Download  Print this page

Advertisement

Clock Radio
AJ3110
User manual
Manuel d'utilisation
Gebruikershandleidingen

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AJ3110

   Related Manuals for Philips AJ3110

   Summary of Contents for Philips AJ3110

  • Page 1 Clock Radio AJ3110 User manual Manuel d'utilisation Gebruikershandleidingen...
  • Page 3 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: Remove fuse cover and fuse. Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
  • Page 4 • Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. • Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. • Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow). Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.
  • Page 5 Nederlands BEDIENINGSELEMENTEN 1 SET TIME - hiermee stelt u de kloktijd in 2 SLEEP - activeert de sluimerstand 3 ALARM SET/OFF - hiermee stelt u de alarmtijd - schakelt het actieve alarm 24 uur uit 4 ALARM 1-lampje - brandt wanneer alarm is geactiveerd 5 DISPLAY - geeft de kloktijd/alarmtijd en de status van de instelling weer 6 Frequentieaanwijzer - geeft de radiofrequentie aan van de golfband die u hebt geselecteerd...
  • Page 6 INSTALLATIE Netvoeding 1 Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. 2 Steek de netstekker in het stopcontact. 3 Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.
  • Page 7 RADIO U kunt dit apparaat ook alleen als radio gebruiken! 1 Stel RADIO/ALARM in op RADIO ON om de radio in te schakelen. 2 Selecteer uw golfband door de BAND-schakelaar aan te passen. 3 Pas TUNING aan om af te stemmen op de gewenste radiozender. 4 Draai aan de VOLUME-regeling om het volumeniveau aan te passen.
  • Page 8 WEKKER UITSCHAKELEN Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 1 uur en 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de 24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit) gekozen. 24 UUR WEKKERHERSTEL Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:...
  • Page 9 ONDERHOUD • Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt. • Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater. • Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken.
  • Page 10 Druk op REPEAT ALARM/SLEEP OFF om de sluimerfunctie te annuleren. PROBLEMEN OPLOSSEN Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.
  • Page 11 Clock radio Meet Philips at the Internet http://www.philips.com English Français Nederlands AJ 3110 Printed in China PDCC-JH-0653...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: