Download Print this page

AEG MSS 5572 Instruction Manual

Knife and scissor grinder
Hide thumbs

Advertisement

MSS 5572
Bedienungsanleitung/ Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Manual de instruções • Istruzioni per l'uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Інструкція з експлуатації • Руководство по эксплуатации
Messer- und Scherenschleifer
Messen- en scharenslijper • Aiguiseur à couteaux et à ciseaux
Afilador de cuchillos y de tijeras • Amolador de facas e tesouras
Affilacoltelli e forbici • Knife and Scissor Grinder
Ostrzałka do noży i nożyczek • Kés- és ollóélező
Точильник для ножів та ножиць • Точило для ножей и ножниц

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG MSS 5572

 • Page 1 MSS 5572 Bedienungsanleitung/ Garantie Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Instrucciones de servicio Manual de instruções • Istruzioni per l’uso • Instruction Manual Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás Інструкція з експлуатації • Руководство по эксплуатации Messer- und Scherenschleifer Messen- en scharenslijper • Aiguiseur à couteaux et à ciseaux Afilador de cuchillos y de tijeras •...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Українська Page Contents Зміст сторінка Overview of Огляд елементів the Components....3 управління ....Instruction Manual ..42 Інструкція з Technical Data ....46 експлуатації ....Технічні параметри ... Русский Język polski Содержание стр. Spis tres´ci Strona Обзор Przegląd elementów деталей...
 • Page 3: Overview Of The Components

  Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo Descrição dos elementos Elementi di comando Overview of the Components Przegląd elementów obłsugi A kezelőelemek áttekintése Огляд елементів управління Обзор деталей прибора...
 • Page 4: Instruction Manual

  English Instruction Manual Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance. Safety instructions General Safety Instructions Read the operating instructions carefully before putting the appliance into opera- tion and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
 • Page 5: Initial Operation

  English NOTE: This highlights tips and information. Children and Frail Individuals • In order to ensure your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach. WARNING: Caution! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation! •...
 • Page 6: Power Supply

  English Power supply • Insert the mains plug into a correctly installed 230 V, 50 Hz power socket. Ensure that the voltage is the same as that indicated on the model identification plate. Switching on To start the device, press the on/off button. NOTE: For safety reasons the device only runs for as long as you press the switch.
 • Page 7 English NOTE: Serrated knives are only sharpened from one side. 1. Turn the guide cap with the symbol “knives with serrated blades” as far as the dot on the device 2. Insert the teeth of the knife into the guide mechanism and sharpen them on the grinding stone.
 • Page 8: Technical Data

  • The cap is reattached in the reverse order and then tightened. Noise development The workplace-related emission value is less than 70 dB(A). Technical Data Model: ............................MSS 5572 Power supply: .........................230 V ~ 50 Hz Power consumption:........................60 W Short operation time: .........................3 Min.
 • Page 9 English Disposal- Meaning of the “Dustbin” Symbol Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
 • Page 10 Język polski Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję ob- sługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwo- ści również...
 • Page 11: Obłsugi

  Język polski OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń. UWAGA: Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów. WSKAZÓWKA: Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika. Dzieci i osoby niepełnosprawne • Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
 • Page 12 Język polski Uruchomienie Przed pierwszym uruchomieniem • Ostrożnie rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. • Proszę wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia, najlepiej suchą, płaską, bezpo- ślizgową powierzchnię, na której łatwo będzie Państwu obsługiwać urządzenie. Zasilanie prądem • Wtyczkę sieciową proszę włożyć do przepisowo zainstalowanego gniazdka ze stykiem uziemiającym na 230 V, 50 Hz.
 • Page 13 Język polski 4. Naostrz 4-5 razy prawą stronę noża w prawej prowadnicy a lewą w lewej prowadnicy. 5. Aby zakończyć ostrzenie, puść przycisk włącznika i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda. Noże ze szlifem falistym Ustaw urządzenie na równej powierzchni i trzymaj urządzenie ręką tak, aby przycisk można było włączać...
 • Page 14: Język Polski

  • Spłucz kołpak pod bieżącą wodą i wysusz. • Zamocuj kołpak, postępując w odwrotnej kolejności niż przy zdejmowaniu i moc- no przykręć. Dane techniczne Model: ............................MSS 5572 Napięcie zasilające: ......................230 V ~ 50 Hz Pobór mocy: ............................60 W Krótki czas pracy: ..........................3 Min.
 • Page 15 Język polski Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyła- dowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją...
 • Page 16: Magyarul

  Magyarul Használati útmutató Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készüléket. Biztonsági utasítások Általános biztonsági rendszabályok A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókar- tonnal, ill.
 • Page 17: A Kezelőelemek Áttekintése

  Magyarul VIGYÁZAT: Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet. MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki. Gyermekek és legyengült személyek • Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagoló- elemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.). FIGYELMEZTETÉS: Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
 • Page 18 Magyarul Áramellátás • Dugja a hálózati csatlakozó dugaszt előírásszerűen szerelt, 230 V, 50 Hz-es földelt konnektorba! Ügyeljen rá, hogy a hálózati feszültség egyezzen a típuscímke ada- taival! Bekapcsolás A készülék indításához nyomja meg a Ki-/bekapcsoló gombot. MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból a készülék csak akkor működik, ha lenyomva tartja a kapcsolót. Az üzemeltetés befejezése •...
 • Page 19 Magyarul MEGJEGYZÉS: A fűrészélű késeknek csak az egyik oldalát lehet megélezni. 1. Fordítsa el a „Hullámos kések“ jelű vezetőfedelet a készüléken lévő pontra. 2. Helyezze be a kés egyes fogazatát a vezetésbe és dolgozza meg a köszörűkövön. A továbbiakban a “Konyhai kés” fejezet 3-5. pontjában leírtak szerint járjon el. Ollók 1.
 • Page 20: Műszaki Adatok

  • Mossa el a fedelet folyó víz alatt és szárítsa meg. • Visszatenni éppen ellenkező irányban kell, ezután pedig csavarja vissza erősen. Műszaki adatok Modell:............................MSS 5572 Feszültségellátás: ......................230 V ~ 50 Hz Teljesítményfelvétel: ........................60 W Rövid üzemeltetési idő: ......................3 perc.
 • Page 21: Українська

  Українська Посібник користувача Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задово- лені його можливостями. Вказівки з безпеки Загальні вказівки щодо безпеки Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим...
 • Page 22: Огляд Елементів Управління

  Українська Символи в цій інструкції з експлуатації Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобі- гання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов’язково притри- муйтесь цих вказівок. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Попереджує про загрози для Вашого здоров’я та вказує на можливі ризики травм. УВАГА. Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів. ПРИМІТКА. Виділяє підказки та інформацію для Вас. Діти та немічні особи • Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матері- али (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо). ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза задухи! • Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи...
 • Page 23: Експлуатації

  Українська 4 Напрямна для ножівз хвилястим лезом 5 Напрямна для великої/маленької викрутки 6 Напрямна для кухонних ножів 7 Клавіша вмикання/вимикання Введення в експлуатацію Перед першим використанням • Обережно розпакуйте прилад і зніміть всі пакувальні матеріали. • Виберіть придатне місце для розташування приладу. Придатною буде суха, полога, нековзка поверхня, на якій ним можна добре користуватися. Енергопостачання • Вставьте штепселну вилку до розетки з захисним контактом на 230 В, 50 Гц, що належно встановлена. Зверніть увагу на те, щоб на- пруга мережі відповіла даним на заводській таблиці. Вмикання Для старту приладу натисніть на клавішу вмикання/вимикання. ПРИМІТКА.
 • Page 24 Українська 1. Крутіть напрямний ковпак із символом “ніж” до точки на приладі. 2. Натисніть клавішу вмикання/вимикання. Клавішу треба тримати в цій позиції. 3. Покладіть лезо ножа або у праву або у ліву напрямну леза та тягніть ніж рівно-мірно на себе. 4. Заточуйте правий бік леза 4-5 разів на правій напрямній, а лівий бік - на лівій. 5. Для припинення експлуатації, відпустіть клавішу вмикання/вимикан- ня і витягніть вилку із розетки. Ніж з хвилястим лезом Поставте прилад на рівну поверхню та тримайте його рукою так, щоб...
 • Page 25 Українська 3. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. Кнопку слід утримувати на- тиснутою в цьому положенні. УВАГА. Використовуйте прилад максимум 3 хвилини. Перед повторним використанням дайте йому 30 хвилин на охолодження. Пристрій для намотки кабеля живлення від мережі Намотати кабель живлення від мережі можна на основу приладу. Очищення ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Витягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки. ► В жодному разі не опускайте прилад для очищення в воду. Це ► може привезти до удару струмом або до пожежи. УВАГА. Не використовуйте дротяної щітки або інших абразивних предметів.
 • Page 26: Технічні Параметри

  Українська Технічні параметри Модель: ...................MSS 5572 Подання живлення: ..............230 В ~ 50 Гц Споживання потужності: ............... 60 Вт Короткочасний режим: ................3 хвил Ггрупа електробезпечності: ................. II Вага нетто: ....................0,49 Кг Залишаємо за собою право на технічні зміни! Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, актуальних дирек- тив СЕ, наприклад щодо електромагнітної сумісності та низьковольтної директиви, та збудо-вано з а новітніми положеннями техніки безпеки.
 • Page 27: Русский

  Русский Руководство по эксплуатации Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится. Указания по технике безопасности Общие указания по технике безопасности Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте при- лагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возмож- ности, картонной...
 • Page 28 Русский Символы применяемые в данном руководстве пользователя Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обо- значены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы. ВНИМАНИЕ: Указывает на возможную опасность для изделия и других окружаю- щих предметов. ПРИМЕЧАНИЯ: Дает советы и информацию. Дети...
 • Page 29 Русский Обзор деталей прибора 1 Корпус 2 Направляющая крышка 3 Направляющая для ножниц 4 Прорезь для ножас волнообразным лезвием 5 Направляющая для большой/маленькой отвертки 6 Направляющая для кухонных ножей 7 Кнопка включения/выключения Ввод в эксплуатацию Перед первым вводом в эксплуатацию • Осторожно извлеките точилку из упаковки и удалите упаковочные материалы. • Подберите подходящее место для установки магнитолы. Подходя- щим является сухое, ровное и нескользкое место, на котором будет удобно пользоваться магнитолой. Электропитание...
 • Page 30 Русский Заточка ПРИМЕЧАНИЯ: • На точильный камень надавливайте только слегка. Иначе может заблокироваться мотор. • В случае необходимости уменьшите силу давления. Кухонные ножи Установите точилку на ровную поверхность и удерживайте её корпус в руке таким образом, чтобы Вы могли нажимать на кнопку большим пальцем. 1. Поверните направляющюю крышку таким образом, чтобы символ “Нож” совпал с белой отметкой на приборе. 2. Нажмите на кнопку включения/выключения и удерживайте её в на- жатом положении. 3. Вложите лезвие ножа в правую либо левую прорезь и проведите ножом с равномерной скоростью по направлению к себе. 4. 4-5 раз заточите правую сторону ножа в правой прорези или же левую...
 • Page 31 Русский Ножницы 1. Полностью раскройте лезвия ножниц. 2. Удерживайте корпус точилки в руке таким образом, чтобы Вы могли нажимать на кнопку большим пальцем. 3. Поверните направляющюю крышку таким образом, чтобы символ “Ножницы” совпал с белой отметкой на приборе. 4. Вложите лезвия по одному в прорезь для ножниц и проведите нож- ницами с равномерной скоростью по направлению к себе. Дальше действуйте также как это указано в разделе “Кухонные ножи”. Отвёртки Удерживайте корпус точилки в руке таким образом, чтобы Вы могли нажимать на кнопку большим пальцем. 1. Вставьте жало отвёртки в малую либо большую прорезь для отвёртки. 2. Убедитесь в том, что Вы правильно выбрали прорезь под размер...
 • Page 32: Технические Данные

  корпуса точилки. Для этого поворачивайте направляющую крышку до тех пор, пока символ не окажется напротив точки на корпусе точилки. • Промойте крышку под струёй воды и вытрите её насухо. • Установите крышку на место в обратной последовательности, а за- тем снова плотно зажмите её. Технические данные Модель: ...................MSS 5572 Электропитание: ...............230 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: ..............60 ватт Интервальный режим работы: ............3 мин. Класс защиты: ....................II Вес нетто: ..................... 0,49 кг Мы оставляем за собой право на технические изменения! Это изделение прошло все необходимые и актуальные проверки, пред-...
 • Page 36 MSS 5572 GARANTIE-KARTE Garantiebewijs • Carte de garantie Certifi cato di garanzia • Tarjeta de garantia Cartão de garantia • Guarantee card Karta gwarancyjna • Záruční list • Garancia lap Гарантійний талон • Гарантийная карточка MSS 5572 24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung • 24 maanden garantie overeenkomstig schriftelijke garantie •...