Download  Print this page

AEG FAVORIT 65040 I User Manual

Hide thumbs

Advertisement

FAVORIT 65040 I
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
18
33

Advertisement

loading

  Also See for AEG FAVORIT 65040 I

  Related Manuals for AEG FAVORIT 65040 I

No related manuals

  Summary of Contents for AEG FAVORIT 65040 I

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing FAVORIT 65040 I EN User manual DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE INFORMATIE ..........16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde in- • Laat het water stromen tot het schoon structies voor installatie en gebruik van is voordat u het apparaat aansluit op het apparaat. De fabrikant is niet verant- nieuwe leidingen of leidingen die lang woordelijk voor letsel en schade veroor- niet zijn gebruikt.
 • Page 4 • Steek de stekker pas in het stopcon- • Speel niet met het water van het ap- tact als de installatie is voltooid. Zorg paraat en drink het niet op. ervoor dat het netsnoer na installatie • Verwijder de borden pas uit het appa- bereikbaar is.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Top sproeiarm Waterhardheidsknop Bovenste sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Onderste sproeiarm Wasmiddeldoseerlade Filters Bestekmand Typeplaatje Onderrek Zoutreservoir Bovenrek 3. BEDIENINGSPANEEL A B C...
 • Page 6: Programma's

  Aan/uit-toets Delay-toets Program-toets Start-toets Programma-indicatielampjes Indicatielampjes Display (weergave) Option-toets Indicatielampjes Beschrijving Multitab-indicatielampje. ÖKO PLUS-indicatielampje. Wasfase-indicatielampje. Spoelfase-indicatielampje. Droogfase-indicatielampje. Einde-indicatielampje. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt. Indicatielampje uitstel. Deur-indicatielampje. Gaat aan wanneer de deur niet is gesloten.
 • Page 7: Opties

  NEDERLANDS Programma Mate van vervui- Programma Options (Op- ling fasen ties) Type lading Normaal bevuild Voorspoelen ÖKO PLUS Serviesgoed en Wassen 50 °C bestek Spoelingen Drogen 1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven.
 • Page 8: Voor Het Eerste Gebruik

  5.1 Multitabfunctie 4. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en Activeer deze optie alleen als u alles- zonder vaat. in-1-tabletten gebruikt. 5. Stel de waterontharder af op de wa- Deze optie stopt de stroom van glans- terhardheid in uw omgeving.
 • Page 9 NEDERLANDS Waterontharder Waterhardheid afstelling Duitse Franse mmol/l Clarke- Handma- Elek- graden graden graden tro- (°dH) (°fH) nisch 23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2...
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  10 www.aeg.com 6.2 Het zoutreservoir vullen Draai de dop linksom om het zoutre- servoir te openen. Doe een liter water in het zoutreser- voir (alleen de eerste keer). Vul het zoutreservoir met regene- reerzout. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir.
 • Page 11 NEDERLANDS 4. Voeg vaatwasmiddel toe. 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type la- ding en de mate van vervuiling. 7.1 Vaatwasmiddel gebruiken Druk op de ontgrendelknop (B) om het deksel (C) te openen. Doe het vaatwasmiddel in het do- seerbakje (A) .
 • Page 12: Aanwijzingen En Tips

  12 www.aeg.com – Het indicatielampje van de lopende Aan het einde van het fase gaat aan. programma Als het programma voltooid is, is het in- De deur openen als het dicatielampje einde aan en toont het apparaat in werking is display 0.
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Voor het gemakkelijk verwijderen van terhardheid in uw omgeving. Zie de aangebrande voedselresten weekt u instructies op de verpakking van de de pannen eerst in water voordat u ze producten. in het apparaat plaatst. • Vaatwastabletten worden bij korte •...
 • Page 14: Probleemoplossing

  14 www.aeg.com 9.1 De filters reinigen Draai het filter (A) linksom en verwij- der het. Haal om het filter (A) te demonte- ren, (A1) en (A2) uit elkaar. Verwijder het filter (B). Reinig de filters met water. Zet het filter (B) terug in de startpo- sitie.
 • Page 15 NEDERLANDS • WAARSCHUWING! - Het apparaat pompt geen water Schakel het apparaat uit voordat weg. u controles uitvoert. • - Het bescherminssysteem tegen waterlekkage is in werking getreden. Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Het programma De stekker zit niet in het Sluit de stekker aan.
 • Page 16: Technische Informatie

  16 www.aeg.com • Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmo- dus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA Vlekken en droog water komen op INSTELLEN EN STARTEN'. glazen en serviesgoed terecht. 3. Houd Delay en Start tegelijkertijd in- •...
 • Page 17 NEDERLANDS 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad. 2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen. 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het elektronische apparaten.
 • Page 18 11. TECHNICAL INFORMATION ..........32 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 19: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • The first time you use the appliance, pliance, carefully read the supplied in- make sure that there is no leakage. structions. The manufacturer is not re- • The water inlet hose has a safety valve sponsible if an incorrect installation and and a sheath with an inner mains ca- use causes injuries and damages.
 • Page 20 20 www.aeg.com 1.3 Use • Do not remove the dishes from the appliance until the programme is • This appliance is intended to be used completed. There can be detergent in household and similar applications on the dishes. such as: WARNING! –...
 • Page 21: Product Description

  ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION Top spray arm Water hardness dial Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket 3. CONTROL PANEL A B C...
 • Page 22: Programmes

  22 www.aeg.com On/off button Delay button Program button Start button Programme indicators Indicators Display Option button Indicators Description Multitab indicator. ÖKO PLUS indicator. Washing phase indicator. Rinsing phase indicator. Drying phase indicator. End indicator. Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.
 • Page 23: Options

  ENGLISH Programme Degree of soil Programme Options Type of load phases Normal soil Prewash ÖKO PLUS Crockery and cut- Wash 50 °C lery Rinses 1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption and the programme duration.
 • Page 24: Before First Use

  24 www.aeg.com • The option stays on until you deacti- 6. Adjust the released quantity of rinse vate it. Press Option again and again aid. until the multitab indicator goes off. 5.2 ÖKO PLUS If you stop to use the combi...
 • Page 25 ENGLISH Water softener Water hardness adjustment German French mmol/l Clarke Manual Elec- degrees degrees degrees tronic (°dH) (°fH) 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 < 4 < 7 < 0.7 < 5 1) Factory position. 2) Do not use salt at this level.
 • Page 26: Daily Use

  26 www.aeg.com 6.2 Filling the salt container Turn the cap counterclockwise and open the salt container. Put 1 litre of water in the salt con- tainer (only for the first time). Fill the salt container with dishwash- er salt. Remove the salt around the opening of the salt container.
 • Page 27 ENGLISH 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compart- ment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent on the inner part of the appli- ance door.
 • Page 28: Hints And Tips

  28 www.aeg.com Cancelling the delay start 1. Press the on/off button to deactivate the appliance. while the countdown operates 2. Close the water tap. Press Delay again and again until: If you do not press the on/off • The display shows the programme du- button, the AUTO OFF device ration.
 • Page 29: Care And Cleaning

  ENGLISH • Make sure that the spray arms can Do not use more than the correct move freely before you start a pro- quantity of detergent. Refer to gramme. the instructions on the detergent packaging. 8.3 Using salt, rinse aid and 8.4 Before starting a detergent programme...
 • Page 30: Troubleshooting

  30 www.aeg.com To disassemble the filter (A), pull apart (A1) and (A2). Remove the filter (B). Wash the filters with water. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correct- ly under the two guides (C).
 • Page 31 ENGLISH Problem Possible cause Possible solution You did not press Start. Press Start. The fuse in the fuse box is Replace the fuse. damaged. The delay start is set. Cancel the delay start or wait for the end of the countdown.
 • Page 32: Technical Information

  32 www.aeg.com 2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND STARTING A PROGRAMME’. 3. Press and hold Delay and Start at 5. Press Option to change the setting. the same time until the indicators (A), (B) and (C) flash.
 • Page 33 11. TECHNISCHE DATEN ............47 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 34: Sicherheitshinweise

  34 www.aeg.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung Wasseranschluss sorgfältig vor der Montage und dem ers- • Achten Sie darauf, die Wasserschläu- ten Gebrauch des Geräts durch. Der che nicht zu beschädigen. Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine fehlerhafte Montage oder •...
 • Page 35 DEUTSCH • Achten Sie darauf, Netzstecker und • Setzen oder stellen Sie sich nie auf die Netzkabel nicht zu beschädigen. Wen- offene Tür. den Sie sich zum Austausch des be- • Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind schädigten Netzkabels an den Kun- gefährlich. Beachten Sie die Sicher- dendienst oder einen Elektriker.
 • Page 36: Gerätebeschreibung

  36 www.aeg.com 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Oberer Sprüharm Wasserhärtestufen-Wähler Mittlerer Sprüharm Klarspülmittel-Dosierer Unterer Sprüharm Waschmittelschublade Filter Besteckkorb Typenschild Unterkorb Salzbehälter Oberkorb 3. BEDIENFELD A B C...
 • Page 37: Programme

  DEUTSCH Taste „Ein/Aus“ Delay-Taste Program-Taste Start-Taste Programm-Kontrolllampen Kontrolllampen Display Option-Taste Kontrolllampen Beschreibung Kontrolllampe „Multitab“. Kontrolllampe „ÖKO PLUS“. Kontrolllampe „Hauptspülgang“. Kontrolllampe „Klarspülphase“. Kontrolllampe „Trocknungsphase“. Kontrolllampe „Programmende“. Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontroll- lampe erlischt während des Programmbetriebs. Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe er- lischt während des Programmbetriebs. Kontrolllampe „Zeitvorwahl“.
 • Page 38 38 www.aeg.com Programm Verschmutzungs- Programm- Optionen grad phasen Beladung Vor kurzem be- Hauptspülgang 60 °C nutztes Geschirr Spülgang Geschirr und Be- steck Normal ver- Vorspülen ÖKO PLUS schmutzt Hauptspülgang 50 °C Geschirr und Be- Spülgänge steck Trocknen 1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben.
 • Page 39: Optionen

  DEUTSCH 5. OPTIONEN Schalten Sie die Optionen vor aus, bevor Sie ein anderes dem Programmstart ein oder Reinigungsmittel, ein anderes aus. Sie können die Optionen Klarspülmittel oder ein anderes nicht ein- oder ausschalten, wenn Geschirrspülersalz verwenden: ein Programm angelaufen ist. 1.
 • Page 40 40 www.aeg.com 6.1 Einstellen des Wasserenthärters Wasserenthärter- Wasserhärte Einstellung Deutsche Französische mmol/l Clarke Manuell Elekt- Wasserhärte- Wasserhärte- Wasserhär- grade grade tegrade nisch (°dH) (°fH) 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0...
 • Page 41: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 6. Schalten Sie das Gerät zur Bestäti- gung aus. 6.2 Füllen des Salzbehälters Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salz- behälter (nur beim ersten Mal). Füllen Sie den Salzbehälter mit Ge- schirrspülsalz.
 • Page 42 42 www.aeg.com • Füllen Sie den Salzbehälter auf, 3. Beladen Sie die Körbe. wenn die Kontrolllampe „Salz“ 4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein. leuchtet. 5. Stellen Sie je nach Beladung und Ver- • Leuchtet die Kontrolllampe „Klar- schmutzungsgrad das passende Pro- spülmittel“, füllen Sie den Klarspül-...
 • Page 43: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH • Im Display wird der Ablauf der • Im Display zwei horizontale Balken an- Zeitvorwahl angezeigt, die in gezeigt werden. Schritten von jeweils 1 Stunde ab- Bevor Sie ein neues Programm nimmt. starten, kontrollieren Sie, ob der • Die Phasenkontrolllampen des ein- Reinigungsmittelbehälter gefüllt gestellten Programms erlöschen.
 • Page 44: Reinigung Und Pflege

  44 www.aeg.com • Spülen Sie im Gerät keine Geschirrtei- • Kombi-Reinigungstabletten enthalten le aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn Reinigungsmittel, Klarspülmittel und oder Kupfer. andere Zusätze. Achten Sie darauf, dass die Tabletten der Wasserhärte in • Spülen Sie in diesem Gerät keine Ge- Ihrer Region entsprechen.
 • Page 45: Fehlersuche

  DEUTSCH 9.1 Reinigen der Filter Drehen Sie den Filter (A) nach links und nehmen Sie ihn heraus. Um den Filter (A) auseinanderzu- bauen, ziehen Sie (A1) und (A2) aus- einander. Nehmen Sie den Filter (B) heraus. Reinigen Sie die Filter mit Wasser. Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen Position ein.
 • Page 46 46 www.aeg.com können, bevor Sie den Kundendienst ru- • - Die Aquasafe-Einrichtung ist fen. ausgelöst. Bei manchen Störungen zeigt das Dis- WARNUNG! play einen Alarmcode an: Schalten Sie das Gerät aus, be- • - Es läuft kein Wasser in das Ge- vor Sie die Überprüfungen vor-...
 • Page 47: Technische Daten

  DEUTSCH Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie Mögliche andere Ursachen fin- sich an den Kundendienst. den Sie unter „Tipps und Hinwei- Wenn das Display andere Alarmcodes se“. anzeigt, wenden Sie sich an den Kun- dendienst. Einschalten des Klarspülmittel- Dosierers bei eingeschalteter 10.1 Die Spül- und Multitab-Funktion Trocknungsergebnisse sind...
 • Page 48 48 www.aeg.com max. 60 °C Wasserversorgung Kalt- oder Warmwasser Fassungsvermögen Gedecke Leistungsaufnahme Unausgeschaltet 0.10 W Ausgeschaltet 0.10 W 1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde 2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
 • Page 49 DEUTSCH...
 • Page 50 50 www.aeg.com...
 • Page 51 DEUTSCH...
 • Page 52 www.aeg.com/shop...