Download  Print this page

Advertisement

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTR
V mul umim c a i achizi ionat un aparat Electrolux. A i ales un produs care include decenii
de experien
dumneavoastr . Pentru ca atunci când îl utiliza i s ve i întotdeauna acelea i rezultate
extraordinare. Bine a i venit la Electrolux.
Vizita i website-ul la:
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR
Recicla i materialele marcate cu simbolul
puse în containerele corespunz toare.
Ajuta i la protejarea mediului i a s n t ii umane i la reciclarea de eurilor din aparatele
electrice i electrocasnice. Nu arunca i aparatele marcate cu acest simbol
cu de eurile menajere. Returna i produsul la centrul local de reciclare sau contacta i
administra ia ora ului dvs.
SERVICIUL DE RELA II CU CLIEN II I SERVICE
V recomand m utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contacta i unitatea de Service, asigura i-v c ave i disponibile urm toarele
informa ii.
Informa iile pot fi g site pe pl cu a cu datele tehnice. Model, PNC, Num r de serie.
Avertisment / Aten ie-Informa ii privind siguran a.
Informa ii generale i recomand ri
Informa ii privind mediul înconjur tor.
Ne rezerv m dreptul asupra efectu rii de modific ri f r preaviz.

RO MANUAL DE FOLOSIRE

profesional
i de inova ie. Ingenios i stilat, a fost conceput special pentru
Aici g si i sfaturi privind utilizarea, bro uri, informa ii care v ajut la rezolvarea
unor probleme ap rute i informa ii despre service:
www.electrolux.com
Înregistra i-v produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cump ra i accesorii, consumabile i piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
ROMÂN
79
împreun

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Electrolux EFT7540OX

This manual is also suitable for:

Eft6540owEft7540owEft5540owEft6540oxEft6540ok

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: