pasirinktą dažnį. paieška būtų sustabdyta, radijas vėl tęs kitų esamų stočių paiešką. Dinaminio diapazono valdymas (DRC) – 4. Sukite garso/stočių nustatymo/pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte norimą garso lygį. Skystųjų kristalų DRC funkcija gali padėti lengviau išgirsti tylesnius garsus, ekrane bus rodomi garso lygių...
 • Page 34: Sistemos Atkūrimas

  Atsiradus naujų programinės įrangos versijų, informacijos, 3. Spustelėkite norimą iš anksto nustatytos radijos kaip atnaujinti savo radiją, rasite „Makita“ tinklavietėje. stoties mygtuką; ekrane pasirodys iš anksto Kaip paleisti kitus garso įrenginius nustatytos radijo stoties numeris ir dažnis.
 • Page 35 DAB/DAB+ kanalų paketas AB (Band III) 5A–13F Suderinamas standartas DAB (BMR104) DAB/DAB+ (BMR105) Elektros grandinės savybės Garsiakalbis 3 coliai 8 omai Išvesties srovė 7,2 V: 0.5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2 10,8 V: 1.2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2 14,4 V: 2.2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2...
 • Page 36: Tähtsad Ohutusjuhised

  • Eriti vastupidav konstruktsioon järgmistest metallesemetest: kirjaklambrid, mündid, • Veekindel vastavalt IPX 4 parameetritele võtmed, naelad, kruvid või muud esemed, mis võivad • Töötab nii Makita akukassetiga kui ka kaasasoleva klemmid üksteisega ühendada. Akuklemmide elektritoite adapteriga lühistamine võib põhjustada sädemeid, põletusi või tulekahju.
 • Page 37: Aku Paigaldamine

  5. Eelseadistusnupp 19. Punane märgutuli 6. Automaatse häälestuse nupp 20. Nupp 7. Helitugevuse/häälestamise/valimise nupp 21. Akukassett 8. Alalisvoolu pistikupesa 22. Fiksaator 9. AUX IN 1 Aku paigaldamine 10. LCD-näidik 11. Pehme painduv varrasantenn Märkus: 12. Käepide 1. Akusektsiooni avamiseks tõmmake sektsiooni sulgur 13.
 • Page 38 • Vabastage fiksaator. c. Multipleksi nimi Kuvab selle DAB multipleksi • Akukasseti eemaldamiseks tõmmake fiksaatorit ja nime, kellele käesolev jaam võtke aku pesast välja. kuulub. 4. Lükake akusektsiooni sulgur algasendisse tagasi. d. Kellaaeg ja kuupäev Kuvab praeguse kellaaja ja kuupäeva. 5.
 • Page 39 FM skaneerimise tsoon 3. Vajutage täiustatud seadistuse nuppu ja keerake helitugevuse/häälestamise/valimise nuppu, kuni FM režiimi kasutamisel saab teie raadio seadistada kas ekraanile kuvatakse „DRC Value“ (DRC väärtus). kohalike jaamade skaneerimiseks või kõigi jaamade (sh kaugraadiojaamad) skaneerimiseks. Seejärel vajutage helitugevuse/häälestamise/valimise nuppu, et siseneda seadistusse. Näidikule kuvatakse Käsijuhtimisega häälestamine –...
 • Page 40 2. Soovitud laineala valimiseks vajutage laineala nuppu. Tarkvara versiooni täiendustega seoses leiate teavet oma raadio ajakohastamise kohta Makita veebilehelt. 3. Vajutage hetkeks soovitud eelseadistusnuppu, seejärel kuvatakse näidikule eelseadistuse number ja Muude audiorakenduste kasutamine raadiojaama sagedus. ETTEVAATUST: Keele valikuvõimalused (saadaval ainult Enne muude rakenduste ühendamist lahutage seade...
 • Page 41: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  РУССКИЙ (Oригинальные инструкции) шурупов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты Символы между собой. Короткое замыкание между Ниже приведены символы, используемые для данного контактами аккумуляторного блока может привести устройства. Перед использованием убедитесь, что вы к искрению, ожогам или пожару. понимаете...
 • Page 42: Органы Управления

  • Порт micro USB для обновления программного обеспечения • Стереодинамик для глубокого, насыщенного звука • Сверхпрочная конструкция • Водонепроницаемость до уровня IPX 4 • Питание от аккумуляторного блока Makita и прилагаемого сетевого адаптера Пояснения к общему виду Органы управления 1. Кнопка питания...
 • Page 43 В следующей таблице показано время работы на одной зарядке. Напряжение аккумуляторного блока НА ВЫХОДЕ ДИНАМИКА= 50 мВт + 50 мВт 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V единицы измерения: Час BL7010 Прибл. 4,5 PA09 PA12 PA14 PA18 9050...
 • Page 44 Установка штыревой антенны (Рис. 10- Битрейт/Тип звука Отображает битрейт и тип цифрового звука текущей станции DAB. Установите штыревую антенну как показано на g. Мощность сигнала рисунке. Отображает мощность сигнала текущей Примечание: станции DAB. В батарейном отсеке предусмотрена защелка для Поиск новых станций – DAB хранения...
 • Page 45 Зона сканирования FM настройки/выбора, чтобы ввести значение. На дисплее появится текущее значение DRC. В режиме FM радиоприемник можно настроить на 4. Вращайте регулятор громкости/настройки/выбора, сканирование местных станций либо всех станций, включая удаленные. чтобы выбрать нужную настройку DRC. 5. Нажмите регулятор громкости/настройки/выбора, Ручная...
 • Page 46: Сброс Системы

  По мере появления обновлений программного отобразятся заданный номер и частота станции. обеспечения данное ПО и информация о способе Язык (доступно только в модели обновления прошивки радиоприемника будут публиковаться на веб-сайте Makita. BMR105) Радиоприемник поддерживает четыре языка: Воспроизведение других английский, немецкий, итальянский и французский.
 • Page 47 Поддерживаемый стандарт DAB (BMR104) DAB/DAB+ (BMR105) Параметры контура Динамик 3 дюйма 8 Ом Выходная мощность 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Входной...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com BMR104-NE8-0712...

This manual is also suitable for:

Bmr105