DeWalt DCL508 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DCL508:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 46

Quick Links

DCL508

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DCL508

 • Page 1 DCL508...
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) Copyright D WALT...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 DANSK 10,8V TRÅDLØS LED LOMMELYGTE DCL508 Tillykke! Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske data DCL508 Spænding 10,8 Type...
 • Page 5 DANSK Oplader DCB105 Netspænding 230 V Batteritype Li-Ion Ca. opladningstid min 25 af batteripakke (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vægt 0,49 Oplader DCB107 Netspænding 230 V Batteritype Li-Ion Ca. opladningstid min 60 af batteripakke (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah)
 • Page 6: Brug Og Pleje Af Batteriværktøj

  DANSK ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat personskade.
 • Page 7 DANSK Brug kun værktøjer med specielt designede batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand. Når batteripakken ikke er i brug, hold den på afstand fra andre metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan frembringe en tilslutning fra en pol til en anden.
 • Page 8 DANSK Mærkning på værktøjet Følgende piktogrammer er vist på værktøjet: Læs brugsvejledningen før brug. Kig ikke direkte ind i lyskilden. PLACERING AF DATOKODEN Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetfladen, der danner monteringssammenføjningen mellem værktøj og batteri. Eksempel: 2014 XX XX Produktionsår...
 • Page 9 DANSK BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er tilsluttet til strømforsyningen, kan den blive kortsluttet af fremmede materialer. Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til slibestøv, metalspåner, ståluld, aluminumsfolie eller anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på afstand af opladerens huller.
 • Page 10 DANSK • Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et autoriseret værksted. • Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret værksted, når service eller reparation er påkrævet. Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
 • Page 11 DANSK BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op, før den anvendes første gang. Opladningsproces Se tabellerne nedenfor batteripakkens opladetilstand. Opladningstilstand–DCB100 og DCB105 oplader – – – – fuldt opladet ––––––––––––– forsinkelse ved varmt/koldt batteri ––...
 • Page 12 DANSK XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning. Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt opladet. KUN LI-ION-BATTERIPAKKE Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod overbelastning, overophedening eller dyb...
 • Page 13 DANSK • Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som f.eks. uden for skure eller metalbygninger om sommeren). ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den ikke i opladeren.
 • Page 14 DANSK Transport WALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods, den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad landevejen (ADR).
 • Page 15 DANSK Batteripakke BATTERITYPE DCL508 kører på en 10,8 volt batteripakke. Se Tekniske data for fl ere informationer. Anbefalet opbevaring 1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
 • Page 16: Pakkens Indhold

  DANSK Forsinkelse ved varmt/koldt batteri. Berør aldrig kontaktflader med strømførende genstande. Beskadigede batteripakker må ikke oplades. Må ikke udsættes for vand. Defekte ledninger skal udskiftes omgående. Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C. Kun til indendørs brug. Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken. Oplad kun D WALT batteripakker med de specielle D WALT...
 • Page 17 DANSK • Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået under transport. • Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening. Beskrivelse (fi g. 1) ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf.
 • Page 18: Samling Og Justeringer

  DANSK Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås gennem D WALT‘s serviceorganisation. Brug af forlængerledning Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
 • Page 19 DANSK Kontakt (fi g. 1) Tryk på kontakten (a) for at tænde lyset. Tryk igen på kontakten for at slukke for det. Batteriindikator Når batteriet er tæt på at være opladet, vil lommelygten blinke to gange, og derefter vil lysstyrken falde til under normalt niveau. Denne cyklus gentages i op til 15 minutter, indtil batteriet er fuldt opladet.
 • Page 20: Valgfrit Tilbehør

  DANSK RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd strømforsyningen til opladeren før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra opladerens yderside med en klud eller blød børste, der ikke er af metal. Brug ikke vand eller rengøringsmidler. Valgfrit tilbehør ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af D WALT, ikke er afprøvet med dette produkt,...
 • Page 21 DANSK kan man returnere produktet til et hvilket som helst autoriseret serviceværksted, der modtager det på vore vegne. Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit lokale D WALT-kontor på den adresse, der er angivet i denne manual.
 • Page 22 DANSK GARANTI WALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
 • Page 23 DANSK • Produktet ikke er blevet misbrugt; • Produktet har været underlagt almindelig brug og slid; • Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer; • Købsbeviset fremvises; • Produktet returneres komplet med alle originale komponenter; Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller find adressen på...
 • Page 24: Herzlichen Glückwunsch

  DEUTSCH 10.8 V AKKU-LED-TASCHENLAMPE DCL508 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Gerät von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Technische Daten DCL508 Spannung 10,8 Akkutyp...
 • Page 25 DEUTSCH Akku DCB105 Netzspannung 230 V Akkutyp Li-Ion Ungefähre Lade- dauer der Akkus (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Gewicht 0,49 Akku DCB107 Netzspannung 230 V Akkutyp Li-Ion Ungefähre Lade- dauer der Akkus (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah)
 • Page 26: Gebrauch Und Pflege Von Akkuwerkzeugen

  DEUTSCH WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann. VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
 • Page 27 DEUTSCH eine bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. Verwenden Sie nur die für die Werkzeuge vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
 • Page 28 DEUTSCH • Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne angebrachte Linsenabdeckung. VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können leicht umgeworfen werden.
 • Page 29 DEUTSCH WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben. VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von D WALT verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und Verletzungen und Sachschäden verursachen. VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
 • Page 30 DEUTSCH • Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen. • Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze blockiert und das Gerät überhitzt werden.
 • Page 31 DEUTSCH Ladegeräte Die Ladegeräte DCB100, DCB105, DCB107 und DCB112 können 10,8 V Li-Ion-Akkus laden. Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert. Ladevorgang (Abb. [fi g.] 2) 1. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku einsetzen.
 • Page 32 DEUTSCH Temperaturverzögerung DCB100 UND DCB105 Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
 • Page 33 DEUTSCH Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen Ladevorgang. LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN • Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
 • Page 34 DEUTSCH VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können leicht umgeworfen werden.
 • Page 35 Jedoch wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen. Akku AKKUTYP Für das Modell DCL508 wird ein 10.8 Volt Akku eingesetzt. Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
 • Page 36 DEUTSCH Empfehlungen für die Lagerung 1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden. 2.
 • Page 37 DEUTSCH Beschädigte Akkus nicht aufladen. Das Gerät keiner Nässe aussetzen. Beschädigte Kabel sofort austauschen. Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen. Nur in Innenräumen verwenden. Akku umweltgerecht entsorgen. Laden Sie D WALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten WALT-Ladegeräten auf. Werden andere Akkus als die dazu bestimmten D WALT-Akkus mit einem D WALT-...
 • Page 38: Bestimmungsgemässe Verwendung

  DEUTSCH Beschreibung (Abb. 1) WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen. a. Schalter b. Akku c. Löseknopf BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG Diese Taschenlampe sind Werkzeuge für den professionellen Gebrauch. NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
 • Page 39 DEUTSCH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des Schweizer Netzsteckers. Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) - Geräte Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
 • Page 40: Betrieb

  DEUTSCH BETRIEB Betriebsanweisungen WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften. Schalter (Abb. 1) Um die Leuchte einzuschalten, drücken Sie den Schalter (a). Um sie auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut. Batteriestandsanzeige Wenn die Batterie fast vollständig entladen ist, blinkt die Taschenlampe zweimal auf und die Helligkeit sinkt unter das normale Niveau.
 • Page 41: Optionales Zubehör

  DEUTSCH Reinigung WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht- metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
 • Page 42 DEUTSCH Umweltschutz Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden. Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr D WALT-Produkt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der Abfalltrennung zu.
 • Page 43 DEUTSCH Aufl adbarer Akku Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte umweltgerecht. • Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
 • Page 44: Garantie

  DEUTSCH GARANTIE WALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
 • Page 45 DEUTSCH • Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt; • Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt; • Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen; • Der Kaufbeleg wird vorgelegt; • Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben. Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie sich an einen D WALT-Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen Adresse Sie im D...
 • Page 46: Technical Data

  EN G LI S H 10.8V CORDLESS LED FLASHLIGHT DCL508 Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make D WALT one of the most reliable partners for professional tool users. Technical Data...
 • Page 47: Defi Nitions: Safety Guidelines

  E NGLI SH Charger DCB105 Mains voltage 230 V Battery type Li-Ion Approximate charging time of battery packs (1.3 Ah) (1.5 Ah) (2.0 Ah) (3.0 Ah) (4.0 Ah) Weight 0.49 Charger DCB107 Mains voltage 230 V Battery type Li-Ion Approximate charging time of battery packs (1.3 Ah) (1.5 Ah) (2.0 Ah) (3.0 Ah) (4.0 Ah)
 • Page 48: Safety Warnings

  EN G LI S H WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.
 • Page 49 E NGLI SH Use tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.
 • Page 50: Markings On Tool

  EN G LI S H Markings on Tool The following pictograms are shown on the tool: Read instruction manual before use. Do not stare directly into the light source. DATE CODE POSITION The date code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing surface that forms the mounting joint between tool and battery.
 • Page 51 E NGLI SH NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged in to the power supply, the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, grinding dust, metal chips, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities.
 • Page 52 EN G LI S H • Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire. • In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.
 • Page 53: Charging Process

  E NGLI SH Charging Process Refer the tables below for the state of charge of the battery pack. State of charge–DCB100 and DCB105 charging – – – – fully charged ––––––––––– hot/cold pack delay –– – –– – replace battery pack •••••••••••...
 • Page 54: Important Safety Instructions For All Battery Packs

  EN G LI S H The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-Ion battery on the charger until it is fully charged. LI-ION BATTERY PACKS ONLY Li-Ion batteries are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.
 • Page 55: Specific Safety Instructions For Lithium Ion (Li-Ion)

  E NGLI SH WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on).
 • Page 56 EN G LI S H Transportation WALT batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
 • Page 57: Battery Pack

  E NGLI SH Battery Pack BATTERY TYPE The DCL508 operates on a 10.8 volt battery pack. Refer to Technical Data for more information. Storage Recommendations 1. The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance and life, store battery packs at room temperature when not in use.
 • Page 58: Package Contents

  EN G LI S H Hot/cold pack delay. Do not probe with conductive objects. Do not charge damaged battery packs. Do not expose to water. Have defective cords replaced immediately. Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C. Only for indoor use. Discard the battery pack with due care for the environment.
 • Page 59: Description (Fi G. 1)

  E NGLI SH NOTE: Battery packs and chargers are not included with N-models. • Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport. • Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
 • Page 60: Assembly And Adjustments

  EN G LI S H Your D WALT charger is double insulated in accordance with EN 60335; therefore no earth wire is required. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the D WALT service organisation.
 • Page 61: Operation

  E NGLI SH TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE 1. Align the battery pack with the rails inside the handle. 2. Slide it firmly into place until you hear the lock snap into place. TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL 1.
 • Page 62: Optional Accessories

  EN G LI S H Cleaning WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;...
 • Page 63: Rechargeable Battery Pack

  E NGLI SH Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials. Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.
 • Page 64 EN G LI S H GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 65 E NGLI SH • Proof of purchase is produced; • The product is returned complete with all original components. If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised D WALT repair agent in the D WALT catalogue or contact your D WALT office at the...
 • Page 66: Fiche Technique

  FRANÇAIS LAMPE TORCHE SANS FIL À DEL 10,8 V DCL508 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de D WALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
 • Page 67 FRANÇAIS Chargeur DCB105 Tension secteur 230 V Type de batterie Li-Ion Durée de recharge approximative des (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) blocs batterie Poids 0,49 Chargeur DCB107 Tension secteur 230 V Type de batterie Li-Ion Durée de recharge approximative des (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah)
 • Page 68: Avertissements De Sécurité

  FRANÇAIS DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou des dommages corporels graves. AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
 • Page 69 FRANÇAIS AVERTISSEMENT ! • NE PAS regarder directement la source lumineuse. • NE PAS regarder directement la source lumineuse avec des instruments optiques • NE PAS diriger la lumière dans les yeux d’autres personnes. UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE L’OUTIL Recharger uniquement avec le chargeur spécifié...
 • Page 70 FRANÇAIS Directives de sécurité additionnelles pour les lampes torches AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne pas utiliser la lampe torche ou le chargeur à proximité de liquides inflammables ou dans des atmosphères gazeuses ou explosives. Les étincelles internes peuvent mettre feu aux fumées et causer des blessures.
 • Page 71: Consignes De Sécurité Importantes Propres À Tous Les Chargeurs De Batteries

  FRANÇAIS Exemple : 2014 XX XX Année de fabrication Consignes de sécurité importantes propres à tous les chargeurs de batteries CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient des instructions importantes concernant la sécurité et l’utilisation deschargeurs de batteries DCB100, DCB105, DCB107 et DCB112. •...
 • Page 72 FRANÇAIS • Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisation que la charge des batteries rechargeables D WALT. Toute autre utilisation peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution. • Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige. •...
 • Page 73: Processus De Charge

  FRANÇAIS • Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira pas les risques. • NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble. •...
 • Page 74 FRANÇAIS État de charge–DCB100 et DCB105 charge en cours – – – – pleinement chargée ––––––––––– suspension de charge –– – –– – remplacer la batterie ••••••••••• État de charge–DCB107 et DCB112 charge en cours –– –– –– –– –– pleinement chargée ––––––––––––––––––––...
 • Page 75 FRANÇAIS BATTERIES LI-ION SEULEMENT Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système électronique de protection qui les protège contre toute surcharge, surchauffe ou fuite importante. L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système électronique de protection sera activé. Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur pour la recharger pleinement.
 • Page 76 FRANÇAIS AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du bloc batterie est fi ssuré ou endommagé, ne pas l’insérer dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant tombé, ayant été...
 • Page 77 FRANÇAIS AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles ou à une flamme. Transport Les batteries D WALT sont conformes à toutes les réglementations d’expédition applicables comme prescrit par les normes industrielles et juridiques qui incluent les recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises dangereuses de l’International Air Transport Association...
 • Page 78 Batterie TYPE DE BATTERIE Le modèle DCL508 fonctionne avec un bloc batterie de 10,8 volts. Consultez les Caractéristiques techniques pour plus d’informations. Recommandations de stockage 1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout excès de température.
 • Page 79 FRANÇAIS Charge en cours. 100% 100% Batterie chargée. Batterie défectueuse. Suspension de charge. Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs. Ne pas recharger une batterie endommagée. Ne pas exposer à l’eau. Remplacer systématiquement tout cordon endommagé. Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C. Utiliser uniquement à...
 • Page 80: Contenu De L'emballage

  FRANÇAIS Contenu de l’emballage Ce carton comprend : 1 Lampe torche 1 Notice d’instructions REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas inclus avec les modèles N. • Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés lors du transport. •...
 • Page 81: Sécurité Électrique

  FRANÇAIS Sécurité électrique Le produit a été conçu pour fonctionner sur une tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du bloc batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez également que la tension de votre chargeur correspond à celle du secteur. Votre chargeur D WALT à...
 • Page 82: Consignes D'utilisation

  FRANÇAIS Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil (fi g. 3) REMARQUE : S’assurer que le bloc batterie (b) est entièrement chargé. POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE L’OUTIL 1. Alignez le bloc batterie avec le rail à l’intérieur de la poignée. 2.
 • Page 83: Entretien

  FRANÇAIS MAINTENANCE Votre outil D WALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage régulier. Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce destinée à...
 • Page 84: Accessoires En Option

  FRANÇAIS Accessoires en option AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par D WALT n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires D WALT recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
 • Page 85: Batterie Rechargeable

  FRANÇAIS Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation agréé près de chez vous, veuillez contacter votre distributeur D WALT local à l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions, ou consulter la liste des centres de réparation agréés D WALT, l’éventail de notre SAV et tout renseignement complémentaire sur Internet à...
 • Page 86 FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices.
 • Page 87 FRANÇAIS • Le produit ait été utilisé correctement ; • Le produit ait été soumis à une usure normale ; • Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non autorisé ; • Une preuve d’achat soit fournie ;  • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses composants originaux.
 • Page 88: Tekniske Data

  NORSK 10,8V TRÅDLØS LED-LOMMELYKT DCL508 Gratulerer! Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCL508 Spenning 10,8 Type Batteritype...
 • Page 89 NORSK Lader DCB105 Netspanning 230 V Batteritype Li-Ion Omtrentlig lade- tid på batteripakker (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vekt 0,49 Lader DCB107 Netspanning 230 V Batteritype Li-Ion Omtrentlig lade- tid på batteripakker (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vekt 0,29 Lader...
 • Page 90 NORSK ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på...
 • Page 91 NORSK Bruk verktøyet kun med batteripakken som er spesifisert. Bruk av andre batteripakker kan føre til risiko for personskade og brann. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler, filer, skruer eller andre små metallgjenstander som kan skape en kobling fra en pol til den andre.
 • Page 92 NORSK Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Ikke se direkte inn i lyskilden. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2014 XX XX Produksjonsår...
 • Page 93 NORSK MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet.
 • Page 94 NORSK • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å...
 • Page 95 NORSK Ladeprosess Se tabellene under for batterienes ladetilstand. Ladestatus–DCB100 og DCB105 Lader – – – – Fullt ladet ––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– – –– – Bytt batteripakke ••••••••••• Ladestatus–DCB107 og DCB112 Lader –– –– –– –– –– Fullt ladet ––––––––––––––––––––...
 • Page 96 NORSK Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading.
 • Page 97 NORSK ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks.
 • Page 98 Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke BATTERITYPE DCL508 bruker en 10.8 volt batteripakke. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde.
 • Page 99 NORSK 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på...
 • Page 100: Pakkens Innhold

  NORSK Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun D WALT batteripakker med de angitte D WALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte WALT batteriene med en D WALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner.
 • Page 101: Elektrisk Sikkerhet

  NORSK BRUKSOMRÅDE Denne lommelykten er et profesjonelt verktøy. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. •...
 • Page 102 NORSK MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Bruk kun D WALT batteripakker og ladere. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (fi g. 3) MERK: Påse at batteripakken (b) er fullt ladet. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken mot skinnene i håndtaket. 2.
 • Page 103 NORSK VEDLIKEHOLD Ditt D WALT verktøy er designet for å brukes over lang tid med minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
 • Page 104 NORSK Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt D WALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.
 • Page 105 NORSK Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: •...
 • Page 106 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
 • Page 107 NORSK • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte D WALT reparatør i D WALT katalogen, eller kontakt ditt D WALT kontor på...
 • Page 108: Tekniset Tiedot

  SUOMI 10,8V LANGATON LED-KÄSIVALAISIN DCL508 Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCL508 Jännite 10,8 Tyyppi Akkutyyppi Li-Ion Paino (ilman akkuyksikköä) Akku DCB123 DCB125 DCB127 Akun tyyppi...
 • Page 109 SUOMI Latauslaite DCB105 Verkkojännite 230 V Akun tyyppi Li-Ion Akkujenmin keskimääräinen latausaika (1,3 Ah:n) (1,5 Ah:n) (2,0 Ah:n) (3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n) Paino 0,49 Latauslaite DCB107 Verkkojännite 230 V Akun tyyppi Li-Ion Akkujen keskimääräinen latausaika (1,3 Ah:n) (1,5 Ah:n) (2,0 Ah:n) (3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n) Paino 0,29 Latauslaite...
 • Page 110: Akkutyökalun Käyttö Ja Huolto

  SUOMI HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä...
 • Page 111 SUOMI Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muista metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit tai muut pienet metalliesineet, jotka voivat muodostaa kytkennän yhdestä kennon pinnestä toiseen. Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Epäsuotuisissa olosuhteissa akusta saattaa ruiskuta ulos nestettä, jonka kontaktia tulee välttää.
 • Page 112 SUOMI Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Älä katso suoraan valolähteeseen. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2014 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB100, DCB105, DCB107 ja DCB112 -akkulatureille.
 • Page 113 SUOMI HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
 • Page 114 SUOMI • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä...
 • Page 115 SUOMI Lataaminen Katso alla olevista taulukoista akun lataustila. Lataustila–DCB100 ja DCB105 lataaminen – – – – täyteen ladattu ––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– – –– – vaihda akku ••••••••••• Lataustila–DCB107 ja DCB112 lataamine –– –– –– ––...
 • Page 116 SUOMI VAIN LI-ION-AKUT Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai purkautumasta kokonaan. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä...
 • Page 117 SUOMI isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
 • Page 118 Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. Akkuyksikkö AKUN TYYPPI DCL508 toimii 10,8 voltin akulla. Katso lisätietoa osiosta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta.
 • Page 119 SUOMI Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Akkua ladataan. 100% Akku on ladattu. 100% Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä...
 • Page 120: Pakkauksen Sisältö

  SUOMI Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa D WALT-akut ainoastaan yhteensopivilla D WALT- latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia D WALT-akkuja ladataan D WALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 käsivalaisin 1 käyttöohje HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä...
 • Page 121 SUOMI ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä...
 • Page 122 SUOMI AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akkuyksikkö kahvan sisällä oleviin kiskoihin. 2. Liu’uta akkuyksikkö paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. AKKUYKSIKÖN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina vapautuspainiketta (c) ja vedä akkuyksikkö ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
 • Page 123 SUOMI Puhdistaminen VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskun vaara.
 • Page 124 SUOMI Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. WALT kierrättää D WALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän.
 • Page 125 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen D WALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
 • Page 126 SUOMI Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun D WALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot D WALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään WALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista D WALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com.
 • Page 127: Tekniska Data

  SVENSKA 10,8 V SLADDLÖS LED-FICKLAMPA DCL508 Gratulerar! Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare. Tekniska data DCL508 Spänning 10,8 Batterityp Li-jon Vikt (utan batteri)
 • Page 128 SVENSKA Laddare DCB105 Starkströms-spänning 230 V Batterity Li-jon Ungefärlig laddningstid för batteripaket (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vikt 0,49 Laddare DCB107 Starkströms-spänning 230 V Batterity Li-jon Ungefärlig laddningstid för batteripaket (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vikt 0,29 Laddare...
 • Page 129: Användning Och Skötsel Av Batteridrivet Verktyg

  SVENSKA VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig personskada. OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada.
 • Page 130 SVENSKA Använd endast verktyg med särskilt designade batteri. Användning av andra batterier kan medföra risk för personskador och eld. När batteripaket inte används bör det hållas borta från andra metallföremål som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan skapa kontakt mellan de två...
 • Page 131 SVENSKA Märkningar på verktyg Följande bildikoner visas på verktyget: Läs instruktionshandbok före användning. Titta inte direkt in i ljuskällan DATUMKODPLACERING Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar monteringsskarven mellan verktyget och batteriet. Exempel: 2014 XX XX Tillverkningsår Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla...
 • Page 132 SVENSKA OBSERVERA: Under vissa förhållanden när laddaren är inkopplad i eluttaget kan den kortslutas av främmande föremål. Främmande föremål som är ledande såsom, men inte begränsat till, slipdamm, metallspån, stålull, aluminiumfolie eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren från eluttaget när det inte finns något batteripaket i hålrummet.
 • Page 133 SVENSKA • Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter. • Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via elektricitet eller brand.
 • Page 134 SVENSKA 3. Fullföljandet av laddningen kommer att indikeras genom att den röda lampan förblir PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren. OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet laddas fullt innan första användning. Laddningsprocedur Se tabellen nedan för status för laddningen av batteripaketet.
 • Page 135 SVENSKA Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul indikatorlampa kommer att lysa under denna operation. När batteriet har svalnat kommer den gula lampan att slockna och laddaren återupptar laddningsproceduren. XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
 • Page 136 SVENSKA • Aldda endast batteripaketet i D WALT laddare. • Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska. • Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet på platser där temperaturen kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller metallbyggnader under sommaren). VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av någon anledning.
 • Page 137 SVENSKA Transport WALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på...
 • Page 138 SVENSKA Batteripaket BATTERITYP DCL508 arbetar med 10,8 volts batteripaket. Se Tekniska data för mer information. Förvaringsrekommendationer 1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
 • Page 139 SVENSKA Het/kall paketfördröjning. Stick inte in ledande föremål. Ladda inte skadade batteripaket. Utsätt inte för vatten. Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut. Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C. Endast för användning inomhus Kassera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till miljön. Ladda endast D WALT batteripaket med avsedda D WALT...
 • Page 140: Avsedd Användning

  SVENSKA • Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten. • Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning. Beskrivning (fi g. 1) VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det.
 • Page 141 SVENSKA Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom D WALTs serviceorganisation. Användning av Förlängningssladd En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din laddares strömmatning (se tekniska data).
 • Page 142 SVENSKA Strömbrytare (fi g. 1) För att slå på lampan, tryck på strömbrytaren (a). Stäng av den genom att trycka på strömbrytaren igen. Batteriindikator När batteriet börjar bli helt urladdat kommer ficklampan att blinka två gånger och ljusstyrkan hos lampan kommer att sjunka under normal nivå.
 • Page 143: Valfria Tillbehör

  SVENSKA RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE VARNING: Fara för stöt. Koppla bort laddaren från växelströmsuttaget före rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas från laddarens exteriör genom att använda en trasa eller en mjuk icke-metallisk borste. Använd inte vatten eller några rengöringslösningar. Valfria tillbehör VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av D WALT inte har testats med denna produkt, kan...
 • Page 144 SVENSKA WALT tillhandahåller en inrättning för insamling och återvinning av D WALTs produkter när dessa har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt reparationsombud, som kommer att tillvarata den å dina vägnar. Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga reparationsombud finns, genom att kontakta det lokala kontoret för D WALT på...
 • Page 145 SVENSKA GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och erbjuder en enastående garanti för professionella användare av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
 • Page 146 SVENSKA • Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning; • Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer; • Bevis på köpet visas upp; • Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina ursprungliga beståndsdelar. Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta efter din närmaste auktoriserade D WALT reparationsombud WALT katalogen eller kontakta ditt D...
 • Page 148 SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος España WALT Ibérica, S.C.A. Tel: 934 797 400 Parc de Negocios “Mas Blau” Fax: 934 797 419 Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 www.dewalt.es 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) respuesta.postventa@sbdinc.com France WALT Tel: 04 72 20 39 20 www.dewalt.fr...

Table of Contents