JVC Digital Photo Navigator LYT1361-012A Instruction Manual

Jvc digital photo navigator instruction manual

Advertisement

Quick Links

Digital Photo Navigator

PŘÍRUČKA K OBSLUZE
ČEŠTINA
LYT1361-012A

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for JVC Digital Photo Navigator LYT1361-012A

 • Page 1: Digital Photo Navigator

  Digital Photo Navigator PŘÍRUČKA K OBSLUZE ČEŠTINA LYT1361-012A...
 • Page 2: Table Of Contents

  ČE ÚVOD ... 3 Čtení tohoto dokumentu ... 3 Význam symbolů ... 4 Copyright ... 4 Digital Photo Navigator ...5 DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ... 5 Možnosti ... 5 PŘIDÁVÁNÍ STATICKÝCH SNÍMKŮ DO ALBA ... 6 UKONČENÍ DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ... 7 NAČÍTÁNÍ...
 • Page 3: Úvod

  Toto zařízení obsluhujte zásadně v souladu s postupy popsanými v této příručce. Používejte výhradně dodávaný disk CD-ROM. Ke spuštění tohoto software nikdy nepoužívejte jiný disk CD-ROM. Nepokoušejte se upravovat tento software. Změny nebo úpravy neschválené společnosti JVC mohou zneplatnit právo uživatele provozovat dané zařízení. POZOR: Připojování USB kabelu k počítači Je-li připojen USB kabel, nikdy nezapínejte režim nahrávání/přehrávání...
 • Page 4: Význam Symbolů

  ČE Význam symbolů V tomto dokumentu se používají následující symboly. POZNÁMKA: Uvádí problémy, které by se mohly projevit při použití tohoto softwaru, jevy, které se mohou jevit jako problém, omezení použití tohoto software a další informace, které je užitečné znát. Uvádí...
 • Page 5: Digital Photo Navigator

  Digital Photo Navigator DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ČE Možnosti Zašlete své oblíbené video a snímky elektronickou poštou. Každý má záznamová média obsahující videa a snímky, které nikdy nikomu neukáže. I když jsou sebekrásnější, jediní lidé, kteří je mohli vidět, byli členové rodiny a hosté, protože dříve neexistoval pohodlný...
 • Page 6: Přidávání Statických Snímků Do Alba

  ČE Program Digital Photo Navigator můžete použít k vytvoření alba, které obsahuje kolekci statických snímků. Klikněte na [Start], přejděte na [Všechny programy] nebo [Programy] – [Digital Photo Navigator] a poté klikněte na [Digital Photo Navigator 1.0]. Digital Photo Navigator se spustí. Uzavřete všechny ostatní...
 • Page 7: Ukončení Digital Photo Navigator

  PŘIDÁVÁNÍ STATICKÝCH SNÍMKŮ DO ALBA (pokr.) Zopakováním kroků 3 – 5 přidejte další statické snímky podle svých představ. POZNÁMKY: Při načítání snímků z pamět’ové karty nikdy neodpojujte USB kabel, dokud se na LCD monitoru kamery zobrazuje zpráva [ACCESSING FILES]. Program Digital Photo Navigator může načítat pouze statické snímky. Digital Photo Navigator nemůže načítat soubory s videonahrávkami.
 • Page 8: Načítání Alba

  ČE Spust’te program Digital Photo Navigator. ( Klikněte na [Import]. Klikněte na [Album]. Zobrazí se dialogové okno [Otevřít]. Otevřete složku, ve které je uloženo album. Klikněte na soubor požadovaného alba a poté klikněte na [Otevřít]. V pravé straně okna programu Digital Photo Navigator se zobrazí se obsah alba. Klikněte na [Export].
 • Page 9: Zobrazení Statických Snímků

  ZOBRAZENÍ STATICKÝCH SNÍMKŮ Zobrazení vybraného statického snímku K zobrazení můžete vybrat libovolný statický snímek zobrazený v pravé straně okna programu Digital Photo Navigator. Statický snímek zobrazíte poklepáním. Zobrazí se okno [Image Viewer] a zobrazí se vybraný snímek. Zobrazení série snímků K zobrazení...
 • Page 10 ČE Zvětšování a zmenšování snímků Následující postup popisuje, jak změnit velikost statického snímku. Velikost snímku změníte na požadovanou velikost zobrazení přetáhnutím rohu okna programu [Image Viewer]. Klikněte pravým tlačítkem myši na okno programu [Image Viewer] a poté v zobrazené nabídce klikněte na [Zoom] –...
 • Page 11: Organizace Alb

  ORGANIZACE ALB Kdykoliv je to třeba, lze snímky přidané do alba smazat nebo zkopírovat. Postup popsaný dále ovlivňuje jedině statické snímky v albu. Nijak neovlivňuje původní soubor statického snímku, který byl přidán do alba. Výběr několika statických snímků Chcete-li smazat nebo zkopírovat několik statických snímků současně, vyberte je předem. Můžete také vybrat všechny statické...
 • Page 12: Smazání Nepotřebných Statických Snímků

  ČE Smazání nepotřebných statických snímků Klikněte na statický snímek, který si přejete smazat, a poté klikněte na [Delete] v nabídce [Edit]. Zobrazí se potvrzující zpráva. Klikněte na [Yes]. Vybrané statické snímky se smažou. Kopírování statických snímků Klikněte na statický snímek, který si přejete zkopírovat, a poté klikněte na [Copy] v nabídce [Edit].
 • Page 13: Odeslání Snímků Z Alba Do Elektronické Pošty

  ODESLÁNÍ SNÍMKŮ Z ALBA DO ELEKTRONICKÉ POŠTY Statické snímky lze odesílat jako přílohy zpráv elektronické pošty. Příprava: Před použitím funkce [E-Mail] Jestliže používáte Internet Explorer, ověřte si, zda máte verzi 5.5 nebo vyšší. Při instalaci programu Internet Explorer vyberte typickou sadu jeho součástí. Klikněte na statický...
 • Page 14: Vytváření Webových Stránek

  ČE Obsah alba lze uložit ve formátu HTML. To je užitečné v následujících situacích: Při vytváření webové stránky: Při distribuci alba: Vyberte statické snímky, které si přejete uložit ve formátu HTML. Chcete-li vybrat více než jeden snímek, přidržte klávesu Shift nebo Ctrl a klikněte na další snímky. K výběru všech statických snímků...
 • Page 15 VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK (pokr.) Klikněte na [OK], specifikujte místo uložení souboru a poté klikněte na [Save]. Soubor HTML se uloží a současně s ním se uloží složka se stejným názvem. Poté se zobrazí potvrzující zpráva a systém se táže, zda zobrazit webovou stránku. Klikněte na [Yes].
 • Page 16: Změna Velikosti Snímku Anebo Kvality Snímku

  ZMĚNA VELIKOSTI SNÍMKU ANEBO KVALITY SNÍMKU ČE Změna velikosti snímku Tento postup popisuje, jak změnit velikost snímku, který byl načten do programu Digital Photo Navigator. Tento postup se používá ke snížení velikosti snímku přiloženého ke zprávě elektronické pošty nebo uloženého v albu. Vyberte statický...
 • Page 17: Změna Kvality Snímku Atd

  ZMĚNA VELIKOSTI SNÍMKU ANEBO KVALITY SNÍMKU (pokr.) Změna kvality snímku atd. Kromě změny velikosti snímku lze snímky také otáčet, měnit nebo upravovat kvalitu snímku a měnit formát souboru snímku. Účinek jednotlivých nastavení je podrobněji popsán dále. [90 degrees Rotation] Jestliže při nahrávání snímku držíte kameru pootočenou na bok, můžete vytvořit snímek ve formátu na výšku.
 • Page 18: Načítání Statických Snímků Z Alba

  ČE Statické snímky lze načíst z alba a uložit je jako soubor. Vyberte statický snímek, který chcete načíst. Chcete-li vybrat více než jeden snímek, přidržte klávesu Shift nebo Ctrl a klikněte na další snímky. K výběru všech statických snímků klikněte v nabídce [Edit] na [Select All]. Klikněte na [Image].
 • Page 19: Vytvoření Seznamu Statických Snímků

  VYTVOŘENÍ SEZNAMU STATICKÝCH SNÍMKŮ Můžete uspořádat několik statických snímků dohromady a uložit je jako jeden soubor statického snímku. Přidržením klávesy Shift nebo Ctrl vyberte statické snímky, které chcete přidat do seznamu. Klikněte na [Multi Image]. Zobrazí se dialogové okno [Multi Image]. Vyberte počet sekcí.
 • Page 20 VYTVOŘENÍ SEZNAMU STATICKÝCH SNÍMKŮ (pokr.) ČE Klikněte na [Save]. Zobrazí se dialogové okno [Image Format]. Změňte formát snímku podle potřeby. ( V tomto okamžiku lze podle potřeby změnit velikost snímku a kvalitu zobrazení. ( Zobrazí se dialogové okno [Save As]. Specifikujte místo, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru a poté...
 • Page 21: Vytvoření Prezentace Nebo Animace

  VYTVOŘENÍ PREZENTACE NEBO ANIMACE Můžete vytvořit prezentaci nebo animaci, ve které se bude zobrazovat řada statických snímků. Poté můžete tyto obrazy uložit jako film (typ souboru “.avi”). [Slide Show]: Statické snímky se zobrazují po jednom, postupně vždy na několik sekund. [Animation]: Zobrazuje se několik statických snímků...
 • Page 22: Odstraňování Problémů

  ČE PŘÍZNAK Třebaže je připojen USB kabel, operační systém počítače nerozpoznává záznamové médium v kameře nebo kameru. Nelze kopírovat nebo ukládat soubory. Nelze načíst statický obraz do programu Digital Photo Navigator. Statické obrazy mají vzhled mozaiky. Barvy zobrazené na počítači jsou divné.
 • Page 23 © 2005 Victor Company of Japan, Limited Everio 0205HOH-AL...

This manual is also suitable for:

Digital photo navigator

Table of Contents