Download Print this page

Inteno XG6846 Installation Manual

Broadband switch
Hide thumbs

Advertisement

Installation
Guide
XG6846 Broadband Switch

Advertisement

loading

  Related Manuals for Inteno XG6846

  Summary of Contents for Inteno XG6846

 • Page 1 Installation Guide XG6846 Broadband Switch...
 • Page 2 Installation Guide...
 • Page 3 XG6846 Broadband Switch Language Page English ....... Svenska .....
 • Page 4: Back/Side/Top View

  XG6846 Broadband Switch Back/side XG6846 Broadband Switch...
 • Page 5: Installation

  This installation guide will help you install the Inteno XG6846 Broadband Switch. Start Box Installation step by step Step 1. This step applies only if you Check that the following items already have an existing Internet-/broad- are in the Start Box: band service, otherwise skip this step and •...
 • Page 6: Description Of Leds

  On (Green) Connected to 1000Mbps the STB. network IMPORTANT. The broadband switch LAN not connected should always be connected. It automati- Flashing Activity cally checks the user profile and updates its software. XG6846 Broadband Switch...
 • Page 7: Faq

  Typically, the network outlet or the LAN port is the only port on the computer where the supplied network cable fits. In some computers there is a built-in telephone modem, but the contact is smaller than the network outlet / LAN port. XG6846 Broadband Switch...
 • Page 8: Baksida/Ovansida

  XG6846 Bredbandsswitch Baksida/sida Ovansida XG6846 Bredbandsswitch...
 • Page 9: Startboxen

  Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno XG6846 Bredbandsswitch. Startboxen Installation steg för steg Kontrollera att följande finns Steg 1. Gäller endast om du redan har med i startboxen: en befintlig Internet-/bredbandstjänst, i • Inteno XG6846 Bredbandsswitch annat fall hoppar du över detta steg och •...
 • Page 10: Förklaring Till Portarna

  Tänd (Gul) Uppkopplad med medföljer telefoniadaptern. 100Mbps nätverket Tänd (Grön) Uppkopplad med VIKTIGT. Bredbandsswitchen ska alltid 1000Mbps nätverket vara ansluten då den regelbundet kontrol- Släckt LAN ej uppkopplad lerar användarprofilen samt uppdaterar sin Blinkar Aktivitet mjukvara. Detta sker automatiskt. XG6846 Bredbandsswitch...
 • Page 11: Vanliga Frågor Och Svar

  Jag kan inte hitta nätverkskortet/ LAN-porten på min dator. Normalt är nätverkskortet/ LAN-porten den enda porten på datorn där den med- följande nätverkskabeln passar. I vissa datorer finns ett inbyggt telefonmodem men kontakten är mindre än nätverkskor- tet/ LAN-porten. XG6846 Bredbandsswitch...
 • Page 12 www.intenogroup.com...